[GRASS-SVN] r49645 - grass/branches/develbranch_6/locale/po

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Sun Dec 11 06:16:18 EST 2011


Author: neteler
Date: 2011-12-11 03:16:18 -0800 (Sun, 11 Dec 2011)
New Revision: 49645

Added:
  grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassnviz_pl.po
Modified:
  grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_pl.po
  grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasstcl_pl.po
  grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po
Log:
Milena Nowotarska: new nviz + cont'ed

Modified: grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_pl.po
===================================================================
--- grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_pl.po	2011-12-11 11:13:55 UTC (rev 49644)
+++ grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_pl.po	2011-12-11 11:16:18 UTC (rev 49645)
@@ -1,16 +1,16 @@
 # translation of grassmods_pl.po into Polski
 # This file is distributed under the same license as the GRASS package.
-# Copyright (C) 2005, GRASS Development Team
+# Copyright (C) 2005, 2011 GRASS Development Team
 # Artur Nieścior <nieart at interia.pl>, 2005.
-# Milena Nowotarska <do.milenki*gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
+# Milena Nowotarska <do.milenki*gmail.com>, 2008, 2009, 2010, 2011.
 # Maciej Sieczka <msieczka "at" msieczka "dot" org>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grassmodes_pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-05 23:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-19 00:34+0100\n"
-"Last-Translator: Maciej Sieczka <msieczka at msieczka dot org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-09 23:15+0100\n"
+"Last-Translator: Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -46,7 +46,7 @@
 #: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:98 ../raster/r.transect/main.c:85
 #: ../raster/r.what/main.c:117
 msgid "Char string to represent no data cell"
-msgstr "Ciąg znaków reprezentujący komórki, w których brak danych"
+msgstr "Ciąg znaków reprezentujący komórki, w których jest brak danych"
 
 #: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:103 ../raster/r.out.ascii/main.c:104
 #: ../raster/r.out.arc/main.c:81
@@ -65,7 +65,7 @@
 
 #: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:246
 msgid "Converts a 3D raster map layer into an ASCII text file."
-msgstr "Eksportuje mapę rastrową 3D do pliku ASCII."
+msgstr "Konwertuje mapę rastrową 3D do pliku ASCII."
 
 #: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:259 ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:284
 #: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:228 ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:143
@@ -120,9 +120,8 @@
 msgstr "raster3d, voxel, import"
 
 #: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:242
-#, fuzzy
 msgid "Converts a 3D ASCII raster text file into a (binary) 3D raster map layer."
-msgstr "Import rastrowego pliku ASCII 3D do mapy rastrowej 3D"
+msgstr "Konwertuje rastrowego plik tekstowy ASCII 3D do (binarnej) mapy rastrowej 3D."
 
 #: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:268 ../raster3d/r3.in.v5d/main.c:213
 msgid "Unable to open 3D raster map"
@@ -166,14 +165,12 @@
 msgstr "raster3d, voxel"
 
 #: ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:272
-#, fuzzy
 msgid "Creates cross section 2D raster map from 3D raster map based on 2D elevation map."
-msgstr "Tworzy mapę rastrową przekroju 2D z mapy rastrowej 3D i mapy rastrowej wysokości (2D)"
+msgstr "Tworzy mapę rastrową przekroju (2D) mapy rastrowej 3D i mapy rastrowej wysokości (2D)."
 
 #: ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:298
-#, fuzzy
 msgid "The 2D and 3D region settings are different. Using the 3D raster map settings to adjust the 2D region."
-msgstr "Ustawienia regionu 2D i 3D różnią się. Region 2D zostanie dostosowany do ustawień regionu 3D"
+msgstr "Ustawienia regionu 2D i 3D różnią się. Region 2D zostanie dostosowany do ustawień regionu 3D."
 
 #: ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:333
 msgid "Elevation map not found"
@@ -207,9 +204,9 @@
 #: ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:404
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/errorHandling.c:67 ../raster3d/r3.gwflow/main.c:409
 #: ../raster3d/base/r3.info.main.c:425
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to close 3D raster map <%s>"
-msgstr "Nie można zamknąć mapy rastrowej <%s@%s>"
+msgstr "Nie można zamknąć mapy rastrowej 3D <%s>"
 
 #: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:79
 msgid "3D raster map(s) to be converted to 2D raster slices"
@@ -220,7 +217,6 @@
 msgstr "Nazwa bazowa wyjściowych map rastrowych"
 
 #: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Use the same resolution as the input 3D raster map for the 2D outputmaps, independent of the current region settings"
 msgstr "Dla map wyjściowych 2D użyj takiej samej rozdzielczości jak w mapach wejściowych 3D niezależnie od ustawień regionu"
 
@@ -360,29 +356,24 @@
 msgstr "Nie znaleziono mapy wektorowej 3D <%s>"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:171
-#, fuzzy
 msgid "Please provide three G3D vector maps [x,y,z]"
-msgstr "Proszę podać 3 mapy wektorowe 3D"
+msgstr "Proszę podać 3 mapy wektorowe 3D [x,y,z]"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:178
-#, fuzzy
 msgid "No 3D raster data, RGB or xyz-vector maps are provided. Will only write the geometry"
-msgstr "Nie została podana mapa rastrowa 3D, RGB lub wektorowa 3D. Zostania zapisana tylko geometria"
+msgstr "Nie została podana mapa rastrowa 3D, RGB lub wektorowa xyz. Zostanie zapisana tylko geometria"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:211
-#, fuzzy
 msgid "No RGB Data will be created"
 msgstr "Dane RGB nie zostaną utworzone"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:295
-#, fuzzy
 msgid "No vector data will be created"
 msgstr "Dane wektorowe nie zostaną utworzone"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:378
-#, fuzzy
 msgid "Converts 3D raster maps into the VTK-ASCII format."
-msgstr "Konwertuje mapę rastrową do formatu VTK-Ascii"
+msgstr "Konwertuje mapę rastrową 3D do formatu VTK-ASCII."
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:389
 msgid "failed to interpret dp as an integer"
@@ -393,24 +384,20 @@
 msgstr "Ilość miejsc dziesiętnych musi być z zakresu 0-20"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:489
-#, fuzzy
 msgid "Unable to close top raster map"
 msgstr "Nie można zamknąć górnej mapy rastrowej"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:494
-#, fuzzy
 msgid "Unable to close bottom raster map"
 msgstr "Nie można zamknąć dolnej mapy rastrowej"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:546
-#, fuzzy
 msgid "Unable to close 3D raster map, the VTK file may be incomplete"
 msgstr "Błąd podczas zamykania mapy rastrowej 3D. Mapa VTK może być niekompletna"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:561
-#, fuzzy
 msgid "Unable to close VTK-ASCII file"
-msgstr "Nie mozna otworzyć pliku wejściowego <%s@%s>."
+msgstr "Nie mozna zamknąć pliku VTK-ASCII"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/writeVTKHead.c:39
 msgid "write_vtk_structured_point_header: Writing VTKStructuredPoint-Header"
@@ -461,14 +448,12 @@
 msgstr "Utwórz mapę wysokości 3D z powierzchnią górną i dolną. Obie mapy rastrowe są wymagane"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:82
-#, fuzzy
 msgid "Three (R,G,B) 3D raster maps to create RGB values [redmap,greenmap,bluemap]"
-msgstr "3 mapy rastrowe 3D to utworzenia wartości RGB [redmap,greenmap,bluemap]"
+msgstr "Trzy (R,G,B) mapy rastrowe 3D do utworzenia wartości RGB [redmap,greenmap,bluemap]"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:92
-#, fuzzy
 msgid "Three (x,y,z) 3D raster maps to create vector values [xmap,ymap,zmap]"
-msgstr "3 mapy rastrowe 3D to utworzenia wartości wektorów [xmap,ymap,zmap]"
+msgstr "Trzy (x,y,z) mapy rastrowe 3D do utworzenia wartości wektorów [xmap,ymap,zmap]"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:99 ../raster/r.out.vtk/parameters.c:93
 #: ../vector/v.out.vtk/main.c:75
@@ -482,7 +467,6 @@
 msgstr "Liczba znaczących cyfr (tylko dane zmiennoprzecinkowe)"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:117 ../raster3d/r3.gwflow/main.c:138
-#, fuzzy
 msgid "Use 3D raster mask (if exists) with input maps"
 msgstr "Użyj maski 3D (jeżeli istnieje) dla mapy wejściowej"
 
@@ -500,14 +484,12 @@
 msgstr "write_vtk_points: Zapis współrzędnych punktów"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/writeVTKData.c:131
-#, fuzzy
 msgid "Unable to read top raster row \n"
-msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra."
+msgstr "Nie można odczytać górnego rzędu rastra \n"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/writeVTKData.c:135
-#, fuzzy
 msgid "Unable to read bottom raster row \n"
-msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra."
+msgstr "Nie można odczytać dolnego rzędu rastra \n"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/writeVTKData.c:256
 msgid "write_vtk_unstructured_grid_cells: Writing the cells"
@@ -515,9 +497,8 @@
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/writeVTKData.c:429
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/writeVTKData.c:462
-#, fuzzy
 msgid "Wrong 3D raster map values: Values should in between 0 and 255\n"
-msgstr "Błędne wartości mapy rastrowej 3D! Powinny wynosić 0-255!\n"
+msgstr "Błędne wartości mapy: wartości wpowinny zawierać się pomiędzy 0 a 255\n"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:57
 #, fuzzy
@@ -568,9 +549,8 @@
 msgstr "Użyj rozrzedzonego układu równań liniowych - możliwe tylko dla metod iteracyjnych"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:174
-#, fuzzy
 msgid "Calculates numerically transient, confined groundwater flow in three dimensions."
-msgstr "Oblicza chwilowy przepływ wód podziemnych w reżimie ciśnieniowym w trzech wymiarach"
+msgstr "Oblicza chwilowy przepływ wód podziemnych w reżimie ciśnieniowym w trzech wymiarach."
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:191
 msgid "The direct Cholesky solver do not work with sparse matrices"
@@ -660,9 +640,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster3d/r3.stats/main.c:568 ../raster/r.univar2/r3.univar_main.c:100
-#, fuzzy
 msgid "raster3d, voxel, statistics"
-msgstr "raster3d, statystyki"
+msgstr "raster3d, voxel, statystyki"
 
 #: ../raster3d/r3.stats/main.c:569
 msgid "Generates volume statistics for 3D raster maps."
@@ -717,7 +696,6 @@
 msgstr "Nie można zamknąć mapy rastrowej"
 
 #: ../raster3d/base/r3.null.main.c:190
-#, fuzzy
 msgid "modifyNull: Unable to close tmp file"
 msgstr "modifyNull: błąd podczas zamykania pliku tymczasowego"
 
@@ -758,9 +736,9 @@
 msgstr "Wyświetl znacznik czasu mapy rastrowej 3D (dzień.miesiąc.rok godzina:minuty:sekundy)"
 
 #: ../raster3d/base/r3.info.main.c:121
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "3D Raster map <%s> not found"
-msgstr "nie znaleziono mapy rastrowej 3D <%s>"
+msgstr "Nie znaleziono mapy rastrowej 3D <%s>"
 
 #: ../raster3d/base/r3.info.main.c:158 ../raster3d/base/r3.info.main.c:166
 #: ../raster3d/base/r3.info.main.c:172 ../raster3d/base/r3.info.main.c:177
@@ -778,9 +756,9 @@
 msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla ciągu znaków"
 
 #: ../raster3d/base/r3.info.main.c:287 ../raster3d/base/r3.info.main.c:349
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to read range of 3D raster map <%s>"
-msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+msgstr "Nie można odczytać zakresu danych mapy rastrowej 3D <%s>"
 
 #: ../raster3d/base/r3.info.main.c:404
 msgid "Error while reading history file"
@@ -814,7 +792,6 @@
 msgstr "%s: niewłaściwa wartość"
 
 #: ../raster3d/base/r3.mask.main.c:44
-#, fuzzy
 msgid "3D raster map with reference values"
 msgstr "Mapa rastrowa 3D z wartościami referencyjnymi"
 
@@ -823,9 +800,8 @@
 msgstr "Lista wartości do wymaskowania"
 
 #: ../raster3d/base/r3.mask.main.c:95
-#, fuzzy
 msgid "Unable to open 3D raster mask file"
-msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej <%s>"
+msgstr "Nie można otworzyć maski mapy rastrowej 3D"
 
 #: ../raster3d/base/r3.mask.main.c:124
 msgid "makeMask: error flushing tiles in cube"
@@ -836,9 +812,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster3d/base/r3.mask.main.c:137
-#, fuzzy
 msgid "Unable to close 3D raster mask file"
-msgstr "Nie można zamknąć mapy rastrowej"
+msgstr "Nie można zamknąć maski mapy rastrowej 3D"
 
 #: ../raster3d/base/r3.mask.main.c:139
 #, c-format
@@ -866,14 +841,14 @@
 msgstr "Nazwa wyjściowego pliku V5D"
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:149
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Vis5D allows %d columns, %d columns found"
-msgstr "Vis5D pozwala na %d kolumn. Próba użycia %d kolumn"
+msgstr "Vis5D pozwala na %d kolumn, znaleziono %d kolumn"
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:152
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Vis5D allows %d rows, %d rows found"
-msgstr "Vis5D pozwala na %d wierszy. Próba użycia %d wierszy"
+msgstr "Vis5D pozwala na %d wierszy, znaleziono %d wierszy"
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:259
 #, c-format
@@ -881,14 +856,12 @@
 msgstr "Nie można utworzyć pliku V5D <%s>"
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:264
-#, fuzzy
 msgid "Failed writing V5D file"
-msgstr "Nie udało się skopiować pliku"
+msgstr "Nie udało się zapisać pliku V5D"
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:288
-#, fuzzy
 msgid "Exports GRASS 3D raster map to 3-dimensional Vis5D file."
-msgstr "Eksportuje mapę rastrową 3D do pliku Vis5D"
+msgstr "Eksportuje mapę rastrową 3D do pliku Vis5D."
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:295
 msgid "Use map coordinates instead of xyz coordinates"
@@ -928,9 +901,8 @@
 msgstr "raster, eksport"
 
 #: ../raster/r.out.bin/main.c:280
-#, fuzzy
 msgid "Exports a GRASS raster map to a binary array."
-msgstr "Eksport mapy rastrowej do pliku binarnego"
+msgstr "Eksportuje raster GRASS do szeregów binarnych."
 
 #: ../raster/r.out.bin/main.c:289 ../raster/r.random/main.c:57
 #: ../locale/scriptstrings/r.out.gdal.sh_to_translate.c:5
@@ -951,14 +923,12 @@
 msgstr "Wartość do zapisania jako NULL"
 
 #: ../raster/r.out.bin/main.c:310 ../raster/r.in.bin/main.c:284
-#, fuzzy
 msgid "Number of bytes per cell"
-msgstr "Nieprawidłowa liczba bitów na komórkę rastra"
+msgstr "Liczba bitów na komórkę rastra"
 
 #: ../raster/r.out.bin/main.c:317 ../raster/r.in.bin/main.c:292
-#, fuzzy
 msgid "Output byte order"
-msgstr "\"world file\" dla pliku wyjściowego"
+msgstr "Wynikowa kolejność bajtów"
 
 #: ../raster/r.out.bin/main.c:322
 #, fuzzy
@@ -979,7 +949,6 @@
 msgstr "Utwórz plik nagłówkowego i \"world file\" formatu BIL"
 
 #: ../raster/r.out.bin/main.c:338
-#, fuzzy
 msgid "Byte swap output"
 msgstr "Zamień bajty miejscami w pliku wyjściowym"
 
@@ -988,14 +957,12 @@
 msgstr "Wartość NULL musi być całkowitoliczbowa"
 
 #: ../raster/r.out.bin/main.c:366
-#, fuzzy
 msgid "order= and -s are mutually exclusive"
-msgstr "-r i -e wzajemnie się wykluczają"
+msgstr "order= i -s wzajemnie się wykluczają"
 
 #: ../raster/r.out.bin/main.c:375
-#, fuzzy
 msgid "-i and -f are mutually exclusive"
-msgstr "-r i -e wzajemnie się wykluczają"
+msgstr "-i i -f wzajemnie się wykluczają"
 
 #: ../raster/r.out.bin/main.c:394
 msgid "Floating-point output requires bytes=4 or bytes=8"
@@ -1198,11 +1165,11 @@
 
 #: ../raster/r.out.gridatb/file_io.c:41 ../raster/r.in.gridatb/file_io.c:36
 msgid "Rows changed"
-msgstr ""
+msgstr "Zmienionych wierszy"
 
 #: ../raster/r.out.gridatb/file_io.c:44 ../raster/r.in.gridatb/file_io.c:39
 msgid "Cols changed"
-msgstr ""
+msgstr "Zmienionych kolumn"
 
 #: ../raster/r.median/main.c:46 ../raster/r.surf.gauss/main.c:46
 #: ../raster/r.stats/main.c:103 ../raster/r.average/main.c:51
@@ -1280,9 +1247,8 @@
 msgstr "Odczyt wyników r.stats"
 
 #: ../raster/r.his/main.c:63
-#, fuzzy
 msgid "raster, color transformation"
-msgstr "Błąd podczas wczytywania mapy rastrowej"
+msgstr "raster, transformacja kolorów"
 
 #: ../raster/r.his/main.c:65
 msgid "Generates red, green and blue raster map layers combining hue, intensity and saturation (HIS) values from user-specified input raster map layers."
@@ -1443,7 +1409,6 @@
 msgstr "Eksport <%s>"
 
 #: ../raster/r.out.mat/main.c:197
-#, fuzzy
 msgid "Using the Current Region settings:"
 msgstr "Użyto bieżących ustawień regionu:"
 
@@ -1522,11 +1487,11 @@
 
 #: ../raster/r.in.poly/main.c:31
 msgid "Creates raster maps from ASCII polygon/line/point data files."
-msgstr "Import pliku ASCII z wielobokami, liniami lub punktami do mapy rastrowej"
+msgstr "Import pliku ASCII z wielobokami, liniami lub punktami do mapy rastrowej."
 
 #: ../raster/r.in.poly/main.c:35
 msgid "Name of input file; or \"-\" to read from stdin"
-msgstr "Wejściowy plik ASCII"
+msgstr "Nazwa pliku wejściowego; lub \"-\" aby wczytać z stdin"
 
 #: ../raster/r.in.poly/main.c:44 ../raster/r.in.gdal/main.c:121
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:277 ../raster/r.external/main.c:540
@@ -1536,11 +1501,11 @@
 
 #: ../raster/r.in.poly/main.c:50 ../vector/v.to.rast/main.c:99
 msgid "Number of rows to hold in memory"
-msgstr "Liczba wierszy trzymanych w pamięci"
+msgstr "Liczba wierszy przechowywanych w pamięci"
 
 #: ../raster/r.in.poly/main.c:59
 msgid "Minimum number of rows to hold in memory is 1"
-msgstr "Liczba wierszy trzymanych w pamięci wynosi 1"
+msgstr "Liczba wierszy przechowywanych w pamięci wynosi 1"
 
 #: ../raster/r.in.poly/get_item.c:75
 #, c-format
@@ -1754,7 +1719,6 @@
 msgstr "Niedozwolony numer krawędzi"
 
 #: ../raster/r.contour/cont.c:370
-#, fuzzy
 msgid "Edge number out of range"
 msgstr "Numer krawędzi poza zakresem"
 
@@ -1928,7 +1892,7 @@
 #: ../raster/r.le/r.le.setup/main.c:67
 #, fuzzy
 msgid "Raster map to use to setup sampling"
-msgstr "Mapa(y) rastrowa(e) do przeanalizowania"
+msgstr "Mapa rastrowa do przeanalizowania"
 
 #: ../raster/r.le/r.le.setup/main.c:71
 msgid "Vector map to overlay"
@@ -2158,9 +2122,8 @@
 msgstr "Odchylenie standardowe"
 
 #: ../raster/r.out.png/r.out.png.c:110
-#, fuzzy
 msgid "raster, export, png"
-msgstr "raster, eksport"
+msgstr "raster, eksport, png"
 
 #: ../raster/r.out.png/r.out.png.c:112
 msgid "Export GRASS raster as non-georeferenced PNG image."
@@ -2285,7 +2248,7 @@
 #: ../raster/r.walk/main.c:268 ../raster/r.cost/main.c:210
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:235
 msgid "Percent of map to keep in memory"
-msgstr "Procent mapy trzymany w pamięci"
+msgstr "Procent mapy przechowywanej w pamięci"
 
 #: ../raster/r.walk/main.c:277
 msgid "Number of the segment to create (segment library)"
@@ -2585,9 +2548,8 @@
 msgstr "UWAGA: zignorowano punkty poza regionem: %.4f,%.4f"
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:227 ../raster/r.sun/main.c:173
-#, fuzzy
 msgid "raster, sun energy"
-msgstr "raster, png"
+msgstr "raster, energia słoneczna"
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:228 ../raster/r.sun/main.c:174
 msgid "Solar irradiance and irradiation model."
@@ -3140,14 +3102,12 @@
 msgstr "Nie można pobrać informacji o projekcji lokacji docelowej"
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:659
-#, fuzzy
 msgid "Unable to get projection units of target location"
-msgstr "Nie można pobrać jednostek projekcji bieżącej lokacji"
+msgstr "Nie można pobrać jednostek projekcji docelowej lokacji"
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:661
-#, fuzzy
 msgid "Unable to get projection key values of target location"
-msgstr "Nie można pobrać kluczowych wartości projekcji bieżącej lokacji"
+msgstr "Nie można pobrać kluczowych wartości projekcji docelowej lokacji"
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:664 ../imagery/i.rectify/target.c:32
 #: ../imagery/i.ortho.photo/i.photo.rectify/target.c:31
@@ -3180,30 +3140,26 @@
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:958 ../raster/r.circle/dist.c:155
 #: ../raster/r.surf.fractal/main.c:39 ../raster/r.recode/main.c:113
 #: ../raster/r.composite/main.c:273
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Raster map <%s> created."
-msgstr "Mapa rastrowa <%s> już istnieje"
+msgstr "Mapa rastrowa <%s> została utworzona."
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:49 ../raster/r.in.bin/main.c:58
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:510
-#, fuzzy
 msgid "Error reading data"
-msgstr "Błąd przy odczycie barwy (hue)"
+msgstr "Błąd podczas czytania danych"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:236
-#, fuzzy
 msgid "Import a binary raster file into a GRASS raster map."
 msgstr "Import binarnego pliku rastrowego do warstwy mapy rastrowej GRASS."
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:241
-#, fuzzy
 msgid "Import as floating-point data (default: integer)"
-msgstr "Importuj jak Dane Floating Point (domyślnie: Integer)"
+msgstr "Importuj jako dane zmiennoprzecinkowe (domyślnie: całkoiwte)"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:246
-#, fuzzy
 msgid "Import as double-precision floating-point data (default: integer)"
-msgstr "Importuj jako Double Precision Data (domyślnie: Integer)"
+msgstr "Importuj jako dane zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji (domyślnie: całkoiwte)"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:250
 msgid "Signed data (two's complement)"
@@ -3250,7 +3206,7 @@
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:255
 msgid "Byte Swap the Data During Import"
-msgstr "Zawijanie Bitów Podczas Importu Danych"
+msgstr "Zamiana bajtów podczas importu danych"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:260
 msgid "Get region info from GMT style header"
@@ -3268,9 +3224,8 @@
 msgstr "Granice"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:267
-#, fuzzy
 msgid "Binary raster file to be imported"
-msgstr "Binarny plik rastrowy który ma być importowany"
+msgstr "Binarny plik rastrowy do importu"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:300
 msgid "Northern limit of geographic region (outer edge)"
@@ -3301,24 +3256,22 @@
 msgstr "Ustaw Wartość na NULL"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:366
-#, fuzzy
 msgid "order= and -b are mutually exclusive"
-msgstr "-r i -e wzajemnie się wykluczają"
+msgstr "order= i -b wzajemnie się wykluczają"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:381
-#, fuzzy
 msgid "-f and -d are mutually exclusive"
-msgstr "-r i -e wzajemnie się wykluczają"
+msgstr "-f i -d wzajemnie się wykluczają"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:385
 #, c-format
 msgid "-f incompatible with bytes=%d; must be 4 or 8"
-msgstr ""
+msgstr "-f jest niezgodne z bytes=%d; musi być 4 lub 8"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:393
 #, c-format
 msgid "-d incompatible with bytes=%d; must be 8"
-msgstr ""
+msgstr "-d jest niezgodne z bytes=%d; musi być 8"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:400
 msgid "bytes= required for integer data"
@@ -3330,7 +3283,7 @@
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:408
 msgid "bytes= must be 1, 2, 4 or 8"
-msgstr ""
+msgstr "bytes= musi być 1, 2, 4 lub 8"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:421
 #, fuzzy
@@ -3363,9 +3316,9 @@
 msgstr "Niedozwolona współrzędna E <%s>"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:445
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open <%s>"
-msgstr "Nie można otworzyć pliku <%s>"
+msgstr "Nie można otworzyć <%s>"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:464
 #, c-format
@@ -3373,23 +3326,20 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:487
-#, fuzzy
 msgid "File Size %"
-msgstr "Typ pliku"
+msgstr "Rozmiar pliku %"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:489
 msgid "Bytes do not match file size"
-msgstr ""
+msgstr "Ilość bajtów nie jest zgodna z rozmiarem pliku"
 
 #: ../raster/r.rescale.eq/main.c:52 ../raster/r.rescale/main.c:50
-#, fuzzy
 msgid "raster, rescale"
-msgstr "raster, ponowne próbkowanie"
+msgstr "raster, przeskaluj"
 
 #: ../raster/r.rescale.eq/main.c:54
-#, fuzzy
 msgid "Rescales histogram equalized the range of category values in a raster map layer."
-msgstr "Przeskalowuje histogram wyrównany do zakresu wartości kategorii warstwy mapy rastrowej"
+msgstr "Przeskalowuje histogram wyrównany do zakresu wartości kategorii warstwy mapy rastrowej."
 
 #: ../raster/r.rescale.eq/main.c:64 ../raster/r.rescale/main.c:61
 msgid "The name of the raster map to be rescaled"
@@ -3422,9 +3372,8 @@
 msgstr "Odczytywanie %s ..."
 
 #: ../raster/r.drain/main.c:110
-#, fuzzy
 msgid "Traces a flow through an elevation model on a raster map."
-msgstr "Kreśli spływ po modelu powierzchni terenu w warstwie mapy rastrowej "
+msgstr "Kreśli spływ po modelu powierzchni terenu w warstwie mapy rastrowej."
 
 #: ../raster/r.drain/main.c:120
 msgid "Name of movement direction map associated with the cost surface"
@@ -3435,7 +3384,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.drain/main.c:139
-#, fuzzy
 msgid "Map coordinates of starting point(s) (E,N)"
 msgstr "Współrzędne E i N punktu(ów) początkowego(wych)"
 
@@ -3446,7 +3394,6 @@
 msgstr "Start"
 
 #: ../raster/r.drain/main.c:145
-#, fuzzy
 msgid "Name of vector map(s) containing starting point(s)"
 msgstr "Mapa(y) wektorowa(e) zawierająca(e) punkt(y) startowy(e)"
 
@@ -3588,7 +3535,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.drain/main.c:316
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Starting vector map <%s> contains no points in the current region"
 msgstr "Startowa mapa wektorowa <%s> nie zawiera żadnych punktów w bieżącym regionie."
 
@@ -3623,9 +3570,9 @@
 "Aby kontynuować naciśnij ENTER -->"
 
 #: ../raster/r.support/front/check.c:29
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Update the statistics (histogram, range) for [%s]? "
-msgstr "Zaktualizować statystyki (histogram, zakres) dla [%s]? "
+msgstr "Czy zaktualizować statystyki (histogram, zakres) dla [%s]? "
 
 #: ../raster/r.support/front/check.c:35
 #, c-format
@@ -3658,9 +3605,8 @@
 msgstr "Tekst, który będzie dołączony do następnej linii w pliku metadanych mapy"
 
 #: ../raster/r.support/front/front.c:79
-#, fuzzy
 msgid "Text to use for map data units"
-msgstr "Użyj tekstu jako tytułu nowej mapy rastrowej"
+msgstr "Użyj tekstu jako jednostek danych mapy"
 
 #: ../raster/r.support/front/front.c:85
 #, fuzzy
@@ -3682,27 +3628,25 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.support/front/front.c:114 ../raster/r.cats/main.c:78
-#, fuzzy
 msgid "Raster map from which to copy category table"
 msgstr "Nazwa mapy rastrowej z której kopiujemy paletę kolorów"
 
 #: ../raster/r.support/front/front.c:125 ../raster/r.cats/main.c:136
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Raster map <%s> not found in current mapset"
-msgstr "Mapy rastrowa <%s> nie została znaleziona"
+msgstr "Mapa rastrowa <%s> nie została znaleziona w bieżącym mapsecie"
 
 #: ../raster/r.support/front/front.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Not enough room in history file"
-msgstr "Zbyt mało przestrzeni w pliku historii."
+msgstr "Zbyt mało przestrzeni w pliku historii"
 
 #: ../raster/r.support/front/front.c:230 ../raster/r.statistics/main.c:91
 #: ../raster/r.mapcalc/map3.c:186 ../raster/r.mapcalc/map.c:92
 #: ../raster/r.cats/main.c:155 ../raster/r.cats/main.c:213
 #: ../raster/r.report/parse.c:270 ../display/d.title/main.c:112
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to read category file of raster map <%s@%s>"
-msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+msgstr "Nie można odczytać pliku kategorii mapy rastrowej <%s@%s>"
 
 #: ../raster/r.support/front/front.c:234
 #, fuzzy, c-format
@@ -3814,7 +3758,7 @@
 
 #: ../raster/r.support/modhead/ask_format.c:32
 msgid "    Number of bytes per cell"
-msgstr "    Liczba bitów na komórkę rastra"
+msgstr "    Liczba bajtów na komórkę rastra"
 
 # point?
 #: ../raster/r.support/modhead/ask_format.c:33
@@ -4020,7 +3964,7 @@
 
 #: ../raster/r.lake/main.c:149
 msgid "Fills lake from seed at given level."
-msgstr ""
+msgstr "Wypełnia jeziora z wartości próbki na zadanym poziomie."
 
 #: ../raster/r.lake/main.c:156
 msgid "Water level"
@@ -4097,7 +4041,7 @@
 #: ../raster/r.lake/main.c:395 ../raster/r.composite/main.c:167
 #, c-format
 msgid "Unable to read color file of raster map <%s>"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można odczytać pliku palety kolorów mapy rastrowej <%s>"
 
 #: ../raster/r.surf.idw/main.c:69 ../raster/r.surf.idw2/main.c:60
 #: ../raster/r.surf.contour/main.c:52
@@ -4105,7 +4049,6 @@
 msgstr "raster, interpolacja"
 
 #: ../raster/r.surf.idw/main.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Surface interpolation utility for raster map."
 msgstr "Narzędzie interpolacji powierzchni dla map rastrowych."
 
@@ -4119,14 +4062,14 @@
 msgstr "Wynik jest błędem interpolacji"
 
 #: ../raster/r.surf.idw/main.c:92
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Illegal value for '%s' (%s)"
-msgstr "Niedozwolona wartość dla współczynnika skalowego."
+msgstr "Niedozwolona wartość dla '%s' (%s)"
 
 #: ../raster/r.surf.idw/main.c:233
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Interpolating raster map <%s> (%d rows)... "
-msgstr "yjściowa mapa rastrowa"
+msgstr "Interpolowanie mapy rastrowej <%s> (%d wierszy)..."
 
 #: ../raster/r.surf.idw/main.c:241
 msgid "Cannot read row"
@@ -4141,14 +4084,12 @@
 msgstr "Odczytywanie mapy rastrowej <%s>..."
 
 #: ../raster/r.colors.out/main.c:63
-#, fuzzy
 msgid "raster, export, color table"
-msgstr "raster do usunięcia"
+msgstr "raster, eksport, paleta kolorów"
 
 #: ../raster/r.colors.out/main.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Exports the color table associated with a raster map layer."
-msgstr "Wyświetla paletę kolorów związaną z warstwą mapy rastrowej."
+msgstr "Eksportuje paletę kolorów związaną z warstwą mapy rastrowej."
 
 #: ../raster/r.colors.out/main.c:71
 #, fuzzy
@@ -4156,20 +4097,18 @@
 msgstr "Scieżka do pliku z fontami"
 
 #: ../raster/r.colors.out/main.c:72
-#, fuzzy
 msgid "\"-\" to write to stdout"
-msgstr "Nie można zapisać do <%s>"
+msgstr "\"-\" aby zapisać do stdout"
 
 #: ../raster/r.colors.out/main.c:77
-#, fuzzy
 msgid "Output values as percentages"
-msgstr "Nazwa wyjściowego pliku ekspozycji"
+msgstr "Wynikowe wartości jako procenty"
 
 #: ../raster/r.colors.out/main.c:91 ../raster/r.colors/main.c:391
 #: ../raster/r.grow.distance/main.c:322
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to read color table for raster map <%s>"
-msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+msgstr "Nie można przeczytać tabeli kolorów mapy rastrowej <%s>"
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:105
 msgid "Generates area statistics for raster map layers."
@@ -4178,9 +4117,8 @@
 #: ../raster/r.stats/main.c:114 ../raster/r.univar2/r.univar_main.c:42
 #: ../raster/r.univar2/r3.univar_main.c:43 ../vector/v.db.select/main.c:84
 #: ../db/base/select.c:238 ../locale/scriptstrings/r.out.xyz_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Name for output file (if omitted or \"-\" output to stdout)"
-msgstr "Nazwa dla wyjściowej mapy binarnej (użyj output=- dla stdout)"
+msgstr "Nazwa pliku wyjściowego (w razie braku lub \"-\" wyjście do stdout)"
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:119 ../raster/r.cats/main.c:72
 #: ../raster/r.distance/parse.c:50 ../vector/v.db.select/main.c:64
@@ -4249,9 +4187,9 @@
 msgstr "Nie można otworzyć pliku <%s> do zapisu"
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:214
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "'%s' must be greater than zero; using %s=255"
-msgstr "wartość 'nsteps' musi być większa niż zero; i < lub = 255"
+msgstr "wartość '%s' musi być większa niż zero; zostanie użyte %s=255"
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:261 ../raster/r.series/main.c:193
 msgid "Raster map not found"
@@ -4354,9 +4292,8 @@
 #: ../raster/r.circle/dist.c:51 ../raster/r.patch/main.c:53
 #: ../raster/r.grow2/main.c:128 ../raster/r.grow.distance/main.c:130
 #: ../raster/r.digit/main.c:45
-#, fuzzy
 msgid "raster, geometry"
-msgstr "Nazwa mapy rastrowej"
+msgstr "raster, geometria"
 
 #: ../raster/r.circle/dist.c:53
 msgid "Creates a raster map containing concentric rings around a given point."
@@ -4712,19 +4649,16 @@
 msgstr "Zakres rozpiętości danych wynosi %ld do %ld\n"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:155
-#, fuzzy
 msgid "raster, terrain"
-msgstr "wektor, interpolacja"
+msgstr "raster, teren"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:156
-#, fuzzy
 msgid "Generates raster maps of slope, aspect, curvatures and partial derivatives from a elevation raster map."
-msgstr "Tworzy rastrowe warstwy spadków, ekspozycji, krzywizn i częściowych pochodnych z rastrowej mapy rzeczywistych wysokości. Ekspozycja jest obliczana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od wschodu."
+msgstr "Tworzy rastrowe warstwy spadków, ekspozycji, krzywizn i częściowych pochodnych z rastrowej mapy rzeczywistych wysokości."
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:158
-#, fuzzy
 msgid "Aspect is calculated counterclockwise from east."
-msgstr "Kąt obrotu w stopniach (kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara)"
+msgstr "Ekspozycja jest obliczana odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, od wschodu."
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:165
 msgid "Name for output slope raster map"
@@ -4760,19 +4694,16 @@
 msgstr "Nazwa wyjściowego pliku krzywizny profilu"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:204
-#, fuzzy
 msgid "Name for output tangential curvature raster map"
-msgstr "Nazwa wyjściowego pliku krzywizny tangensa"
+msgstr "Nazwa wyjściowej mapy rastrowej krzywizny tangensa"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:211
-#, fuzzy
 msgid "Name for output first order partial derivative dx (E-W slope) raster map"
-msgstr "Nazwa wyjściowego pliku pochodnej cząstkowej pierwszego rzędu dx (spadki E-W)"
+msgstr "Nazwa wyjściowej mapy rastrowej pochodnej cząstkowej pierwszego rzędu dx (spadki E-W)"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Name for output first order partial derivative dy (N-S slope) raster map"
-msgstr "Nazwa wyjściowego pliku pochodnej cząstkowej pierwszego rzędu dy(spadki N-S)"
+msgstr "Nazwa wyjściowej mapy rastrowej pochodnej cząstkowej pierwszego rzędu dy(spadki N-S)"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:225
 #, fuzzy
@@ -4893,9 +4824,8 @@
 msgstr "Rastrowa mapa Dxy <%s> gotowa"
 
 #: ../raster/r.cost/main.c:130
-#, fuzzy
 msgid "Creates a raster map showing the cumulative cost of moving between different geographic locations on an input raster map whose cell category values represent cost."
-msgstr "Tworzy wasrstwę mapy rastrowej ukazującą skumulowany koszt przemieszczania się pomiędzy dwoma lokalizacjami geograficznymi na wejściowej warstwie rastrowej której wartości kategorii komórek rastra reprezentują koszt."
+msgstr "Tworzy warstwę mapy rastrowej ukazującą skumulowany koszt przemieszczania się pomiędzy dwoma lokalizacjami geograficznymi na wejściowej warstwie rastrowej, której wartości kategorii komórek rastra reprezentują koszt."
 
 #: ../raster/r.cost/main.c:137
 msgid "Name of raster map containing grid cell cost information"
@@ -5069,19 +4999,16 @@
 msgstr "Plik rastrowy punktów początkowych"
 
 #: ../raster/r.mfilter/main.c:52
-#, fuzzy
 msgid "Performs raster map matrix filter."
 msgstr "Matrycowy filtr map rastrowych."
 
 #: ../raster/r.mfilter/main.c:63
-#, fuzzy
 msgid "Path to filter file"
-msgstr "Scieżka do pliku z fontami"
+msgstr "Scieżka do pliku z filtrem"
 
 #: ../raster/r.mfilter/main.c:72 ../raster/r.mfilter/main.c:96
-#, fuzzy
 msgid "Filter"
-msgstr "Linie"
+msgstr "Filtr"
 
 #: ../raster/r.mfilter/main.c:95
 msgid "Apply filter only to zero data values"
@@ -5223,7 +5150,6 @@
 #: ../raster/simwe/r.sim.water/main.c:212 ../raster/r.topmodel/main.c:76
 #: ../raster/r.topmodel/main.c:83 ../raster/r.topmodel/main.c:90
 #: ../raster/r.topmodel/main.c:98 ../raster/r.topmodel/main.c:129
-#, fuzzy
 msgid "Output"
 msgstr "Wyjście"
 
@@ -5552,18 +5478,16 @@
 msgstr "Błąd podczas odczytu mapy rastrowej 3D"
 
 #: ../raster/r.to.rast3elev/main.c:498 ../raster/r.to.rast3/main.c:285
-#, fuzzy
 msgid "Creating 3D raster map"
-msgstr "Nie mogę znaleźć mapsetu dla %s"
+msgstr "Tworzenie mapy rastrowej 3D"
 
 #: ../raster/r.to.rast3elev/main.c:546 ../raster/r.to.rast3/main.c:341
 msgid "Error closing 3d raster map"
 msgstr "Błąd podczas zamykania mapy rastrowej 3D"
 
 #: ../raster/r.out.ppm/main.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Converts a GRASS raster map to a PPM image file at the pixel resolution of the currently defined region."
-msgstr "Eksportuje pliki rastrowe GRASS do plików obrazów w formacie 8/24bit TIFFo rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
+msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.ppm/main.c:64
 #, fuzzy
@@ -5580,9 +5504,9 @@
 msgstr "wierszy = %d, kolumn = %d"
 
 #: ../raster/r.out.ppm/main.c:138
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open file <%s> for write"
-msgstr "Nie mozna otworzyć pliku [%s] do odczytu"
+msgstr "Nie mozna otworzyć pliku <%s> do zapisu"
 
 #: ../raster/r.out.ppm/main.c:167
 msgid "Converting..."
@@ -5621,7 +5545,7 @@
 
 #: ../raster/r.transect/main.c:56
 msgid "Outputs raster map layer values lying along user defined transect line(s)."
-msgstr ""
+msgstr "Tworzy plik wartości mapy rastrowej leżących na linii/liniach zdefiniowanych przez użytkownika."
 
 #: ../raster/r.transect/main.c:60
 msgid "Raster map to be queried"
@@ -5646,9 +5570,8 @@
 msgstr "wektor, interpolacja"
 
 #: ../raster/r.random/main.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Creates a raster map layer and vector point map containing randomly located points."
-msgstr "Tworzy rastrową i wektorową warstwę mapy zawierające przypadkowo rozmieszczone punkty."
+msgstr "Tworzy mapę rastrową zawierającą koncentryczne kręgi wokół zadanych pubktów."
 
 #: ../raster/r.random/main.c:69
 msgid "The number of points to allocate"
@@ -5669,7 +5592,7 @@
 
 #: ../raster/r.random/main.c:94 ../vector/v.in.ascii/in.c:161
 msgid "Do not build topology in points mode"
-msgstr ""
+msgstr "Nie buduj topologii w trybie punktowym"
 
 #: ../raster/r.random/main.c:95 ../vector/v.out.ascii/out.c:67
 #: ../vector/v.out.ascii/out.c:77 ../vector/v.out.ascii/out.c:84
@@ -6045,19 +5968,20 @@
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:66
 msgid "X-part of the hydraulic conductivity tensor in [m/s]"
-msgstr ""
+msgstr "Część X tensora współczynnika filtracji w [m/s]"
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:71
 msgid "Y-part of the hydraulic conductivity tensor in [m/s]"
-msgstr ""
+msgstr "Część Y tensora współczynnika filtracji w [m/s]"
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:76
 msgid "Water sources and sinks in [m^3/s]"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:80
+#, fuzzy
 msgid "Specific yield in [1/m]"
-msgstr ""
+msgstr "Odsączalność w [1/m]"
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:84
 msgid "Recharge"
@@ -6116,7 +6040,7 @@
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:190
 #: ../locale/scriptstrings/r.blend_to_translate.c:2
 msgid "raster"
-msgstr ""
+msgstr "raster"
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:191
 msgid "Numerical calculation program for transient, confined and unconfined groundwater flow in two dimensions."
@@ -6300,7 +6224,7 @@
 #: ../raster/r.buffer/main.c:168
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Pass %d (of %d)"
-msgstr "2-przebiegowy"
+msgstr "Przebieg %d (z %d)..."
 
 #: ../raster/r.buffer/execute.c:34
 #, fuzzy
@@ -6315,7 +6239,7 @@
 #: ../raster/r.buffer/write_map.c:48
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Writing output raster map <%s>..."
-msgstr "yjściowa mapa rastrowa"
+msgstr "Zapis wyjściowej mapy rastrowej %s..."
 
 #: ../raster/r.buffer/parse_dist.c:54
 #, fuzzy, c-format
@@ -6387,8 +6311,9 @@
 msgstr "%s: nie można otworzyć pliku tymczasowego"
 
 #: ../raster/r.surf.idw2/main.c:61
+#, fuzzy
 msgid "Surface generation program."
-msgstr ""
+msgstr "Oszacowanie powierzchni obszaru dla map rastrowych."
 
 #: ../raster/r.surf.idw2/main.c:80
 #, fuzzy
@@ -6408,7 +6333,7 @@
 #: ../raster/r.surf.idw2/main.c:114
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Interpolating raster map <%s>... %d rows... "
-msgstr "yjściowa mapa rastrowa"
+msgstr "Interpolowanie mapy rastrowej <%s> (%d wierszy)..."
 
 #: ../raster/r.surf.idw2/main.c:123
 msgid "Cannot get row"
@@ -7205,7 +7130,7 @@
 #: ../raster/r.info/main.c:71
 #, fuzzy
 msgid "Output basic information about a raster map layer."
-msgstr "Wyświetla podstawowe informacje o mapie rastrowej"
+msgstr "Narzędzie interpolacji powierzchni dla warstw map rastrowych."
 
 #: ../raster/r.info/main.c:82
 msgid "Print raster map resolution (NS-res, EW-res) only"
@@ -7381,9 +7306,8 @@
 #: ../vector/v.proj/main.c:70 ../vector/v.proj/main.c:87
 #: ../vector/v.proj/main.c:96 ../vector/v.net.flow/main.c:87
 #: ../vector/v.net.flow/main.c:92 ../vector/v.net.flow/main.c:98
-#, fuzzy
 msgid "Source"
-msgstr "Powierzchnia"
+msgstr "Źródło"
 
 #: ../raster/r.proj/main.c:143 ../raster/r.proj.seg/main.c:154
 #, fuzzy
@@ -7410,9 +7334,8 @@
 #: ../raster/r.proj.seg/main.c:190 ../raster/r.proj.seg/main.c:203
 #: ../raster/r.proj.seg/main.c:217 ../raster/r.proj.seg/main.c:223
 #: ../vector/v.proj/main.c:101 ../vector/v.proj/main.c:113
-#, fuzzy
 msgid "Target"
-msgstr "poligon"
+msgstr "Cel"
 
 #: ../raster/r.proj/main.c:178 ../raster/r.proj.seg/main.c:189
 #: ../imagery/i.rectify/main.c:136
@@ -7595,9 +7518,8 @@
 msgstr "raster, interpolacja"
 
 #: ../raster/r.out.mpeg/main.c:391
-#, fuzzy
 msgid "Raster File Series to MPEG Conversion."
-msgstr "Program Konwersji Serii Plików Rastrowych do formatu MPG."
+msgstr "Konwersja Serii Plików Rastrowych do formatu MPEG."
 
 #: ../raster/r.out.mpeg/main.c:402 ../visualization/xganim/main.c:600
 #, c-format
@@ -7644,7 +7566,6 @@
 msgstr "Nie można utworzyć pliku tymczasowego"
 
 #: ../raster/r.fill.dir/main.c:86
-#, fuzzy
 msgid "Filters and generates a depressionless elevation map and a flow direction map from a given elevation raster map."
 msgstr "Filtruje rastrową mapę modelu terenu i generuje mapę powierzchni pozbawionej depresji oraz mapę linii spływu."
 
@@ -7724,9 +7645,8 @@
 msgstr "Znaleziono %d obszary 'nierozwiązanych' problemów"
 
 #: ../raster/r.resamp.interp/main.c:74
-#, fuzzy
 msgid "Resamples raster map layers to a finer grid using interpolation."
-msgstr "Generuje warstwę mapy rastrowej pokazującą działy wodne zlewni."
+msgstr "Zwiększenie rozdzielczości rastra z użyciem interpolacji. "
 
 #: ../raster/r.resamp.interp/main.c:83
 msgid "Interpolation method"
@@ -7761,7 +7681,7 @@
 msgstr "Dopuszczalne są tylko nie-zerowe wartości danych"
 
 #: ../raster/r.cross/main.c:122
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "More than %d files not allowed"
 msgstr "Więcej niż %d plików niedozwolonych"
 
@@ -7792,7 +7712,7 @@
 #: ../raster/r.resamp.rst/main.c:158
 #, fuzzy
 msgid "Reinterpolates and optionally computes topographic analysis from input raster map to a new raster map (possibly with different resolution) using regularized spline with tension and smoothing."
-msgstr "Przeprowadza ponowną interpolację i dokonuje analiz topograficznych wejściowego pliku rastrowego tworząc nowy plik rastrowy (z możliwością zmiany rozdzielczości) używając metody 'rst' i wygładzania"
+msgstr "Próbkuje warstwę mapy rastrowej z użyciem funkcji sklejalnych."
 
 #: ../raster/r.resamp.rst/main.c:169
 msgid "Desired east-west resolution"
@@ -7929,9 +7849,9 @@
 msgstr "Niewystarczająca ilość pamięci dla adxy"
 
 #: ../raster/r.resamp.rst/main.c:408
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "[%s]: Map is the wrong resolution"
-msgstr "[%s]: Mapa ma złą rozdzielczość"
+msgstr "[%s]: Map ma złą rozdzielczość"
 
 #: ../raster/r.resamp.rst/main.c:416
 msgid "Smoothing values can not be negative or NULL"
@@ -8018,7 +7938,6 @@
 msgstr "raster, statystyki"
 
 #: ../raster/r.clump/main.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Recategorizes data in a raster map by grouping cells that form physically discrete areas into unique categories."
 msgstr "Zmienia kategorie danych w mapie rastrowej poprzez grupowanie komórek rastra, które formują fizycznie wydzielone obszary, na kategorie unikalne."
 
@@ -8034,7 +7953,7 @@
 #: ../raster/r.clump/clump.c:98
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Pass %d..."
-msgstr "2-przebiegowy"
+msgstr "Przebieg #%d (z %d)..."
 
 #: ../raster/r.clump/clump.c:101
 #, c-format
@@ -8049,7 +7968,7 @@
 #: ../raster/r.out.tiff/r.out.tiff.c:101
 #, fuzzy
 msgid "Exports a GRASS raster map to a 8/24bit TIFF image file at the pixel resolution of the currently defined region."
-msgstr "Eksportuje pliki rastrowe GRASS do plików obrazów w formacie 8/24bit TIFFo rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
+msgstr "Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
 
 #: ../raster/r.out.tiff/r.out.tiff.c:111
 #, fuzzy
@@ -8096,9 +8015,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.tiff/r.out.tiff.c:198
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open TIFF file <%s>"
-msgstr "Nie mozna otworzyć pliku wejściowego <%s@%s>."
+msgstr "Nie mozna otworzyć pliku TIFF <%s>"
 
 #: ../raster/r.out.tiff/r.out.tiff.c:283 ../raster/r.texture/main.c:261
 #: ../raster/r.carve/raster.c:12 ../imagery/i.zc/main.c:167
@@ -8106,14 +8025,12 @@
 msgstr "Odczytywanie mapy rastrowej..."
 
 #: ../raster/r.out.tiff/r.out.tiff.c:414
-#, fuzzy
 msgid "Writing TIFF World file"
-msgstr "Zapisywanie pliku World dla pliku TIFF ..."
+msgstr "Zapisywanie pliku World dla pliku TIFF"
 
 #: ../raster/r.out.tiff/r.out.tiff.c:422
-#, fuzzy
 msgid "Unable to open TIFF world file for writing"
-msgstr "Nie mozna otworzyć pliku [%s] do odczytu"
+msgstr "Nie można otworzyć pliku TIFF world do zapisu"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:159
 msgid "raster, import, LIDAR"
@@ -8124,14 +8041,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:165
-#, fuzzy
 msgid "ASCII file containing input data (or \"-\" to read from stdin)"
-msgstr "Plik ascii zawierający sygnatury widmowe"
+msgstr "Plik ASCII zawierający dane wejściowe (lub \"-\" aby wczytać z stdin)"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:173
-#, fuzzy
 msgid "Statistic to use for raster values"
-msgstr "Informacje statystyczne dla rastrowych warstw mapy."
+msgstr "Funkcje statystyczne dla wartości rastrowych"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:177 ../raster/r.in.xyz/main.c:243
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:252
@@ -8140,33 +8055,31 @@
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:185 ../raster/r.in.arc/main.c:80
 msgid "Storage type for resultant raster map"
-msgstr "Sposób przechowywania dla wynikowej mapy rastrowej"
+msgstr "Sposób zapisu wynikowej mapy rastrowej"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:196
 msgid "Column number of x coordinates in input file (first column is 1)"
-msgstr ""
+msgstr "Numer kolumny pliku wejściowego przechowującej współrzędne x (pierwsza kolumna ma numer 1)"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:204
 msgid "Column number of y coordinates in input file"
-msgstr ""
+msgstr "Numer kolumny pliku wejściowego przechowującej współrzędne y"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:212
 msgid "Column number of data values in input file"
-msgstr ""
+msgstr "Numer kolumny pliku wejściowego przechowującej dane"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:220
-#, fuzzy
 msgid "Filter range for z data (min,max)"
-msgstr "Zakres wartości całkowitych: min,max"
+msgstr "Zakres filtra dla danych z: (min,max)"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:227
 msgid "Scale to apply to z data"
-msgstr ""
+msgstr "Współczynnik skali dla danych z"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:242
-#, fuzzy
 msgid "pth percentile of the values"
-msgstr "ciąg znaków reprezentujący wartości rastra 'no data'"
+msgstr "pth percentyl wartości"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:251
 msgid "Discard <trim> percent of the smallest and <trim> percent of the largest observations"
@@ -8174,12 +8087,11 @@
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:256
 msgid "Scan data file for extent then exit"
-msgstr ""
+msgstr "Skanuj plik danych w poszukiwaniu zakresu i wyjdź"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:261
-#, fuzzy
 msgid "In scan mode, print using shell script style"
-msgstr "Wyświetl ustawienia bieżącego regionu (styl skryptu powłoki)"
+msgstr "W trybie skanowania, wyświetl informacje w stylu skryptu shell"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:265
 msgid "Ignore broken lines"
@@ -8187,12 +8099,11 @@
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:291
 msgid "Please specify a reasonable column number."
-msgstr ""
+msgstr "Wprowadź właściwy numer kolumny."
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:302
-#, fuzzy
 msgid "Invalid zrange"
-msgstr "Niewłaściwy przedział czasowy"
+msgstr "Niewłaściwy zakres z"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:389
 msgid "Unable to calculate percentile without the pth option specified!"
@@ -8274,8 +8185,9 @@
 msgstr "Zakres:   min     max\n"
 
 #: ../raster/r.texture/main.c:76
+#, fuzzy
 msgid "Generate images with textural features from a raster map."
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj interaktywnie wartości komórek na mapie rastrwej."
 
 #: ../raster/r.texture/main.c:87
 msgid "Prefix for output raster map(s)"
@@ -8415,16 +8327,17 @@
 
 #: ../raster/r.out.arc/main.c:87
 msgid "List one entry per line instead of full row"
-msgstr "Lista pojedyńczych wejść na linię zamiast pełnego rzędu"
+msgstr "Lista pojedynczych wejść na linię zamiast pełnego rzędu"
 
 #: ../raster/r.out.arc/main.c:93
 #, fuzzy
 msgid "Use cell center reference in header instead of cell corner"
-msgstr "Lista pojedyńczych wejść na linię zamiast pełnego rzędu"
+msgstr "Lista pojedynczych wejść na linię zamiast pełnego rzędu"
 
 #: ../raster/r.surf.contour/main.c:54
+#, fuzzy
 msgid "Surface generation program from rasterized contours."
-msgstr ""
+msgstr "Oszacowanie powierzchni obszaru dla map rastrowych."
 
 #: ../raster/r.surf.contour/main.c:61
 msgid "Name of existing raster map containing contours"
@@ -8444,9 +8357,8 @@
 
 #: ../raster/r.colors/main.c:175
 #: ../locale/scriptstrings/r.colors.stddev_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "raster, color table"
-msgstr "raster do usunięcia"
+msgstr "raster, paleta kolorów"
 
 #: ../raster/r.colors/main.c:177
 msgid "Creates/modifies the color table associated with a raster map layer."
@@ -8481,9 +8393,8 @@
 
 #: ../raster/r.colors/main.c:211 ../raster/r.null/null.c:105
 #: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:11
-#, fuzzy
 msgid "Remove"
-msgstr "%5d usuniętych wierzchołków"
+msgstr "Usuń"
 
 #: ../raster/r.colors/main.c:216
 msgid "Only write new color table if one doesn't already exist"
@@ -8516,9 +8427,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.colors/main.c:277
-#, fuzzy
 msgid "No raster map specified"
-msgstr "Nie określono mapy z danymi"
+msgstr "Nie określono mapy rastrowej"
 
 #: ../raster/r.colors/main.c:280
 msgid "One of \"-i\" or \"-r\" or options \"color\", \"rast\" or \"rules\" must be specified!"
@@ -8537,9 +8447,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.colors/main.c:311
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to remove color table of raster map <%s>"
-msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+msgstr "Nie można usunąć palety kolorów mapy rastrowej <%s>"
 
 #: ../raster/r.colors/main.c:313
 #, fuzzy, c-format
@@ -8705,9 +8615,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.li/r.li.padcv/padcv.c:37
-#, fuzzy
 msgid "Calculates coefficient of variation of patch area on a raster map"
-msgstr "oblicza statystyki z mapy rastrowej GRASS"
+msgstr ""
 
 #: ../raster/r.li/r.li.padcv/padcv.c:44 ../raster/r.li/r.li.mpa/mpa.c:45
 #: ../raster/r.li/r.li.patchnum/main.c:43 ../raster/r.li/r.li.mps/mps.c:47
@@ -8760,9 +8669,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.li/r.li.padsd/padsd.c:35
-#, fuzzy
 msgid "Calculates standard deviation of patch area a raster map"
-msgstr "Oblicza standard deviation of patch area a raster map"
+msgstr ""
 
 #: ../raster/r.li/r.li.richness/richness.c:37
 #: ../raster/r.li/r.li.dominance/dominance.c:36
@@ -8972,9 +8880,8 @@
 msgstr "Nie można utworzyć lseek"
 
 #: ../raster/r.li/r.li.padrange/padrange.c:37
-#, fuzzy
 msgid "Calculates range of patch area size on a raster map"
-msgstr "Przeskalowanie zakresu wartości kategorii w warstwie mapy rastrowej."
+msgstr ""
 
 #: ../raster/r.li/r.li.shannon/shannon.c:36
 #, fuzzy
@@ -9157,9 +9064,8 @@
 msgstr "Nie mogę ustawić użytkownika/hasła"
 
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:571
-#, fuzzy
 msgid "Unable to set projection"
-msgstr "Nie można utworzyć plików odwzorowania: %s"
+msgstr "Nie można ustawić projekcji"
 
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:577
 #, fuzzy
@@ -9313,7 +9219,7 @@
 
 #: ../raster/r.null/null.c:71 ../raster/r.null/null.c:79
 msgid "Modify"
-msgstr ""
+msgstr "Zmodyfikuj"
 
 #: ../raster/r.null/null.c:83
 msgid "Only do the work if the map is floating-point"
@@ -9322,7 +9228,7 @@
 #: ../raster/r.null/null.c:84 ../raster/r.null/null.c:89
 #: ../raster/r.null/null.c:95
 msgid "Check"
-msgstr ""
+msgstr "Sprawdź"
 
 #: ../raster/r.null/null.c:88
 msgid "Only do the work if the map is integer"
@@ -9396,9 +9302,9 @@
 msgstr "Usuwanie pliku null dla [%s]...\n"
 
 #: ../raster/r.null/null.c:264
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: %s: illegal value spec"
-msgstr "%s: %s - niewłaściwa nazwa"
+msgstr "%s: %s: niewłaściwa wartość"
 
 #: ../raster/r.null/null.c:333
 #, fuzzy, c-format
@@ -9599,14 +9505,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.grow.distance/main.c:132
-#, fuzzy
 msgid "Generates a raster map layer of distance to features in input layer."
-msgstr "Tworzy warstwę mapy rastrowej z ciągłymi obszarami powiększonymi o jedną komórkę"
+msgstr "Tworzy warstwę mapy rastrowej obrazującą odległość do najbliższego obiektu."
 
 #: ../raster/r.grow.distance/main.c:139
-#, fuzzy
 msgid "Name for distance output map"
-msgstr "Nazwa mapy wejściowej"
+msgstr "Nazwa wynikowej mapy odległości"
 
 #: ../raster/r.grow.distance/main.c:144
 #, fuzzy
@@ -9723,9 +9627,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:131
-#, fuzzy
 msgid "Altitude of the sun above horizon, degrees (A)"
-msgstr "A: wysokość słońca nad horyzontem, w stopniach"
+msgstr "Wysokość słońca nad horyzontem, w stopniach (A)"
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:132 ../raster/r.sunmask/main.c:141
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:208 ../raster/r.sunmask/main.c:218
@@ -9733,46 +9636,43 @@
 msgstr "Pozycja"
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:140
-#, fuzzy
 msgid "Azimuth of the sun from the north, degrees (A)"
-msgstr "A: azytmut słońca od kierunku północy, w stopniach"
+msgstr "Azytmut słońca od kierunku północy, w stopniach (A)"
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:147
 msgid "Year (B)"
-msgstr ""
+msgstr "Rok (B)"
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:149 ../raster/r.sunmask/main.c:157
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:165 ../raster/r.sunmask/main.c:173
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:181 ../raster/r.sunmask/main.c:189
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:198
 msgid "Time"
-msgstr ""
+msgstr "Czas"
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:155
 msgid "Month (B)"
-msgstr ""
+msgstr "Miesiąc (B)"
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:163
 msgid "Day (B)"
-msgstr ""
+msgstr "Dzień (B)"
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:171
 msgid "Hour (B)"
-msgstr ""
+msgstr "Godzina (B)"
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:179
-#, fuzzy
 msgid "Minutes (B)"
-msgstr "B: minuty (0..60)"
+msgstr "Minuty (B)"
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:187
-#, fuzzy
 msgid "Seconds (B)"
-msgstr "B: sekundy (0..60)"
+msgstr "Sekundy (B)"
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:196
 msgid "Timezone"
-msgstr ""
+msgstr "Strefa czasowa"
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:197
 msgid "East positive, offset from GMT, also use to adjust daylight savings"
@@ -10034,9 +9934,8 @@
 msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
 
 #: ../raster/r.random.surface/init.c:40
-#, fuzzy
 msgid "Name for output raster map(s)"
-msgstr "Nazwa dla wynikowej mapy rastrowej "
+msgstr "Nazwa wyjściowej mapy rastrowej"
 
 #: ../raster/r.random.surface/init.c:58
 #, fuzzy
@@ -10131,13 +10030,11 @@
 msgstr "<%s> jest niedozwoloną nazwą pliku"
 
 #: ../raster/r.thin/main.c:55
-#, fuzzy
 msgid "raster, thin"
-msgstr "wektor, interpolacja"
+msgstr "raster, wycień"
 
 # wycienia?
 #: ../raster/r.thin/main.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Thins non-zero cells that denote linear features in a raster map."
 msgstr "Wycienia niezerowe komórki rastra, które tworzą struktury liniowe na mapach rastrowych"
 
@@ -10330,9 +10227,8 @@
 msgstr "raster, metadane"
 
 #: ../raster/r.timestamp/main.c:36
-#, fuzzy
 msgid "Modifies a timestamp for a raster map."
-msgstr "Odśwież/dodaj/usuń znacznik czasu dla mapy rastrowej 3D."
+msgstr "Modyfikuje znacznik czasu mapy rastrowej."
 
 #: ../raster/r.timestamp/main.c:37
 msgid "Print/add/remove a timestamp for a raster map."
@@ -10372,9 +10268,8 @@
 msgstr "Typ obiektu"
 
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Smooth corners of area features"
-msgstr "Wygładzaj rogi"
+msgstr "Wygładzaj brzegi obiektów powierzchniowych"
 
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:73
 msgid "Use raster values as categories instead of unique sequence (CELL only)"
@@ -10392,21 +10287,19 @@
 
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:79
 msgid "Write raster values as z coordinate. Table is not created. Currently supported only for points."
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz wartości rastra jako współrzędną z. Nie twórz tabeli. Opcja obecnie możliwa tylko dla punktów."
 
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:86
 msgid "Do not build vector topology (use with care for massive point export)"
-msgstr ""
+msgstr "Nie buduj topologii (używaj dla masowego eksportu punktów)"
 
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Quiet - Do not show progress"
 msgstr "Cisza - ukryj informacje o postępie"
 
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:109
-#, fuzzy
 msgid "z flag is supported only for points"
-msgstr "Wyświetl listę wspieranych formatów wyjściowych"
+msgstr "flaga z działa tylko dla punktów"
 
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:123
 msgid "Raster is not CELL, '-v' flag ignored, raster values will be written to the table."
@@ -10418,7 +10311,7 @@
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:386
 #, c-format
 msgid "Unable to create table: %s"
-msgstr "Nie można utworzyć tabeli: [%s]"
+msgstr "Nie można utworzyć tabeli: %s"
 
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:198 ../vector/v.mkgrid/main.c:259
 #: ../vector/v.overlay/main.c:469
@@ -10426,7 +10319,7 @@
 msgstr "Nie można utworzyć indeksu"
 
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:273
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to insert into table: %s"
 msgstr "Nie można wstawić do tabeli: %s"
 
@@ -10457,12 +10350,12 @@
 #: ../raster/r.to.vect/areas.c:119
 #, fuzzy
 msgid "Extracting areas..."
-msgstr "Zapiywanie %s ..."
+msgstr "Zapiywanie powierzchni..."
 
 #: ../raster/r.to.vect/lines.c:69
 #, fuzzy
 msgid "Extracting lines..."
-msgstr "Zapiywanie %s ..."
+msgstr "Zapiywanie linii..."
 
 #: ../raster/r.to.vect/lines.c:493
 msgid ""
@@ -10498,12 +10391,11 @@
 #: ../raster/r.cats/main.c:53
 #, fuzzy
 msgid "Manages category values and labels associated with user-specified raster map layers."
-msgstr "Wyświetla wartości i etykiety kategorii powiązanych z okreslonymi przez użytkownika warstwami mapy rastrowej"
+msgstr "Tworzy/modyfikuje paletę kolorów związaną z warstwą mapy rastrowej."
 
 #: ../raster/r.cats/main.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Comma separated value list"
-msgstr "Lista wartosci oddzielonych przecinkami: np. 1.4,3.8,13"
+msgstr "Lista wartosci oddzielonych przecinkami"
 
 #: ../raster/r.cats/main.c:67
 msgid "Example: 1.4,3.8,13"
@@ -10864,11 +10756,11 @@
 msgstr "Niedozwolona współrzędna N <%s>\n"
 
 #: ../raster/r.water.outlet/main.c:96
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Warning, ignoring point outside window: \n"
 "  %.4f,%.4f\n"
-msgstr ""
+msgstr "UWAGA: zignorowano punkty poza regionem: %.4f,%.4f"
 
 #: ../raster/r.water.outlet/main.c:113
 #, fuzzy
@@ -10886,8 +10778,9 @@
 msgstr "nie można otworzyć nowej warstwy ekspozycji mapy."
 
 #: ../raster/r.horizon/main.c:179
+#, fuzzy
 msgid "Horizon angle computation from a digital elevation model."
-msgstr ""
+msgstr "Wyznacza wysokość linii horyzontu na podstawie modelu terenu."
 
 #: ../raster/r.horizon/main.c:181
 msgid "Computes horizon angle height from a digital elevation model. The module has two different modes of operation: 1. Computes the entire horizon around a single point whose coordinates are given with the 'coord' option. The horizon height (in radians). 2. Computes one or more raster maps of the horizon height in a single direction. The input for this is the angle (in degrees), which is measured counterclockwise with east=0, north=90 etc. The output is the horizon height in radians."
@@ -11181,7 +11074,7 @@
 #: ../raster/r.recode/main.c:43
 #, fuzzy
 msgid "Recodes categorical raster maps."
-msgstr "Przekodowanie mapy rastrowej."
+msgstr "Przekodowana mapa rastrowa:"
 
 #: ../raster/r.recode/main.c:46
 #, fuzzy
@@ -11194,12 +11087,10 @@
 msgstr "Plik zawierający wyrażenia SQL"
 
 #: ../raster/r.recode/main.c:54
-#, fuzzy
 msgid "\"-\" to read from stdin"
-msgstr "Nie mozna otworzyć pliku wejściowego z stdin"
+msgstr "\"-\" aby wczytać z stdin"
 
 #: ../raster/r.recode/main.c:61
-#, fuzzy
 msgid "Title for output raster map"
 msgstr "Tytuł wyjściowej mapy rastrowej"
 
@@ -11229,9 +11120,9 @@
 msgstr "Zakres rozpiętości danych wynosi %ld do %ld\n"
 
 #: ../raster/r.recode/read_rules.c:36
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to read range of raster map <%s>"
-msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+msgstr "Nie można odczytać zakresu danych mapy rastrowej <%s>"
 
 #: ../raster/r.recode/read_rules.c:41
 #, fuzzy, c-format
@@ -11278,9 +11169,8 @@
 msgstr "Przedział mniejszy lub równy zero niedozwolony."
 
 #: ../raster/r.volume/main.c:57
-#, fuzzy
 msgid "raster, volume"
-msgstr "raster3d, voxel"
+msgstr ""
 
 #: ../raster/r.volume/main.c:59
 msgid "Calculates the volume of data \"clumps\", and (optionally) produces a GRASS vector points map containing the calculated centroids of these clumps."
@@ -11330,9 +11220,8 @@
 msgstr "Pliku rastra [%s] nie znaleziono"
 
 #: ../raster/r.distance/main.c:38
-#, fuzzy
 msgid "raster, distance"
-msgstr "wektor, interpolacja"
+msgstr "raster, odległość"
 
 #: ../raster/r.distance/main.c:40
 msgid "Locates the closest points between objects in two raster maps."
@@ -11377,8 +11266,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.carve/main.c:79
+#, fuzzy
 msgid "Takes vector stream data, transforms it to raster and subtracts depth from the output DEM."
-msgstr ""
+msgstr "Na podstawie wektorowego przebiegu cieków, wyznacza z rastrowego modelu terenu wysokości cieków."
 
 #: ../raster/r.carve/main.c:84
 msgid "Name of input raster elevation map"
@@ -11447,7 +11337,7 @@
 #: ../raster/r.mode/main.c:86
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: base raster map not found"
-msgstr "%s: %s - mapy rastrowej nie znaleziono"
+msgstr "Nie znaleziono bazowej mapy rastrowej <%s>"
 
 #: ../raster/r.mode/main.c:91
 #, fuzzy, c-format
@@ -11457,7 +11347,7 @@
 #: ../raster/r.mode/main.c:97
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s: base map and output map must be different"
-msgstr "Flaga -i może byść użyta z parametrem trasy zarówno łącznie jak i rozdzielnie"
+msgstr "Nazwy mapy bazowej i wyjściowej <%s> muszą się różnić"
 
 #: ../raster/r.mode/main.c:101
 #, fuzzy, c-format
@@ -11828,24 +11718,20 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.what.color/main.c:88 ../raster/r.what/main.c:91
-#, fuzzy
 msgid "raster, querying"
-msgstr "wektor, interpolacja"
+msgstr "raster, zapytania"
 
 #: ../raster/r.what.color/main.c:89
-#, fuzzy
 msgid "Queries colors for a raster map layer."
-msgstr "Informacje statystyczne dla rastrowych warstw mapy."
+msgstr "Odpytuje kolory rastrowej warstwy mapy."
 
 #: ../raster/r.what.color/main.c:97
-#, fuzzy
 msgid "Name of existing raster map to query colors"
-msgstr "Nazwa istniejącej mapy rastrowej"
+msgstr "Nazwa istniejącej mapy rastrowej do odpytania kolorów"
 
 #: ../raster/r.what.color/main.c:104
-#, fuzzy
 msgid "Values to query colors for"
-msgstr "Nie mozna odczytać koloru dla podziałki skali barwnej"
+msgstr "Wartości, dla których odpytać kolory"
 
 #: ../raster/r.what.color/main.c:111
 #, fuzzy
@@ -11853,9 +11739,8 @@
 msgstr "Format wyjściowy"
 
 #: ../raster/r.what.color/main.c:115
-#, fuzzy
 msgid "Read values from stdin"
-msgstr "Niedozwolona wartość dla współczynnika napięcia"
+msgstr "Czytaj wartości z stdin"
 
 #: ../raster/r.what.color/main.c:121
 #, fuzzy
@@ -11864,7 +11749,7 @@
 
 #: ../raster/r.in.ascii/main.c:68
 msgid "raster, import, conversion"
-msgstr ""
+msgstr "raster, import, konwersja"
 
 #: ../raster/r.in.ascii/main.c:70
 msgid "Converts ASCII raster file to binary raster map layer."
@@ -11884,16 +11769,16 @@
 
 #: ../raster/r.in.ascii/main.c:104
 msgid "Integer values are imported"
-msgstr "Wartości całkowite zostały zaimportowane"
+msgstr "Wartości całkowite są importowane"
 
 #: ../raster/r.in.ascii/main.c:108
 msgid "Floating point values are imported"
-msgstr "Wartości zmiennoprzecinkowe zostały zaimportowane"
+msgstr "Wartości zmiennoprzecinkowe są importowane"
 
 #: ../raster/r.in.ascii/main.c:112
 #, fuzzy
 msgid "Double floating point values are imported"
-msgstr "wartości licz o podwójnej precyzji zostały zaimportowane"
+msgstr "Wartości liczbowe o podwójnej precyzji są importowane"
 
 #: ../raster/r.in.ascii/main.c:117
 msgid "SURFER (Golden Software) ASCII file will be imported"
@@ -12075,9 +11960,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.random.cells/init.c:96
-#, fuzzy
 msgid "Distance must be >= 0.0"
-msgstr "'layer' musi być > 0 dla 'cats'."
+msgstr "Odległość musi być >= 0.0"
 
 #: ../raster/r.random.cells/init.c:156 ../imagery/i.topo.corr/main.c:52
 #, fuzzy, c-format
@@ -12158,7 +12042,7 @@
 
 #: ../raster/r.regression.line/main.c:44
 msgid "Calculates linear regression from two raster maps: y = a + b*x."
-msgstr ""
+msgstr "Oblicza regresję linearną dla dwóch map rastrowych: y = a + b*x"
 
 #: ../raster/r.regression.line/main.c:49
 msgid "Map for x coefficient"
@@ -12181,12 +12065,11 @@
 #: ../raster/r.resamp.stats/main.c:261
 #, fuzzy
 msgid "Resamples raster map layers to a coarser grid using aggregation."
-msgstr "Generuje warstwę mapy rastrowej pokazującą działy wodne zlewni."
+msgstr "Próbkuje warstwę mapy rastrowej z użyciem agregacji."
 
 #: ../raster/r.resamp.stats/main.c:271
-#, fuzzy
 msgid "Aggregation method"
-msgstr "Operacja agregacji"
+msgstr "Metoda agregacji"
 
 #: ../raster/r.resamp.stats/main.c:281
 msgid "Weight according to area (slower)"
@@ -12292,9 +12175,8 @@
 msgstr "Nieprawidłowy region: %s"
 
 #: ../raster/r.region/main.c:368
-#, fuzzy
 msgid "Unable to update boundaries"
-msgstr "nie można uaktualnić granic"
+msgstr "Nie można uaktualnić granic"
 
 #: ../raster/r.in.mat/main.c:94
 msgid "Imports a binary MAT-File(v4) to a GRASS raster."
@@ -12435,7 +12317,7 @@
 #: ../raster/r.param.scale/interface.c:55
 #, fuzzy
 msgid "Extracts terrain parameters from a DEM."
-msgstr "Mapa rastrowa terenu (DEM)"
+msgstr "Wpisz parametry dla"
 
 #: ../raster/r.param.scale/interface.c:56
 #, fuzzy
@@ -12753,13 +12635,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../general/manage/cmd/list.c:72 ../general/g.mlist/main.c:123
-#, fuzzy
 msgid "Mapset to list (default: current search path)"
-msgstr "Nazwa mapsetu (domyślnie: bieżący)"
+msgstr "Mapsety do przeszukania (domyślnie: bieżący)"
 
 #: ../general/manage/cmd/list.c:76 ../general/g.mlist/main.c:154
 msgid "Verbose listing (also list map titles)"
-msgstr ""
+msgstr "Rozszerzona lista (podaje również nazwy map)"
 
 #: ../general/manage/cmd/rename.c:42
 #, fuzzy
@@ -12860,7 +12741,7 @@
 
 #: ../general/g.access/exp_perms.c:32
 msgid "now"
-msgstr ""
+msgstr "teraz"
 
 #: ../general/g.proj/input.c:82
 msgid "Error reading WKT projection description"
@@ -12956,8 +12837,9 @@
 msgstr "Kod EPSG projekcji"
 
 #: ../general/g.proj/main.c:137 ../general/g.proj/main.c:143
+#, fuzzy
 msgid "Datum"
-msgstr ""
+msgstr "Data"
 
 #: ../general/g.proj/main.c:138
 #, fuzzy
@@ -13298,18 +13180,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.setproj/main.c:311
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to change the radius?"
-msgstr "Czy chcesz kontynuować"
+msgstr "Czy chcesz zmienić promień?"
 
 #: ../general/g.setproj/main.c:313 ../general/g.setproj/main.c:319
 msgid "Enter radius for the sphere in meters"
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.setproj/main.c:335
-#, fuzzy
 msgid "Invalid input ellipsoid"
-msgstr "Niewłaściwa czcionka: %s"
+msgstr "Niewłaściwa elipsoida wejściowa"
 
 #: ../general/g.setproj/main.c:446
 #, c-format
@@ -13451,14 +13331,13 @@
 msgstr "raster"
 
 #: ../general/g.transform/main.c:205
-#, fuzzy
 msgid "No active control points"
-msgstr "Brak punktów początkowych"
+msgstr "Brak aktywnych punktów kontrolnych"
 
 #: ../general/g.transform/main.c:300
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid coordinates: [%s]"
-msgstr "Niewłaściwe współrzędne %s %s"
+msgstr "Nieodpowiednie współrzędne: [%s]"
 
 #: ../general/g.transform/main.c:320
 #, fuzzy
@@ -13517,28 +13396,24 @@
 msgstr "ogólne, ustawienia"
 
 #: ../general/g.mapset/main.c:49
-#, fuzzy
 msgid "Changes current mapset."
-msgstr "Zmień bieżący mapset."
+msgstr "Zmienia bieżący mapset."
 
 #: ../general/g.mapset/main.c:50
 msgid "Optionally create new mapset or list available mapsets in given location."
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mapset/main.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Name of mapset where to switch"
-msgstr "Nazwa monitora graficznego który ma być zatrzymany"
+msgstr "Nazwa mapsetu na który przełączyć"
 
 #: ../general/g.mapset/main.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Location name (not location path)"
-msgstr "Nowa nazwa LOKACJI (nie ścieżka dostępu)"
+msgstr "Nazwa lokacji (nie ścieżka do lokacji)"
 
 #: ../general/g.mapset/main.c:75
-#, fuzzy
 msgid "GIS data directory (full path to the directory where the new location is)"
-msgstr "Nowe GISDBASE (pełna ścieżka dostępu do nowej lokacji)"
+msgstr "Położenie danych GIS (pełna ścieżka dostępu do nowej lokacji)"
 
 #: ../general/g.mapset/main.c:80
 msgid "Create mapset if it doesn't exist"
@@ -13548,12 +13423,10 @@
 #: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:4
 #: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:6
 #: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:8
-#, fuzzy
 msgid "Create"
-msgstr "Tworzenie"
+msgstr "Utwórz"
 
 #: ../general/g.mapset/main.c:86
-#, fuzzy
 msgid "List available mapsets"
 msgstr "Lista dostępnych mapsetów"
 
@@ -13612,9 +13485,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mapset/main.c:228
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Your current mapset is <%s>"
-msgstr "wypisz parametry bieżącego połączenia i wyjdź"
+msgstr "Bieżący mapse to <%s>"
 
 #: ../general/g.mapsets/dsply_path.c:30
 #, fuzzy, c-format
@@ -13622,14 +13495,13 @@
 msgstr "wypisz parametry bieżącego połączenia i wyjdź"
 
 #: ../general/g.mapsets/dsply_path.c:38
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<%s> not found in mapset list"
-msgstr "Kolumna <%s> nie została znaleziona w tabeli <%s>"
+msgstr "<%s> nie został znaleziony na liście mapsetów"
 
 #: ../general/g.mapsets/main.c:59
-#, fuzzy
 msgid "general, settings, search path"
-msgstr "ogólne, ustawienia"
+msgstr "ogólne, ustawienia, ścieżki przeszukiwania"
 
 #: ../general/g.mapsets/main.c:60
 #, fuzzy
@@ -13664,9 +13536,8 @@
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:7
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.lines_to_translate.c:6
 #: ../locale/scriptstrings/r.out.xyz_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Field separator"
-msgstr "Wyjściowy separator pól"
+msgstr "Separator pól"
 
 #: ../general/g.mapsets/main.c:92
 msgid "Special characters: newline, space, comma, tab"
@@ -13692,9 +13563,9 @@
 msgstr "MAPSET <%s> nie został znaleziony"
 
 #: ../general/g.mapsets/main.c:163
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Mapset <%s> added to search path"
-msgstr "Nazwa mapsetu (domyślnie: bieżący)"
+msgstr "Mapset <%s> dodany do ścieżek przeszukiwań"
 
 #: ../general/g.mapsets/main.c:189
 #, c-format
@@ -13706,9 +13577,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mapsets/dsply_maps.c:23
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Available mapsets:"
-msgstr "Lista dostępnych mapsetów"
+msgstr "Dostępne mapsety:"
 
 #: ../general/g.mapsets/dsply_maps.c:33
 #, c-format
@@ -13717,11 +13588,11 @@
 
 #: ../general/g.mremove/main.c:66 ../general/g.mlist/main.c:128
 msgid "Use basic regular expressions instead of wildcards"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj podstawowych wyrażeń regularnych zamiast symboli wieloznacznych"
 
 #: ../general/g.mremove/main.c:71 ../general/g.mlist/main.c:134
 msgid "Use extended regular expressions instead of wildcards"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj rozszerzonych wyrażeń regularnych zamiast symboli wieloznacznych"
 
 #: ../general/g.mremove/main.c:76
 #: ../locale/scriptstrings/db.droptable_to_translate.c:3
@@ -13730,9 +13601,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mremove/main.c:80
-#, fuzzy
 msgid "Remove base maps"
-msgstr "Wierzchnia mapa rastrowa"
+msgstr "Usuń mapy podkładowe"
 
 #: ../general/g.mremove/main.c:104 ../general/g.mlist/main.c:163
 msgid "-r and -e are mutually exclusive"
@@ -13759,21 +13629,23 @@
 "Line: %d\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Błąd formatu: <%s>\n"
+"Linia: %d\n"
+"%s"
 
 #: ../general/g.mremove/do_remove.c:21
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Removing %s <%s>"
-msgstr "nie można odczytać regionu <%s> w <%s>"
+msgstr "Usuwanie %s <%s>"
 
 #: ../general/g.mremove/do_remove.c:42 ../general/g.mremove/do_remove.c:84
-#, fuzzy
 msgid "couldn't be removed"
-msgstr "ikona do usunięcia"
+msgstr "nie mogło zostać usunięte"
 
 #: ../general/g.mremove/do_remove.c:62
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: couldn't be removed"
-msgstr "%s plik(i) do usunięcia"
+msgstr "%s: nie mogło zostać usunięte"
 
 #: ../general/g.mremove/do_remove.c:67 ../general/g.mremove/do_remove.c:89
 #, c-format
@@ -13781,14 +13653,14 @@
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mremove/do_remove.c:71 ../general/g.mremove/do_remove.c:93
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: removed"
-msgstr "raster 3D do usunięcia"
+msgstr "%s: usuniętych"
 
 #: ../general/g.mremove/do_remove.c:100
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<%s> nothing removed"
-msgstr "<%s> nie znaleziono\n"
+msgstr "<%s> nic nie usunięto"
 
 #: ../general/g.gisenv/main.c:40
 msgid "Outputs and modifies the user's current GRASS variable settings."
@@ -13854,27 +13726,24 @@
 
 #: ../general/g.mlist/main.c:67
 msgid "Lists available GRASS data base files of the user-specified data type optionally using the search pattern."
-msgstr ""
+msgstr "Wyszukuje mapy w formatach wskazanych przez użytkownika oraz nazwach przefiltrowanych według zadanego klucza"
 
 #: ../general/g.mlist/main.c:97
-#, fuzzy
 msgid "Map name search pattern (default: all)"
-msgstr "Wyjściowy znak separacji (domyślnie: tab)"
+msgstr "Klucz wyszukiwania nazw map (domyślnie: każdy)"
 
 #: ../general/g.mlist/main.c:98 ../general/g.mlist/main.c:106
 #: ../general/g.mlist/main.c:129 ../general/g.mlist/main.c:135
-#, fuzzy
 msgid "Pattern"
-msgstr "Raster"
+msgstr "Klucz"
 
 #: ../general/g.mlist/main.c:105
-#, fuzzy
 msgid "Map name exclusion pattern (default: none)"
-msgstr "Wyjściowy znak separacji (domyślnie: tab)"
+msgstr "Klucz zawężający nazwy map (domyślnie: żaden)"
 
 #: ../general/g.mlist/main.c:115
 msgid "One-character output separator, newline, comma, space, or tab"
-msgstr ""
+msgstr "Jednoznakowy separator, newline, comma, space, or tab"
 
 #: ../general/g.mlist/main.c:139
 msgid "Print data types"
@@ -13882,12 +13751,11 @@
 
 #: ../general/g.mlist/main.c:144
 msgid "Print fully-qualified map names (including mapsets)"
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetl pełne nazwy map (wraz z mapsetem)"
 
 #: ../general/g.mlist/main.c:149
-#, fuzzy
 msgid "Pretty printing in human readable format"
-msgstr "Powstrzymanie drukowania informacji nagłówkowych"
+msgstr "Wyświetl w formacie przyjaznym dla użytkownika"
 
 #: ../general/g.region/main.c:72
 msgid "Manages the boundary definitions for the geographic region."
@@ -13909,7 +13777,6 @@
 msgstr "Wyświetl ustawienia bieżącego regionu"
 
 #: ../general/g.region/main.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Print the current region in lat/long using the current ellipsoid/datum"
 msgstr "Wyświetl ustawienia bieżącego regionu we współrzędnych geograficznych dla bieżącej elipsoidy"
 
@@ -13948,9 +13815,8 @@
 msgstr "Wyświetl także ustawienia 3D"
 
 #: ../general/g.region/main.c:142
-#, fuzzy
 msgid "Print the maximum bounding box in lat/long on WGS84"
-msgstr "Wyswietl maksymalny zasięg granic we współrzędnych geograficznych dla elipsoidy WGS84 (tylko tryb -g)"
+msgstr "Wyswietl maksymalny zasięg granic we współrzędnych geograficznych dla elipsoidy WGS84"
 
 #: ../general/g.region/main.c:153
 #, fuzzy
@@ -13984,9 +13850,8 @@
 msgstr "Wartość dla dolnej krawędzi"
 
 #: ../general/g.region/main.c:271
-#, fuzzy
 msgid "Number of rows in the new region"
-msgstr "Liczba rzędów do zachowania w pamięci"
+msgstr "Liczba rzędów w nowym regionie"
 
 #: ../general/g.region/main.c:272 ../general/g.region/main.c:281
 #: ../general/g.region/main.c:291 ../general/g.region/main.c:301
@@ -14068,14 +13933,13 @@
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.region/main.c:874
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid input <%s=%s>"
-msgstr "Niewłaściwa czcionka: %s"
+msgstr "Niewłaściwe dane wejściowe <%s=%s>"
 
 #: ../general/g.region/main.c:895
-#, fuzzy
 msgid "format"
-msgstr "Format"
+msgstr "format"
 
 #: ../general/g.region/zoom.c:23
 #, c-format
@@ -14089,9 +13953,8 @@
 
 #: ../general/g.region/printwindow.c:263 ../general/g.region/printwindow.c:516
 #: ../general/g.region/printwindow.c:647
-#, fuzzy
 msgid "Unable to update lat/long projection parameters"
-msgstr "Nie można ustalić parametrów projekcji LatLong"
+msgstr "Nie można zaktualizować parametrów projekcji lat/long"
 
 #: ../general/g.region/printwindow.c:410
 msgid "You are already in Lat/Long. Use the -p flag instead."
@@ -14114,9 +13977,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.gui/main.c:43
-#, fuzzy
 msgid "GUI type"
-msgstr "Do typu"
+msgstr "Rodzaj GUI"
 
 #: ../general/g.gui/main.c:44
 msgid "Default value: GRASS_GUI if defined, otherwise wxpython"
@@ -14127,9 +13989,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.gui/main.c:54
-#, fuzzy
 msgid "Name of workspace file"
-msgstr "Nazwa pliku etykiety"
+msgstr "Nazwa pliku projektu"
 
 #: ../general/g.gui/main.c:58
 msgid "Update default GUI setting"
@@ -14158,14 +14019,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.findfile/main.c:54
-#, fuzzy
 msgid "Name of an existing map"
-msgstr "Nazwa istniejącej mapy rastrowej"
+msgstr "Nazwa istniejącej mapy"
 
 #: ../general/g.findfile/main.c:60
-#, fuzzy
 msgid "Name of a mapset"
-msgstr "Nazwa docelowego mapsetu"
+msgstr "Nazwa mapsetu"
 
 #: ../general/g.findfile/main.c:65
 msgid "Don't add quotes"
@@ -14177,9 +14036,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.profile/main.c:61
-#, fuzzy
 msgid "display, raster, profile"
-msgstr "wyświetl, raster"
+msgstr "wyświetl, raster, profil"
 
 #: ../display/d.profile/main.c:63
 msgid "Interactive profile plotting utility with optional output."
@@ -14203,7 +14061,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.profile/main.c:130
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -14269,9 +14126,8 @@
 msgstr "%s: nie można było odczytać tablicy kolorów dla <%s@%s>"
 
 #: ../display/d.profile/What.c:29
-#, fuzzy
 msgid "Error reading raster map"
-msgstr "Błąd podczas odczytywania mapy rastrowej <%s>"
+msgstr "Błąd podczas odczytywania mapy rastrowej"
 
 #: ../display/d.profile/Range.c:87
 msgid "one moment ..."
@@ -14327,14 +14183,14 @@
 msgstr "Wyświetl czcionki z opisem"
 
 #: ../display/d.font/main.c:105
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to access font path %s: %s"
-msgstr "Nie mozna otworzyć pliku wejściowego <%s@%s>."
+msgstr "Nie mozna otworzyć ścieżki czcionki %s: %s"
 
 #: ../display/d.font/main.c:109
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Font path %s is not a file"
-msgstr "Przedział mniejszy lub równy zero niedozwolony."
+msgstr "Ścieżka czcionki %s nie jest plikiem"
 
 #: ../display/d.font/main.c:126
 #, c-format
@@ -14575,9 +14431,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.text.new/main.c:612
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "[%s]: No such color. Use '%s'"
-msgstr "[%s]: nie ma takiego koloru"
+msgstr "[%s]: nie ma takiego koloru. Użyj '%s'"
 
 #: ../display/d.text.new/main.c:632
 #, c-format
@@ -14585,12 +14441,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.text.new/main.c:633
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " Left:  Place text here\n"
-msgstr " Lewy: 'co jest tutaj'\n"
+msgstr " Lewy: Umieść tekst tutaj\n"
 
 #: ../display/d.text.new/main.c:634
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " Right:  Quit\n"
 msgstr "Prawy: Zakończ\n"
 
@@ -14778,7 +14634,6 @@
 msgstr "Debugowanie wyjścia"
 
 #: ../display/d.frame/frame.c:95
-#, fuzzy
 msgid "name"
 msgstr "nazwa"
 
@@ -14846,9 +14701,8 @@
 msgstr "Bieżąca ramka jest niedostępna"
 
 #: ../display/d.geodesic/main.c:45 ../display/d.rhumbline/main.c:45
-#, fuzzy
 msgid "display, distance"
-msgstr "wyświetl, raster"
+msgstr "wyświetl, odległość"
 
 #: ../display/d.geodesic/main.c:47
 msgid "Displays a geodesic line, tracing the shortest distance between two geographic points along a great circle, in a longitude/latitude data set."
@@ -14864,9 +14718,8 @@
 msgstr "Kolor linii"
 
 #: ../display/d.geodesic/main.c:70
-#, fuzzy
 msgid "Text color or \"none\""
-msgstr "Kolor tekstu"
+msgstr "Kolor tekstu lub \"none\""
 
 #: ../display/d.geodesic/main.c:78 ../display/d.rhumbline/main.c:79
 #, c-format
@@ -14883,14 +14736,13 @@
 #: ../display/d.geodesic/main.c:95 ../display/d.geodesic/main.c:99
 #: ../display/d.rhumbline/main.c:89 ../display/d.rhumbline/main.c:93
 #: ../display/d.rhumbline/main.c:98 ../display/d.rhumbline/main.c:102
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s - illegal longitude"
-msgstr "%s - niewłaściwa nazwa"
+msgstr "%s - niewłaściwa długość geogr."
 
 #: ../display/d.menu/main.c:66
-#, fuzzy
 msgid "display, menu"
-msgstr "wyświetl, ustaw"
+msgstr "wyświetl, menu"
 
 #: ../display/d.menu/main.c:68
 msgid "Creates and displays a menu within the active frame on the graphics monitor."
@@ -15161,9 +15013,8 @@
 msgstr "Nie można użyć bieżącego okna"
 
 #: ../display/d.info/main.c:34 ../display/d.save/main.c:79
-#, fuzzy
 msgid "display, metadata"
-msgstr "wyświetl, raster"
+msgstr "wyświetl, mwtadane"
 
 #: ../display/d.info/main.c:36
 msgid "Display information about the active display monitor"
@@ -15390,14 +15241,13 @@
 
 #: ../display/d.vect.chart/plot.c:85 ../display/d.vect/attr.c:112
 #: ../vector/v.in.db/main.c:163
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open select cursor: '%s'"
-msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej [%s]"
+msgstr "Nie można otworzyć kursora wyboru: '%s'"
 
 #: ../display/d.rgb/main.c:54
-#, fuzzy
 msgid "display, raster, RGB"
-msgstr "wyświetl, raster"
+msgstr "wyświetl, raster, RGB"
 
 #: ../display/d.rgb/main.c:56
 msgid "Displays three user-specified raster maps as red, green, and blue overlays in the active graphics frame."
@@ -15408,18 +15258,17 @@
 msgstr "Nakładaj (tylko wartości bez null)"
 
 #: ../display/d.rgb/main.c:70
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Name of raster map to be used for '%s'"
-msgstr "Nazwa mapy rastrowej która ma zostać użyta dla <%s>"
+msgstr "Nazwa mapy rastrowej która ma zostać użyta dla '%s'"
 
 #: ../display/d.rgb/main.c:119
 msgid "Error reading row of data"
 msgstr "Błąd podczas odczytu rzędu danych"
 
 #: ../display/d.where/main.c:42
-#, fuzzy
 msgid "display, position, querying"
-msgstr "wyświetl indeks"
+msgstr "wyświetl, położenie, zapytania"
 
 #: ../display/d.where/main.c:44
 #, fuzzy
@@ -15524,9 +15373,8 @@
 msgstr "Wybierz flagę -n albo -s"
 
 #: ../display/d.measure/main.c:49
-#, fuzzy
 msgid "display, geometry"
-msgstr "wyświetl, wektor"
+msgstr "wyświetlanie, geometria"
 
 #: ../display/d.measure/main.c:51
 msgid "Measures the lengths and areas of features drawn by the user in the active display frame on the graphics monitor."
@@ -15603,7 +15451,6 @@
 
 #: ../display/d.text.freetype/main.c:334 ../display/d.text.freetype/main.c:461
 #: ../display/d.text.freetype/main.c:478
-#, fuzzy
 msgid "Unable to set size"
 msgstr "Nie można ustawić rozmiaru"
 
@@ -15736,9 +15583,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.thematic.area/main.c:117 ../vector/v.class/main.c:80
-#, fuzzy
 msgid "Number of classes to define"
-msgstr "Liczba kopii do wydrukowania"
+msgstr "Liczba klas do zdefiniowania"
 
 #: ../display/d.thematic.area/main.c:124
 msgid "Colors (one per class)."
@@ -15895,9 +15741,8 @@
 msgstr "Błąd w odczycie pliku colr dla <%s>."
 
 #: ../display/d.thematic.area/main.c:402 ../display/d.vect/main.c:608
-#, fuzzy
 msgid "Plotting ..."
-msgstr "Plotting ..."
+msgstr "Drukowanie ..."
 
 #: ../display/d.thematic.area/main.c:409 ../display/d.vect/main.c:616
 #, fuzzy
@@ -16067,9 +15912,8 @@
 msgstr "Plik kategorii dla <%s> jest niedostępny"
 
 #: ../display/d.colortable/main.c:156
-#, fuzzy
 msgid "Data range is empty"
-msgstr "Zakres rozpiętości danych wynosi %ld do %ld\n"
+msgstr "Zakres rozpiętości danych jest pusty"
 
 #: ../display/d.extract/main.c:50 ../display/d.what.vect/main.c:54
 #: ../display/d.vect/main.c:78
@@ -16109,9 +15953,8 @@
 msgstr "L: dodaj M: usuń R: wyjdź i zapisz\n"
 
 #: ../display/d.histogram/main.c:71
-#, fuzzy
 msgid "display, histogram, statistics"
-msgstr "raster, statystyki"
+msgstr "wyświetl, histogram, statystyki"
 
 #: ../display/d.histogram/main.c:73
 #, fuzzy
@@ -16326,9 +16169,9 @@
 
 #: ../display/d.mon/pgms/stop.c:76 ../display/d.mon/pgms/release.c:74
 #: ../display/d.mon/pgms/select.c:27
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No such monitor as <%s>"
-msgstr "[%s]: nie ma takiego koloru"
+msgstr "Nie ma takiego monitora jak <%s>"
 
 #: ../display/d.mon/pgms/stop.c:79
 #, c-format
@@ -16449,9 +16292,9 @@
 msgstr "Rozmiar obszaru jest większy niż maksymalny obszar(maxreg), nic nie zostało wyświetlone."
 
 #: ../display/d.paint.labels/main.c:121 ../vector/v.lrs/v.lrs.label/main.c:299
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open label file <%s>"
-msgstr "Nie mozna otworzyć pliku wejściowego <%s@%s>."
+msgstr "Nie mozna otworzyć pliku etykiet <%s>"
 
 #: ../display/d.paint.labels/do_labels.c:142
 #, c-format
@@ -16841,9 +16684,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.zoom/main.c:57
-#, fuzzy
 msgid "display, zoom"
-msgstr "wyświetl, wektor"
+msgstr "wyświetl, powiększenie"
 
 #: ../display/d.zoom/main.c:59
 msgid "Allows the user to change the current geographic region settings interactively, with a mouse."
@@ -16963,9 +16805,8 @@
 
 #: ../display/d.vect/label.c:28 ../display/d.vect/dir.c:28
 #: ../display/d.vect/attr.c:54
-#, fuzzy
 msgid "Can't read vector map"
-msgstr "Nie można wczytać wektora"
+msgstr "Nie można przeczytać mapy wektorowej"
 
 #: ../display/d.vect/main.c:79
 #, fuzzy
@@ -16985,9 +16826,8 @@
 msgstr "Numer warstwy. Jesli -1, wszystkie warstwy są wyświetlane."
 
 #: ../display/d.vect/main.c:122
-#, fuzzy
 msgid "Feature color"
-msgstr "Kolor linii"
+msgstr "Kolor obiektu"
 
 #: ../display/d.vect/main.c:123 ../display/d.vect/main.c:133
 #: ../display/d.vect/main.c:140 ../display/d.vect/main.c:151
@@ -17009,9 +16849,8 @@
 
 #: ../display/d.vect/main.c:126 ../display/d.vect/main.c:136
 #: ../display/d.vect/main.c:239 ../display/d.vect/main.c:249
-#, fuzzy
 msgid "Either a standard GRASS color, R:G:B triplet, or \"none\""
-msgstr "Kolor tła, standardowe kolory GRASS, triplet R:G:B lub \"bez koloru\""
+msgstr "Albo standardowy kolor GRASS, R:G:B, albo \"none\""
 
 #: ../display/d.vect/main.c:132
 msgid "Area fill color"
@@ -17095,9 +16934,8 @@
 msgstr "Kolor etykiety"
 
 #: ../display/d.vect/main.c:229
-#, fuzzy
 msgid "Either a standard color name or R:G:B triplet"
-msgstr "Kolor tekstu, standardowe kolory GRASS lub triplet R:G:B"
+msgstr "Albo standardowa nazwa koloru albo R:G:B"
 
 #: ../display/d.vect/main.c:236
 msgid "Label background color"
@@ -17419,9 +17257,8 @@
 msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej [%s]"
 
 #: ../vector/v.db.select/main.c:176
-#, fuzzy
 msgid "Unable to open select cursor"
-msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej [%s]"
+msgstr "Nie można otworzyć kursora wyboru"
 
 #: ../vector/v.db.select/main.c:197 ../vector/v.reclass/main.c:237
 #, c-format
@@ -17495,7 +17332,6 @@
 msgstr "Utrzymanie sieci."
 
 #: ../vector/v.net/main.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Performs network maintenance."
 msgstr "Utrzymanie sieci."
 
@@ -17531,9 +17367,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net/main.c:120
-#, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
-msgstr "Rozłączenie klastrów"
+msgstr "Nieznana operacja"
 
 #: ../vector/v.net/main.c:124
 #, fuzzy
@@ -17847,7 +17682,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.to.db/query.c:152
-#, fuzzy
 msgid "Unable to fetch record"
 msgstr "Nie można odczytać rekordu"
 
@@ -18058,9 +17892,9 @@
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:354
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:249
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:334
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "subregion %d of %d"
-msgstr "Podregion"
+msgstr "Podregion %d z %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:393
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:417
@@ -18207,9 +18041,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:715
-#, fuzzy
 msgid "Writing output..."
-msgstr "Zapisuje mapę ..."
+msgstr "Zapisuje wynik ..."
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/crosscorr.c:77
 #, c-format
@@ -18564,9 +18397,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:77
-#, fuzzy
 msgid "Vector based generalization."
-msgstr "wektor, interpolacja"
+msgstr "Generalizacja bazująca na wektorach."
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:94
 msgid "douglas;Douglas-Peucker Algorithm;douglas_reduction;Douglas-Peucker Algorithm with reduction parameter;lang;Lang Simplification Algorithm;reduction;Vertex Reduction Algorithm eliminates points close to each other;reumann;Reumann-Witkam Algorithm;boyle;Boyle's Forward-Looking Algorithm;sliding_averaging;McMaster's Sliding Averaging Algorithm;distance_weighting;McMaster's Distance-Weighting Algorithm;chaiken;Chaiken's Algorithm;hermite;Interpolation by Cubic Hermite Splines;snakes;Snakes method for line smoothing;network;Network generalization;displacement;Displacement of lines close to each other;"
@@ -18633,9 +18465,8 @@
 msgstr "Nieznana metoda"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:322
-#, fuzzy
 msgid "Displacement..."
-msgstr "Rozmieszczanie danych..."
+msgstr "Przesunięcie..."
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:331
 #, fuzzy
@@ -18682,7 +18513,7 @@
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:513
 msgid "changed"
-msgstr ""
+msgstr "zmieniony"
 
 #: ../vector/v.generalize/network.c:163
 #, fuzzy
@@ -18717,9 +18548,8 @@
 msgstr "Usuwanie konfliktów..."
 
 #: ../vector/v.build/main.c:34 ../vector/v.clean/main.c:43
-#, fuzzy
 msgid "vector, topology"
-msgstr "wektor do usunięcia"
+msgstr "wektor, topologia"
 
 #: ../vector/v.build/main.c:35
 msgid "Creates topology for GRASS vector map."
@@ -18987,27 +18817,24 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:985
-#, fuzzy
 msgid "Break polygons:"
-msgstr "Eksportuje linie jako poligony"
+msgstr "Rozłączanie poligonów:"
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:990 ../vector/v.in.ogr/main.c:1004
 msgid "Remove duplicates:"
 msgstr "Usuń duplikaty:"
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:1000
-#, fuzzy
 msgid "Break boundaries:"
-msgstr "Nie można otworzyć pliku wejściowego"
+msgstr "Rozłączanie granic:"
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:1008
 msgid "Clean boundaries at nodes:"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:1015
-#, fuzzy
 msgid "Merge boundaries:"
-msgstr "Nie można otworzyć pliku wejściowego"
+msgstr "Łączenie granic:"
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:1020
 msgid "Change boundary dangles to lines:"
@@ -19022,9 +18849,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:1034
-#, fuzzy
 msgid "Remove bridges:"
-msgstr "%5d usuniętych wierzchołków"
+msgstr "Usuwanie mostów:"
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:1053 ../vector/v.buffer2/main.c:590
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:682 ../vector/v.voronoi/dt_main.c:142
@@ -19039,9 +18865,8 @@
 msgstr "Obliczanie centroidów dla obszarów..."
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:1090
-#, fuzzy
 msgid "Write centroids:"
-msgstr "Zapisywanie centroidów ..."
+msgstr "Zapisywanie centroidów:"
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:1140
 #, c-format
@@ -19093,9 +18918,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ogr/geom.c:193
-#, fuzzy
 msgid "Cannot read part of geometry"
-msgstr "Nie można zapisać części geometrii"
+msgstr "Nie można przeczytać części geometrii"
 
 #: ../vector/v.in.ogr/geom.c:232 ../vector/v.in.ogr/geom.c:245
 #: ../vector/v.in.ogr/geom.c:273 ../vector/v.in.ogr/geom.c:319
@@ -19535,9 +19359,8 @@
 msgstr "wektor, geometria"
 
 #: ../vector/v.in.region/main.c:39
-#, fuzzy
 msgid "Create a new vector from the current region."
-msgstr "Wyświetl ustawienia bieżącego regionu"
+msgstr "Twórz nowy wektor dla zasięgu bieżącego regionu."
 
 #: ../vector/v.in.region/main.c:47
 msgid "Select type: line or area"
@@ -19601,7 +19424,7 @@
 #: ../vector/v.net.distance/main.c:107
 #, fuzzy
 msgid "To feature type"
-msgstr "Typ obiektu"
+msgstr "Typ obiektu (na)"
 
 #: ../vector/v.net.distance/main.c:216 ../vector/v.net.allpairs/main.c:157
 #: ../vector/v.net.timetable/main.c:112 ../vector/v.net.flow/main.c:176
@@ -19863,7 +19686,7 @@
 #: ../vector/v.random/main.c:85
 #, fuzzy
 msgid "Randomly generate a 2D/3D vector points map."
-msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
+msgstr "Przypadkowo rozmieszczone komórki i punkty (wektorowe)"
 
 #: ../vector/v.random/main.c:93
 msgid "Number of points to be created"
@@ -19896,9 +19719,8 @@
 
 #: ../vector/v.random/main.c:136 ../vector/v.in.dxf/main.c:74
 #: ../vector/v.edit/args.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Do not build topology"
-msgstr "Nie korzystaj z topologii."
+msgstr "Nie buduj topologii"
 
 #: ../vector/v.random/main.c:142
 msgid "v.random can't create 3D vector and attribute table at same time"
@@ -20074,9 +19896,8 @@
 
 #: ../vector/v.net.allpairs/main.c:74 ../vector/v.net.allpairs/main.c:80
 #: ../vector/v.net.centrality/main.c:116 ../vector/v.net.centrality/main.c:122
-#, fuzzy
 msgid "Cost"
-msgstr "Kontrast"
+msgstr "Koszt"
 
 #: ../vector/v.net.allpairs/main.c:79 ../vector/v.net.centrality/main.c:121
 msgid "Name of arc backward direction cost column"
@@ -20097,7 +19918,7 @@
 
 #: ../vector/v.label.sa/main.c:56
 msgid "Create optimally placed labels for vector map(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Utwórz optymalnie rozmieszczone etykiety dla map wektorowych"
 
 #: ../vector/v.label.sa/main.c:103 ../vector/v.label/main.c:79
 msgid "Name of attribute column to be used for labels"
@@ -20233,9 +20054,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.type/main.c:92
-#, fuzzy
 msgid "Nothing to do"
-msgstr "Nic nie znaleziono.\n"
+msgstr "Nie ma nic do zrobienia"
 
 #: ../vector/v.type/main.c:141 ../vector/v.type/main.c:174
 #, fuzzy
@@ -20243,9 +20063,8 @@
 msgstr "Nieznany typ"
 
 #: ../vector/v.type/main.c:186
-#, fuzzy
 msgid "Not enough types"
-msgstr "Niewystarczająca ilość pamięci dla az"
+msgstr "Niewystarczająca ilość typów"
 
 #: ../vector/v.type/main.c:189
 #, fuzzy
@@ -20261,9 +20080,8 @@
 msgstr "Warstwa %d: %s\n"
 
 #: ../vector/v.in.dxf/main.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Converts files in DXF format to GRASS vector map format."
-msgstr "Tworzy binarną mapę wektorową w formacie GRASS określonych izolinii z warstwy rastrowej formatu GRASS."
+msgstr "Konwertuje warstwy wektorowe DXF na wektorowe mapy GRASS."
 
 #: ../vector/v.in.dxf/main.c:66
 msgid "Ignore the map extent of DXF file"
@@ -20271,7 +20089,7 @@
 
 #: ../vector/v.in.dxf/main.c:70
 msgid "Do not create attribute tables"
-msgstr "Nie twórz tabeli z atrybutami"
+msgstr "Nie twórz tabeli atrybutów"
 
 #: ../vector/v.in.dxf/main.c:78
 msgid "Import polyface meshes as 3D wire frame"
@@ -20289,11 +20107,11 @@
 
 #: ../vector/v.in.dxf/main.c:88 ../vector/v.in.dwg/main.c:84
 msgid "Invert selection by layers (don't import layers in list)"
-msgstr ""
+msgstr "Odwróć wybór warstw (nie importuj zaznaczonych warstw)"
 
 #: ../vector/v.in.dxf/main.c:93
 msgid "Import all objects into one layer"
-msgstr ""
+msgstr "Importuj wszystkie obiekty na jedną warstwę"
 
 #: ../vector/v.in.dxf/main.c:97
 msgid "Name of input DXF file"
@@ -20344,9 +20162,9 @@
 msgstr "Warstwa %d: %s"
 
 #: ../vector/v.in.dxf/write_vect.c:230
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to add database link for vector map <%s>"
-msgstr "Nie można pobrać informacji o warstwie dla mapy wektorowej"
+msgstr "Nie można dodać połączenia do bazy danych dla mapy wektorowej <%s>"
 
 #: ../vector/v.in.dxf/read_dxf.c:57
 msgid "end of file while looking for HEADER"
@@ -21470,9 +21288,8 @@
 msgstr "wektor, interpolacja"
 
 #: ../vector/v.proj/main.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Re-projects a vector map from one location to the current location."
-msgstr "Zmienia projekcję mapy rastrowej z jednej lokacji do projekcji bieżącej lokacji."
+msgstr "Zmienia odwzorowanie mapy rastrowej kopiując go z innej lokacji do bieżącej lokacji."
 
 #: ../vector/v.proj/main.c:76
 #, fuzzy
@@ -21625,8 +21442,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.vol.rst/main.c:204
+#, fuzzy
 msgid "Interpolates point data to a G3D grid volume using regularized spline with tension (RST) algorithm."
-msgstr ""
+msgstr "Interpoluje dane punktowe do G3D za pomocą algorytmu RST."
 
 #: ../vector/v.vol.rst/main.c:237
 #, fuzzy
@@ -21851,9 +21669,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.patch/main.c:69
-#, fuzzy
 msgid "Create a new vector map layer by combining other vector map layers."
-msgstr "Konwertuje mapę rastrową do warstwy wektorowej."
+msgstr "Tworzy nową warstwę wektorową przez połączenie innych warstw wektorowych."
 
 #: ../vector/v.patch/main.c:80
 msgid "Name for output vector map where bounding boxes of input vector maps are written to"
@@ -21901,9 +21718,8 @@
 msgstr "Liczba kolumn"
 
 #: ../vector/v.patch/main.c:238
-#, fuzzy
 msgid "Key column not found"
-msgstr "nie znaleziono regionu <%s>"
+msgstr "Nie znaleziono kolumny klucza"
 
 #: ../vector/v.patch/main.c:245
 #, fuzzy
@@ -22026,7 +21842,7 @@
 #: ../vector/v.net.connectivity/main.c:151
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s is empty"
-msgstr "Zakres rozpiętości danych wynosi %ld do %ld\n"
+msgstr "Pusty"
 
 #: ../vector/v.kcv/main.c:78
 msgid "Randomly partition points into test/train sets."
@@ -22115,9 +21931,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.support/main.c:188
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open history file for vector map <%s>"
-msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej [%s]"
+msgstr "Nie można otworzyć pliku historii mapy wektorej <%s>"
 
 #: ../vector/v.select/main.c:52
 #, fuzzy
@@ -22129,9 +21945,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.select/main.c:87
-#, fuzzy
 msgid "Unknown operator"
-msgstr "Rozłączenie klastrów"
+msgstr "Nieznany operator"
 
 #: ../vector/v.select/main.c:124
 #, fuzzy
@@ -22327,7 +22142,7 @@
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:343
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to select data from table <%s>"
-msgstr "Nie można zaznaczyć danych z tabeli"
+msgstr "Nie można wybrać danych z tabeli"
 
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:379 ../vector/v.buffer/main.c:292
 msgid "No features available for buffering. Check type option and features available in the input vector."
@@ -23340,7 +23155,7 @@
 #: ../vector/v.net.flow/main.c:224
 #, fuzzy
 msgid "Writing the output..."
-msgstr "Zapisuje mapę ..."
+msgstr "Zapisuje wynik ..."
 
 #: ../vector/v.segment/main.c:54
 msgid "Creates points/segments from input vector lines and positions."
@@ -23508,8 +23323,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.label/main.c:63
+#, fuzzy
 msgid "Creates paint labels for a vector map from attached attributes."
-msgstr ""
+msgstr "Tworzy etykiety dla mapt wektorowej na podstawie dołączonej tabeli atrybutów."
 
 #: ../vector/v.label/main.c:70
 msgid "If not given the name of the input map is used"
@@ -23576,7 +23392,7 @@
 #: ../vector/v.delaunay2/main.c:152
 #, fuzzy
 msgid "Writing edges..."
-msgstr "Zapisywanie atrybutów ..."
+msgstr "Zapisywanie granic ..."
 
 #: ../vector/v.delaunay2/main.c:162
 #, fuzzy
@@ -23714,7 +23530,7 @@
 #: ../vector/v.to.rast/vect2rast.c:156
 #, c-format
 msgid "Pass %d of %d:"
-msgstr ""
+msgstr "Przeszło %d z %d:"
 
 #: ../vector/v.to.rast/vect2rast.c:164
 #, c-format
@@ -24191,9 +24007,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:190
-#, fuzzy
 msgid "Break"
-msgstr "Poligon\n"
+msgstr "Rozłącz"
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:193
 msgid "Remove duplicates"
@@ -24208,9 +24023,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:203
-#, fuzzy
 msgid "Remove bridges"
-msgstr "%5d usuniętych wierzchołków"
+msgstr "Usuń mosty"
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:206
 msgid "Change type of boundary bridges"
@@ -24226,9 +24040,8 @@
 msgstr "Nie można obliczyć centroid powierzchni"
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Break polygons"
-msgstr "Eksportuje linie jako poligony"
+msgstr "Rozłącz poligony"
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:220
 #, fuzzy
@@ -24237,7 +24050,7 @@
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:223
 msgid "Remove small areas"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń małe obszary"
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:226
 #, fuzzy
@@ -24370,7 +24183,7 @@
 
 #: ../vector/v.surf.idw/main.c:98 ../vector/v.surf.idw/main.c:106
 msgid "Values"
-msgstr ""
+msgstr "Wartości"
 
 #: ../vector/v.surf.idw/main.c:104
 #, fuzzy
@@ -24422,8 +24235,9 @@
 msgstr "Szerokość strefy w jednostkach mapy"
 
 #: ../vector/v.parallel/main.c:74 ../vector/v.parallel2/main.c:82
+#, fuzzy
 msgid "Side"
-msgstr ""
+msgstr "&Strona:"
 
 #: ../vector/v.parallel/main.c:76 ../vector/v.parallel2/main.c:84
 msgid "left;Parallel line is on the left;right;Parallel line is on the right;both;Parallel lines on both sides"
@@ -24789,7 +24603,7 @@
 #: ../vector/v.info/main.c:65
 #, fuzzy
 msgid "Outputs basic information about a user-specified vector map."
-msgstr "Wyświetla podstawowe informacje o określonej przez użytkowika mapie rastrowej"
+msgstr "Tworzy matrycę kowariancji/korelacji dla określonej przez użytkownika warstwy/warstw mapy rastrowej."
 
 #: ../vector/v.info/main.c:74
 msgid "Print vector history instead of info"
@@ -25354,8 +25168,9 @@
 msgstr "wektor, edycja, digitalizacja"
 
 #: ../vector/v.digit/main.c:106
+#, fuzzy
 msgid "Interactive editing and digitization of vector maps."
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj interaktywnie wartości komórek na mapie rastrwej."
 
 #: ../vector/v.digit/main.c:121
 msgid "Create new file if it does not exist."
@@ -25381,9 +25196,8 @@
 
 #: ../vector/v.digit/zoom.c:27 ../vector/v.digit/zoom.c:44
 #: ../vector/v.digit/zoom.c:75 ../vector/v.digit/zoom.c:158
-#, fuzzy
 msgid "Quit"
-msgstr "Cisza"
+msgstr "Zakończ"
 
 #: ../vector/v.digit/zoom.c:44
 msgid "2. corner"
@@ -25391,12 +25205,11 @@
 
 #: ../vector/v.digit/zoom.c:157
 msgid "Pan"
-msgstr ""
+msgstr "Przesuń"
 
 #: ../vector/v.digit/zoom.c:158
-#, fuzzy
 msgid "New center"
-msgstr "Struktura bazy danych"
+msgstr "Nowy środek"
 
 #: ../vector/v.digit/zoom.c:247
 #, fuzzy, c-format
@@ -25431,7 +25244,6 @@
 msgstr "Nie można pobrać listy tabel:\n"
 
 #: ../vector/v.digit/centre.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Select tool"
 msgstr "Selekcja"
 
@@ -25440,35 +25252,32 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.digit/c_face.c:183 ../vector/v.digit/c_face.c:241
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cannot open driver %s"
-msgstr "Nie można otworzyć %s"
+msgstr "Nie można otworzyć sterownika %s"
 
 #: ../vector/v.digit/c_face.c:189 ../vector/v.digit/c_face.c:251
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cannot open database %s"
-msgstr "Nie można otworzyć źródła danych: %s"
+msgstr "Nie można otworzyć bazy danych %s"
 
 #: ../vector/v.digit/c_face.c:242
-#, fuzzy
 msgid "Cannot open driver "
-msgstr "Nie można otworzyć %s"
+msgstr "Nie można otworzyć sterownika"
 
 #: ../vector/v.digit/c_face.c:252 ../vector/v.digit/attr.c:137
 #: ../vector/v.digit/attr.c:650
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cannot open database %s by driver %s"
-msgstr "Nie można otworzyć bazy danych <%s> przez sterownik <%s>"
+msgstr "Nie można otworzyć bazy danych %s sterownikiem %s"
 
 #: ../vector/v.digit/c_face.c:270
-#, fuzzy
 msgid "Cannot create table: "
-msgstr "Nie można stworzyć tabeli: %s"
+msgstr "Nie można stworzyć tabeli:"
 
 #: ../vector/v.digit/c_face.c:283
-#, fuzzy
 msgid "Cannot create index:\n"
-msgstr "Nie można utworzyć indeksu"
+msgstr "Nie można utworzyć indeksu:\n"
 
 #: ../vector/v.digit/c_face.c:294 ../vector/v.db.connect/main.c:336
 #, c-format
@@ -25485,24 +25294,22 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.digit/generate.c:77
-#, fuzzy
 msgid "Cannot open driver"
-msgstr "Nie można otworzyć %s"
+msgstr "Nie można otworzyć sterownika"
 
 #: ../vector/v.digit/generate.c:78
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cannot open driver '%s'<BR>"
-msgstr "Nie można otworzyć pliku filtra '%s'"
+msgstr "Nie można otworzyć sterownika '%s' <BR>"
 
 #: ../vector/v.digit/generate.c:89
-#, fuzzy
 msgid "Cannot open database"
-msgstr "Nie można otworzyć źródła danych: %s"
+msgstr "Nie można otworzyć bazy danych"
 
 #: ../vector/v.digit/generate.c:91
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cannot open database '%s' by driver '%s'<BR>"
-msgstr "Nie można otworzyć bazy danych <%s> przez sterownik <%s>"
+msgstr "Nie można otworzyć bazy danych '%s' sterownikiem '%s' <BR>"
 
 #: ../vector/v.digit/generate.c:106
 #, fuzzy
@@ -25531,7 +25338,7 @@
 
 #: ../vector/v.digit/vertex.c:35
 msgid "Split line:"
-msgstr ""
+msgstr "Rozdziel linię:"
 
 #: ../vector/v.digit/vertex.c:36 ../vector/v.digit/vertex.c:56
 #: ../vector/v.digit/vertex.c:152 ../vector/v.digit/vertex.c:373
@@ -25539,9 +25346,8 @@
 #: ../vector/v.digit/vertex.c:669 ../vector/v.digit/line.c:481
 #: ../vector/v.digit/line.c:566 ../vector/v.digit/line.c:620
 #: ../vector/v.digit/line.c:705 ../vector/v.digit/attr.c:403
-#, fuzzy
 msgid "Select"
-msgstr "Selekcja"
+msgstr "Zaznaczenie / Wybór"
 
 #: ../vector/v.digit/vertex.c:36 ../vector/v.digit/vertex.c:56
 #: ../vector/v.digit/vertex.c:131 ../vector/v.digit/vertex.c:152
@@ -25571,22 +25377,20 @@
 #: ../vector/v.digit/line.c:481 ../vector/v.digit/line.c:564
 #: ../vector/v.digit/line.c:566 ../vector/v.digit/line.c:671
 msgid "Unselect"
-msgstr ""
+msgstr "Odznacz"
 
 #: ../vector/v.digit/vertex.c:199
-#, fuzzy
 msgid "Remove vertex:"
-msgstr "%5d usuniętych wierzchołków"
+msgstr "Usuń werteks:"
 
 #: ../vector/v.digit/vertex.c:200 ../vector/v.digit/vertex.c:220
 #: ../vector/v.digit/vertex.c:325
-#, fuzzy
 msgid "Select vertex"
-msgstr "Wybierz ramkę"
+msgstr "Wybierz werteks"
 
 #: ../vector/v.digit/vertex.c:372
 msgid "Add vertex:"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj werteks:"
 
 #: ../vector/v.digit/vertex.c:471
 msgid "New vertex"
@@ -25594,31 +25398,27 @@
 
 #: ../vector/v.digit/vertex.c:569
 msgid "Move vertex:"
-msgstr ""
+msgstr "Przesuń werteks:"
 
 #: ../vector/v.digit/vertex.c:633 ../vector/v.digit/line.c:671
-#, fuzzy
 msgid "New location"
-msgstr "Selekcja"
+msgstr "Nowa lokacja"
 
 #: ../vector/v.digit/form.c:97
 msgid "db connection was not set by form\n"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.digit/form.c:108
-#, fuzzy
 msgid "Cannot open driver\n"
-msgstr "Nie można otworzyć %s"
+msgstr "Nie można otworzyć sterownika\n"
 
 #: ../vector/v.digit/form.c:120
-#, fuzzy
 msgid "Cannot open database\n"
-msgstr "Nie można otworzyć źródła danych: %s"
+msgstr "Nie można otworzyć bazy danych\n"
 
 #: ../vector/v.digit/form.c:133
-#, fuzzy
 msgid "Cannot describe table\n"
-msgstr "Kopiowanie tablicy nie powiodło się"
+msgstr "Nie można opisac tabeli\n"
 
 #: ../vector/v.digit/form.c:162
 #, fuzzy
@@ -25635,19 +25435,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.digit/form.c:256
-#, fuzzy
 msgid "Cannot update table"
-msgstr "Nie można stworzyć tabeli: '%s'"
+msgstr "Nie można aktualizować tabeli"
 
 #: ../vector/v.digit/line.c:55
-#, fuzzy
 msgid "Form"
-msgstr "Format"
+msgstr "Formularz"
 
 #: ../vector/v.digit/line.c:64
-#, fuzzy
 msgid "New record was created.<BR>"
-msgstr "Utworzono nową pustą mapę."
+msgstr "Utworzono nowy rekord. <BR>"
 
 #: ../vector/v.digit/line.c:68
 #, fuzzy
@@ -25661,9 +25458,8 @@
 
 #: ../vector/v.digit/line.c:140 ../vector/v.digit/line.c:224
 #: ../vector/v.digit/line.c:253
-#, fuzzy
 msgid "New point"
-msgstr "punkt"
+msgstr "Nowy punkt"
 
 #: ../vector/v.digit/line.c:191
 msgid "Out of memory! Point not added."
@@ -25674,44 +25470,38 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.digit/line.c:253
-#, fuzzy
 msgid "Undo last point"
-msgstr "Brak punktów początkowych"
+msgstr "Cofnij ostatni punkt"
 
 #: ../vector/v.digit/line.c:253 ../vector/v.digit/line.c:337
 #: ../vector/v.digit/line.c:386
-#, fuzzy
 msgid "Close line"
-msgstr "Zamykanie nie powiodło się."
+msgstr "Zamknij linię"
 
 #: ../vector/v.digit/line.c:337 ../vector/v.digit/line.c:386
 #: ../vector/v.digit/line.c:407
-#, fuzzy
 msgid "New Point"
-msgstr "Punkty"
+msgstr "Nowy punkt"
 
 #: ../vector/v.digit/line.c:337 ../vector/v.digit/line.c:386
-#, fuzzy
 msgid "Undo Last Point"
-msgstr "Brak punktów początkowych"
+msgstr "Cofnij ostatni punkt"
 
 #: ../vector/v.digit/line.c:407
-#, fuzzy
 msgid "Delete line and exit"
-msgstr "Wyświetl tabele i zakończ"
+msgstr "Usuń linię i zakończ"
 
 #: ../vector/v.digit/line.c:480
 msgid "Delete point, line, boundary, or centroid:"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń punkt, linię, granicę, lub centroid:"
 
 #: ../vector/v.digit/line.c:619
 msgid "Move point, line, boundary, or centroid:"
-msgstr ""
+msgstr "Przesuń punkt, linię, granicę lub centroid:"
 
 #: ../vector/v.digit/attr.c:94
-#, fuzzy
 msgid "Cannot create new record."
-msgstr "Nie można stworzyć nowej tabeli"
+msgstr "Nie można stworzyć nowego rekordu."
 
 #: ../vector/v.digit/attr.c:127
 #, fuzzy
@@ -25724,29 +25514,24 @@
 msgstr "Nie można wybrać rekordów z tabeli <%s>"
 
 #: ../vector/v.digit/attr.c:191
-#, fuzzy
 msgid "Display categories:"
-msgstr "Uaktualniono %d błędów"
+msgstr "Wyświetl kategorie:"
 
 #: ../vector/v.digit/attr.c:192 ../vector/v.digit/attr.c:463
-#, fuzzy
 msgid "Select line"
-msgstr "Selekcja"
+msgstr "Wybierz linię"
 
 #: ../vector/v.digit/attr.c:301 ../vector/v.digit/attr.c:406
-#, fuzzy
 msgid "Copy attributes:"
-msgstr "Kopiuj atrybuty"
+msgstr "Kopiuj atrybuty:"
 
 #: ../vector/v.digit/attr.c:302 ../vector/v.digit/attr.c:407
-#, fuzzy
 msgid "Select source object"
-msgstr "raster, projekcja"
+msgstr "Wybierz obiekt źródłowy"
 
 #: ../vector/v.digit/attr.c:396 ../vector/v.digit/attr.c:402
-#, fuzzy
 msgid "Select the target object"
-msgstr "Kolor tekstu"
+msgstr "Wybierz obiekt docelowy"
 
 #: ../vector/v.digit/attr.c:397
 #, fuzzy
@@ -25754,18 +25539,16 @@
 msgstr "Żadna czcionka nie została wybrana "
 
 #: ../vector/v.digit/attr.c:397
-#, fuzzy
 msgid "Deselect Target"
-msgstr "Wybierz ramkę"
+msgstr "Odznacz docelowy"
 
 #: ../vector/v.digit/attr.c:403
 msgid "Deselect Source"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.digit/attr.c:462
-#, fuzzy
 msgid "Display attributes:"
-msgstr "Kopiuj atrybuty"
+msgstr "Wyświetl atrybuty:"
 
 #: ../vector/v.digit/attr.c:542
 #, fuzzy, c-format
@@ -25789,9 +25572,9 @@
 "klucz kolumny: %s\n"
 
 #: ../vector/v.digit/attr.c:571
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Line %d"
-msgstr "Szerokość linii"
+msgstr "Linia %d"
 
 #: ../vector/v.digit/attr.c:577
 #, fuzzy
@@ -25824,9 +25607,8 @@
 
 #: ../vector/v.net.centrality/main.c:128 ../vector/v.net.centrality/main.c:134
 #: ../vector/v.net.centrality/main.c:140 ../vector/v.net.centrality/main.c:146
-#, fuzzy
 msgid "Columns"
-msgstr "Kolumny = %d"
+msgstr "Kolumny"
 
 #: ../vector/v.net.centrality/main.c:133
 #, fuzzy
@@ -25984,7 +25766,7 @@
 #: ../vector/v.drape/main.c:168
 #, fuzzy
 msgid "Converts vector map to 3D by sampling of elevation raster map."
-msgstr "Konwertuje plastry mapy rastrowej 2D do jednej rastrowej mapy objętości 3D"
+msgstr "Konwertuje mapy rastrowe 3D do map rastrowych 2D"
 
 #: ../vector/v.drape/main.c:180
 #, fuzzy
@@ -26150,9 +25932,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.to.3d/args.c:15
-#, fuzzy
 msgid "Do not copy table"
-msgstr "Kopiowanie tablicy nie powiodło się"
+msgstr "Nie kopiuj tabeli"
 
 #: ../vector/v.to.3d/args.c:30
 msgid "Fixed height for 3D vector features"
@@ -26280,9 +26061,8 @@
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:161 ../misc/m.nviz.image/args.c:171
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:179 ../misc/m.nviz.image/args.c:189
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:197 ../misc/m.nviz.image/args.c:207
-#, fuzzy
 msgid "Surfaces"
-msgstr "Powierzchnia"
+msgstr "Powierzchnie"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:81
 #, fuzzy
@@ -26325,14 +26105,12 @@
 msgstr "Kolumna(y)"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:151
-#, fuzzy
 msgid "Name of raster map(s) for mask"
-msgstr "Nazwa mapy rastrowej która ma być użyta jako maska"
+msgstr "Nazwa mapy rastrowej, która ma być użyta jako maska"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:160
-#, fuzzy
 msgid "Name of raster map(s) for transparency"
-msgstr "Nazwa wyświetanej rastrowej mapy ekspozycji"
+msgstr "Nazwa mapy rastrowej, która ma być przezroczysta"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:170
 msgid "Transparency value(s)"
@@ -26341,7 +26119,7 @@
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:178
 #, fuzzy
 msgid "Name of raster map(s) for shininess"
-msgstr "Nazwa mapy zawierającej rezultaty"
+msgstr "Nazwa mapy rastrowej która ma być użyta jako maska"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:188
 msgid "Shininess value(s)"
@@ -26350,7 +26128,7 @@
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:196
 #, fuzzy
 msgid "Name of raster map(s) for emission"
-msgstr "Nazwa pierwszej mapy rastrowej do wymieszania"
+msgstr "Nazwa mapy rastrowej która ma być użyta jako maska"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:206
 #, fuzzy
@@ -26371,14 +26149,12 @@
 msgstr "Rysowanie"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:232
-#, fuzzy
 msgid "Fine resolution"
-msgstr "Rozdzielczość"
+msgstr "Dobra rozdzielczość"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:243
-#, fuzzy
 msgid "Coarse resolution"
-msgstr "Korelacja"
+msgstr "Słaba rozdzielczość"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:254
 msgid "Draw style"
@@ -26393,9 +26169,8 @@
 msgstr "Kolor sieci"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:287
-#, fuzzy
 msgid "Surface position"
-msgstr "raster, projekcja"
+msgstr "Pozycja powierzchni"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:299
 #, fuzzy
@@ -26425,9 +26200,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:355
-#, fuzzy
 msgid "Vector lines position"
-msgstr "Szerokość linii"
+msgstr "Położenie linii wektorowych"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:367
 #, fuzzy
@@ -26457,9 +26231,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:424
-#, fuzzy
 msgid "Vector points position"
-msgstr "Punkty wektorowe"
+msgstr "Położenie punktów wektorowych"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:441
 #, fuzzy
@@ -26487,9 +26260,8 @@
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:495 ../misc/m.nviz.image/args.c:530
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:542 ../misc/m.nviz.image/args.c:552
-#, fuzzy
 msgid "Volumes"
-msgstr "Kolumny"
+msgstr "Raster 3D"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:505
 msgid "Volume draw mode"
@@ -26504,29 +26276,25 @@
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:540
-#, fuzzy
 msgid "Volume resolution"
-msgstr "Rozdzielczość"
+msgstr "Rozdzielczość rastrów 3D"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:551
 msgid "Isosurface level"
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:566
-#, fuzzy
 msgid "Light position (x,y,z model coordinates)"
-msgstr "Współrzędne mapy"
+msgstr "Pozycja źródła światła (x,y,z)"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:567 ../misc/m.nviz.image/args.c:573
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:582 ../misc/m.nviz.image/args.c:592
-#, fuzzy
 msgid "Lighting"
-msgstr "Istniejący"
+msgstr "Oświetlenie"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:572
-#, fuzzy
 msgid "Light color"
-msgstr "Kolor wyróżnienia"
+msgstr "Kolor światła"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:581
 msgid "Light brightness"
@@ -26541,15 +26309,13 @@
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:607
-#, fuzzy
 msgid "Fringe edges"
-msgstr "Zapisywanie atrybutów ..."
+msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:608 ../misc/m.nviz.image/args.c:614
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:623
-#, fuzzy
 msgid "Fringe"
-msgstr "Formatowanie"
+msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:613
 #, fuzzy
@@ -26557,9 +26323,8 @@
 msgstr "Kolor linii"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:622
-#, fuzzy
 msgid "Fringe elevation"
-msgstr "raster, interpolacja"
+msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:667
 #, c-format
@@ -26595,9 +26360,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/vector.c:179
-#, fuzzy
 msgid "Unknown icon marker"
-msgstr "Nieznany typ kolumny"
+msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/surface.c:71
 #, c-format
@@ -26645,9 +26409,8 @@
 msgstr "Nie mozna otworzyć pliku wejściowego <%s@%s>."
 
 #: ../misc/m.cogo/main.c:225
-#, fuzzy
 msgid "miscellaneous, distance"
-msgstr "różne"
+msgstr "różne, odległość"
 
 #: ../misc/m.cogo/main.c:226
 msgid "A simple utility for converting bearing and distance measurements to coordinates and vice versa."
@@ -26705,14 +26468,12 @@
 msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej %s"
 
 #: ../visualization/xganim/main.c:388
-#, fuzzy
 msgid "Unable to read color file"
-msgstr "Nie można odczytać koloru"
+msgstr "Nie można odczytać pliku koloru"
 
 #: ../visualization/xganim/main.c:393
-#, fuzzy
 msgid "Unable to read raster row"
-msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra."
+msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra"
 
 #: ../visualization/xganim/Clr_table.c:94
 #: ../visualization/xganim/Clr_table.c:292
@@ -26789,7 +26550,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../visualization/nviz/src/nvizMain.c:133
-#, fuzzy
 msgid "Verbose module output"
 msgstr "Pokazuj komunikaty"
 
@@ -26810,23 +26570,20 @@
 msgstr ""
 
 #: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:166
-#, fuzzy
 msgid "Loading data failed"
-msgstr "Odczytywania mapy"
+msgstr "Wczytywanie danych nie powiodło się"
 
 #: ../visualization/ximgview/main.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Unable to open display"
-msgstr "Nie można otworzyć pliku rastra dla [%s]"
+msgstr "Nie można otworzyć okan wyświetlania"
 
 #: ../visualization/ximgview/main.c:82
 msgid "Unable to get window attributes"
 msgstr "Nie można odczytać atrybutów okna"
 
 #: ../visualization/ximgview/main.c:238
-#, fuzzy
 msgid "Unable to open image file"
-msgstr "Nie można otworzyć pliku wyjściowego"
+msgstr "Nie można otworzyć pliku obrazu"
 
 #: ../visualization/ximgview/main.c:241
 msgid "Unable to read BMP header"
@@ -27655,6 +27412,9 @@
 "driver: %s\n"
 "database: %s"
 msgstr ""
+"Domyślny sterownik / ustawienia bazy danych:\n"
+"sterownik: %s\n"
+"baza danych: %s"
 
 #: ../db/base/connect.c:148
 msgid "Default driver is not set"
@@ -27758,9 +27518,8 @@
 msgstr "Nazwa pliku z wyrażeniem sql"
 
 #: ../db/base/select.c:247
-#, fuzzy
 msgid "Describe query only (don't run it)"
-msgstr "tylko opisz zapytanie (nie wykonuj go)"
+msgstr "Tylko opisz zapytanie (nie wykonuj go)"
 
 #: ../db/base/select.c:257
 msgid "Only test query, do not execute"
@@ -27775,9 +27534,8 @@
 msgstr "Usuń bazę danych."
 
 #: ../db/db.login/main.c:43
-#, fuzzy
 msgid "database, connection settings"
-msgstr "Połączenie bazy danych nie zdefiniowane"
+msgstr "baza danych, ustawienia połączeń"
 
 #: ../db/db.login/main.c:44
 msgid "Sets user/password for driver/database."
@@ -27828,27 +27586,24 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.split_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Enter raster map to display in 1st frame"
-msgstr "Nazwa wyświetanej rastrowej mapy ekspozycji"
+msgstr "Wprowadź mapę rastrową do wyświetlenia w pierwszej ramce"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.split_to_translate.c:4
 msgid "Enter command to execute in 1st frame"
-msgstr ""
+msgstr "Wprowadź komendę do wykonania w pierwszej ramce"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.split_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Enter raster map to display in 2nd frame"
-msgstr "Nazwa wyświetanej rastrowej mapy ekspozycji"
+msgstr "Wprowadź mapę rastrową do wyświetlenia w drugiej ramce"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.split_to_translate.c:6
 msgid "Enter command to execute in 2nd frame"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.split_to_translate.c:7
-#, fuzzy
 msgid "How to split display"
-msgstr "Tekst który ma być wyświetlony"
+msgstr "Jak podzielić monitor wyświetlania"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.spectral_to_translate.c:1
 msgid "Displays spectral response at user specified locations in group or images."
@@ -27863,14 +27618,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.spectral_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Raster input maps"
-msgstr "Nie można zamknąć mapy wejściowej "
+msgstr "Wejściowe mapy rastrowe"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.spectral_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Write output to PNG image"
-msgstr "Wynikowy zakres danych"
+msgstr "Zapisz do PNG"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.spectral_to_translate.c:6
 msgid "Use image list and not group"
@@ -27885,16 +27638,15 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.convert.all_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Converts all older versions of GRASS vector maps in current mapset to current format."
-msgstr "Konwertuje plik site_lists GRASS do mapy wektorowej."
+msgstr "Konwertuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a w bieżącym mapsecie do bieżącego formatu."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.convert.all_to_translate.c:3
+#, fuzzy
 msgid "run non-interactively"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchom wsadowo"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.out.gdal.sh_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Exports GRASS raster into GDAL supported formats."
 msgstr "Eksportuje rastrowe mapy GRASS-a do formatów GDAL."
 
@@ -27912,18 +27664,17 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.e00_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Import E00 file into a vector map."
-msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a."
+msgstr "Import pliku E00 do mapy wektorowej."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.e00_to_translate.c:4
 msgid "E00 file"
-msgstr ""
+msgstr "Plik E00"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.e00_to_translate.c:5
 #, fuzzy
 msgid "Input type point, line or area"
-msgstr "Wybierz typ: liniowy lub powierzchniowy"
+msgstr "Wprowadź typ punkt, linia lub obszar"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.e00_to_translate.c:6
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.lines_to_translate.c:5
@@ -27932,9 +27683,8 @@
 #: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:4
 #: ../locale/scriptstrings/v.centroids_to_translate.c:4
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.wfs_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Name for output vector map"
-msgstr "Nazwa dla wynikowej mapy rastrowej "
+msgstr "Nazwa wyjściowej mapy wketorowej"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.plane_to_translate.c:1
 #, fuzzy
@@ -27943,9 +27693,8 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.plane_to_translate.c:2
 #: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "raster, elevation"
-msgstr "raster, interpolacja"
+msgstr "raster, wysokość"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.plane_to_translate.c:3
 #, fuzzy
@@ -27982,17 +27731,15 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:1
 msgid "Convert coordinates from one projection to another (cs2cs frontend)."
-msgstr ""
+msgstr "Konwertuj współrzędne z danej projekcji do innej (cs2cs)."
 
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "miscellaneous, projection"
-msgstr "różne"
+msgstr "różne, projekcja"
 
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Input coordinate file (omit to read from stdin)"
-msgstr "Wejściowy plik współrzędnych (pomiń odczyt z stdin"
+msgstr "Wejściowy plik współrzędnych (pomiń odczyt z stdin)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:4
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:6
@@ -28000,29 +27747,25 @@
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:18
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:20
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:22
-#, fuzzy
 msgid "Files & format"
-msgstr "Format"
+msgstr "Pliki & format"
 
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:5
 msgid "Output coordinate file (omit to send to stdout)"
-msgstr ""
+msgstr "Wyjściowy plik współrzędnych (pomiń wysyłanie do stdout)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:9
-#, fuzzy
 msgid "Input projection parameters (PROJ.4 style)"
-msgstr "Wyjściowe parametry projekcji (w stylu PROJ.4)"
+msgstr "Wejściowe parametry projekcji (w stylu PROJ.4)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:10
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:12
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:14
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:16
-#, fuzzy
 msgid "Projections"
-msgstr "Przetwarzanie ..."
+msgstr "Projekcje"
 
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:11
-#, fuzzy
 msgid "Output projection parameters (PROJ.4 style)"
 msgstr "Wyjściowe parametry projekcji (w stylu PROJ.4)"
 
@@ -28081,9 +27824,8 @@
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:15
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:28
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:30
-#, fuzzy
 msgid "Images"
-msgstr "Zobrazowanie"
+msgstr "Obrazy"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:8
 #, fuzzy
@@ -28092,7 +27834,7 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:10
 msgid "Compression for PNG files"
-msgstr ""
+msgstr "Kompresja dla pliku PNG"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:11
 msgid "(0=none, 1=fastest, 9=most; lossless, only time vs. filesize)"
@@ -28104,19 +27846,17 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:14
 msgid "(10=smallest/worst, 100=largest/best)"
-msgstr ""
+msgstr "(10=najmniejsza/najgorsza, 100=największa/najlepsza)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:16
-#, fuzzy
 msgid "Paper size for PostScript output"
-msgstr "Wyjściowy plik PostScript"
+msgstr "Rozmiar papieru dla wyjścia PostScript"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:17
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:19
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:32
-#, fuzzy
 msgid "PostScript"
-msgstr "Wyjściowy plik PostScript"
+msgstr "PostScript"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:18
 msgid "PostScript level (only limits functionality!)"
@@ -28142,7 +27882,7 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:26
 msgid "Set background color to black (white default)"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw kolor tła jako czarne (domyślnie białe)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:27
 #, fuzzy
@@ -28164,26 +27904,24 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/db.test_to_translate.c:1
 msgid "Test database driver, database must exist and set by db.connect."
-msgstr ""
+msgstr "Testuj sterownik bazy danych, baza danych musi istnieć i być ustawiona przy pomocy db.connect."
 
 #: ../locale/scriptstrings/db.test_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Test name"
-msgstr "nazwa czcionki"
+msgstr "Nazwa testu"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:1
 msgid "Produces tilings of the source projection for use in the destination region and projection."
-msgstr ""
+msgstr "Tworzy kafelki z projekcji źródłowej do zastosowania w docelowym regionie i projekcji."
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "raster, tiling"
-msgstr "wektor, interpolacja"
+msgstr "raster, kafelkowanie"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:3
 #, fuzzy
 msgid "Produces shell script output"
-msgstr "Wyświetl ustawienia bieżącego regionu (styl skryptu powłoki)"
+msgstr "Tworzy produkt wyjściowy skryptu powłoki"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:4
 msgid "Produces web map server query string output"
@@ -28195,50 +27933,42 @@
 msgstr "Rozdzielczość mapy wejściowej różni się od rozdzielczości bieżacego regionu!"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:6
-#, fuzzy
 msgid "Source projection"
-msgstr "raster, projekcja"
+msgstr "Źródłowa projekcja"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:7
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:9
-#, fuzzy
 msgid "Conversion factor from units to meters in source projection"
-msgstr "Ustaw region aby dopasować do mapy wektorowej"
+msgstr "Współczynnik zmiany z jednostek na metry w źródłowej projekcji"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:8
-#, fuzzy
 msgid "Destination projection, defaults to this location's projection"
-msgstr "Forsuj projekcję (użyj projekcji z lokacji)"
+msgstr "Projekcja docelowa, domyślna jest projekcja tej lokacji"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:10
-#, fuzzy
 msgid "Maximum number of columns for a tile in the source projection"
-msgstr "Liczba kolumn w nowym regionie"
+msgstr "Maksymalna liczba kolumn na kafel w źródłowej projekcji"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:11
-#, fuzzy
 msgid "Maximum number of rows for a tile in the source projection"
-msgstr "Liczba rzędów do zachowania w pamięci"
+msgstr "Maksymalna liczba rzędów na kafel w źródłowej projekcji"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:12
-#, fuzzy
 msgid "Number of cells tiles should overlap in each direction"
-msgstr "Liczba poziomów które mają być użyte dla każdego komponentu"
+msgstr "Liczba kafli powinna nakładać się we wszystkich kierunkach"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:14
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Verbosity level"
-msgstr "Poziom wody"
+msgstr "Poziom szczegółowości"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:1
 msgid "Brovey transform to merge multispectral and high-res panchromatic channels"
-msgstr ""
+msgstr "Transformacja Brovey'a do integracji multispektralnych i wysokiej rozdzielczości kanałów panchromatycznych."
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "imagery, fusion, Brovey"
-msgstr "grupa obrazów, rektyfikuj"
+msgstr "zobrazowanie, fuzja, Brovey"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:3
 msgid "LANDSAT sensor"
@@ -28259,47 +27989,40 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:9
-#, fuzzy
 msgid "Name of input raster map (green: tm2 | qbird_green | spot1)"
-msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej (green)"
+msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej (green: tm2 | qbird_green | spot1)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:10
-#, fuzzy
 msgid "Name of input raster map (NIR: tm4 | qbird_nir | spot2)"
-msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej (red)"
+msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej (NIR: tm4 | qbird_nir | spot2)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:11
-#, fuzzy
 msgid "Name of input raster map (MIR; tm5 | qbird_red | spot3)"
-msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej (red)"
+msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej (MIR; tm5 | qbird_red | spot3)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:12
-#, fuzzy
 msgid "Name of input raster map (etmpan | qbird_pan | spotpan)"
-msgstr "wejsciowy plik rastrowy (obraz fft, część rzeczywista)"
+msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej (etmpan | qbird_pan | spotpan)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:13
-#, fuzzy
 msgid "Name for output raster map prefix (e.g. 'brov')"
-msgstr "Nazwa dla wynikowej mapy rastrowej "
+msgstr "Nazwa dla wynikowej mapy rastrowej prefix (e.g. 'brov')"
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.extension_to_translate.c:1
 msgid "Tool to maintain GRASS extensions in local GRASS installation."
-msgstr ""
+msgstr "Narzędzie do zarządzania rozszerzeniami GRASS w lokalnej instalacji programu."
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.extension_to_translate.c:2
 msgid "Downloads, installs extensions from GRASS Addons SVN repository into local GRASS installation or removes installed extensions."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.extension_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "general, extensions"
-msgstr "ogólne, ustawienia"
+msgstr "ogólne, rozszerzenia"
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.extension_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Name of extension to install/remove"
-msgstr "Nazwa nowej lokacji, która ma być utworzona"
+msgstr "Nazwa rozszerzenia do zainstalowania/odinstalowania"
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.extension_to_translate.c:6
 msgid "SVN Addons repository URL"
@@ -28310,9 +28033,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.extension_to_translate.c:8
-#, fuzzy
 msgid "List available modules in the GRASS Addons SVN repository"
-msgstr "Wyświetl dostępne warstwy i wyjdź"
+msgstr "Wyświetl dostępne moduły w repozytorium GRASS Addons SVN"
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.extension_to_translate.c:10
 msgid "Install system-wide (may need system administrator rights)"
@@ -28328,17 +28050,15 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.correlate_to_translate.c:2
 #: ../locale/scriptstrings/d.polar_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "display, diagram"
-msgstr "wyświetl, raster"
+msgstr "wyświetl, diagram"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.correlate_to_translate.c:3
 #: ../locale/scriptstrings/d.correlate_to_translate.c:4
 #: ../locale/scriptstrings/d.correlate_to_translate.c:5
 #: ../locale/scriptstrings/d.correlate_to_translate.c:6
-#, fuzzy
 msgid "raster input map"
-msgstr "raster, import"
+msgstr "wejściowa mapa rastrowa"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.correlate_to_translate.c:7
 msgid "Draw a trend line"
@@ -28346,12 +28066,11 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.image.mosaic_to_translate.c:1
 msgid "Mosaics up to 4 images and extends colormap; creates map *.mosaic"
-msgstr ""
+msgstr "Mozaikuje do 4 obrazów i rozciąga colormap; tworzy mapę *.mosaic."
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.image.mosaic_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "raster, imagery, mosaicking"
-msgstr "raster, interpolacja"
+msgstr "raster, zobrazowanie, mozaikowanie"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.image.mosaic_to_translate.c:3
 msgid "1st map for mosaic (top of image stack)."
@@ -28374,12 +28093,10 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.blend_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Name of first raster map for blending"
-msgstr "Nazwa pierwszej mapy rastrowej"
+msgstr "Nazwa pierwszej mapy rastrowej do wymieszania"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.blend_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Name of second raster map for blending"
 msgstr "Nazwa następnej mapy rastrowej"
 
@@ -28396,9 +28113,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.reclass.area_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "raster, statistics, aggregation"
-msgstr "raster, statystyki"
+msgstr "raster, statystyki, agregacja"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.reclass.area_to_translate.c:5
 msgid "Lesser value option that sets the <= area size limit [hectares]"
@@ -28413,79 +28129,68 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Vector map to modify"
-msgstr "Mapa wektorowa do nałożenia"
+msgstr "Mapa wektorowa do modyfikacji"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Layer in the vector to be modified"
-msgstr "Należy określić 2 warstwy"
+msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:5
 msgid "Column to be updated with the query result"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:6
-#, fuzzy
 msgid "Vector map to be queried"
-msgstr "Mapa wektorowa do nałożenia"
+msgstr "Mapa wektorowa do odpytania"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:7
-#, fuzzy
 msgid "Layer of the query vector containing data"
-msgstr "Wejściowa mapa wektorowa"
+msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:8
-#, fuzzy
 msgid "Column to be queried"
-msgstr "Kolumna musi to być numeryczna"
+msgstr "Kolumna do odpytania"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:9
-#, fuzzy
 msgid "Maximum query distance in map units"
-msgstr "Szerokość strefy w jednostkach mapy"
+msgstr "Maklsymalny zasięg zapytania w jednostkach mapy"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.srtm_to_translate.c:1
 msgid "Import SRTM HGT files into GRASS"
-msgstr ""
+msgstr "Importuje pliki SRTM HGT do GRASS-a"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.srtm_to_translate.c:3
 msgid "SRTM input tile (file without .hgt.zip extension)"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.srtm_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Output raster map (default: input tile)"
-msgstr "Nazwa dla wynikowej mapy rastrowej (override)"
+msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa (domyślnie: wejściowy kafel)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.srtm_to_translate.c:5
 msgid "Input is a 1-arcsec tile (default: 3-arcsec)"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.report_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Reports geometry statistics for vectors."
-msgstr "Informacje statystyczne dla rastrowych warstw mapy."
+msgstr "Tworzy raport statystyk geometrii mapy wektorowej."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.report_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "vector, report, statistics"
-msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
+msgstr "wektor, raport, statystyki"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.report_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Reverse sort the result"
-msgstr "Odwróć selekcję"
+msgstr "Odwrotnie sortuj wynik"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.report_to_translate.c:4
 msgid "Sort the result"
-msgstr ""
+msgstr "Sortuj wynik"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.report_to_translate.c:7
-#, fuzzy
 msgid "Value to calculate"
-msgstr "Nie można obliczyć centroid powierzchni"
+msgstr "Wartość do obliczenia"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.report_to_translate.c:8
 msgid "mi(les),f(eet),me(ters),k(ilometers),a(cres),h(ectares),p(ercent)"
@@ -28493,7 +28198,7 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:1
 msgid "Allows to update a column in the attribute table connected to a vector map."
-msgstr ""
+msgstr "Umożliwia aktualizację kolumny w tabeli atrybutów połączonej z mapą wektorową."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:3
 #, fuzzy
@@ -28505,27 +28210,24 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Column to update"
-msgstr "Typ kolumny nieobsługiwany"
+msgstr "Kolumna do aktualizacji"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:6
 msgid "Value to update the column with (varchar values have to be in single quotes, e.g. 'grass')"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:7
-#, fuzzy
 msgid "Column to query"
-msgstr "Kolumna musi to być numeryczna"
+msgstr "Kolumna do zapytań"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:8
 msgid "WHERE conditions for update, without 'where' keyword (e.g. cat=1 or col1/col2>1)"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Displays a raster map and its legend on a graphics window"
-msgstr "Wyświetla podziałkę liniową na monitorze."
+msgstr "Wyświetla mapę rastrową i jej legendę w oknie graficznym"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:4
 #, fuzzy
@@ -28533,19 +28235,16 @@
 msgstr "Pomiń kategorie bez etykiet"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Name of raster map to display"
-msgstr "Nazwa wyświetanej rastrowej mapy ekspozycji"
+msgstr "Nazwa mapy rastrowej do wyświetlenia"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:6
-#, fuzzy
 msgid "Number of lines to appear in the legend"
 msgstr "Liczba linii legendy"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:7
-#, fuzzy
 msgid "Name of raster map to generate legend from"
-msgstr "Nazwa mapy rastrowej która ma zostać użyta dla <%s>"
+msgstr "Nazwa mapy rastrowej która ma zostać użyta do utworzenia legendy"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:8
 #, fuzzy
@@ -28557,13 +28256,13 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.gpsdrive_to_translate.c:1
+#, fuzzy
 msgid "Export display monitor to a GpsDrive compatible backdrop image"
-msgstr ""
+msgstr "Eksportuj zawartość monitora do zrzutu obrazu kompatybilnego z GpsDrive"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.gpsdrive_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "display, export, GPS"
-msgstr "wyświetl, wektor"
+msgstr "wyświetl, eksport, GPS"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.gpsdrive_to_translate.c:3
 msgid "name for new map image (lives in ~/.gpsdrive/maps/)"
@@ -28571,7 +28270,7 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.gpsdrive_to_translate.c:4
 msgid "Make JPEG instead of PNG image"
-msgstr ""
+msgstr "Utwórz obraz JPEG zamiast PNG"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.univar.sh_to_translate.c:1
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:1
@@ -28586,9 +28285,8 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.univar.sh_to_translate.c:4
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Name of data table"
-msgstr "Nazwa pliku bazy danych"
+msgstr "Nazwa tabeli atrybutów"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.univar.sh_to_translate.c:5
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:5
@@ -28603,29 +28301,29 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.univar.sh_to_translate.c:7
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:7
-#, fuzzy
 msgid "Database driver"
-msgstr "Wyświetl listę wszystkich sterowników bazy danych"
+msgstr "Sterownik bazy danych"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.univar.sh_to_translate.c:8
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:13
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:47
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:8
+#, fuzzy
 msgid "WHERE conditions of SQL statement without 'where' keyword"
-msgstr ""
+msgstr "Warunki WHERE polecenia SQL - bez 'where'"
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.manual_to_translate.c:1
+#, fuzzy
 msgid "Display the HTML man pages of GRASS"
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetl podręcznik GRASSa w formacie HTML"
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.manual_to_translate.c:2
 msgid "general, manual, help"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.manual_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Display index"
-msgstr "Wyświetl"
+msgstr "Wyświetl indeks"
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.manual_to_translate.c:4
 msgid "Display as MAN text page instead of HTML page in browser"
@@ -28647,8 +28345,9 @@
 msgstr "wektor, import"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.sites.all_to_translate.c:3
+#, fuzzy
 msgid "Run non-interactively"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchom wsadowo"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.renamecol_to_translate.c:1
 msgid "Renames a column in the attribute table connected to a given vector map."
@@ -28668,12 +28367,11 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:1
 msgid "Creates a MASK for limiting raster operation."
-msgstr ""
+msgstr "Tworzy MASKĘ do zawężenia operacji na rastrze."
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "raster, mask"
-msgstr "raster, metadane"
+msgstr "raster, maska"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:3
 #, fuzzy
@@ -28698,94 +28396,84 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:1
 msgid "Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GpsBabel."
-msgstr ""
+msgstr "Eksportuje mapę wektorową do odbiornika GPS lub pliku obsługiwanego przez bibliotekę GPSBabel."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "vector, export, GPS"
-msgstr "wctor, eksport"
+msgstr "wektor, export, GPS"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Export as waypoints"
-msgstr "Eksportuje linie jako poligony"
+msgstr "Eksportuj jako punkty nawigacyjne"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Export as routes"
-msgstr "Eksportuje linie jako poligony"
+msgstr "Eksportuj jako trasy"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:5
 msgid "Export as tracks"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:7
-#, fuzzy
 msgid "Feature type(s)"
 msgstr "Typ obiektu"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:8
-#, fuzzy
 msgid "Name for output file or GPS device"
-msgstr "Nazwa dla pliku wyjściowego"
+msgstr "Nazwa dla pliku wyjściowego lub urządzenia GPS"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:9
-#, fuzzy
 msgid "GpsBabel supported output format"
-msgstr "Wyświetl listę wspieranych formatów wyjściowych"
+msgstr "Formaty wyjściowe obsługiwane przez bibliotekę GpsBabel"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:11
 #: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:6
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.addcol_to_translate.c:5
 msgid "A single vector map can be connected to multiple database tables. This number determines which table to use."
-msgstr ""
+msgstr "Mapa wektorowa może być podłączona do wielu tabel bazy danych. Ta liczba określa, która tabela zostanie użyta."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:12
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:15
 msgid "Subset"
-msgstr ""
+msgstr "Podzbiór"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:14
+#, fuzzy
 msgid "Example: income < 1000 and inhab >= 10000"
-msgstr ""
+msgstr "Przykład: dochód < 1000 i inhab >= 10000"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.reconnect.all_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Reconnects vectors to a new database."
-msgstr "Usuń bazę danych."
+msgstr "Podłącza wektory do nowej bazy danych."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.reconnect.all_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Name of old database"
-msgstr "Nazwa pliku bazy danych"
+msgstr "Nazwa starej bazy danych"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.reconnect.all_to_translate.c:4
 msgid "The database must be in form printed by v.db.connect -g, i.e. with substituted variables"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.reconnect.all_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Name of new database"
-msgstr "Nazwa pliku bazy danych"
+msgstr "Nazwa nowej bazy danych"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.reconnect.all_to_translate.c:6
 msgid "Old schema"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.reconnect.all_to_translate.c:7
-#, fuzzy
 msgid "New schema"
-msgstr "Struktura bazy danych"
+msgstr "Nowy schemat"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.aster_to_translate.c:1
 msgid "Georeference, rectify and import Terra-ASTER imagery and relative DEM's using gdalwarp."
-msgstr ""
+msgstr "Nadaje georeferencje, rektifikuje i importuje zobrazowania w formacie Terra-ASTER i związane DEM przy pomocy gdalwarp."
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.aster_to_translate.c:2
 #: ../locale/scriptstrings/i.in.spotvgt_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "raster, imagery, import"
-msgstr "raster, import"
+msgstr "raster, zobrazowanie, import"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.aster_to_translate.c:3
 msgid "Input ASTER image to be georeferenced & rectified"
@@ -28804,14 +28492,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "vector, color table"
-msgstr "raster do usunięcia"
+msgstr "wektor, tabela kolorów"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Name of column containing numeric data"
-msgstr "Nazwa kolumny zawierającej współrzędną x"
+msgstr "Nazwa kolumny zawierającej dane numeryczne"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:5
 #, fuzzy
@@ -28842,23 +28528,20 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/db.out.ogr_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Exports attribute tables into various formats."
-msgstr "Eksportuje rastrowe mapy GRASS-a do formatów GDAL."
+msgstr "Eksportuje tabele atrybutów w różnych formatach."
 
 #: ../locale/scriptstrings/db.out.ogr_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "GRASS table name"
-msgstr "Nazwa tabeli wejściowej"
+msgstr "Nazwa tabeli GRASS"
 
 #: ../locale/scriptstrings/db.out.ogr_to_translate.c:4
 msgid "Table file to be exported or DB connection string"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/db.out.ogr_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Table format"
-msgstr "Format"
+msgstr "Format tabeli"
 
 #: ../locale/scriptstrings/db.out.ogr_to_translate.c:6
 #: ../locale/scriptstrings/db.in.ogr_to_translate.c:5
@@ -28885,28 +28568,24 @@
 msgstr "Podaj nazwy map wyświetlonych w monitorze GRASSa"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.redraw_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Redraw all frames"
-msgstr "Zapisz wszystkie ramki"
+msgstr "Przerysuj wszystkie ramki"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.redraw_to_translate.c:4
 msgid "Do not preserve individual regions when redrawing all frames"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.slide.show_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Slide show of GRASS raster/vector maps."
-msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a."
+msgstr "Pokaz slajdów map rastrowych/wektorowych GRASS-a."
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.slide.show_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "display, slideshow"
-msgstr "wyświetl, ustaw"
+msgstr "wyświetl, pokaz slajdów"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.slide.show_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Show vector maps rather than raster maps"
-msgstr "Ustaw region aby dopasować do mapy rastrowej"
+msgstr "Pokaż mapy wektorowe raczej niż mapy rastrowe"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.slide.show_to_translate.c:4
 msgid "Map prefix. Specify character(s) to view selected maps only"
@@ -28931,13 +28610,12 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:1
 msgid "Download waypoints, routes, and tracks from a Garmin GPS receiver into a vector map."
-msgstr ""
+msgstr "Wczytaj punkty nawigacyjne, trasy i ślady z dobiornika GPS Garmin do mapy wektorowej."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:2
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "vector, import, GPS"
-msgstr "wektor, import"
+msgstr "wektor, import, GPS"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:4
 msgid "Download Waypoints from GPS"
@@ -29066,22 +28744,19 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Displays thematic vector map"
-msgstr "Nakłada na siebie dwie mapy rastrowe."
+msgstr "Wyświetla tematyczną mapę wektorową"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "display, vector, thematic, legend"
-msgstr "wyświetl, wektor"
+msgstr "wyświetl, wektor, tematyczne, legenda"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:3
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:44
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:48
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Files"
-msgstr "Linie"
+msgstr "Pliki"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:5
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:7
@@ -29093,7 +28768,7 @@
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:46
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:53
 msgid "Theme"
-msgstr ""
+msgstr "Temat"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:8
 #, fuzzy
@@ -29101,13 +28776,12 @@
 msgstr "Nazwa kolumny atrubutów do stworzenia etykiet"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:10
-#, fuzzy
 msgid "Type of thematic display"
-msgstr "Nazwa wyświetanej rastrowej mapy ekspozycji"
+msgstr "Rodzaj wyświetlania tematycznego"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:12
 msgid "Thematic divisions of data for display"
-msgstr ""
+msgstr "Tematyczny podział danych do wyświetlenia"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:14
 msgid "Break points for custom breaks option"
@@ -29118,14 +28792,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:19
-#, fuzzy
 msgid "Vector point icon for point data"
-msgstr "Mapa(y) wektorowa(e) zawierająca(e) punkt(y) startowy(e)"
+msgstr "Wektorowe ikony punktowe dla danych punktowych"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:21
-#, fuzzy
 msgid "Icon size for point data"
-msgstr "Dane o zaokrąglonych wartościach zmiennoprzecinkowych"
+msgstr "Rozmiar symbolu dla danych punktowych"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:22
 msgid "Minimum icon size/line width for graduated points/lines)"
@@ -29136,9 +28808,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:26
-#, fuzzy
 msgid "Number of classes for interval theme (integer)"
-msgstr "Liczba kopii do wydrukowania"
+msgstr "Liczba klas (całkowite)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:28
 msgid "Color scheme for graduated color mapping"
@@ -29149,9 +28820,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:31
-#, fuzzy
 msgid "Color for graduated points map"
-msgstr "Kolor dla danych osi Y"
+msgstr "Kolor dla punktowej mapy zakresów"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:32
 msgid "GRASS named color or R:G:B triplet. Set color scheme to single color"
@@ -29181,9 +28851,8 @@
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:42
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:59
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:61
-#, fuzzy
 msgid "Misc"
-msgstr "Wratości metryczne"
+msgstr "Różne"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:43
 msgid "Select x11 display monitor for legend"
@@ -29226,24 +28895,22 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/db.droptable_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Drops an attribute table."
-msgstr "wektor, raster, tabela atrybutów"
+msgstr "Usuwa tabelę atrybutów."
 
 #: ../locale/scriptstrings/db.droptable_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Table to drop"
-msgstr "Nie można usunąć tabeli: [%s]"
+msgstr "Tabela do usunięcia"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.gns_to_translate.c:1
+#, fuzzy
 msgid "Imports US-NGA GEOnet Names Server (GNS) country files into a GRASS vector points map."
-msgstr ""
+msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.gns_to_translate.c:2
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.geonames_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "vector, import, gazetteer"
-msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
+msgstr "wektor, import, indeks nazw geograficznych"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.gns_to_translate.c:3
 msgid "Uncompressed GNS file from NGA (with .txt extension)"
@@ -29255,27 +28922,24 @@
 msgstr "oblicza statystyki z mapy rastrowej GRASS"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "vector, raster, statistics"
-msgstr "raster, statystyki"
+msgstr "wektor, raster, statystyki"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:3
 msgid "Continue if upload column(s) already exist"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Name of vector polygon map"
-msgstr "Nazwa mapy wektorowej"
+msgstr "Nazwa poligonowej mapy wektorowej"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:6
 msgid "A single vector map can be connected to multiple database tables. This number determines which table to use"
-msgstr ""
+msgstr "Mapa wektorowa może być podłączona do wielu tabel bazy danych. Ta liczba określa, która tabela zostanie użyta."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:7
-#, fuzzy
 msgid "Name of raster map to calculate statistics from"
-msgstr "Nazwa rastra(ów) do włączenia do grupy"
+msgstr "Nazwa mapy rastrowej dla której mają być obliczone statystyki"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:8
 msgid "Column prefix for new attribute columns"
@@ -29284,21 +28948,19 @@
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.geonames_to_translate.c:1
 #, fuzzy
 msgid "Imports geonames.org country files into a GRASS vector points map."
-msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a."
+msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.geonames_to_translate.c:3
 msgid "Uncompressed geonames file from (with .txt extension)"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.m_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Display manager for GRASS"
-msgstr "Wyświetl liczbę kolorów"
+msgstr "Wyświetl menadżera GRASS"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.m_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "Name of .dmrc settings file"
-msgstr "Nazwa pliku etykiety"
+msgstr "Nazwa pliku ustawień .dmrc"
 
 #: ../locale/scriptstrings/gis.m_to_translate.c:1
 msgid "GIS manager for GRASS"
@@ -29310,41 +28972,36 @@
 msgstr "Nazwa istniejącego pliku MAT-File(v4)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/db.dropcol_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Drops a column from selected attribute table"
-msgstr "Nie twórz tabeli atrubutów."
+msgstr "Usuwa kolummnę z wybranej tabeli atrybutów"
 
 #: ../locale/scriptstrings/db.dropcol_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Table from which to drop attribute column"
-msgstr "Nie można skopiować atrybutów"
+msgstr "Tabela, z której usunąć kolumnę"
 
 #: ../locale/scriptstrings/db.dropcol_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Name of the column"
-msgstr "Liczba kolumn"
+msgstr "Nazwa kolumny"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.out.xyz_to_translate.c:1
 msgid "Export a raster map to a text file as x,y,z values based on cell centers."
-msgstr ""
+msgstr "Eksportuje mapę rastrową do pliku tekstowego x,y,z, wartości pobiera ze środków komórek."
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.resize_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Resizes active display monitor"
-msgstr "Wyświetl informacje na temat aktywnego monitora wyświetlania"
+msgstr "Zmienia rozmiar aktywnego monitora wyświetlania"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.resize_to_translate.c:3
 msgid "New width for window"
-msgstr ""
+msgstr "Nowa szerokość dla okna"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.resize_to_translate.c:4
 msgid "New height for window"
-msgstr ""
+msgstr "Nowa wysokość dla okna"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.mapgen_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Imports Mapgen or Matlab-ASCII vector maps into GRASS."
-msgstr "Eksportuje mapę wektorową GRASS-a do SVG."
+msgstr "Importuje mapy wektorowe MapGen i Matlab-ASCII do GRASS-a."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.mapgen_to_translate.c:3
 #, fuzzy
@@ -29361,12 +29018,10 @@
 msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.build.all_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Rebuilds topology on all vector maps in the current mapset."
-msgstr "Nie można modyfikować map wektorowych znajdujących się w innym mapsecie."
+msgstr "Przebudowuje topologię dla wszystkich map wektorowych w bieżącym mapsecie."
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.univar.sh_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "calculates univariate statistics from a GRASS raster map"
 msgstr "oblicza statystyki z mapy rastrowej GRASS"
 
@@ -29385,7 +29040,7 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:2
 msgid "A"
-msgstr ""
+msgstr "A"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:3
 msgid "B"
@@ -29393,15 +29048,15 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:4
 msgid "C"
-msgstr ""
+msgstr "C"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:5
 msgid "D"
-msgstr ""
+msgstr "D"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:6
 msgid "E"
-msgstr ""
+msgstr "E"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:7
 msgid "F"
@@ -29415,7 +29070,7 @@
 #: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:10
 #: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:10
 msgid "Show help"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż pomoc"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:11
 msgid "Expert mode (enter a set of r.mapcalc expressions)"
@@ -29423,18 +29078,16 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:12
 #: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:12
-#, fuzzy
 msgid "Do not overwrite existing map"
-msgstr "Nazwa istniejącej mapy rastrowej"
+msgstr "Nie nadpisuj istniejącej mapy"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.landsat.rgb_to_translate.c:1
 msgid "Performs auto-balancing of colors for LANDSAT images."
-msgstr ""
+msgstr "Automatyczne wyważenie kolorów dla zobrazowań LANDSAT."
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.landsat.rgb_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "raster, imagery, colors"
-msgstr "raster, import"
+msgstr "raster, zobrazowanie, kolory"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.landsat.rgb_to_translate.c:3
 msgid "LANDSAT red channel"
@@ -29476,11 +29129,11 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.monsize_to_translate.c:4
 msgid "Width in pixels of new display monitor"
-msgstr ""
+msgstr "Szerokość nowego monitora wyświetlania w pikselach"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.monsize_to_translate.c:5
 msgid "Height in pixels of new display monitor"
-msgstr ""
+msgstr "Wysokość nowego monitora wyświetlania w pikselach"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.shadedmap_to_translate.c:1
 msgid "Drapes a color raster over a shaded relief map using d.his"
@@ -29503,17 +29156,15 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:1
 msgid "Import waypoints, routes, and tracks from a GPS receiver or GPS download file into a vector map."
-msgstr ""
+msgstr "Wczytuje punkty nawigacyjne, trasy i ślady z pliku dobiornika GPS do mapy wektorowej."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Import waypoints"
-msgstr "Zapiywanie %s ..."
+msgstr "Import punktów nawigacyjnych"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Import routes"
-msgstr "Zapiywanie %s ..."
+msgstr "Import tras"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:6
 msgid "Import track"
@@ -29524,9 +29175,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:9
-#, fuzzy
 msgid "Device or file used to import data"
-msgstr "Plik rastrowy który ma być importowany"
+msgstr "Urządzenie lub plik, który ma być użyty do importu danych"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:11
 msgid "Format of GPS input data (use gpsbabel supported formats)"
@@ -29538,7 +29188,7 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:1
 msgid "Downloads and imports data from WMS servers."
-msgstr ""
+msgstr "Ściąga i importuje dane z serwerów WMS."
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:2
 msgid "wms"
@@ -29557,9 +29207,8 @@
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:35
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:38
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:49
-#, fuzzy
 msgid "Request"
-msgstr "Wymagane"
+msgstr "Żądanie"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:5
 msgid "Skip to downloading (to resume downloads faster)"
@@ -29571,7 +29220,7 @@
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:42
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:44
 msgid "Download"
-msgstr ""
+msgstr "Pobierz"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:7
 msgid "Don't request transparent data"
@@ -29586,7 +29235,7 @@
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:19
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:46
 msgid "Import"
-msgstr ""
+msgstr "Importuj"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:13
 msgid "Don't reproject the data, just patch it"
@@ -29601,9 +29250,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:20
-#, fuzzy
 msgid "Mapserver to request data from"
-msgstr "Nie można wybrać danych z tabeli"
+msgstr "Serwer mapowy, z którego pobrać dane"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:22
 msgid "Layers to request from map server"
@@ -29655,9 +29303,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:45
-#, fuzzy
 msgid "Reprojection method to use"
-msgstr "Metoda interpolacji która ma być użyta"
+msgstr "Metoda reprojekcji"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:47
 msgid "Filename to save capabilities XML file to"
@@ -29673,15 +29320,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.colors.stddev_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Color using standard deviation bands"
-msgstr ""
-"średnie i odchylenia standardowe dla %d pasma%s\n"
-"\n"
+msgstr "Kolory przy użyciu odchylenia standardowego"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.colors.stddev_to_translate.c:5
 msgid "Force center at zero"
-msgstr ""
+msgstr "Wymuś środek w punkcie zerowym"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:1
 msgid "Fills no-data areas in raster maps using v.surf.rst splines interpolation"
@@ -29690,35 +29334,31 @@
 #: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:2
 #, fuzzy
 msgid "raster, elevation, interpolation"
-msgstr "raster, interpolacja"
+msgstr "raster, elewacja, interpolacja"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Raster map in which to fill nulls"
-msgstr "Mapa rastrowa w której mają być wypełnione zera"
+msgstr "Mapa rastrowa, w której mają być wypełnione zera"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:4
 msgid "Output raster map with nulls filled by interpolation from surrounding values"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Spline tension parameter"
-msgstr "Parametr napięcia"
+msgstr "Parametr napiecia krzywej spline"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:6
-#, fuzzy
 msgid "Spline smoothing parameter"
-msgstr "Parametr wygładzenia"
+msgstr "Parametr wygładzenia krzywej spline"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:1
 msgid "Dissolves boundaries between adjacent areas sharing a common category number or attribute."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "vector, area, dissolve"
-msgstr "wektor, metadane"
+msgstr "wektor, obszar, rozłączanie"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:5
 #, fuzzy
@@ -29732,17 +29372,15 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.centroids_to_translate.c:1
 msgid "Adds missing centroids to closed boundaries."
-msgstr ""
+msgstr "Dodaje brakujące centroidy do zamkniętych granic."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.centroids_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "vector, centroid, area"
-msgstr "wektor, metadane"
+msgstr "wektor, centroid, obszar"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.centroids_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Action to be taken"
-msgstr "ikona do usunięcia"
+msgstr "Akcja do podjęcia"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.centroids_to_translate.c:7
 #, fuzzy
@@ -29754,37 +29392,30 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "A (grid3D file)"
-msgstr "Wprowadź nazwę grid3"
+msgstr "A (plik grid3D)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "B (grid3D file)"
-msgstr "Wprowadź nazwę grid3"
+msgstr "B (plik grid3D)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "C (grid3D file)"
-msgstr "Wprowadź nazwę grid3"
+msgstr "C (plik grid3D)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "D (grid3D file)"
-msgstr "Wprowadź nazwę grid3"
+msgstr "D (plik grid3D)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:6
-#, fuzzy
 msgid "E (grid3D file)"
-msgstr "Wprowadź nazwę grid3"
+msgstr "E (plik grid3D)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:7
-#, fuzzy
 msgid "F (grid3D file)"
-msgstr "Wprowadź nazwę grid3"
+msgstr "F (plik grid3D)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:9
-#, fuzzy
 msgid "Name for output grid3D volume"
 msgstr "Nazwa dla pliku wyjściowego"
 
@@ -29793,18 +29424,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.droptable_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Removes existing attribute table of a vector map."
-msgstr "Nie można skopiować elementów z mapy wektorowej [%s]"
+msgstr "Usuwa tabelę atrybutów mapy wektorowej."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.droptable_to_translate.c:3
 msgid "Force removal (required for actual deletion of table)"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.droptable_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Vector map from which to remove attribute table"
-msgstr "Nazwa mapy rastrowej z której kopiujemy paletę kolorów"
+msgstr "Nazwa mapy wektorowej, z której usunąć tabelę atrybutów"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.droptable_to_translate.c:5
 #, fuzzy
@@ -29817,9 +29446,8 @@
 msgstr "Nazwa mapy rastrowej z której kopiujemy paletę kolorów"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.join_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Allows to join a table to a vector map table."
-msgstr "Nie można skopiować elementów z mapy wektorowej [%s]"
+msgstr "Umożliwia połączenie tabeli do mapy wektorowej."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.join_to_translate.c:3
 #, fuzzy
@@ -29837,9 +29465,8 @@
 msgstr "Nieznana kolumna <%s> w tabeli <%s>"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.join_to_translate.c:6
-#, fuzzy
 msgid "Other table name"
-msgstr "Wprowadź docelową nazwę tabeli"
+msgstr "Inna nazwa tabeli"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.join_to_translate.c:7
 #, fuzzy
@@ -29848,12 +29475,11 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:1
 msgid "Tasseled Cap (Kauth Thomas) transformation for LANDSAT-TM data"
-msgstr ""
+msgstr "Transformacja Cap (Kauth Thomas) dla danych LANDSAT-TM"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "raster, imagery"
-msgstr "Nazwa mapy rastrowej"
+msgstr "raster, zobrazowanie"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:3
 msgid "use transformation rules for LANDSAT-4"
@@ -29869,51 +29495,47 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:6
 msgid "raster input map (LANDSAT channel 1)"
-msgstr ""
+msgstr "wejściowa mapa rastrowa (LANDSAT kanał 1)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:7
 msgid "raster input map (LANDSAT channel 2)"
-msgstr ""
+msgstr "wejściowa mapa rastrowa (LANDSAT kanał 2)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:8
 msgid "raster input map (LANDSAT channel 3)"
-msgstr ""
+msgstr "wejściowa mapa rastrowa (LANDSAT kanał 3)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:9
 msgid "raster input map (LANDSAT channel 4)"
-msgstr ""
+msgstr "wejściowa mapa rastrowa (LANDSAT kanał 4)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:10
 msgid "raster input map (LANDSAT channel 5)"
-msgstr ""
+msgstr "wejściowa mapa rastrowa (LANDSAT kanał 5)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:11
 msgid "raster input map (LANDSAT channel 7)"
-msgstr ""
+msgstr "wejściowa mapa rastrowa (LANDSAT kanał 7)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:12
-#, fuzzy
 msgid "raster output TC maps prefix"
-msgstr "Nadpisz plik mapy wyjściowej"
+msgstr "prefiks wyjściowej mapy rastrowej TC"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.addtable_to_translate.c:1
 msgid "Creates and connects a new attribute table to a given layer of an existing vector map."
-msgstr ""
+msgstr "Tworzy i dodaje nową tabelę atrybutów do zadanej warstwy istniejącej mapy wektorowej."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.addtable_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Vector map for which to add new attribute table"
-msgstr "mapa wektorowa do edycji tabeli atrybutów"
+msgstr "Mapa wektorowa, do której ma zostać dodana nowa tabela atrybutów"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.addtable_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Name of new attribute table (default: vector map name)"
-msgstr "Nie można skopiować elementów z mapy wektorowej [%s]"
+msgstr "Nazwa nowej tabeli atrybutów (domyslnie: nazwa mapy wektorowej)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.addtable_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Layer where to add new attribute table"
-msgstr "wektor, raster, tabela atrybutów"
+msgstr "Warstwa, do której ma być dodana nowa tabela atrybutów"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.addtable_to_translate.c:6
 msgid "Name and type of the new column(s) (types depend on database backend, but all support VARCHAR(), INT, DOUBLE PRECISION and DATE)"
@@ -29921,12 +29543,11 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.wfs_to_translate.c:1
 msgid "Import GetFeature from WFS"
-msgstr ""
+msgstr "Import GetFeature z WFS"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.wfs_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "vector, import, wfs"
-msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
+msgstr "wektor, import, wfs"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.wfs_to_translate.c:3
 msgid "GetFeature URL starting with 'http'"
@@ -29934,36 +29555,31 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:1
 msgid "Creates shaded relief map from an elevation map (DEM)."
-msgstr ""
+msgstr "Tworzy mapę cieniowanego reliefu z mapy wysokości (DEM)."
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:3
 msgid "Input elevation map"
 msgstr "Wejściowa mapa wysokości"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Output shaded relief map name"
-msgstr "Wprowadź docelową nazwę sterownika"
+msgstr "Nazwa wyjściowej mapy cieniowanej rzeźby terenu"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Altitude of the sun in degrees above the horizon"
-msgstr "A: wysokość słońca nad horyzontem, w stopniach"
+msgstr "Wysokość słońca nad horyzontem w stopniach"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:6
-#, fuzzy
 msgid "Azimuth of the sun in degrees to the east of north"
-msgstr "A: azytmut słońca od kierunku północy, w stopniach"
+msgstr "Azymut słońca mierzony w stopniach od północy ku wschodowi"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:7
-#, fuzzy
 msgid "Factor for exaggerating relief"
-msgstr "Format raportu dla spadków"
+msgstr "Współczynnik przewyższenia rzeźby"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:8
-#, fuzzy
 msgid "Scale factor for converting horizontal units to elevation units"
-msgstr "Mnożnik do konwersji jednostek wysokości na metry"
+msgstr "Współczynnik skalowy do konwersji jednostek poziomych na jednostki wysokości"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:9
 msgid "Set scaling factor (applies to lat./long. locations only, none: scale=1)"
@@ -29971,25 +29587,23 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.png_to_translate.c:1
 msgid "Saves active display monitor to PNG file in home directory"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisuje zawartość aktywnego monitora do pliku PNG w katalogu domowym"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.png_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Name of PNG file"
-msgstr "Nazwa pliku etykiety"
+msgstr "Nazwa pliku PNG"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.out.png_to_translate.c:4
 msgid "Resolution of output file (single=1, double=2, quad=4)"
-msgstr ""
+msgstr "Rozdzielczość pliku wyjściowego (pojedyncza=1, podwójna=2, poczwórna=4)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.oif_to_translate.c:1
 msgid "Calculates Optimum-Index-Factor table for LANDSAT TM bands 1-5, & 7"
-msgstr ""
+msgstr "Oblicza faktor optymalnego indeksu OIF dla pasm 1-5 i 7 LandSat'a TM."
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.oif_to_translate.c:2
-#, fuzzy
 msgid "raster, imagery, statistics"
-msgstr "raster, statystyki"
+msgstr "raster, zobrazowanie, statystyki"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.oif_to_translate.c:3
 msgid "LANDSAT TM band 1."
@@ -30026,7 +29640,7 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/db.in.ogr_to_translate.c:1
 msgid "Imports attribute tables in various formats."
-msgstr ""
+msgstr "Importuje tabele atrybutów w różnych formatach."
 
 #: ../locale/scriptstrings/db.in.ogr_to_translate.c:3
 msgid "Table file to be imported or DB connection string"
@@ -30071,7 +29685,7 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.dropcol_to_translate.c:1
 msgid "Drops a column from the attribute table connected to a given vector map."
-msgstr ""
+msgstr "Usuwa kolumnę z tabeli atrybutów połączonej z zadaną mapą wektorową."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.dropcol_to_translate.c:3
 #, fuzzy
@@ -30092,27 +29706,24 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.polar_to_translate.c:3
-#, fuzzy
 msgid "Name of raster angle map"
-msgstr "Nazwa mapy rastrowej"
+msgstr "Nazwa rastrowej mapy kątów"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.polar_to_translate.c:4
 msgid "Pixel value to be interpreted as undefined (different from NULL)"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.polar_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Name of optional EPS output file"
-msgstr "Nazwa dla pliku wyjściowego SVG"
+msgstr "Nazwa opcjonalnego pliku wyjściowego EPS"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.polar_to_translate.c:6
 msgid "Plot using Xgraph"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.in.spotvgt_to_translate.c:1
-#, fuzzy
 msgid "Import of SPOT VGT NDVI file into a raster map"
-msgstr "Import binarnego pliku rastrowego do warstwy mapy rastrowej GRASS."
+msgstr "Import pliku SPOT VGT NDVI do mapy rastrowej"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.in.spotvgt_to_translate.c:3
 msgid "Also import quality map (SM status map layer) and filter NDVI map"
@@ -30124,7 +29735,7 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.addcol_to_translate.c:1
 msgid "Adds one or more columns to the attribute table connected to a given vector map."
-msgstr ""
+msgstr "Dodaje jedną lub więcej kolumn do tabeli atrybutów połączonej z zadaną mapą wektorową."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.addcol_to_translate.c:3
 #, fuzzy
@@ -30151,24 +29762,23 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.mvmon_to_translate.c:3
 msgid "clear target monitor before moving"
-msgstr ""
+msgstr "wyczyść docelowy monitor przed przeniesieniem"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.mvmon_to_translate.c:4
 msgid "stay with source monitor"
-msgstr ""
+msgstr "pozostaw pierwotny monitor"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.mvmon_to_translate.c:5
 msgid "kill source monitor after moving"
-msgstr ""
+msgstr "zamknij pierwotny monitor po przeniesieniu"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.mvmon_to_translate.c:6
-#, fuzzy
 msgid "Target monitor"
-msgstr "Zapiywanie %s ..."
+msgstr "Docelowy monitor"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.mvmon_to_translate.c:7
 msgid "Source monitor"
-msgstr ""
+msgstr "Źródłowy monitor"
 
 #: ../sites/s.out.ascii/main.c:47 ../sites/s.in.ascii/main.c:50
 msgid "sites"
@@ -30263,11 +29873,9 @@
 #: ../imagery/i.ortho.photo/i.photo.rectify/main.c:177
 #: ../imagery/i.gensig/parse.c:39 ../imagery/i.cluster/open_files.c:17
 #: ../imagery/i.maxlik/open.c:16
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Group <%s> not found"
-msgstr ""
-"\n"
-"grupy <%s> nie znaleziono"
+msgstr "Grupy <%s> nie znaleziono"
 
 #: ../imagery/i.smap/shapiro/parse.c:61 ../imagery/i.gensigset/parse.c:48
 #: ../imagery/i.gensig/parse.c:42
@@ -30282,7 +29890,7 @@
 #: ../imagery/i.pca/main.c:64
 #, fuzzy
 msgid "Principal components analysis (PCA) for image processing."
-msgstr "Program analizy głównych składowych (pca) przetwarzania obrazu."
+msgstr "Program analizy głównych składowych (PCA) przetwarzania obrazu."
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:69
 #, fuzzy
@@ -30310,7 +29918,7 @@
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:90
 msgid "Rescale"
-msgstr ""
+msgstr "Przeskaluj"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:100
 msgid "Sorry, at least 2 input bands must be provided"
@@ -30336,14 +29944,14 @@
 msgstr "Oblicza biny"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:304
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Computing row %d (of %d) of covariance matrix..."
-msgstr "Obliczanie rzędu %d macierzy kowariancji..."
+msgstr "Obliczanie rzędu %d (z %d) macierzy kowariancji..."
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:321
 #, fuzzy
 msgid "Unable to allocate memory for row buffer"
-msgstr "Nie można ulakować pamięci dla ciągu"
+msgstr "Nie można alokować pamięci dla ciągu"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:383
 #, fuzzy
@@ -30351,7 +29959,7 @@
 msgstr "Nie można ulakować pamięci dla ciągu"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:392
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Transforming <%s>..."
 msgstr "Przekształcanie <%s>..."
 
@@ -30434,9 +30042,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.zc/main.c:57
-#, fuzzy
 msgid "imagery, edges"
-msgstr "Zapisywanie atrybutów ..."
+msgstr "zobrazowania, granice"
 
 #: ../imagery/i.zc/main.c:59
 msgid "Zero-crossing \"edge detection\" raster function for image processing."
@@ -30602,7 +30209,7 @@
 #: ../imagery/i.rectify/main.c:323
 #: ../imagery/i.ortho.photo/i.photo.rectify/main.c:385
 msgid "Try:"
-msgstr ""
+msgstr "Próba:"
 
 #: ../imagery/i.rectify/main.c:328
 #: ../imagery/i.ortho.photo/i.photo.rectify/main.c:390
@@ -31000,9 +30607,8 @@
 msgstr "Nazwa dla wynikowej mapy rastrowej "
 
 #: ../imagery/i.gensigset/main.c:42
-#, fuzzy
 msgid "Generates statistics for i.smap from raster map."
-msgstr "Tworzy statystyki dla i.maxlik z warstw mapy rastrowej."
+msgstr "Oblicza statystyki dal i.smap z warstwy mapy rastrowej."
 
 #: ../imagery/i.gensigset/main.c:52
 #, fuzzy, c-format
@@ -31058,9 +30664,8 @@
 msgstr "Klasa treningowa [%d] ma tylko jedną komórkę - klasa ta zostanie pominięta."
 
 #: ../imagery/i.gensigset/get_train.c:62 ../imagery/i.gensig/get_train.c:58
-#, fuzzy
 msgid "Training map has no classes"
-msgstr "Mapa treningowa nie posiada żadnych klas."
+msgstr "Mapa testowa nie posiada żadnych klas"
 
 #: ../imagery/i.gensigset/get_train.c:78 ../imagery/i.gensig/get_train.c:73
 msgid "1 class found"
@@ -31166,9 +30771,8 @@
 msgstr "Zapoczątkowanie transformacji Inverse FFT..."
 
 #: ../imagery/i.ifft/ifftmain.c:225
-#, fuzzy
 msgid "Writing data..."
-msgstr "Zapisywanie danych do pliku..."
+msgstr "Zapisywanie danych..."
 
 #: ../imagery/i.find/main.c:63
 #, c-format
@@ -31180,16 +30784,14 @@
 msgstr "Nie można otworzyć pliku tymczasowego."
 
 #: ../imagery/i.cca/main.c:84
-#, fuzzy
 msgid "imagery, statistics"
-msgstr "raster, statystyki"
+msgstr "zobrazowania, statystyki"
 
 #: ../imagery/i.cca/main.c:86
 msgid "Canonical components analysis (cca) program for image processing."
 msgstr "Analiza składników wg kryteriów (cca) program do przetwarzania obrazów."
 
 #: ../imagery/i.cca/main.c:93 ../imagery/i.class/main.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Name of input imagery subgroup"
 msgstr "Nazwa wejściowej podgrupy zobrazowań"
 
@@ -31289,9 +30891,9 @@
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/i.photo.init/main.c:64
 #: ../imagery/i.ortho.photo/i.photo.2target/main.c:102
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Group [%s] not found"
-msgstr "Grupy [%s] nie znaleziono."
+msgstr "Grupy [%s] nie znaleziono"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/i.photo.camera/main.c:57
 msgid "Interactively select and modify the imagery group camera reference file."
@@ -31316,9 +30918,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/i.photo.2image/main.c:86
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Image Group [%s] not found"
-msgstr "Grupy [%s] nie znaleziono."
+msgstr "Grupy [%s] nie znaleziono"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/i.photo.2image/main.c:98
 #: ../imagery/i.ortho.photo/i.photo.2target/main.c:114
@@ -31469,16 +31071,12 @@
 msgstr "grupa [%s] załadowana do lokacji[%s], w mapsecie [%s]\n"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/i.photo.elev/main.c:128
-#, fuzzy
 msgid "permission denied\n"
-msgstr "odmowa dostępu"
+msgstr "odmowa dostępu\n"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/i.photo.elev/main.c:128
-#, fuzzy
 msgid "not found\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"** %s - nie znaleziono **\n"
+msgstr "nie znaleziono\n"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/i.photo.elev/main.c:131
 msgid "Please select a target for group"
@@ -31665,9 +31263,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/menu/i.photo.rectify.c:226
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid " 2. bilinear\n"
-msgstr ""
+msgstr "_Dwuliniowy"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/menu/i.photo.rectify.c:227
 #, c-format
@@ -31915,9 +31513,9 @@
 msgstr "Niedozwolona wartość dla współczynnika skalowego."
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:234
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to create report file <%s>"
-msgstr "Nie można utworzyć pliku tymczasowego"
+msgstr "Nie można utworzyć pliku raportu <%s>"
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:242
 #, c-format
@@ -32034,7 +31632,6 @@
 msgstr " pionowy odstęp próbkowania:    %d\n"
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:297
-#, fuzzy
 msgid "Out of Memory. Please run again and choose a smaller sample size."
 msgstr "Zbyt mało pamięci. Uruchom program jeszcze raz i wybież mniejszy rozmiar próbki"
 
@@ -36138,9 +35735,8 @@
 #~ "Zbyt duża grupa. Maksymalną liczbą grupy jest %d\n"
 #~ "."
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Name of raster map with seed (at least 1 cell > 0)"
-#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej która ma być użyta jako maska"
+#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej która ma być użyta jako maska (co najmniej 1 komórka >0)"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Name of the water depth raster map [m]"
@@ -36273,9 +35869,8 @@
 #~ msgid "Name of file with sql statement"
 #~ msgstr "Nazwa pliku z wyrażeniem sql"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Raster map to use as MASK"
-#~ msgstr "Mapa rastrowa do próbkowania"
+#~ msgstr "Użyj mapy rastrowej jako maski"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Convert on the fly, use less disk space\n"
@@ -36300,7 +35895,6 @@
 #~ msgid "Placement as percentage of screen coordinates (0,0 is lower left)"
 #~ msgstr "Lokacja jako procent współrzędnych okna (0,0 to dolny lewy róg)"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Converts GRASS vector map to one of the supported OGR vector formats."
 #~ msgstr "Konwertuje do jednego z dostępnych formatów wektorowych OGR."
 
@@ -36340,9 +35934,8 @@
 #~ "ERROR: Required parameter <%s> not set:\n"
 #~ "\t(%s)\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "BŁĄD: Wymagany parametr <%s> nie jest ustawiony:\n"
-#~ "  (%s).\n"
+#~ "BŁĄD: Wymagany parametr <%s> nie został podany:\n"
+#~ "\t(%s)\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Creates, edits, and lists groups and subgroups of imagery files."

Added: grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassnviz_pl.po
===================================================================
--- grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassnviz_pl.po	            (rev 0)
+++ grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassnviz_pl.po	2011-12-11 11:16:18 UTC (rev 49645)
@@ -0,0 +1,2474 @@
+# translation of grassnviz_pl.po to Polish
+# This file is distributed under the same license as the GRASS package.
+# Copyright (C) 2011 GRASS Development Team
+#
+# Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: grassnviz_pl.po\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2011-10-05 23:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-10 22:21+0100\n"
+"Last-Translator: Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vect.tcl:55
+msgid "Vector Lines/3D Polygons"
+msgstr "Wektorowe linie/poligony 3D"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vect.tcl:60
+msgid "Vector Lines Panel"
+msgstr "Panel linii wektorowych"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vect.tcl:65
+#: ../visualization/nviz/scripts/fileBrowser.tcl:119
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:68
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:51
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:55
+msgid "Current:"
+msgstr "Bieżący:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vect.tcl:69
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:70
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:58
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1271
+msgid "New"
+msgstr "Nowy"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vect.tcl:70
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:131
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:45
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:170
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:71
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:494
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:862
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:59
+msgid "Delete"
+msgstr "Usuń"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vect.tcl:80
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:88
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_arrow.tcl:93
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:111
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_tools:47
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:144
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:138
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:184
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:726
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_resize.tcl:58
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_color.tcl:53
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:1170
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:203
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_tst.tcl:53
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:125
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_scale.tcl:94
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:821
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:114
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_lights.tcl:83
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:96
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:186
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_sdiff.tcl:69
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_fringe.tcl:82
+msgid "Close"
+msgstr "Zamknij"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vect.tcl:82
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:185
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:115
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:118
+msgid "DRAW CURRENT"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vect.tcl:95
+msgid "line width"
+msgstr "szerokość linii"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vect.tcl:106
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_arrow.tcl:61
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_arrow.tcl:78
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_scale.tcl:60
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_scale.tcl:79
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:149
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:70
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_fringe.tcl:69
+msgid "Color"
+msgstr "Kolor"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vect.tcl:110
+msgid "display flat"
+msgstr "wyświetl płaskie"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vect.tcl:113
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:166
+msgid "display on surface(s):"
+msgstr "wyświetl na powierzchni(ach):"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vect.tcl:117
+msgid ""
+"vector height\n"
+"above surface"
+msgstr ""
+"wysokość wektora\n"
+"powierzchnia leżąca nad"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:98
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:99
+msgid "Remove"
+msgstr "Usuń"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:104
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:105
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:150
+msgid "MAPSETS"
+msgstr "MAPSET"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:118
+#: ../visualization/nviz/scripts/fileBrowser.tcl:99
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:119
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:168
+msgid "FILES"
+msgstr "PLIKI"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:148
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:149
+msgid "Map Type:"
+msgstr "Rodzaj mapy:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:151
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:152
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:207
+msgid "Map Type"
+msgstr "Rodzaj mapy"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:154
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:155
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:210
+msgid "Raster"
+msgstr "Raster"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:156
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:157
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:212
+msgid "Vector"
+msgstr "Wektor"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:158
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:159
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:214
+msgid "Site"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:160
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:161
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:216
+msgid "Surf"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:162
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:163
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:220
+msgid "Regions"
+msgstr "Regiony"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:164
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:158
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:165
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:222
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:60
+msgid "Labels"
+msgstr "Etykiety"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:167
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:168
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:225
+msgid "Icons"
+msgstr "Ikony"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:170
+msgid "Blank"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:171
+msgid "Previous"
+msgstr "Poprzedni"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:172
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:54
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:171
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:171
+msgid "Done"
+msgstr "Wykonano"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:173
+#: ../visualization/nviz/scripts/fileBrowser.tcl:115
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:312
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:354
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:375
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:430
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:475
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:569
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:641
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1910
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:113
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:575
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:888
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:112
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_tools:111
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:133
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:475
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:523
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:172
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:125
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:410
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:456
+#: ../visualization/nviz/scripts/wirecolorPopup.tcl:83
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:926
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:229
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_get_line:19
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:201
+#: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:200
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:141
+msgid "Map Browser"
+msgstr "Przeglądarka map"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:41
+msgid "Send results to: (no file selected)"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:52
+msgid "Raster Query"
+msgstr "Zapytania rastrowe"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:58
+msgid "Raster Query Panel"
+msgstr "Panel zapytań rastrowych"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:62
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:83
+msgid "query on/off"
+msgstr "zapytania włączone/wyłączone"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:64
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:725
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:1169
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:377
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:925
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_lights.tcl:81
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:483
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:182
+msgid "Reset"
+msgstr "Reset"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:65
+msgid "Reset most recent query"
+msgstr "Cofnij ostatnie zapytanie"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:66
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:109
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1437
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_sdiff.tcl:64
+msgid "Clear"
+msgstr "Wyczyść"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:67
+msgid "Clear all queries"
+msgstr "Wyczyść wszystkie zapytania"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:68
+msgid "Attributes"
+msgstr "Attrybuty"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
+msgid "Map name"
+msgstr "Nazwa mapy"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
+msgid "Easting"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
+msgid "Northing"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
+msgid "Elevation"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
+msgid "Category of color map"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
+msgid "XY dist from prev"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
+msgid "XYZ dist from prev"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
+msgid "Dist along surface"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
+msgid "Dist along exag surface"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:93
+msgid "Select file to receive all future query results"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:126
+#, tcl-format
+msgid "Send results to: %s"
+msgstr "Wyślij wynik do: %s"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:152
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:153
+msgid "Point not on surface\n"
+msgstr "Punkt nie znajduje się na powierzchni\n"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:164
+#, tcl-format
+msgid "Easting: %15.4f\n"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:171
+#, tcl-format
+msgid "Northing: %15.4f\n"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:178
+#, tcl-format
+msgid "Elevation: %15.4f\n"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:186
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:187
+#, tcl-format
+msgid "Surf map: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:202
+msgid "constant"
+msgstr "stała"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:204
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:205
+#, tcl-format
+msgid "Color map: %s"
+msgstr "Kolor mapy: %s"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:224
+#, tcl-format
+msgid "XY distance from previous: \t%15.4f\n"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:232
+#, tcl-format
+msgid "XYZ distance from previous: \t%15.4f\n"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:241
+#, tcl-format
+msgid "Distance along surface: \t%15.4f\n"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:252
+#, tcl-format
+msgid "Distance along exag. surface:%15.4f\n"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_arrow.tcl:47
+msgid "North arrow"
+msgstr "Strzałka północy"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_arrow.tcl:49
+msgid "North Arrow Panel"
+msgstr "Panel strzałki północy"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_arrow.tcl:53
+msgid "Arrow: "
+msgstr "Strzałka:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_arrow.tcl:56
+msgid "size (in map units) "
+msgstr "rozmiar (w jednostkach mapy)"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_arrow.tcl:72
+msgid "North text: "
+msgstr "Tekst północy:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_arrow.tcl:73
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:77
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:67
+msgid "Font"
+msgstr "Czcionka"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_arrow.tcl:75
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:69
+msgid "Select font family, size, and style"
+msgstr "Wybierz rodzaj, rozmiar i styl czcionki"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_arrow.tcl:89
+msgid "Place arrow"
+msgstr "Umieść strzałkę"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_arrow.tcl:119
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:220
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:177
+msgid "The quick brown fox jumps over the lazy dog"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_arrow.tcl:119
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:220
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:177
+msgid "Select font"
+msgstr "Wybierz czcionkę"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/fileBrowser.tcl:82
+msgid "DIRECTORIES"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/fileBrowser.tcl:113
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:574
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:887
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_tools:110
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:128
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:474
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:522
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:123
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:409
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:455
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:227
+msgid "Accept"
+msgstr "Akceptuj"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/fileBrowser.tcl:154
+msgid "File Browser"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:312
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:354
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:375
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:430
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:475
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:569
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:641
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:955
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:331
+msgid "ok"
+msgstr "ok"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:331
+msgid "dismiss"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:60
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:141
+msgid "fly"
+msgstr "lot"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:67
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:270
+msgid "none"
+msgstr "żaden"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:70
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:149
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:271
+msgid "basic"
+msgstr "podstawowy"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:71
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:157
+msgid "simple"
+msgstr "prosty"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:72
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:165
+msgid "orbit"
+msgstr "orbita"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:83
+msgid "Coarse Draw"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:86
+msgid "fly help"
+msgstr "pomoc lotu"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:114
+msgid "Interactively set view position"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:135
+msgid "flythrough help"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:174
+msgid "move"
+msgstr "przesuń"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/flythrough.tcl:196
+msgid "turn"
+msgstr "obróć"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:79
+msgid "Keyframe Animation"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:80
+msgid "Keyframe Animation Panel"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:96
+msgid "Framerate :"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:105
+msgid "File: "
+msgstr "Plik:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:106
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1434
+msgid "Save"
+msgstr "Zapisz"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:107
+msgid "Load"
+msgstr "Wczytaj"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:109
+msgid "Animation: "
+msgstr "Animacja:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:110
+msgid "Run and Save"
+msgstr "Uruchom i zapisz"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:130
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:44
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:169
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:492
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:860
+msgid "Add"
+msgstr "Dodaj"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:132
+msgid "New Key Time:"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:143
+msgid "Show Feature"
+msgstr "Pokaż obiekt"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:146
+msgid "Path"
+msgstr "Ścieżka"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:148
+msgid "Vect Lines/Polygons"
+msgstr "Wektorowe linie/poligony"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:150
+msgid "Vect Points"
+msgstr "Wektorowe punkty"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:152
+msgid "Volume"
+msgstr "Raster 3D"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:154
+msgid "Labels/Legend"
+msgstr "Etykiety/Legenda"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:159
+msgid "Interp."
+msgstr "Interpolacja"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:162
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:185
+msgid "linear"
+msgstr "liniowy"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:165
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:189
+msgid "spline"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:168
+msgid "tension"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:230
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1249
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:414
+msgid "On"
+msgstr "Włączone"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:447
+msgid "New Key Time"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:451
+msgid "Minute:"
+msgstr "Minuty:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:452
+msgid "Second:"
+msgstr "Sekundy:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:453
+msgid "Frame:"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:466
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:553
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:858
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1126
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1708
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1910
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:113
+#: ../visualization/nviz/scripts/wirecolorPopup.tcl:80
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:577
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:755
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:801
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:926
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_get_line:18
+msgid "Ok"
+msgstr "Ok"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:496
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:504
+msgid "KeyTime Error"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:496
+msgid "Error - All values must be at least zero."
+msgstr "Błąd - Wszystkie wartości muszą być co najmniej zerowe."
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:497
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:505
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:577
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:678
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:858
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:873
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1007
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1126
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1872
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1925
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:577
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:603
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:644
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:755
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:801
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:1056
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_play:32
+msgid "Dismiss"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:504
+msgid "Error - Frame number must be less than frame rate."
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:540
+msgid "New Frame Rate"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:544
+msgid "Framerate:"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:576
+msgid "Frame Rate Error"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:576
+msgid "Error - Frame rate must be at least 1."
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:676
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:871
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1005
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:601
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:642
+msgid "Internal Error"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:677
+#, tcl-format
+msgid "Internal Error - Can't find channel %s for keyframe %s"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:856
+msgid "Delete Keys"
+msgstr "Usuń klucze"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:857
+msgid "Delete the selected keys?"
+msgstr "Czy usunąć wybrane klucze?"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:872
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:602
+msgid "Internal Error - Failed to delete keyframe in GK key list"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1006
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:643
+msgid "Internal Error - Failed to move keyframe in GK key list"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1124
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:753
+msgid "Replace Key"
+msgstr "Zastąp klucz"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1125
+msgid "There is already a keyframe at this time, replace it?"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1221
+msgid "Keyframe Attributes"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1699
+msgid "Enter a base name:"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1702
+msgid "Render:"
+msgstr "Renderuj:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1703
+msgid "Wireframe"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1705
+msgid "Full Rendering"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1710
+msgid "Image:"
+msgstr "Obraz:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1712
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:941
+msgid "PPM"
+msgstr "PPM"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1713
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:942
+msgid "TIFF"
+msgstr "TIFF"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1714
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:943
+msgid "MPEG-1"
+msgstr "MPEG-1"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1716
+msgid "Start Frame:"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1718
+msgid "Off-Screen"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1908
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:111
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:576
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:800
+msgid "Verify"
+msgstr "Weryfikuj"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1909
+msgid "Warning - Current animation has not been saved, continue?"
+msgstr "Uwaga - Bieżąca animacja nie została zachowana, kontynuować?"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1923
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:1055
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_play:30
+msgid "File Error"
+msgstr "Błąd pliku"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1924
+#, tcl-format
+msgid "Error - Could not open file %s for reading"
+msgstr "Błąd - Nie można otworzyć pliku %s do odczytu"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:36
+msgid "Map Object File Sequencing"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:43
+msgid "Fields:"
+msgstr "Pola:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:46
+msgid "State File: None"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:53
+msgid "Options:"
+msgstr "Opcje:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:55
+msgid "Add To Script"
+msgstr "Dodja do skryptu"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:56
+msgid "Build Script..."
+msgstr "Utwórz skrypt..."
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:57
+msgid "Load Fields..."
+msgstr "Wczytaj pola..."
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:58
+msgid "Save Fields..."
+msgstr "Zapisz pola..."
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:75
+msgid "Frame"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:111
+msgid "Current fields have not been saved, really load new fields?"
+msgstr "Bieżące pola nie zostały zachowane, czy na pewno wczytać nowe pola?"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:126
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:873
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:1027
+#, tcl-format
+msgid "Error while opening file: %s"
+msgstr "Błąd przy otwieraniu pliku: %s"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:135
+#, tcl-format
+msgid "While reading state_file: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:142
+#, tcl-format
+msgid "While reading number of fields: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:151
+#, tcl-format
+msgid "While reading field type: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:157
+#, tcl-format
+msgid "While reading field attribute: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:542
+msgid "Field Type: "
+msgstr "Rodzaj pliku:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:543
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:142
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:125
+msgid "Surface"
+msgstr "Powierzchnia"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:554
+msgid "Field Attribute: "
+msgstr "Atrybuty pola:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:555
+msgid "Topography"
+msgstr "Topografia"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:566
+msgid "Use Nviz Map: "
+msgstr "Użyj mapy NVIZ:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:567
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:676
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:183
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:61
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:67
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:290
+msgid "None"
+msgstr "Żadne"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:853
+#, tcl-format
+msgid "State File: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:885
+msgid "Enter an image root name"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:86
+msgid "Main"
+msgstr "Główne"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:104
+msgid "DRAW"
+msgstr "RYSUJ"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:107
+msgid "Draw selected features"
+msgstr "Rysuj zaznaczone obiekty"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:110
+msgid "Clear NVIZ display"
+msgstr "Wyczyść wyświetlacz NVIZ"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:113
+msgid "Cancel current draw"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:119
+msgid "Automatically render display:"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:123
+msgid "Automatically render display after changing parameters"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:128
+msgid "Show features:"
+msgstr "Polaż obiekty:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:131
+msgid "Main features..."
+msgstr "Główne obiekty..."
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:136
+msgid "Decorations..."
+msgstr "Dekoracje..."
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:145
+msgid "Vectors"
+msgstr "Wektory"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:148
+msgid "Sites"
+msgstr "Punkty"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:151
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:40
+msgid "Volumes"
+msgstr "Rastry 3D"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:156
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:63
+msgid "Legend"
+msgstr "Legenda"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:160
+msgid "North Arrow"
+msgstr "Strzałka północy"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:162
+msgid "Scale Bar"
+msgstr "Podziałka liniowa"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:164
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_fringe.tcl:43
+msgid "Fringe"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:175
+msgid "View method:"
+msgstr "Metoda wizualizacji:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:177
+msgid "eye"
+msgstr "oko"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:181
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:220
+msgid "center"
+msgstr "środek"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:186
+msgid "Change view by moving eye position"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:187
+msgid "Change view by moving scene center position"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:196
+msgid "Change view using mouse to control fly-through"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:205
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:206
+msgid "Set vertical exaggeration"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:207
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:208
+msgid "Set eye height"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:213
+msgid "Look"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:214
+msgid "here"
+msgstr "tutaj"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:215
+msgid "Center view at point marked with mouse click"
+msgstr "Wycentruj w miejscu kliknięcia"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:221
+msgid "Center view at center of displayed surface"
+msgstr "Wycentruj w środku okna mapy"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:225
+msgid "top"
+msgstr "góra"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:226
+msgid "View directly from above"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:246
+msgid "perspective"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:247
+msgid "twist"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:249
+msgid "Set field of view size (degrees)"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:250
+msgid "Set twist angle (degrees)"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:253
+msgid "reset"
+msgstr "reset"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:255
+msgid "Reset view to default"
+msgstr "Przywróć domyślny widok"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:416
+#: ../visualization/nviz/scripts/widgets.tcl:334
+msgid "z-exag"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:432
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_resize.tcl:43
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:457
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:460
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:735
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:738
+#: ../visualization/nviz/scripts/widgets.tcl:329
+msgid "height"
+msgstr "wysokość"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:517
+msgid "Set eye position"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:522
+msgid "Set center of view position"
+msgstr "Ustaw środek widoku"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_tools:32
+msgid "Open Loop"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_tools:33
+msgid "Close Loop"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_tools:37
+msgid "Open File Seq. Loop"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_tools:38
+msgid "Close File Seq. Loop"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_tools:42
+msgid "File Sequence Tool"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_tools:104
+msgid "Loop Start Value"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_tools:106
+msgid "Loop End Value"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_tools:108
+msgid "Loop Increment Value"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:51
+msgid "Vector Query"
+msgstr "Zapytania wektorowe"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:57
+msgid "Vector Query Panel"
+msgstr "Panel zapytań wekotorowych"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:86
+msgid "Choose map(s)"
+msgstr "Wybierz mapę(y)"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:88
+msgid "Select/unselect vector map(s) to query"
+msgstr "Zaznacz/odznacz mapę(y) wektorowe do zapytania"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:98
+msgid "Set threshold distance for selecting objects"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:100
+msgid "threshold dist"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:104
+msgid "show hyperlink"
+msgstr "pokaż hiperlink"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:113
+msgid "Highlight queried vector points with..."
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:118
+msgid "color"
+msgstr "kolor"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:122
+msgid "Choose color to indicate point queried"
+msgstr "Wskaż kolor dla punktów wybranych"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:124
+msgid "icon size X"
+msgstr "rozmiar ikony X"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:130
+msgid "Choose size in multiples of default to indicate point queried"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:137
+msgid "specific icon"
+msgstr "wybrana ikona"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:208
+msgid "Select vectors to query"
+msgstr "Wybierz wektory do odpytania"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:209
+msgid "vectors displayed"
+msgstr "wektory wyświetlone"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:209
+msgid "vectors to query"
+msgstr "wektory do odpytania"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:410
+#, tcl-format
+msgid "Map: %s"
+msgstr "Mapa: %s"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:426
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:98
+msgid "clear"
+msgstr "wyczyść"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:496
+msgid "Clear Window?"
+msgstr "Czy wyczyścić okno?"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:496
+msgid "Yes"
+msgstr "Tak"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:496
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vquery.tcl:619
+msgid "set icon"
+msgstr "ustaw ikonę"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:65
+msgid "Legends Panel"
+msgstr "Panel legendy"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:71
+msgid "reverse legend"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:73
+msgid "show values"
+msgstr "pokaż wartości"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:75
+msgid "show labels"
+msgstr "pokaż etykiety"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:79
+msgid "Select font family, size, and style for legend text"
+msgstr "Wybierz rodzaj, rozmiar i styl czcionki dla tekstu legendy"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:86
+msgid "set value range "
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:91
+msgid "min "
+msgstr "min "
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:94
+msgid " max "
+msgstr " max "
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:107
+msgid "discrete categories"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:131
+msgid "Place legend"
+msgstr "Umieść legendę"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:133
+msgid "Use mouse to place legend; left button defines first corner, right button defines opposite corner."
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:135
+msgid "Erase legend"
+msgstr "Wyczyść legendę"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:137
+msgid "Erase all legends"
+msgstr "Wyczyść wszystkie legendy"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:166
+msgid "Category Values"
+msgstr "Wartości kategorii"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:51
+msgid "Raster Surfaces"
+msgstr "Powierzchnie rastra"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:58
+msgid "Surface Panel"
+msgstr "Panel powierzchni"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:79
+msgid "Surface attributes..."
+msgstr "Atrybuty powierzchni..."
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:88
+msgid "Wire Color"
+msgstr "Kolor siatki"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:92
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:82
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:28
+msgid "Position"
+msgstr "Pozycja"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:96
+msgid "Mask zeros:"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:97
+msgid "by elevation"
+msgstr "wysokością"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:99
+msgid "by color"
+msgstr "kolorem"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:109
+msgid "Draw mode..."
+msgstr "Tryb rysowania..."
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:112
+msgid "Coarse"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:114
+msgid "Fine"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:116
+msgid "Both"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:120
+msgid "Coarse style..."
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:123
+msgid "Wire"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:128
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:73
+msgid "Shading..."
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:132
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:76
+msgid "Flat"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:134
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:78
+msgid "Gouraud"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:141
+msgid "Resolution:"
+msgstr "Rozdzielczość:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:143
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:949
+msgid "coarse"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:153
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:950
+msgid "fine"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:166
+msgid "Set resolution for:"
+msgstr "Ustaw rozdzielczoać dla:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:167
+msgid "current surface"
+msgstr "bieżąca powierzchnia"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:169
+msgid "all surfaces"
+msgstr "wszystkie powierzchnie"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:670
+msgid "Position Surface"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:671
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:45
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:46
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:1115
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:36
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:37
+msgid "Attribute"
+msgstr "Atrybut"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:701
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:1145
+msgid "Z:"
+msgstr "Z:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:702
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:1146
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:114
+msgid "X:"
+msgstr "X:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:703
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:1147
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:115
+msgid "Y:"
+msgstr "Y:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_resize.tcl:27
+msgid "Resize Draw Area"
+msgstr "Zmień rozmiar obszaru rysowania"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_resize.tcl:33
+msgid "Resize Panel"
+msgstr "Panel zmiany rozmiaru"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_resize.tcl:39
+msgid "Resize: "
+msgstr "Zmień rozmiar:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_resize.tcl:42
+msgid "width"
+msgstr "szerokość"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_resize.tcl:52
+msgid "Resize"
+msgstr "Zmień rozmiar"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_resize.tcl:55
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:95
+msgid "Refresh"
+msgstr "Odśwież"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_color.tcl:38
+msgid "Background Color"
+msgstr "Kolor tła"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_color.tcl:44
+msgid "Background Color Panel"
+msgstr "Panel koloru tła"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_color.tcl:46
+msgid "Background"
+msgstr "Tło"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:88
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:80
+#, tcl-format
+msgid "Change attribute: %s"
+msgstr "Zmień strybut: %s"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:92
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:85
+msgid "New map"
+msgstr "Nowa mapa"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:97
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:89
+msgid "Remove mask"
+msgstr "Usuń maskę"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:98
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:90
+msgid "invert mask"
+msgstr "odwróć maskę"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:106
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:115
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:98
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:107
+msgid "New constant"
+msgstr "Nowa stała"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:107
+msgid "use as color"
+msgstr "użyj jako koloru"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:113
+msgid "Constant not supported"
+msgstr "Stała nie jest obsługiwana"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:122
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:114
+msgid "Curr. value: "
+msgstr "Bieżąca wartość:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:319
+msgid "Surface Color"
+msgstr "Kolor powierzchni"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:462
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:512
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:399
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:445
+msgid "Constant"
+msgstr "Stała"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:468
+msgid "Enter value:"
+msgstr "Wprowadź wartość:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:516
+msgid "Use slider to set value"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/colorPopup.tcl:17
+msgid "Choose color"
+msgstr "Wybierz kolor"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:46
+msgid "Volume Panel"
+msgstr "Panel rastrów 3D"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:63
+msgid "Visualization type..."
+msgstr "Rodzaj wizualizacji..."
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:66
+msgid "isosurfaces"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:69
+msgid "slices"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:88
+msgid "Polygon resolution: "
+msgstr "Rozdzielczość obszaru:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:441
+msgid "X-axis"
+msgstr "Oś-X"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:443
+msgid "Y-axis"
+msgstr "Oś-Y"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:445
+msgid "Z-axis"
+msgstr "Oś-Z"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:449
+msgid "Transparency"
+msgstr "Przezroczystość"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:455
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:733
+msgid "azimuth"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:456
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:461
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:734
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:739
+msgid "length"
+msgstr "długość"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:459
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:737
+msgid "tilt"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:493
+msgid "Add new slice"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:495
+msgid "Delete selected slice"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:497
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:865
+msgid "Move Up"
+msgstr "Przesuń w górę"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:498
+msgid "Move slice up in list"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:499
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:867
+msgid "Move Down"
+msgstr "Przesuń w dół"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:500
+msgid "Move slice down in list"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:830
+msgid "Isosurface attributes..."
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:839
+msgid "toggle normal direction"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:861
+msgid "Add new isosurface"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:863
+msgid "Delete selected isosurface"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:866
+msgid "Move isosurface up in list"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:868
+msgid "Move isosurface down in list"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:1114
+msgid "Position Volume"
+msgstr "Pozycja rastra 3D"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/config.tcl:125
+msgid "x"
+msgstr "x"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/config.tcl:125
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:77
+msgid "sphere"
+msgstr "sfera"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/config.tcl:125
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:77
+msgid "diamond"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/config.tcl:125
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:77
+msgid "cube"
+msgstr "sześcian"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/config.tcl:125
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:77
+msgid "box"
+msgstr "prostokąt"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/config.tcl:125
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:77
+msgid "gyro"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/config.tcl:125
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:77
+msgid "aster"
+msgstr "aster"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/config.tcl:125
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:77
+msgid "histogram"
+msgstr "histogram"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:99
+msgid "use volume as color"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:275
+msgid "remove mask"
+msgstr "usuń maskę"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:403
+msgid "Enter value: "
+msgstr "Wprowadź wartość:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/attIsosurfPopup.tcl:449
+msgid "Use slider to select constant value :"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/wirecolorPopup.tcl:30
+msgid "Select Wire Color"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/wirecolorPopup.tcl:57
+msgid "use surface color"
+msgstr "użyj koloru powierzchni"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:100
+msgid "Simple Animation"
+msgstr "Prosta animacja"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:104
+msgid "Simple Keyframe Animation Panel"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:111
+msgid "Step backward frame by frame"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:114
+msgid "Pause playback"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:117
+msgid "Step forward frame by frame"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:120
+msgid "Run animation from beginning"
+msgstr "Uruchom animację od początku"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:122
+msgid " set max frames:"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:136
+msgid "Key Frames"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:145
+msgid "Current frame:"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:148
+msgid "Selected key frame:"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:159
+msgid "Add frame"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:161
+msgid "Clear all"
+msgstr "Wyczyść wszystko"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:170
+msgid "Show: "
+msgstr "Pokaż:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:171
+msgid "path"
+msgstr "ścieżka"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:173
+msgid "lines"
+msgstr "linie"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:175
+msgid "points"
+msgstr "punkty"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:177
+msgid "volumes"
+msgstr "rastry 3D"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:184
+msgid "Interpolation: "
+msgstr "Interpolacja:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:200
+msgid "Run and save"
+msgstr "Uruchom i zapisz"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:202
+msgid "Run animation and save frames"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:222
+msgid "spline tension"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:275
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_tst.tcl:21
+msgid "Test"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:576
+msgid "Do you really want to delete this keyframe?"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:754
+msgid "There is already a keyframe at this time, do you wish to replace it?"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:800
+msgid "Do you really want to delete all keyframes?"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:928
+msgid "Save Animation Frames"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:934
+msgid "Prefix for images: "
+msgstr "Prefiks dla obrazów:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:935
+msgid "Enter a prefix name for images to be created from animation frames"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:940
+msgid "Output format: "
+msgstr "Format wyjściowy:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:948
+msgid "Rendering mode: "
+msgstr "Tryb renderowania:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/widgets.tcl:70
+msgid "E"
+msgstr "E"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/widgets.tcl:71
+msgid "W"
+msgstr "W"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/widgets.tcl:72
+msgid "N"
+msgstr "N"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/widgets.tcl:73
+msgid "S"
+msgstr "S"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/widgets.tcl:596
+msgid "None Loaded"
+msgstr "Nic nie wczytano"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_tst.tcl:31
+msgid "Test Panel"
+msgstr "Panel testowy"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:34
+msgid "Position Panel"
+msgstr "Panel położenia"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:45
+msgid "From (eye):"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:46
+msgid "To (surface):"
+msgstr "Na (powierzchnię)"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:49
+msgid "Range/bearing:"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:52
+msgid "East"
+msgstr "Wschód"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:56
+msgid "Range"
+msgstr "Zakres"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:60
+msgid "North"
+msgstr "Północ"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:64
+msgid "Bearing"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:68
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:805
+msgid "Height"
+msgstr "Wysokość"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:72
+msgid "Elev"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:83
+msgid "Eye to surface"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:84
+msgid "Surface to eye"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:85
+msgid "Calculate"
+msgstr "Oblicz"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:109
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:472
+msgid "Apply"
+msgstr "Zatwierdź"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_scale.tcl:45
+msgid "Scale bar"
+msgstr "Podziałka liniowa"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_scale.tcl:47
+msgid "Scale Bar Panel"
+msgstr "Panek paska skali"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_scale.tcl:51
+msgid "Scale bar: "
+msgstr "Podziałka liniowa:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_scale.tcl:54
+msgid "length (in map units) "
+msgstr "długość (w jednostkach mapy)"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_scale.tcl:71
+msgid "Scale text: "
+msgstr "Tekst skali:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_scale.tcl:74
+msgid "size "
+msgstr "rozmiar"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_scale.tcl:90
+msgid "Place scale"
+msgstr "Umieść skalę"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:197
+msgid "Show Panels"
+msgstr "Pokaż panele"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:204
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:327
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:688
+msgid "Hide Panels"
+msgstr "Ukryj panele"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:246
+msgid "Start"
+msgstr "Start"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:267
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:274
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:281
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:289
+msgid "Togl canvas initialization failed. Is Your OpenGL working fine?"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:349
+msgid "Please Wait..."
+msgstr "Czekaj..."
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:355
+msgid "Help"
+msgstr "Pomoc"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:356
+msgid "NVIZ Help"
+msgstr "Pomoc NVIZ"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:356
+msgid "About NVIZ"
+msgstr "Na temat NVIZ"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:356
+msgid "NVIZ - Bugs / ToDo"
+msgstr "NVIZ - Błędy / Do zrobienia"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:368
+msgid "File"
+msgstr "Plik"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:369
+msgid "Load State"
+msgstr "Wczytaj stan"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:369
+msgid "Save State"
+msgstr "Zapisz stan"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:371
+msgid "Set Canvas Size"
+msgstr "Ustaw rozmiar okna"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:373
+msgid "Load 3d Settings"
+msgstr "Wczytaj ustawienia 3D"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:373
+msgid "Save 3d Settings"
+msgstr "Zapisz ustawienia 3D"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:375
+msgid "Save image as..."
+msgstr "Zapisz obraz jako..."
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:377
+msgid "Quit"
+msgstr "Wyjdź"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:410
+msgid "Scripting"
+msgstr "Skryptowanie"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:420
+msgid "Create New Scriptfile"
+msgstr "Utwórz nowy plik skryptu"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:423
+msgid "Open and Play Script"
+msgstr "Otwórz i wykonaj skrypt"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:426
+msgid "Close Script"
+msgstr "Zamknij skrypt"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:431
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_get_line:15
+msgid "Add Script Line"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:434
+msgid "Add Script Command"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:439
+msgid "Script Tools"
+msgstr "Narzędzia skryptowania"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:484
+msgid "PPM Image"
+msgstr "Obraz PPM"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:486
+msgid "TIFF Image"
+msgstr "Obraz TIFF"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:500
+msgid "Maximum Resolution PPM"
+msgstr "Maksymalna rozdzielczość w PPM"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:646
+msgid "Visualize"
+msgstr "Wizualizacja"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:680
+msgid "Appearance"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:800
+msgid "Set Size of Display Canvas"
+msgstr "Ustaw rozmiar okna wyświetlania"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:803
+msgid "Width"
+msgstr "Szerokość"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:811
+msgid "Unconstrained"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:926
+msgid "Really reset Nviz?"
+msgstr "Czy na pewno zrestartować NVIZ?"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:44
+msgid "Vector Points"
+msgstr "Punkty wektorowe"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:51
+msgid "Vector Points Panel"
+msgstr "Panel punktów wektorowych"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:133
+msgid "icon size"
+msgstr "rozmiar ikony"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:153
+msgid "icon type"
+msgstr "rodzaj ikony"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:162
+msgid "3D points"
+msgstr "punkty 3D"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:182
+msgid "thematic mapping for vector points"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:204
+msgid "Map type:"
+msgstr "Typ mapy:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:218
+msgid "3d.view"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_lights.tcl:25
+msgid "Lighting"
+msgstr "Oświetlenie"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_lights.tcl:30
+msgid "Lighting Panel"
+msgstr "Panel oświetlenia"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_lights.tcl:43
+msgid " Light source position"
+msgstr " Położenie źródła światła"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_lights.tcl:58
+msgid "Follow surface viewpoint"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_lights.tcl:60
+msgid "Show lighting model"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_lights.tcl:66
+msgid "Light color"
+msgstr "Kolor światła"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_lights.tcl:70
+msgid "Light intensity"
+msgstr "Natężenie światła"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:62
+msgid "Labels Panel"
+msgstr "Panel etykietowania"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:73
+msgid "Choose font color"
+msgstr "Wybierz kolor czcionki"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:83
+msgid "Label text: "
+msgstr "Tekst etykiety:"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:90
+msgid "Place label"
+msgstr "Umieść etykietę"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:91
+msgid "Click with mouse to place label"
+msgstr "Kliknij myszą aby umieścić etykietę"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:92
+msgid "Erase last"
+msgstr "Wyczyść ostatnie"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:93
+msgid "Erase most recent label placed"
+msgstr "Wyczyść ostatnie etykiety"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:94
+msgid "Erase all"
+msgstr "Wyczyść wszystko"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:95
+msgid "Erase all labels"
+msgstr "Wyczyść wszystkie etykiety"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:411
+msgid "Fill 2 or more entry fields with desired min and max values, then press [Apply]. Or press [Auto] to automatically generate a range of symbol sizes."
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:422
+msgid "Fill 2 or more entry fields with desired colors, then press [Apply]. Or press [Auto] to automatically generate a color table."
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:428
+#, tcl-format
+msgid "WARNING: No thematic mapping preferences set for %s!"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:447
+#, tcl-format
+msgid "Vary point %s"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:451
+#, tcl-format
+msgid "GIS attribute: %s"
+msgstr "Atrybut GIS: %s"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:460
+#, tcl-format
+msgid "Attribute type: %s"
+msgstr "Rodzaj atrybutu: %s"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:474
+msgid "Apply current thematic preferences to point display"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:477
+msgid "Auto"
+msgstr "Auto"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:479
+msgid "Automatically generate a color table distributed across range of attribute values"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:485
+msgid "Clear all thematic settings"
+msgstr "Wyczyść wszystkie ustawienia tematyczne"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:495
+msgid "Load/save theme preferences"
+msgstr "Wczytaj/zapisz preferencje tematyczne"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:528
+msgid "Select thematic prefs to use"
+msgstr "Wybierz preferencje tematyczne do zastosowania"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:531
+msgid "current prefs"
+msgstr "bieżące preferencje"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:536
+msgid "prefs. from file"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:542
+msgid "(preserves current prefs.)"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:553
+msgid "no prefs loaded"
+msgstr "nie wczytano preferencji"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:558
+msgid "View loaded thematic prefs"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:570
+msgid "Load and save prefs."
+msgstr "Wczytaj i zapisz preferencje"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:572
+msgid "Load prefs"
+msgstr "Wczytaj preferencje"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:574
+msgid "Replace current themes with prefs loaded from file"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:580
+msgid "Save prefs"
+msgstr "Zapisz preferencje"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:582
+msgid "Copy current themes to prefs loaded from file"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:860
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:915
+msgid "Too few values: at least 2!"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1107
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1197
+msgid "No prefs file loaded"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1138
+msgid "No prefs"
+msgstr "Brak preferencji"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1146
+msgid "Thematic prefs and attribute have different types"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1207
+msgid "Thematic prefs and attributes have different types"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1408
+#, tcl-format
+msgid "WARNING: No attribute behaviour for %s!"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1418
+#, tcl-format
+msgid "Thematic prefs file %s"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1422
+#, tcl-format
+msgid "Name: %s"
+msgstr "Nazwa: %s"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1430
+#, tcl-format
+msgid "Type: %s"
+msgstr "Rodzaj: %s"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1436
+msgid "Save thematic prefs in file"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1439
+msgid "Clear current thematic prefs"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1493
+msgid "Load Thematic Prefs"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1497
+msgid "Load file"
+msgstr "Wczytaj plik"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1577
+msgid "Save thematic prefs"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1582
+#, tcl-format
+msgid "Old LUT \"%s\" deleted"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1607
+#, tcl-format
+msgid "Thematic preferences file \"%s\" saved"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1616
+msgid "Load thematic prefs"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1622
+#, tcl-format
+msgid "*** WARNING *** File \"%s\" is unavailable"
+msgstr "*** UWAGA *** Plik \"%s\" jest niedostępny"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1627
+#, tcl-format
+msgid "*** ERROR *** Some thematic pref component are missing in file \"%s\""
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1700
+#, tcl-format
+msgid "WARNING: Unknown Tag \"%s\" in file \"%s\""
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1770
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1852
+#, tcl-format
+msgid "WARNING: Unknown attribute %s!"
+msgstr "UWAGA: Nieznany atrybut %s!"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1791
+#, tcl-format
+msgid "WARNING: field %s NOT FOUND"
+msgstr "UWAGA: NIE ZNALEZIONO pola %s"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1798
+#, tcl-format
+msgid "WARNING: lut file %s NOT FOUND"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:48
+msgid "Cutting Planes"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:50
+msgid "Cutting Planes Panel"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:60
+msgid "Active cutting plane: "
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:68
+msgid "Plane 0"
+msgstr "Plan 0"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:69
+msgid "Plane 1"
+msgstr "Plan 1"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:70
+msgid "Plane 2"
+msgstr "Plan 2"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:71
+msgid "Plane 3"
+msgstr "Plan 3"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:72
+msgid "Plane 4"
+msgstr "Plan 4"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:73
+msgid "Plane 5"
+msgstr "Plan 5"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:87
+msgid "set shading"
+msgstr "ustaw cieniowanie"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:90
+msgid "top color"
+msgstr "górny kolor"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:92
+msgid "bottom color"
+msgstr "dolny kolor"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:94
+msgid "blend"
+msgstr "zmieszaj"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:96
+msgid "shaded"
+msgstr "cieniowany"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:139
+msgid "Z coord"
+msgstr "Współrzędna Z"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:151
+msgid "Rotate"
+msgstr "Rotacja"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:163
+msgid "Tilt"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:184
+msgid "All Off"
+msgstr "Wszystkie wyłączone"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:292
+#, tcl-format
+msgid "Plane %s"
+msgstr "Plan %s"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_sdiff.tcl:39
+msgid "Scaled Difference"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_sdiff.tcl:45
+msgid "Scaled Difference Panel"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_sdiff.tcl:54
+msgid "Reference surface:"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_sdiff.tcl:58
+msgid "Set difference between reference surface and others"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_sdiff.tcl:66
+msgid "unselect reference surface"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_sdiff.tcl:124
+msgid "None selected"
+msgstr "Nic nie wybrano"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/script_play:31
+#, tcl-format
+msgid "Script file %s does not exist"
+msgstr "Plik skryptu %s nie istnieje"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_fringe.tcl:45
+msgid "Fringe Panel"
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_fringe.tcl:48
+msgid "Edges with fringe: "
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_fringe.tcl:51
+msgid "N&W"
+msgstr "N&O"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_fringe.tcl:54
+msgid "N&E"
+msgstr "N&E"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_fringe.tcl:57
+msgid "S&W"
+msgstr "S&O"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_fringe.tcl:60
+msgid "S&E"
+msgstr "S&E"
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_fringe.tcl:68
+msgid "Elevation of fringe bottom: "
+msgstr ""
+
+#: ../visualization/nviz/scripts/panel_fringe.tcl:80
+msgid "Draw Fringe"
+msgstr ""
+

Modified: grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasstcl_pl.po
===================================================================
--- grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasstcl_pl.po	2011-12-11 11:13:55 UTC (rev 49644)
+++ grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasstcl_pl.po	2011-12-11 11:16:18 UTC (rev 49645)
@@ -1,23 +1,21 @@
 # translation of grasstcl_pl.po into Polski
 # This file is distributed under the same license as the GRASS package.
-# Copyright (C) 2005, GRASS Development Team
+# Copyright (C) 2005,2011 GRASS Development Team
 # Artur Nieścior <nieart at interia.pl>, 2005, 2006, 2007.
-# Milena Nowotarska <do.milenki*gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
-# Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>, 2010.
+# Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>, 2008, 2009, 2010, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grasstcl_pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-05 23:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-22 20:26+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-10 23:16+0100\n"
 "Last-Translator: Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>\n"
 "Language-Team: GRASS Translation Team\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
 #: ../vector/v.digit/cats.tcl:20 ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:178
@@ -400,8 +398,7 @@
 msgid ""
 "Warning: Unable to get enviromental variable GRASS_PROJSHARE. \n"
 "This is a GRASS installation error. \n"
-"Set enviromental variable GRASS_PROJSHARE to point to directory with Proj4 "
-"EPSG file. "
+"Set enviromental variable GRASS_PROJSHARE to point to directory with Proj4 EPSG file. "
 msgstr ""
 "Ostrzeżenie: Nie można pobrać zmiennej środowiskowej GRASS_PROJSHARE. \n"
 "Jest to błąd instalacji GRASS. \n"
@@ -509,16 +506,12 @@
 msgstr "Wybierz parametry transformacji odwzorowania:"
 
 #: ../lib/init/epsg_option.tcl:290 ../lib/init/file_option.tcl:244
-msgid ""
-"Continue without specifying parameters - if used when creating a location, "
-"other GRASS modules will use the \"default\" (likely non-optimum) parameters "
-"for this datum if necessary in the future."
+msgid "Continue without specifying parameters - if used when creating a location, other GRASS modules will use the \"default\" (likely non-optimum) parameters for this datum if necessary in the future."
 msgstr ""
 
 #: ../lib/init/epsg_option.tcl:342
 msgid "You can select EPSG code (in <braces>) and copy it for later use."
-msgstr ""
-"Można wybrać kod EPSG (w <braces>) i skopiować go do późniejszego użytku."
+msgstr "Można wybrać kod EPSG (w <braces>) i skopiować go do późniejszego użytku."
 
 #: ../lib/init/epsg_option.tcl:379
 msgid "GUESS THAT IS NOT THE EPSG FILE"
@@ -571,10 +564,8 @@
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:132
 #, tcl-format
-msgid ""
-"Warning: location <%s> at GISDBASE <%s> is not a directory or does not exist."
-msgstr ""
-"Uwaga: lokacja <%s> w GISBAZIE <%s> nie istnieje lub nie jest katalogiem"
+msgid "Warning: location <%s> at GISDBASE <%s> is not a directory or does not exist."
+msgstr "Uwaga: lokacja <%s> w GISBAZIE <%s> nie istnieje lub nie jest katalogiem"
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:183
 #, tcl-format
@@ -722,14 +713,8 @@
 msgstr "Uruchamianie GRASS GIS po raz pierwszy"
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:584
-msgid ""
-"GRASS needs a directory in which to store its data. Create one now if you "
-"have not already done so. A popular choice is \"grassdata\", located in "
-"your home directory."
-msgstr ""
-"GRASS potrzebuje katalogu, do przechowywania danych. Załóż go teraz, jeśli "
-"nie zostało to zrobione. Zwykle jest to \"grassdata\", znajdujący się w "
-"katalogu domowym."
+msgid "GRASS needs a directory in which to store its data. Create one now if you have not already done so. A popular choice is \"grassdata\", located in your home directory."
+msgstr "GRASS potrzebuje katalogu, do przechowywania danych. Załóż go teraz, jeśli nie zostało to zrobione. Zwykle jest to \"grassdata\", znajdujący się w katalogu domowym."
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:589
 msgid "Select GIS data directory"
@@ -741,9 +726,7 @@
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:595
 msgid "WARNING: Invalid database. Finding first valid directory in parent tree"
-msgstr ""
-"Uwaga: Niewłaściwa baza danych. Wyszukiwanie pierwszego ważnego katalogu w "
-"macierzystym drzewie"
+msgstr "Uwaga: Niewłaściwa baza danych. Wyszukiwanie pierwszego ważnego katalogu w macierzystym drzewie"
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:642 ../lib/init/gis_set.tcl:663
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:681 ../lib/init/gis_set.tcl:709
@@ -784,8 +767,7 @@
 
 #: ../lib/init/file_option.tcl:72
 msgid "Define location using projection information in georeferenced file"
-msgstr ""
-"Zdefiniuj lokację prze użyciu informacji o projekcji w pliku georeferencyjnym"
+msgstr "Zdefiniuj lokację prze użyciu informacji o projekcji w pliku georeferencyjnym"
 
 #: ../lib/init/file_option.tcl:95
 msgid "Enter name of location to be created"
@@ -797,8 +779,7 @@
 
 #: ../lib/init/file_option.tcl:102
 msgid "Path to georeferenced file (format must be readable by GDAL/OGR)"
-msgstr ""
-"Ścieżka do pliku z georeferencją (format musi być czytany przez GDAL/OGR)"
+msgstr "Ścieżka do pliku z georeferencją (format musi być czytany przez GDAL/OGR)"
 
 #: ../lib/init/file_option.tcl:106
 msgid "Browse to locate georeferenced file"
@@ -895,7 +876,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:201 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:208
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:220 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:227
 msgid "white"
-msgstr ""
+msgstr "biały"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:179 ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/raster.tcl:273 ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:262
@@ -904,7 +885,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:201 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:208
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:220 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:227
 msgid "grey"
-msgstr ""
+msgstr "szary"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:179 ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/raster.tcl:273 ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:262
@@ -913,7 +894,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:201 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:208
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:220 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:227
 msgid "gray"
-msgstr ""
+msgstr "szary"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:179 ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/raster.tcl:273 ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:262
@@ -922,7 +903,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:201 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:208
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:220 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:227
 msgid "black"
-msgstr ""
+msgstr "czarny"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:179 ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/raster.tcl:273 ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:262
@@ -930,9 +911,8 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gridline.tcl:258 ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:292
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:201 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:208
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:220 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:227
-#, fuzzy
 msgid "brown"
-msgstr "Zrób grubsze"
+msgstr "brązowy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:179 ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/raster.tcl:273 ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:262
@@ -941,7 +921,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:201 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:208
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:220 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:227
 msgid "red"
-msgstr ""
+msgstr "czerwony"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:179 ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/raster.tcl:273 ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:262
@@ -949,9 +929,8 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gridline.tcl:258 ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:292
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:201 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:208
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:220 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:227
-#, fuzzy
 msgid "orange"
-msgstr "Zrobione"
+msgstr "pomarańczowy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:179 ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/raster.tcl:273 ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:262
@@ -960,7 +939,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:201 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:208
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:220 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:227
 msgid "yellow"
-msgstr ""
+msgstr "żółty"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:179 ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/raster.tcl:273 ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:262
@@ -969,7 +948,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:201 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:208
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:220 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:227
 msgid "green"
-msgstr ""
+msgstr "zielony"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:179 ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/raster.tcl:273 ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:262
@@ -978,7 +957,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:201 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:208
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:220 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:227
 msgid "aqua"
-msgstr ""
+msgstr "niebieski wodny"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:179 ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/raster.tcl:273 ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:262
@@ -987,7 +966,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:201 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:208
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:220 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:227
 msgid "cyan"
-msgstr ""
+msgstr "niebieskozielony"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:179 ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/raster.tcl:273 ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:262
@@ -1004,9 +983,8 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gridline.tcl:258 ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:292
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:201 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:208
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:220 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:227
-#, fuzzy
 msgid "blue"
-msgstr "Tabela"
+msgstr "niebieski"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:179 ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/raster.tcl:273 ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:262
@@ -1015,7 +993,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:201 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:208
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:220 ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:227
 msgid "purple"
-msgstr ""
+msgstr "purpurowy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:179 ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/raster.tcl:273 ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:262
@@ -1067,20 +1045,16 @@
 msgstr "Ograniczyć mapę do geometri regionu?"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:286
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cell values can only be displayed for \n"
-"regions of < 10,000 cells. Map in explore mode may contain more than 10,000 "
-"cells.\n"
+"regions of < 10,000 cells. Map in explore mode may contain more than 10,000 cells.\n"
 "\n"
 " It's suggested to constrain map to region geometry to display cell values."
 msgstr ""
 "Wartości komórek mogą być wyświetlane tylko w odniesieniu do\n"
-"regionów <10.000 komórek. Przeglądaj mapę w trybie może zawierać więcej niż "
-"10,000 komórek.\n"
+"regionów <10.000 komórek. Mapa w trybie przeglądania może zawierać więcej niż 10.000 komórek.\n"
 "\n"
-"To sugeruje, by ograniczyć do geometrii mapę regionu w celu wyświetlenia "
-"wartości komórek."
+"Sugeruje się, by ograniczyć mapę do zasięgu regionu w celu wyświetlenia wartości komórek."
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:288 ../gui/tcltk/gis.m/maptool.tcl:327
 msgid "Constrain map to region geometry"
@@ -1222,8 +1196,9 @@
 msgstr "Styl wykresu"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/histogram.tcl:175 ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:280
+#, fuzzy
 msgid "bar"
-msgstr ""
+msgstr "bar"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/histogram.tcl:175 ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:280
 msgid "pie"
@@ -1539,15 +1514,11 @@
 msgstr "Utworzenie TIF nie powiodło się"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:285
-msgid ""
-"There is no raster group file (REF). You must select the 'create/edit group' "
-"option to create a group file."
+msgid "There is no raster group file (REF). You must select the 'create/edit group' option to create a group file."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:307
-msgid ""
-"There is no vector group file (VREF). You must select the 'create/edit "
-"group' option to create a group file."
+msgid "There is no vector group file (VREF). You must select the 'create/edit group' option to create a group file."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:388
@@ -1628,12 +1599,8 @@
 msgstr "4. Wybierz mapę"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:683
-msgid ""
-"Select non-georectified raster or vector to display for marking ground "
-"control points"
-msgstr ""
-"Wybierz mapę rastrową lub wektorową bez georeferencji do wyświetlenia aby "
-"oznaczyć terenowe punkty kontrolne"
+msgid "Select non-georectified raster or vector to display for marking ground control points"
+msgstr "Wybierz mapę rastrową lub wektorową bez georeferencji do wyświetlenia aby oznaczyć terenowe punkty kontrolne"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:693
 msgid "5. Start georectifying"
@@ -1733,22 +1700,15 @@
 msgstr "Wyjdź z programu georektyfikacji"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:1323
-msgid ""
-"There is no POINTS file of ground control points for group. You must create "
-"ground control points before georectifying map."
+msgid "There is no POINTS file of ground control points for group. You must create ground control points before georectifying map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:1353
-msgid ""
-"Insufficient ground control points for georectification method. You need at "
-"least 3 points for 1st order, 6 points for 2nd order and 10 points for 3rd "
-"order."
+msgid "Insufficient ground control points for georectification method. You need at least 3 points for 1st order, 6 points for 2nd order and 10 points for 3rd order."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:1384
-msgid ""
-"No valid ground control points in GCP file. You must create valid ground "
-"control points before georectifying map."
+msgid "No valid ground control points in GCP file. You must create valid ground control points before georectifying map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:1587
@@ -1772,9 +1732,7 @@
 msgstr "Przeciągnij myszą by wyświetlić całą mapę"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gm.tcl:75
-msgid ""
-"GISDBASE or LOCATION_NAME or MAPSET is empty. This is a fatal error. gis.m "
-"can not work without proper settings."
+msgid "GISDBASE or LOCATION_NAME or MAPSET is empty. This is a fatal error. gis.m can not work without proper settings."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gm.tcl:219 ../gui/tcltk/d.m/d.m.tcl:314
@@ -1826,8 +1784,7 @@
 "\n"
 "This action will close all sessions gis.m instances.\n"
 "\n"
-"If You have running some GRASS module from comandline, GRASS will terminate "
-"after it finishes to run."
+"If You have running some GRASS module from comandline, GRASS will terminate after it finishes to run."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gm.tcl:543
@@ -1837,7 +1794,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gm.tcl:550
 msgid "Not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Nieobsługiwane"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gm.tcl:551
 msgid ""
@@ -1978,9 +1935,7 @@
 msgstr "Wybierz czcionkę dla etykiety"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:129
-msgid ""
-"Create postscript text object (for postscript eps, pdf, and print output "
-"only)"
+msgid "Create postscript text object (for postscript eps, pdf, and print output only)"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:136
@@ -1996,14 +1951,12 @@
 msgstr "   rodzaj współrzędnych dla umiejscowienia tekstu "
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:153 ../gui/tcltk/gis.m/dtext.tcl:199
-#, fuzzy
 msgid "pixels"
-msgstr "(piksele)"
+msgstr "piksele"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:153 ../gui/tcltk/gis.m/dtext.tcl:199
-#, fuzzy
 msgid "percent"
-msgstr "drukuj"
+msgstr "procent"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:153 ../gui/tcltk/gis.m/dtext.tcl:199
 #, fuzzy
@@ -2016,20 +1969,17 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:166 ../gui/tcltk/gis.m/dtext.tcl:213
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maplabels.tcl:200
-#, fuzzy
 msgid "lower left"
-msgstr "Linie spływu"
+msgstr "lewy dolny"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:166 ../gui/tcltk/gis.m/dtext.tcl:213
-#, fuzzy
 msgid "bottom center"
-msgstr "dół"
+msgstr "środek dolny"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:166 ../gui/tcltk/gis.m/dtext.tcl:213
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maplabels.tcl:200
-#, fuzzy
 msgid "lower right"
-msgstr " prawy:"
+msgstr "dolny prawy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:166 ../gui/tcltk/gis.m/dtext.tcl:213
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maplabels.tcl:200
@@ -2040,30 +1990,27 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/dtext.tcl:213 ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:483
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:488 ../gui/tcltk/gis.m/maplabels.tcl:200
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maplabels.tcl:221
-#, fuzzy
 msgid "center"
-msgstr "centroidy"
+msgstr "środek"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:166 ../gui/tcltk/gis.m/dtext.tcl:213
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maplabels.tcl:200
-#, fuzzy
 msgid "center right"
-msgstr " prawy:"
+msgstr " prawy środkowy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:166 ../gui/tcltk/gis.m/dtext.tcl:213
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maplabels.tcl:200
 msgid "upper left"
-msgstr ""
+msgstr "górny lewy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:166 ../gui/tcltk/gis.m/dtext.tcl:213
 msgid "top center"
-msgstr ""
+msgstr "środek górny"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:166 ../gui/tcltk/gis.m/dtext.tcl:213
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maplabels.tcl:200
-#, fuzzy
 msgid "upper right"
-msgstr " prawy:"
+msgstr "prawy górny"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:172
 msgid "   justification"
@@ -2071,15 +2018,13 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:175 ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:483
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maplabels.tcl:221
-#, fuzzy
 msgid "left"
-msgstr "lewy margines:"
+msgstr "lewy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:175 ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:483
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maplabels.tcl:221
-#, fuzzy
 msgid "right"
-msgstr "prawy margines"
+msgstr "prawy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maptext.tcl:176
 msgid " line width"
@@ -2171,29 +2116,24 @@
 msgstr "  rodzaj wektora"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:282
-#, fuzzy
 msgid "area"
-msgstr "obszary"
+msgstr "obszar"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:282
-#, fuzzy
 msgid "point"
-msgstr "punkty"
+msgstr "punkt"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:282
-#, fuzzy
 msgid "centroid"
-msgstr "centroidy"
+msgstr "centroid"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:282
-#, fuzzy
 msgid "line"
-msgstr "linie"
+msgstr "linia"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:282
-#, fuzzy
 msgid "boundary"
-msgstr "granice"
+msgstr "granica"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:284
 msgid " attribute layer"
@@ -2241,33 +2181,28 @@
 msgstr "Mapa tematyczna: rodzaj"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:318
-#, fuzzy
 msgid "graduated colors"
-msgstr "przypadkowe kolory"
+msgstr "stopniowane kolory"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:318
-#, fuzzy
 msgid "graduated points"
-msgstr "Utwórz punkty"
+msgstr "stopniowane punkty"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:318
-#, fuzzy
 msgid "graduated lines"
-msgstr "Linie równoległe"
+msgstr "stopniowane linie"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:320 ../gui/tcltk/d.m/thematic.tcl:171
 msgid " map by"
 msgstr " "
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:323
-#, fuzzy
 msgid "interval"
-msgstr "Wskaźnik"
+msgstr "interwał"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:323
-#, fuzzy
 msgid "std deviation"
-msgstr "Szybsza animacja"
+msgstr "odchylenie standardowe"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:323
 #, fuzzy
@@ -2332,9 +2267,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:380
-#, fuzzy
 msgid "red blue"
-msgstr "Utwórz tabelę"
+msgstr "czerwony niebieski"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:380
 msgid "green red"
@@ -2349,9 +2283,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:380
-#, fuzzy
 msgid "green blue"
-msgstr "Utwórz tabelę"
+msgstr "zielony niebieski"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:380
 msgid "cyan yellow"
@@ -2362,14 +2295,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:380
-#, fuzzy
 msgid "custom gradient"
-msgstr "rysuj wygładzony gradient"
+msgstr "gradient użytkownika"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:380
-#, fuzzy
 msgid "single color"
-msgstr "kolor linii"
+msgstr "pojedynczy kolor"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:387
 msgid "  custom color scheme - start color"
@@ -2470,9 +2401,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmtool2.tcl:84 ../gui/tcltk/d.m/tool1.tcl:121
 msgid "Create new workspace file (erase current workspace settings first)"
-msgstr ""
-"Utwórz nowy plik przestrzeni pracy (wyczyść najpierw ustawienia bieżącej "
-"przestrzeni pracy)"
+msgstr "Utwórz nowy plik przestrzeni pracy (wyczyść najpierw ustawienia bieżącej przestrzeni pracy)"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmtool2.tcl:90 ../gui/tcltk/d.m/tool1.tcl:124
 msgid "Open existing workspace file"
@@ -2634,18 +2563,17 @@
 msgstr "Predefiniowany rodzaj papieru"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapprint.tcl:272
-#, fuzzy
 msgid "letter"
-msgstr "Usuń"
+msgstr "letter"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapprint.tcl:272
 msgid "A4"
-msgstr ""
+msgstr "A4"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapprint.tcl:272
 #, fuzzy
 msgid "legal"
-msgstr "Wyczyść"
+msgstr "Format 216 na 350 mm"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapprint.tcl:272
 msgid "11x17"
@@ -2653,7 +2581,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapprint.tcl:272
 msgid "A3"
-msgstr ""
+msgstr "A3"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapprint.tcl:272
 msgid "ledger"
@@ -2661,15 +2589,15 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapprint.tcl:272
 msgid "A0"
-msgstr ""
+msgstr "A0"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapprint.tcl:272
 msgid "A1"
-msgstr ""
+msgstr "A1"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapprint.tcl:272
 msgid "A2"
-msgstr ""
+msgstr "A2"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapprint.tcl:281
 msgid "Custom paper size"
@@ -2704,12 +2632,10 @@
 msgstr "Rozdzielczość (dpi) dla druku i PDF "
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapprint.tcl:323
-#, fuzzy
 msgid "Print on LPR printer"
-msgstr "Wyślij do drukarki LPR*"
+msgstr "Wyślij do drukarki LPR"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapprint.tcl:331
-#, fuzzy
 msgid "Print on postscript device* "
 msgstr "Wyślij do urządzenia postskryptowego* "
 
@@ -2729,8 +2655,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapprint.tcl:363
 msgid "*requires ghostscript to be installed and in path"
-msgstr ""
-"*wymaga aby 'ghostscript' był zainstalowany i dodany do domyślnej ścieżki"
+msgstr "*wymaga aby 'ghostscript' był zainstalowany i dodany do domyślnej ścieżki"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapprint.tcl:371 ../gui/tcltk/d.m/print.tcl:279
 msgid "Print"
@@ -2807,9 +2732,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/profile.tcl:539
-#, fuzzy
 msgid "Error reading region values"
-msgstr "Błąd podczas ustawiania regionu"
+msgstr "Błąd podczas czytania wartości regionu"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/profile.tcl:563 ../gui/tcltk/gis.m/profile.tcl:648
 msgid "r.profile error"
@@ -2848,9 +2772,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gridline.tcl:186
-#, fuzzy
 msgid "draw border text "
-msgstr "rysuj granicę"
+msgstr "rysuj tekst obramowania"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gridline.tcl:188
 msgid "text color "
@@ -3028,9 +2951,8 @@
 msgstr "Plik punktów ASCII albo pliki wektorowe GRASS ASCII"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:115
-#, fuzzy
 msgid "ASCII points as vector lines"
-msgstr "poligony i linieASCII"
+msgstr "Punkty ASCII na linie wektorowe"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:116
 msgid "Old GRASS vector"
@@ -3053,7 +2975,6 @@
 msgstr "GPSBabel GPS"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:122
-#, fuzzy
 msgid "Geonames"
 msgstr "Geonames"
 
@@ -3227,14 +3148,12 @@
 msgstr "Wydruk PostScript"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:205
-#, fuzzy
 msgid "Exit &GRASS"
-msgstr "Wejdź"
+msgstr "Wyjdź z &GRASS"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:206
-#, fuzzy
 msgid "&Quit GIS Manager"
-msgstr "Ładowanie Menadżera GIS"
+msgstr "&Zakończ Menadżera GIS"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:208 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:188
 msgid "&Config"
@@ -3278,7 +3197,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:219 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:200
 msgid "Change default GUI"
-msgstr ""
+msgstr "Zmień domyślny interfejs użytkownika"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:220 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:201
 msgid "Show current GRASS version"
@@ -3353,7 +3272,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:250
 #, fuzzy
 msgid "Support file maintenance"
-msgstr "Tworzenie pliku wsparcia"
+msgstr "Tworzenie plików(r.support)"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:251
 msgid "Update map statistics"
@@ -3454,7 +3373,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:283
 msgid "Statistical overlay"
-msgstr ""
+msgstr "Statystyki"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:285 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:270
 msgid "Solar radiance and shadows"
@@ -3482,8 +3401,9 @@
 msgstr "Powierzchnia kosztu"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:292 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:277
+#, fuzzy
 msgid "Least cost route or flow"
-msgstr ""
+msgstr "Droga spływu"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:294
 msgid "Shaded relief"
@@ -3518,8 +3438,9 @@
 msgstr "Transformacje obiektów"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:306
+#, fuzzy
 msgid "Clump"
-msgstr ""
+msgstr "Obszary ciągłe"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:307
 msgid "Grow"
@@ -3534,8 +3455,9 @@
 msgstr "Modelowanie hydrologiczne"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:312
+#, fuzzy
 msgid "Carve stream channels"
-msgstr ""
+msgstr "Wyznacz wysokości cieków"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:313
 msgid "Fill lake"
@@ -3598,21 +3520,23 @@
 msgstr "Analiza charakterystyk krajobrazu"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:339
+#, fuzzy
 msgid "Analyze patches"
-msgstr ""
+msgstr "Analiza mapy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:342
 #, fuzzy
 msgid "Landscape patch analysis"
-msgstr "Analiza charakterystyk kompleksów krajobrazu"
+msgstr "Analiza Kappa"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:343 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:307
 msgid "Set up sampling and analysis framework"
 msgstr "Ustawienia próbkowania i ram analizy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:345
+#, fuzzy
 msgid "Edge density"
-msgstr ""
+msgstr "Wykrywanie krawędzi"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:346
 msgid "Contrast weighted edge density"
@@ -3643,7 +3567,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:353
 #, fuzzy
 msgid "Patch number"
-msgstr "Uzupełniaj (łataj) mapy sobą nawzajem"
+msgstr "Numer kategorii"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:355
 #, fuzzy
@@ -3661,7 +3585,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:359
 #, fuzzy
 msgid "Richness"
-msgstr "linie"
+msgstr "Bogatość"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:360
 #, fuzzy
@@ -3752,7 +3676,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:391
 #, fuzzy
 msgid "Gaussian deviates surface"
-msgstr "Wygeneruj krzywiznę Gaussa powierzchni."
+msgstr "Utwórz powierzchnie"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:393
 msgid "Plane"
@@ -3761,7 +3685,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:395
 #, fuzzy
 msgid "Random deviates surface"
-msgstr "Wygeneruj krzywiznę Gaussa powierzchni."
+msgstr "Utwórz powierzchnie"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:396
 msgid "Random surface with spatial dependence"
@@ -3795,11 +3719,12 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:406
 #, fuzzy
 msgid "Raster contours"
-msgstr "Mapa rastrowa do mapy wektorowej"
+msgstr "Raster do wektora"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:407
+#, fuzzy
 msgid "Regularized spline tension"
-msgstr ""
+msgstr "Przepróbkowanie z użyciem RST (regularized spline tension)"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:409
 msgid "Fill NULL cells"
@@ -3862,7 +3787,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:426
 #, fuzzy
 msgid "Sample transects (bearing/distance)"
-msgstr "Próbkuj wartości wzdłuż przecięć (użyj azymutu, odległości)"
+msgstr "Próbkuj wartości wzdłuż przecięć"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:428 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:375
 msgid "Covariance/correlation"
@@ -3928,7 +3853,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:451
 #, fuzzy
 msgid "Dissolve boundaries"
-msgstr "granice"
+msgstr "Granice regionu"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:453
 msgid "Create 3D vector over raster"
@@ -3949,7 +3874,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:459
 #, fuzzy
 msgid "Create optimally placed labels"
-msgstr "Utwórz etykiety"
+msgstr "Utwórz etykiety rozmieszczone optymalnie"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:460
 msgid "Assign colors"
@@ -3992,8 +3917,9 @@
 msgstr "Wykryj granice"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:476
+#, fuzzy
 msgid "Detect interiors"
-msgstr ""
+msgstr "Wykryj "
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:477
 msgid "Correct and reclassify objects"
@@ -4002,7 +3928,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:479
 #, fuzzy
 msgid "Linear referencing"
-msgstr "Lokalizacja liniowa dla wektorów"
+msgstr "Regresja linearna"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:480
 msgid "Create LRS"
@@ -4022,7 +3948,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:485
 msgid "Nearest features"
-msgstr ""
+msgstr "Najbliższe obiekty"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:486 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:424
 msgid "Network analysis"
@@ -4075,9 +4001,8 @@
 msgstr "Zmiana atrybutów"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:506
-#, fuzzy
 msgid "Manage or report categories"
-msgstr "Dołącz, usuń, lub sprawdź kategorie"
+msgstr "Zarządzaj lub twórz raport kategorii"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:507
 msgid "Reclassify objects interactively"
@@ -4166,7 +4091,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:539
 msgid "Upload or report topology"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytaj lub twórz raport topologii"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:541
 msgid "Univariate attribute statistics"
@@ -4223,15 +4148,16 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:566
 msgid "Brovey sharpening"
-msgstr ""
+msgstr "Transformacja Brovey'a"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:567 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:498
 msgid "Classify image"
 msgstr "Klasyfikuj obraz"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:568 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:499
+#, fuzzy
 msgid "Clustering input for unsupervised classification"
-msgstr ""
+msgstr "Interaktywny input dla klasifikacj nadzorowanej"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:570 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:501
 msgid "Maximum likelihood classification (MLC)"
@@ -4251,7 +4177,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:579
 msgid "Input for supervised SMAP"
-msgstr ""
+msgstr "Input dla nadzorowanej klasifikacji SMAP"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:581 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:508
 msgid "Filter image"
@@ -4278,8 +4204,9 @@
 msgstr "Przekształć obraz"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:588
+#, fuzzy
 msgid "Canonical correlation"
-msgstr ""
+msgstr "Kowariancja/korelacja"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:589
 msgid "Principal components"
@@ -4294,8 +4221,9 @@
 msgstr "Odwrotna szybka transformata Fouriera"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:595
+#, fuzzy
 msgid "Bit pattern comparison"
-msgstr ""
+msgstr "Porównanie wypełnień bitowych  (r.bitpattern)"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:596
 msgid "Kappa analysis"
@@ -4482,8 +4410,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:185
-msgid ""
-"Display pie and bar charts of attribute values at vector object locations"
+msgid "Display pie and bar charts of attribute values at vector object locations"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:202 ../gui/tcltk/d.m/chart.tcl:91
@@ -4543,9 +4470,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:271
-#, fuzzy
 msgid " scale factor"
-msgstr "Mnożnik skali (%)"
+msgstr " mnożnik skali"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:278 ../gui/tcltk/d.m/chart.tcl:158
 msgid "Chart type:"
@@ -4561,9 +4487,8 @@
 msgstr "  kolor obwódki wykresu:"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:292
-#, fuzzy
 msgid "none"
-msgstr "Zrobione"
+msgstr "brak"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/labels.tcl:96
 msgid "Labels for vectors"
@@ -4671,9 +4596,8 @@
 msgstr "Centroidy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:403
-#, fuzzy
 msgid "Faces "
-msgstr "ścianki"
+msgstr "Ścianki"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:411
 msgid "Point symbols:"
@@ -4692,14 +4616,12 @@
 msgstr "Rozmiar ikon"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:423
-#, fuzzy
 msgid "Attribute column for size"
-msgstr "  Kolumna atrybutów dla etykiet"
+msgstr "Kolumna atrybutów dla rozmiaru"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:425
-#, fuzzy
 msgid "Attribute column for rotation"
-msgstr "  Kolumna atrybutów dla etykiet"
+msgstr "Kolumna atrybutów dla rotacji"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:433 ../gui/tcltk/d.m/vector.tcl:259
 msgid "Draw lines:"
@@ -4763,12 +4685,10 @@
 msgstr "   Justowanie"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:488
-#, fuzzy
 msgid "top"
 msgstr "góra"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:488
-#, fuzzy
 msgid "bottom"
 msgstr "dół"
 
@@ -4891,8 +4811,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/animate.tcl:479
 #, fuzzy
 msgid "Select maps to animate in one or more frames (1 frame required)"
-msgstr ""
-"Wybierz mapy do animacji w jednym lub więcej okien (jedno okno wymagane)"
+msgstr "Wybierz mapy do animacji w jednym lub więcej okien (jedno okno wymagane)"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/animate.tcl:492
 msgid "Maps for frame 1 (required): "
@@ -4923,7 +4842,6 @@
 msgstr "Okno Animacji"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/maplabels.tcl:127
-#, fuzzy
 msgid "Label file"
 msgstr "Plik etykiet"
 
@@ -5058,9 +4976,8 @@
 msgstr "  rodzaj wektora"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:181
-#, fuzzy
 msgid "grass"
-msgstr "obszary"
+msgstr "grass"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:181
 msgid "compass"
@@ -5072,7 +4989,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:181
 msgid "answers"
-msgstr ""
+msgstr "odpowiedzi"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:188
 msgid "  draw arrows every Nth grid cell"
@@ -5118,8 +5035,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rgbhis.tcl:136
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Display 3 raster maps as Red/Green/Blue or Hue/Intensity/Saturation channels"
+msgid "Display 3 raster maps as Red/Green/Blue or Hue/Intensity/Saturation channels"
 msgstr "Transformuj obraz o kolorach RGB do kolorów HIS"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rgbhis.tcl:155 ../gui/tcltk/d.m/rgbhis.tcl:128
@@ -5289,11 +5205,11 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:1965
 msgid "Draw measure line with mouse"
-msgstr ""
+msgstr "Rysuj linię pomiaru myszą"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:2120
 msgid "Click to query feature"
-msgstr ""
+msgstr "Kliknij by odpytać obiekt"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:2188
 msgid "This layer type does not support queries"
@@ -5301,11 +5217,11 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:2189
 msgid "Query not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Zapytania nie są obsługiwane"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:2196
 msgid "You must select a map to query\n"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz mapę do odpytania\n"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/d.m.tcl:406
 msgid "Welcome to the GRASS GIS manager"
@@ -6145,12 +6061,8 @@
 msgstr "Utwórz kolorowy obraz z plików RGB"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:250
-msgid ""
-"Create 3 RGB (red, green, blue) maps from 3 HIS (hue, intensity, saturation) "
-"maps"
-msgstr ""
-"Utwórz 3 mapy dla RGB (red, green, blue) z 3 map HIS (hue, intensity, "
-"saturation) "
+msgid "Create 3 RGB (red, green, blue) maps from 3 HIS (hue, intensity, saturation) maps"
+msgstr "Utwórz 3 mapy dla RGB (red, green, blue) z 3 map HIS (hue, intensity, saturation) "
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:255
 msgid "Create raster buffers"
@@ -6162,8 +6074,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:257
 msgid "Locate closest points between areas in 2 raster maps"
-msgstr ""
-"Zlokalizuj najbliższy punkt pomiędzy obszarami na dwóch mapach rastrowych"
+msgstr "Zlokalizuj najbliższy punkt pomiędzy obszarami na dwóch mapach rastrowych"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:260
 msgid "Moving window analysis of raster cells"
@@ -6297,8 +6208,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:331
 msgid "Rescale categories with equalized histogram (create new map)"
-msgstr ""
-"Przeskaluj kategorie za pomocą wyrównanego histogramu (utwórz nową mapę)"
+msgstr "Przeskaluj kategorie za pomocą wyrównanego histogramu (utwórz nową mapę)"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:334
 msgid "Generate concentric circles around points"
@@ -6310,8 +6220,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:337
 msgid "Generate random cells and vector points from raster map"
-msgstr ""
-"Utwórz przypadkowo rozmieszczone komórki i punkty wektorowe z mapy rastrowej"
+msgstr "Utwórz przypadkowo rozmieszczone komórki i punkty wektorowe z mapy rastrowej"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:340
 msgid "Generate density surface using moving Gausian kernal"
@@ -6361,9 +6270,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:354
 msgid "Regularized spline tension interpolation from vector points or contours"
-msgstr ""
-"Interpolacja regulowanego napięcia splajnów (rst) z wektorowych punktów lub "
-"poziomic"
+msgstr "Interpolacja regulowanego napięcia splajnów (rst) z wektorowych punktów lub poziomic"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:356
 msgid "Fill NULL cells by interpolation using regularized spline tension"
@@ -6494,15 +6401,11 @@
 msgstr "Utwórz system lokalizacji liniowej"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:416
-msgid ""
-"Create points/segments from input lines, linear reference system and "
-"positions read from stdin"
+msgid "Create points/segments from input lines, linear reference system and positions read from stdin"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:417
-msgid ""
-"Find line id and real km+offset for given points in vector map using linear "
-"reference system"
+msgid "Find line id and real km+offset for given points in vector map using linear reference system"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:420
@@ -6585,13 +6488,11 @@
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:461
 msgid "Partition points into test/training sets for k-fold cross validatation"
-msgstr ""
-"Podział punktów na zestawy testowe/treningowe dla k-fold crossvalidation"
+msgstr "Podział punktów na zestawy testowe/treningowe dla k-fold crossvalidation"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:462
 msgid "Transfer attribute data from queried vector map to points"
-msgstr ""
-"Przeniesienie danych atrybutowych z zapytanej mapy wektorowej do punktów"
+msgstr "Przeniesienie danych atrybutowych z zapytanej mapy wektorowej do punktów"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:467
 msgid "Load vector attributes to database or create reports"
@@ -6628,18 +6529,15 @@
 msgstr "Mozajkuj obrazy"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:484
-msgid ""
-"Color balance and enhance color tables of multiband imagery for rgb display"
+msgid "Color balance and enhance color tables of multiband imagery for rgb display"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:485
-msgid ""
-"Transform HIS (Hue/Intensity/Saturation) color image to RGB (Red/Green/Blue)"
+msgid "Transform HIS (Hue/Intensity/Saturation) color image to RGB (Red/Green/Blue)"
 msgstr "Transformuj obraz o kolorach HIS do kolorów RGB"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:486
-msgid ""
-"Transform RGB (Red/Green/Blue) color image to HIS (Hue/Intensity/Saturation)"
+msgid "Transform RGB (Red/Green/Blue) color image to HIS (Hue/Intensity/Saturation)"
 msgstr "Transformuj obraz o kolorach RGB do kolorów HIS"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:488
@@ -6648,15 +6546,11 @@
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:489
 msgid "Set ground control points (GCP's) from raster map or keyboard entry"
-msgstr ""
-"Ustaw terenowe punkty kontrolne (GCP's) z mapy rastrowej lub wprowadź je z "
-"klawiatury"
+msgstr "Ustaw terenowe punkty kontrolne (GCP's) z mapy rastrowej lub wprowadź je z klawiatury"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:491
 msgid "Set ground control points (GCP's) from vector map or keyboard entry"
-msgstr ""
-"Ustaw terenowe punkty kontrolne (GCP's) z mapy wektorowej lub wprowadź je z "
-"klawiatury"
+msgstr "Ustaw terenowe punkty kontrolne (GCP's) z mapy wektorowej lub wprowadź je z klawiatury"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:493
 msgid "Affine and Polynomial rectification (rubber sheet)"
@@ -6758,8 +6652,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/fttext.tcl:102
 msgid "   (leave blank to place with mouse; position will not save)"
-msgstr ""
-"   (pozostaw do wypełnienia za pomocą myszy; pozycja nie zostanie zapisana)"
+msgstr "   (pozostaw do wypełnienia za pomocą myszy; pozycja nie zostanie zapisana)"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/fttext.tcl:108
 msgid "   coordinate type"
@@ -6771,17 +6664,12 @@
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/fttext.tcl:120
 #, fuzzy, tcl-format
-msgid ""
-"   (for coordinates, % is from bottom left of display, pixels from top "
-"left)"
-msgstr ""
-"   (dla współrzędnych, % jest od dolnego lewego rogu, piksele od lewego "
-"górnego)"
+msgid "   (for coordinates, % is from bottom left of display, pixels from top left)"
+msgstr "   (dla współrzędnych, % jest od dolnego lewego rogu, piksele od lewego górnego)"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/fttext.tcl:126
 msgid "   text rotation (degrees counterclockwise)"
-msgstr ""
-"   obracanie tekstu (stopnie, kierunek przeciwny do wskazówek zegara)"
+msgstr "   obracanie tekstu (stopnie, kierunek przeciwny do wskazówek zegara)"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/fttext.tcl:129
 msgid "rotation in radians"

Modified: grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po
===================================================================
--- grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po	2011-12-11 11:13:55 UTC (rev 49644)
+++ grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po	2011-12-11 11:16:18 UTC (rev 49645)
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: grasswxpy_pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-05 23:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-05 23:06+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-10 00:02+0100\n"
 "Last-Translator: Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -282,9 +282,8 @@
 msgstr "Proszę czekać, trwa wczytywanie danych atrybutowych..."
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1326
-#, fuzzy
 msgid "Add selected map layers into layer tree"
-msgstr "Dodaj zlinkowane warstwy do listy warstw"
+msgstr "Dodaj wybrane warstwy do listy warstw"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1535
 #, python-format
@@ -478,9 +477,8 @@
 msgstr "Zapisz projekt (Ctrl+S)"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:208
-#, fuzzy
 msgid "Add multiple raster or vector map layers (Ctrl+Shift+L)"
-msgstr "Dodaj warstwę rastrową (Ctrl+R)"
+msgstr "Dodaj wiele map rastrowych lub wektorowych (Ctrl+Shift+L)"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:210
 #, fuzzy
@@ -516,9 +514,8 @@
 msgstr "Dodaj różne warstwy rastrowe (RGB, HIS, shaded relief...)"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:224
-#, fuzzy
 msgid "Add vector map layer (Ctrl+Shift+V)"
-msgstr "Dodaj warstwę wektorową (Ctrl+V)"
+msgstr "Dodaj warstwę wektorową (Ctrl+Shift+V)"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:226
 msgid "Add various vector map layers (thematic, chart...)"
@@ -1179,7 +1176,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:17
 msgid "Add raster"
-msgstr "Dodaj raster"
+msgstr "Dodaj warstwę rastrową"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:18
 msgid "Add raster map layer to current display"
@@ -1195,7 +1192,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:21
 msgid "Add multiple rasters or vectors"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj wiele warstw"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:22
 msgid "Add multiple raster or vector map layers to current display"
@@ -1274,9 +1271,8 @@
 msgstr "Importuje plik mapy GRIDATB.FOR (TOPMODEL) do rastrowego formatu GRASS."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:44
-#, fuzzy
 msgid "Matlab 2D array import"
-msgstr "Matlab i MapGen"
+msgstr "Matlab 2D array"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:45
 msgid "Imports a binary MAT-File(v4) to a GRASS raster."
@@ -1395,9 +1391,8 @@
 msgstr "Geonames"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:76
-#, fuzzy
 msgid "Imports geonames.org country files into a GRASS vector points map."
-msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a"
+msgstr "Importuje geonames.org country files do wektorowych map punktowych GRASS-a."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:77
 msgid "GEOnet import"
@@ -1844,7 +1839,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:195
 msgid "Launches script file."
-msgstr ""
+msgstr "Uruchamia plik ze skryptem."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:196
 msgid "Exit GUI"
@@ -2190,8 +2185,9 @@
 msgstr "RGB na HIS"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:284
+#, fuzzy
 msgid "Generates red, green and blue raster map layers combining hue, intensity and saturation (HIS) values from user-specified input raster map layers."
-msgstr ""
+msgstr "Tworzy 3 mapy rastrowe R, G, B (red - czerwień, green - zieleń, blue - niebieskość) z map rastrowych H, I, S (hue - barwa, intensity - intensywność, saturation - nasycenie)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:285
 msgid "Query raster maps"
@@ -3970,8 +3966,9 @@
 msgstr "Zarządzanie wartościami 3D NULL"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:734
+#, fuzzy
 msgid "Explicitly create the 3D NULL-value bitmap file."
-msgstr ""
+msgstr "Utwórz plik bitmapy wartości NULL 3D"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:735
 msgid "Manage timestamp"
@@ -5121,9 +5118,9 @@
 msgstr "Zapisywanie pliku POINTS nie powiodło się"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1188
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "POINTS file saved for group <%s>"
-msgstr "Zbiór POINTAS został zapisany"
+msgstr "Zbiór POINTS został zapisany dla grupy <%s>"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1204
 msgid "source mapwin not defined"
@@ -5959,9 +5956,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:850
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1137
-#, fuzzy
 msgid "Command dialog"
-msgstr "Ustawienia okna poleceń"
+msgstr "Okno poleceń"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:851
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1295
@@ -6443,7 +6439,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:80
 msgid "remove bridges"
-msgstr ""
+msgstr "usuwanie mostów"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:81
 msgid "change bridges to lines"
@@ -6459,7 +6455,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:84
 msgid "break polygons"
-msgstr ""
+msgstr "rozłączanie poligonów"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:85
 #, fuzzy
@@ -7510,9 +7506,8 @@
 msgstr "Wybór za pomocą atrybutów"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:451
-#, fuzzy
 msgid "perimeter"
-msgstr "Parametry"
+msgstr "obwód"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:517
 msgid "Note: These settings are stored in the workspace not in the vector digitizer preferences."
@@ -7830,14 +7825,12 @@
 msgstr "Lista GCP"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:285
-#, fuzzy
 msgid "Source Display"
-msgstr "Ekran"
+msgstr "Ekran źródłowy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:289
-#, fuzzy
 msgid "Target Display"
-msgstr "Ekran"
+msgstr "Ekran docelowy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:365
 #, fuzzy
@@ -8168,9 +8161,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2595
-#, fuzzy
 msgid "Relation properties"
-msgstr "Właściwości danych"
+msgstr "Właściwości relacji"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2612
 msgid "From"
@@ -8373,9 +8365,8 @@
 msgstr "W bloku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:4184
-#, fuzzy
 msgid "Command / Condition"
-msgstr "Ustawienia okna poleceń"
+msgstr "Polecenie / Warunek"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:4315
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1177
@@ -8505,9 +8496,9 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1192
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1317
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1368
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Failed to read instruction %s"
-msgstr "Nie można przeczytać listy: %s"
+msgstr "Nie można przeczytać instrukcji %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:765
 #, python-format
@@ -8538,16 +8529,18 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:831
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Failed to read instruction %(file)s.\n"
 "Unknown format %(for)s"
-msgstr "Nie można przeczytać listy: %s"
+msgstr ""
+"Nie można przeczytać instrukcji %(file)s.\n"
+"Nieznany format %(for)s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:844
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Failed to read instruction %s."
-msgstr "Nie można przeczytać listy: %s"
+msgstr "Nie można przeczytać instrukcji %s."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:939
 #, python-format
@@ -8995,9 +8988,8 @@
 msgstr "Styl linii"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3497
-#, fuzzy
 msgid "Choose line style:"
-msgstr "Wybierz plik"
+msgstr "Wybierz styl linii:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3507
 #, fuzzy
@@ -9084,9 +9076,8 @@
 msgstr "Pokaż legendę warstw wektorowych"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3970
-#, fuzzy
 msgid "Source vector maps"
-msgstr "Odpytaj mapy wektorowe"
+msgstr "Źródłowe mapy wektorowe"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3976
 msgid "Choose vector maps and their order in legend"
@@ -9125,9 +9116,8 @@
 msgstr "Kolumny:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4122
-#, fuzzy
 msgid "column span:"
-msgstr "Kolumna odstępów kolumnowych"
+msgstr "odstępy kolumn:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4124
 msgid ""
@@ -9150,9 +9140,8 @@
 msgstr "Edytuj etykietę legendy:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4347
-#, fuzzy
 msgid "No raster map selected!"
-msgstr "Nie wybrano mapy rastrowej"
+msgstr "Nie wybrano mapy rastrowej!"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4348
 msgid "No raster"
@@ -9167,9 +9156,8 @@
 msgstr "użyj koloru obramowania:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4652
-#, fuzzy
 msgid "use background color:"
-msgstr "Używa koloru tła"
+msgstr "użyj koloru tła:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4792
 msgid ""
@@ -9178,9 +9166,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4793
-#, fuzzy
 msgid "Unsupported units"
-msgstr "Nieobsługiwany typ warstwy '%s'"
+msgstr "Nieobsługiwane jednostki"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4838
 msgid "Length:"
@@ -9255,7 +9242,6 @@
 msgstr "obramowanie tekstu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5188
-#, fuzzy
 msgid "Position is given:"
 msgstr "Położenie:"
 
@@ -9287,9 +9273,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5260
-#, fuzzy
 msgid " Reference point"
-msgstr "Lewy: nowy punkt"
+msgstr "Punkt referencyjny"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5286
 msgid "Text rotation"
@@ -9304,9 +9289,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5685
-#, fuzzy
 msgid "Unable to run `ps.map -b`"
-msgstr "Nie można wyładować mapy rastrowej"
+msgstr "Nie można uruchomić `ps.map -b`"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:70
 #, python-format
@@ -9608,9 +9592,9 @@
 msgstr "Nowa mapa wektorowa <%s> została utworzona"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/utils.py:526
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "failed to open '%s'"
-msgstr "Nie można otworzyć pliku "
+msgstr "nie można otworzyć '%s'"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/utils.py:758
 #, python-format
@@ -9738,7 +9722,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:388
 msgid "Calculate (only numeric columns)"
-msgstr ""
+msgstr "Oblicz (tylko numeryczne kolumny)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:394
 msgid "Area size"
@@ -10337,9 +10321,8 @@
 msgstr "Nazwa warstwy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1488
-#, fuzzy
 msgid "Name for GRASS map (editable)"
-msgstr "Nazwa mapy GRASS"
+msgstr "Nazwa mapy GRASS (edytowalnej)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1590
 msgid "Set Map Layer Opacity"
@@ -10619,7 +10602,6 @@
 msgstr "Zakończ edycję"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:341
-#, fuzzy
 msgid "Use as background vector map for digitizer"
 msgstr "Użyj jako podkładowej mapy wektorowej"
 
@@ -10846,7 +10828,6 @@
 msgstr "Północ"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:267
-#, fuzzy
 msgid "Elevation"
 msgstr "Wysokość"
 
@@ -10862,11 +10843,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:278
 msgid "XY distance from previous"
-msgstr ""
+msgstr "Odległość XY od poprzedniego"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:279
 msgid "XYZ distance from previous"
-msgstr ""
+msgstr "Odległość XYZ od poprzedniego"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:280
 #, fuzzy
@@ -10935,12 +10916,12 @@
 msgstr "Mapa wektorowa <%(name)s> (%(type)s) wyładowana pomyślnie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:1067
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Vector point layer not found (id = %d)"
 msgstr "Nie znaleziono wektorowej warstwy punktowej (id=%d)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:1069
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unable to set data layer properties (id = %d)"
 msgstr "Nie można ustawić parametrów warstwy (id=%d)"
 
@@ -10956,9 +10937,8 @@
 "%s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:426
-#, fuzzy
 msgid "Segment break"
-msgstr "ddd"
+msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:631
 msgid "Collapse all except PERMANENT and current"
@@ -10986,15 +10966,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:647
 msgid "Classic (labels only)"
-msgstr ""
+msgstr "Klasyczny (tylko etykiety)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:648
 msgid "Combined (labels and module names)"
-msgstr ""
+msgstr "Zaawansowany (etykiety i nazwy modułów)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:649
 msgid "Professional (module names only)"
-msgstr ""
+msgstr "Profesjonalny (tylko nazwy modułów)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:669
 msgid "box"
@@ -11088,7 +11068,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1025
 msgid "Settings applied to current session but not saved"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia zatwierdzone dla bieżącej sesji, ale nie zapisane"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1043
 #, python-format
@@ -11610,12 +11590,15 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:771
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to remove '%(lock)s'.\n"
 "\n"
 "Details: %(reason)s"
-msgstr "Nie można powiększyć do mapy wektorowej <%s>."
+msgstr ""
+"Nie można usunąć '%(lock)s'.\n"
+"\n"
+"Szczegóły: %(reason)s"
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:799
 msgid "GRASS Quickstart"
@@ -12495,9 +12478,8 @@
 #~ msgid "Calculates linear regression from two raster maps: y = a + b*x"
 #~ msgstr "Oblicza regresję linearną dla dwóch map rastrowych: y = a + b*x"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Import/link raster or vector data"
-#~ msgstr "Import danych rastrowych"
+#~ msgstr "Import/linkowanie danych rastrowych lub wektorowych"
 
 #~ msgid "Convert a 3D ASCII raster text file into a (binary) 3D raster map layer"
 #~ msgstr "Konwertuje tekstowy plik rastrowy 3D ASCII na binarną mapę rastrową 3D."
@@ -12544,3 +12526,7 @@
 #, fuzzy
 #~ msgid "Close all"
 #~ msgstr "Zamknij okno dialogu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Numerical calculation program for transient, confined groundwater flow in three dimensions"
+#~ msgstr "Vis5D pozwala na %d kolumn. Próba użycia %d kolumn"More information about the grass-commit mailing list