[Belgium] FW: BeGeo 16/03/2017 - informatie m.b.t. uw presentatie / informations concernant votre présentation

Rita Vermeersch rita.vermeersch at geosparc.com
Wed Mar 15 03:38:45 PDT 2017


Hi Moritz,

 

This is more practical information we received from the people from the
BeGeo organisation, this might already be helpful.

For more details on OSGeo.be booth, feel free to contact Johan and/or
Oliver. Oliver for sure will be there tomorrow morning around 09.00h. (his
mobile 0484 977 770)

Oliver (or Berdien) will bring the t-shirts.

 

Best regards,

Rita.

 

Van: Wendy DE BOCK [mailto:Wendy.De.Bock at ngi.be] 
Verzonden: zaterdag 11 maart 2017 16:55
Aan: johan.vandewauw at gmail.com
CC: 'dirk frigne' <dirk.frigne at geosparc.com>; rita.vermeersch at geosparc.com
Onderwerp: BeGeo 16/03/2017 – informatie m.b.t. uw presentatie /
informations concernant votre présentation

 

Geachte heer Van de Wauw,

 

Zoals u kan zien heb ik onderstaande mail enkel naar u en naar mevrouw Deroo
verstuurd.

Mag ik u (of Dirk Frigne of Rita Vermeersch) vragen om deze informatie door
te sturen naar alle andere sprekers in de track OS Community, zijnde:

*	Ben Abelhausen
*	Julien Radoux
*	Julien Radoux
*	Erik Meerburg
*	Taïs Grippa
*	Maëlle Vercauteren Drubbel
*	Pierre-Eric Pelloux-Prayer
*	Eléonore Wolff
*	Gaël Kruwialis
*	Oliver May

 

Ik had graag ook van al deze mensen het mailadres ontvangen, zo kan ik hen
allen inschrijven voor BeGeo.

 

Dank bij voorbaat,

Met vriendelijke groeten,

 

Wendy De Bock

Administratief deskundige

Nationaal Geografisch Instituut
Commerciële dienst
Abdij ter Kameren 13
1000 Brussel
tel.: <callto:+32%202%20629%2082%2088> +32 2 629 82 88
fax: <callto:+32%202%20629%2082%2083> +32 2 629 82 83
 <http://www.ngi.be/> www.ngi.be

 

Volg ons op:
<https://www.facebook.com/pages/Institut-g%C3%A9ographique-national-Nationaa
l-Geografisch-Instituut/180342232141377> 

 

Ik werk niet op woensdag



 

 

 

 

From: Wendy DE BOCK 
Sent: zaterdag 11 maart 2017 16:49
To: 'johan.vandewauw at gmail.com' <johan.vandewauw at gmail.com
<mailto:johan.vandewauw at gmail.com> >; 'berdien.deroo at geosparc.com'
<berdien.deroo at geosparc.com <mailto:berdien.deroo at geosparc.com> >
Cc: 'johan.vandewauw at gmail.com' <johan.vandewauw at gmail.com
<mailto:johan.vandewauw at gmail.com> >
Subject: BeGeo 16/03/2017 – informatie m.b.t. uw presentatie / informations
concernant votre présentation

 

Geachte mevrouw, geachte heer,

 

Wij verwelkomen u graag als spreker op de tweede editie van BeGeo.

Uw presentatie werd opgenomen in de track met als thema ‘OS Community’. 

Hieronder vindt u meer informatie m.b.t. deze track:

*	locatie: theater 5
*	zaalvoorzitter: de heer Johan Van de Wauw
*	11u45 – 12u00: Open source solutions for the Geo Domain – Johan Van
de Wauw
*	12u00 – 12u15: What is OSGeo and how to get involved – Berdien Deroo
*	12u15 – 12u30: Open street map - a basemap for everybody from
everyone – Ben Abelhausen
*	12u30 – 12u45: Lifewatch, online tool for supporting the study of
biodiversity and ecosystems – Julien Radoux
*	12u45 – 13u00: Open Source in het geolandschap: voorbeelden uit de
Nederlandse overheid – Erik Meerburg
*	14u00 – 14u15: Moving from proprietary to open-source solutions for
academic research in remote sensing: example with semi-automated land cover
mapping – Taïs Grippa
*	14u15 – 14u30: QGIS, a powerful open source Desktop GIS – Maëlle
Vercauteren Drubbel
*	14u30 – 14u45: iTowns, framework for 3D web data visualization –
Pierre-Eric Pelloux-Prayer
*	14u45 – 15u15: Round table: Everything you want to know about open
source, but never dared to ask – Johan Van de Wauw, Eléonore Wolff, Gaël
Kruwialis, Oliver May

 

In bijlage vindt u de nodige praktische informatie (hoe Tour & Taxis te
bereiken, waar parkeren, richtlijnen spreker/voorzitter, ...). Mag ik u
vragen om de nodige afspraken m.b.t. uw presentatie rechtstreeks met de
zaalvoorzitter te maken? (zie mailadres in cc)

 

Wat de inschrijving voor het evenement betreft: ik zorg ervoor dat alle
sprekers alsook de zaalvoorzitter ingeschreven worden. Van zodra dit
gebeurd is ontvangt u een bevestiging via e-mail.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Contacteer me gerust via mail of via het
nummer +32 (0)473 80 84 60.

 

Met vriendelijke groeten, 

Wendy De Bock

 

Nationaal Geografisch Instituut
Commerciële dienst
Abdij ter Kameren 13
1000 Brussel
tel.: <callto:+32%202%20629%2082%2088> +32 2 629 82 88
fax: <callto:+32%202%20629%2082%2083> +32 2 629 82 83
 <http://www.ngi.be/> www.ngi.be

 



 

 

Madame, Monsieur,

 

Nous sommes heureux de vous accueillir en tant qu’intervenant lors de la
deuxième édition de BeGeo.

Votre présentation a été reprise dans la piste ayant comme thème ‘OS
Community’. 

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations concernant cette piste
:

*	lieu: théâtre 5
*	président de salle : monsieur Johan Van de Wauw
*	11h45 – 12h00: Open source solutions for the Geo Domain – Johan Van
de Wauw
*	12h00 – 12h15: What is OSGeo and how to get involved – Berdien Deroo
*	12h15 – 12h30: Open street map - a basemap for everybody from
everyone – Ben Abelhausen
*	12h30 – 12h45: Lifewatch, online tool for supporting the study of
biodiversity and ecosystems – Julien Radoux
*	12h45 – 13h00: Open Source in het geolandschap: voorbeelden uit de
Nederlandse overheid – Erik Meerburg
*	14h00 – 14h15: Moving from proprietary to open-source solutions for
academic research in remote sensing: example with semi-automated land cover
mapping – Taïs Grippa
*	14h15 – 14h30: QGIS, a powerful open source Desktop GIS – Maëlle
Vercauteren Drubbel
*	14h30 – 14h45: iTowns, framework for 3D web data visualization –
Pierre-Eric Pelloux-Prayer
*	14h45 – 15h15: Round table: Everything you want to know about open
source, but never dared to ask – Johan Van de Wauw, Eléonore Wolff, Gaël
Kruwialis, Oliver May

 

Vous trouverez en annexe les informations pratiques requises (comment
accéder à Tour & Taxis, où vous garer, directives pour les
intervenants/présidents, ...). Puis-je vous demander de vous arranger
directement avec le président de salle concernant votre présentation ? (voir
adresse e-mail en cc)

 

En ce qui concerne l’inscription à l’événement lui-même : je veille à ce que
tous les intervenants et le président de salle soient inscrits. Dès que ce
sera fait, vous recevrez une confirmation par e-mail.

 

Si vous avez encore des questions ou des remarques, vous pouvez me contacter
par e-mail ou par téléphone au numéro +32 (0)473 80 84 60.

 

Bien cordialement, 

Wendy De Bock


Institut géographique national
Service commercial
Abbaye de la Cambre 13
1000 Bruxelles
tél.: <callto:+32%202%20629%2082%2088> +32 2 629 82 88
fax: <callto:+32%202%20629%2082%2083> +32 2 629 82 83
 <http://www.ign.be/> www.ign.be



 

 


***** Disclaimer ***** 

http://www.ngi.be/disclaimer.html 



---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/belgium/attachments/20170315/36cedc75/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 14487 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/belgium/attachments/20170315/36cedc75/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 800 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/belgium/attachments/20170315/36cedc75/attachment-0003.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Brief_sprekers.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 15479 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/belgium/attachments/20170315/36cedc75/attachment-0004.docx>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Brief_zaalvoorzitters.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 15876 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/belgium/attachments/20170315/36cedc75/attachment-0005.docx>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Lettre_intervenants.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 16592 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/belgium/attachments/20170315/36cedc75/attachment-0006.docx>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Lettre_présidents_de_salle.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 16866 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/belgium/attachments/20170315/36cedc75/attachment-0007.docx>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PowerpointBeGeo.pptx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Size: 1901879 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/belgium/attachments/20170315/36cedc75/attachment-0001.pptx>


More information about the Belgium mailing list