[GeoNode-users] Error creating style from GeoExplorer

David Alda Fernandez de Lezea dalda at hazi.eus
Fri Mar 18 05:26:40 PDT 2016


Hi,

I've suddenly received an error when creating an style from GeoExplorer view.

[Fri Mar 18 13:03:40.424495 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] Internal Server Error: /gs/rest/styles
[Fri Mar 18 13:03:40.424527 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] Traceback (most recent call last):
[Fri Mar 18 13:03:40.424532 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/core/handlers/base.py", line 112, in get_response
[Fri Mar 18 13:03:40.424536 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672]   response = wrapped_callback(request, *callback_args, **callback_kwargs)
[Fri Mar 18 13:03:40.424540 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672]  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/geonode/geoserver/views.py", line 339, in geoserver_rest_proxy
[Fri Mar 18 13:03:40.424544 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672]   style_update(request, url)
[Fri Mar 18 13:03:40.424548 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672]  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/geonode/geoserver/helpers.py", line 1509, in style_update
[Fri Mar 18 13:03:40.424552 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672]   layer = Layer.objects.all().filter(typename=layer_name)[0]
[Fri Mar 18 13:03:40.424555 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/db/models/query.py", line 132, in __getitem__
[Fri Mar 18 13:03:40.424559 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672]   return list(qs)[0]
[Fri Mar 18 13:03:40.424563 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] IndexError: list index out of range
[Fri Mar 18 13:03:40.590121 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818] mod_wsgi (pid=11513): Exception occurred processing WSGI script '/var/www/geonode/wsgi/geonode.wsgi'.
[Fri Mar 18 13:03:40.590177 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818] Traceback (most recent call last):
[Fri Mar 18 13:03:40.590204 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/core/handlers/wsgi.py", line 206, in __call__
[Fri Mar 18 13:03:40.590367 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   response = self.get_response(request)
[Fri Mar 18 13:03:40.590392 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/core/handlers/base.py", line 194, in get_response
[Fri Mar 18 13:03:40.590420 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   response = self.handle_uncaught_exception(request, resolver, sys.exc_info())
[Fri Mar 18 13:03:40.590433 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/core/handlers/base.py", line 236, in handle_uncaught_exception
[Fri Mar 18 13:03:40.590463 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   return callback(request, **param_dict)
[Fri Mar 18 13:03:40.590478 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/utils/decorators.py", line 99, in _wrapped_view
[Fri Mar 18 13:03:40.590556 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   response = view_func(request, *args, **kwargs)
[Fri Mar 18 13:03:40.590575 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/views/defaults.py", line 46, in server_error
[Fri Mar 18 13:03:40.590638 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   return http.HttpResponseServerError(template.render(Context({})))
[Fri Mar 18 13:03:40.590655 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/base.py", line 140, in render
[Fri Mar 18 13:03:40.590978 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   return self._render(context)
[Fri Mar 18 13:03:40.590995 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/base.py", line 134, in _render
[Fri Mar 18 13:03:40.591015 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   return self.nodelist.render(context)
[Fri Mar 18 13:03:40.591029 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/base.py", line 840, in render
[Fri Mar 18 13:03:40.591045 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   bit = self.render_node(node, context)
[Fri Mar 18 13:03:40.591055 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/base.py", line 854, in render_node
[Fri Mar 18 13:03:40.591070 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   return node.render(context)
[Fri Mar 18 13:03:40.591083 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/loader_tags.py", line 53, in render
[Fri Mar 18 13:03:40.591187 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   result = self.nodelist.render(context)
[Fri Mar 18 13:03:40.591202 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/base.py", line 840, in render
[Fri Mar 18 13:03:40.591220 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   bit = self.render_node(node, context)
[Fri Mar 18 13:03:40.591231 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/base.py", line 854, in render_node
[Fri Mar 18 13:03:40.591246 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   return node.render(context)
[Fri Mar 18 13:03:40.591257 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/loader_tags.py", line 155, in render
[Fri Mar 18 13:03:40.591271 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   return self.render_template(self.template, context)
[Fri Mar 18 13:03:40.591282 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/loader_tags.py", line 137, in render_template
[Fri Mar 18 13:03:40.591296 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   output = template.render(context)
[Fri Mar 18 13:03:40.591306 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/base.py", line 140, in render
[Fri Mar 18 13:03:40.591328 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   return self._render(context)
[Fri Mar 18 13:03:40.591339 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/base.py", line 134, in _render
[Fri Mar 18 13:03:40.591353 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   return self.nodelist.render(context)
[Fri Mar 18 13:03:40.591363 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/base.py", line 840, in render
[Fri Mar 18 13:03:40.591378 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   bit = self.render_node(node, context)
[Fri Mar 18 13:03:40.591388 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/base.py", line 854, in render_node
[Fri Mar 18 13:03:40.591402 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   return node.render(context)
[Fri Mar 18 13:03:40.591415 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/announcements/templatetags/announcements_tags.py", line 24, in render
[Fri Mar 18 13:03:40.591469 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   request = context["request"]
[Fri Mar 18 13:03:40.591485 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/context.py", line 56, in __getitem__
[Fri Mar 18 13:03:40.591558 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818]   raise KeyError(key)
[Fri Mar 18 13:03:40.591587 2016] [:error] [pid 11513:tid 139855235708672] [remote 192.168.1.65:38818] KeyError: 'request'


I've changed the grants as suggested here but without success

https://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/2015-May/000353.html

Any ideas?

Thanks in advance,

Rehards,
Agur bero bat,


David Alda Fernández de Lezea
Área de Sistemas de Información Geográfica, Planificación Territorial y Forestal Informazio Geografikoen Sistemak, Lurralde eta Baso Antolaketaren Arloa.
dalda at hazi.eus | www.hazi.eus
T 945 003 240 - M 627 923 170 - F 945 003 290 
Hazi | Granja Modelo de Arkaute s/n | 01192 Arkaute - Araba
 
*********************  LEGE OHARRA   *******************   AVISOLEGAL   *******************   DISCLAIMER   *****************************
Mezu hau pertsonala eta isilpekoa da eta baimenik gabeko erabilera debekatua dago legalki. Jasotzailea ez bazara ezabatu mezua, bidali eta kontserbatu gabe.
Este mensaje es personal y confidencial y su uso no autorizado está prohibido legalmente. Si usted no es el destinatario, proceda a borrarlo, sin reenviarlo ni conservarlo.
This message is personal and confidential, unauthorised use is legally prohibited. If you are not the intended recipient, delete it without resending or backing it.More information about the geonode-users mailing list