[Geoinquiets Barcelona] jugant amb topònims

Oscar Fonts oscar.fonts at gmail.com
Sat Nov 6 14:56:05 EDT 2010


Reenviant...

---------- Mensaje reenviado ----------
From: Raf Roset
-------------------------------------------------

Per un cúmul de casualitats he acabat fent experiments amb el Nomenclàtor.

Però com que no em queda clar l'ús de les dades (les llicències no les
haurien de redactar mai els advocats, a menys que les dades siguin per
a experts en dret) que s'explica a
http://www.gencat.cat/web/cat/avis_legal.htm em sembla que de moment
no hi dedicaré més esforços (Interessant també el comentari d'Antonio
F. Rodriguez sobre disposicions legals que hi ha a l'article de l'Iván
a http://blog-idee.blogspot.com/2010/11/datos-para-el-pueblo-pero-sin-el-pueblo.html)

Vaig arribar a la pàgina del Nomenclàtor a
http://www20.gencat.cat/portal/site/ptop/menuitem.dbf7b17bb47cda345f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=32f04413c1548210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=32f04413c1548210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
(qui és el sómines que ha ideat la sintaxi d'aquests links ? S'ha de
ser ruc !) i em vaig trobar de cara amb una pàgina estàtica plena de
links a PDF's com és habitual, amb un sistema de navegació jeràrquic
antic que acaba en un altre PDF de l'estil de
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Serveis%20i%20tramits/Biblioteca%20i%20documentacio/Planificacio%20territorial/Publicacions/Cartografia%20i%20toponimia/Nomenclator%20oficial%20de%20toponimia%20de%20Catalunya/Alt%20Camp/Documents/aiguamurcia.pdf
(i que sembla pensat per algú que mai abans ha treballat en Unix o
DOS, i per tant fa servir espais i majúscules indiscriminidament
embrutant-ho tot).
Però si us ho mireu bé hi ha també un Excel amb tots els topònims (on
queda l'ús d'estàndards oberts ?).

I com que una cosa porta a l'altra m'he passat una bona estona
traficant amb les dades per afegir-les a Google Fusion Tables: he
hagut de sacrificar columnes ja que excedia el límit de dades
carregables; l'he hagut de carregar en ASCII ja que en passar-ho a
Unicode es dobla la mida de l'arxiu i tampoc es pot carregar; i he
hagut de fer alguna altra barrabassada per delimitar correctament els
registres; però la final el resultat és fins i tot bonic tal i com es
veu a la imatge nomenclator.jpg: tots els 52.701 topònims juntets
sobre el mapa, cada un amb el seu marcador de color diferent segons la
taula de classificació (abreviatures) de la pàgina del Nomenclàtor.

Com a sistema de visualització és preferible a la pàgina estàtica que
es mostra a la web, i si us mireu el topònim correponent a Aiguamúrcia
municipi hi veureu el link al PDF: es podria fer amb tots els topònims
(i enllaçant a qualsevol altre lloc/cosa).

D'aquest manera també es pot filtrar la informació i obtenir
visualitzacions ben curioses, com aquesta que una vegada, ara fa molts
anys, em va ensenyar una persona brillant expert en el tema: el nom
diferent que es dona al mateix accident geogràfic segons la zona del
pais on s'anomena. Ho podeu veure a les imatges barranc.jpg i
torrent.jpg
O la distribució de la toponímia a Osona, amb els marcadors vermells
grans que indiquen els caps de municipi com es pot veure a la imatge
caps.jpg

Tot plegat un exercici divertit i fàcil.
Si existissin més dades obertes la de coses que es podrien fer.......

Raf
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nomenclator.jpg
Type: image/jpeg
Size: 167217 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/barcelona/attachments/20101106/88423aea/nomenclator.jpg
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: barranc.jpg
Type: image/jpeg
Size: 138676 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/barcelona/attachments/20101106/88423aea/barranc.jpg
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: torrent.jpg
Type: image/jpeg
Size: 139343 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/barcelona/attachments/20101106/88423aea/torrent.jpg
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: caps.jpg
Type: image/jpeg
Size: 180756 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/barcelona/attachments/20101106/88423aea/caps.jpg


More information about the Barcelona mailing list