[GRASS-SVN] r49823 - grass/trunk/locale/po

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Mon Dec 19 00:46:42 EST 2011


Author: neteler
Date: 2011-12-18 21:46:42 -0800 (Sun, 18 Dec 2011)
New Revision: 49823

Modified:
   grass/trunk/locale/po/grassmods_pl.po
   grass/trunk/locale/po/grassnviz_pl.po
   grass/trunk/locale/po/grasswxpy_pl.po
Log:
Milena Nowotarska: cont'ed

Modified: grass/trunk/locale/po/grassmods_pl.po
===================================================================
--- grass/trunk/locale/po/grassmods_pl.po	2011-12-19 05:41:29 UTC (rev 49822)
+++ grass/trunk/locale/po/grassmods_pl.po	2011-12-19 05:46:42 UTC (rev 49823)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: grassmodes_pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-05 23:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-09 23:15+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-18 22:42+0100\n"
 "Last-Translator: Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1425,7 +1425,7 @@
 
 #: ../raster/r.his/main.c:67
 msgid "Generates red, green and blue raster map layers combining hue, intensity and saturation (HIS) values from user-specified input raster map layers."
-msgstr "Tworzy 3 mapy rastrowe R, G, B (red - czerwień, green - zieleń, blue - niebieskość) z map rastrowych H, I, S (hue - barwa, intensity - intensywność, saturation - nasycenie)"
+msgstr "Tworzy 3 mapy rastrowe R, G, B (red - czerwień, green - zieleń, blue - niebieskość) z map rastrowych H, I, S (hue - barwa, intensity - intensywność, saturation - nasycenie)."
 
 #: ../raster/r.his/main.c:76 ../display/d.his/main.c:76
 msgid "Name of layer to be used for HUE"
@@ -8711,7 +8711,7 @@
 #: ../raster/r.colors/rules.c:134
 #, c-format
 msgid "bad rule (%s): [%s]"
-msgstr "błędna reguła (%s): %s"
+msgstr "niewłaściwa reguła (%s): [%s]"
 
 #: ../raster/r.colors/stats.c:84
 msgid "Unable to use logarithmic scaling if range includes zero"
@@ -9420,9 +9420,8 @@
 msgstr "wektor, metadane"
 
 #: ../raster/r.null/main.c:61
-#, fuzzy
 msgid "Manages NULL-values of given raster map."
-msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej"
+msgstr "Zarządzanie wartościami NULL na mapach rastrowych."
 
 #: ../raster/r.null/main.c:64
 #, fuzzy
@@ -10788,9 +10787,8 @@
 msgstr "Tworzenie raportu..."
 
 #: ../raster/r.digit/main.c:46
-#, fuzzy
 msgid "Interactive tool used to draw and save vector features on a graphics monitor using a pointing device (mouse) and save to a raster map."
-msgstr "Interaktywne narzędzie do rysowania i zapisywania obiektów wektorowych na monitorze graficznym (przy użyciu myszki)."
+msgstr "Interaktywne narzędzie do rysowania i zapisywania obiektów wektorowych na monitorze graficznym (przy użyciu myszki) i zapisu do mapy rastrowej."
 
 #: ../raster/r.digit/main.c:55
 msgid "Display commands to be used for canvas backdrop (separated by ';')"
@@ -11521,9 +11519,9 @@
 msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
 
 #: ../raster/r.report/stats.c:88
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open result file <%s>"
-msgstr "Nie mozna otworzyć pliku wejściowego <%s@%s>."
+msgstr "Nie można otworzyć pliku wynikowego <%s>"
 
 #: ../raster/r.composite/main.c:73
 #, fuzzy
@@ -11531,9 +11529,8 @@
 msgstr "ukończone"
 
 #: ../raster/r.composite/main.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map."
-msgstr "Łączy warstwy red, green i blue mapy w jedną złożoną warstwę mapy. "
+msgstr "Łączy warstwy red, green i blue mapy w jedną rastrową kompozycję mapy."
 
 #: ../raster/r.composite/main.c:101
 msgid "Number of levels to be used for each component"
@@ -11939,11 +11936,11 @@
 
 #: ../raster/r.what/main.c:95
 msgid "Queries raster map layers on their category values and category labels."
-msgstr ""
+msgstr "Odpytuje wartości kategorii map rastrowych, wyświetla etykiety kategorii."
 
 #: ../raster/r.what/main.c:103
 msgid "Name of existing raster map(s) to query"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa istniejącej mapy rastrowej do odpytania"
 
 #: ../raster/r.what/main.c:110
 msgid "Size of point cache"
@@ -12375,7 +12372,7 @@
 #: ../raster/r.param.scale/interface.c:56
 #, fuzzy
 msgid "Extracts terrain parameters from a DEM."
-msgstr "Wpisz parametry dla"
+msgstr "Ekstrachuje parametry terenu z DEM."
 
 #: ../raster/r.param.scale/interface.c:57
 #, fuzzy
@@ -23198,9 +23195,8 @@
 msgstr "raster, wysokość"
 
 #: ../vector/v.to.rast/main.c:44
-#, fuzzy
 msgid "Converts (rasterize) a vector map into a raster map."
-msgstr "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS do mapy rastrowej GRASS."
+msgstr "Konwertje (rasteryzuje) mapę wektorową na mapę rastrową."
 
 #: ../vector/v.to.rast/main.c:63
 #, fuzzy
@@ -25613,7 +25609,7 @@
 
 #: ../vector/v.what.rast/main.c:95
 msgid "Name of existing raster map to be queried"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa istniejącej mapy rastrowej do odpytania"
 
 #: ../vector/v.what.rast/main.c:104
 msgid "Column name (will be updated by raster values)"
@@ -26503,13 +26499,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.cogo/main.c:229
-#, fuzzy
 msgid "It assumes a cartesian coordinate system"
-msgstr "Przelicza kąty i odległości do współrzędnych i odwrotnie."
+msgstr "Przyjmuje założenie, że jest to układ kartezjański"
 
 #: ../misc/m.cogo/main.c:233
 msgid "Lines are labelled"
-msgstr ""
+msgstr "Linie są poetykietowane"
 
 #: ../misc/m.cogo/main.c:237
 msgid "Suppress warnings"
@@ -26517,12 +26512,11 @@
 
 #: ../misc/m.cogo/main.c:242
 msgid "Convert from coordinates to bearing and distance"
-msgstr ""
+msgstr "Konwertuj ze współrzędnych na kąt i odległość"
 
 #: ../misc/m.cogo/main.c:257
-#, fuzzy
 msgid "Starting coordinate pair"
-msgstr "Plik rastrowy punktów początkowych"
+msgstr "Pierwsza para punktów współrzędnych"
 
 #: ../misc/m.cogo/main.c:267
 #, c-format
@@ -26536,7 +26530,7 @@
 
 #: ../misc/m.cogo/main.c:306 ../misc/m.cogo/main.c:309
 msgid "Converting starting coordinate pair"
-msgstr ""
+msgstr "Konwertuje pierwszą parę współrzędnych"
 
 #: ../misc/m.cogo/main.c:325
 #, c-format
@@ -32880,10 +32874,6 @@
 #~ msgid "Sink layer number or name"
 #~ msgstr "Liczba warstw (z)"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Name of Arc cost column"
-#~ msgstr "Liczba kolumn"
-
 #~ msgid "Key column name"
 #~ msgstr "Nazwa kolumny klucza"
 
@@ -34025,9 +34015,8 @@
 #~ msgid "Use G3D mask (if exists) with input map"
 #~ msgstr "Użyj maski 3D (jeżeli istnieje) dla mapy wejściowej"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Could not get raster row from input map"
-#~ msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra."
+#~ msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra mapy wejściowej"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Could not get raster row from elev map"
@@ -34818,13 +34807,11 @@
 #~ msgid "Unable to open file [%s] for reading"
 #~ msgstr "Nie mozna otworzyć pliku [%s] do odczytu"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "general, projection"
-#~ msgstr "Mapa ma inne odwzorowanie"
+#~ msgstr "ogólne, projekcja"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Can also be used to create GRASS locations."
-#~ msgstr "Nie można utworzyć lokacji: %s"
+#~ msgstr "Może być również używane do tworzenia lokacji GRASS."
 
 #~ msgid "Print projection information (in conventional GRASS format)"
 #~ msgstr "Wyświetla informację o projekcji (w konwencjonalnym formacie GRASS-a)"
@@ -36449,19 +36436,14 @@
 #~ msgid "DXF output file"
 #~ msgstr "Plik wejściowy DXF"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "vector, network, spanning tree"
-#~ msgstr "wektor do usunięcia"
-
 #~ msgid "miscellaneous, distance"
 #~ msgstr "różne, odległość"
 
 #~ msgid "Reading file [%s]..."
 #~ msgstr "Odczytywanie pliku [%s]..."
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Unable to determine raster cell type"
-#~ msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej %s"
+#~ msgstr "Nie można ustalić typu komórki rastrowej"
 
 #~ msgid "Unable to read color file"
 #~ msgstr "Nie można odczytać pliku koloru"
@@ -37590,3 +37572,18 @@
 #, fuzzy
 #~ msgid " 2. bilinear\n"
 #~ msgstr "_Dwuliniowy"
+
+#~ msgid "raster, raster3d, voxel, conversion"
+#~ msgstr "raster, raster3d, voxel, konwersja"
+
+#~ msgid "Name of existing raster map containing contours"
+#~ msgstr "Nazwa istniejącej mapy rastrowej zawierającej kontury"
+
+#~ msgid "Export a raster map to the Virtual Reality Modeling Language (VRML)"
+#~ msgstr "Eksportuje mape rastrową do Virtual Reality Modeling Language (VRML)"
+
+#~ msgid "raster, geomorphology"
+#~ msgstr "raster, geomorfologia"
+
+#~ msgid "Set color rules based on stddev from a map's mean value."
+#~ msgstr "Ustawia reguły kolorów bazując na odchyleniu standardowym średniej wartości mapy."

Modified: grass/trunk/locale/po/grassnviz_pl.po
===================================================================
--- grass/trunk/locale/po/grassnviz_pl.po	2011-12-19 05:41:29 UTC (rev 49822)
+++ grass/trunk/locale/po/grassnviz_pl.po	2011-12-19 05:46:42 UTC (rev 49823)
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: grassnviz_pl.po\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-05 23:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-10 22:21+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-19 00:35+0100\n"
 "Last-Translator: Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -82,7 +82,7 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:115
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:118
 msgid "DRAW CURRENT"
-msgstr ""
+msgstr "RYSUJ BIEŻĄCY"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vect.tcl:95
 msgid "line width"
@@ -125,7 +125,7 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:105
 #: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:150
 msgid "MAPSETS"
-msgstr "MAPSET"
+msgstr "MAPSETY"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:118
 #: ../visualization/nviz/scripts/fileBrowser.tcl:99
@@ -161,7 +161,7 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:159
 #: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:214
 msgid "Site"
-msgstr ""
+msgstr "Punkt"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:160
 #: ../visualization/nviz/scripts/multimapBrowser.tcl:161
@@ -191,7 +191,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:170
 msgid "Blank"
-msgstr ""
+msgstr "Czysty"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/filemapBrowser.tcl:171
 msgid "Previous"
@@ -241,7 +241,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:41
 msgid "Send results to: (no file selected)"
-msgstr ""
+msgstr "Wyślij wynik do: (nie wybrano pliku)"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:52
 msgid "Raster Query"
@@ -300,7 +300,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
 msgid "Elevation"
-msgstr ""
+msgstr "Wysokość"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
 msgid "Category of color map"
@@ -308,19 +308,19 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
 msgid "XY dist from prev"
-msgstr ""
+msgstr "Odległość XY od poprzedniego"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
 msgid "XYZ dist from prev"
-msgstr ""
+msgstr "Odległość XYZ od poprzedniego"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
 msgid "Dist along surface"
-msgstr ""
+msgstr "Odległość po powierzchni"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:78
 msgid "Dist along exag surface"
-msgstr ""
+msgstr "Odległość po przewyższonej powierzchni"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_rquery.tcl:93
 msgid "Select file to receive all future query results"
@@ -426,7 +426,7 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:220
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_label.tcl:177
 msgid "The quick brown fox jumps over the lazy dog"
-msgstr ""
+msgstr "Zażółć gęślą jaźń"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_arrow.tcl:119
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:220
@@ -454,7 +454,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/fileBrowser.tcl:154
 msgid "File Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Przeglądaj pliki"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:312
 #: ../visualization/nviz/scripts/ACS_utils.tcl:354
@@ -757,7 +757,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1705
 msgid "Full Rendering"
-msgstr ""
+msgstr "Pełen rendering"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_kanimator.tcl:1710
 msgid "Image:"
@@ -826,7 +826,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:55
 msgid "Add To Script"
-msgstr "Dodja do skryptu"
+msgstr "Dodaj do skryptu"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:56
 msgid "Build Script..."
@@ -842,7 +842,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:75
 msgid "Frame"
-msgstr ""
+msgstr "Kadr"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:111
 msgid "Current fields have not been saved, really load new fields?"
@@ -863,21 +863,21 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:142
 #, tcl-format
 msgid "While reading number of fields: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Podczas odczytu liczby póla: %s"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:151
 #, tcl-format
 msgid "While reading field type: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Podczas odczytu typu pola: %s"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:157
 #, tcl-format
 msgid "While reading field attribute: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Podczas odczytu atrybutu pola: %s"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:542
 msgid "Field Type: "
-msgstr "Rodzaj pliku:"
+msgstr "Typ pola:"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:543
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:142
@@ -887,7 +887,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:554
 msgid "Field Attribute: "
-msgstr "Atrybuty pola:"
+msgstr "Atrybut pola: "
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:555
 msgid "Topography"
@@ -895,7 +895,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:566
 msgid "Use Nviz Map: "
-msgstr "Użyj mapy NVIZ:"
+msgstr "Użyj mapy NVIZ: "
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:567
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_file_tools:676
@@ -1001,15 +1001,15 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:186
 msgid "Change view by moving eye position"
-msgstr ""
+msgstr "Zmień widok przesuwając oko"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:187
 msgid "Change view by moving scene center position"
-msgstr ""
+msgstr "Zmień widok przesuwając położenie centrum sceny"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:196
 msgid "Change view using mouse to control fly-through"
-msgstr ""
+msgstr "Zmień widok przy pomocy myszy aby kontrolowac przelot"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:205
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:206
@@ -1019,11 +1019,11 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:207
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:208
 msgid "Set eye height"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw wysokość położenia oka"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:213
 msgid "Look"
-msgstr ""
+msgstr "Patrz"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:214
 msgid "here"
@@ -1043,11 +1043,11 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:226
 msgid "View directly from above"
-msgstr ""
+msgstr "Widok z góry"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:246
 msgid "perspective"
-msgstr ""
+msgstr "perspektywa"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:247
 msgid "twist"
@@ -1072,7 +1072,7 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:416
 #: ../visualization/nviz/scripts/widgets.tcl:334
 msgid "z-exag"
-msgstr ""
+msgstr "przewyższenie Z"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:432
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_resize.tcl:43
@@ -1086,7 +1086,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:517
 msgid "Set eye position"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw położenie oka"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_main.tcl:522
 msgid "Set center of view position"
@@ -1094,11 +1094,11 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_tools:32
 msgid "Open Loop"
-msgstr ""
+msgstr "Ptwórz pentlę"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_tools:33
 msgid "Close Loop"
-msgstr ""
+msgstr "Zamknij pentlę"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_tools:37
 msgid "Open File Seq. Loop"
@@ -1220,7 +1220,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:71
 msgid "reverse legend"
-msgstr ""
+msgstr "odwróć legendę"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:73
 msgid "show values"
@@ -1236,7 +1236,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:86
 msgid "set value range "
-msgstr ""
+msgstr "ustaw zakres wartości "
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:91
 msgid "min "
@@ -1248,7 +1248,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:107
 msgid "discrete categories"
-msgstr ""
+msgstr "dyskretne kategorie"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_legend.tcl:131
 msgid "Place legend"
@@ -1294,7 +1294,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:96
 msgid "Mask zeros:"
-msgstr ""
+msgstr "maskuj wartości zerowe:"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:97
 msgid "by elevation"
@@ -1310,19 +1310,19 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:112
 msgid "Coarse"
-msgstr ""
+msgstr "Zgrubny"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:114
 msgid "Fine"
-msgstr ""
+msgstr "Dokładny"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:116
 msgid "Both"
-msgstr ""
+msgstr "Oba"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:120
 msgid "Coarse style..."
-msgstr ""
+msgstr "Styl zgrubny..."
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:123
 msgid "Wire"
@@ -1331,17 +1331,17 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:128
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:73
 msgid "Shading..."
-msgstr ""
+msgstr "Cieniowanie..."
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:132
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:76
 msgid "Flat"
-msgstr ""
+msgstr "Płaski"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:134
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:78
 msgid "Gouraud"
-msgstr ""
+msgstr "Gouraud"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:141
 msgid "Resolution:"
@@ -1350,12 +1350,12 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:143
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:949
 msgid "coarse"
-msgstr ""
+msgstr "zgrubny"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:153
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:950
 msgid "fine"
-msgstr ""
+msgstr "dokładny"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:166
 msgid "Set resolution for:"
@@ -1371,7 +1371,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:670
 msgid "Position Surface"
-msgstr ""
+msgstr "Położenie powierzchni"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_surf.tcl:671
 #: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:45
@@ -1494,7 +1494,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/attPopup.tcl:516
 msgid "Use slider to set value"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw wartości suwakiem"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/colorPopup.tcl:17
 msgid "Choose color"
@@ -1510,11 +1510,11 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:66
 msgid "isosurfaces"
-msgstr ""
+msgstr "izo-powierzchnie"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:69
 msgid "slices"
-msgstr ""
+msgstr "plastry"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:88
 msgid "Polygon resolution: "
@@ -1539,7 +1539,7 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:455
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:733
 msgid "azimuth"
-msgstr ""
+msgstr "azymut"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:456
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:461
@@ -1551,15 +1551,15 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:459
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:737
 msgid "tilt"
-msgstr ""
+msgstr "nachylenie"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:493
 msgid "Add new slice"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj nowy plaster"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:495
 msgid "Delete selected slice"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń wybrany plaster"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:497
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:865
@@ -1568,7 +1568,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:498
 msgid "Move slice up in list"
-msgstr ""
+msgstr "Przesuwa plaster w górę listy"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:499
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:867
@@ -1577,11 +1577,11 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:500
 msgid "Move slice down in list"
-msgstr ""
+msgstr "Przesuwa plaster w dół listy"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:830
 msgid "Isosurface attributes..."
-msgstr ""
+msgstr "Atrybuty izo-powierzchni..."
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:839
 msgid "toggle normal direction"
@@ -1589,19 +1589,19 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:861
 msgid "Add new isosurface"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj nową izo-powierzchnię"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:863
 msgid "Delete selected isosurface"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń wybraną izo-powierzchnię"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:866
 msgid "Move isosurface up in list"
-msgstr ""
+msgstr "Przesuń izo-powierzchnię w górę listy"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:868
 msgid "Move isosurface down in list"
-msgstr ""
+msgstr "Przesuń izo-powierzchnię w dół listy"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_vol.tcl:1114
 msgid "Position Volume"
@@ -1704,7 +1704,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:145
 msgid "Current frame:"
-msgstr ""
+msgstr "Bieżący kadr:"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:148
 msgid "Selected key frame:"
@@ -1712,7 +1712,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:159
 msgid "Add frame"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj kadr"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:161
 msgid "Clear all"
@@ -1748,7 +1748,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:202
 msgid "Run animation and save frames"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchom animację i zapisz kadry"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:222
 msgid "spline tension"
@@ -1757,7 +1757,7 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:275
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_tst.tcl:21
 msgid "Test"
-msgstr ""
+msgstr "Test"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:576
 msgid "Do you really want to delete this keyframe?"
@@ -1773,7 +1773,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:928
 msgid "Save Animation Frames"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz kadry animacji"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:934
 msgid "Prefix for images: "
@@ -1821,15 +1821,15 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:45
 msgid "From (eye):"
-msgstr ""
+msgstr "Z (oka):"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:46
 msgid "To (surface):"
-msgstr "Na (powierzchnię)"
+msgstr "Na (powierzchnię):"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:49
 msgid "Range/bearing:"
-msgstr ""
+msgstr "Zakres/kierunek"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:52
 msgid "East"
@@ -1845,7 +1845,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:64
 msgid "Bearing"
-msgstr ""
+msgstr "Kierunek"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:68
 #: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:805
@@ -1854,15 +1854,15 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:72
 msgid "Elev"
-msgstr ""
+msgstr "Wys"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:83
 msgid "Eye to surface"
-msgstr ""
+msgstr "Oko na powierzchnię"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:84
 msgid "Surface to eye"
-msgstr ""
+msgstr "Powierzchnia na oko"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_pos.tcl:85
 msgid "Calculate"
@@ -1993,11 +1993,11 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:431
 #: ../visualization/nviz/scripts/script_get_line:15
 msgid "Add Script Line"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj linię skryptu"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:434
 msgid "Add Script Command"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj komendę skryptu"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:439
 msgid "Script Tools"
@@ -2033,7 +2033,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:811
 msgid "Unconstrained"
-msgstr ""
+msgstr "Dowolny"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/nviz2.2_script:926
 msgid "Really reset Nviz?"
@@ -2061,7 +2061,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_site.tcl:182
 msgid "thematic mapping for vector points"
-msgstr ""
+msgstr "tematyczna mapa punktów wektorowych"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:204
 msgid "Map type:"
@@ -2069,7 +2069,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/mapBrowser.tcl:218
 msgid "3d.view"
-msgstr ""
+msgstr "widok 3D"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_lights.tcl:25
 msgid "Lighting"
@@ -2089,7 +2089,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_lights.tcl:60
 msgid "Show lighting model"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż model oświetlenia"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_lights.tcl:66
 msgid "Light color"
@@ -2193,7 +2193,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:536
 msgid "prefs. from file"
-msgstr ""
+msgstr "preferencje z pliku"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:542
 msgid "(preserves current prefs.)"
@@ -2205,7 +2205,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:558
 msgid "View loaded thematic prefs"
-msgstr ""
+msgstr "Przeglądaj wczytane preferencje tematyczne"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:570
 msgid "Load and save prefs."
@@ -2235,7 +2235,7 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1107
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1197
 msgid "No prefs file loaded"
-msgstr ""
+msgstr "Nie wczytano pliku preferencji"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1138
 msgid "No prefs"
@@ -2257,7 +2257,7 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1418
 #, tcl-format
 msgid "Thematic prefs file %s"
-msgstr ""
+msgstr "Plik preferencji tematycznych %s"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1422
 #, tcl-format
@@ -2271,15 +2271,15 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1436
 msgid "Save thematic prefs in file"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz preferencje tematyczne w pliku"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1439
 msgid "Clear current thematic prefs"
-msgstr ""
+msgstr "Wyczyść bieżące preferencje tematyczne"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1493
 msgid "Load Thematic Prefs"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytaj preferencje tematyczne"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1497
 msgid "Load file"
@@ -2287,7 +2287,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1577
 msgid "Save thematic prefs"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz preferencje tematyczne"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1582
 #, tcl-format
@@ -2297,11 +2297,11 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1607
 #, tcl-format
 msgid "Thematic preferences file \"%s\" saved"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisano plik preferencji tematycznych \"%s\""
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1616
 msgid "Load thematic prefs"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytaj preferencje tematyczne"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1622
 #, tcl-format
@@ -2332,7 +2332,7 @@
 #: ../visualization/nviz/scripts/site_attr.tcl:1798
 #, tcl-format
 msgid "WARNING: lut file %s NOT FOUND"
-msgstr ""
+msgstr "UWAGA: NIE ZNALEZIONO pliku lut %s"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:48
 msgid "Cutting Planes"
@@ -2400,7 +2400,7 @@
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:163
 msgid "Tilt"
-msgstr ""
+msgstr "Nachylenie"
 
 #: ../visualization/nviz/scripts/panel_cutplane.tcl:184
 msgid "All Off"

Modified: grass/trunk/locale/po/grasswxpy_pl.po
===================================================================
--- grass/trunk/locale/po/grasswxpy_pl.po	2011-12-19 05:41:29 UTC (rev 49822)
+++ grass/trunk/locale/po/grasswxpy_pl.po	2011-12-19 05:46:42 UTC (rev 49823)
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: grasswxpy_pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-05 23:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-10 00:02+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-18 22:42+0100\n"
 "Last-Translator: Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -114,7 +114,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:573 ../gui/wxpython/wxgui.py:1253
 msgid "Selected map layer is not vector."
-msgstr ""
+msgstr "Wybrana warstwa mapy nie jest wektorową."
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:578
 #, fuzzy
@@ -137,7 +137,7 @@
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:610
 #, python-format
 msgid "Launching script '%s'..."
-msgstr ""
+msgstr "Uruchamianie skryptu '%s'..."
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:625
 #, python-format
@@ -367,7 +367,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:120
 msgid "Erase display canvas with given background color"
-msgstr ""
+msgstr "Wyczyść płótno mapy zadanym kolorem tła"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:122
 msgid "Pointer"
@@ -456,7 +456,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:155
 msgid "Measuring, profiling, histogramming, ..."
-msgstr ""
+msgstr "Pomiary, profile, histogramy, ..."
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:157
 msgid "Measure distance"
@@ -681,7 +681,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:264
 msgid "Digitize new area (composition of boundaries without category and one centroid with category)"
-msgstr ""
+msgstr "Wektoryzuj nowy poligon (kompozycję granic bez kategorii i jednego centroidu z kategorią)"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:267
 msgid "Add new vertex"
@@ -737,7 +737,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:294
 msgid "Quit digitizer and save changes"
-msgstr ""
+msgstr "Wyjdź z digitizera i zapisz zmiany"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:296
 msgid "Additional tools (copy, flip, connect, etc.)"
@@ -937,11 +937,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:400
 msgid "Generate text file with mapping instructions"
-msgstr ""
+msgstr "Utwórz plik tekstowy z instrukcjami mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:402
 msgid "Load text file with mapping instructions"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytaj plik tekstowy z instrukcjami mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:404
 msgid "Generate PostScript output"
@@ -961,7 +961,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:409
 msgid "Specify paper size, margins and orientation"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw rozmiar i orientację papieru, marginesy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:411
 msgid "Full extent"
@@ -1614,7 +1614,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:106
 msgid "Matlab 2D array export"
-msgstr ""
+msgstr "do Matlab 2D"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:107
 msgid "Exports a GRASS raster to a binary MAT-File."
@@ -1925,7 +1925,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:183
 msgid "Converts (rasterize) a vector map into a raster map."
-msgstr ""
+msgstr "Konwertje (rasteryzuje) mapę wektorową na mapę rastrową."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:184
 msgid "Vector to volume"
@@ -2003,7 +2003,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:205
 msgid "Launch Cartographic Composer"
-msgstr "Uruchom kompozytor wydruków"
+msgstr "Otwórz kompozytor wydruków"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:206
 msgid "Launch script"
@@ -2196,7 +2196,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:255
 msgid "Manages NULL-values of given raster map."
-msgstr ""
+msgstr "Zarządzanie wartościami NULL na mapach rastrowych."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:256
 msgid "Quantization"
@@ -2350,16 +2350,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:292
 msgid "Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map."
-msgstr ""
+msgstr "Łączy warstwy red, green i blue mapy w jedną rastrową kompozycję mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:293 ../gui/wxpython/menustrings.py:698
 msgid "RGB to HIS"
 msgstr "RGB na HIS"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:294
-#, fuzzy
 msgid "Generates red, green and blue raster map layers combining hue, intensity and saturation (HIS) values from user-specified input raster map layers."
-msgstr "Tworzy 3 mapy rastrowe R, G, B (red - czerwień, green - zieleń, blue - niebieskość) z map rastrowych H, I, S (hue - barwa, intensity - intensywność, saturation - nasycenie)"
+msgstr "Tworzy 3 mapy rastrowe R, G, B (red - czerwień, green - zieleń, blue - niebieskość) z map rastrowych H, I, S (hue - barwa, intensity - intensywność, saturation - nasycenie)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:295
 msgid "Query raster maps"
@@ -2371,7 +2370,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:297
 msgid "Queries raster map layers on their category values and category labels."
-msgstr ""
+msgstr "Odpytuje wartości kategorii map rastrowych, wyświetla etykiety kategorii."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:298
 msgid "Query colors by value"
@@ -2493,7 +2492,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:326
 msgid "Solar irradiance and irradiation model."
-msgstr "Promieniowanie słoneczne i napromienienie"
+msgstr "Promieniowanie słoneczne i napromienienie."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:327
 msgid "Shadows map"
@@ -2502,7 +2501,7 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:328
 #, fuzzy
 msgid "Calculates cast shadow areas from sun position and elevation raster map."
-msgstr "Oblicza shape index z mapy rastrowej GRASS"
+msgstr "Oblicza shape index z mapy rastrowej GRASS."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:329
 msgid "Terrain analysis"
@@ -2530,7 +2529,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:335
 msgid "Traces a flow through an elevation model on a raster map."
-msgstr "Kreśli spływ po modelu powierzchni terenu w warstwie mapy rastrowej "
+msgstr "Kreśli spływ po modelu powierzchni terenu w warstwie mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:336
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:818
@@ -2555,7 +2554,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:341
 msgid "Extracts terrain parameters from a DEM."
-msgstr "Wpisz parametry dla"
+msgstr "Ekstrachuje parametry terenu z DEM."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:342
 msgid "Textural features"
@@ -2637,7 +2636,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:361
 msgid "Fills lake from seed at given level."
-msgstr "Wypełnia jeziora z wartości próbki na zadanym poziomie"
+msgstr "Wypełnia jeziora z wartości próbki na zadanym poziomie."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:362
 msgid "Depressionless map and flowlines"
@@ -12874,7 +12873,7 @@
 #~ msgstr "Konwertuje warstwę mapy rastrowej do pliku 'height-field' dla formatu POVRAY."
 
 #~ msgid "Exports a GRASS raster map to a 8/24bit TIFF image file at the pixel resolution of the currently defined region."
-#~ msgstr "Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
+#~ msgstr "Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu."
 
 #~ msgid "Converts raster maps into the VTK-Ascii format"
 #~ msgstr "Konwertuje mapę rastrową do formatu VTK-Ascii."
@@ -12949,7 +12948,7 @@
 #~ msgstr "Tworzy warstwę mapy rastrowej obrazującą odległość do najbliższego obiektu."
 
 #~ msgid "Thins non-zero cells that denote linear features in a raster map."
-#~ msgstr "Wycienia niezerowe komórki rastra, które tworzą struktury liniowe na mapach rastrowych"
+#~ msgstr "Wycienia niezerowe komórki rastra, które tworzą struktury liniowe na mapach rastrowych."
 
 #~ msgid "Takes vector stream data, transforms it to raster and subtracts depth from the output DEM."
 #~ msgstr "Na podstawie wektorowego przebiegu cieków, wyznacza z rastrowego modelu terenu wysokości cieków."
@@ -13188,3 +13187,21 @@
 
 #~ msgid "No map layer selected"
 #~ msgstr "Nie wybrano warstwy mapy"
+
+#~ msgid "Hardcopy Map Output Utility is not available. You can install it by %s"
+#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map nie jest dostępne. Możesz je zainstalować poprzez %s"
+
+#~ msgid "Import ASCII x,y[,z] coordinates as a series of lines."
+#~ msgstr "Importuje współrzędne x,y[,z] jako serie linii."
+
+#~ msgid "Export a raster map to the Virtual Reality Modeling Language (VRML)"
+#~ msgstr "Eksportuje mape rastrową do Virtual Reality Modeling Language (VRML)"
+
+#~ msgid "Allows rendering GIS data is a 3D space."
+#~ msgstr "Pozwala na renderowanie danych GIS w przestrzeni 3D."
+
+#~ msgid "Interactive tool used to draw and save vector features on a graphics monitor using a pointing device (mouse) and save to a raster map."
+#~ msgstr "Interaktywne narzędzie do rysowania i zapisywania obiektów wektorowych na monitorze graficznym (przy użyciu myszki) i zapisu do mapy rastrowej."
+
+#~ msgid "Set color rules based on stddev from a map's mean value."
+#~ msgstr "Ustawia reguły kolorów bazując na odchyleniu standardowym średniej wartości mapy."More information about the grass-commit mailing list