[Geoinquiets Barcelona] sempre connectats

Raf Roset rafroset at gmail.com
Mon Dec 12 01:18:59 EST 2011


pulwifi, o wifileaks, o wpamagickey, o liberad a wifi, o tantes altres =)

Raf

2011/12/12 Anna Muñoz <a.munyoz.b at gmail.com>

> En relació al tema wifi ...
>
> quines aplicacions feu servir per buscar les wifi obertes allà on us
> trobeu?
>
> Jo faig servir WIFI finder de l'android market:
> https://market.android.com/details?id=com.jiwire.android.finder
>
> Anna.
>
> 2011/12/9 Raf Roset <rafroset at gmail.com>
>
>> La telefonia mòbil enfocada al revés:
>> http://blogcmt.com/2011/12/09/7-formas-de-revolucionar-la-telefonia-movil/
>>
>> Raf
>>
>> _______________________________________________
>> Barcelona mailing list
>> Barcelona at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
>>
>>
>
> _______________________________________________
> Barcelona mailing list
> Barcelona at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/barcelona/attachments/20111212/93de8ab7/attachment.html


More information about the Barcelona mailing list