[fusion-commits] r1470 - in trunk/lib/OpenLayers: . Lang img theme/default theme/default/img

svn_fusion at osgeo.org svn_fusion at osgeo.org
Fri Aug 22 15:18:37 EDT 2008


Author: madair
Date: 2008-08-22 15:18:37 -0400 (Fri, 22 Aug 2008)
New Revision: 1470

Added:
  trunk/lib/OpenLayers/Lang/cs-CZ.js
  trunk/lib/OpenLayers/img/cloud-popup-relative.png
  trunk/lib/OpenLayers/theme/default/framedCloud.css
  trunk/lib/OpenLayers/theme/default/img/close.gif
Modified:
  trunk/lib/OpenLayers/OpenLayersUncompressed.js
  trunk/lib/OpenLayers/theme/default/style.css
Log:
re #109: bring OL up to date

Added: trunk/lib/OpenLayers/Lang/cs-CZ.js
===================================================================
--- trunk/lib/OpenLayers/Lang/cs-CZ.js	            (rev 0)
+++ trunk/lib/OpenLayers/Lang/cs-CZ.js	2008-08-22 19:18:37 UTC (rev 1470)
@@ -0,0 +1,120 @@
+/* Copyright (c) 2006-2008 MetaCarta, Inc., published under the Clear BSD
+ * license. See http://svn.openlayers.org/trunk/openlayers/license.txt for the
+ * full text of the license. */
+
+/**
+ * @requires OpenLayers/Lang.js
+ */
+
+/**
+ * Namespace: OpenLayers.Lang["cs-CZ"]
+ * Dictionary for Czech. Keys for entries are used in calls to
+ *   <OpenLayers.Lang.translate>. Entry bodies are normal strings or
+ *   strings formatted for use with <OpenLayers.String.format> calls.
+ */
+OpenLayers.Lang["cs-CZ"] = {
+
+  'unhandledRequest': "Nezpracovaná návratová hodnota ${statusText}",
+
+  'permalink': "Odkaz na aktuální mapu",
+
+  'overlays': "Překryvné vrstvy",
+
+  'baseLayer': "Podkladové vrstvy",
+
+  'sameProjection':
+    "Přehledka pracuje správně pouze pokud je ve stejné projekci, jako hlavní mapa",
+
+  'readNotImplemented': "Read není implementováno.",
+
+  'writeNotImplemented': "Write není implementováno.",
+
+  'noFID': "Nelze aktualizovat prvek, pro který neexistuje FID.",
+
+  'errorLoadingGML': "Chyba při načítání souboru GML ${url}",
+
+  'browserNotSupported':
+    "Váš prohlížeč nepodporuje vykreslování vektorů. Momentálně podporované nástroje jsou::\n${renderers}",
+
+  'componentShouldBe': "addFeatures : komponenta by měla být ${geomType}",
+
+  // console message
+  'getFeatureError':
+    "getFeatureFromEvent bylo zavoláno na vrstvě, která nemá vykreslovač. To obyčejně znamená, že " +
+    "jste odstranil vrstvu, ale ne rutinu s ní asociovanou.",
+
+  // console message
+  'minZoomLevelError':
+    "Vlastnost minZoomLevel by se měla používat pouze " +
+    "s potomky FixedZoomLevels vrstvami. To znamená, že " +
+    "vrstva wfs kontroluje, zda-li minZoomLevel není zbytek z minulosti." +
+    "Nelze to ovšem vyjmout bez možnosti, že bychom rozbili " +
+    "aplikace postavené na OL, které by na tom mohly záviset. " +
+    "Proto tuto vlastnost nedoporučujeme používat -- kontrola minZoomLevel " +
+    "bude odstraněna ve verzi 3.0. Použijte prosím " +
+    "raději nastavení min/max podle příkaldu popsaného na: " +
+    "http://trac.openlayers.org/wiki/SettingZoomLevels",
+
+  'commitSuccess': "WFS Transaction: ÚSPĚCH ${response}",
+
+  'commitFailed': "WFS Transaction: CHYBA ${response}",
+
+  'googleWarning':
+    "Nepodařilo se správně načíst vrstvu Google.<br><br>" +
+    "Abyste se zbavili této zprávy, zvolte jinou základní vrstvu " +
+    "v přepínači vrstev.<br><br>" +
+    "To se většinou stává, pokud " +
+    "nebyl načten skript, nebo neobsahuje správný " +
+    "klíč pro API pro tuto stránku.<br><br>" +
+    "Vývojáři: Pro pomoc, aby tohle fungovalo , " +
+    "<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/Google' " +
+    "target='_blank'>klikněte sem</a>",
+
+  'getLayerWarning':
+    "The ${layerType} Layer was unable to load correctly.<br><br>" +
+    "To get rid of this message, select a new BaseLayer " +
+    "in the layer switcher in the upper-right corner.<br><br>" +
+    "Most likely, this is because the ${layerLib} library " +
+    "script was either not correctly included.<br><br>" +
+    "Developers: For help getting this working correctly, " +
+    "<a href='http://trac.openlayers.org/wiki/${layerLib}' " +
+    "target='_blank'>click here</a>",
+
+  'scale': "Měřítko = 1 : ${scaleDenom}",
+
+  // console message
+  'layerAlreadyAdded':
+    "Pokusili jste se přidat vrstvu: ${layerName} do mapy, ale tato vrstva je již v mapě přítomna.",
+
+  // console message
+  'reprojectDeprecated':
+    "Použil jste volbu 'reproject' " +
+    "ve vrstvě ${layerName}. Tato volba není doporučená: " +
+    "byla zde proto, aby bylo možno zobrazovat data z okomerčních serverů, " + 
+    "ale tato funkce je nyní zajištěna pomocí podpory " +
+    "Spherical Mercator. Více informací naleznete na " +
+    "http://trac.openlayers.org/wiki/SphericalMercator.",
+
+  // console message
+  'methodDeprecated':
+    "Tato metodat není doporučená a bude vyjmuta ve verzi 3.0. " +
+    "Prosím, použijte raději ${newMethod}.",
+
+  // console message
+  'boundsAddError': "Pro přídavnou funkci musíte zadat obě souřadnice x a y.",
+
+  // console message
+  'lonlatAddError': "Pro přídavnou funkci musíte zadat obě souřadnice lon a lat.",
+
+  // console message
+  'pixelAddError': "Pro přídavnou funkci musíte zadat obě souřadnice x a y.",
+
+  // console message
+  'unsupportedGeometryType': "Nepodporovaný typ geometrie: ${geomType}",
+
+  // console message
+  'pagePositionFailed':
+    "OpenLayers.Util.pagePosition selhalo: element s id ${elemId} je asi umístěn chybně.",
+          
+  'end': ''
+};

Modified: trunk/lib/OpenLayers/OpenLayersUncompressed.js
===================================================================
--- trunk/lib/OpenLayers/OpenLayersUncompressed.js	2008-08-22 19:05:10 UTC (rev 1469)
+++ trunk/lib/OpenLayers/OpenLayersUncompressed.js	2008-08-22 19:18:37 UTC (rev 1470)
@@ -303,7 +303,7 @@
 /**
 * Constant: VERSION_NUMBER
 */
-OpenLayers.VERSION_NUMBER="$Revision: 6818 $";
+OpenLayers.VERSION_NUMBER="$Revision: 6819 $";
 /* ======================================================================
   OpenLayers/BaseTypes.js
  ====================================================================== */
@@ -1075,9 +1075,10 @@
 * Function: createDiv
 * Creates a new div and optionally set some standard attributes.
 * Null may be passed to each parameter if you do not wish to
- * set a particular attribute.
- * Note - zIndex is NOT set on the resulting div.
+ * set a particular attribute.d
 * 
+ * Note: zIndex is NOT set
+ * 
 * Parameters:
 * id - {String} An identifier for this element. If no id is
 *        passed an identifier will be created 

Added: trunk/lib/OpenLayers/img/cloud-popup-relative.png
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: trunk/lib/OpenLayers/img/cloud-popup-relative.png
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
  + application/octet-stream

Added: trunk/lib/OpenLayers/theme/default/framedCloud.css
===================================================================
--- trunk/lib/OpenLayers/theme/default/framedCloud.css	            (rev 0)
+++ trunk/lib/OpenLayers/theme/default/framedCloud.css	2008-08-22 19:18:37 UTC (rev 1470)
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+.olFramedCloudPopupContent {
+  padding: 5px;
+  overflow: auto;
+}
\ No newline at end of file

Added: trunk/lib/OpenLayers/theme/default/img/close.gif
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: trunk/lib/OpenLayers/theme/default/img/close.gif
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
  + application/octet-stream

Modified: trunk/lib/OpenLayers/theme/default/style.css
===================================================================
--- trunk/lib/OpenLayers/theme/default/style.css	2008-08-22 19:05:10 UTC (rev 1469)
+++ trunk/lib/OpenLayers/theme/default/style.css	2008-08-22 19:18:37 UTC (rev 1470)
@@ -27,24 +27,18 @@
 .olControlScaleLine {
  left: 10px;
  bottom: 15px;
+  font-size: xx-small;
 }
 .olControlScaleLineBottom {
-  background-color: #000;
-  border: 1px solid #fff;
-  margin: 1px;
-  font-size: 9px;
-  padding-left: 2px;
-  line-height: 12px;
-  color: #fff;
+  border: solid 2px black;
+  border-bottom: none;
+  margin-top:-2px;
+  text-align: center;
 }
 .olControlScaleLineTop {
-  background-color: #000;
-  border: 1px solid #fff;
-  margin: 1px;
-  font-size: 9px;
-  padding-left: 2px;
-  line-height: 12px;
-  color: #fff;
+  border: solid 2px black;
+  border-top: none;
+  text-align: center;
 }
 
 .olControlPermalink {
@@ -112,7 +106,7 @@
   float:right;
   color:gray;
   font-size:1.2em;
-	margin-right:6px;
+  margin-right:6px;
   font-family:sans-serif;
 }
 .olLayerGeoRSSTitle {
@@ -121,6 +115,7 @@
 
 .olPopupContent {
   padding:5px;
+  overflow: auto;
 }  
 .olControlNavToolbar { 
   width:0px;
@@ -237,4 +232,17 @@
   opacity: 0.50;
   font-size: 1px;
   filter: alpha(opacity=50);
-}  
+}  
+
+/* 
+ * Due to current limitations in the OpenLayers code, you can only
+ * replace this image with another image which is 17px x 17px. 
+ */  
+.olPopupCloseBox {
+ background: url("img/close.gif") no-repeat;
+ cursor: pointer;
+}
+
+.olControlNoSelect {
+ -moz-user-select: none;
+}More information about the fusion-commits mailing list