[Geoinquiets Barcelona] resoldre info amb android

Raf Roset rafroset at gmail.com
Tue Jan 11 16:11:42 EST 2011


No, un googleplex és això:
http://es.m.wikipedia.org/wiki/Googleplex?wasRedirected=true

Raf
El 11/01/2011 21:42, "Ruiz Almar, Ernest" <ERuiz at amb.cat> escribió:
>
> Un google de goggles, és un googolplex?
>
> Ernest
>
> PS: Estic repassant Cosmos amb el meu fill.
>
>
> ________________________________________
> De: barcelona-bounces at lists.osgeo.org [barcelona-bounces at lists.osgeo.org]
En nombre de Raf Roset [rafroset at gmail.com]
> Enviado el: martes, 11 de enero de 2011 15:36
> Para: barcelona at lists.osgeo.org
> Asunto: [Geoinquiets Barcelona] resoldre info amb android
>
> nova versió de google goggles:
>
http://googlemobile.blogspot.com/2011/01/google-goggles-gets-faster-smarter-and.html
>
> Raf
>
> La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és
per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no
n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació,
distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho
notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.
>
> Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.
>
> La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo
para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el
destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación,
distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo
notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el
mensaje original. Gracias.
>
> Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.
>
> This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended
exclusively for the addressee. If this message has been received in error,
you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email
in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your
system.
>
> Please consider the environment before printing this email.
> _______________________________________________
> Barcelona mailing list
> Barcelona at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/barcelona/attachments/20110111/c2f3b8dc/attachment.html


More information about the Barcelona mailing list