[Geoinquiets Barcelona] llista de ponents i temes

Raf Roset rafroset at gmail.com
Thu Nov 24 01:18:48 EST 2011


Seria interessant, però no hi ha calers per convidar ningú (ni bitllets, ni
hotels, ni menjars, res).

Raf
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/barcelona/attachments/20111124/cbf9b5b5/attachment.html


More information about the Barcelona mailing list