[GRASS-SVN] r49927 - grass/branches/develbranch_6/locale/po

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Mon Dec 26 16:38:29 EST 2011


Author: neteler
Date: 2011-12-26 13:38:29 -0800 (Mon, 26 Dec 2011)
New Revision: 49927

Modified:
   grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po
Log:
Milena Nowotarska: cont'ed

Modified: grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po
===================================================================
--- grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po	2011-12-26 21:38:08 UTC (rev 49926)
+++ grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po	2011-12-26 21:38:29 UTC (rev 49927)
@@ -11,10 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2011-12-18 22:42+0100\n"
 "Last-Translator: Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
@@ -2372,7 +2372,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:329
 msgid "Extracts terrain parameters from a DEM."
-msgstr "Ekstrachuje parametry terenu z DEM."
+msgstr "Ekstrahuje parametry terenu z DEM."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:330
 msgid "Textural features"
@@ -2380,7 +2380,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:331
 msgid "Generate images with textural features from a raster map."
-msgstr "Edytuj interaktywnie wartości komórek na mapie rastrwej."
+msgstr "Generuje obrazy z obiektami teksturalnymi z mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:332
 msgid "Visibility"
@@ -2388,7 +2388,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:333
 msgid "Line-of-sight raster analysis program."
-msgstr "Program rastrowy do wyznaczania linii maksymalnego widoku."
+msgstr "Program rastrowy do wyznaczania linii widoczności."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:334
 msgid "Distance to features"
@@ -2493,7 +2493,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:359
 msgid "Sediment transport and erosion/deposition simulation using path sampling method (SIMWE)."
-msgstr ""
+msgstr "Symuluje erozję, transport i depozycę sedymentów metodą SIMWE."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:360
 msgid "Topographic index map"
@@ -2502,7 +2502,7 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:361
 #, fuzzy
 msgid "Creates topographic index map from elevation raster map."
-msgstr "Tworzy mapę cieniowanego reliefu z mapy wysokości (DEM)."
+msgstr "Tworzy mapę wskaźnika topograficznego z mapy wysokości (DEM)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:362
 msgid "TOPMODEL simulation"
@@ -2588,7 +2588,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:383
 msgid "Configuration editor for r.li.'index'"
-msgstr ""
+msgstr "Edytor konfiguracji dla r.li. 'index'"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:384
 msgid "Edge density"
@@ -2603,6 +2603,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:387
+#, fuzzy
 msgid "Calculates contrast weighted edge density index on a raster map"
 msgstr "Oblicza shape index z mapy rastrowej GRASS"
 
@@ -2611,6 +2612,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:389
+#, fuzzy
 msgid "Calculates mean patch size index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
 msgstr "Oblicza shape index z mapy rastrowej GRASS"
 
@@ -2619,6 +2621,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:391
+#, fuzzy
 msgid "Calculates range of patch area size on a raster map"
 msgstr "Oblicza shape index z mapy rastrowej GRASS"
 
@@ -2627,6 +2630,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:393
+#, fuzzy
 msgid "Calculates standard deviation of patch area a raster map"
 msgstr "Oblicza shape index z mapy rastrowej GRASS"
 
@@ -2635,6 +2639,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:395
+#, fuzzy
 msgid "Calculates coefficient of variation of patch area on a raster map"
 msgstr "Oblicza shape index z mapy rastrowej GRASS"
 
@@ -2647,6 +2652,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:398
+#, fuzzy
 msgid "Patch number"
 msgstr "Numer kategorii"
 
@@ -2655,9 +2661,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:400
-#, fuzzy
 msgid "Dominance's diversity"
-msgstr "Dominanceova diverzita"
+msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:401 ../gui/wxpython/menustrings.py:407
 msgid "Calculates dominance's diversity index on a raster map"
@@ -3268,7 +3273,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:556
 msgid "Creates a buffer around features of given type (areas must contain centroid)."
-msgstr ""
+msgstr "Tworzy bufory wokół obiektów danego typu (obszary muszą zawierać centroid)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:557
 msgid "Lidar analysis"
@@ -3296,7 +3301,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:563
 msgid "Correction of the v.lidar.growing output. It is the last of the three algorithms for LIDAR filtering."
-msgstr ""
+msgstr "Koryguje rezultat modułu v.lidar.growing. Ostatni z trzech algorytmów filtracji danych LiDAR."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:564
 msgid "Linear referencing"
@@ -3376,11 +3381,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:583
 msgid "Finds shortest path on vector network."
-msgstr ""
+msgstr "Znajduje najkrótszą trasę w sieci wektorowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:584
 msgid "Shortest path for sets of features"
-msgstr ""
+msgstr "Najkrótsza droga dla obiektów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:585
 msgid "Computes shortest distance via the network between the given sets of features."
@@ -3392,7 +3397,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:587
 msgid "Finds shortest path using timetables."
-msgstr ""
+msgstr "Znajduje najkrótszą trasę przy użyciu rozkładów jazdy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:588
 msgid "Shortest path for all pairs"
@@ -3400,7 +3405,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:589
 msgid "Computes the shortest path between all pairs of nodes in the network."
-msgstr ""
+msgstr "Oblicza najkrótszą trasę pomiędzy wszstkimi parami punktów w sieci."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:590
 msgid "Visibility network"
@@ -3420,7 +3425,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:594
 msgid "Maximum flow"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalny przepływ"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:595
 msgid "Computes the maximum flow between two sets of nodes in the network."
@@ -3561,7 +3566,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:631
 msgid "Creates new vector (points) map from database table containing coordinates."
-msgstr ""
+msgstr "Tworzy nową punktową mapę wektorową z tabeli bazy danych zawierającej współrzędne."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:632
 msgid "Generate points along lines"More information about the grass-commit mailing list