[GRASS-SVN] r34780 - grass/trunk/locale/po

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Sun Dec 7 06:08:57 EST 2008


Author: martinl
Date: 2008-12-07 06:08:57 -0500 (Sun, 07 Dec 2008)
New Revision: 34780

Modified:
  grass/trunk/locale/po/grasswxpy_cs.po
Log:
Czech wxGUI translation updated
   (merge from devbr6, r34778)


Modified: grass/trunk/locale/po/grasswxpy_cs.po
===================================================================
--- grass/trunk/locale/po/grasswxpy_cs.po	2008-12-07 11:04:14 UTC (rev 34779)
+++ grass/trunk/locale/po/grasswxpy_cs.po	2008-12-07 11:08:57 UTC (rev 34780)
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grasswxpy_cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-10-11 22:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-08-22 17:13+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-12-07 11:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-12-07 12:01+0100\n"
 "Last-Translator: Jan Trochta\n"
 "Language-Team: Czech <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -107,7 +107,7 @@
 msgstr "Ulo¾it kompozici displeje do souboru PNG"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:263
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3268
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3303
 msgid "Print display"
 msgstr "Tisk kompozice displeje"
 
@@ -153,7 +153,7 @@
 msgid "Add grid or vector labels overlay"
 msgstr "Pøidat pøekrytí popisky vektoru nebo rastru"
 
-#: ../gui/wxpython/icons/icon.py:287 ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2281
+#: ../gui/wxpython/icons/icon.py:287 ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2300
 msgid "Delete selected layer"
 msgstr "Odstranit zvolenou vrstvu"
 
@@ -210,7 +210,7 @@
 msgstr "Pøidat vrstvu s popisky"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:315
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3846
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3882
 msgid "Add text layer"
 msgstr "Pøidat vrstvu s textem"
 
@@ -255,7 +255,7 @@
 msgstr "Levé: Vybrat; Støední: zru¹it výbìr; Pravé: Potvrzení výbìru"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:335
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:689
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:703
 msgid "Copy categories"
 msgstr "Kopírovat kategorie"
 
@@ -375,7 +375,7 @@
 msgstr "Definovat GCP (vlicovací body)"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:401
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:433
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:438
 msgid "Georectify"
 msgstr "Georektifikace"
 
@@ -419,581 +419,809 @@
 msgid "Show Nviz settings dialog"
 msgstr "Ukázat nastavení Nviz"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:138
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1179
-msgid "Select Color"
-msgstr "Zvolit barvu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:94
+#, fuzzy
+msgid "Create new color table for raster map"
+msgstr "Vytvoøit novou tabulku barev na základì pravidel"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:186
-msgid "unknown"
-msgstr "neznámý"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:96
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:389
+msgid "Enter raster cat values or percents"
+msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:203
-#, python-format
-msgid "Parameter not found: %s"
-msgstr "Paramentr nebyl nalezen: %s"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:98
+#, fuzzy
+msgid "Create new color table for vector map"
+msgstr "Vytvoøit novou tabulku barev na základì pravidel"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:221
-#, python-format
-msgid "Flag not found: %s"
-msgstr "Pøepínaè nebyl nalezen: %s"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:100
+msgid "Enter vector attribute values or ranges (n or n1 to n2)"
+msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:255
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1408
-msgid "<required>"
-msgstr "<po¾ádováno>"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:111
+#, fuzzy
+msgid "Select raster map:"
+msgstr "Pøekódována rastrová mapa"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:256
-#, python-format
-msgid "Parameter %(name)s (%(desc)s) is missing.\n"
-msgstr "Parametr %(name)s (%(desc)s) chybí.\n"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:113
+#, fuzzy
+msgid "Select vector map:"
+msgstr "Vybrat vektorovou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:627
-msgid "Enter parameters for "
-msgstr "Definujte parametry pro "
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:122
+#, fuzzy
+msgid "replace existing color table"
+msgstr "Modifikovat existující záznam"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:631
-msgid " (those in bold typeface are required)"
-msgstr " (tuèný písmem zvýraznìné jsou po¾adovány)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:128
+#, fuzzy
+msgid "Layer:"
+msgstr "Vrstva"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:642
-msgid "Close this window without executing the command"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:130
+#, fuzzy
+msgid "Attribute column:"
+msgstr "Atributy"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:132
+msgid "RGB color column:"
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:647
-msgid "Show manual page of the command"
-msgstr "Ukázat manuál pøíkazu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:161
+#, fuzzy
+msgid "Preview"
+msgstr "Náhled"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:665
-msgid "&Run"
-msgstr "&Spustit"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:392
+#, python-format
+msgid "Enter raster cat values or percents (range = %(min)d-%(max)d)"
+msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:666
-msgid "Run the command"
-msgstr "Spustit pøíkaz"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:468
+msgid "Please select attribute column and RGB color column first"
+msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:670
-msgid "Abort the running command"
-msgstr "Pøeru¹it bì¾ící pøíkaz"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:72
+msgid "Unable to decode value. Set encoding in GUI preferences ('Attributes')."
+msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:674
-msgid "Copy the current command string to the clipboard"
-msgstr "Kopírovat pøíkaz jako øetìzec do schránky"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:166
+msgid "Loading data..."
+msgstr "Naèítám data..."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:706
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:68
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1089
-msgid "Add created map into layer tree"
-msgstr "Pøidat vytvoøenou mapu do stromu vrstev"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:185
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Column <%(column)s> not found in in the table <%(table)s>."
+msgstr "Sloupec <%(column)s> ji¾ v tabulce <%(table)s> existuje."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:715
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1079
-msgid "Close dialog on finish"
-msgstr "Zavøít dialog pøi ukonèení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:188
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:272
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1224
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1328
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1412
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1424
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1438
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1531
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1553
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1705
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1716
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1728
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2488
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2581
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2588
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2626
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:144
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1004
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:410
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:442
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:1235
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:62
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:85
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:894
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:931
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:458
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1530
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:217
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:540
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1420
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1840
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1916
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2021
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2055
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2230
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2249
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2556
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1895
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:2073
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:2097
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1160
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1791
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2749
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:617 ../gui/wxpython/gis_set.py:672
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:736 ../gui/wxpython/wxgui.py:868
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:877
+msgid "Error"
+msgstr "Chyba"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:827
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:236
+msgid "Can display only 256 columns."
+msgstr "Lze zobrazit pouze 256 sloupcù."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:266
 #, python-format
-msgid "'%s' copied to clipboard"
-msgstr "'%s' kopírováno do schránky"
+msgid ""
+"Error loading attribute data. Record number: %(rec)d. Unable to cast value '%"
+"(val)s' in key column (%(key)s) to integer.\n"
+"\n"
+"Details: %(detail)s"
+msgstr ""
+"Chyba pøi naèítání atributových dat. Záznam èíslo %(rec)d. Nelze rozpoznat "
+"hodnotu '%(val)s' v klíèovém sloupci(%(key)s) jako integer.\n"
+"\n"
+"Detaily: %(detail)s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:882
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:895
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1275
-msgid "Required"
-msgstr "Po¾adováno"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:289
+msgid "Limit 100000 records."
+msgstr "Limit 100000 záznamù pøekroèen."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:885
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:895
-msgid "Optional"
-msgstr "Volitelné"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:306
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:664
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:985
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1591
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1612
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1738
+#, python-format
+msgid "Number of loaded records: %d"
+msgstr "Poèet nahraných záznamù: %d"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:923 ../gui/wxpython/wxgui.py:310
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:400
-msgid "Command output"
-msgstr "Výstup pøíkazù"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:460
+#, python-format
+msgid ""
+"Database connection for vector map <%s> is not defined in DB file. You can "
+"define new connection in 'Manage layers' tab."
+msgstr ""
+"Databázové nastavení není pro vektorovou mapu <%s> definováno v souboru DB. "
+"Toto nastavení mù¾ete provést v panelu 'Správa vrstev'."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:930
-msgid "Manual"
-msgstr "Nápovìda"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:464
+msgid "Attribute Table Manager"
+msgstr "Správce atributových dat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1005
-msgid "[multiple]"
-msgstr "[mnohonásobné]"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:495
+msgid "Browse data"
+msgstr "Procházet data"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1043
-msgid "Valid range"
-msgstr "Povolený rozsah"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:501
+msgid "Manage tables"
+msgstr "Správa tabulek"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1198
-msgid "Transparent"
-msgstr "Prùhledný"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:507
+msgid "Manage layers"
+msgstr "Správa vrstev"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1215
-#, python-format
-msgid "Choose %s"
-msgstr "Vybrat %s"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:510
+msgid "Click here to show database connection information"
+msgstr "Kliknìte zde pro zobrazení informace databázového nastavení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1216
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:26
-msgid "File"
-msgstr "Soubor"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:511
+msgid "Click here to hide database connection information"
+msgstr "Kliknìte zde pro skrytí informace databázového nastavení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1217
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:137
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1076
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1154
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1246
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:801
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:811 ../gui/wxpython/gis_set.py:123
-msgid "Browse"
-msgstr "Procházet"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:547
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:677
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2038
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2156
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2395
+msgid "Table"
+msgstr "Tabulka"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1477
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Error in %s"
-msgstr "Chyba:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:553
+msgid "Attribute data - right-click to edit/manage records"
+msgstr "Atributová data - editace/správa záznamù pravé tlaèítko my¹i"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1511
-#, python-format
-msgid "Unable to fetch interface description for command '%s'."
-msgstr "Nelze získat popis rozhraní pro pøíkaz '%s'."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:557
+msgid "SQL Query"
+msgstr "Dotaz SQL"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1595
-#, python-format
-msgid "Unable to parse command %s"
-msgstr "Nelze parsovat pøíkaz %s"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:580
+msgid "Apply SELECT statement and reload data records"
+msgstr "pou¾ít SELECT a znovu naèístdata"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1683
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:582
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1845
+msgid "SQL Builder"
+msgstr "SQL Pomocník"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:586
+msgid "Simple"
+msgstr "Jednoduchý"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:589
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1372
+msgid "Advanced"
+msgstr "Roz¹íøený"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:697
 #, python-format
-msgid "usage: %s <grass command>"
-msgstr "pou¾ití: %s <grass pøíkaz>"
+msgid "Table <%s> - right-click to delete column(s)"
+msgstr "Tabulka <%s> - kliknìte pravým tlaèítkem pro vymazání sloupce"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:131
-msgid "Define GRASS Database and Location Name"
-msgstr "Definovat Databanku GRASSu a Název Lokace"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:710
+msgid "Manage columns"
+msgstr "Správa sloupcù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:145
-#: ../gui/wxpython/gis_set.py:99
-msgid "GIS Data Directory:"
-msgstr "Adresáø GIS dat:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:717
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1985
+msgid "Column name"
+msgstr "Název sloupce"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:161
-msgid "Project Location"
-msgstr "Lokace projektu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:728
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1985
+msgid "Data type"
+msgstr "Datový typ"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:199
-msgid "Choose GRASS data directory:"
-msgstr "Vybrat adresáø GRASS dat:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:745
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1985
+msgid "Data length"
+msgstr "Datová délka"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:210
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1839
-msgid "Location already exists in GRASS Database."
-msgstr "Lokace ji¾ existuje v databance GRASSu."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:762
+msgid "Add"
+msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:213
-msgid "Unable to create location"
-msgstr "Nelze vytvoøit lokaci"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:772
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1923
+msgid "Rename column"
+msgstr "Pøejmenovat sloupec"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:217
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:540
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1420
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1840
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1916
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2021
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2055
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2230
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2249
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2556
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:144
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1000
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1138
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1769
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2718
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1501
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:59
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:82
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:406
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:431
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:1224
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:885
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:922
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:617
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:188
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:272
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1217
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1321
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1405
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1417
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1431
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1524
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1546
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1686
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1697
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1709
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2554
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2561
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2599
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1895
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:2073
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:2097 ../gui/wxpython/gis_set.py:672
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:731 ../gui/wxpython/wxgui.py:863
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:872
-msgid "Error"
-msgstr "Chyba"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:782
+msgid "To"
+msgstr "Na"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:239
-msgid "Choose method for creating a new location"
-msgstr "Zvolte zpùsob vytvoøení nové lokace"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:792
+msgid "&Rename"
+msgstr "&Pøejmenovat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:246
-msgid "Select coordinate system"
-msgstr "Zvolit souøadnicový systém"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:851
+msgid "Layers of vector map"
+msgstr "Vrstvy vektorové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:249
-msgid "Select EPSG code of coordinate system"
-msgstr "Zvolit EPSG kód souøadnicového systému"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:860
+msgid "List of layers"
+msgstr "Seznam vrstev"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:251
-msgid "Use coordinate system of selected georeferenced file"
-msgstr "Pou¾ít souøadnicový systém zvoleného georeferencované souboru"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:958
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:498
+msgid "Edit selected record"
+msgstr "Editovat vybraný záznam"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:254
-msgid "Use coordinate system of selected WKT or PRJ file"
-msgstr "Pou¾ít souøadnicový systém podle vybraného WTK nebo PRJ souboru"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:962
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1182
+msgid "Insert new record"
+msgstr "Vlo¾it nový záznam"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:257
-msgid "Create custom PROJ.4 parameters string for coordinate system"
-msgstr "Definovat PROJ.4 parametry pro souøadnicový systém"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:963
+msgid "Delete selected record(s)"
+msgstr "Smazat vybrané záznamy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:260
-msgid "Use arbitrary non-earth coordinate system (XY)"
-msgstr "Pou¾ít matematický systém (XY)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:964
+msgid "Delete all records"
+msgstr "Smazat v¹echny záznamy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:332
-msgid "Choose projection"
-msgstr "Vybrat projekci"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:966
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:728
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1085
+msgid "Select all"
+msgstr "Vybrat v¹e"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:347
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:771
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:779
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:964
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1254
-msgid "Code"
-msgstr "Kód"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:967
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:729
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1086
+msgid "Deselect all"
+msgstr "Zru¹it výbìr"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:347
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:771
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:779
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:964
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1254
-msgid "Description"
-msgstr "Popis"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:969
+#, fuzzy
+msgid "Highlight selected"
+msgstr "Zvýraznìní (zdvojené prvky)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:350
-msgid "Projection code:"
-msgstr "Kód projekce:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:970
+msgid "Highlight selected and zoom"
+msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:358
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:793
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:976
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1237
-msgid "Search in description:"
-msgstr "Vyhledat v popisu:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:974
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1871
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1875
+msgid "Extract selected"
+msgstr "Extrahovat vybrané"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:539
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:979
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1468
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1930
+msgid "Reload"
+msgstr "Znovu naèíst"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1011
 #, python-format
-msgid "Unable to read list: %s"
-msgstr "Nelze naèíst seznam: %s"
+msgid ""
+"Selected data records (%d) will permanently deleted from table. Do you want "
+"to delete them?"
+msgstr ""
+"Vybrané záznamy dat (%d) budou natrvalo smazány z tabulky. Pøejete si je "
+"smazat?"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:639
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1431
-msgid "Choose method of specifying georeferencing parameters"
-msgstr "Zvolit metodu specifikace parametrù georeference"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1014
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1060
+msgid "Delete records"
+msgstr "Smazat záznamy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:647
-msgid "Select datum with associated ellipsoid"
-msgstr "Vybrat geodetické datum daného elipsoidu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1057
+#, python-format
+msgid ""
+"All data records (%d) will permanently deleted from table. Do you want to "
+"delete them?"
+msgstr ""
+"V¹echny záznamy dat (%d) budou natrvalo smazány z tabulky. pøejete se je "
+"smazat?"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:650
-msgid "Select ellipsoid"
-msgstr "Vybrat referenèní elipsoid"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1193
+#, python-format
+msgid "Record with category number %d already exists in the table."
+msgstr "Záznam kategorie %d ji¾ v atributové tabulce existuje."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:651
-msgid "Set zone for UTM projection:"
-msgstr "Nastavit UTM zónu:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1203
+#, python-format
+msgid "Category number (column %s) is missing."
+msgstr "Kategorie (sloupec %s) chybí."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:653
-msgid "Zone:"
-msgstr "Zóna:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1211
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1314
+#, python-format
+msgid "Casting value '%(value)s' to %(type)s failed."
+msgstr "Datová konverze hodnoty '%(value)s' na %(type)s selhala."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:656
-msgid "Hemisphere for zone:"
-msgstr "Polokoule:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1222
+msgid "Unable to insert new record."
+msgstr "Nelze vlo¾it nový záznam."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:744
-msgid "Specify geodetic datum"
-msgstr "Specifikovat geodetické datum"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1291
+msgid "Update existing record"
+msgstr "Modifikovat existující záznam"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:771
-msgid "Ellipsoid"
-msgstr "Elipsoid"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1326
+msgid "Unable to update existing record."
+msgstr "Nelze modifikovat existující záznam."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:779
-msgid "Datum"
-msgstr "Datum"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1410
+msgid "Unable to rename column. No column name defined."
+msgstr "Nelze pøejmenovat sloupec. Nebyl zadáno jméno sloupce."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:784
-msgid "Datum code:"
-msgstr "Kód datumu:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1419
+#, python-format
+msgid ""
+"Unable to rename column <%(column)s> to <%(columnTo)s>. Column already "
+"exists in the table <%(table)s>."
+msgstr ""
+"Nelze pøejmenovat sloupec <%(column)s>. Sloupec <%(columnTo)s> ji¾ v tabulce "
+"<%(table)s> existuje."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:808
-msgid "Transformation parameters:"
-msgstr "Parametry transformace:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1435
+#, python-format
+msgid ""
+"Unable to rename column. Column <%(column)s> doesn't exist in the table <%"
+"(table)s>."
+msgstr ""
+"Nelze pøejmenovat sloupec. Sloupec <%(column)s> v tabulce <%(table)s> "
+"neexistuje."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:941
-msgid "Specify ellipsoid"
-msgstr "Definovat elipsoid"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1463
+msgid "Drop selected column"
+msgstr "Odstranit zvolený sloupec"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:968
-msgid "Ellipsoid code:"
-msgstr "Kód elipsoidu:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1466
+msgid "Drop all columns"
+msgstr "Odstranit v¹echny sloupce"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1069
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1128
-msgid "Select georeferenced file"
-msgstr "Zvolit georeferencovaný soubor"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1529
+msgid "Unable to add column to the table. No column name defined."
+msgstr ""
+"Nelze pøidat sloupec do atributové tabulky. Nebyl zadáno jméno sloupce."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1074
-msgid "Georeferenced file:"
-msgstr "Georeferencovaný soubor:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1551
+#, python-format
+msgid "Column <%(column)s> already exists in table <%(table)s>."
+msgstr "Sloupec <%(column)s> ji¾ v tabulce <%(table)s> existuje."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1147
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1206
-msgid "Select WKT file"
-msgstr "Vybrat WTK soubor"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1704
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1727
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"Loading attribute data failed.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Selhalo naètení atributových dat. Neplatný pøíkaz SQL.\n"
+"\n"
+"'%s'"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1152
-msgid "WKT file:"
-msgstr "soubor WTK:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1714
+#, fuzzy, python-format
+msgid ""
+"Loading attribute data failed.\n"
+"Invalid SQL select statement.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Selhalo naètení atributových dat. Neplatný pøíkaz SQL.\n"
+"\n"
+"'%s'"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1225
-msgid "Choose EPSG Code"
-msgstr "Zvolit EPSG kód"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1799
+msgid "Database connection"
+msgstr "Databázové spojení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1233
-msgid "Path to the EPSG-codes file:"
-msgstr "Cesta k souboru s EPSG kódy:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1870
+msgid "Nothing to extract."
+msgstr "Nebylo zvoleno nic pro extrahování."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1235
-msgid "EPSG code:"
-msgstr "Kód EPSG:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1948
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2317
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2714
+#, python-format
+msgid "Drop also linked attribute table (%s)"
+msgstr "Odstranit také pøipojenou atributovou tabulku (%s)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1247
-msgid "Browse EPSG Codes"
-msgstr "Procházet EPSG kódy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2038
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2139
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2375
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3160
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1048
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1382
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1384
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1765
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:2196
+msgid "Layer"
+msgstr "Vrstva"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1254
-msgid "Parameters"
-msgstr "Parametry"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2038
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2145
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2383
+msgid "Driver"
+msgstr "Ovladaè"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1368
-msgid "Choose EPSG codes file"
-msgstr "Vybrat soubor s EPSG kódy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2038
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2150
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2389
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1859
+msgid "Database"
+msgstr "Databáze"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1419
-#, python-format
-msgid "Unable to read EPGS codes: %s"
-msgstr "Nelze naèíst seznam EPSG: %s"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2038
+msgid "Key"
+msgstr "Klíè"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1439
-msgid "Enter PROJ.4 parameters string:"
-msgstr "Zvolte PROJ.4 parametry:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2109
+msgid ""
+"Unable to determine default DB connection settings. Please define DB "
+"connection using db.connect module."
+msgstr ""
+"Nelze získat informace o DB nastavení. Prosím definujte toto nastavení "
+"pomocí modulu db.connect."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1490
-msgid "Summary"
-msgstr "Shrnutí"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2128
+msgid "Add layer"
+msgstr "Pøidat vrstvu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1512
-msgid "GRASS Database:"
-msgstr "GRASS databanka:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2161
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2185
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2401
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1302
+msgid "Key column"
+msgstr "Sloupec s klíèem"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1518
-msgid "Location Name:"
-msgstr "Název lokace:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2180
+msgid "Table name"
+msgstr "Název tabulky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1524
-msgid "Projection:"
-msgstr "Projekce:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2193
+msgid "&Create table"
+msgstr "&Vytvoøit tabulku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1563
-msgid "PROJ.4 definition:"
-msgstr "Definice PROJ.4:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2197
+msgid "&Add layer"
+msgstr "&Pøidat vrstvu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1608
-#, python-format
-msgid "Do you want to create GRASS location <%s>?"
-msgstr "Pøejete si zalo¾it GRASS lokace <%s>?"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2201
+msgid "&Set default"
+msgstr "&Nastavit výchozí"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1609
-msgid "Create new location?"
-msgstr "Vytvoøit novou lokaci?"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2214
+msgid "Layer description"
+msgstr "Popis vrstvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1645
-msgid "Define new GRASS Location"
-msgstr "Definujte novou GRASS lokaci"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2261
+msgid "Table description"
+msgstr "Popis tabulky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1723
-msgid "Do you want to set the default region extents and resolution now?"
-msgstr "Pøejete si nyní nastavit výchozí nastavení regionu a jeho rozli¹ení?"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2303
+msgid "Layer to detele"
+msgstr "Vrstva k odstranìní"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1725
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2324
+msgid "&Delete layer"
+msgstr "&Odstranit vrstvu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2368
+msgid "Modify selected layer"
+msgstr "Modifikovat vybranou vrstvu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2440
+msgid "&Modify layer"
+msgstr "&Modifikovat vrstvu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2486
+msgid ""
+"Unable to get list of tables.\n"
+"Please use db.connect to set database parameters."
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2579
+msgid "Unable to create new table. Table name or key column name is missing."
+msgstr ""
+"Nelze vytvoøit novou atributovou tabulku. Nebyl zadán název tabulky nebo "
+"sloupec s klíèem."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2586
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Unable to create new table. Table <%s> already exists in the database."
+msgstr ""
+"Nelze vytvoøit novou atributovou tabulku. Nebyl zadán název tabulky nebo "
+"sloupec s klíèem."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2623
 #, python-format
-msgid "Location <%s> created"
-msgstr "Lokcation <%s> vytvoøena"
+msgid ""
+"Unable to add new layer to vector map <%(vector)s>. Layer %(layer)d already "
+"exists."
+msgstr ""
+"Nelze pøidat novou vrstvu k vektorové mapì <%(vector)s>. Vrstva %(layer)d "
+"ji¾ existuje."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1739
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2801
+msgid "Database connection is not defined in DB file."
+msgstr "Databázové spojení není definováno v DB souboru."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2805
 #, python-format
-msgid "Unable to create new location. Location <%s> not created."
-msgstr "Nelze vytvoøit novou location. Location <%s> není vytvoøena"
+msgid ""
+"No attribute table linked to vector map <%(vector)s> found. %(msg)s\n"
+"You can disable this message from digitization settings. Or you can create "
+"and link attribute table to the vector map using Attribute Table Manager."
+msgstr ""
+"K vektorové mapì <%(vector)s> není pøipojená ¾ádná atributová tabulka. %(msg)"
+"s\n"
+"Tuto zprávu lze potlaèit v nastavení digititalizaèního modulu. Anebo "
+"vytvoøte a pøipojte atributovou tabulku k vektorové mapì pomocí Správce "
+"atributových dat."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1741
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1749
-#: ../gui/wxpython/gis_set.py:127
-msgid "Location wizard"
-msgstr "Prùvodce vytvoøení lokace"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2811
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3394
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3478 ../gui/wxpython/wxgui.py:1108
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1476
+msgid "Message"
+msgstr "Zpráva"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1747
-msgid "Location wizard canceled. Location not created."
-msgstr "Prùvodce vytvoøením lokace byl zavøen. Lokace nebyla vytvoøena."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2824
+msgid "Close dialog on submit"
+msgstr "Zavøít dialog pøi zápis"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1837
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1915
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2020
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2094
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2125
-msgid "Unable to create new location"
-msgstr "Nelze vytvoøit novou lokaci"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2834
+#, fuzzy
+msgid "No attributes found"
+msgstr "Zobrazit atributovou tabulku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2020
-msgid "EPSG code missing."
-msgstr "Kód EPSG chybí."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2840
+msgid "Update attributes"
+msgstr "Modifikovat atributy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2054
-msgid "Datum transform is required."
-msgstr "Geodetické datum je vy¾adováno."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2842
+msgid "Add attributes"
+msgstr "Pøidat atributy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2095
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2126
-msgid "file not found"
-msgstr "soubor nebyl nalezen"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2844
+msgid "Display attributes"
+msgstr "Zobrazit atributy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2149
-msgid "Set default region extent and resolution"
-msgstr "Nastavit výchozí region a jeho rozli¹ení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2848
+msgid "&Reload"
+msgstr "&Znovu nahrát"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2193
-msgid "&Set region"
-msgstr "&Nastavit region"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2849
+msgid "&Submit"
+msgstr "&Zapsat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2229
-msgid "Invalid location selected."
-msgstr "Zvolena neplatná lokace."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2865
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1820
+#, fuzzy
+msgid "Feature id:"
+msgstr "ID prvku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2248
-msgid "Invalid region"
-msgstr "Neplatný region"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3103
+#, fuzzy
+msgid "Unknown"
+msgstr "neznámý"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2278
-msgid "Click here to show 3D settings"
-msgstr "Kliknìte zde pro zobrazení 3D nastavení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3161
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3397
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1382
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1772
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:2197
+msgid "Category"
+msgstr "Kategorie"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2279
-msgid "Click here to hide 3D settings"
-msgstr "Kliknìte zde pro skrytí 3D nastavení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3350
+msgid "Submit"
+msgstr "Potvrdit"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2302
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2583
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3494 ../gui/wxpython/wxgui.py:1134
+msgid "GRASS GIS Attribute Table Manager"
+msgstr "GRASS GIS správce atributových data"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:52
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:54
 #, python-format
-msgid "Rows: %d"
-msgstr "Øádky: %d"
+msgid "GRASS %s Map Calculator"
+msgstr "GRASS %s mapový kalkulátor"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2303
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2584
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:137
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1243
+msgid "Select Color"
+msgstr "Zvolit barvu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:185
+msgid "unknown"
+msgstr "neznámý"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:200
 #, python-format
-msgid "Cols: %d"
-msgstr "Sloupce: %d"
+msgid "Parameter not found: %s"
+msgstr "Paramentr nebyl nalezen: %s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2304
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2585
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:219
 #, python-format
-msgid "Cells: %d"
-msgstr "Buòky: %d"
+msgid "Flag not found: %s"
+msgstr "Pøepínaè nebyl nalezen: %s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2345
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2587
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:253
+msgid "<required>"
+msgstr "<po¾ádováno>"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:254
 #, python-format
-msgid "Depth: %d"
-msgstr "Hloubka: %d"
+msgid "Parameter %(name)s (%(desc)s) is missing.\n"
+msgstr "Parametr %(name)s (%(desc)s) chybí.\n"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2346
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2588
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:625
+msgid "Enter parameters for "
+msgstr "Definujte parametry pro "
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:629
+msgid " (those in bold typeface are required)"
+msgstr " (tuèný písmem zvýraznìné jsou po¾adovány)"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:640
+msgid "Close this window without executing the command"
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:645
+msgid "Show manual page of the command"
+msgstr "Ukázat manuál pøíkazu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:663
+msgid "&Run"
+msgstr "&Spustit"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:664
+msgid "Run the command"
+msgstr "Spustit pøíkaz"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:668
+msgid "Abort the running command"
+msgstr "Pøeru¹it bì¾ící pøíkaz"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:672
+msgid "Copy the current command string to the clipboard"
+msgstr "Kopírovat pøíkaz jako øetìzec do schránky"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:704
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:68
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1118
+msgid "Add created map into layer tree"
+msgstr "Pøidat vytvoøenou mapu do stromu vrstev"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:713
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1108
+msgid "Close dialog on finish"
+msgstr "Zavøít dialog pøi ukonèení"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:825
 #, python-format
-msgid "3D Cells: %d"
-msgstr "3D buòky: %d"
+msgid "'%s' copied to clipboard"
+msgstr "'%s' kopírováno do schránky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2349
-msgid "Top"
-msgstr "Vr¹ek"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:881
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:894
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1389
+msgid "Required"
+msgstr "Po¾adováno"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2357
-msgid "Bottom"
-msgstr "Spodek"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:884
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:894
+msgid "Optional"
+msgstr "Volitelné"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2365
-msgid "T-B resolution"
-msgstr "Rozli¹ení V-S"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:922 ../gui/wxpython/wxgui.py:308
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:398
+msgid "Command output"
+msgstr "Výstup pøíkazù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2428
-msgid "North"
-msgstr "Sever"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:929
+msgid "Manual"
+msgstr "Nápovìda"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2436
-msgid "West"
-msgstr "Západ"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1004
+msgid "[multiple]"
+msgstr "[mnohonásobné]"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2456
-msgid "East"
-msgstr "Východ"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1053
+msgid "Valid range"
+msgstr "Povolený rozsah"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2465
-msgid "South"
-msgstr "Jih"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1262
+msgid "Transparent"
+msgstr "Prùhledný"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2469
-msgid "N-S resolution"
-msgstr "Rozli¹ní S-J"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1279
+#, python-format
+msgid "Choose %s"
+msgstr "Vybrat %s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2477
-msgid "E-W resolution"
-msgstr "Rozli¹ení V-Z"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1280
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:26
+msgid "File"
+msgstr "Soubor"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2555
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1281
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:805
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:815
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:137
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1076
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1154
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1246
+#: ../gui/wxpython/gis_set.py:123
+msgid "Browse"
+msgstr "Procházet"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1582
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Error in %s"
+msgstr "Chyba:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1616
 #, python-format
-msgid "Invalid value: %s"
-msgstr "Naplatná hodnota: %s"
+msgid "Unable to fetch interface description for command '%s'."
+msgstr "Nelze získat popis rozhraní pro pøíkaz '%s'."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2612
-msgid "Select datum transformation"
-msgstr "Vybrat geodetické datum"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1700
+#, python-format
+msgid "Unable to parse command %s"
+msgstr "Nelze parsovat pøíkaz %s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2626
-msgid "List of datum transformations"
-msgstr "Seznam geodetických datumù"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1789
+#, python-format
+msgid "usage: %s <grass command>"
+msgstr "pou¾ití: %s <grass pøíkaz>"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2630
-msgid "Datums:"
-msgstr "Datumy:"
-
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:58
 msgid "Name for new vector map:"
 msgstr "Název vektorové mapy:"
@@ -1004,7 +1232,7 @@
 msgstr "Zobrazit atributovou tabulku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:127
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1201
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1233
 msgid "Create new vector map"
 msgstr "Vytvoøit novou vektorovou mapu"
 
@@ -1070,7 +1298,7 @@
 msgstr "Otoèení:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:499
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:960
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:963
 msgid "Set font"
 msgstr "Nastavit písmo"
 
@@ -1102,73 +1330,61 @@
 msgid "List of maps:"
 msgstr "Seznam map:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:728
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1081
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:959
-msgid "Select all"
-msgstr "Vybrat v¹e"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:729
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1082
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:960
-msgid "Deselect all"
-msgstr "Zru¹it výbìr"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:782
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:786
 msgid "Multiple import"
 msgstr "Vícenásobný import"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:796
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:800
 msgid "Input DXF file"
 msgstr "Vlo¾it DXF soubor"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:797
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:801
 msgid "Choose DXF file:"
 msgstr "Vyberte soubor DXF:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:800
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:804
 msgid "Choose DXF file to import"
 msgstr "Vyberte soubor DXF k importu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:806
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:810
 msgid "Input directory"
 msgstr "Vstupní adresáø"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:807
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:811
 msgid "Choose directory:"
 msgstr "Vyberte adresáø:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:810
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:814
 msgid "Choose input directory"
 msgstr "Vyberte vstupní adresáø"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:814
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:818
 #, fuzzy
 msgid "Select file extension:"
 msgstr "Vyberte pøíponu souboru:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:831
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:835
 msgid "Add imported layers into layer tree"
 msgstr "Naèíst importované vrstvy do stromu vrstev"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:839
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:843
 msgid "Close dialog"
 msgstr "Zavøít dialog "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:842
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:846
 msgid "&Import"
 msgstr "&Import"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:843
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:847
 msgid "Import selected layers"
 msgstr "Importovat vybrané vrstvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:883
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:887
 #, python-format
 msgid " List of %s layers "
 msgstr "Seznam %s vrstev"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:998
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1002
 #, python-format
 msgid ""
 "File <%(file)s>: Unable to get list of DXF layers.\n"
@@ -1179,312 +1395,729 @@
 "\n"
 "%(details)s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1044
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2019
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2120
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2356
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3133
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1382
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1384
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1765
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:2196
-msgid "Layer"
-msgstr "Vrstva"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1045
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1049
 msgid "Layer name"
 msgstr "Název vrstvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1046
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1050
 msgid "Output vector map name"
 msgstr "Jméno výstupní vektorové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1128
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1132
 msgid "Set Map Layer Opacity"
 msgstr "Nastavit prùhlednost mapové vrstvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1152
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1156
 msgid "transparent"
 msgstr "Prùhledný"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1155
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1159
 msgid "opaque"
 msgstr "Neprùhledný"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1137
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1768
-msgid "No vector map selected for editing."
-msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná vektorová mapa pro editaci."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:108
+msgid "GRASS GIS Map Display: "
+msgstr "GRASS GIS Mapové okno: "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1285
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1292
-msgid "Update categories"
-msgstr "Aktualizovat kategorie"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:118
+msgid "Map Layers"
+msgstr "Mapové vrstvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1886
-msgid "Z bulk-labeling dialog"
-msgstr "Dialog pøiøazení Z souøadnice"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:252
+msgid "Remove"
+msgstr "Odstranit"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2353
-msgid "Zoom to saved region extents"
-msgstr "Pøiblí¾it na ulo¾ený region"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:256
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:379
+msgid "Rename"
+msgstr "Pøejmenovat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2404
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:263
+msgid "Change opacity level"
+msgstr "Zmìnit úroveò prùhlednosti"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:265
+msgid "Properties"
+msgstr "Vlastnosti"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:267
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3930
+msgid "Zoom to selected map"
+msgstr "Pøiblí¾it na vybranou mapu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:269
+msgid "Set computational region from selected map"
+msgstr "Nastavit výpoèetní region podle vybrané mapy"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:282
+msgid "Show attribute data"
+msgstr "Zobrazit atributovou tabulku"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:285
+msgid "Start editing"
+msgstr "Spustit editaci"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:286
+msgid "Stop editing"
+msgstr "Ukonèit editaci"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:297
+#, fuzzy
+msgid "Use as background vector map"
+msgstr "Podkladová vektorová mapa"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:328
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:346
+msgid "Metadata"
+msgstr "Metadata"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:335
+msgid "Zoom to selected map (ignore NULLs)"
+msgstr "Pøiblí¾it na vybranou mapu (ignorovat NULL hodnoty)"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:337
+msgid "Set computational region from selected map (ignore NULLs)"
+msgstr ""
+"Nastavit výpoèetní region podle podle vybrané mapy (ignoruje NULL hodnoty)"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:340
+#, fuzzy
+msgid "Set color table"
+msgstr "Tabulka barev"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:342
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1751
+msgid "Histogram"
+msgstr "Histogram"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:344
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1109
+msgid "Profile"
+msgstr "Profil"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:349
+msgid "Nviz properties"
+msgstr "Vlastnosti Nviz"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:408
+msgid "Unable to create profile of raster map."
+msgstr "Nelze vytvoøit profil rastrové mapy."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:440
+msgid "Unable to display histogram of raster map."
+msgstr "Nelze zobrazit histogram rastrové mapy."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:525
 #, python-format
-msgid "Region file <%s> already exists. Do you want to overwrite it?"
-msgstr "Soubor regionu <%s> ji¾ existuje. Pøejete si tento soubor pøepsat?"
+msgid "Set opacity <%s>"
+msgstr "Nastavit prùhlednost <%s>"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2406
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:633
-msgid "Warning"
-msgstr "Upozornìní"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:599
+msgid "Layer group:"
+msgstr "Skupina vrstev:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2467
-msgid "GRASS GIS - Map display"
-msgstr "GRASS GIS Mapové okno: "
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:604
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:1155
+msgid "Click to edit layer settings"
+msgstr "Kliknìte pro nastavení vrstev "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2541
-msgid "Render"
-msgstr "Vykreslit"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:651
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:305
+msgid "raster"
+msgstr "rastrová data"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2544
-msgid "Enable/disable auto-rendering"
-msgstr "Zapnout/vypnout automatické vykreslování"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:651
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:654
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:657
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:660
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:663
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:666
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:669
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:672
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:675
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:678
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:681
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:684
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:687
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:690
+msgid "(double click to set properties)"
+msgstr "(dvojklik pro nastavení vlastností)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2547
-msgid "Show computational extent"
-msgstr "Zobrazit rozsah výpoèetního regionu "
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:654
+msgid "3d raster"
+msgstr "3D rastrová data"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2552
-msgid ""
-"Show/hide computational region extent (set with g.region). Display region "
-"drawn as a blue box inside the computational region, computational region "
-"inside a display region as a red box)."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:657
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:660
+msgid "HIS"
+msgstr "HIS"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:663
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:754
+msgid "Shaded relief"
+msgstr "Mapa stínovaného reliéfu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:666
+msgid "raster cell numbers"
+msgstr "Èíslo kategorie rastrové buòky"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:669
+msgid "raster flow arrows"
+msgstr "Smìry odtoku v rastrové mapì"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:672
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:305
+msgid "vector"
+msgstr "vektorová mapa"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:675
+msgid "thematic map"
+msgstr "tématická mapa"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:678
+msgid "thematic charts"
+msgstr "graf tématické mapy"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:681
+msgid "grid"
+msgstr "møí¾ka"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:684
+msgid "geodesic line"
+msgstr "Geodetické èáry"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:687
+msgid "rhumbline"
+msgstr "zemìpisné èáry"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:690
+msgid "vector labels"
+msgstr "vektorové popisky"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:964
+msgid "Please wait, updating data..."
+msgstr "Prosím èekejte, aktualizuji data..."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:1234
+#, python-format
+msgid "Map <%s> not found."
+msgstr "Mapa <%s> nebyla nalezena."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:96
+#, python-format
+msgid "Error in command execution %s"
+msgstr "Chyba pøi vykonání pøíkazu %s"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:104
+msgid "Preferences error"
+msgstr "Chyba v nastavení"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:111
+msgid "Vector digitizer error"
+msgstr "Chyba digitizéru"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:118
+msgid "Attribute table manager error"
+msgstr "Chyba správce atributových tabulek"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:125
+msgid "Nviz error"
+msgstr "Chyba Nviz"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:356
+msgid "Execution failed:"
+msgstr "Vykonání pøíkazu selhalo:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:359
+msgid "Details:"
+msgstr "Detaily:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:361
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:365
+msgid "Error: "
+msgstr "Chyba:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:450
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Unable to exectute command: '%s'"
+msgstr "Nelze parsovat pøíkaz %s"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:109
+msgid "Setup for georectification"
+msgstr "Nastavení georektifikace"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:139
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:142
+msgid "Georectifying setup canceled."
+msgstr "Nastavení georektifikace zru¹eno"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:178
+msgid "Set ground control points (GCPs)"
+msgstr "Nastavit vlicovací body (GCP)"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:277
+msgid "Select map type and location/mapset"
+msgstr "Vybrat typ mapy a location/mapset"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:304
+msgid "Map type to georectify"
+msgstr "Typ mapy pro georektifikaci"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:311
+msgid "Select source location:"
+msgstr "Vybrat zdrojovou location:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:322
+msgid "Select source mapset:"
+msgstr "Vybrat zdrojový mapset:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:376
+msgid "You must select a valid location before selecting a mapset"
+msgstr "Musíte vybrat platnou location vybíráním mapsetu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:387
+msgid "You must select a valid location and mapset in order to continue"
 msgstr ""
-"Ukázat/skrýt výpoèetní region (nastaven pomocí g.region). Zobrazený region "
-"bude vykreslen jako modrý rámeèek uvnitø výpoèetního regionu, výpoèetní "
-"region bude zobrazen jako èervený rámeèek uvnitø zobrazeného regionu."
+"Musí vybrat nejdøíve location a poté mapset pokud chcete dále pokraèovat."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2560
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1020
-msgid "Constrain display resolution to computational settings"
-msgstr "Nastavit zobrazené rozli¹ení jako výpoèetní "
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:404
+msgid "Select image/map group to georectify"
+msgstr "Vybrat obrazovou/mapovou skupinu pro georektifikaci"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2564
-msgid ""
-"Constrain display resolution to computational region settings. Default value "
-"for new map displays can be set up in 'User GUI settings' dialog."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:423
+msgid "Select group:"
+msgstr "Vybrat skupinu:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:434
+msgid "Create group if none exists"
+msgstr "vytvoøit skupinu pokud ¾ádná neexistuje"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:437
+msgid "Create/edit group..."
+msgstr "Vytvoøit/upravit skupinu..."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:443
+msgid "Extension for output maps:"
+msgstr "Pøípona pro výstupní mapy:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:494
+msgid "You must select a valid image/map group in order to continue"
+msgstr "Musíte vybrat platnou skupinu obrazù/map pokud chcete dále pokraèovat"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:499
+msgid "You must enter an map name extension in order to continue"
+msgstr "Musíte vlo¾it pøíponu k mapì pokud chcete dále pokraèovat"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:544
+msgid "Select image/map to display for ground control point (GCP) creation"
 msgstr ""
-"Nastavit zobrazené rozli¹ení jako výpoèetní. Vychozí hodnota pro novou mapu "
-"mù¾e být upravena v oknì 'U¾ivatelské nastavení grafického prostøedí'."
+"Vybrat obraz/mapu k zobrazení v displeji pro vytvoøení vlicovacích bodù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2663
-msgid "Map Toolbar"
-msgstr "Nástrojová li¹ta pro správu mapy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:552
+msgid "Select display image/map:"
+msgstr "Vybrat obraz/mapu:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2677
-msgid "Vector digitizer toolbar"
-msgstr "Nástrojová li¹ta pro vektorový digitizér"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:584
+msgid "You must select a valid image/map in order to continue"
+msgstr "Musíte vybrat platný obraz/mapu pokud chcete dále pokraèovat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2694
-msgid "Georectification toolbar"
-msgstr "Nástrojová li¹ta pro georektifikaci"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:608
+msgid "Create & manage ground control points"
+msgstr "Vytvoøení a správa vlicovacích bodù (GCP)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2706
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:702
+msgid "Select rectification method for rasters"
+msgstr "Vybrat metodu georektifikace pro rastrovou vrstvu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:703
+msgid "1st order"
+msgstr "georektifikace 1. øádu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:703
+msgid "2nd order"
+msgstr "georektifikace 2. øádu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:703
+msgid "3rd order"
+msgstr "georektifikace 3.øádu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:709
+msgid "clip to computational region in target location"
+msgstr "Spojit s výpoèetním regionem v cílové location"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:714
+msgid "Ground Control Points"
+msgstr "Vlicovací body (GCP)"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:780
 #, python-format
+msgid "At least %d GCPs required. Operation cancelled."
+msgstr "Je potøeba nejménì %d vlicovacích bodù. Operace zru¹ena."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:781
+msgid "Delete GCP"
+msgstr "Smazat vlicovací body"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:888
+#, python-format
+msgid "POINTS file <%s> saved"
+msgstr "Soubor POINTAS<%s> byl ulo¾en"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:889
+msgid "POINTS file saved"
+msgstr "soubor POINTS byl ulo¾en"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:892
+msgid "Writing POINTS file failed"
+msgstr "Zapisování souboru POINTS selhalo"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:929
+msgid "Reading POINTS file failed"
+msgstr "Ètení souboru POINTS selhalo"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:974
+msgid "RMS Error"
+msgstr "RMS (støední kvadratická) chyba"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:975
 msgid ""
-"Unable to start Nviz. The GLCanvas class has not been included with this "
-"build of wxPython! Switching back to 2D display mode.\n"
-"\n"
-"Details: %s"
+"Insufficient points defined and active (checked) for selected rectification "
+"method.\n"
+"3+ points needed for 1st order,\n"
+"7+ points for 2nd order, and\n"
+"10+ points for 3rd order."
 msgstr ""
-"Nelze spustit Nviz. Tøída GlCanvas nebyla vlo¾ena pøi sestavení WxPython! "
-"Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
-"\n"
-"Detaily: %s"
+"Nedostateèný poèet definovaných a aktivních vlicovacích bodù pro vybranou "
+"metodu georektifikace.\n"
+"3+ bodù je potøeba pro georektifikaci 1. øádu,\n"
+"7+ bodù je potøeba pro georektifikaci 2. øádu,\n"
+"10+ bodù je potøeba pro georektifikaci 3. øádu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2711
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1048
+msgid "Georectifier settings"
+msgstr "Nastavení georektifikace"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1138
 #, python-format
+msgid "RMS error for selected points forward: %(fwd)s backward: %(bkw)s"
+msgstr ""
+"RMS (støední kvadratická) chyba pro vybrané body dopøedná: %(fwd)s zpìtná: %"
+"(bkw)s"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1171
+msgid "use| X coord"
+msgstr "pou¾ijte | X souøadnici"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1172
+msgid "Y coord"
+msgstr "Y souøadnice"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1173
+msgid "E coord"
+msgstr "V(ýchodní) souøadnice"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1174
+msgid "N coord"
+msgstr "S(everní) souøadnice"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1175
+msgid "Forward error"
+msgstr "Dopøedná chyba"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1176
+msgid "Backward error"
+msgstr "Zpìtná chyba"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1276
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1384
+msgid "Edit GCP"
+msgstr "Upravit vlicovací body"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1277
+msgid "Invalid coordinate value. Operation cancelled."
+msgstr "Neplatná hodnota souøadnice. Operace zru¹ena."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1395
+msgid "Ground Control Point"
+msgstr "Vlicovací bod"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1409
+msgid "X:"
+msgstr "X:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1410
+msgid "Y:"
+msgstr "Y:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1411
+msgid "E:"
+msgstr "V:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1412
+msgid "N:"
+msgstr "S:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1498
+msgid "Symbol settings"
+msgstr "Nastavení symbolu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1507
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:554
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1243
+msgid "Color:"
+msgstr "Barva:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1524
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:538
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1214
+msgid "Width:"
+msgstr "©íøka:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1552
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:828
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1269
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:990
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1335
+msgid "Apply changes for the current session"
+msgstr "Aplikovat zmìny jen pro tuto seanci"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1554
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:830
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1271
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:992
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1337
 msgid ""
-"Unable to start Nviz. Python extension for Nviz was not found or loaded "
-"properly. Switching back to 2D display mode.\n"
-"\n"
-"Details: %s"
+"Apply and save changes to user settings file (default for next sessions)"
 msgstr ""
-"Nelze spustit Nviz. Roz¹íøení Pythonu pro Nviz nebylo nalezeno nebo naèteno "
-"správnì. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
-"\n"
-"Detaily: %s"
+"Aplikovat a ulo¾it zmìny do souboru s u¾ivatelským nastavením (jako výchozí "
+"pro dal¹í seance)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2742
-msgid "Please wait, loading data..."
-msgstr "Prosím èekejte, naèítám data..."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1557
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:833
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1075
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:995
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1340
+msgid "Close dialog and ignore changes"
+msgstr "Zavøít dialog a ignorovat provedené zmìny"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2772
-msgid "Nviz toolbar"
-msgstr "Nástrojová li¹ta pro Nviz"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1584
+#, python-format
+msgid "Georectifier settings saved to file '%s'."
+msgstr "Nastavení georektifikace ulo¾eno do souboru '%s'."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3260
-msgid "Page setup"
-msgstr "Nastavení stránky"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:94
+msgid "Coordinates"
+msgstr "Souøadnice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3264
-msgid "Print preview"
-msgstr "Náhled"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:95
+msgid "Extent"
+msgstr "Rozsah"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3358
-msgid "No map layer selected for querying."
-msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva pro dotazování."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:96
+msgid "Comp. region"
+msgstr "Výpoè. region"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3359
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3443
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2784 ../gui/wxpython/wxgui.py:1102
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1470
-msgid "Message"
-msgstr "Zpráva"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:97
+msgid "Show comp. extent"
+msgstr "Zobr. výpoè. region"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3442
-msgid "No vector map selected for querying."
-msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná vektorová mapa pro dotazování."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:98
+msgid "Display mode"
+msgstr "Mód displeje"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3504
-msgid "Query raster/vector map(s) (display mode)"
-msgstr "Dotaz na rastrovou/vektorovou mapu (mód zobrazení)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:99
+msgid "Display geometry"
+msgstr "Geometrie displeje"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3512
-#, fuzzy
-msgid "Query vector map (edit mode)"
-msgstr "Dotaz na vektorovou mapu (mód editace atributù)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:100
+msgid "Map scale"
+msgstr "Mìøítko mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3626
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:43
 #, python-format
-msgid ""
-"Click and drag with left mouse button to measure.%sDouble click with left "
-"button to clear."
+msgid "GRASS SQL Builder: %s"
+msgstr "GRASS SQL pomocník: %s"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:126
+#, python-format
+msgid "<%(name)s>: layer type <%(type)s> is not supported yet."
+msgstr "<%(name)s>: typ vrstvy <%(type)s> není podporován."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:260
+#, python-format
+msgid "Unsupported map layer type '%s'"
+msgstr "Nepodporovaný typ mapové vrstvy '%s'"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:427
+msgid "GISBASE not set. You must be in GRASS GIS to run this program."
 msgstr ""
-"Kliknìte levým tlaèítkem my¹i a posunujte my¹ pro mìøení vzdálenosti. %"
-"sDvojklik sma¾e pøedchozí mìøení."
+"GISBASE není nastavena. Spu¹tìní tohoto programu vy¾aduje bì¾ící instanci "
+"GRASSu,"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3633
-msgid "Measuring distance"
-msgstr "Mìøená vzdálenost"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:458
+msgid "Unable to open file"
+msgstr "Nelze otevøít soubor"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3637
-msgid "Measuring distance:"
-msgstr "Mìøená vzdálenost:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:460
+msgid "wxGUI closed."
+msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3795
-msgid "Scale and North arrow"
-msgstr "Mìøítko a smìrová rù¾ice"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:627
+#, python-format
+msgid "Unable to zoom to raster map <%s>."
+msgstr "Nelze nastavit zoom podle rastrové mapy <%s>."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3801
-msgid "Show/hide scale and North arrow"
-msgstr "Zobrazit/skrýt mìøítko a smìrovou rù¾ici"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:630
+#, python-format
+msgid "Unable to zoom to vector map <%s>."
+msgstr "Nelze nastavit zoom podle vektorové mapy <%s>."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3802
-msgid "scale object"
-msgstr "mìøítko"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:977
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1064
+#, python-format
+msgid "Unable to render map layer <%s>."
+msgstr "Nelze vykreslit mapovou vrstvu <%s>."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3828
-msgid "Show/hide legend"
-msgstr "Zobrazit/skrýt legendu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1180
+#, python-format
+msgid "Unable render overlay <%s>."
+msgstr "Nelze vykreslit overlay <%s>."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3829
-msgid "legend object"
-msgstr "legenda"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1214
+#, python-format
+msgid "Unable render overlay <%s>"
+msgstr "Nelze vykreslit overlay <%s>"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3894
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:266
-msgid "Zoom to selected map"
-msgstr "Pøiblí¾it na vybranou mapu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:30
+msgid "Enter rules"
+msgstr "Vlo¾te pravidla"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3898
-msgid "Zoom to computational region (set with g.region)"
-msgstr "Pøiblí¾it na výpoèetní region (nastaven pomocí g.region)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:50
+msgid "Create new color table using color rules"
+msgstr "Vytvoøit novou tabulku barev na základì pravidel"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3902
-msgid "Zoom to default region"
-msgstr "Zvìt¹it podle výchozího regionu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:51
+msgid "Raster map:"
+msgstr "Rastrová mapa:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3906
-msgid "Zoom to saved region"
-msgstr "Zvìt¹it podle ulo¾eného regionu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:53
+msgid "Enter color rules"
+msgstr "Vlo¾te pravidla"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3910
-msgid "Set computational region from display"
-msgstr "Nastavit výpoèetní region podle aktuálního zobrazení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:56
+msgid "Reclassify raster map using rules"
+msgstr "Reklasifikovat rastrovou mapu na základì pravidel"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3914
-msgid "Save display geometry to named region"
-msgstr "Ulo¾it zobrazený region jako pojmenovaný region"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:57
+msgid "Raster map to reclassify:"
+msgstr "Rastrová mapa pro reklasifikaci:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:359
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:58
+msgid "Reclassified raster map:"
+msgstr "Reklasifikovaná rastrová mapa"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:59
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:71
+msgid "Enter reclassification rules"
+msgstr "Vlo¾te reklasifikaèní pravidla"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:62
+msgid "Recode raster map using rules"
+msgstr "Pøepsat rastrovou mapu na základì pravidel"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:63
+msgid "Raster map to recode:"
+msgstr "Rastrová map pro pøepsání:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:64
+msgid "Recoded raster map:"
+msgstr "Pøekódována rastrová mapa"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:65
+msgid "Enter recoding rules"
+msgstr "Vlo¾te pravidla pro pøepsání"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:68
+msgid "Reclassify vector map using SQL rules"
+msgstr "Reklasifikovat vektorovou mapu na základì SQL pøíkazu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:69
+msgid "Vector map to reclassify:"
+msgstr "Vektorová mapa pro reklasifikaci:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:70
+msgid "Reclassified vector map:"
+msgstr "Reklasifikovaná vektorová mapa"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:103
+msgid "overwrite existing file"
+msgstr "pøepsat existující soubor"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:362
 msgid "Segment break"
 msgstr "Zlom segmentu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:491
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:494
 msgid "Collapse all except PERMANENT and current"
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:492
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:495
 msgid "Collapse all except PERMANENT"
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:493
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:496
 msgid "Collapse all"
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:494
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:497
 msgid "Expand all"
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:495
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:951
-msgid "Edit selected record"
-msgstr "Editovat vybraný záznam"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:496
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:499
 msgid "Display selected"
 msgstr "Zobrazit vybrané"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:521
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:524
 msgid "box"
 msgstr "rám"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:522
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:525
 msgid "sphere"
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:523
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:526
 msgid "cube"
 msgstr "krychle"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:524
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:527
 msgid "diamond"
 msgstr "diamant"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:525
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:528
 msgid "dtree"
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:526
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:529
 msgid "ctree"
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:527
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:530
 #, fuzzy
 msgid "aster"
 msgstr "astr"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:528
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:531
 msgid "gyro"
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:529
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:532
 msgid "histogram"
 msgstr "Histogram"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:596
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:599
 #, python-format
 msgid ""
 "Error: Reading settings from file <%(file)s> failed.\n"
@@ -1495,11 +2128,11 @@
 "    Detaily: %(detail)s\n"
 "    øádek: '%(line)s'"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:626
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:629
 msgid "Uknown settings file location."
 msgstr "Neznámé umístìní souboru s nastavením."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:657
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:660
 #, python-format
 msgid ""
 "Writing settings to file <%(file)s> failed.\n"
@@ -1510,68 +2143,41 @@
 "\n"
 "Detaily: %(detail)s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:756
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:759
 msgid "Unable to set "
 msgstr "Nelze nastavit "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:791
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:794
 msgid "User GUI settings"
 msgstr "U¾ivatelské nastavení grafického prostøedí"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:815
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:818
 msgid "Set to default"
 msgstr "Nastavit výchozí"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:823
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:826
 msgid "Revert settings to default and apply changes"
 msgstr "Znovu nastavit výchozí nastavení a aplikovat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:825
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1541
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:990
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1335
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1269
-msgid "Apply changes for the current session"
-msgstr "Aplikovat zmìny jen pro tuto seanci"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:827
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1543
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:992
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1337
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1271
-msgid ""
-"Apply and save changes to user settings file (default for next sessions)"
-msgstr ""
-"Aplikovat a ulo¾it zmìny do souboru s u¾ivatelským nastavením (jako výchozí "
-"pro dal¹í seance)"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:830
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1546
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:995
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1340
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1075
-msgid "Close dialog and ignore changes"
-msgstr "Zavøít dialog a ignorovat provedené zmìny"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:858
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:861
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:956
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1136
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:956
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:861
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:864
 msgid "General settings"
 msgstr "Obecné nastavení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:872
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:875
 msgid "Element list:"
 msgstr "Seznam prvkù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:894
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:897
 msgid "Save current window layout as default"
 msgstr "Ulo¾it aktuální nastavení okna jako výchozí"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:897
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:900
 msgid ""
 "Save current position and size of Layer Manager window and opened Map "
 "Display window(s) and use as default for next sessions."
@@ -1579,180 +2185,178 @@
 "Ulo¾it aktuální pozici a velikost okna Správa vrstev a mapový displej a "
 "pou¾ít jako výchozí pøi pøí¹tí seanci."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:910
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:913
 msgid "Layer Manager settings"
 msgstr "Obecné nastavení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:922
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:925
 msgid "Ask when removing map layer from layer tree"
 msgstr "Zeptat se pøi odstraòování mapy ze seznamu vrstev"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:940
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:943
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1143
 msgid "Display"
 msgstr "Displej"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:944
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1560
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:947
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1589
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:925
 msgid "Font settings"
 msgstr "Nastavení písma"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:955
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:958
 msgid "Default font for GRASS displays:"
 msgstr "Výchozí písmo pro GRASS monitory:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:969
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:972
 msgid "Default display settings"
 msgstr "Výchozí nastavení displeje"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:980
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:983
 msgid "Display driver:"
 msgstr "Ovladaè displeje:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1000
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1010
 msgid "Statusbar mode:"
 msgstr "mód stavové li¹ty:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1033
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1030
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:962
+msgid "Background color:"
+msgstr "Barva pozadí:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1049
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2586
+msgid "Constrain display resolution to computational settings"
+msgstr "Nastavit zobrazené rozli¹ení jako výpoèetní "
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1062
 msgid "Enable auto-rendering"
 msgstr "Zapnout/vypnout automatické vykreslování"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1054
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1083
 msgid "Command"
 msgstr "Pøíkazù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1057
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1086
 msgid "Command dialog settings"
 msgstr "Dialog nastavení pøíkazù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1069
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1098
 msgid "Allow output files to overwrite existing files"
 msgstr "Povolit pøepsání existujících souborù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1099
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1128
 msgid "Verbosity level:"
 msgstr "Úroveò verbalismu:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1118
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1147
 msgid "Raster settings"
 msgstr "Nastavení rastrù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1129
-msgid "Make null cells opaque"
-msgstr ""
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1158
+msgid "Overlay raster maps"
+msgstr "Pøekrývat rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1143
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1172
 msgid "Vector settings"
 msgstr "Nastavení vektorù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1149
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1178
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:569
 msgid "Display:"
 msgstr "Zobrazit:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1171
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1200
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1364
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1179
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1208
 msgid "Highlighting"
 msgstr "Zvýraznìní"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1195
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1224
 msgid "Line width (in pixels)"
 msgstr "©íøka linie (v pixelech)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1218
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1247
 msgid "Data browser"
 msgstr "Datový prohlí¾eè"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1223
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1252
 msgid "Left mouse double click"
 msgstr "Dvojklik levých tlaèítkem my¹i"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1234
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1263
 msgid "Encoding"
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1245
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1274
 msgid "Ask when deleting data record(s) from table"
 msgstr "Zeptat se pøi odstraòování dat z tabulky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1266
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1295
 #, fuzzy
 msgid "Create table"
 msgstr "&Vytvoøit tabulku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1273
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2142
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2166
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2382
-msgid "Key column"
-msgstr "Sloupec s klíèem"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1299
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1328
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:27
 msgid "Workspace"
 msgstr "Pracovní oblast"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1302
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1331
 msgid "Loading workspace"
 msgstr "Naèítám pracovní oblast"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1314
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1343
 msgid "Suppress positioning Map Display Window(s)"
 msgstr "Potlaèit pozici okna Mapového displeje"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1325
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1354
 msgid "Suppress positioning Layer Manager window"
 msgstr "Potlaèit pozici okna Správce vrstev"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1343
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:589
-msgid "Advanced"
-msgstr "Roz¹íøený"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1346
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1375
 msgid "Advanced settings"
 msgstr "Roz¹íøené nastavení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1358
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1387
 msgid "Place where to store settings:"
 msgstr "Místo kde ulo¾it nastavení:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1379
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1408
 msgid "Icon theme:"
 msgstr "Téma ikonek:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1396
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1425
 msgid "Note: Requires GUI restart."
 msgstr "Poznámka: Vy¾aduje restart GUI."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1416
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1445
 msgid "Select default display font"
 msgstr "Vybrat výchozí písmo"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1440
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1469
 #, python-format
 msgid "Settings saved to file '%s'."
 msgstr "Nastavení ulo¾eno do souboru '%s'."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1500
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1529
 msgid "Key column cannot be empty string."
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1567
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1596
 #, fuzzy
 msgid "Select font:"
 msgstr "Vybrat font"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1666
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1695
 msgid "Set/unset access to mapsets in current location"
 msgstr "Nastavit/zru¹it pøístup k mapsetùm v aktuální lokaci"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1680
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1709
 #, python-format
 msgid ""
 "Check mapset to make it accessible, uncheck it to hide it.%sNote: PERMANENT "
@@ -1761,124 +2365,18 @@
 "Za¹krtnout mapset pro pøístup, zru¹it pro skrytí.%s Poznámka: Mapset "
 "PERMANENT a aktuální mapset jsou v¾dy pøístupné."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1747
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1776
 msgid "Mapset"
 msgstr "Mapset"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1748
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1777
 msgid "Owner"
 msgstr "Vlastník"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1749
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1778
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:43
-#, python-format
-msgid "GRASS SQL Builder: %s"
-msgstr "GRASS SQL pomocník: %s"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:93
-#, python-format
-msgid "Error in command execution %s"
-msgstr "Chyba pøi vykonání pøíkazu %s"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:101
-msgid "Preferences error"
-msgstr "Chyba v nastavení"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:108
-msgid "Vector digitizer error"
-msgstr "Chyba digitizéru"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:115
-msgid "Attribute table manager error"
-msgstr "Chyba správce atributových tabulek"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:122
-msgid "Nviz error"
-msgstr "Chyba Nviz"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:353
-msgid "Execution failed:"
-msgstr "Vykonání pøíkazu selhalo:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:356
-msgid "Details:"
-msgstr "Detaily:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:358
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:362
-msgid "Error: "
-msgstr "Chyba:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:447
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Unable to exectute command: '%s'"
-msgstr "Nelze parsovat pøíkaz %s"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:92
-#, fuzzy
-msgid "Create new color table for raster map"
-msgstr "Vytvoøit novou tabulku barev na základì pravidel"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:94
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:388
-msgid "Enter raster cat values or percents"
-msgstr ""
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:96
-#, fuzzy
-msgid "Create new color table for vector map"
-msgstr "Vytvoøit novou tabulku barev na základì pravidel"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:98
-msgid "Enter vector attribute values or ranges (n or n1 to n2)"
-msgstr ""
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:113
-#, fuzzy
-msgid "replace existing color table"
-msgstr "Modifikovat existující záznam"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:119
-#, fuzzy
-msgid "Layer:"
-msgstr "Vrstva"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:121
-#, fuzzy
-msgid "Attribute column:"
-msgstr "Atributy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:123
-msgid "RGB color column:"
-msgstr ""
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:152
-#, fuzzy
-msgid "Preview"
-msgstr "Náhled"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:200
-#, fuzzy
-msgid "Select raster map:"
-msgstr "Pøekódována rastrová mapa"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:202
-#, fuzzy
-msgid "Select vector map:"
-msgstr "Vybrat vektorovou mapu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:391
-#, python-format
-msgid "Enter raster cat values or percents (range = %d-%d)"
-msgstr ""
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:463
-msgid "Please select attribute column and RGB color column first"
-msgstr ""
-
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:479
 msgid "Loading raster map"
 msgstr "Naèítám rastrovou mapu"
@@ -1952,597 +2450,385 @@
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:108
-msgid "GRASS GIS Map Display: "
-msgstr "GRASS GIS Mapové okno: "
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:131
+msgid "Define GRASS Database and Location Name"
+msgstr "Definovat Databanku GRASSu a Název Lokace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:118
-msgid "Map Layers"
-msgstr "Mapové vrstvy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:145
+#: ../gui/wxpython/gis_set.py:99
+msgid "GIS Data Directory:"
+msgstr "Adresáø GIS dat:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:251
-msgid "Remove"
-msgstr "Odstranit"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:161
+msgid "Project Location"
+msgstr "Lokace projektu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:255
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:374
-msgid "Rename"
-msgstr "Pøejmenovat"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:199
+msgid "Choose GRASS data directory:"
+msgstr "Vybrat adresáø GRASS dat:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:262
-msgid "Change opacity level"
-msgstr "Zmìnit úroveò prùhlednosti"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:210
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1839
+msgid "Location already exists in GRASS Database."
+msgstr "Lokace ji¾ existuje v databance GRASSu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:264
-msgid "Properties"
-msgstr "Vlastnosti"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:213
+msgid "Unable to create location"
+msgstr "Nelze vytvoøit lokaci"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:268
-msgid "Set computational region from selected map"
-msgstr "Nastavit výpoèetní region podle vybrané mapy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:239
+msgid "Choose method for creating a new location"
+msgstr "Zvolte zpùsob vytvoøení nové lokace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:281
-msgid "Show attribute data"
-msgstr "Zobrazit atributovou tabulku"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:246
+msgid "Select coordinate system"
+msgstr "Zvolit souøadnicový systém"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:284
-msgid "Start editing"
-msgstr "Spustit editaci"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:249
+msgid "Select EPSG code of coordinate system"
+msgstr "Zvolit EPSG kód souøadnicového systému"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:285
-msgid "Stop editing"
-msgstr "Ukonèit editaci"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:251
+msgid "Use coordinate system of selected georeferenced file"
+msgstr "Pou¾ít souøadnicový systém zvoleného georeferencované souboru"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:300
-#, fuzzy
-msgid "Use as background vector map"
-msgstr "Podkladová vektorová mapa"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:254
+msgid "Use coordinate system of selected WKT or PRJ file"
+msgstr "Pou¾ít souøadnicový systém podle vybraného WTK nebo PRJ souboru"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:326
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:342
-msgid "Metadata"
-msgstr "Metadata"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:257
+msgid "Create custom PROJ.4 parameters string for coordinate system"
+msgstr "Definovat PROJ.4 parametry pro souøadnicový systém"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:333
-msgid "Zoom to selected map (ignore NULLs)"
-msgstr "Pøiblí¾it na vybranou mapu (ignorovat NULL hodnoty)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:260
+msgid "Use arbitrary non-earth coordinate system (XY)"
+msgstr "Pou¾ít matematický systém (XY)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:335
-msgid "Set computational region from selected map (ignore NULLs)"
-msgstr ""
-"Nastavit výpoèetní region podle podle vybrané mapy (ignoruje NULL hodnoty)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:332
+msgid "Choose projection"
+msgstr "Vybrat projekci"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:338
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1690
-msgid "Histogram"
-msgstr "Histogram"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:347
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:771
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:779
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:964
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1254
+msgid "Code"
+msgstr "Kód"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:340
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1109
-msgid "Profile"
-msgstr "Profil"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:347
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:771
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:779
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:964
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1254
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:345
-msgid "Nviz properties"
-msgstr "Vlastnosti Nviz"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:350
+msgid "Projection code:"
+msgstr "Kód projekce:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:404
-msgid "Unable to create profile of raster map."
-msgstr "Nelze vytvoøit profil rastrové mapy."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:358
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:793
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:976
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1237
+msgid "Search in description:"
+msgstr "Vyhledat v popisu:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:429
-msgid "Unable to display histogram of raster map."
-msgstr "Nelze zobrazit histogram rastrové mapy."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:514
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:539
 #, python-format
-msgid "Set opacity <%s>"
-msgstr "Nastavit prùhlednost <%s>"
+msgid "Unable to read list: %s"
+msgstr "Nelze naèíst seznam: %s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:588
-msgid "Layer group:"
-msgstr "Skupina vrstev:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:639
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1431
+msgid "Choose method of specifying georeferencing parameters"
+msgstr "Zvolit metodu specifikace parametrù georeference"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:593
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:1144
-msgid "Click to edit layer settings"
-msgstr "Kliknìte pro nastavení vrstev "
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:647
+msgid "Select datum with associated ellipsoid"
+msgstr "Vybrat geodetické datum daného elipsoidu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:640
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:302
-msgid "raster"
-msgstr "rastrová data"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:650
+msgid "Select ellipsoid"
+msgstr "Vybrat referenèní elipsoid"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:640
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:643
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:646
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:649
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:652
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:655
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:658
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:661
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:664
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:667
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:670
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:673
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:676
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:679
-msgid "(double click to set properties)"
-msgstr "(dvojklik pro nastavení vlastností)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:651
+msgid "Set zone for UTM projection:"
+msgstr "Nastavit UTM zónu:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:643
-msgid "3d raster"
-msgstr "3D rastrová data"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:653
+msgid "Zone:"
+msgstr "Zóna:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:646
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:656
+msgid "Hemisphere for zone:"
+msgstr "Polokoule:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:649
-msgid "HIS"
-msgstr "HIS"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:744
+msgid "Specify geodetic datum"
+msgstr "Specifikovat geodetické datum"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:652
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:738
-msgid "Shaded relief"
-msgstr "Mapa stínovaného reliéfu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:771
+msgid "Ellipsoid"
+msgstr "Elipsoid"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:655
-msgid "raster cell numbers"
-msgstr "Èíslo kategorie rastrové buòky"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:779
+msgid "Datum"
+msgstr "Datum"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:658
-msgid "raster flow arrows"
-msgstr "Smìry odtoku v rastrové mapì"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:784
+msgid "Datum code:"
+msgstr "Kód datumu:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:661
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:302
-msgid "vector"
-msgstr "vektorová mapa"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:808
+msgid "Transformation parameters:"
+msgstr "Parametry transformace:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:664
-msgid "thematic map"
-msgstr "tématická mapa"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:941
+msgid "Specify ellipsoid"
+msgstr "Definovat elipsoid"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:667
-msgid "thematic charts"
-msgstr "graf tématické mapy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:968
+msgid "Ellipsoid code:"
+msgstr "Kód elipsoidu:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:670
-msgid "grid"
-msgstr "møí¾ka"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1069
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1128
+msgid "Select georeferenced file"
+msgstr "Zvolit georeferencovaný soubor"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:673
-msgid "geodesic line"
-msgstr "Geodetické èáry"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1074
+msgid "Georeferenced file:"
+msgstr "Georeferencovaný soubor:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:676
-msgid "rhumbline"
-msgstr "zemìpisné èáry"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1147
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1206
+msgid "Select WKT file"
+msgstr "Vybrat WTK soubor"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:679
-msgid "vector labels"
-msgstr "vektorové popisky"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1152
+msgid "WKT file:"
+msgstr "soubor WTK:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:953
-msgid "Please wait, updating data..."
-msgstr "Prosím èekejte, aktualizuji data..."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1225
+msgid "Choose EPSG Code"
+msgstr "Zvolit EPSG kód"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:1223
-#, python-format
-msgid "Map <%s> not found."
-msgstr "Mapa <%s> nebyla nalezena."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1233
+msgid "Path to the EPSG-codes file:"
+msgstr "Cesta k souboru s EPSG kódy:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:697
-#, fuzzy
-msgid "Duplicate attributes"
-msgstr "Modifikovat atributy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1235
+msgid "EPSG code:"
+msgstr "Kód EPSG:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:764
-msgid "Digitization settings"
-msgstr "Nastavení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1247
+msgid "Browse EPSG Codes"
+msgstr "Procházet EPSG kódy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:774
-msgid "Copy features from (background) vector map"
-msgstr "Kopírovat prvky z vektorové mapy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1254
+msgid "Parameters"
+msgstr "Parametry"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:782
-msgid "Flip selected lines/boundaries"
-msgstr "Otoèit vybrané linie/hranice"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1368
+msgid "Choose EPSG codes file"
+msgstr "Vybrat soubor s EPSG kódy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:790
-msgid "Merge selected lines/boundaries"
-msgstr "pøipojit vybrané linie/hranice"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1419
+#, python-format
+msgid "Unable to read EPGS codes: %s"
+msgstr "Nelze naèíst seznam EPSG: %s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:798
-msgid "Break selected lines/boundaries at intersection"
-msgstr "rozdìlit vybrané linie/hranice na prùseèíku"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1439
+msgid "Enter PROJ.4 parameters string:"
+msgstr "Zvolte PROJ.4 parametry:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:806
-msgid "Snap selected lines/boundaries (only to nodes)"
-msgstr "Spojit vybrané linie/hranice (pouze na uzlech)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1490
+msgid "Summary"
+msgstr "Shrnutí"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:814
-msgid "Connect selected lines/boundaries"
-msgstr "Spojit vybrané linie/hranice"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1512
+msgid "GRASS Database:"
+msgstr "GRASS databanka:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:822
-msgid "Query features"
-msgstr "dotazovat prvky"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1518
+msgid "Location Name:"
+msgstr "Název lokace:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:830
-msgid "Z bulk-labeling of 3D lines"
-msgstr "Dialog pøiøazení Z souøadnice pro popisky u 3D linií"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1524
+msgid "Projection:"
+msgstr "Projekce:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:838
-msgid "Feature type conversion"
-msgstr "Konverze typù mapových prvkù"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1563
+msgid "PROJ.4 definition:"
+msgstr "Definice PROJ.4:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1007
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1099
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1172
-msgid "Select vector map"
-msgstr "Vybrat vektorovou mapu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1045
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Please wait, opening vector map <%s> for editing..."
-msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná vektorová mapa pro editaci."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1067
-#, fuzzy
-msgid "Digitize"
-msgstr "Digitalizovat novou linii"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1105
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1608
 #, python-format
-msgid "Do you want to save changes in vector map <%s>?"
-msgstr "Chcete ulo¾it zmìny do vektorové mapy <%s>?"
+msgid "Do you want to create GRASS location <%s>?"
+msgstr "Pøejete si zalo¾it GRASS lokace <%s>?"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1107
-msgid "Save changes?"
-msgstr "Ulo¾it zmìny?"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1609
+msgid "Create new location?"
+msgstr "Vytvoøit novou lokaci?"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1114
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Please wait, closing and rebuilding topology of vector map <%s>..."
-msgstr "Sada nástrojù k èi¹tìní topologie vektorové mapy."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1645
+msgid "Define new GRASS Location"
+msgstr "Definujte novou GRASS lokaci"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1178
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1183
-msgid "New vector map"
-msgstr "Nová vektorová mapa"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1723
+msgid "Do you want to set the default region extents and resolution now?"
+msgstr "Pøejete si nyní nastavit výchozí nastavení regionu a jeho rozli¹ení?"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:52
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:54
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1725
 #, python-format
-msgid "GRASS %s Map Calculator"
-msgstr "GRASS %s mapový kalkulátor"
+msgid "Location <%s> created"
+msgstr "Lokcation <%s> vytvoøena"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:107
-msgid "Setup for georectification"
-msgstr "Nastavení georektifikace"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1739
+#, python-format
+msgid "Unable to create new location. Location <%s> not created."
+msgstr "Nelze vytvoøit novou location. Location <%s> není vytvoøena"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:137
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:140
-msgid "Georectifying setup canceled."
-msgstr "Nastavení georektifikace zru¹eno"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1741
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1749
+#: ../gui/wxpython/gis_set.py:127
+msgid "Location wizard"
+msgstr "Prùvodce vytvoøení lokace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:175
-msgid "Set ground control points (GCPs)"
-msgstr "Nastavit vlicovací body (GCP)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1747
+msgid "Location wizard canceled. Location not created."
+msgstr "Prùvodce vytvoøením lokace byl zavøen. Lokace nebyla vytvoøena."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:274
-msgid "Select map type and location/mapset"
-msgstr "Vybrat typ mapy a location/mapset"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1837
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1915
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2020
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2094
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2125
+msgid "Unable to create new location"
+msgstr "Nelze vytvoøit novou lokaci"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:301
-msgid "Map type to georectify"
-msgstr "Typ mapy pro georektifikaci"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2020
+msgid "EPSG code missing."
+msgstr "Kód EPSG chybí."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:308
-msgid "Select source location:"
-msgstr "Vybrat zdrojovou location:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2054
+msgid "Datum transform is required."
+msgstr "Geodetické datum je vy¾adováno."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:319
-msgid "Select source mapset:"
-msgstr "Vybrat zdrojový mapset:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2095
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2126
+msgid "file not found"
+msgstr "soubor nebyl nalezen"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:373
-msgid "You must select a valid location before selecting a mapset"
-msgstr "Musíte vybrat platnou location vybíráním mapsetu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2149
+msgid "Set default region extent and resolution"
+msgstr "Nastavit výchozí region a jeho rozli¹ení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:384
-msgid "You must select a valid location and mapset in order to continue"
-msgstr ""
-"Musí vybrat nejdøíve location a poté mapset pokud chcete dále pokraèovat."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2193
+msgid "&Set region"
+msgstr "&Nastavit region"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:401
-msgid "Select image/map group to georectify"
-msgstr "Vybrat obrazovou/mapovou skupinu pro georektifikaci"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2229
+msgid "Invalid location selected."
+msgstr "Zvolena neplatná lokace."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:420
-msgid "Select group:"
-msgstr "Vybrat skupinu:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2248
+msgid "Invalid region"
+msgstr "Neplatný region"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:431
-msgid "Create group if none exists"
-msgstr "vytvoøit skupinu pokud ¾ádná neexistuje"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2278
+msgid "Click here to show 3D settings"
+msgstr "Kliknìte zde pro zobrazení 3D nastavení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:434
-msgid "Create/edit group..."
-msgstr "Vytvoøit/upravit skupinu..."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2279
+msgid "Click here to hide 3D settings"
+msgstr "Kliknìte zde pro skrytí 3D nastavení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:440
-msgid "Extension for output maps:"
-msgstr "Pøípona pro výstupní mapy:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2302
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2583
+#, python-format
+msgid "Rows: %d"
+msgstr "Øádky: %d"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:491
-msgid "You must select a valid image/map group in order to continue"
-msgstr "Musíte vybrat platnou skupinu obrazù/map pokud chcete dále pokraèovat"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2303
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2584
+#, python-format
+msgid "Cols: %d"
+msgstr "Sloupce: %d"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:496
-msgid "You must enter an map name extension in order to continue"
-msgstr "Musíte vlo¾it pøíponu k mapì pokud chcete dále pokraèovat"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:541
-msgid "Select image/map to display for ground control point (GCP) creation"
-msgstr ""
-"Vybrat obraz/mapu k zobrazení v displeji pro vytvoøení vlicovacích bodù"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:549
-msgid "Select display image/map:"
-msgstr "Vybrat obraz/mapu:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:581
-msgid "You must select a valid image/map in order to continue"
-msgstr "Musíte vybrat platný obraz/mapu pokud chcete dále pokraèovat"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:605
-msgid "Create & manage ground control points"
-msgstr "Vytvoøení a správa vlicovacích bodù (GCP)"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:699
-msgid "Select rectification method for rasters"
-msgstr "Vybrat metodu georektifikace pro rastrovou vrstvu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:700
-msgid "1st order"
-msgstr "georektifikace 1. øádu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:700
-msgid "2nd order"
-msgstr "georektifikace 2. øádu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:700
-msgid "3rd order"
-msgstr "georektifikace 3.øádu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:706
-msgid "clip to computational region in target location"
-msgstr "Spojit s výpoèetním regionem v cílové location"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:711
-msgid "Ground Control Points"
-msgstr "Vlicovací body (GCP)"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:777
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2304
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2585
 #, python-format
-msgid "At least %d GCPs required. Operation cancelled."
-msgstr "Je potøeba nejménì %d vlicovacích bodù. Operace zru¹ena."
+msgid "Cells: %d"
+msgstr "Buòky: %d"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:778
-msgid "Delete GCP"
-msgstr "Smazat vlicovací body"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:879
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2345
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2587
 #, python-format
-msgid "POINTS file <%s> saved"
-msgstr "Soubor POINTAS<%s> byl ulo¾en"
+msgid "Depth: %d"
+msgstr "Hloubka: %d"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:880
-msgid "POINTS file saved"
-msgstr "soubor POINTS byl ulo¾en"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:883
-msgid "Writing POINTS file failed"
-msgstr "Zapisování souboru POINTS selhalo"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:920
-msgid "Reading POINTS file failed"
-msgstr "Ètení souboru POINTS selhalo"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:965
-msgid "RMS Error"
-msgstr "RMS (støední kvadratická) chyba"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:966
-msgid ""
-"Insufficient points defined and active (checked) for selected rectification "
-"method.\n"
-"3+ points needed for 1st order,\n"
-"7+ points for 2nd order, and\n"
-"10+ points for 3rd order."
-msgstr ""
-"Nedostateèný poèet definovaných a aktivních vlicovacích bodù pro vybranou "
-"metodu georektifikace.\n"
-"3+ bodù je potøeba pro georektifikaci 1. øádu,\n"
-"7+ bodù je potøeba pro georektifikaci 2. øádu,\n"
-"10+ bodù je potøeba pro georektifikaci 3. øádu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1037
-msgid "Georectifier settings"
-msgstr "Nastavení georektifikace"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1127
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2346
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2588
 #, python-format
-msgid "RMS error for selected points forward: %(fwd)s backward: %(bkw)s"
-msgstr ""
-"RMS (støední kvadratická) chyba pro vybrané body dopøedná: %(fwd)s zpìtná: %"
-"(bkw)s"
+msgid "3D Cells: %d"
+msgstr "3D buòky: %d"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1160
-msgid "use| X coord"
-msgstr "pou¾ijte | X souøadnici"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2349
+msgid "Top"
+msgstr "Vr¹ek"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1161
-msgid "Y coord"
-msgstr "Y souøadnice"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2357
+msgid "Bottom"
+msgstr "Spodek"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1162
-msgid "E coord"
-msgstr "V(ýchodní) souøadnice"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2365
+msgid "T-B resolution"
+msgstr "Rozli¹ení V-S"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1163
-msgid "N coord"
-msgstr "S(everní) souøadnice"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2428
+msgid "North"
+msgstr "Sever"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1164
-msgid "Forward error"
-msgstr "Dopøedná chyba"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2436
+msgid "West"
+msgstr "Západ"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1165
-msgid "Backward error"
-msgstr "Zpìtná chyba"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2456
+msgid "East"
+msgstr "Východ"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1265
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1373
-msgid "Edit GCP"
-msgstr "Upravit vlicovací body"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2465
+msgid "South"
+msgstr "Jih"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1266
-msgid "Invalid coordinate value. Operation cancelled."
-msgstr "Neplatná hodnota souøadnice. Operace zru¹ena."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2469
+msgid "N-S resolution"
+msgstr "Rozli¹ní S-J"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1384
-msgid "Ground Control Point"
-msgstr "Vlicovací bod"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2477
+msgid "E-W resolution"
+msgstr "Rozli¹ení V-Z"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1398
-msgid "X:"
-msgstr "X:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1399
-msgid "Y:"
-msgstr "Y:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1400
-msgid "E:"
-msgstr "V:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1401
-msgid "N:"
-msgstr "S:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1487
-msgid "Symbol settings"
-msgstr "Nastavení symbolu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1496
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:554
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1243
-msgid "Color:"
-msgstr "Barva:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1513
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:538
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1214
-msgid "Width:"
-msgstr "©íøka:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1573
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2555
 #, python-format
-msgid "Georectifier settings saved to file '%s'."
-msgstr "Nastavení georektifikace ulo¾eno do souboru '%s'."
+msgid "Invalid value: %s"
+msgstr "Naplatná hodnota: %s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:30
-msgid "Enter rules"
-msgstr "Vlo¾te pravidla"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2612
+msgid "Select datum transformation"
+msgstr "Vybrat geodetické datum"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:50
-msgid "Create new color table using color rules"
-msgstr "Vytvoøit novou tabulku barev na základì pravidel"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2626
+msgid "List of datum transformations"
+msgstr "Seznam geodetických datumù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:51
-msgid "Raster map:"
-msgstr "Rastrová mapa:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2630
+msgid "Datums:"
+msgstr "Datumy:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:53
-msgid "Enter color rules"
-msgstr "Vlo¾te pravidla"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:56
-msgid "Reclassify raster map using rules"
-msgstr "Reklasifikovat rastrovou mapu na základì pravidel"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:57
-msgid "Raster map to reclassify:"
-msgstr "Rastrová mapa pro reklasifikaci:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:58
-msgid "Reclassified raster map:"
-msgstr "Reklasifikovaná rastrová mapa"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:59
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:71
-msgid "Enter reclassification rules"
-msgstr "Vlo¾te reklasifikaèní pravidla"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:62
-msgid "Recode raster map using rules"
-msgstr "Pøepsat rastrovou mapu na základì pravidel"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:63
-msgid "Raster map to recode:"
-msgstr "Rastrová map pro pøepsání:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:64
-msgid "Recoded raster map:"
-msgstr "Pøekódována rastrová mapa"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:65
-msgid "Enter recoding rules"
-msgstr "Vlo¾te pravidla pro pøepsání"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:68
-msgid "Reclassify vector map using SQL rules"
-msgstr "Reklasifikovat vektorovou mapu na základì SQL pøíkazu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:69
-msgid "Vector map to reclassify:"
-msgstr "Vektorová mapa pro reklasifikaci:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:70
-msgid "Reclassified vector map:"
-msgstr "Reklasifikovaná vektorová mapa"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:103
-msgid "overwrite existing file"
-msgstr "pøepsat existující soubor"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:616
-#, python-format
-msgid "Unable to open file <%s> for reading."
-msgstr "Nelze otevøít soubor workspace <%s> pro zápis."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:629
-#, python-format
-msgid ""
-"Some lines were skipped when reading settings from file <%(file)s>.\n"
-"See 'Command output' window for details.\n"
-"\n"
-"Number of skipped lines: %(line)d"
-msgstr ""
-"Nìkteré linie byly vynechány pøi ètení ze souboru <%(file)s>.\n"
-"Pro zji¹tìní detailù pøepnìte na okno 'Command output'.\n"
-"\n"
-"Poèet vynechaných linií: %(line)d"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:787
-#, python-format
-msgid " row %d:"
-msgstr "øádek: %d"
-
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:29
 msgid "New workspace"
 msgstr "Nová pracovní oblast"
@@ -2561,7 +2847,7 @@
 msgid "Load map layers"
 msgstr "Naèíst mapové vrstvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:40 ../gui/wxpython/wxgui.py:741
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:40 ../gui/wxpython/wxgui.py:746
 msgid "Load map layers into layer tree"
 msgstr "Naèíst mapové vrstvy do seznamu"
 
@@ -2575,8 +2861,8 @@
 "Naèíst mapové vrstvy z GRC souboru do stromu vrstev (není plnì "
 "implementováno)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:49 ../gui/wxpython/wxgui.py:825
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:843
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:49 ../gui/wxpython/wxgui.py:830
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:848
 msgid "Save workspace"
 msgstr "Ulo¾it pracovní oblast"
 
@@ -2962,7 +3248,7 @@
 "podle aktuálnì definovaného regionu."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:281
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:320
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:325
 msgid "POV-Ray export"
 msgstr "POV-Ray export"
 
@@ -2991,8 +3277,8 @@
 msgstr "Export rastrové mapy do Virtual Reality Modeling Language (VRML)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:296
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:330
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:348
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:335
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:353
 msgid "VTK export"
 msgstr "VTK export"
 
@@ -3028,56 +3314,66 @@
 msgid "Exports GRASS vector map layers to DXF file format."
 msgstr "Exportuje GRASS vektory jako soubor DXF."
 
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:320
+#, fuzzy
+msgid "Multiple GPS export formats using GPSBabel"
+msgstr "Export rùzných formátù pomocí OGR"
+
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:321
+msgid ""
+"Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GPSBabel."
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:326
 msgid "Converts to POV-Ray format, GRASS x,y,z -> POV-Ray x,z,y"
 msgstr "Pøevede do POV-Ray formátu, GRASS x,y,z -> POV-Ray x,y,z"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:325
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:330
 msgid "SVG export"
 msgstr "SVG export"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:326
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:331
 msgid "Exports a GRASS vector map to SVG."
 msgstr "Exportuje GRASS vektory jako soubor SVG."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:331
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:336
 msgid "Converts a GRASS binary vector map to VTK ASCII output."
 msgstr "Pøeveï GRASS vektor na formát VTK ASCII."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:336
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:341
 msgid "Export grid 3D volume"
 msgstr "Export grid3D volume"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:338
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:343
 msgid "ASCII 3D export"
 msgstr "ASCII 3D export"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:339
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:344
 msgid "Converts a 3D raster map layer into an ASCII text file"
 msgstr "Pøevede 3D rastrovou mapovou vrstvu do ASCII textového souboru"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:343
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:348
 msgid "Vis5D export"
 msgstr "Vis5D export"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:344
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:349
 msgid "Export of GRASS 3D raster map to 3-dimensional Vis5D file."
 msgstr ""
 "Exportuje 3D rastrový soubor GRASSu do 3-dimenzionálního Vis5D souboru."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:349
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:354
 msgid "Converts 3D raster maps (G3D) into the VTK-Ascii format"
 msgstr "Pøevede 3D rastrové mapy (G3D) do formátu VTK-Ascii"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:355
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:360
 msgid "Manage maps and volumes"
 msgstr "Správa 2D & 3D (volumes) mapových vrstev"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:357
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:362
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopírovat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:358
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:363
 msgid ""
 "Copies available data files in the user's current mapset search path and "
 "location to the appropriate element directories under the user's current "
@@ -3086,88 +3382,88 @@
 "Kopíruje dostupná data z u¾ivatelem zadaného mapsetu a location do "
 "aktuálního mapsetu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:363
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:368
 msgid "List"
 msgstr "Seznam"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:364
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:369
 msgid ""
 "Lists available GRASS data base files of the user-specified data type to "
 "standard output."
 msgstr ""
 "Seznam dostupných souborù u¾ivatelem zadaného typu dat na standardní výstup"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:368
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:373
 msgid "List filtered"
 msgstr "filtrovaný seznam"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:369
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:374
 msgid "Apply regular expressions and wildcards to g.list"
 msgstr "Pou¾ij regulární výrazy a zástupné znaky na g.list"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:375
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:380
 msgid "Renames data base element files in the user's current mapset."
 msgstr "Pøejmenuje data v aktuálním mapsetu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:380
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:385
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:381
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:386
 msgid "Removes data base element files from the user's current mapset."
 msgstr "Ma¾e datové soubory z aktuálního mapsetu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:385
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:390
 msgid "Delete filtered"
 msgstr "Sma¾e vybrané"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:386
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:391
 msgid "Apply regular expressions and wildcards to g.remove"
 msgstr "Pou¾ij regulární výrazy a zástupné znaky pro g.remove "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:391
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:396
 msgid "Map type conversions"
 msgstr "Konverze typu mapové vrstvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:393
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:398
 msgid "Raster to vector"
 msgstr "Automatická vektorizace rastrové vrstvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:394
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:399
 msgid "Converts a raster map into a vector map layer."
 msgstr "Pøevede rastrovou mapu na vektorovou."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:398
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:403
 msgid "Raster series to volume"
 msgstr "Konverze øady rastrových vrstev na volume"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:399
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:404
 msgid "Converts 2D raster map slices to one 3D raster volume map."
 msgstr "Pøevede 2D pláty rastrových map na jednu 3D rastrovou mapu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:403
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:408
 msgid "Raster 2.5D to volume"
 msgstr "2.5D mapa na volume"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:404
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:409
 msgid "Creates a 3D volume map based on 2D elevation and value raster maps."
 msgstr ""
 "Vytvoøí 3D volume vrstvu zalo¾enou na 2D vý¹kového modelu a hodnotových "
 "rastrových mapách."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:409
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:414
 msgid "Vector to raster"
 msgstr "Rasterizace vektorové vrstvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:410
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:415
 msgid "Converts a binary GRASS vector map layer into a GRASS raster map layer."
 msgstr "Pøevede binární GRASS vektorovou mapu do GRASS rastrové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:414
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:419
 msgid "Vector to volume"
 msgstr "Pøevod vektorové vrstvy na volume"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:415
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:420
 msgid ""
 "Converts a binary GRASS vector map (only points) layer into a 3D GRASS "
 "raster map layer."
@@ -3175,134 +3471,134 @@
 "Pøevede binární GRASS vektorovou mapovou vrstvu (pouze body) na 3D GRASS "
 "rastrovou mapovou vrstvu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:419
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:424
 msgid "Sites to vector"
 msgstr "Vytvoøení vektorové vrstvy z bodù (sites, GRASS 5.x)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:420
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:425
 msgid "Converts a GRASS site_lists file into a vector map."
 msgstr "Pøevede starý GRASS vektorový formát do vektorové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:425
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:430
 msgid "Volume to raster series"
 msgstr "Pøevod volume na øadu rastrových vrstev"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:426
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:431
 msgid "Converts 3D raster maps to 2D raster maps"
 msgstr "Pøevede 3D rastrové mapy na 2D rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:434
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:439
 msgid "Georectify raster and vector maps"
 msgstr "Georektifikovat rastrové a vektorové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:439
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:444
 msgid "NVIZ (requires Tcl/Tk)"
 msgstr "NVIZ (vy¾aduje Tcl/Tk)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:440
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:445
 msgid "nviz - Visualization and animation tool for GRASS data"
 msgstr "nviz - nástroj pro vizualizaci a animaci GRASS dat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:445
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:450
 msgid "Bearing/distance to coordinates"
 msgstr "Smìr/vzdálenost k souøadnicím"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:446
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:451
 msgid "It assumes a cartesian coordinate system"
 msgstr "Pøepokladem je karteziánský souøadný systém"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:451
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:456
 msgid "Postscript plot"
 msgstr "Sestavení kompozice "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:452
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:457
 msgid "Hardcopy PostScript map output utility."
 msgstr "Nástroj pro tvorbu mapových výstupù ve formátu PostScript."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:457
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:462
 msgid "E&xit"
 msgstr "&Konec"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:458
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:463
 msgid "Exit GUI"
 msgstr "Konec grafického prostøedí"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:463
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:468
 msgid "Config"
 msgstr "Nastavení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:464
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:469
 msgid "Region"
 msgstr "Region"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:466
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:471
 msgid "Display region"
 msgstr "Zobrazit celý region"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:467
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:472
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:477
 msgid "Manages the boundary definitions for the geographic region."
 msgstr "Spravuje definice hranic geografického regionu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:471
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:476
 msgid "Set region"
 msgstr "Nastavit region"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:477
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:482
 msgid "GRASS working environment"
 msgstr "Pracovní prostøední GRASSu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:479
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:484
 msgid "Mapset access"
 msgstr "Pøístup k mapsetu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:480
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:485
 msgid "Set/unset access to other mapsets in current location"
 msgstr "Nastavit/zru¹it pøístup k mapsetùm v aktuální lokaci"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:484
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:489
 msgid "Change working environment"
 msgstr "Zmìnit pracovní prostøední GRASSu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:485
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:490
 msgid "Change current mapset."
 msgstr "Zmìnit souèasný mapset"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:489
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:494
 msgid "User access"
 msgstr "U¾ivatelský pøístup"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:490
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:495
 msgid "Controls access to the current mapset for other users on the system."
 msgstr "Øídí pøístup k aktuálnímu mapsetu pro ostatní u¾ivatele v systému."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:494
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:499
 msgid "Show settings"
 msgstr "Ukázat nastavení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:495
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:500
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:505
 msgid "Outputs and modifies the user's current GRASS variable settings."
 msgstr "Vypí¹e a modifikuje u¾ivatelské nastavení promìnných GRASSu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:499
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:504
 msgid "Change settings"
 msgstr "Zmìnit nastavení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:504
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:509
 msgid "Version"
 msgstr "Verze"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:505
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:510
 msgid "Displays version and copyright information."
 msgstr "Zobrazí verzi a informace o licenci a autorských právech"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:510
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:512
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:515
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:517
 msgid "Manage projections"
 msgstr "Správa kartografických zobrazení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:513
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:518
 msgid ""
 "Converts co-ordinate system descriptions (i.e. projection information) "
 "between various formats (including GRASS format). Can also be used to create "
@@ -3312,119 +3608,119 @@
 "formáty (vèetnì formátù GRASSu). Lze pou¾ít také pro vytvoøení GRASS "
 "location."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:517
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:522
 msgid "Projection for current location"
 msgstr "Projekce aktuální location"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:518
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:523
 msgid "Create/edit projection information for current location"
 msgstr ""
 "Vytvoøit/modifikovat informace o kartografickém zobrazení aktuální lokace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:523
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:528
 msgid "Convert coordinates"
 msgstr "Pøevod souøadnic"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:524
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:529
 msgid "Convert coordinates from one projection to another (cs2cs frontend)."
 msgstr "Pøevede souøadnice z jedné projekce do druhé (rozhraní k cs2cs)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:530
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:535
 msgid "Preferences"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:531
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:536
 msgid "User GUI preferences (display font, commands, digitizer, etc.)"
 msgstr ""
 "U¾ivatelské nastavení grafického prostøedí (font displeje, pøíkazy, "
 "digitizér, atd)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:536
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:541
 msgid "Raster"
 msgstr "Rastr"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:537
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:542
 msgid "Develop raster map"
 msgstr "Vytvoøit rastrovou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:539
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:544
 msgid "Digitize raster (requires XTerm)"
 msgstr "Digitalizovat rastrovou mapu (vy¾aduje XTerm)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:540
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:545
 msgid "Digitize raster map"
 msgstr "Digitalizovat rastrovou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:545
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:550
 msgid "Compress/decompress"
 msgstr "Komprimovat/dekomprimovat "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:546
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:551
 msgid "Compresses and decompresses raster maps."
 msgstr "Komprimuje a dekomprimuje rastrové soubory."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:551
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:556
 msgid "Region boundaries"
 msgstr "Hranice regionu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:552
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:557
 msgid "Sets the boundary definitions for a raster map."
 msgstr "Definuje hranice rastrové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:556
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:561
 msgid "Manage NULL values"
 msgstr "Upravit NULL hodnoty"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:557
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:562
 msgid "Creates explicitly the NULL-value bitmap file."
 msgstr "Vytvoøí mapu s hodnotami NULL."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:561
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:566
 msgid "Quantization"
 msgstr "Dávkování"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:562
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:567
 msgid "Produces the quantization file for a floating-point map."
 msgstr "Vytváøí kvantizaèní soubor pro mapu s plovoucí desetinnou èárkou."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:566
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:571
 msgid "Timestamp"
 msgstr "Èasové razítko"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:567
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:572
 msgid "Print/add/remove a timestamp for a raster map."
 msgstr "Vytiskni/pøidej/sma¾ èasovou znaèku rastrových map."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:572
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:577
 msgid "Resample using aggregate statistics"
 msgstr "Pøevzorkování za pou¾ití agregaèních statik"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:573
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:578
 msgid "Resamples raster map layers using aggregation."
 msgstr "Pøevzorkovat rastrovou vrstvu s vyu¾itím agregace."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:577
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:582
 msgid "Resample using multiple methods"
 msgstr "Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) za pou¾ití rùzných metod"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:578
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:583
 msgid "Resamples raster map layers using interpolation."
 msgstr "Pøevzorkovat rastrovou vrstvu s vyu¾itím interpolace."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:582
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:587
 msgid "Resample using nearest neighbor"
 msgstr "Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) metodou nejbli¾¹ího souseda"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:583
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:588
 msgid "GRASS raster map layer data resampling capability."
 msgstr "Modul pro pøevzorkování rastrových map."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:587
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:592
 msgid "Resample using spline tension"
 msgstr ""
 "Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) pomocí RST (regularized spline tension)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:588
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:593
 msgid ""
 "Reinterpolates and optionally computes topographic analysis from input "
 "raster map to a new raster map (possibly with different resolution) using "
@@ -3434,88 +3730,108 @@
 "rastrového souboru do nové rastrové mapy (volitelnì s novým rozli¹ením) za "
 "pou¾ití RST -regularized spline s tension a vyhlazení - smothing."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:593
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:598
 msgid "Support file maintenance"
 msgstr "Vytvoøení a správa podpùrného souboru"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:594
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:599
 msgid "Allows creation and/or modification of raster map layer support files."
 msgstr "Umo¾òuje vytvoøit a/nebo modifikovat podpùrné soubory rastrové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:598
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:603
 msgid "Update map statistics"
 msgstr "Aktualizovat mapovou statistiku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:599
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:604
 msgid "Update raster map statistics"
 msgstr "Aktualizuj statistiku rastru"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:604
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:609
+#, fuzzy
+msgid "Link to GDAL"
+msgstr "Pøipojit k OGR"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:610
+#, fuzzy
+msgid "Link GDAL supported raster file to a binary raster map layer."
+msgstr "Import rastrových souborù podporovaných knihovnou GDAL."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:615
 msgid "Reproject raster"
 msgstr "Zmìnit projekci rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:605
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:616
 msgid "Re-projects a raster map from one location to the current location."
 msgstr "Zmìna projekce rastrové mapy ze zvolené location do aktuální location."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:609
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:620
 msgid "Tiling"
 msgstr "Dla¾dice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:610
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:621
 msgid ""
 "Produces tilings of the source projection for use in the destination region "
 "and projection."
 msgstr ""
 "Vytvoøí dla¾dice zdrojové projekce pro pou¾ití v cílovém regionu a projekci."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:615
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1293
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:626
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1329
 msgid "Manage colors"
-msgstr "Správa vrstev"
+msgstr "Správa barev"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:617
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:628
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1331
 msgid "Color tables"
 msgstr "Tabulka barev"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:618
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:629
 msgid "Creates/modifies the color table associated with a raster map layer."
 msgstr "Vytvoøí/upraví tabulku barev spojenou s rastrovou mapou."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:622
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:633
+msgid "Color tables (stddev)"
+msgstr "Tabulka barev (stddev)"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:634
+msgid "Set color rules based on stddev from a map's mean value."
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:638
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1336
 msgid "Color rules"
 msgstr "Pravidla pro barvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:623
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1294
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:639
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1337
 msgid "Set colors interactively by entering color rules"
 msgstr "Vytvoøit novou tabulku barev na základì pravidel"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:628
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:644
 msgid "Blend 2 color rasters"
 msgstr "Smíchat 2 barevné rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:629
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:645
 msgid "Blends color components of two raster maps by a given ratio."
 msgstr "Spojí barevné èásti dvou rastrových map zadaným pomìrem."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:633
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:649
 msgid "Create RGB"
 msgstr "Vytvoøit RGB"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:634
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:650
 msgid ""
 "Combines red, green and blue map layers into a single composite map layer."
 msgstr ""
 "Kombinuje èervenou, zelenou a modrou mapovou vrstvu do jedné mapové "
 "kompozice."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:638
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1598
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:654
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1643
 msgid "RGB to HIS"
-msgstr "RGB na HIS"
+msgstr "Transformace RGB -> HIS"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:639
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:655
 msgid ""
 "Generates red, green and blue raster map layers combining hue, intensity and "
 "saturation (HIS) values from user-specified input raster map layers."
@@ -3523,21 +3839,21 @@
 "Vytvoøí èervené, zelené a modré rastrové mapy kombinací hodnot odstínu,"
 "intenzity a nasycení (his) z u¾ivatelem zadaných vstupních rastrových map."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:645
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:661
 msgid "Query by coordinates"
 msgstr "Souøadnicový dotaz"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:646
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:662
 msgid "Queries raster map layers on their category values and category labels."
 msgstr ""
 "Program slou¾ící k dotazování rastrových map podle jejich kategorií a "
 "oznaèení."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:651
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:667
 msgid "Buffer rasters"
 msgstr "Obalová zóna rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:652
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:668
 msgid ""
 "Creates a raster map layer showing buffer zones surrounding cells that "
 "contain non-NULL category values."
@@ -3545,42 +3861,42 @@
 "Vytvoøí rastrovou mapu zachycující obalové zóny kolem bunìk s neNULLovou "
 "hodnotou."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:656
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:672
 msgid "Closest points"
 msgstr "Nejbli¾¹í body"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:657
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:673
 msgid "Locates the closest points between objects in two raster maps."
 msgstr "Nalezne nejbli¾¹í body mezi objekty ze dvou rastrových map."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:661
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:677
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:251
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:432
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:850
 msgid "Mask"
 msgstr "Maska"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:662
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:678
 msgid "Create a MASK for limiting raster operation"
 msgstr "Vytvoø MASKu pro limitní rastrové operace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:666
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:682
 msgid "Map calculator"
 msgstr "Mapový kalkulátor"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:667
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:683
 msgid "Map calculator for raster map algebra"
 msgstr "Mapový kalkulátor pro rastrovou algebru"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:670
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:686
 msgid "Neighborhood analysis"
 msgstr "Analýza okolí"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:672
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:688
 msgid "Moving window"
 msgstr "Pohybující se okno"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:673
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:689
 msgid ""
 "Makes each cell category value a function of the category values assigned to "
 "the cells around it, and stores new cell values in an output raster map "
@@ -3589,11 +3905,11 @@
 "Hodnota ka¾dé buòky v novém rastru bude funkcí hodnot kategorii sousedních "
 "bunìk a bude ulo¾ena jako hodnota ve výstupní rastrové mapì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:677
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:693
 msgid "Neighborhood points"
 msgstr "Analýza okolí"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:678
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:694
 msgid ""
 "Makes each cell value a function of the attribute values assigned to the "
 "vector points or centroids around it, and stores new cell values in an "
@@ -3602,25 +3918,25 @@
 "Vytvoøí pro ka¾dou buòku funkci hodnot atributù vektorových bodù nebo "
 "centroidù v okolí, a ulo¾í je v nové rastrové mapì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:683
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:699
 msgid "Overlay rasters"
 msgstr "Pøekrývat rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:685
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:701
 msgid "Cross product"
 msgstr "Výsledek pøelo¾ení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:686
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:702
 msgid ""
 "Creates a cross product of the category values from multiple raster map "
 "layers."
 msgstr "Vytvoøí násobné pøekrytí hodnot kategorií z nìkolika rastrových map."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:690
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:706
 msgid "Raster series"
 msgstr "Série rastrových map"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:691
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:707
 msgid ""
 "Makes each output cell value a function of the values assigned to the "
 "corresponding cells in the input raster map layers."
@@ -3628,11 +3944,11 @@
 "Hodnota ka¾dé buòky ve výstupním rastrovém souboru je funkcí hodnot nìkolika "
 "dal¹ích bunìk ve vstupním rastrovém souboru."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:695
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:711
 msgid "Patch raster maps"
 msgstr "Pøekrývat rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:696
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:712
 msgid ""
 "Creates a composite raster map layer by using known category values from one "
 "(or more) map layer(s) to fill in areas of \"no data\" in another map layer."
@@ -3641,23 +3957,23 @@
 "jedné nebo nìkolika map tak, ¾e vyplní oblasti \"bez ¾ádných dat\" v "
 "jinémapové vrstvì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:701
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:717
 msgid "Statistical overlay"
 msgstr "Statistický pøekryv"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:702
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:718
 msgid "Calculates category or object oriented statistics."
 msgstr "Poèítá statistky podle kategorií nebo objektovì orientované."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:707
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:723
 msgid "Solar radiance and shadows"
 msgstr "Solární záøení a stíny"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:709
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:725
 msgid "Solar irradiance and irradiation"
 msgstr "Sluneèní záøení a ozáøení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:710
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:726
 msgid ""
 "Computes direct (beam), diffuse and reflected solar irradiation raster maps "
 "for given day, latitude, surface and atmospheric conditions. Solar "
@@ -3673,11 +3989,11 @@
 "Alternativnì staèí specifikovat èas pro výpoèet sluneèního úhlu a/nebo mapy "
 "ozáøení. Také lze volitelnì zahrnout efekt stínu terénu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:714
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:730
 msgid "Shadows map"
 msgstr "Stínovaná mapa"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:715
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:731
 msgid ""
 "Calculates cast shadow areas from sun position and DEM. Either A: exact sun "
 "position is specified, or B: date/time to calculate the sun position by r."
@@ -3687,15 +4003,15 @@
 "specifikována pøesná pozice Slunce nebo B: pozice je spoèítána samostatnì z "
 "hodnoty datum/èas pomocí r.sunmask."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:720
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:736
 msgid "Terrain analysis"
 msgstr "Terénní analýza"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:722
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:738
 msgid "Cumulative movement costs"
 msgstr "Výpoèet kumulativního pohyby nákladù mezi lokacemi"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:723
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:739
 msgid ""
 "Outputs a raster map layer showing the anisotropic cumulative cost of moving "
 "between different geographic locations on an input elevation raster map "
@@ -3707,11 +4023,11 @@
 "její¾hodnoty bunìk reprezentují vý¹ku kombinovanou s dal¹í mapou, její¾ "
 "hodnoty reprezentují frikèní povrch."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:727
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:743
 msgid "Cost surface"
 msgstr "Povrch nákladù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:728
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:744
 msgid ""
 "Outputs a raster map layer showing the cumulative cost of moving between "
 "different geographic locations on an input raster map layer whose cell "
@@ -3720,23 +4036,23 @@
 "Výstupní rastrová kumulativních nákladù pohybu mezi rùznými geografickými "
 "polohami na vstupní rastrové mapì s hodnotami nákladù."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:732
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:748
 msgid "Least cost route or flow"
 msgstr "Nejménì nákladná cesta nebo dráha odtoku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:733
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:749
 msgid "Traces a flow through an elevation model on a raster map layer."
 msgstr "Urèí smìr povrchového odtoku na rastrovém modelu reliéfu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:739
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:755
 msgid "Creates shaded relief map from an elevation map (DEM)."
 msgstr "Vytvoøí mapu stínovaného reliéfu ze vstupní mapy elevace (DMT)."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:744
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:760
 msgid "Slope and aspect"
 msgstr "Míra svahu a expozice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:745
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:761
 msgid ""
 "Generates raster map layers of slope, aspect, curvatures and partial "
 "derivatives from a raster map layer of true elevation values. Aspect is "
@@ -3746,11 +4062,11 @@
 "odvozenou z digitálního modelu terénu. Expozice je poèítána proti smìru "
 "hodinových ruèièek s poèátkem na východì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:749
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:765
 msgid "Terrain parameters"
 msgstr "Parametry terénu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:750
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:766
 msgid ""
 "Uses a multi-scale approach by taking fitting quadratic parameters to any "
 "size window (via least squares)."
@@ -3758,31 +4074,41 @@
 "Pou¾ívá multisklalární pøístup, vypoèítává kvadratické koeficienty pro okno "
 "libovolné velikosti (pomocí metody nejmen¹ích ètvercù)."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:754
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:770
 msgid "Textural features"
 msgstr "Texturální prvky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:755
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:771
 msgid "Generate images with textural features from a raster map."
 msgstr "Vytvoøí obrázky s texturálními vlastnostmi rastrové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:760
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:776
 msgid "Visibility"
 msgstr "Viditelnost"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:761
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:777
 msgid "Line-of-sight raster analysis program."
 msgstr "Vytváøí rastrovou mapu linií dohlednosti."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:766
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:781
+#, fuzzy
+msgid "Distance to features"
+msgstr "Nejbli¾¹í prvky"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:782
+#, fuzzy
+msgid "Generates a raster map layer of distance to features in input layer."
+msgstr "Vytvoøí rastrovou spojitých oblastí zvìt¹ených o jednu buòku."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:787
 msgid "Transform features"
 msgstr "Prvky transformace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:768
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:789
 msgid "Clump"
 msgstr "Shromá¾dit"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:769
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:790
 msgid ""
 "Recategorizes data in a raster map layer by grouping cells that form "
 "physically discrete areas into unique categories."
@@ -3790,31 +4116,31 @@
 "Zmìní kategorie dat rastrového souboru tak, ¾e seskupí sousedící buòky "
 "formující fyzicky spojité oblasti do jedineèných kategorií."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:773
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:794
 msgid "Grow"
 msgstr "Rùst "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:774
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:795
 msgid "Generates a raster map layer with contiguous areas grown by one cell."
 msgstr "Vytvoøí rastrovou spojitých oblastí zvìt¹ených o jednu buòku."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:778
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:799
 msgid "Thin"
 msgstr "Ztenèit"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:779
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:800
 msgid "Thins non-zero cells that denote linear features in a raster map layer."
 msgstr "Zmen¹í nenulové buòky tak, aby vznikly lineární struktury."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:785
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:806
 msgid "Hydrologic modeling"
 msgstr "Hydrologické modelování"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:787
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:808
 msgid "Carve stream channels"
 msgstr "Rozdìlit stream na kanály"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:788
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:809
 msgid ""
 "Takes vector stream data, transforms it to raster and subtracts depth from "
 "the output DEM."
@@ -3822,19 +4148,19 @@
 "Vezme vektorová data potokù, pøevede je na rastr a odeète hloubku z "
 "výstupního DMT."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:792
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:813
 msgid "Fill lake"
 msgstr "Vyplnit jezera"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:793
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:814
 msgid "Fills lake from seed at given level"
 msgstr "Vytvoøí jezero ze zadaného bodu dané úrovnì"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:798
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:819
 msgid "Depressionless map and flowlines"
 msgstr "Mapa elevace zbavená depresí a mapa drah povrchového odtoku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:799
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:820
 msgid ""
 "Filters and generates a depressionless elevation map and a flow direction "
 "map from a given elevation layer."
@@ -3842,19 +4168,19 @@
 "Z rastrové mapy digitálního modelu terénu odstraní umìle vytvoøené sní¾eniny "
 "a vytvoøí mapu smìru odtoku."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:803
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:824
 msgid "Flow accumulation"
 msgstr "Akumulace toku gridu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:804
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:825
 msgid "Flow computation for massive grids (Float version)."
 msgstr "Výpoèet toky v gridu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:808
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:829
 msgid "Flow lines"
 msgstr "Linie toku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:809
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:830
 msgid ""
 "Construction of slope curves (flowlines), flowpath lengths, and flowline "
 "densities (upslope areas) from a raster digital elevation model (DEM)"
@@ -3862,20 +4188,20 @@
 "Konstrukce svahových køivek (drah odtoku), délek odtoku a hustoty odtoku (do "
 "svahu) z rastrové mapy elevace (DMT)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:814
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:835
 msgid "SIMWE Overland flow modeling"
 msgstr "Modelování povrchového odtoku SIMWE"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:815
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:836
 msgid "Overland flow hydrologic simulation using path sampling method (SIMWE)"
 msgstr ""
 "Hydrologický model povrchového odtoku s pou¾itím metody vzorové cesty (SIMWE)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:819
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:840
 msgid "SIMWE Sediment flux modeling"
 msgstr "Modelování toku sedimentù SIMWE"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:820
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:841
 msgid ""
 "Sediment transport and erosion/deposition simulation using path sampling "
 "method (SIMWE)"
@@ -3883,77 +4209,93 @@
 "Simulace transportu sedimentù a eroze/usazování za pou¾ití vzorové cesty "
 "(SIMWE)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:825
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:846
 msgid "Topographic index map"
 msgstr "Mapa s topografickým indexem"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:826
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:847
 msgid "Creates topographic index [ln(a/tan(beta))] map from elevation map."
 msgstr ""
 "Vytvoøí mapu topografického indexu, [ln(a/tan(beta))], z rastrové mapy "
 "digitálního modelu terénu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:830
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:851
 msgid "TOPMODEL simulation"
 msgstr "Simulace TOPMODEL"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:831
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:852
 msgid "Simulates TOPMODEL which is a physically based hydrologic model."
 msgstr "Simuluje TOPMODEL, co¾ je dynamický hydrologický model."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:836
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:857
+msgid "USLE K Factor"
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:858
+msgid "USLE K Factor: Soil Erodibility."
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:862
+msgid "USLE R Factor"
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:863
+msgid "USLE R Factor: Rainfall Erosivity."
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:868
 msgid "Watershed subbasins"
 msgstr "Rozvodnice subpovodí"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:837
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:869
 msgid "Generates a raster map layer showing watershed subbasins."
 msgstr "Vytvoøí rastrovou mapu ukazující dílèí povodí v povodích."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:841
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:873
 msgid "Watershed analysis"
 msgstr "Analýza povodí"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:842
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:874
 msgid "Watershed basin analysis program."
 msgstr "Program na analýzu povodí."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:846
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:878
 msgid "Watershed basin creation"
 msgstr "Vytvoøení rozvodnice povodí"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:847
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:879
 msgid "Watershed basin creation program."
 msgstr "Program na vymezování povodí."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:852
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:884
 msgid "Landscape structure modeling"
 msgstr "Modelování struktury krajiny"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:854
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:886
 msgid "Set up (requires XTerm)"
 msgstr "Nastavení (vy¾aduje XTerm)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:855
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:878
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:887
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:910
 msgid "Set up sampling and analysis framework"
 msgstr "Nastavit vzorkování a analýzu rámce"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:860
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:892
 msgid "Analyze landscape"
 msgstr "Analýza charakteristik krajiny"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:861
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:893
 msgid ""
 "Contains a set of measures for attributes, diversity, texture, "
 "juxtaposition, and edge."
 msgstr ""
 "Obsahuje pouze sadu mìøení atributù, diverzity, textury, sousednost a hrany."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:865
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:897
 msgid "Analyze patches"
 msgstr "Analýza plo¹ek"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:866
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:898
 msgid ""
 "Calculates attribute, patch size, core (interior) size, shape, fractal "
 "dimension, and perimeter measures for sets of patches in a landscape."
@@ -3961,11 +4303,11 @@
 "Poèítá atributy, velikost plo¹ek, hrubou (vnitøní) velikost, tvar, fraktální "
 "dimenzi a obvod pro sadu plo¹ek v krajinì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:870
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:902
 msgid "Output"
 msgstr "Výstup"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:871
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:903
 msgid ""
 "Displays the boundary of each r.le patch and shows how the boundary is "
 "traced, displays the attribute, size, perimeter and shape indices for each "
@@ -3975,36 +4317,36 @@
 "zobrazí atribut, velikost, obvod, tvar pro ka¾dou plo¹ku a ulo¾í data do "
 "výstupního souboru."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:876
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:908
 msgid "Landscape patch analysis"
 msgstr "Analýza krajiných \"patch\" charakteristik"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:879
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:911
 msgid "Configuration editor for r.li.'index'"
 msgstr "Konfiguraèní editor pro r.li.'index'"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:884
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:916
 msgid "Edge density"
 msgstr "Hustota hran"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:885
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:917
 msgid ""
 "Calculates edge density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
 msgstr "Poèítá index hustoty hran rastrové mapy za pou¾ití algoritmu 4 sousedù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:889
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:921
 msgid "Contrast weighted edge density"
 msgstr "Vá¾ený rozdíl hustoty hran"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:890
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:922
 msgid "Calculates contrast weighted edge density index on a raster map"
 msgstr "Poèítej podle kontrastu vá¾ený index hustoty hran"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:895
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:927
 msgid "Patch area mean"
 msgstr "Prùmìrná velikost opravy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:896
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:928
 msgid ""
 "Calculates mean patch size index on a raster map, using a 4 neighbour "
 "algorithm"
@@ -4012,96 +4354,96 @@
 "Poèítá prùmìrný index velikosti plo¹ek rastrové mapy za pou¾ití algoritmu 4 "
 "sousedù."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:900
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:932
 msgid "Patch area range"
 msgstr "Rozmezí opravených ploch"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:901
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:933
 msgid "Calculates range of patch area size on a raster map"
 msgstr "Poèítá rozsah velikosti plo¹ek na v rastrové mapì"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:905
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:937
 msgid "Patch area Std Dev"
 msgstr "Støední odchylka opravených ploch"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:906
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:938
 msgid "Calculates standard deviation of patch area a raster map"
 msgstr "Poèítá standardní odchylku plo¹ek rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:910
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:942
 msgid "Patch area Coeff Var"
 msgstr "Koeficient odchylky plochy plo¹ek"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:911
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:943
 msgid "Calculates coefficient of variation of patch area on a raster map"
 msgstr "Poèítám koeficient variance plo¹ky v rastrové mapì"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:915
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:947
 msgid "Patch density"
 msgstr "Hustota plo¹ek"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:916
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:948
 msgid ""
 "Calculates patch density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
 msgstr ""
 "Poèítá index hustoty plo¹ek na rastrové mapì za pou¾ití algoritmu 4 sousedù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:920
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:952
 msgid "Patch number"
 msgstr "Èíslo plo¹ky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:921
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:953
 msgid ""
 "Calculates patch number index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm."
 msgstr ""
 "Poèítá index poètu plo¹ek na rastrové mapì za pou¾ití algoritmu 4 sousedù."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:926
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:958
 msgid "Dominance's diversity"
 msgstr "Dominanceova diverzita"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:927
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:943
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:959
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:975
 msgid "Calculates dominance's diversity index on a raster map"
 msgstr "Poèítám index diversity dominance rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:931
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:963
 msgid "Shannon's diversity"
 msgstr "Shannonova diverzita"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:932
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:964
 msgid "Calculates Shannon's diversity index on a raster map"
 msgstr "Poèítá Shannonùv index diversity v rastrové mapì"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:936
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:968
 msgid "Simpson's diversity"
 msgstr "Simpsnova diverzita"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:937
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:969
 msgid "Calculates Simpson's diversity index on a raster map"
 msgstr "Spoèítá Simpsonùv index diversity index rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:942
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:974
 msgid "Richness"
 msgstr "Bohatost"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:947
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:979
 msgid "Shape index"
 msgstr "Index ostrosti"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:948
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:980
 msgid "Calculates shape index on a raster map"
 msgstr "Poèítám index tvaru rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:953
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:985
 msgid "Wildfire modeling"
 msgstr "Modelování po¾áru"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:955
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:987
 msgid "Rate of spread"
 msgstr "Rychlost ¹íøení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:956
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:988
 msgid ""
 "Generates three, or four raster map layers showing 1) the base "
 "(perpendicular) rate of spread (ROS), 2) the maximum (forward) ROS, 3) the "
@@ -4113,44 +4455,44 @@
 "volitelnì, 4. - maximální potenciální vzdálenost, na kterou se mù¾e pøenést "
 "po¾ár jiskrami."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:960
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:992
 msgid "Least-cost spread paths"
 msgstr "Vytvoøit trasy s nejmen¹ím odporem ¹íøení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:961
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:993
 msgid ""
 "Recursively traces the least cost path backwards to cells from which the "
 "cumulative cost was determined."
 msgstr ""
 "Sleduje cestu zpìt a¾ do místa, odkud zapoèal výpoèet kumulativních nákladù."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:965
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:997
 msgid "Anisotropic spread simulation"
 msgstr "Simulovat anizotropický jev ¹íøení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:966
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:998
 msgid ""
 "It optionally produces raster maps to contain backlink UTM coordinates for "
 "tracing spread paths."
 msgstr "Volitelnì produkuje rastrové mapy obsahující "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:972
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1004
 msgid "Change category values and labels"
 msgstr "Modifikovat hodnoty kategorií a ¹títky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:974
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1006
 msgid "Interactively edit category values"
 msgstr "Interaktivnì editovat hodnoty kategorií"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:975
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1007
 msgid "Interactively edit cell values in a raster map."
 msgstr "Interaktivní editace rastrových bunìk v zadané mapì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:980
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1012
 msgid "Reclassify by size"
 msgstr "Reklasifikovat podle velikosti"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:981
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1013
 msgid ""
 "Reclasses a raster map greater or less than user specified area size (in "
 "hectares)"
@@ -4158,19 +4500,19 @@
 "Reklasifikuje rastrovou mapu vìt¹í nebo men¹í ne¾ u¾ivatelem zadané "
 "hraniènívelikosti ploch (v hektarech)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:985
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1017
 msgid "Reclassify interactively"
 msgstr "Reklasifikovat kategorie na základì pravidel interaktivnì"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:986
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1018
 msgid "Reclassify raster categories interactively by entering reclass rules"
 msgstr "Interaktivnì reklasifikovat kategorie rastru zadáváním pravidel"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:990
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1022
 msgid "Reclassify using rules file"
 msgstr "Reklasifikovat prvky na základì souboru s pravidly"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:991
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1023
 msgid ""
 "Creates a new map layer whose category values are based upon a "
 "reclassification of the categories in an existing raster map layer."
@@ -4178,11 +4520,11 @@
 "Vytvoøí novou mapovou vrstvu její¾ hodnoty budou zalo¾eny na reklasifikaci "
 "hodnot výchozí rastrové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:996
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1028
 msgid "Recode interactively"
 msgstr "Pøekódovat interaktivnì"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:997
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1029
 msgid ""
 "Recode raster categories interactively by entering recode rules (create new "
 "raster map)"
@@ -4190,61 +4532,61 @@
 "Pøekódovat kategorie rastrové mapy interaktivnì zadáváním kódovacích "
 "pravidel (vytvoøí novou rastrovou mapu)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1001
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1033
 msgid "Recode using rules file"
 msgstr "Reklasifikovat kategorie na základì souboru s pravidly"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1002
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1034
 msgid ""
 "r.recode.rules - Use ascii rules file to recode categories in raster map"
 msgstr ""
 "r.recode.rules -Pou¾ít soubor s ascii pravidly pro pøekódování kategorií v "
 "rastrové mapì"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1007
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1039
 msgid "Rescale"
 msgstr "Zmìnit mìøítko"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1008
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1040
 msgid "Rescales the range of category values in a raster map layer."
 msgstr "Zmìní rozsahy hodnot v kategoriích rastrové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1012
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1044
 msgid "Rescale with histogram"
 msgstr "Zmìnit mìøítko s histogramem"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1013
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1045
 msgid ""
 "Rescales histogram equalized the range of category values in a raster map "
 "layer."
 msgstr ""
 "Zmìní kategorie histogramu rastrové mapy podle rozsahu hodnot kategorií."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1020
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1052
 msgid "Concentric circles"
 msgstr "Soustøedné kruhy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1021
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1053
 msgid "Creates a raster map containing concentric rings around a given point."
 msgstr "Vytvoøí rastrovou mapu obsahující centrické kruhy okolo zadaného bodu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1024
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1056
 msgid "Generate random cells"
 msgstr "Vytvoøit rastrovou vrstvu s náhodnými hodnotami"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1026
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1058
 msgid "Random cells"
 msgstr "Náhodné buòky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1027
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1059
 msgid "Generates random cell values with spatial dependence."
 msgstr "Vytvoøí prostorovì závislé pole náhodných hodnot."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1031
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1063
 msgid "Random cells and vector points"
 msgstr "Vytvoøit rastrovou vrstvu a vektorové body s náhodnými hodnotami"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1032
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1064
 msgid ""
 "Creates a raster map layer and vector point map containing randomly located "
 "sites."
@@ -4252,23 +4594,23 @@
 "Vytvoøí rastrovou mapu a bodovou vektorovou mapu obsahující náhodnì "
 "rozmístìné body."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1037
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1069
 msgid "Generate surfaces"
 msgstr "Vytvoøit povrch"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1039
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1071
 msgid "Fractal surface"
 msgstr "Vytvoøit povrch na základì fraktálu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1040
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1072
 msgid "Creates a fractal surface of a given fractal dimension."
 msgstr "Vytváøí fraktální povrch o zadané fraktální dimenzi"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1045
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1077
 msgid "Gaussian kernel density surface"
 msgstr "Vytvoø povrch Gaussových odchylek"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1046
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1078
 msgid ""
 "Generates a raster density map from vector points data using a moving 2D "
 "isotropic Gaussian kernel or optionally generates a vector density map on "
@@ -4278,11 +4620,11 @@
 "pohybuje 2D isotropické Gaussiánské jádro nebo volitelnì generuje vektorovou "
 "mapu hustoty na vektorové síti s 1D jádrem."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1050
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1082
 msgid "Gaussian deviates surface"
 msgstr "Vytvoø povrch Gaussových odchylek"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1051
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1083
 msgid ""
 "GRASS module to produce a raster map layer of gaussian deviates whose mean "
 "and standard deviation can be expressed by the user. It uses a gaussian "
@@ -4292,11 +4634,11 @@
 "jejich¾ prùmìr a smìrodatná odchylka mù¾e být zadána u¾ivatelem. Pou¾ívá "
 "Gaussùv generátor náhodných èísel."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1056
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1088
 msgid "Plane"
 msgstr "Rovinná plocha"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1057
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1089
 msgid ""
 "Creates raster plane map given dip (inclination), aspect (azimuth) and one "
 "point."
@@ -4304,11 +4646,11 @@
 "Vytvoøí rastrovou mapu plochy pøi zadání ponoru (sklonu), expozice (azimut) "
 "a jednoho bodu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1062
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1094
 msgid "Random deviates surface"
 msgstr "Vytvoø náhodný povrch"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1063
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1095
 msgid ""
 "Produces a raster map layer of uniform random deviates whose range can be "
 "expressed by the user."
@@ -4316,56 +4658,56 @@
 "Vytvoøí rastrovou mapu uniformních náhodných odchylek, jejich¾ rozsah mù¾e "
 "být zadán u¾ivatelem."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1067
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1099
 msgid "Random surface with spatial dependence"
 msgstr "Vytvoøit náhodný povrch s prostorovým vztahem"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1068
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1100
 msgid "Generates random surface(s) with spatial dependence."
 msgstr "Vytvoøí prostorovì závislé povrchy náhodných hodnot."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1074
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1106
 msgid "Generate contour lines"
 msgstr "Vytvoøit vrstevnice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1075
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1107
 msgid ""
 "Produces a vector map layer of specified contours from a raster map layer."
 msgstr "Vytvoøí vektorovou vrstvu ze zadaných isolinií z rastrové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1078
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1110
 msgid "Interpolate surfaces"
 msgstr "Interpolovat povrch"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1080
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1112
 msgid "Bilinear from raster points"
 msgstr "Bilineární interpolace z rastrových bodù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1081
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1113
 msgid "Bilinear interpolation utility for raster map layers."
 msgstr "Nástroj pro bilineární interpolaci rastrových map."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1085
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1117
 msgid "Bilinear and bicubic from vector points"
 msgstr "Bilineární a bikubická interpolace z vektorových bodù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1086
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1118
 msgid "Bicubic or bilinear spline interpolation with Tykhonov regularization."
 msgstr "Bikubická nebo bilineární interpolace s Tykhonovou regularizací"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1091
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1123
 msgid "IDW from raster points"
 msgstr "Interpolace IDW z rastrových bodù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1092
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1124
 msgid "Surface interpolation utility for raster map layers."
 msgstr "Nástroj pro interpolaci povrchù rastrových map."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1096
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1128
 msgid "IDW from vector points"
 msgstr "Interpolace IDW z vektorových bodù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1097
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1129
 msgid ""
 "Surface interpolation from vector point data by Inverse Distance Squared "
 "Weighting."
@@ -4373,20 +4715,20 @@
 "Interpolace povrchu z vektorových bodových dat na základì metody Inverse "
 "Distance Squared Weighting (IDW)."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1102
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1134
 msgid "Raster contours"
 msgstr "Rastrové vrstevnice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1103
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1135
 msgid "Surface generation program from rasterized contours."
 msgstr "Program pro tvorbu povrchù z vrstevnic ulo¾ených v rastrové podobì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1107
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1139
 msgid "Regularized spline tension"
 msgstr ""
 "Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) pomocí RST (regularized spline tension)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1108
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1140
 msgid ""
 "Spatial approximation and topographic analysis from given point or isoline "
 "data in vector format to floating point raster format using regularized "
@@ -4397,35 +4739,35 @@
 "mapy jsou rastrové s plovoucí desetinnou èárkou za pou¾ití RST -"
 "regularizovaného spline s tenzí a vyhlazením."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1113
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1145
 msgid "Fill NULL cells"
 msgstr "Vyplnit NULLové buòky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1114
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1146
 msgid ""
 "Fills no-data areas in raster maps using v.surf.rst splines interpolation"
 msgstr ""
 "V rastrových mapách vyplní plochy s prázdnými hodnotami za pou¾ití v.surf."
 "rst spline interpolace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1120
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1732
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1152
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1793
 msgid "Report and statistics"
 msgstr "Výpis a statistiky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1122
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1154
 msgid "Basic raster metadata"
 msgstr "Základní metadata rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1123
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1155
 msgid "Output basic information about a raster map layer."
 msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané rastrové mapì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1127
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1159
 msgid "Manage category information"
 msgstr "Upravit informace o kategoriích"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1128
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1160
 msgid ""
 "Manages category values and labels associated with user-specified raster map "
 "layers."
@@ -4433,44 +4775,44 @@
 "Spravuje hodnoty kategorií a ¹títky spojené s u¾ivatelem zadanou rastrovou "
 "mapou."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1133
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1165
 msgid "General statistics"
 msgstr "Základní statistiky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1134
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1166
 msgid "Generates area statistics for raster map layers."
 msgstr "Vytvoøí statistiku ploch pro rastrové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1138
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1170
 msgid "Range of category values"
 msgstr "Rozsah hodnot kategorii"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1139
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1171
 msgid "Prints terse list of category values found in a raster map layer."
 msgstr ""
 "Vytiskne pouze struèný seznam hodnot kategorií, nalezených v rastrové mapì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1143
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1175
 msgid "Sum category values"
 msgstr "Souèet hodnot kategorií"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1144
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1176
 msgid "Sums up the raster cell values."
 msgstr "Seète hodnoty bunìk rastrového souboru."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1148
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1180
 msgid "Sum area by raster map and category"
 msgstr "Souèet ploch v rastrové mapì podle kategorií"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1149
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1181
 msgid "Reports statistics for raster map layers."
 msgstr "Vypí¹e statistiku pro rastrovou mapu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1153
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1185
 msgid "Statistics for clumped cells"
 msgstr "Souhrnná statistika spojených bunìk (po pou¾ití r.clump)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1154
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1186
 msgid ""
 "Calculates the volume of data \"clumps\", and (optionally) produces a GRASS "
 "vector points map containing the calculated centroids of these clumps."
@@ -4478,48 +4820,48 @@
 "Spoèítá objem spojitých oblastí a (volitelnì) vytvoøí bodovou vektorovou "
 "mapu obsahující spoèítané centroidy tìchto spojitých oblastí."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1158
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1190
 msgid "Total corrected area"
 msgstr "Celkem opravených ploch"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1159
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1191
 msgid "Surface area estimation for rasters."
 msgstr "Odhad plochy povrchù rastrových map."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1163
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1195
 msgid "Univariate raster statistics"
 msgstr "Univariantní statistika rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1164
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1196
 msgid ""
 "Calculates univariate statistics from the non-null cells of a raster map."
 msgstr "Spoèítá univariantní statistiku z ne-nullových bunìk rastrové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1169
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1201
 msgid "Sample transects"
 msgstr "Vzorové body profilu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1170
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1202
 msgid "Outputs the raster map layer values lying on user-defined line(s)."
 msgstr ""
 "Vytvoøí rastrovou mapu hodnot, le¾ících na u¾ivatelem definovaných liniích."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1174
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1206
 msgid "Sample transects (bearing/distance)"
 msgstr "Kontrolní hodnoty profilu (pou¾ít azimut/vzdálenost)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1175
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1207
 msgid ""
 "Outputs raster map layer values lying along user defined transect line(s)."
 msgstr ""
 "Vytvoøí rastrovou mapu, její¾ hodnoty le¾í na u¾ivatelem definovaném "
 "transektu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1180
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1212
 msgid "Covariance/correlation"
 msgstr "Kovariance/korelace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1181
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1213
 msgid ""
 "Outputs a covariance/correlation matrix for user-specified raster map layer"
 "(s)."
@@ -4527,19 +4869,19 @@
 "Vytvoøí kovarianèní/korelaèní matici pro u¾ivatelem zadanou rastrovou mapu"
 "(y)."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1185
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1217
 msgid "Linear regression"
 msgstr "Lineární regrese"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1186
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1218
 msgid "Calculates linear regression from two raster maps: y = a + b*x"
 msgstr "Poèítá lineární regresi pro dvì rastrové mapy: y = a + b*x"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1190
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1222
 msgid "Mutual category occurrences"
 msgstr "Spoleèný výskyt kategorie (koincidence)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1191
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1223
 msgid ""
 "Tabulates the mutual occurrence (coincidence) of categories for two raster "
 "map layers."
@@ -4547,87 +4889,98 @@
 "Vytvoøí tabulku mutualoccurrence (koincidence) kategorií pro dvì rastrové "
 "mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1198
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1230
 msgid "Vector"
 msgstr "Vektor"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1199
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1231
 msgid "Develop vector map"
 msgstr "Vytvoøit vektorovou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1202
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1234
 msgid "Create new empty vector map"
 msgstr "Vytvoøit novou prázdnou vektorovou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1207
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1238
+#, fuzzy
+msgid "Edit vector map (non-interactively)"
+msgstr "Pøekódovat interaktivnì"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1239
+msgid ""
+"Edits a vector map, allows adding, deleting and modifying selected vector "
+"features."
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1244
 msgid "Create/rebuild topology"
 msgstr "Vytvoøit/znovu sestavit topologii"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1208
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1245
 msgid "Creates topology for GRASS vector map."
 msgstr "Vytváøí topologii pro vektorovou mapu GRASSu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1212
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1249
 msgid "Clean vector map"
 msgstr "Vyèistit vektorovou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1213
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1250
 msgid "Toolset for cleaning topology of vector map."
 msgstr "Sada nástrojù k èi¹tìní topologie vektorové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1217
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1254
 msgid "Generalization"
 msgstr "Zobecnìní"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1218
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1255
 msgid "Vector based generalization."
 msgstr "Generalizace prvkù vektorové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1223
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1260
 msgid "Convert object types"
 msgstr "Konvertovat typy vektorových prvkù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1224
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1261
 msgid "Change the type of geometry elements."
 msgstr "Zmìnit typ geometrických prvkù."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1229
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1266
 msgid "Add centroids"
 msgstr "Pøidat centroidy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1230
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1267
 msgid "Adds missing centroids to closed boundaries."
 msgstr "K uzavøeným hranicím pøidá chybìjící centroidy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1235
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1272
 msgid "Build polylines"
 msgstr "Vytvoøit mnohonásobné linie"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1236
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1273
 msgid "Builds polylines from lines or boundaries."
 msgstr "Vytvoøit mnohonásobné linie z linií a hranic."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1240
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1277
 msgid "Split polylines"
 msgstr "Rozdìlit linie"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1241
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1278
 msgid "Creates points/segments from input vector lines and positions."
 msgstr "Vytvoøí body/segmenty ze vstupních vektorových linií a pozic."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1245
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1282
 msgid "Parallel lines"
 msgstr "Rovnobì¾né linie"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1246
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1283
 msgid "Create parallel line to input lines"
 msgstr "Vytvoøit rovnobì¾ky ke vstupním liniím"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1251
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1288
 msgid "Dissolve boundaries"
 msgstr "Rozlo¾í spoleèné hranice "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1252
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1289
 msgid ""
 "Dissolves boundaries between adjacent areas sharing a common category number "
 "or attribute."
@@ -4635,49 +4988,45 @@
 "Rozlo¾í hranice mezi sousedícími plochami, sdílejícími spoleèné èíslo "
 "kategorie nebo atribut."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1257
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1294
 msgid "Create 3D vector over raster"
 msgstr "Vytvoøit 3D vektor nad rastrem"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1258
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1295
 msgid "Converts vector map to 3D by sampling of elevation raster map."
 msgstr "Pøevede 2D vektorovou vrstvu na 3D za pomoci rastru vý¹ek nad moøem."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1262
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1299
 msgid "Extrude 3D vector map"
 msgstr "Vytvoøit 3D vektorovou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1263
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1300
 msgid "Extrudes flat vector object to 3D with defined height."
 msgstr "Vytvoøí z plo¹ného vektorového objektu 3D o zadané vý¹ce"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1268
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1305
 msgid "Link to OGR"
 msgstr "Pøipojit k OGR"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1269
-msgid ""
-"Available drivers: ESRI Shapefile,MapInfo File,UK .NTF,SDTS,TIGER,S57,DGN,"
-"VRT,REC,Memory,BNA,CSV,GML,GPX,KML,GeoJSON,GMT,SQLite,ODBC,PGeo,PostgreSQL,"
-"AVCBin"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1306
+#, fuzzy
+msgid "Creates a new vector as a read-only link to OGR layer."
 msgstr ""
-"Pou¾itelné ovladaèe: ESRI Shapefile,MapInfo File,UK .NTF,SDTS,TIGER,S57,DGN,"
-"VRT,REC,Memory,BNA,CSV,GML,GPX,KML,GeoJSON,GMT,SQLite,ODBC,PGeo,PostgreSQL,"
-"AVCBin"
+"Vytvoøí nový binární vektorovou mapu kombinací více vektorových vrstev."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1274
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1311
 msgid "Create labels"
 msgstr "Vytvoøit popisky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1275
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1312
 msgid "Creates paint labels for a vector map from attached attributes."
 msgstr "Vytvoøí ¹títky pro vektorovou mapu a pøipojí atributy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1280
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1317
 msgid "Reposition vector map"
 msgstr "Transformace vektorové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1281
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1318
 msgid ""
 "Performs an affine transformation (shift, scale and rotate, or GPCs) on "
 "vector map."
@@ -4685,19 +5034,24 @@
 "Vykonat afinní transformaci ( posun, mìøítko a otoèení, nebo GPC) vektorové "
 "mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1285
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1322
 msgid "Reproject vector map"
 msgstr "Zmìnit projekci vektorové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1286
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1323
 msgid "Allows projection conversion of vector maps."
 msgstr "Umo¾òuje zmìnu projekce vektorových map."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1299
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1332
+msgid ""
+"Set color rules for features in a vector using a numeric attribute column."
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1344
 msgid "Query with attributes"
 msgstr "Atributový dotaz"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1300
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1345
 msgid ""
 "Selects vector objects from an existing vector map and creates a new map "
 "containing only the selected objects."
@@ -4705,49 +5059,49 @@
 "Vybrat objekty z existující vektorové mapy a vytvoøit novou mapu obsahující "
 "jenom vybrané objekty."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1304
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1349
 msgid "Query with coordinate(s)"
 msgstr "Souøadnicový dotaz"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1305
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1350
 msgid "Queries a vector map layer at given locations."
 msgstr "Dotazovat vektorovou mapu v daných locations."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1309
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1354
 msgid "Query with another vector map"
 msgstr "Dotaz na jinou vektorovou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1310
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1355
 msgid "Select features from ainput by features from binput"
 msgstr "Vybrat prvky z mapy ainput podle prvkù mapy binput"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1315
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1360
 msgid "Buffer vectors"
 msgstr "Buffer vektorù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1316
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1361
 msgid ""
 "Creates a buffer around features of given type (areas must contain centroid)."
 msgstr ""
 "Vytvoøí buffer okolo prvkù zadaného typu (plochy musí obsahovat centroid)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1319
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1364
 msgid "Lidar analysis"
 msgstr "Analýza LIDAR dat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1321
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1366
 msgid "Detect edges"
 msgstr "Detekce hran"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1322
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1367
 msgid "Detects the object's edges from a LIDAR data set."
 msgstr "Detekovat hrany objektù z LIDAR dat."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1326
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1371
 msgid "Detect interiors"
 msgstr "Detekovat vnitøní plochy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1327
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1372
 msgid ""
 "Building contour determination and Region Growing algorithm for determining "
 "the building inside"
@@ -4755,11 +5109,11 @@
 "Hledání linií a algoritmus rùstu regionu (Region Growing) pro nalezení "
 "vnitøkù budov"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1331
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1376
 msgid "Correct and reclassify objects"
 msgstr "Spravit a reklasifikovat prvky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1332
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1377
 msgid ""
 "Correction of the v.lidar.growing output. It is the last of the three "
 "algorithms for LIDAR filtering."
@@ -4767,31 +5121,31 @@
 "Výstup korekce v.lidar.growing. Jedná se o poslední ze tøí algoritmù LIDAR "
 "filtrace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1337
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1382
 msgid "Linear referencing"
 msgstr "Lineární referencování pro vektorové vrstvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1339
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1384
 msgid "Create LRS"
 msgstr "Vytvoøit LRS"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1340
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1385
 msgid "Create Linear Reference System"
 msgstr "vytvoøit lineární referenèní systém"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1344
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1389
 msgid "Create stationing"
 msgstr "vytvoøit stanièení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1345
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1390
 msgid "Create stationing from input lines, and linear reference system"
 msgstr "Vytváøí stanièení ze vstupních linií, a lineární referenèní systém "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1349
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1394
 msgid "Create points/segments"
 msgstr "Vytvoøit body/segmenty"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1350
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1395
 msgid ""
 "Creates points/segments from input lines, linear reference system and "
 "positions read from stdin or a file."
@@ -4799,11 +5153,11 @@
 "Vytvoøí body/segmenty ze vstupních linií, lineární referenèní systém a "
 "umístìní jsou èteny ze standartního vstupu nebo souboru."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1354
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1399
 msgid "Find line id and offset"
 msgstr "Nalézt ID linie a odchylku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1355
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1400
 msgid ""
 "Finds line id and real km+offset for given points in vector map using linear "
 "reference system."
@@ -4811,11 +5165,11 @@
 "Nalezne id linie a skuteènou délku + odchylku pro dané body ve vektorové "
 "mapì pou¾ívající lineární referenèní systém."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1361
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1406
 msgid "Nearest features"
 msgstr "Nejbli¾¹í prvky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1362
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1407
 msgid ""
 "Finds the nearest element in vector map 'to' for elements in vector map "
 "'from'."
@@ -4823,15 +5177,15 @@
 "najít nejbli¾¹í prvek ve vektorové vrstvì 'do_mapy' pro prvky ve vektorové "
 "vrstvì 'z_mapy'"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1365
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1410
 msgid "Network analysis"
 msgstr "Sí»ová analýza"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1367
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1412
 msgid "Allocate subnets"
 msgstr "Alokovat podsítì"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1368
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1413
 msgid ""
 "Centre node must be opened (costs >= 0). Costs of centre node are used in "
 "calculation"
@@ -4839,46 +5193,46 @@
 "Støední uzel musí být otevøen (cena >= 0). cena støedního uzlu je pou¾ita ve "
 "výpoètu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1372
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1417
 msgid "Network maintenance"
 msgstr "Správa sítì"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1373
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1418
 msgid "Network maintenance."
 msgstr "Správa sítì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1377
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1422
 msgid "Visibility network"
 msgstr "Viditelnost/linie viditelnosti"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1378
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1423
 msgid "Visibility graph construction."
 msgstr "Tvorba grafu viditelnosti."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1382
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1427
 msgid "Shortest path"
 msgstr "Nejkrat¹í cesta"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1383
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1428
 msgid "Finds shortest path on vector network."
 msgstr "Nalézá nejkrat¹í cestu ve vektorové síti."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1387
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1432
 msgid "Display shortest route (requires XTerm)"
 msgstr "Zobrazit nejkrat¹í cestu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1388
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1433
 msgid ""
 "Display shortest route along network between 2 nodes (visualization only, "
 "requires XTerm))"
 msgstr ""
 "Zobrazí nejkrat¹í cestu mezi dvìma uzly (pouze zobrazí, vy¾aduje XTerm)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1392
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1437
 msgid "Split net"
 msgstr "Rozdìlit sí»"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1393
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1438
 msgid ""
 "Splits net to bands between cost isolines (direction from centre). Centre "
 "node must be opened (costs >= 0). Costs of centre node are used in "
@@ -4888,11 +5242,11 @@
 "uzel musí být otevøen ( hodnota >=0). Hodnota støedního bodu bude pou¾ita "
 "pøi výpoètu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1397
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1442
 msgid "Steiner tree"
 msgstr "Steinerùv strom"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1398
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1443
 msgid ""
 "Note that 'Minimum Steiner Tree' problem is NP-hard and heuristic algorithm "
 "is used in this module so the result may be sub optimal"
@@ -4900,11 +5254,11 @@
 "'Minimální Steinerùv strom' je NP-tì¾ká úloha, v tomto module je pou¾it "
 "heuristický algoritmus, výsledek nemusí být optimální"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1402
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1447
 msgid "Traveling salesman analysis"
 msgstr "Problém obchodního cestujícího"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1403
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1448
 msgid ""
 "Note that TSP is NP-hard, heuristic algorithm is used by this module and "
 "created cycle may be sub optimal"
@@ -4912,49 +5266,49 @@
 "TSP je NP-tì¾ká úloha, v tomto modulu je pou¾it heuristický algoritmus, "
 "vytvoøení smyèky nemusí být optimální øe¹ení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1408
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1410
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1453
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1455
 msgid "Overlay vector maps"
 msgstr "Pøekrýt vektorové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1411
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1456
 msgid "Overlays two vector maps."
 msgstr "Pøekrytí dvou vektorových map."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1415
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1460
 msgid "Patch vector maps"
 msgstr "Spojit vektorové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1416
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1461
 msgid "Create a new vector map layer by combining other vector map layers."
 msgstr ""
 "Vytvoøí nový binární vektorovou mapu kombinací více vektorových vrstev."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1422
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1467
 msgid "Change attributes"
 msgstr "Zmìnit atributy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1424
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1469
 msgid "Manage or report categories"
 msgstr "Upravit nebo vypsat kategorie"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1425
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1470
 msgid "Attach, delete or report vector categories to map geometry."
 msgstr "Pøilo¾, sma¾ nebo vypi¹ vektorové kategorie do mapové geometrie."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1429
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1474
 msgid "Reclassify objects interactively"
 msgstr "Reklasifikace obrazových dat interaktivnì"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1430
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1475
 msgid "Reclassify vector objects interactively by entering SQL rules"
 msgstr "Reklasifikovat vektorovou mapu na základì SQL pøíkazu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1434
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1479
 msgid "Reclassify objects using rules file"
 msgstr "Reklasifikovat vektorovou mapu na základì souboru s pravidly"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1435
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1480
 msgid ""
 "Changes vector category values for an existing vector map according to "
 "results of SQL queries or a value in attribute table column."
@@ -4962,33 +5316,33 @@
 "Zmìnit hodnoty kategorií pro existující vektorovou vrstvu podle výsledkù SQL "
 "dotazu nebo podle hodnot sloupce v tabulce."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1442
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1487
 msgid "Generate area for current region"
 msgstr "Vytvoøit plochu pokrývající aktuální region"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1443
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1488
 msgid "Create a new vector from the current region."
 msgstr "Vytvoøit novou vektorovou mapu pokrývající souèasný region"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1446
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1491
 msgid "Generate areas from points"
 msgstr "Vytvoøit plochy z bodových dat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1448
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1493
 msgid "Convex hull"
 msgstr "Konvexní obal"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1449
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1494
 msgid "Uses a GRASS vector points map to produce a convex hull vector map."
 msgstr ""
 "Pou¾ívám GRASS vektorovou mapu bodù pro vytvoøení vektorové mapy konvexního "
 "obalu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1453
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1498
 msgid "Delaunay triangles"
 msgstr "Vytvoøit Delaunayovu triangulaèní sí» bodové vrstvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1454
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1499
 msgid ""
 "Creates a Delaunay triangulation from an input vector map containing points "
 "or centroids."
@@ -4996,11 +5350,11 @@
 "Vytváøí Delaunayovu triangulaci ze vstupní vektorové mapy obsahující body "
 "nebo centroidy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1458
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1503
 msgid "Voronoi diagram/Thiessen polygons"
 msgstr "Vytvoøit Voronoi diagram/Thiessenovy polygony bodové vrstvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1459
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1504
 msgid ""
 "Creates a Voronoi diagram from an input vector map containing points or "
 "centroids."
@@ -5008,75 +5362,75 @@
 "Vytvoøit Voronoi diagram ze vstupní vektorové vrstvy obsahující body nebo "
 "centroidy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1465
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1510
 msgid "Generate grid"
 msgstr "Vytvoøit møí¾ku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1466
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1511
 msgid "Creates a GRASS vector map of a user-defined grid."
 msgstr "Vytvoøí GRASS vektorovou mapu podle u¾ivatelem definované møí¾ky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1469
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1514
 msgid "Generate points"
 msgstr "Vytvoøit bodovou vrstvu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1471
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1516
 msgid "Generate from database"
 msgstr "Vytvoøit z databáze"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1472
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1517
 msgid ""
 "Creates new vector (points) map from database table containing coordinates."
 msgstr ""
 "Vytvoøí novou vektorovou (bodovou) mapu na základì databázové takulky "
 "obsahující souøadnice."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1476
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1521
 msgid "Generate points along lines"
 msgstr "Vytvoøit body podél linií"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1477
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1522
 msgid "Create points along input lines in new vector with 2 layers."
 msgstr ""
 "Vytvoøí body podél vstupních linií a ulo¾í do nového souboru o dvou vrstvách."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1481
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1526
 msgid "Generate random points"
 msgstr "Vytvoøit náhodnou bodovou vrstvu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1482
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1527
 msgid "Randomly generate a 2D/3D vector points map."
 msgstr "Náhodnì vytvoøit 2D/3D bodovou vektorovou vrstvu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1486
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1531
 msgid "Perturb points"
 msgstr "Rozházet body"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1487
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1532
 msgid "Random location perturbations of GRASS vector points"
 msgstr "Náhodná odchylka location vektorových bodù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1494
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1539
 msgid "Remove outliers in point sets"
 msgstr "Odstranit body mimo sadu bodù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1495
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1540
 msgid "Removes outliers from vector point data."
 msgstr "Vyjme outsidery z bodových vektorových dat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1499
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1544
 msgid "Test/training point sets"
 msgstr "Testovací/trénovací sada bodù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1500
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1545
 msgid "Randomly partition points into test/train sets."
 msgstr "Náhodnì rozdìlit body do testovacích mno¾in."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1505
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1550
 msgid "Update area attributes from raster"
 msgstr "Aktualizovat atributy plochy z rastru"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1506
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1551
 msgid ""
 "Calculates univariate statistics from a GRASS raster map based on vector "
 "polygons and uploads statistics to new attribute columns."
@@ -5084,70 +5438,70 @@
 "Spoèítá základní statistiku rastrového souboru na základì vektorových "
 "polygonù a ulo¾í ji do nových sloupeèkù atributové tabulky."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1510
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1555
 msgid "Update point attributes from areas"
 msgstr "Aktualizovat bodové atributy z ploch"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1511
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1556
 msgid "Uploads vector values at positions of vector points to the table."
 msgstr ""
 "Ulo¾í hodnoty rastrové mapy na pozicích bodù pøekryvné vektorové mapy do "
 "atributové tabulky."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1514
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1559
 msgid "Update point attributes from raster"
 msgstr "Aktualizovat bodové atributy z rastru"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1516
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1561
 msgid "Sample raster maps at point locations"
 msgstr "pøíklad rastrových map v cílové location"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1517
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1562
 msgid "Uploads raster values at positions of vector points to the table."
 msgstr ""
 "Ulo¾í hodnoty rastru pod vektorovými body do jejich atributové tabulky."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1521
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1566
 msgid "Sample raster neighborhood around points"
 msgstr "Vzorkovat okolí v rastrové vrstvì v okolí daného bodu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1522
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1567
 msgid "Samples a raster map at vector point locations."
 msgstr "Získává vzorky z rastrové mapy místech vektorových bodù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1528
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1573
 msgid "Reports and statistics"
 msgstr "Zprávy a statistiky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1530
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1575
 msgid "Basic vector metadata"
 msgstr "Základní metadata vektorové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1531
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1576
 msgid "Outputs basic information about a user-specified vector map layer."
 msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané vektorové mapì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1536
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1581
 msgid "Report topology by category"
 msgstr "Zpráva o topologii podle kategorií"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1537
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1582
 msgid "Reports geometry statistics for vectors."
 msgstr "Vypí¹e údaje o geometrii vektorové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1541
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1586
 msgid "Upload or report topology"
 msgstr "Naèíst nebo podat zprávu o topologii"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1542
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1587
 msgid "Populate database values from vector features."
 msgstr "Nahraje data do databáze na základì vektorových prvkù."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1547
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1592
 msgid "Univariate attribute statistics"
 msgstr "Univariantní statistika atributù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1548
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1593
 msgid ""
 "Calculates univariate statistics for attribute. Variance and standard "
 "deviation is calculated only for points if specified."
@@ -5155,73 +5509,73 @@
 "Poèítá základní statistiky pro atributy. Variance a standardní odchylka jsou "
 "poèítány pouze pokud jsou zadány body."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1553
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1598
 msgid "Quadrat indices"
 msgstr "Ukazatel zkusné plochy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1554
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1599
 msgid "Indices for quadrat counts of sites lists."
 msgstr "Indexy pro kvadratické poèty pro seznam bodù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1558
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1603
 msgid "Test normality"
 msgstr "Test normality"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1559
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1604
 msgid "Tests for normality for points."
 msgstr "Test normality bodù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1566
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1611
 msgid "Imagery"
 msgstr "Obraz"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1567
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1612
 msgid "Develop images and groups"
 msgstr "Vytvoøit obrazový soubor a skupiny"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1569
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1614
 msgid "Create/edit group"
 msgstr "Vytvoøit/upravit skupinu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1570
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1615
 msgid "Creates, edits, and lists groups and subgroups of imagery files."
 msgstr "Vytváøí, edituje a vypisuje skupiny a podskupiny obrazových dat."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1574
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1619
 msgid "Target group"
 msgstr "Cílová obrazová skupina"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1575
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1620
 msgid "Targets an imagery group to a GRASS location and mapset."
 msgstr "Urèí cíl obrazové skupiny jako location a mapset GRASSu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1580
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1625
 msgid "Mosaic images"
 msgstr "Vytvoøit mozaiku více jak 4 sousední obrazové soubory"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1581
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1626
 msgid "Mosaics up to 4 images and extends colormap; creates map *.mosaic"
 msgstr ""
 "Vytvoøí mozaiku ze 4 a více snímkù, roztáhne barevnou paletu a vytvoøí mapu "
 "*.mosaic"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1586
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1631
 msgid "Manage image colors"
 msgstr "Správa barevné ¹kály obrazových dat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1588
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1633
 msgid "Color balance for RGB"
 msgstr "Vyvá¾ení barev pro RGB"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1589
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1634
 msgid "Auto-balancing of colors for LANDSAT images"
 msgstr "Automatické vyvá¾ení barev pro snímky z dru¾ice LANDSAT"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1593
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1638
 msgid "HIS to RGB"
-msgstr "HIS na RGB"
+msgstr "Transformace HIS -> RGB"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1594
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1639
 msgid ""
 "Hue-intensity-saturation (his) to red-green-blue (rgb) raster map color "
 "transformation function."
@@ -5229,7 +5583,7 @@
 "Funkce barevné transformace hue-intensity-saturation(his) do red.green-blue"
 "(rgb) mapy "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1599
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1644
 msgid ""
 "Red-green-blue (rgb) to hue-intensity-saturation (his) raster map color "
 "transformation function"
@@ -5237,11 +5591,11 @@
 "Funkce barevné transformace red.green-blue(rgb) do hue-intensity-saturation"
 "(his) mapy "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1605
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1650
 msgid "Rectify image or raster"
 msgstr "Rektifikovat obraz nebo rastrovou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1606
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1651
 msgid ""
 "Rectifies an image by computing a coordinate transformation for each pixel "
 "in the image based on the control points"
@@ -5249,63 +5603,88 @@
 "Rektifikuje obrazová data na základì vlícovacích bodù pomocí souøadnicové "
 "transformace pro ka¾dý pixel obrazu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1610
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1655
 msgid "Ortho photo rectification (requires Xterm)"
 msgstr "Orto foto rektifikace (vy¾aduje XTerm)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1611
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1656
 msgid "Ortho Photo rectification"
 msgstr "Orto foto rektifikace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1616
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1661
 msgid "Basic RS processing"
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1618
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1663
 msgid "MODIS Quality Flags"
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1619
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1664
 msgid "Extract Modis Quality flags as raster values."
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1624
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1668
+msgid "Latitude/longitude maps"
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1669
+msgid "Creates Latitude or Longitude map."
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1673
+msgid "Potential Sunshine Hours"
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1674
+msgid "Creates Potential Sunshine Hours map."
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1679
 msgid "Albedo"
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1625
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1680
 msgid "Albedo from Modis, Aster, Landsat, AVHRR."
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1629
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1684
 #, fuzzy
 msgid "Vegetation Indices"
 msgstr "Hranice regionu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1630
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1685
 msgid "14 types of vegetation Indices."
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1637
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1690
+#, fuzzy
+msgid "Emissivity"
+msgstr "Emise"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1691
+msgid "Emissivity from NDVI."
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1698
 msgid "Brovey sharpening"
 msgstr "Broveyovo ostøení obrazu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1638
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1699
 msgid ""
 "Brovey transform to merge multispectral and high-res panchromatic channels"
 msgstr ""
 "Broveyova transformace pro slouèení multispektrálních kanálù s "
 "panchromatickými kanály vy¹¹ího rozli¹ení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1641
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1702
 msgid "Classify image"
 msgstr "Klasifikace obrazových dat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1643
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1704
 msgid "Clustering input for unsupervised classification"
 msgstr "Metoda shlukování pro neøízenou klasifikaci"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1644
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1705
 msgid ""
 "The resulting signature file is used as input for i.maxlik, to generate an "
 "unsupervised image classification."
@@ -5313,11 +5692,11 @@
 "Výsledný soubor spektrálních signatur je pou¾íván jako vstup pro modul i."
 "maxlik,který na jeho základì provede neøízenou klasifikaci snímku."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1649
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1710
 msgid "Maximum likelihood classification (MLC)"
 msgstr "Gaussùv klasifikátor MLC (Maximum likelihood classification)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1650
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1711
 msgid ""
 "Classification is based on the spectral signature information generated by "
 "either i.cluster, i.class, or i.gensig."
@@ -5326,11 +5705,11 @@
 "zalo¾ená na informaci o spektrálních pøíznacích vytvoøených pomocí i."
 "cluster, i.class nebo i.gensig."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1654
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1715
 msgid "Sequential maximum a posteriori classification (SMAP)"
 msgstr "Klasifikátor SMAP (Sequential maximum a posterior)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1655
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1716
 msgid ""
 "Performs contextual image classification using sequential maximum a "
 "posteriori (SMAP) estimation."
@@ -5338,204 +5717,204 @@
 "Provede kontextuální klasifikaci obrazu s vyu¾itím metody SMAP (sequential "
 "maximum a posterior)."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1660
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1721
 msgid "Interactive input for supervised classification (requires Xterm)"
 msgstr "Interaktivní vstup pro øízenou klasifikaci"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1661
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1722
 msgid "Interactive input for supervised classification"
 msgstr "Interaktivní vstup pro øízenou klasifikaci"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1665
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1726
 msgid "Input for supervised MLC"
 msgstr "Vstup pro øízenou klasifikaci MLC"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1666
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1727
 msgid "Generates statistics for i.maxlik from raster map layer."
 msgstr "Vytvoøí statistiku rastrové mapy pro i.maxlik."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1670
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1731
 msgid "Input for supervised SMAP"
 msgstr "Vstup pro øízenou klasifikaci SMAP"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1671
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1732
 msgid "Generate statistics for i.smap from raster map layer."
 msgstr "Vytvoøí statistiku pro i.smap z rastrové mapové vrstvy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1676
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1737
 msgid "Filter image"
 msgstr "Filrace obrazu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1678
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1739
 msgid "Edge detection"
 msgstr "Detekce hran"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1679
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1740
 msgid "Zero-crossing \"edge detection\" raster function for image processing."
 msgstr "®ádné-køí¾ení \"detekce hran\" rastrová funkce zpracování obrazu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1683
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1744
 msgid "Matrix/convolving filter"
 msgstr "U¾ivatelská definice maticového filtru"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1684
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1745
 msgid "Raster map matrix filter."
 msgstr "Maticový filtr rastrových map."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1691
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1752
 msgid "Generate histogram of image"
 msgstr "Vytvoøit histogram obrazu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1695
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1756
 msgid "Spectral response"
 msgstr "Spektrální odezva"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1696
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1757
 msgid ""
 "displays spectral response at user specified locations in group or images"
 msgstr ""
 "zobrazí spektrální odrazivost na u¾ivatelem zadaných mapách ve skupinì snímkù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1700
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1761
 msgid "Tasseled cap vegetation index"
 msgstr "Vegetaèní index (tassled cap)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1701
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1762
 msgid "Tasseled Cap (Kauth Thomas) transformation for LANDSAT-TM data"
 msgstr "Transformace Cap (Kauth Thomas) pro data LANDSAT-TM"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1704
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1765
 msgid "Transform image"
 msgstr "Transformace obrazu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1706
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1767
 msgid "Canonical correlation"
 msgstr "Kanonické komponenty"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1707
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1768
 msgid "Canonical components analysis (cca) program for image processing."
 msgstr ""
 "Program pro zpracování obrazových dat - kónickou transformaci komponent "
 "(cca)."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1711
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1772
 msgid "Principal components"
 msgstr "Hlavní komponenty"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1712
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1773
 msgid "Principal components analysis (pca) program for image processing."
 msgstr "Program pro analýzu hlavních komponent (pca) snímkù."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1716
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1777
 msgid "Fast Fourier"
 msgstr "Fourierova transformace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1717
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1778
 msgid "Fast Fourier Transform (FFT) for image processing."
 msgstr "Rychlá Fourierova transformace (FFT) pro zpracování obrazových dat."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1721
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1782
 msgid "Inverse Fast Fourier"
 msgstr "Inverzní Fourierova transformace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1722
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1783
 msgid "Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) for image processing."
 msgstr ""
 "Rychlá inverzní Fourierova transformace (IFFT) pro zpracování obrazových dat."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1727
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1788
 #, fuzzy
 msgid "Atmospheric correction"
 msgstr "Kanonické komponenty"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1728
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1789
 msgid "Performs atmospheric correction using the 6S algorithm."
 msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1734
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1795
 msgid "Bit pattern comparison "
 msgstr "Korelace (bit pattern comparsion) pro ID pixelù s nízkou kvalitou"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1735
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1796
 msgid "Compares bit patterns with a raster map."
 msgstr "Porovnává bitové vzory s rastrovou mapou."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1739
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1800
 msgid "Kappa analysis"
 msgstr "Kappa analýza "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1740
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1801
 msgid ""
 "Calculate error matrix and kappa parameter for accuracy assessment of "
 "classification result."
 msgstr ""
 "Spoèítá chybovou matici a parametr kappa pro evaluaci výsledkù klasifikace."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1744
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1805
 msgid "OIF for LandSat TM"
 msgstr "Faktor optimálního indexu pro LandSat TM"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1745
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1806
 msgid "Calculates Optimum-Index-Factor table for LANDSAT TM bands 1-5, & 7"
 msgstr ""
 "Spoèítá tabulku optimálního faktoru indexu pro kanály 1-5 a 7 dru¾ice "
 "LANDSAT TM"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1752
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1813
 msgid "Volumes"
 msgstr "3D rastr"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1753
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1814
 msgid "Develop volumes"
 msgstr "Vytvoøit 3D rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1755
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1816
 msgid "Manage 3D NULL values"
 msgstr "Upravit 3D NULL hodnoty"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1756
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1817
 msgid "Explicitly create the 3D NULL-value bitmap file."
 msgstr "Vytvoøit výluènì soubor s bitmapou 3D NULL-hodnota"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1760
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1821
 msgid "Manage timestamp"
 msgstr "Správa èasového razítka"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1761
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1822
 msgid "Print/add/remove a timestamp for a 3D raster map"
 msgstr "Vytiskni/pøidej/sma¾ èasové razítko pro 3D rastrovou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1768
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1829
 msgid "3D Mask"
 msgstr "3D Maska"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1769
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1830
 msgid "Establishes the current working 3D raster mask."
 msgstr "Vytvoøí aktuální pracovní 3D rastrovou masku."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1773
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1834
 msgid "3D raster map calculator"
 msgstr "3D rastrový kalkulátor"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1774
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1835
 msgid "Map calculator for volumetric map algebra"
 msgstr "Mapový kalkulátor pro 3D rastrová data"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1778
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1839
 msgid "Cross section"
 msgstr "Prùøez"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1779
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1840
 msgid ""
 "Creates cross section 2D raster map from 3d raster map based on 2D elevation "
 "map"
 msgstr "Vytvoøí prùniky 2D mapy z g3d rastru objemù na základ 2D mapy elevace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1783
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1844
 msgid "Interpolate volume from points"
 msgstr "Interpolovat volume z vektorových bodù "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1784
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1845
 msgid ""
 "Interpolates point data to a G3D grid volume using regularized spline with "
 "tension (RST) algorithm."
@@ -5543,87 +5922,80 @@
 "Interpoluje bodová data do G3D volume za pou¾ití regularized spline with "
 "tension (RST)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1788
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1849
 msgid "Report and Statistics"
 msgstr "Výpis a statistiky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1790
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1851
 msgid "Basic volume metadata"
 msgstr "Základní metadata 3D rastrové mapy (volume)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1791
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1852
 msgid "Outputs basic information about a user-specified 3D raster map layer."
 msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané 3D rastrové mapì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1798
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2019
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2131
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2370
-msgid "Database"
-msgstr "Databáze"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1799
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1860
 msgid "Database information"
 msgstr "Informace o databázi"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1801
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1862
 msgid "Describe table"
 msgstr "Popsat tabulku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1802
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1863
 msgid "Describes a table in detail."
 msgstr "Popi¹ tabulku (detailnì)."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1806
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1867
 msgid "List columns"
 msgstr "Seznam sloupcù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1807
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1868
 msgid "List all columns for a given table."
 msgstr "vypí¹e v¹echny sloupce pro zadanou tabulku."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1811
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1872
 msgid "List drivers"
 msgstr "Seznam ovladaèù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1812
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1873
 msgid "List all database drivers."
 msgstr "Vypi¹ v¹echny databázové ovladaèe."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1816
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1877
 msgid "List tables"
 msgstr "Seznam tabulek"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1817
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1878
 msgid "Lists all tables for a given database."
 msgstr "Vypí¹e v¹echny tabulky pro danou databázi."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1823
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1884
 msgid "Manage databases"
 msgstr "Správa tabulek"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1825
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1886
 msgid "Connect"
 msgstr "Spojení "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1826
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1887
 msgid "Prints/sets general DB connection for current mapset and exits."
 msgstr ""
 "Vytisknout/nastavit obecné DB pøipojení aktuálního mapsetu a ukonèit se."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1830
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1891
 msgid "Login"
 msgstr "Pøihlá¹ení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1831
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1892
 msgid "Sets user/password for driver/database."
 msgstr "Nastavit u¾ivatele/heslo pro ovladaè/databázi"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1836
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1897
 msgid "Copy table"
 msgstr "Kopírovat tabulku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1837
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1898
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Copy a table. Either 'from_table' (optionally with 'where') can be used or "
@@ -5632,11 +6004,11 @@
 "Kopíruj tabulku. Pou¾ita mù¾e být buï volba 'from_table' (volitelnì s "
 "'where') nebo volba 'select', ale nikoliv 'from_table' a 'select' souèasnì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1841
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1902
 msgid "New table"
 msgstr "Vytvoøit tabulku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1842
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1903
 msgid ""
 "Creates and adds a new attribute table to a given layer of an existing "
 "vector map."
@@ -5644,20 +6016,20 @@
 "Vytvoøí a pøidá novou atributovou tabulku k zadané vrstvì existující "
 "vektorové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1846
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1907
 msgid "Remove table"
 msgstr "Odstranit tabulku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1847
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1908
 #, fuzzy
 msgid "Drops an attribute table."
 msgstr "Zobrazit atributovou tabulku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1852
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1913
 msgid "Add columns"
 msgstr "Pøidat nový sloupec"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1853
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1914
 msgid ""
 "Adds one or more columns to the attribute table connected to a given vector "
 "map."
@@ -5665,872 +6037,488 @@
 "Pøidává jeden nebo více sloupeèkù k atributové tabulce pøipojené k zadané "
 "vektorové mapì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1857
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1918
 msgid "Change values"
 msgstr "Zmìnit atributy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1858
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1919
 msgid ""
 "Allows to update a column in the attribute table connected to a vector map."
 msgstr ""
 "Umo¾ní pøiøadit novou hodnotu sloupci v atributové tabulce pøipojené k "
 "zadané mapì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1862
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:765
-msgid "Rename column"
-msgstr "Pøejmenovat sloupec"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1863
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1924
 msgid ""
 "Renames a column in the attribute table connected to a given vector map."
 msgstr ""
 "Pøejmenuje sloupec v atributové tabulce pøipojené k zadané vektorové mapì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1868
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1929
 msgid "Test"
 msgstr "Test"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1869
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1930
 msgid "Test database driver, database must exist and set by db.connect."
 msgstr ""
 "Otestuj ovladaè databáze, databáze musí existovat a nastavena pomocí db."
 "connect"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1874
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1935
 msgid "Query"
 msgstr "Dotaz"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1876
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1937
 msgid "Query any table"
 msgstr "Dotazovat jakoukoliv tabulku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1877
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1938
 msgid "Selects data from table."
 msgstr "Vyber data z tabulky."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1881
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1942
 msgid "Query vector attribute data"
 msgstr "Atributový dotaz"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1882
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1943
 msgid "Prints vector map attributes."
 msgstr "Vypsat vektorové atributy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1886
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1947
 msgid "SQL statement"
 msgstr "SQL pøíkaz"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1887
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1948
 msgid "Executes any SQL statement."
 msgstr "Vykoná jakýkoliv pøíkaz SQL."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1893
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1954
 msgid "Vector database connections"
 msgstr "Databázové spojení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1895
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1956
 msgid "Reconnect vector to database"
 msgstr "Znovu navázat spojení s databází"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1896
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1957
 msgid "Reconnects vectors to a new database."
 msgstr "Znovu pøipojí vektory k nové databázi."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1900
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1961
 msgid "Set vector map - database connection"
 msgstr "Databázové spojení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1901
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1962
 msgid "Prints/sets DB connection for a vector map to attribute table."
 msgstr ""
 "Vytiskne/nastaví pøipojení databáze pro vektorovou mapu k atributové tabulce"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1908
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1969
 msgid "Help"
 msgstr "Nápovìda"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1910
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1971
 msgid "GRASS GIS help"
 msgstr "Nápovìda GRASS GIS"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1911
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1916
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1972
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1977
 msgid "Display the HTML man pages of GRASS"
 msgstr "Zobrazuje manuálové stránky GRASSu ve formátu HTML"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1915
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1976
 msgid "GRASS GIS GUI help"
 msgstr "Nápovìda GRASS GIS grafického prostøedí"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1920
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1921
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1981
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1982
 msgid "About GRASS GIS"
 msgstr "O GIS GRASS"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:64
-msgid "Profile Analysis"
-msgstr "Analýza profilu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:40
+msgid "Nviz tools"
+msgstr "Nástroje Nviz"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:152
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:270
-msgid "Profile of"
-msgstr "Profil"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:109
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:984
+msgid "View"
+msgstr "Pohled"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:156
-#, python-format
-msgid "Distance (%s)"
-msgstr "Vzdálenost (%s)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:118
+msgid "W"
+msgstr "Z"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:158
-msgid "Distance along transect"
-msgstr "Vzdálenost podél transektu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:120
+msgid "N"
+msgstr "S"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:159
-msgid "Cell values"
-msgstr "Hodnoty buòky"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:127
+msgid "S"
+msgstr "J"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:279
-#, python-format
-msgid "Profile of %s"
-msgstr "Profil %s"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:129
+msgid "E"
+msgstr "V"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:305
-msgid "Raster values"
-msgstr "Hodnoty rastrové mapy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:138
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:994
+msgid "Perspective:"
+msgstr "Perspektiva:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:430
-msgid "You must draw a transect to profile in the map display window."
-msgstr "Musíte zakreslit transekt profilu do mapového displeje."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:149
+msgid "Twist:"
+msgstr "Otoèení:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:431
-msgid "Nothing to profile"
-msgstr "Nebylo zvoleno nic pro profilování"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:163
+msgid "Height:"
+msgstr "Vý¹ka:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:641
-msgid "Profile text settings"
-msgstr "Nastavení písma profilu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:170
+msgid "Z-exag:"
+msgstr "Pøevý¹ení:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:668
-msgid "Profile settings"
-msgstr "Nastavení profilu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:184
+msgid "Look at:"
+msgstr "Pohled na:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:731
-msgid "Select raster map to profile"
-msgstr "Rastrová map pro profil"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:188
+msgid "top"
+msgstr "vr¹ek"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:766
-msgid "Select raster map 1 (required):"
-msgstr "Vybrat rastrovou mapu 1 (vy¾adováno):"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:189
+msgid "north"
+msgstr "sever"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:767
-msgid "Select raster map 2 (optional):"
-msgstr "Vybrat rastrovou mapu 2 (volitelné):"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:190
+msgid "south"
+msgstr "jih"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:768
-msgid "Select raster map 3 (optional):"
-msgstr "Vybrat rastrovou mapu 3 (volitelné):"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:191
+msgid "east"
+msgstr "východ"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:862
-msgid "Text settings"
-msgstr "Nastavení písma"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:192
+msgid "west"
+msgstr "západ"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:869
-msgid "Profile title:"
-msgstr "Nadpis profilu:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:193
+msgid "north-west"
+msgstr "severo-západ"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:879
-msgid "Title font size (pts):"
-msgstr "Velikost písma nadpisu (pts):"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:194
+msgid "north-east"
+msgstr "severo-východ"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:900
-msgid "Y-axis label:"
-msgstr "Popisek osy Y:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:195
+msgid "south-east"
+msgstr "jiho-východ"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:910
-msgid "Label font size (pts):"
-msgstr "Velikost písma popiskù (pts):"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:196
+msgid "south-west"
+msgstr "jiho-západ"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:933
-msgid "Font family:"
-msgstr "Písmo:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:203
+msgid "Reset"
+msgstr "Reset"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:947
-msgid "Style:"
-msgstr "Styl:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:204
+msgid "Reset to default view"
+msgstr "Reset na výchozí pohled"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:961
-msgid "Weight:"
-msgstr "Váha:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:242
+msgid "Surface attributes"
+msgstr "Vlastnosti povrchu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1043
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1388
-#, python-format
-msgid "Profile settings saved to file '%s'."
-msgstr "Nastavení profilu ulo¾eno do souboru '%s'."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:249
+msgid "Topography"
+msgstr "Topografie"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1099
-msgid "Profile line settings"
-msgstr "Nastavení linie profilu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1114
-msgid "Line color"
-msgstr "Barva linie"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1121
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1148
-msgid "Line width"
-msgstr "©íøka linie"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1131
-msgid "Line style"
-msgstr "styl linie"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1140
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1192
-msgid "Legend"
-msgstr "Legenda"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1164
-msgid "Transect segment marker settings"
-msgstr "Nastavení znaèek segmentù transektu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1169
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:250
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:849
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1169
 msgid "Color"
 msgstr "Barva"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1175
-msgid "Size"
-msgstr " Velikost"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:252
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:851
+msgid "Transparency"
+msgstr "Prùhlednost"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1184
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1230
-msgid "Style"
-msgstr "Styl"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:253
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:852
+msgid "Shininess"
+msgstr "Jasnost"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1199
-msgid "Type"
-msgstr "Typ"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:254
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:853
+msgid "Emission"
+msgstr "Emise"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1214
-msgid "Axis settings"
-msgstr "Nastavení osy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:260
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:861
+msgid "map"
+msgstr "mapa"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1220
-msgid "X-Axis"
-msgstr "X osa"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:262
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:866
+msgid "unset"
+msgstr "zru¹it"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1221
-msgid "Y-Axis"
-msgstr "Y osa"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:267
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:871
+msgid "constant"
+msgstr "stejný"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1239
-msgid "Custom min"
-msgstr "Volitelné minimum"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:327
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:738
+msgid "Draw"
+msgstr "Vykreslit"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1247
-msgid "Custom max"
-msgstr "Volitelné maximum"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:334
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:745
+msgid "Mode:"
+msgstr "Mód:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1255
-msgid "Log scale"
-msgstr "Logaritmické mìøítko"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:337
+msgid "coarse"
+msgstr "hrubý"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1279
-msgid "Grid and Legend settings"
-msgstr "Nastavení legendy a møí¾ky"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:338
+msgid "fine"
+msgstr "jemný"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1284
-msgid "Grid color"
-msgstr "Barva møí¾ky"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:339
+msgid "both"
+msgstr "oba"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1291
-msgid "Show grid"
-msgstr "Zobrazit møí¾ku"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:349
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:772
+msgid "Resolution:"
+msgstr "Rozli¹ení:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1297
-msgid "Legend font size"
-msgstr "Velikost písma legendy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:353
+msgid "coarse:"
+msgstr "hrubý:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1307
-msgid "Show legend"
-msgstr "Zobrazit legendu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:365
+msgid "fine:"
+msgstr "jemný:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:72
-msgid "Unable to decode value. Set encoding in GUI preferences ('Attributes')."
-msgstr ""
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:380
+msgid "Coarse style:"
+msgstr "hrubý styl:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:166
-msgid "Loading data..."
-msgstr "Naèítám data..."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:383
+msgid "wire"
+msgstr "sí»"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:185
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Column <%(column)s> not found in in the table <%(table)s>."
-msgstr "Sloupec <%(column)s> ji¾ v tabulce <%(table)s> existuje."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:384
+msgid "surface"
+msgstr "povrch"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:236
-msgid "Can display only 256 columns."
-msgstr "Lze zobrazit pouze 256 sloupcù."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:393
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:759
+msgid "Shading:"
+msgstr "Stínìní:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:266
-#, python-format
-msgid ""
-"Error loading attribute data. Record number: %(rec)d. Unable to cast value '%"
-"(val)s' in key column (%(key)s) to integer.\n"
-"\n"
-"Details: %(detail)s"
-msgstr ""
-"Chyba pøi naèítání atributových dat. Záznam èíslo %(rec)d. Nelze rozpoznat "
-"hodnotu '%(val)s' v klíèovém sloupci(%(key)s) jako integer.\n"
-"\n"
-"Detaily: %(detail)s"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:396
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:574
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:762
+msgid "flat"
+msgstr "plocha"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:289
-msgid "Limit 100000 records."
-msgstr "Limit 100000 záznamù pøekroèen."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:397
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:763
+msgid "gouraud"
+msgstr "Gouraudovo stínování"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:306
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:657
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:978
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1578
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1594
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1719
-#, python-format
-msgid "Number of loaded records: %d"
-msgstr "Poèet nahraných záznamù: %d"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:406
+msgid "Wire color:"
+msgstr "barva sítì"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:460
-#, python-format
-msgid ""
-"Database connection for vector map <%s> is not defined in DB file. You can "
-"define new connection in 'Manage layers' tab."
-msgstr ""
-"Databázové nastavení není pro vektorovou mapu <%s> definováno v souboru DB. "
-"Toto nastavení mù¾ete provést v panelu 'Správa vrstev'."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:421
+msgid "All"
+msgstr "V¹echno"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:464
-msgid "Attribute Table Manager"
-msgstr "Správce atributových dat"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:422
+msgid "Use for all loaded surfaces"
+msgstr "Pou¾ít pro v¹echny povrchy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:495
-msgid "Browse data"
-msgstr "Procházet data"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:437
+msgid "Mask zeros:"
+msgstr "Maskovat nulové hodnoty"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:501
-msgid "Manage tables"
-msgstr "Správa tabulek"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:441
+msgid "by elevation"
+msgstr "podle vý¹ky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:507
-msgid "Manage layers"
-msgstr "Správa vrstev"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:446
+msgid "by color"
+msgstr "podle barvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:510
-msgid "Click here to show database connection information"
-msgstr "Kliknìte zde pro zobrazení informace databázového nastavení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:461
+msgid "Position"
+msgstr "Pozice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:511
-msgid "Click here to hide database connection information"
-msgstr "Kliknìte zde pro skrytí informace databázového nastavení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:524
+msgid "Show vector lines"
+msgstr "Ukázat vektorové linie"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:547
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:670
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2019
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2137
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2376
-msgid "Table"
-msgstr "Tabulka"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:532
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1157
+msgid "Vector lines"
+msgstr "Vektorové linie"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:553
-msgid "Attribute data - right-click to edit/manage records"
-msgstr "Atributová data - editace/správa záznamù pravé tlaèítko my¹i"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:573
+msgid "on surface"
+msgstr "na povrchu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:557
-msgid "SQL Query"
-msgstr "Dotaz SQL"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:583
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:688
+#, fuzzy
+msgid "Height above surface:"
+msgstr "Vý¹ka nad povrchem"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:580
-msgid "Apply SELECT statement and reload data records"
-msgstr "pou¾ít SELECT a znovu naèístdata"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:618
+msgid "Show vector points"
+msgstr "Ukázat vektorové body"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:582
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1826
-msgid "SQL Builder"
-msgstr "SQL Pomocník"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:626
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1182
+msgid "Vector points"
+msgstr "Vektorové body"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:586
-msgid "Simple"
-msgstr "Jednoduchý"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:632
+msgid "Icon size:"
+msgstr "Velikost ikon:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:690
-#, python-format
-msgid "Table <%s> - right-click to delete column(s)"
-msgstr "Tabulka <%s> - kliknìte pravým tlaèítkem pro vymazání sloupce"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:648
+msgid "width:"
+msgstr "¹íøka:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:703
-msgid "Manage columns"
-msgstr "Správa sloupcù"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:664
+msgid "symbol:"
+msgstr "symbol:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:710
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1966
-msgid "Column name"
-msgstr "Název sloupce"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:677
+msgid "color:"
+msgstr "barva:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:721
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1966
-msgid "Data type"
-msgstr "Datový typ"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:748
+msgid "isosurfaces"
+msgstr "Isopovrch"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:738
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1966
-msgid "Data length"
-msgstr "Datová délka"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:749
+msgid "slides"
+msgstr "Pláty"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:755
-msgid "Add"
-msgstr ""
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:794
+msgid "List of isosurfaces"
+msgstr "Seznam Isopovrchù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:775
-msgid "To"
-msgstr "Na"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:842
+msgid "Isosurface attributes"
+msgstr "Atributy Isopovrchu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:785
-msgid "&Rename"
-msgstr "&Pøejmenovat"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:848
+msgid "Topography level"
+msgstr "Úroveò topografie"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:844
-msgid "Layers of vector map"
-msgstr "Vrstvy vektorové mapy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:997
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1076
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1106
+msgid "(value)"
+msgstr "(hodnota)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:853
-msgid "List of layers"
-msgstr "Seznam vrstev"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1009
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1057
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1088
+msgid "(step)"
+msgstr "(krok)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:955
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1175
-msgid "Insert new record"
-msgstr "Vlo¾it nový záznam"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1024
+msgid "Position:"
+msgstr "Pozice:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:956
-msgid "Delete selected record(s)"
-msgstr "Smazat vybrané záznamy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1027
+msgid "(x)"
+msgstr "(x)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:957
-msgid "Delete all records"
-msgstr "Smazat v¹echny záznamy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1054
+msgid "Height"
+msgstr "Vý¹ka"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:962
-#, fuzzy
-msgid "Highlight selected"
-msgstr "Zvýraznìní (zdvojené prvky)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1073
+msgid "Twist"
+msgstr "Otoèení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:963
-msgid "Highlight selected and zoom"
-msgstr ""
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1103
+msgid "Z-exag"
+msgstr "Pøevý¹ení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:967
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1852
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1856
-msgid "Extract selected"
-msgstr "Extrahovat vybrané"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1118
+msgid "(step):"
+msgstr "(krok):"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:972
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1461
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1930
-msgid "Reload"
-msgstr "Znovu naèíst"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1140
+msgid "Surface"
+msgstr "Povrch"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1004
-#, python-format
-msgid ""
-"Selected data records (%d) will permanently deleted from table. Do you want "
-"to delete them?"
-msgstr ""
-"Vybrané záznamy dat (%d) budou natrvalo smazány z tabulky. Pøejete si je "
-"smazat?"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1164
+msgid "Show lines"
+msgstr "Ukázat linie"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1007
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1053
-msgid "Delete records"
-msgstr "Smazat záznamy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1189
+msgid "Show points"
+msgstr "Ukázat body"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1050
-#, python-format
-msgid ""
-"All data records (%d) will permanently deleted from table. Do you want to "
-"delete them?"
-msgstr ""
-"V¹echny záznamy dat (%d) budou natrvalo smazány z tabulky. pøejete se je "
-"smazat?"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1198
+msgid "Size:"
+msgstr "Velikost:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1186
-#, python-format
-msgid "Record with category number %d already exists in the table."
-msgstr "Záznam kategorie %d ji¾ v atributové tabulce existuje."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1229
+msgid "Marker:"
+msgstr "Znaèka:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1196
-#, python-format
-msgid "Category number (column %s) is missing."
-msgstr "Kategorie (sloupec %s) chybí."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1262
+msgid "Default"
+msgstr "Výchozí"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1204
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1307
-#, python-format
-msgid "Casting value '%(value)s' to %(type)s failed."
-msgstr "Datová konverze hodnoty '%(value)s' na %(type)s selhala."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1267
+msgid "Restore default settings"
+msgstr "Obnovit výchozí nastavení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1215
-msgid "Unable to insert new record."
-msgstr "Nelze vlo¾it nový záznam."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1284
-msgid "Update existing record"
-msgstr "Modifikovat existující záznam"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1319
-msgid "Unable to update existing record."
-msgstr "Nelze modifikovat existující záznam."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1403
-msgid "Unable to rename column. No column name defined."
-msgstr "Nelze pøejmenovat sloupec. Nebyl zadáno jméno sloupce."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1412
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1507
 #, python-format
-msgid ""
-"Unable to rename column <%(column)s> to <%(columnTo)s>. Column already "
-"exists in the table <%(table)s>."
-msgstr ""
-"Nelze pøejmenovat sloupec <%(column)s>. Sloupec <%(columnTo)s> ji¾ v tabulce "
-"<%(table)s> existuje."
+msgid "Nviz settings saved to file <%s>."
+msgstr "Nastavení Nviz ulo¾eno do souboru <%s>."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1428
-#, python-format
-msgid ""
-"Unable to rename column. Column <%(column)s> doesn't exist in the table <%"
-"(table)s>."
-msgstr ""
-"Nelze pøejmenovat sloupec. Sloupec <%(column)s> v tabulce <%(table)s> "
-"neexistuje."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2122
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2124
+msgid "Level"
+msgstr "Úroveò"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1456
-msgid "Drop selected column"
-msgstr "Odstranit zvolený sloupec"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2296
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2314
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2332
+msgid "Layer properties"
+msgstr "Vlastnosti vrstvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1459
-msgid "Drop all columns"
-msgstr "Odstranit v¹echny sloupce"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1522
-msgid "Unable to add column to the table. No column name defined."
-msgstr ""
-"Nelze pøidat sloupec do atributové tabulky. Nebyl zadáno jméno sloupce."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1544
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2440
 #, python-format
-msgid "Column <%(column)s> already exists in table <%(table)s>."
-msgstr "Sloupec <%(column)s> ji¾ v tabulce <%(table)s> existuje."
+msgid "Vector map <%s> is 3D"
+msgstr "Vektorové mapa <%s> je 3D"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1685
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1708
-#, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Loading attribute data failed.\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Selhalo naètení atributových dat. Neplatný pøíkaz SQL.\n"
-"\n"
-"'%s'"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1695
-#, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Loading attribute data failed.\n"
-"Invalid SQL select statement.\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Selhalo naètení atributových dat. Neplatný pøíkaz SQL.\n"
-"\n"
-"'%s'"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1780
-msgid "Database connection"
-msgstr "Databázové spojení"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1851
-msgid "Nothing to extract."
-msgstr "Nebylo zvoleno nic pro extrahování."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1929
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2298
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2687
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2443
 #, python-format
-msgid "Drop also linked attribute table (%s)"
-msgstr "Odstranit také pøipojenou atributovou tabulku (%s)"
+msgid "Vector map <%s> is 2D"
+msgstr "Vektorová mapa <%s> je 2D"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2019
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2126
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2364
-msgid "Driver"
-msgstr "Ovladaè"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2019
-msgid "Key"
-msgstr "Klíè"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2090
-msgid ""
-"Unable to determine default DB connection settings. Please define DB "
-"connection using db.connect module."
-msgstr ""
-"Nelze získat informace o DB nastavení. Prosím definujte toto nastavení "
-"pomocí modulu db.connect."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2109
-msgid "Add layer"
-msgstr "Pøidat vrstvu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2161
-msgid "Table name"
-msgstr "Název tabulky"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2174
-msgid "&Create table"
-msgstr "&Vytvoøit tabulku"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2178
-msgid "&Add layer"
-msgstr "&Pøidat vrstvu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2182
-msgid "&Set default"
-msgstr "&Nastavit výchozí"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2195
-msgid "Layer description"
-msgstr "Popis vrstvy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2242
-msgid "Table description"
-msgstr "Popis tabulky"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2284
-msgid "Layer to detele"
-msgstr "Vrstva k odstranìní"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2305
-msgid "&Delete layer"
-msgstr "&Odstranit vrstvu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2349
-msgid "Modify selected layer"
-msgstr "Modifikovat vybranou vrstvu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2421
-msgid "&Modify layer"
-msgstr "&Modifikovat vrstvu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2552
-msgid "Unable to create new table. Table name or key column name is missing."
-msgstr ""
-"Nelze vytvoøit novou atributovou tabulku. Nebyl zadán název tabulky nebo "
-"sloupec s klíèem."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2559
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2445
 #, fuzzy, python-format
-msgid "Unable to create new table. Table <%s> already exists in the database."
-msgstr ""
-"Nelze vytvoøit novou atributovou tabulku. Nebyl zadán název tabulky nebo "
-"sloupec s klíèem."
+msgid "%(primitives)d primitives (%(points)d points)"
+msgstr "%d prvkù (%d bodù)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2596
-#, python-format
-msgid ""
-"Unable to add new layer to vector map <%(vector)s>. Layer %(layer)d already "
-"exists."
-msgstr ""
-"Nelze pøidat novou vrstvu k vektorové mapì <%(vector)s>. Vrstva %(layer)d "
-"ji¾ existuje."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2774
-msgid "Database connection is not defined in DB file."
-msgstr "Databázové spojení není definováno v DB souboru."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2778
-#, python-format
-msgid ""
-"No attribute table linked to vector map <%(vector)s> found. %(msg)s\n"
-"You can disable this message from digitization settings. Or you can create "
-"and link attribute table to the vector map using Attribute Table Manager."
-msgstr ""
-"K vektorové mapì <%(vector)s> není pøipojená ¾ádná atributová tabulka. %(msg)"
-"s\n"
-"Tuto zprávu lze potlaèit v nastavení digititalizaèního modulu. Anebo "
-"vytvoøte a pøipojte atributovou tabulku k vektorové mapì pomocí Správce "
-"atributových dat."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2797
-msgid "Close dialog on submit"
-msgstr "Zavøít dialog pøi zápis"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2807
-#, fuzzy
-msgid "No attributes found"
-msgstr "Zobrazit atributovou tabulku"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2813
-msgid "Update attributes"
-msgstr "Modifikovat atributy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2815
-msgid "Add attributes"
-msgstr "Pøidat atributy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2817
-msgid "Display attributes"
-msgstr "Zobrazit atributy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2821
-msgid "&Reload"
-msgstr "&Znovu nahrát"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2822
-msgid "&Submit"
-msgstr "&Zapsat"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2838
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1820
-#, fuzzy
-msgid "Feature id:"
-msgstr "ID prvku"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3076
-#, fuzzy
-msgid "Unknown"
-msgstr "neznámý"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3134
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3370
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1382
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1772
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:2197
-msgid "Category"
-msgstr "Kategorie"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3323
-msgid "Submit"
-msgstr "Potvrdit"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3467 ../gui/wxpython/wxgui.py:1128
-msgid "GRASS GIS Attribute Table Manager"
-msgstr "GRASS GIS správce atributových data"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:303
-#, python-format
-msgid "Command '%s' not yet implemented."
-msgstr "Pøíkaz '%s' není je¹tì implementován."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:375
-msgid "Save file as..."
-msgstr "Ulo¾it soubor jako..."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:477
-msgid ""
-"Please note that the data are left in incosistent stage and can be corrupted"
-msgstr ""
-"Prosím v¹imnìte si ¾e data jsou ponechána v nevhodném stavu a mohou být "
-"poru¹ena"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:480
-msgid "Command aborted"
-msgstr "Pøíkaz pøeru¹en"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:486
-msgid "Command finished"
-msgstr "Pøíkaz ukonèen"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:754
-msgid "Unable to encode text. Please set encoding in GUI preferences."
-msgstr ""
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:94
-msgid "Coordinates"
-msgstr "Souøadnice"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:95
-msgid "Extent"
-msgstr "Rozsah"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:96
-msgid "Comp. region"
-msgstr "Výpoè. region"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:97
-msgid "Show comp. extent"
-msgstr "Zobr. výpoè. region"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:98
-msgid "Display mode"
-msgstr "Mód displeje"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:99
-msgid "Display geometry"
-msgstr "Geometrie displeje"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:100
-msgid "Map scale"
-msgstr "Mìøítko mapy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:126
-#, python-format
-msgid "<%(name)s>: layer type <%(type)s> is not supported yet."
-msgstr "<%(name)s>: typ vrstvy <%(type)s> není podporován."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:250
-#, python-format
-msgid "Unsupported map layer type '%s'"
-msgstr "Nepodporovaný typ mapové vrstvy '%s'"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:417
-msgid "GISBASE not set. You must be in GRASS GIS to run this program."
-msgstr ""
-"GISBASE není nastavena. Spu¹tìní tohoto programu vy¾aduje bì¾ící instanci "
-"GRASSu,"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:448
-msgid "Unable to open file"
-msgstr "Nelze otevøít soubor"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:615
-#, python-format
-msgid "Unable to zoom to raster map <%s>."
-msgstr "Nelze nastavit zoom podle rastrové mapy <%s>."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:618
-#, python-format
-msgid "Unable to zoom to vector map <%s>."
-msgstr "Nelze nastavit zoom podle vektorové mapy <%s>."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:964
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1051
-#, python-format
-msgid "Unable to render map layer <%s>."
-msgstr "Nelze vykreslit mapovou vrstvu <%s>."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1167
-#, python-format
-msgid "Unable render overlay <%s>."
-msgstr "Nelze vykreslit overlay <%s>."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1201
-#, python-format
-msgid "Unable render overlay <%s>"
-msgstr "Nelze vykreslit overlay <%s>"
-
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:121
 msgid ""
 "Unable to initialize display driver, see README file for more information.\n"
@@ -6573,6 +6561,11 @@
 msgid "Symbology"
 msgstr "Symbolika"
 
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1148
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1121
+msgid "Line width"
+msgstr "©íøka linie"
+
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1166
 msgid "Snapping"
 msgstr "Pøichycení"
@@ -6862,388 +6855,529 @@
 msgid "Layer (Categories)"
 msgstr "Vrstva (Kategorie)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:40
-msgid "Nviz tools"
-msgstr "Nástroje Nviz"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:327
+#, fuzzy
+msgid "Zoom to map"
+msgstr "Pøiblí¾it na vybranou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:109
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:984
-msgid "View"
-msgstr "Pohled"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:327
+#, fuzzy
+msgid "Zoom to displayed map"
+msgstr "Pøiblí¾it na vybranou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:118
-msgid "W"
-msgstr "Z"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:711
+#, fuzzy
+msgid "Duplicate attributes"
+msgstr "Modifikovat atributy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:120
-msgid "N"
-msgstr "S"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:778
+msgid "Digitization settings"
+msgstr "Nastavení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:127
-msgid "S"
-msgstr "J"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:788
+msgid "Copy features from (background) vector map"
+msgstr "Kopírovat prvky z vektorové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:129
-msgid "E"
-msgstr "V"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:796
+msgid "Flip selected lines/boundaries"
+msgstr "Otoèit vybrané linie/hranice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:138
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:994
-msgid "Perspective:"
-msgstr "Perspektiva:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:804
+msgid "Merge selected lines/boundaries"
+msgstr "pøipojit vybrané linie/hranice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:149
-msgid "Twist:"
-msgstr "Otoèení:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:812
+msgid "Break selected lines/boundaries at intersection"
+msgstr "rozdìlit vybrané linie/hranice na prùseèíku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:163
-msgid "Height:"
-msgstr "Vý¹ka:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:820
+msgid "Snap selected lines/boundaries (only to nodes)"
+msgstr "Spojit vybrané linie/hranice (pouze na uzlech)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:170
-msgid "Z-exag:"
-msgstr "Pøevý¹ení:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:828
+msgid "Connect selected lines/boundaries"
+msgstr "Spojit vybrané linie/hranice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:184
-msgid "Look at:"
-msgstr "Pohled na:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:836
+msgid "Query features"
+msgstr "dotazovat prvky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:188
-msgid "top"
-msgstr "vr¹ek"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:844
+msgid "Z bulk-labeling of 3D lines"
+msgstr "Dialog pøiøazení Z souøadnice pro popisky u 3D linií"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:189
-msgid "north"
-msgstr "sever"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:852
+msgid "Feature type conversion"
+msgstr "Konverze typù mapových prvkù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:190
-msgid "south"
-msgstr "jih"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1021
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1113
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1186
+msgid "Select vector map"
+msgstr "Vybrat vektorovou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:191
-msgid "east"
-msgstr "východ"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1059
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Please wait, opening vector map <%s> for editing..."
+msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná vektorová mapa pro editaci."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:192
-msgid "west"
-msgstr "západ"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1081
+#, fuzzy
+msgid "Digitize"
+msgstr "Digitalizovat novou linii"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:193
-msgid "north-west"
-msgstr "severo-západ"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1119
+#, python-format
+msgid "Do you want to save changes in vector map <%s>?"
+msgstr "Chcete ulo¾it zmìny do vektorové mapy <%s>?"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:194
-msgid "north-east"
-msgstr "severo-východ"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1121
+msgid "Save changes?"
+msgstr "Ulo¾it zmìny?"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:195
-msgid "south-east"
-msgstr "jiho-východ"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1128
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Please wait, closing and rebuilding topology of vector map <%s>..."
+msgstr "Sada nástrojù k èi¹tìní topologie vektorové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:196
-msgid "south-west"
-msgstr "jiho-západ"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1192
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1197
+msgid "New vector map"
+msgstr "Nová vektorová mapa"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:203
-msgid "Reset"
-msgstr "Reset"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:303
+#, python-format
+msgid "Command '%s' not yet implemented."
+msgstr "Pøíkaz '%s' není je¹tì implementován."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:204
-msgid "Reset to default view"
-msgstr "Reset na výchozí pohled"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:375
+msgid "Save file as..."
+msgstr "Ulo¾it soubor jako..."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:242
-msgid "Surface attributes"
-msgstr "Vlastnosti povrchu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:477
+msgid ""
+"Please note that the data are left in incosistent stage and can be corrupted"
+msgstr ""
+"Prosím v¹imnìte si ¾e data jsou ponechána v nevhodném stavu a mohou být "
+"poru¹ena"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:249
-msgid "Topography"
-msgstr "Topografie"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:480
+msgid "Command aborted"
+msgstr "Pøíkaz pøeru¹en"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:252
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:851
-msgid "Transparency"
-msgstr "Prùhlednost"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:487
+msgid "Command finished"
+msgstr "Pøíkaz ukonèen"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:253
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:852
-msgid "Shininess"
-msgstr "Jasnost"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:755
+msgid "Unable to encode text. Please set encoding in GUI preferences."
+msgstr ""
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:254
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:853
-msgid "Emission"
-msgstr "Emise"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1159
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1790
+msgid "No vector map selected for editing."
+msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná vektorová mapa pro editaci."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:260
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:861
-msgid "map"
-msgstr "mapa"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1307
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1314
+msgid "Update categories"
+msgstr "Aktualizovat kategorie"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:262
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:866
-msgid "unset"
-msgstr "zru¹it"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1908
+msgid "Z bulk-labeling dialog"
+msgstr "Dialog pøiøazení Z souøadnice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:267
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:871
-msgid "constant"
-msgstr "stejný"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2379
+msgid "Zoom to saved region extents"
+msgstr "Pøiblí¾it na ulo¾ený region"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:327
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:738
-msgid "Draw"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2430
+#, python-format
+msgid "Region file <%s> already exists. Do you want to overwrite it?"
+msgstr "Soubor regionu <%s> ji¾ existuje. Pøejete si tento soubor pøepsat?"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2432
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:633
+msgid "Warning"
+msgstr "Upozornìní"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2493
+msgid "GRASS GIS - Map display"
+msgstr "GRASS GIS Mapové okno: "
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2567
+msgid "Render"
 msgstr "Vykreslit"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:334
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:745
-msgid "Mode:"
-msgstr "Mód:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2570
+msgid "Enable/disable auto-rendering"
+msgstr "Zapnout/vypnout automatické vykreslování"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:337
-msgid "coarse"
-msgstr "hrubý"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2573
+msgid "Show computational extent"
+msgstr "Zobrazit rozsah výpoèetního regionu "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:338
-msgid "fine"
-msgstr "jemný"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2578
+msgid ""
+"Show/hide computational region extent (set with g.region). Display region "
+"drawn as a blue box inside the computational region, computational region "
+"inside a display region as a red box)."
+msgstr ""
+"Ukázat/skrýt výpoèetní region (nastaven pomocí g.region). Zobrazený region "
+"bude vykreslen jako modrý rámeèek uvnitø výpoèetního regionu, výpoèetní "
+"region bude zobrazen jako èervený rámeèek uvnitø zobrazeného regionu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:339
-msgid "both"
-msgstr "oba"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2590
+msgid ""
+"Constrain display resolution to computational region settings. Default value "
+"for new map displays can be set up in 'User GUI settings' dialog."
+msgstr ""
+"Nastavit zobrazené rozli¹ení jako výpoèetní. Vychozí hodnota pro novou mapu "
+"mù¾e být upravena v oknì 'U¾ivatelské nastavení grafického prostøedí'."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:349
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:772
-msgid "Resolution:"
-msgstr "Rozli¹ení:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2689
+msgid "Map Toolbar"
+msgstr "Nástrojová li¹ta pro správu mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:353
-msgid "coarse:"
-msgstr "hrubý:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2703
+msgid "Vector digitizer toolbar"
+msgstr "Nástrojová li¹ta pro vektorový digitizér"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:365
-msgid "fine:"
-msgstr "jemný:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2720
+msgid "Georectification toolbar"
+msgstr "Nástrojová li¹ta pro georektifikaci"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:380
-msgid "Coarse style:"
-msgstr "hrubý styl:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2732
+#, python-format
+msgid ""
+"Unable to start Nviz. The GLCanvas class has not been included with this "
+"build of wxPython! Switching back to 2D display mode.\n"
+"\n"
+"Details: %s"
+msgstr ""
+"Nelze spustit Nviz. Tøída GlCanvas nebyla vlo¾ena pøi sestavení WxPython! "
+"Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
+"\n"
+"Detaily: %s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:383
-msgid "wire"
-msgstr "sí»"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2737
+#, python-format
+msgid ""
+"Unable to start Nviz. The OpenGL package was not found. You can get it at "
+"http://PyOpenGL.sourceforge.net. Switching back to 2D display mode.\n"
+"\n"
+"Details: %s"
+msgstr ""
+"Nelze spustit Nviz. Balíèek OpenGL nebyl nalezen. mù¾ete si ho stáhnout na "
+"http://PyOpenGL.sourceforge.net. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
+"\n"
+"Detaily: %s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:384
-msgid "surface"
-msgstr "povrch"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2742
+#, python-format
+msgid ""
+"Unable to start Nviz. Python extension for Nviz was not found or loaded "
+"properly. Switching back to 2D display mode.\n"
+"\n"
+"Details: %s"
+msgstr ""
+"Nelze spustit Nviz. Roz¹íøení Pythonu pro Nviz nebylo nalezeno nebo naèteno "
+"správnì. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
+"\n"
+"Detaily: %s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:393
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:759
-msgid "Shading:"
-msgstr "Stínìní:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2773
+msgid "Please wait, loading data..."
+msgstr "Prosím èekejte, naèítám data..."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:396
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:574
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:762
-msgid "flat"
-msgstr "plocha"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2803
+msgid "Nviz toolbar"
+msgstr "Nástrojová li¹ta pro Nviz"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:397
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:763
-msgid "gouraud"
-msgstr "Gouraudovo stínování"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3295
+msgid "Page setup"
+msgstr "Nastavení stránky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:406
-msgid "Wire color:"
-msgstr "barva sítì"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3299
+msgid "Print preview"
+msgstr "Náhled"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:421
-msgid "All"
-msgstr "V¹echno"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3393
+msgid "No map layer selected for querying."
+msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva pro dotazování."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:422
-msgid "Use for all loaded surfaces"
-msgstr "Pou¾ít pro v¹echny povrchy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3477
+msgid "No vector map selected for querying."
+msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná vektorová mapa pro dotazování."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:437
-msgid "Mask zeros:"
-msgstr "Maskovat nulové hodnoty"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3540
+msgid "Query raster/vector map(s) (display mode)"
+msgstr "Dotaz na rastrovou/vektorovou mapu (mód zobrazení)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:441
-msgid "by elevation"
-msgstr "podle vý¹ky"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3548
+#, fuzzy
+msgid "Query vector map (edit mode)"
+msgstr "Dotaz na vektorovou mapu (mód editace atributù)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:446
-msgid "by color"
-msgstr "podle barvy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3662
+#, python-format
+msgid ""
+"Click and drag with left mouse button to measure.%sDouble click with left "
+"button to clear."
+msgstr ""
+"Kliknìte levým tlaèítkem my¹i a posunujte my¹ pro mìøení vzdálenosti. %"
+"sDvojklik sma¾e pøedchozí mìøení."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:461
-msgid "Position"
-msgstr "Pozice"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3669
+msgid "Measuring distance"
+msgstr "Mìøená vzdálenost"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:524
-msgid "Show vector lines"
-msgstr "Ukázat vektorové linie"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3673
+msgid "Measuring distance:"
+msgstr "Mìøená vzdálenost:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:532
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1157
-msgid "Vector lines"
-msgstr "Vektorové linie"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3831
+msgid "Scale and North arrow"
+msgstr "Mìøítko a smìrová rù¾ice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:573
-msgid "on surface"
-msgstr "na povrchu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3837
+msgid "Show/hide scale and North arrow"
+msgstr "Zobrazit/skrýt mìøítko a smìrovou rù¾ici"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:583
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:688
-#, fuzzy
-msgid "Height above surface:"
-msgstr "Vý¹ka nad povrchem"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3838
+msgid "scale object"
+msgstr "mìøítko"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:618
-msgid "Show vector points"
-msgstr "Ukázat vektorové body"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3864
+msgid "Show/hide legend"
+msgstr "Zobrazit/skrýt legendu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:626
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1182
-msgid "Vector points"
-msgstr "Vektorové body"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3865
+msgid "legend object"
+msgstr "legenda"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:632
-msgid "Icon size:"
-msgstr "Velikost ikon:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3934
+msgid "Zoom to computational region (set with g.region)"
+msgstr "Pøiblí¾it na výpoèetní region (nastaven pomocí g.region)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:648
-msgid "width:"
-msgstr "¹íøka:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3938
+msgid "Zoom to default region"
+msgstr "Zvìt¹it podle výchozího regionu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:664
-msgid "symbol:"
-msgstr "symbol:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3942
+msgid "Zoom to saved region"
+msgstr "Zvìt¹it podle ulo¾eného regionu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:677
-msgid "color:"
-msgstr "barva:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3946
+msgid "Set computational region from display"
+msgstr "Nastavit výpoèetní region podle aktuálního zobrazení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:748
-msgid "isosurfaces"
-msgstr "Isopovrch"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3950
+msgid "Save display geometry to named region"
+msgstr "Ulo¾it zobrazený region jako pojmenovaný region"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:749
-msgid "slides"
-msgstr "Pláty"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:616
+#, python-format
+msgid "Unable to open file <%s> for reading."
+msgstr "Nelze otevøít soubor workspace <%s> pro zápis."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:794
-msgid "List of isosurfaces"
-msgstr "Seznam Isopovrchù"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:629
+#, python-format
+msgid ""
+"Some lines were skipped when reading settings from file <%(file)s>.\n"
+"See 'Command output' window for details.\n"
+"\n"
+"Number of skipped lines: %(line)d"
+msgstr ""
+"Nìkteré linie byly vynechány pøi ètení ze souboru <%(file)s>.\n"
+"Pro zji¹tìní detailù pøepnìte na okno 'Command output'.\n"
+"\n"
+"Poèet vynechaných linií: %(line)d"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:842
-msgid "Isosurface attributes"
-msgstr "Atributy Isopovrchu"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:787
+#, python-format
+msgid " row %d:"
+msgstr "øádek: %d"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:848
-msgid "Topography level"
-msgstr "Úroveò topografie"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:64
+msgid "Profile Analysis"
+msgstr "Analýza profilu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:962
-msgid "Background color:"
-msgstr "Barva pozadí:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:152
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:270
+msgid "Profile of"
+msgstr "Profil"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:997
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1076
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1106
-msgid "(value)"
-msgstr "(hodnota)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:156
+#, python-format
+msgid "Distance (%s)"
+msgstr "Vzdálenost (%s)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1009
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1057
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1088
-msgid "(step)"
-msgstr "(krok)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:158
+msgid "Distance along transect"
+msgstr "Vzdálenost podél transektu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1024
-msgid "Position:"
-msgstr "Pozice:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:159
+msgid "Cell values"
+msgstr "Hodnoty buòky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1027
-msgid "(x)"
-msgstr "(x)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:279
+#, python-format
+msgid "Profile of %s"
+msgstr "Profil %s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1054
-msgid "Height"
-msgstr "Vý¹ka"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:305
+msgid "Raster values"
+msgstr "Hodnoty rastrové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1073
-msgid "Twist"
-msgstr "Otoèení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:430
+msgid "You must draw a transect to profile in the map display window."
+msgstr "Musíte zakreslit transekt profilu do mapového displeje."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1103
-msgid "Z-exag"
-msgstr "Pøevý¹ení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:431
+msgid "Nothing to profile"
+msgstr "Nebylo zvoleno nic pro profilování"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1118
-msgid "(step):"
-msgstr "(krok):"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:641
+msgid "Profile text settings"
+msgstr "Nastavení písma profilu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1140
-msgid "Surface"
-msgstr "Povrch"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:668
+msgid "Profile settings"
+msgstr "Nastavení profilu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1164
-msgid "Show lines"
-msgstr "Ukázat linie"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:731
+msgid "Select raster map to profile"
+msgstr "Rastrová map pro profil"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1189
-msgid "Show points"
-msgstr "Ukázat body"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:766
+msgid "Select raster map 1 (required):"
+msgstr "Vybrat rastrovou mapu 1 (vy¾adováno):"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1198
-msgid "Size:"
-msgstr "Velikost:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:767
+msgid "Select raster map 2 (optional):"
+msgstr "Vybrat rastrovou mapu 2 (volitelné):"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1229
-msgid "Marker:"
-msgstr "Znaèka:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:768
+msgid "Select raster map 3 (optional):"
+msgstr "Vybrat rastrovou mapu 3 (volitelné):"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1262
-msgid "Default"
-msgstr "Výchozí"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:862
+msgid "Text settings"
+msgstr "Nastavení písma"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1267
-msgid "Restore default settings"
-msgstr "Obnovit výchozí nastavení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:869
+msgid "Profile title:"
+msgstr "Nadpis profilu:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1507
-#, python-format
-msgid "Nviz settings saved to file <%s>."
-msgstr "Nastavení Nviz ulo¾eno do souboru <%s>."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:879
+msgid "Title font size (pts):"
+msgstr "Velikost písma nadpisu (pts):"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2122
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2124
-msgid "Level"
-msgstr "Úroveò"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:900
+msgid "Y-axis label:"
+msgstr "Popisek osy Y:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2296
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2314
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2332
-msgid "Layer properties"
-msgstr "Vlastnosti vrstvy"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:910
+msgid "Label font size (pts):"
+msgstr "Velikost písma popiskù (pts):"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2440
-#, python-format
-msgid "Vector map <%s> is 3D"
-msgstr "Vektorové mapa <%s> je 3D"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:933
+msgid "Font family:"
+msgstr "Písmo:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2443
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:947
+msgid "Style:"
+msgstr "Styl:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:961
+msgid "Weight:"
+msgstr "Váha:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1043
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1388
 #, python-format
-msgid "Vector map <%s> is 2D"
-msgstr "Vektorová mapa <%s> je 2D"
+msgid "Profile settings saved to file '%s'."
+msgstr "Nastavení profilu ulo¾eno do souboru '%s'."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2445
-#, fuzzy, python-format
-msgid "%(primitives)d primitives (%(points)d points)"
-msgstr "%d prvkù (%d bodù)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1099
+msgid "Profile line settings"
+msgstr "Nastavení linie profilu"
 
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1114
+msgid "Line color"
+msgstr "Barva linie"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1131
+msgid "Line style"
+msgstr "styl linie"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1140
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1192
+msgid "Legend"
+msgstr "Legenda"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1164
+msgid "Transect segment marker settings"
+msgstr "Nastavení znaèek segmentù transektu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1175
+msgid "Size"
+msgstr " Velikost"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1184
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1230
+msgid "Style"
+msgstr "Styl"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1199
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1214
+msgid "Axis settings"
+msgstr "Nastavení osy"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1220
+msgid "X-Axis"
+msgstr "X osa"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1221
+msgid "Y-Axis"
+msgstr "Y osa"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1239
+msgid "Custom min"
+msgstr "Volitelné minimum"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1247
+msgid "Custom max"
+msgstr "Volitelné maximum"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1255
+msgid "Log scale"
+msgstr "Logaritmické mìøítko"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1279
+msgid "Grid and Legend settings"
+msgstr "Nastavení legendy a møí¾ky"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1284
+msgid "Grid color"
+msgstr "Barva møí¾ky"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1291
+msgid "Show grid"
+msgstr "Zobrazit møí¾ku"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1297
+msgid "Legend font size"
+msgstr "Velikost písma legendy"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1307
+msgid "Show legend"
+msgstr "Zobrazit legendu"
+
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:84
 msgid "Choose project location and mapset"
 msgstr "Vybrat lokaci a mapset projektu"
@@ -7432,19 +7566,19 @@
 msgid "GRASS Quickstart"
 msgstr "GRASS Rychlý start"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:100
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:98
 msgid "GRASS GIS Layer Manager (Experimental Prototype)"
 msgstr "GRASS GIS Manager (Experimentální prototyp)"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:306
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:304
 msgid "Map layers for each display"
 msgstr "Seznam mapových vrstev"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:431
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:434
 msgid "Type GRASS command and run by pressing ENTER"
 msgstr "Napi¹te pøíkaz GRASSu a spus»te stisknutím ENTER"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:552
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:557
 msgid ""
 "Workspace is not empty. Do you want to store current settings to workspace "
 "file?"
@@ -7452,15 +7586,15 @@
 "Workspace není prázdný. Pøejete si ulo¾it aktuální nastavení do souboru "
 "workspace?"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:555
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:560
 msgid "Save current settings?"
 msgstr "Ulo¾it aktuální nastavení?"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:570
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:575
 msgid "Choose workspace file"
 msgstr "Zvolit soubor workspace"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:634 ../gui/wxpython/wxgui.py:639
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:639 ../gui/wxpython/wxgui.py:644
 #, python-format
 msgid ""
 "Reading workspace file <%s> failed. Invalid file, unable to parse XML "
@@ -7469,142 +7603,137 @@
 "Ètení souboru workspace <%s> selhalo. Neplatný soubor, nelze parsovat XML "
 "dokument."
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:644 ../gui/wxpython/wxgui.py:749
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:785
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:649 ../gui/wxpython/wxgui.py:754
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:790
 msgid "Please wait, loading workspace..."
 msgstr "Prosím èekejte, naèítám pracovní oblast..."
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:729
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:734
 msgid "Unable to read workspace file"
 msgstr "Nelze èíst soubor workspace"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:769
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:774
 msgid "Choose GRC file to load"
 msgstr "Vyberte soubor GRC k naètení"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:808
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:813
 msgid "Choose file to save current workspace"
 msgstr "Vybrat soubor pro ulo¾ení aktuálního workspace"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:823 ../gui/wxpython/wxgui.py:840
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:828 ../gui/wxpython/wxgui.py:845
 #, python-format
 msgid "Workspace file <%s> already exists. Do you want to overwrite this file?"
 msgstr "Soubor workspace <%s> ji¾ existuje. Pøejete si tento soubor pøepsat?"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:862
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:867
 #, python-format
 msgid "Unable to open workspace file <%s> for writing."
 msgstr "Nelze otevøít soubor workspace <%s> pro zápis."
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:871
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:876
 #, python-format
 msgid "Writing current settings to workspace file failed (%s)."
 msgstr "Zápis aktuálního nastavení do souboru pracovní oblasti selhalo (%s)."
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1063
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1069
 msgid "Import DXF layers"
 msgstr "Import DXF vrstev"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1069
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1075
 msgid "Import GDAL layers"
 msgstr "Import GDAL vrstev"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1075
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1081
 msgid "Import OGR layers"
 msgstr "Import OGR vrstev"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1100
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1106
 msgid "Attribute management is available only for vector maps."
 msgstr "Správa atributových dat je dostupná pouze pro vektorové mapy."
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1123
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1129
 msgid "Please wait, loading attribute data..."
 msgstr "Prosím èekejte, naèítám atributové data..."
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1436
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1442
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Do you want to remove map layer %s from layer tree?"
 msgstr "Pøejete si odstranit mapovou vrstvu <%s> ze seznamu vrstev?"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1439
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1445
 msgid "Do you want to remove selected map layer from layer tree?"
 msgstr "Pøejete si odstranit vybranou mapovou vrstvu ze seznamu vrstev?"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1443
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1449
 msgid "Remove map layer"
 msgstr "Odstranit mapovou vrstvu"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1469
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1475
 msgid "No map layer selected. Operation cancelled."
 msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva. Operace ukonèena."
 
-msgid "Not implemented yet"
-msgstr "Je¹tì není implementováno"
+#~ msgid "Not implemented yet"
+#~ msgstr "Je¹tì není implementováno"
 
-msgid "Cancel the command settings and ignore changes"
-msgstr "Zavøít dialog pøíkazu a ignorovat provedené zmìny"
+#~ msgid "Cancel the command settings and ignore changes"
+#~ msgstr "Zavøít dialog pøíkazu a ignorovat provedené zmìny"
 
-msgid "Witdh:"
-msgstr "©íøka:"
+#~ msgid "Witdh:"
+#~ msgstr "©íøka:"
 
-msgid ""
-"Unable to start Nviz. The OpenGL package was not found. You can get it at "
-"http://PyOpenGL.sourceforge.net. Switching back to 2D display mode.\n"
-"\n"
-"Details: %s"
-msgstr ""
-"Nelze spustit Nviz. Balíèek OpenGL nebyl nalezen. mù¾ete si ho stáhnout na "
-"http://PyOpenGL.sourceforge.net. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
-"\n"
-"Detaily: %s"
+#~ msgid "No database record available."
+#~ msgstr "Není dostupný ¾ádný databázový záznam."
 
-msgid "No database record available."
-msgstr "Není dostupný ¾ádný databázový záznam."
+#~ msgid "Vector digitizer interface:"
+#~ msgstr "Rozhraní digitalizace:"
 
-msgid "Vector digitizer interface:"
-msgstr "Rozhraní digitalizace:"
+#~ msgid ""
+#~ "Note: User can choose from two interfaces for digitization. The simple "
+#~ "one uses v.edit command on the background. Map topology is rebuild on "
+#~ "each operation which can significantly slow-down response. The vdigit is "
+#~ "a native interface which uses v.edit functionality, but doesn't call the "
+#~ "module itself."
+#~ msgstr ""
+#~ "Poznámka: U¾ivatel mù¾e zvolit ze dvou digitalizaèních rozhraní. První "
+#~ "pou¾ívá module v.edit pøímo na pozadí. Topologie mapy je znovu sestavena "
+#~ "pøi ka¾dé operaci, co¾ mù¾e významnì zpomalit odezvu. Nativní vdigit "
+#~ "rozhraní vychází z funkcionality module v.edit, nepou¾ívá ale modul pøímo."
 
-msgid ""
-"Note: User can choose from two interfaces for digitization. The simple one "
-"uses v.edit command on the background. Map topology is rebuild on each "
-"operation which can significantly slow-down response. The vdigit is a native "
-"interface which uses v.edit functionality, but doesn't call the module "
-"itself."
-msgstr ""
-"Poznámka: U¾ivatel mù¾e zvolit ze dvou digitalizaèních rozhraní. První "
-"pou¾ívá module v.edit pøímo na pozadí. Topologie mapy je znovu sestavena pøi "
-"ka¾dé operaci, co¾ mù¾e významnì zpomalit odezvu. Nativní vdigit rozhraní "
-"vychází z funkcionality module v.edit, nepou¾ívá ale modul pøímo."
+#~ msgid ""
+#~ "Available drivers: ESRI Shapefile,MapInfo File,UK .NTF,SDTS,TIGER,S57,DGN,"
+#~ "VRT,REC,Memory,BNA,CSV,GML,GPX,KML,GeoJSON,GMT,SQLite,ODBC,PGeo,"
+#~ "PostgreSQL,AVCBin"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pou¾itelné ovladaèe: ESRI Shapefile,MapInfo File,UK .NTF,SDTS,TIGER,S57,"
+#~ "DGN,VRT,REC,Memory,BNA,CSV,GML,GPX,KML,GeoJSON,GMT,SQLite,ODBC,PGeo,"
+#~ "PostgreSQL,AVCBin"
 
-msgid "Undo is not implemented in vedit component. Use vdigit instead."
-msgstr ""
-"krok zpìt není implementován v èásti vedit. Pou¾ijte místo toho vdigit."
+#~ msgid "Undo is not implemented in vedit component. Use vdigit instead."
+#~ msgstr ""
+#~ "krok zpìt není implementován v èásti vedit. Pou¾ijte místo toho vdigit."
 
-msgid "Adding new feature to vector map <%s> failed."
-msgstr "Zápis nového prvku do vektorové mapy <%s> selhalo."
+#~ msgid "Adding new feature to vector map <%s> failed."
+#~ msgstr "Zápis nového prvku do vektorové mapy <%s> selhalo."
 
-msgid "This vector map is used for snapping and copying features."
-msgstr "Tato vektorová mapa bude pou¾ita pro spojeni a kopírování prvkù"
+#~ msgid "This vector map is used for snapping and copying features."
+#~ msgstr "Tato vektorová mapa bude pou¾ita pro spojeni a kopírování prvkù"
 
-msgid "List of categories"
-msgstr "Seznam kategorii"
+#~ msgid "List of categories"
+#~ msgstr "Seznam kategorii"
 
-msgid "Query selected vector map in editable mode"
-msgstr "Dotazovat vybranou vektorovou mapu v módu pro editaci"
+#~ msgid "Query selected vector map in editable mode"
+#~ msgstr "Dotazovat vybranou vektorovou mapu v módu pro editaci"
 
-msgid "Overlay raster maps"
-msgstr "Pøekrývat rastrové mapy"
+#~ msgid ""
+#~ "This is a sample program for\n"
+#~ "GRASS command interface parsing\n"
+#~ "and automatic GUI building.\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Toto je ukázkový program pro\n"
+#~ "rozhraní GRASS pøíkazù\n"
+#~ "a automatické generování GUI dialogù.\n"
+#~ "%s"
 
-msgid ""
-"This is a sample program for\n"
-"GRASS command interface parsing\n"
-"and automatic GUI building.\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Toto je ukázkový program pro\n"
-"rozhraní GRASS pøíkazù\n"
-"a automatické generování GUI dialogù.\n"
-"%s"
-
-msgid "About wxPython GRASS GUI"
-msgstr "O wxPython GRASS GUI"
+#~ msgid "About wxPython GRASS GUI"
+#~ msgstr "O wxPython GRASS GUI"More information about the grass-commit mailing list