[Dutch] oproep: doorontwikkeling PDOK kaart API - Open Source project

Baltussen, ing. J.T.M. (Jeroen) Jeroen.Baltussen op rvo.nl
Do Okt 13 05:17:56 PDT 2016


Dag,

PDOK kaart is ontwikkeld als eenvoudig Open Source alternatief voor oa Google maps.
Het is met name ook om overheden op hun website te stimuleren om Open Data, Open Source en
de (geo)basisregistraties te gebruiken.
Hiervoor is oa een wizard voor de eindgebruiker en een API (op basis van OpenLayers) gemaakt.
We willen graag de community rond PDOK-kaart levendig houden en ontwikkelaars
enthousiast maken om mee te doen.
Hiertoe hebben we (zie http://kaart.pdok.nl/help.html ):

-    Alle code gedeeld via Github

-    Een forum gebaserd op Discourse

-    Goede documentatie via ReadTheDocs

-    Live code voorbeelden (via Github)

-    Issue tracker (via Github)
RWS heeft oa zijn eigen Geo viewer afgeschaft en alle internet mapping toepassingen
via PDOK-kaart (api) gerealiseerd.
Vanuit PDOK hebben we een beperkt budget om met name de Wizard een upgrade te geven.
Graag doen we dit samen in de community en vragen hierbij om ontwikkelaars of
organisaties om mee te doen.
Vragen kun je richten aan j.baltussen op geonovum.nl<mailto:j.baltussen op geonovum.nl> of plaatsen op het forum
https://pdokforum.geonovum.nl/t/oproep-deelname-pdok-kaart-api-open-source-project/233 .

zie ook https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-kaart
met vriendelijke groet
Jeroen Baltussen
T 06 - 52401020

Geo-Informatie Architect                 Strategisch Adviseur PDOK
.........................................        .............................................
GIS Competence Center                  Geonovum
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland          Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)
Ministerie van Economische Zaken             (I&M, EZ, Kadaster, RWS)
Sint Jacobsstraat 200 | Utrecht             Barchman Wuytierslaan 10 | Amersfoort
.........................................        .............................................

jeroen.baltussen op rvo.nl<mailto:jeroen.baltussen op rvo.nl>                 j.baltussen op geonovum.nl<mailto:j.baltussen op geonovum.nl>
http://www.rvo.nl<http://www.rvo.nl/>                    http://www.pdok.nl<http://www.pdok.nl/>
<mailto:ruud.wienke op rvo.nl>https://nl.linkedin.com/in/jeroenbaltussen        http://www.geonovum.nl<http://www.geonovum.nl/>

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/dutch/attachments/20161013/b0e26ef5/attachment.html>


Meer informatie over de Dutch maillijst