[GRASS-SVN] r41508 - grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Sun Mar 21 11:40:25 EDT 2010


Author: neteler
Date: 2010-03-21 11:40:24 -0400 (Sun, 21 Mar 2010)
New Revision: 41508

Modified:
   grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_pl.po
Log:
Milena Nowotarska: cont'ed

Modified: grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_pl.po
===================================================================
--- grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_pl.po	2010-03-21 14:26:08 UTC (rev 41507)
+++ grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_pl.po	2010-03-21 15:40:24 UTC (rev 41508)
@@ -252,7 +252,7 @@
 
 #: ../lib/gpde/test/test_gradient.c:47
 msgid "\t 2. testing 3d gradient"
-msgstr ""
+msgstr "\t 2. testowanie gradnientu 3d"
 
 #: ../lib/gpde/test/test_gradient.c:51
 msgid ""
@@ -402,11 +402,11 @@
 #: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:96
 #, c-format
 msgid "Reading raster map <%s> into memory"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytywanie mapy rastrowej <%s> do pamięci"
 
 #: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:103
 msgid "Could not get raster row"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra"
 
 #: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:161 ../lib/gpde/N_arrays_io.c:243
 msgid "Unable to close input map"
@@ -430,7 +430,7 @@
 #: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:237
 #, c-format
 msgid "Unable to write raster row %i"
-msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra %i"
+msgstr "Nie można zapisać rzędu rastra %i"
 
 #: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:295
 #, c-format
@@ -504,7 +504,7 @@
 
 #: ../lib/db/dbmi_base/login.c:98
 msgid "Login file corrupted"
-msgstr ""
+msgstr "Uszkodzony plik logowania"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:100 ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:120
 #: ../lib/db/dbmi_client/db.c:41
@@ -565,12 +565,14 @@
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:119 ../lib/db/dbmi_client/select.c:217
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:283
+#, fuzzy
 msgid "Missing column name"
-msgstr ""
+msgstr "Brak nazwy kolumny"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:212 ../lib/db/dbmi_client/select.c:278
+#, fuzzy
 msgid "Missing key column name"
-msgstr ""
+msgstr "Brak nazwy kolumny klucza"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:305
 #, c-format
@@ -636,7 +638,7 @@
 #: ../lib/arraystats/class.c:26
 #, c-format
 msgid "%s: Error in classification algorithm"
-msgstr ""
+msgstr "%s: Błąd w algorytmie klasyfikacji"
 
 #: ../lib/arraystats/class.c:221
 #, c-format
@@ -651,19 +653,19 @@
 msgstr ""
 
 #: ../lib/raster/rem_io.c:167
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to allocate memory\n"
-msgstr "Nie można zaalokować miejsca na null buffer"
+msgstr "Nie można zaalokować pamięci\n"
 
 #: ../lib/raster/rem_io.c:217
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "ERROR - eof from graphics monitor.\n"
-msgstr "Aby wybrać monitor uruchom \"d.mon\""
+msgstr ""
 
 #: ../lib/raster/rem_io.c:237
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Warning - no response from graphics monitor <%s>.\n"
-msgstr "Aby wybrać monitor uruchom \"d.mon\""
+msgstr ""
 
 #: ../lib/raster/rem_io.c:239
 #, c-format
@@ -671,9 +673,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../lib/raster/rem_io.c:244
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "ERROR - no response from graphics monitor <%s>.\n"
-msgstr "Aby wybrać monitor uruchom \"d.mon\""
+msgstr ""
 
 #: ../lib/raster/io_sock.c:63
 #, fuzzy
@@ -1796,7 +1798,7 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:194
 #, c-format
 msgid "Unable to rewrite feature %d"
-msgstr "Nie można nadpisać obiektu %s"
+msgstr "Nie można nadpisać obiektu %d"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:219
 #, c-format
@@ -4651,378 +4653,3 @@
 #: ../lib/rst/interp_float/input2d.c:69
 msgid "Bitmap mask created"
 msgstr "Utworzono maskę bitmapy"
-
-#~ msgid "Too many arguments"
-#~ msgstr "Zbyt dużo argumentów"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Can't read header file for [%s in %s]\n"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć nagłówka pliku dla [%s w %s]"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to delete layer/category %d/%d line %d"
-#~ msgstr "Nie można usunąć warstwy/kategorii %d/%d linia %d"
-
-#~ msgid "Type"
-#~ msgstr "Typ"
-
-#~ msgid "Cannot get layer info"
-#~ msgstr "Informacji o warstwie jest niedostępna"
-
-#~ msgid "Cannot open database %s"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć bazy danych %s"
-
-#~ msgid "Duplicates"
-#~ msgstr "Duplikaty"
-
-#~ msgid "G_malloc: out of memory"
-#~ msgstr "G_malloc: brak pamięci"
-
-#~ msgid "G_calloc: out of memory"
-#~ msgstr "G_calloc: brak pamięci"
-
-#~ msgid "G_realloc: out of memory"
-#~ msgstr "G_realloc: brak pamięci"
-
-#~ msgid "Insufficent memory for allocation of gaussian"
-#~ msgstr "zbyt mała ilość pamięci do alokacji "
-
-#~ msgid "Cannot describe table <%s>"
-#~ msgstr "Nie można opisać tabeli <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot read topo for line [%d]"
-#~ msgstr "Nie można odczytać histogramu dla [%s w %s]"
-
-#~ msgid "Unable to connect lines %d,%d"
-#~ msgstr "Nie można połączyć linii %d,%d"
-
-#~ msgid "Output name '%s' is not valid rast name."
-#~ msgstr "Nazwa pliku wyjściowego '%s' nie jest poprawną nazwą rastra."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot find input map '%s'"
-#~ msgstr "Nie można odnaleźć/otworzyć symbolu: '%s'"
-
-#~ msgid "Output map '%s' is used as input"
-#~ msgstr "Mapa wyjściowa '%s' jest używana jako plik wejścowy"
-
-#~ msgid "unable to open raster map [%s in %s]"
-#~ msgstr "nie można otworzyć rastrowej mapy [%s w %s]"
-
-#~ msgid "unable to find [%s] in [%s]"
-#~ msgstr "nie można znaleźć [%s] in [%s]"
-
-#~ msgid "Can't open header file for [%s in %s]"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć nagłówka pliku dla [%s w %s]"
-
-#~ msgid "Cannot get field info"
-#~ msgstr "Brak informacji o polu"
-
-#~ msgid "Cannot open database"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć bazy danych"
-
-#~ msgid "Building topology ...\n"
-#~ msgstr "Tworzenie topologii ...\n"
-
-#~ msgid "Cannot get column info"
-#~ msgstr "Nie można pobrać informacji o kolumnie"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "OGR feature type [%d] not supported"
-#~ msgstr "Obiekty OGR typu %d nie są obsługiwane"
-
-#~ msgid "Cannot rewrite line"
-#~ msgstr "Nie można nadpisać linii"
-
-#~ msgid "Output name '%s' is not valid vector name."
-#~ msgstr "Nazwa wyniku '%s' nie jest poprawną nazwą wektora."
-
-#~ msgid "Cannot copy vector '%s' to '%s'"
-#~ msgstr "Nie można skopiować wektora '%s' do '%s'"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot open existing vector map <%s>"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku śledzenia błędu '%s'"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot delete existing vector <%s>"
-#~ msgstr "Nie można usunąć istniejącego wektora <%s>"
-
-#~ msgid "Cannot open new vector %s"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć nowego wektora %s"
-
-#~ msgid "Cannot open history file for vector '%s'"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku historii dla wektora '%s'"
-
-#~ msgid "Setting map window"
-#~ msgstr "Ustawienia okna mapy"
-
-#~ msgid "Current window not settable"
-#~ msgstr "Nie można ustawić bieżącego okna "
-
-#~ msgid "Can't clear current graphics window"
-#~ msgstr "Nie można wyczyścić bieżącej grafiki"
-
-#~ msgid "Color file for [%s] not available"
-#~ msgstr "Plik koloru dla [%s] nie jest dostępny"
-
-#~ msgid "Cannot use current window"
-#~ msgstr "Nie można użyć bieżącego okna"
-
-#~ msgid "Not able to open cellfile for [%s]"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć cellfile dla [%s]"
-
-#~ msgid "clearing current graphics window"
-#~ msgstr "czyszczenie bieżącej grafiki"
-
-#~ msgid "%s - ** illegal name **"
-#~ msgstr "%s - ** nazwa niedopuszczalna **"
-
-#~ msgid "G_dump: memory allocated to G__"
-#~ msgstr "zrzut _G: pamięć ulokowana w G__"
-
-#~ msgid "Size of cell in fp maps = %d"
-#~ msgstr "Rozmiar komórki w mapach fp = %d"
-
-#~ msgid "type for writing floating maps = %d"
-#~ msgstr "typ zapisu map o wartościach danych zmiennoprzecinkowych = %d"
-
-#~ msgid "current window = %p"
-#~ msgstr "bieżące okno = %p"
-
-#~ msgid "Flag: window set? %d"
-#~ msgstr "Flaga: ustawienie okna? %d"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "buffer for reading null rows %p"
-#~ msgstr "zabezpieczenie przed wczytaniem zerowych wierszy %p"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Histogram request %d"
-#~ msgstr "Histogram wymaga %d"
-
-#~ msgid "G_dump: file #%d"
-#~ msgstr "G_dump: plik #%d"
-
-#~ msgid "Range structure %p"
-#~ msgstr "Struktura zasięgu %p"
-
-#~ msgid "Current data row in memory %d"
-#~ msgstr "Bieżący wiersz danych w pamięci %d"
-
-#~ msgid "Current null row in memory %d"
-#~ msgstr "Bieżący zerowy wiersz w pamięci %d"
-
-#~ msgid "bytes per cell %d"
-#~ msgstr "bajtów na komórkę %d"
-
-#~ msgid "Temporary name for NEW files %s"
-#~ msgstr "Tymczasowa nazwa dla nowych plików %s"
-
-#~ msgid "Temporary name for NEW NULL files %s"
-#~ msgstr "Tymczasowa nazwa dla nowych, pustych plików %s"
-
-#~ msgid "Mapset of open file %s"
-#~ msgstr "Mapset otwartego pliku: %s"
-
-#~ msgid "NULL_ROWS array[%d] = %p"
-#~ msgstr "tablica NULL_ROWS [%d] = %p"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No such graphics monitor as <%s>.\n"
-#~ msgstr "Monitor nie został wybrany"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Please run \"d.mon\" to select a valid graphics monitor.\n"
-#~ msgstr "Aby wybrać monitor uruchom \"d.mon\""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Can't stat %s\n"
-#~ msgstr "lista %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Please start graphics monitor <%s>.\n"
-#~ msgstr "Aby wybrać monitor uruchom \"d.mon\""
-
-#~ msgid "Not connected...\n"
-#~ msgstr "Brak połączenia...\n"
-
-#~ msgid "Cannot open old vector %s"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć starego wektora %s"
-
-#~ msgid "Starting lu solver method"
-#~ msgstr "Rozpoczęto rozwiązywanie metodą LU"
-
-#~ msgid "mapset <%s> is not the current mapset"
-#~ msgstr "mapset <%s> nie jest bieżącym mapsetem"
-
-#~ msgid "map <%s> is not in the current mapset"
-#~ msgstr "mapa <%s> nie znajduje się w bieżącym mapsecie"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "ERROR: value <%s> ambiguous for parameter <%s>\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Błąd: wartość <%s> zajduje się poza zakresem dla parametru <%s>\n"
-
-#~ msgid "Unable to open display"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć okna mapy"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to obtain visual"
-#~ msgstr "W %s nie można otworzyć pliku %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to query drawable"
-#~ msgstr "W %s nie można otworzyć pliku %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to initialize Xlib surface"
-#~ msgstr "W %s nie można otworzyć pliku %s"
-
-#~ msgid "Unknown file extension: %s"
-#~ msgstr "Nieznane rozszerzenie pliku: %s"
-
-#~ msgid "Unknown Cairo surface type"
-#~ msgstr "Nieznany typ powierzchni Cario"
-
-#~ msgid "Failed to initialize Cairo surface"
-#~ msgstr "Tworzenie powierzchni Cario nie powiodło się"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cairo: unable to open output file <%s>"
-#~ msgstr "nie można otworzyć pliku tabeli danych: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cairo: unable to open mask file <%s>"
-#~ msgstr "G_spawn: nie można otworzyć pliku %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cairo: unable to open input file <%s>"
-#~ msgstr "G_spawn: nie można otworzyć pliku %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cairo: invalid input file <%s>"
-#~ msgstr "Nie można znaleźć wejściowej mapy '%s'"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to convert from <%s> to UTF-8"
-#~ msgstr "nie można otworzyć rastrowej mapy [%s w %s]"
-
-#~ msgid "Some characters could not be converted to UTF-8"
-#~ msgstr "Nie udało się przekonwertować niektórych znaków do UTF-8"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cairo: unable to open input mask file <%s>"
-#~ msgstr "nie można otworzyć pliku tabeli danych: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cairo: invalid input mask file <%s>"
-#~ msgstr "Nie można znaleźć wejściowej mapy '%s'"
-
-#~ msgid "PS: GRASS_TRUECOLOR status: %s"
-#~ msgstr "PS: status GRASS_TRUECOLOR: %s"
-
-#~ msgid "Unable to open output file <%s>"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku wyjściowego <%s>"
-
-#~ msgid "Unable to write output file <%s>"
-#~ msgstr "Nie można zapisać pliku wyjściowego <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cairo: Invalid BMP header for <%s>"
-#~ msgstr "Nie można znaleźć wejściowej mapy '%s'"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to open input file <%s>"
-#~ msgstr "G_spawn: nie można otworzyć pliku %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to read input file <%s>"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to parse input file <%s>"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku %s"
-
-#~ msgid "Invalid map type <%d>"
-#~ msgstr "Niedozwolony typ mapy <%d>"
-
-#~ msgid "Unable to open GDAL file"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku GDAL"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to get <%s> driver"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create <%s> dataset using <%s> driver"
-#~ msgstr "Nie można utworzyć tabeli: [%s]"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to get in-memory raster driver"
-#~ msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra %i"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create <%s> dataset using memory driver"
-#~ msgstr "Nie można utworzyć nowego procesu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to set geo transform"
-#~ msgstr "Nie można odczytać mapy wektorowej "
-
-#~ msgid "Unable to set projection"
-#~ msgstr "Nie można ustawić projekcji"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create cell_misc/%s/gdal file"
-#~ msgstr "Nie można odczytać nagłówka pliku"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error writing cell_misc/%s/gdal file"
-#~ msgstr "Błąd podczas zapisu pliku topo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create output file <%s> using driver <%s>"
-#~ msgstr "W %s nie można otworzyć pliku %s"
-
-#~ msgid "       valid options: %s\n"
-#~ msgstr "     poprawne opcje: %s\n"
-
-#~ msgid "Removing %s <%s>"
-#~ msgstr "Usuwanie <%s@%s>"
-
-#~ msgid "%s: missing"
-#~ msgstr "%s: brakuje"
-
-#~ msgid "Copy %s <%s> to current mapset as <%s>"
-#~ msgstr "Kopiuj %s <%s> do bieżącego mapsetu jako <%s>"
-
-#~ msgid "Cannot rename <%s> to <%s>"
-#~ msgstr "Nie można zmienić nazwy <%s> na <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error reading range file for [%s in %s]"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć nagłówka pliku dla [%s w %s]"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to open range file for <%s>"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku nagłówka dla wektora <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "All vertices"
-#~ msgstr "Nadpisz istniejący"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Removed bridges"
-#~ msgstr "Usuń okno"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot delete line"
-#~ msgstr "Nie można nadpisać linii"
-
-#~ msgid "%s: copied"
-#~ msgstr "%s: skopiowane"More information about the grass-commit mailing list