[Geo4All] Call for Intelligent Tutoring Systems

Antoni Pérez Navarro aperezn at uoc.edu
Thu Jan 11 09:57:04 PST 2018


Dear Geo4all collegues,

 

first of all, happy 2018.

Although this is not strictly a “geo topic”, since I know that many of us are involved in some other projects, and this is an education project, let me share with you a call for making research a group leader at UOC in intelligent tutoring systems.

 

http://research.uoc.edu/portal/en/ri/difusio-publicacions/noticies/noticies-OSRT/2017/noticia_New_Goals_eLC.html

 

Please, feel free to distribute it and, in case any of you would be interested, please, let me know.

 

Thank you, very much.

 

Best regards,

 

Toni

 

Antoni Pérez Navarro 
Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació 
Universitat Oberta de Catalunya 
 
 <mailto:aperezn at uoc.edu> aperezn at uoc.edu 
22@ (Rambla Poblenou, 156 / 08018 Barcelona) 
orcid.org/0000-0002-7037-0635 
 <https://www.linkedin.com/in/antonipereznavarro> https://www.linkedin.com/in/antonipereznavarro
@tonipereznavarr
ICSO research group

REPNIN: Spanish excellence network in indoor positioning

 
 
Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la Llei orgànica de protecció de dades i la Llei de serveis de la societat de la informació. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. 
 

Abans d'imprimir aquest missatge electrònic penseu en el medi ambient.
 
Aquest missatge s'adreça exclusivament a qui va destinat i pot contenir informació privilegiada o confidencial i dades de caràcter personal, la difusió de les quals és regulada per la Llei orgànica de protecció de dades i la Llei de serveis de la societat de la informació. Si no sou la persona destinatària indicada (o la responsable de lliurar-lo a qui va destinat), no heu de copiar aquest missatge ni lliurar-lo a tercers per cap concepte. Si heu rebut aquest missatge per error o l'heu aconseguit per altres mitjans, us demanem que ens ho comuniqueu immediatament per aquesta mateixa via i l'elimineu irreversiblement. 
 

Abans d'imprimir aquest missatge electrònic penseu en el medi ambient.

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geoforall/attachments/20180111/7131e719/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.gif
Type: image/gif
Size: 3042 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geoforall/attachments/20180111/7131e719/attachment.gif>


More information about the GeoForAll mailing list