[GeoForAll-Iberoamerica] Recogida de datos

Antoni Pérez Navarro aperezn at uoc.edu
Wed Nov 16 20:33:00 PST 2022


Hola:

Escribo porque una compañera, profesora de secundaria, me pide lo siguiente:
"La idea sería que los estudiantes (conmigo delante) utilicen alguna app gratuita que permita tomar datos topográficos en campo con el móvil (puntos y alturas) y luego exportarlos a un formato tipo txt, kml o DXF (Autocad)”

¿Alguna propuesta?

¡Muchas gracias por la ayuda!

Un saludo,

Toni

Dr. Antoni Perez-Navarro, PhD
Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
chair of IPIN2021
http://ipin-conference.org/2021/
aperezn at uoc.edu <mailto:aperezn at uoc.edu>
@tonipereznavarr <https://twitter.com/tonipereznavarr>
https://www.linkedin.com/in/antonipereznavarro
ORCID 0000-0002-7037-0635 <https://orcid.org/0000-0002-7037-0635>
ICSO Research group <https://dpcsicso.wordpress.com/> 
REPNIN: Spanish excellence network in indoor positioning <http://repnin.es/> 
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
uoc.edu <http://www.uoc.edu/>
eimt.uoc.edu <http://eimt.uoc.edu/>
facebook <http://www.facebook.com/eimtUOC> / twitter <https://twitter.com/UOCeimt> / linkedin <https://www.linkedin.com/groups/7429975/profile> / vimeo <https://vimeo.com/eimt> / youtube <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7BC27BBB1CB2A537> 

 <http://www.uoc.edu/>INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)
Us informem que les vostres dades identificatives i les contingudes en els missatges electrònics i fitxers adjunts es poden incorporar a les nostres bases de dades amb la finalitat de gestionar les relacions i comunicacions vinculades a la UOC, i que es poden conservar mentre es mantingui la relació. Si ho voleu, podeu exercir el dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les i altres drets reconeguts normativament adreçant-vos a l'adreça de correu emissora o a  <>fuoc_pd at uoc.edu <mailto:fuoc_pd at uoc.edu>.
Aquest missatge i qualsevol fitxer que porti adjunt, si escau, tenen el caràcter de confidencials i s'adrecen únicament a la persona o entitat a qui s'han enviat. <>
Així mateix, posem a la vostra disposició un delegat de protecció de dades que no només s'encarregarà de supervisar tots els tractaments de dades de la nostra entitat, sinó que us podrà atendre per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de dades. La seva adreça de contacte és  <>dpd at uoc.edu <mailto:dpd at uoc.edu>.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)
Os informamos de que vuestros datos identificativos y los contenidos en los mensajes electrónicos y ficheros adjuntos pueden incorporarse a nuestras bases de datos con el fin de gestionar las relaciones y comunicaciones vinculadas a la UOC, y de que pueden conservarse mientras se mantenga la relación. Si lo deseáis, podéis ejercer el derecho a acceder a vuestros datos, rectificarlos y suprimirlos y otros derechos reconocidos normativamente dirigiéndoos a la dirección de correo emisora o a  <>fuoc_pd at uoc.edu <mailto:fuoc_pd at uoc.edu>.
. Este mensaje y cualquier fichero que lleve adjunto, si procede, tienen el carácter de confidenciales y se dirigen únicamente a la persona o entidad a quien se han enviado. <>
Así mismo, ponemos a vuestra disposición a un delegado de protección de datos que no solo se encargará de supervisar todos los tratamientos de datos de nuestra entidad, sino que podrá atenderos para cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de datos. Su dirección de contacto es  <>dpd at uoc.edu <mailto:dpd at uoc.edu>.
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) DATA PROTECTION INFORMATION
Your personal data and the data contained in your email messages and attached files may be stored in our databases for the purpose of maintaining relations and communications linked to the UOC, and the data may be stored for as long as these relations and communications are maintained. If you so wish, you can exercise your rights to access, rectification and erasure of your data, and any other legally held rights, by writing to the sender’s email address or to  <>fuoc_pd at uoc.edu.
. This message and, where applicable, any attachments are confidential and addressed solely to the individual or organization they were sent to. <>
The UOC has a data protection officer who not only supervises the data processing carried out at the University, but who will also respond to any questions you may have about this data processing. You can contact our data protection officer by writing to  <>dpd at uoc.edu <mailto:dpd at uoc.edu>.-- INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE 
CATALUNYA (UOC)

Us informem que les vostres dades identificatives i les 
contingudes en els missatges electrònics i fitxers adjunts es poden 
incorporar a les nostres bases de dades amb la finalitat de gestionar les 
relacions i comunicacions vinculades a la UOC, i que es poden conservar 
mentre es mantingui la relació. Si ho voleu, podeu exercir el dret a 
accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les i altres drets 
reconeguts normativament adreçant-vos a l'adreça de correu emissora o a 
fuoc_pd at uoc.edu <mailto:fuoc_pd at uoc.edu>.

Aquest missatge i qualsevol 
fitxer que porti adjunt, si escau, tenen el caràcter de confidencials i 
s'adrecen únicament a la persona o entitat a qui s'han enviat.

Així 
mateix, posem a la vostra disposició un delegat de protecció de dades que 
no només s'encarregarà de supervisar tots els tractaments de dades de la 
nostra entitat, sinó que us podrà atendre per a qualsevol qüestió 
relacionada amb el tractament de dades. La seva adreça de contacte és 
dpd at uoc.edu <mailto:dpd at uoc.edu>.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE 
LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)
Os informamos de que vuestros 
datos identificativos y los contenidos en los mensajes electrónicos y 
ficheros adjuntos pueden incorporarse a nuestras bases de datos con el fin 
de gestionar las relaciones y comunicaciones vinculadas a la UOC, y de que 
pueden conservarse mientras se mantenga la relación. Si lo deseáis, podéis 
ejercer el derecho a acceder a vuestros datos, rectificarlos y suprimirlos 
y otros derechos reconocidos normativamente dirigiéndoos a la dirección de 
correo emisora o a fuoc_pd at uoc.edu <mailto:fuoc_pd at uoc.edu>.
Este mensaje y 
cualquier fichero que lleve adjunto, si procede, tienen el carácter de 
confidenciales y se dirigen únicamente a la persona o entidad a quien se 
han enviado.
Así mismo, ponemos a vuestra disposición a un delegado de 
protección de datos que no solo se encargará de supervisar todos los 
tratamientos de datos de nuestra entidad, sino que podrá atenderos para 
cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de datos. Su dirección de 
contacto es dpd at uoc.edu <mailto:dpd at uoc.edu>.


UNIVERSITAT OBERTA DE 
CATALUNYA (UOC) DATA PROTECTION INFORMATION
Your personal data and the data 
contained in your email messages and attached files may be stored in our 
databases for the purpose of maintaining relations and communications 
linked to the UOC, and the data may be stored for as long as these 
relations and communications are maintained. If you so wish, you can 
exercise your rights to access, rectification and erasure of your data, and 
any other legally held rights, by writing to the sender’s email address or 
to fuoc_pd at uoc.edu <http://fuoc_pd@uoc.edu>.
This message and, where 
applicable, any attachments are confidential and addressed solely to the 
individual or organization they were sent to.
The UOC has a data protection 
officer who not only supervises the data processing carried out at the 
University, but who will also respond to any questions you may have about 
this data processing. You can contact our data protection officer by 
writing to dpd at uoc.edu <http://dpd@uoc.edu>.-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geoforall-iberoamerica/attachments/20221117/9dc91c84/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 1725 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geoforall-iberoamerica/attachments/20221117/9dc91c84/attachment.bin>


More information about the GeoForAll-Iberoamerica mailing list