[GRASS-SVN] r63830 - in grass/trunk: include/defs lib/db/dbmi_base lib/db/dbmi_client lib/db/dbmi_driver lib/display lib/gis lib/temporal/lib lib/vector/Vlib lib/vector/diglib

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Mon Dec 29 10:09:10 PST 2014


Author: martinl
Date: 2014-12-29 10:09:10 -0800 (Mon, 29 Dec 2014)
New Revision: 63830

Modified:
  grass/trunk/include/defs/gis.h
  grass/trunk/lib/db/dbmi_base/connect.c
  grass/trunk/lib/db/dbmi_base/default_name.c
  grass/trunk/lib/db/dbmi_client/start.c
  grass/trunk/lib/db/dbmi_driver/driver.c
  grass/trunk/lib/display/r_raster.c
  grass/trunk/lib/gis/debug.c
  grass/trunk/lib/gis/env.c
  grass/trunk/lib/gis/make_loc.c
  grass/trunk/lib/gis/make_mapset.c
  grass/trunk/lib/gis/mapset.c
  grass/trunk/lib/gis/overwrite.c
  grass/trunk/lib/gis/parser.c
  grass/trunk/lib/temporal/lib/connect.c
  grass/trunk/lib/vector/Vlib/intersect.c
  grass/trunk/lib/vector/Vlib/intersect2.c
  grass/trunk/lib/vector/Vlib/sindex.c
  grass/trunk/lib/vector/diglib/file.c
  grass/trunk/lib/vector/diglib/plus_area.c
Log:
libgis: G__getenv() -> G_getenv_nofatal()
    G__getenv2() -> G_getenv_nofatal2()
    G__setenv() -> G_setenv_nogisrc()
    G__setenv2() -> G_setenv_nogisrc2()


Modified: grass/trunk/include/defs/gis.h
===================================================================
--- grass/trunk/include/defs/gis.h	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/include/defs/gis.h	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -210,12 +210,12 @@
 void G_init_env(void);
 const char *G_getenv(const char *);
 const char *G_getenv2(const char *, int);
-const char *G__getenv(const char *);
-const char *G__getenv2(const char *, int);
+const char *G_getenv_nofatal(const char *);
+const char *G_getenv_nofatal2(const char *, int);
 void G_setenv(const char *, const char *);
 void G_setenv2(const char *, const char *, int);
-void G__setenv(const char *, const char *);
-void G__setenv2(const char *, const char *, int);
+void G_setenv_nogisrc(const char *, const char *);
+void G_setenv_nogisrc2(const char *, const char *, int);
 void G_unsetenv(const char *);
 void G_unsetenv2(const char *, int);
 void G__write_env(void);

Modified: grass/trunk/lib/db/dbmi_base/connect.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/db/dbmi_base/connect.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/db/dbmi_base/connect.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -70,21 +70,21 @@
 {
   G_zero(connection, sizeof(dbConnection));
   
-  connection->driverName = (char *)G__getenv2("DB_DRIVER", G_VAR_MAPSET);
-  connection->databaseName = (char *)G__getenv2("DB_DATABASE", G_VAR_MAPSET);
+  connection->driverName = (char *)G_getenv_nofatal2("DB_DRIVER", G_VAR_MAPSET);
+  connection->databaseName = (char *)G_getenv_nofatal2("DB_DATABASE", G_VAR_MAPSET);
   
   if (connection->driverName == NULL ||
     connection->databaseName == NULL)
     return DB_FAILED;
   
-  connection->schemaName = (char *)G__getenv2("DB_SCHEMA", G_VAR_MAPSET);
-  connection->group = (char *)G__getenv2("DB_GROUP", G_VAR_MAPSET);
+  connection->schemaName = (char *)G_getenv_nofatal2("DB_SCHEMA", G_VAR_MAPSET);
+  connection->group = (char *)G_getenv_nofatal2("DB_GROUP", G_VAR_MAPSET);
 
   /* below commented due to new mechanism: see db_get_login()
-    connection->hostName = G__getenv("DB_HOST");
-    connection->location = G__getenv("DB_LOCATION");
-    connection->user = G__getenv("DB_USER");
-    connection->password = G__getenv("DB_PASSWORD");
+    connection->hostName = G_getenv_nofatal("DB_HOST");
+    connection->location = G_getenv_nofatal("DB_LOCATION");
+    connection->user = G_getenv_nofatal("DB_USER");
+    connection->password = G_getenv_nofatal("DB_PASSWORD");
   */
 
   /* try to get user/password */

Modified: grass/trunk/lib/db/dbmi_base/default_name.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/db/dbmi_base/default_name.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/db/dbmi_base/default_name.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -28,7 +28,7 @@
 {
   const char *drv;
 
-  if ((drv = G__getenv2("DB_DRIVER", G_VAR_MAPSET)))
+  if ((drv = G_getenv_nofatal2("DB_DRIVER", G_VAR_MAPSET)))
 	return G_store(drv);
 
   return NULL;
@@ -44,7 +44,7 @@
 {
   const char *drv;
 
-  if ((drv = G__getenv2("DB_DATABASE", G_VAR_MAPSET)))
+  if ((drv = G_getenv_nofatal2("DB_DATABASE", G_VAR_MAPSET)))
 	return G_store(drv);
 
   return NULL;
@@ -60,7 +60,7 @@
 {
   const char *sch;
 
-  if ((sch = G__getenv2("DB_SCHEMA", G_VAR_MAPSET)))
+  if ((sch = G_getenv_nofatal2("DB_SCHEMA", G_VAR_MAPSET)))
 	return G_store(sch);
 
   return NULL;
@@ -76,7 +76,7 @@
 {
   const char *gr;
 
-  if ((gr = G__getenv2("DB_GROUP", G_VAR_MAPSET)))
+  if ((gr = G_getenv_nofatal2("DB_GROUP", G_VAR_MAPSET)))
 	return G_store(gr);
 
   return NULL;

Modified: grass/trunk/lib/db/dbmi_client/start.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/db/dbmi_client/start.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/db/dbmi_client/start.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -64,16 +64,16 @@
 	sprintf(ebuf, "%d", G_GISRC_MODE_MEMORY);
 	G_putenv("GRASS_DB_DRIVER_GISRC_MODE", ebuf);	/* to tell driver that it must read variables */
 
-	if (G__getenv("DEBUG")) {
-	  G_putenv("DEBUG", G__getenv("DEBUG"));
+	if (G_getenv_nofatal("DEBUG")) {
+	  G_putenv("DEBUG", G_getenv_nofatal("DEBUG"));
 	}
 	else {
 	  G_putenv("DEBUG", "0");
 	}
 
-	G_putenv("GISDBASE", G__getenv("GISDBASE"));
-	G_putenv("LOCATION_NAME", G__getenv("LOCATION_NAME"));
-	G_putenv("MAPSET", G__getenv("MAPSET"));
+	G_putenv("GISDBASE", G_getenv_nofatal("GISDBASE"));
+	G_putenv("LOCATION_NAME", G_getenv_nofatal("LOCATION_NAME"));
+	G_putenv("MAPSET", G_getenv_nofatal("MAPSET"));
   }
   else {
 	/* Warning: GISRC_MODE_MEMORY _must_ be set to G_GISRC_MODE_FILE, because the module can be 

Modified: grass/trunk/lib/db/dbmi_driver/driver.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/db/dbmi_driver/driver.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/db/dbmi_driver/driver.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -53,10 +53,10 @@
 
 	if (mode == G_GISRC_MODE_MEMORY) {
 	  G_set_gisrc_mode(G_GISRC_MODE_MEMORY);
-	  G__setenv("DEBUG", getenv("DEBUG"));
-	  G__setenv("GISDBASE", getenv("GISDBASE"));
-	  G__setenv("LOCATION_NAME", getenv("LOCATION_NAME"));
-	  G__setenv("MAPSET", getenv("MAPSET"));
+	  G_setenv_nogisrc("DEBUG", getenv("DEBUG"));
+	  G_setenv_nogisrc("GISDBASE", getenv("GISDBASE"));
+	  G_setenv_nogisrc("LOCATION_NAME", getenv("LOCATION_NAME"));
+	  G_setenv_nogisrc("MAPSET", getenv("MAPSET"));
 	  G_debug(3, "Driver GISDBASE set to '%s'", G_getenv("GISDBASE"));
 	}
   }

Modified: grass/trunk/lib/display/r_raster.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/display/r_raster.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/display/r_raster.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -112,7 +112,7 @@
   
   G_debug(1, "D_open_driver():");
   p = getenv("GRASS_RENDER_IMMEDIATE");
-  m = G__getenv("MONITOR");
+  m = G_getenv_nofatal("MONITOR");
   
   if (m && G_strncasecmp(m, "wx", 2) == 0) {
 	/* wx monitors always use GRASS_RENDER_IMMEDIATE. */
@@ -131,14 +131,14 @@
 
 	env = NULL;
 	G_asprintf(&env, "MONITOR_%s_MAPFILE", u_m);
-	v = G__getenv(env);
+	v = G_getenv_nofatal(env);
 	p = m;
 
 	if (v)
       G_putenv("GRASS_RENDER_FILE", v);
     
 	G_asprintf(&env, "MONITOR_%s_ENVFILE", u_m);
-	v = G__getenv(env);
+	v = G_getenv_nofatal(env);
 	if (v) 
 	  read_env_file(v);
   }
@@ -209,7 +209,7 @@
 
   G_debug(1, "D_save_command(): %s", cmd);
 
-  mon_name = G__getenv("MONITOR");
+  mon_name = G_getenv_nofatal("MONITOR");
   if (!mon_name || /* if no monitor selected */
 	/* or wx monitor selected and display commands called by the monitor */
 	(G_strncasecmp(mon_name, "wx", 2) == 0 &&
@@ -221,7 +221,7 @@
 
   env = NULL;
   G_asprintf(&env, "MONITOR_%s_CMDFILE", u_mon_name);
-  mon_cmd = G__getenv(env);
+  mon_cmd = G_getenv_nofatal(env);
   if (!mon_cmd)
 	return 0;
 

Modified: grass/trunk/lib/gis/debug.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/gis/debug.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/gis/debug.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -31,7 +31,7 @@
   if (G_is_initialized(&initialized))
 	return;
 
-  lstr = G__getenv("DEBUG");
+  lstr = G_getenv_nofatal("DEBUG");
 
   if (lstr != NULL)
 	grass_debug_level = atoi(lstr);

Modified: grass/trunk/lib/gis/env.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/gis/env.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/gis/env.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -335,7 +335,7 @@
 */
 const char *G_getenv(const char *name)
 {
-  const char *value = G__getenv(name);
+  const char *value = G_getenv_nofatal(name);
 
   if (value)
 	return value;
@@ -361,7 +361,7 @@
 */
 const char *G_getenv2(const char *name, int loc)
 {
-  const char *value = G__getenv2(name, loc);
+  const char *value = G_getenv_nofatal2(name, loc);
 
   if (value)
 	return value;
@@ -378,7 +378,7 @@
  \return char pointer to value for name
  \return NULL if name not set
 */
-const char *G__getenv(const char *name)
+const char *G_getenv_nofatal(const char *name)
 {
   if (strcmp(name, "GISBASE") == 0)
 	return getenv(name);
@@ -397,7 +397,7 @@
  \return char pointer to value for name
  \return NULL if name not set
 */
-const char *G__getenv2(const char *name, int loc)
+const char *G_getenv_nofatal2(const char *name, int loc)
 {
   if (strcmp(name, "GISBASE") == 0)
 	return getenv(name);
@@ -445,7 +445,7 @@
  \param name variable name
  \param value variable value
 */
-void G__setenv(const char *name, const char *value)
+void G_setenv_nogisrc(const char *name, const char *value)
 {
   read_env(G_VAR_GISRC);
   set_env(name, value, G_VAR_GISRC);
@@ -458,7 +458,7 @@
  \param value variable value
  \param loc location (G_VAR_GISRC, G_VAR_MAPSET)
 */
-void G__setenv2(const char *name, const char *value, int loc)
+void G_setenv_nogisrc2(const char *name, const char *value, int loc)
 {
   read_env(loc);
   set_env(name, value, loc);

Modified: grass/trunk/lib/gis/make_loc.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/gis/make_loc.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/gis/make_loc.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -71,8 +71,8 @@
   }
 
   /* make these the new current location and mapset */
-  G__setenv("LOCATION_NAME", location_name);
-  G__setenv("MAPSET", "PERMANENT");
+  G_setenv_nogisrc("LOCATION_NAME", location_name);
+  G_setenv_nogisrc("MAPSET", "PERMANENT");
 
   /* Create the default, and current window files */
   G_put_element_window(wind, "", "DEFAULT_WIND");

Modified: grass/trunk/lib/gis/make_mapset.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/gis/make_mapset.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/gis/make_mapset.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -74,13 +74,13 @@
   G_create_alt_env();
 
   /* Get PERMANENT default window */
-  G__setenv("GISDBASE", gisdbase_name);
-  G__setenv("LOCATION", location_name);
-  G__setenv("MAPSET", "PERMANENT");
+  G_setenv_nogisrc("GISDBASE", gisdbase_name);
+  G_setenv_nogisrc("LOCATION", location_name);
+  G_setenv_nogisrc("MAPSET", "PERMANENT");
   G_get_default_window(&default_window);
 
   /* Change to the new mapset */
-  G__setenv("MAPSET", mapset_name);
+  G_setenv_nogisrc("MAPSET", mapset_name);
 
   /* Copy default window/regions to new mapset */
   G_put_element_window(&default_window, "", "WIND");

Modified: grass/trunk/lib/gis/mapset.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/gis/mapset.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/gis/mapset.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -50,7 +50,7 @@
 */
 const char *G__mapset(void)
 {
-  return G__getenv("MAPSET");
+  return G_getenv_nofatal("MAPSET");
 }
 
 /*!

Modified: grass/trunk/lib/gis/overwrite.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/gis/overwrite.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/gis/overwrite.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -37,7 +37,7 @@
   int overwrite;
 
   overwrite = 0;
-  if ((overstr = G__getenv("OVERWRITE"))) {
+  if ((overstr = G_getenv_nofatal("OVERWRITE"))) {
 	overwrite = atoi(overstr);
   }
 
@@ -59,7 +59,7 @@
 	}
   }
 
-  G__setenv("OVERWRITE", "1");
+  G_setenv_nogisrc("OVERWRITE", "1");
 
   return overwrite;
 }

Modified: grass/trunk/lib/gis/parser.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/gis/parser.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/gis/parser.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -1424,7 +1424,7 @@
 
   over = 0;
   /* Check the GRASS OVERWRITE variable */
-  if ((overstr = G__getenv("OVERWRITE"))) {
+  if ((overstr = G_getenv_nofatal("OVERWRITE"))) {
 	over = atoi(overstr);
   }
 

Modified: grass/trunk/lib/temporal/lib/connect.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/temporal/lib/connect.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/temporal/lib/connect.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -25,7 +25,7 @@
 {
   const char *drv;
   
-  if ((drv = G__getenv2("TGISDB_DRIVER", G_VAR_MAPSET)))
+  if ((drv = G_getenv_nofatal2("TGISDB_DRIVER", G_VAR_MAPSET)))
     return G_store(drv);
   
   return NULL;
@@ -41,7 +41,7 @@
 {
   const char *drv;
   
-  if ((drv = G__getenv2("TGISDB_DATABASE", G_VAR_MAPSET)))
+  if ((drv = G_getenv_nofatal2("TGISDB_DATABASE", G_VAR_MAPSET)))
     return G_store(drv);
   
   return NULL;
@@ -78,8 +78,8 @@
 {
   G_zero(connection, sizeof(dbConnection));
   
-  connection->driverName = (char *)G__getenv2("TGISDB_DRIVER", G_VAR_MAPSET);
-  connection->databaseName = (char *)G__getenv2("TGISDB_DATABASE", G_VAR_MAPSET);
+  connection->driverName = (char *)G_getenv_nofatal2("TGISDB_DRIVER", G_VAR_MAPSET);
+  connection->databaseName = (char *)G_getenv_nofatal2("TGISDB_DATABASE", G_VAR_MAPSET);
 
   return DB_OK;
 }
@@ -91,8 +91,8 @@
 {
   const char *val = NULL;
   char *ret_val = NULL;;
-  const char *gisdbase = G__getenv("GISDBASE");
-  const char *location = G__getenv("LOCATION_NAME");
+  const char *gisdbase = G_getenv_nofatal("GISDBASE");
+  const char *location = G_getenv_nofatal("LOCATION_NAME");
   int ret;
 
   ret = G__mapset_permissions2(gisdbase, location, mapset);
@@ -110,16 +110,16 @@
   }  
 
   G_create_alt_env();
-  G__setenv("GISDBASE", gisdbase);
-  G__setenv("LOCATION_NAME", location);
-  G__setenv("MAPSET", mapset);
+  G_setenv_nogisrc("GISDBASE", gisdbase);
+  G_setenv_nogisrc("LOCATION_NAME", location);
+  G_setenv_nogisrc("MAPSET", mapset);
   G__read_mapset_env();
 
   if(contype == DATABASE_NAME) {
-    if ((val = G__getenv2("TGISDB_DATABASE", G_VAR_MAPSET)))
+    if ((val = G_getenv_nofatal2("TGISDB_DATABASE", G_VAR_MAPSET)))
       ret_val = G_store(val);
   } else if(contype == DRIVER_NAME) {
-    if ((val = G__getenv2("TGISDB_DRIVER", G_VAR_MAPSET)))
+    if ((val = G_getenv_nofatal2("TGISDB_DRIVER", G_VAR_MAPSET)))
       ret_val = G_store(val);
   }
 

Modified: grass/trunk/lib/vector/Vlib/intersect.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/vector/Vlib/intersect.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/vector/Vlib/intersect.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -579,7 +579,7 @@
   struct bound_box box, abbox;
 
   if (debug_level == -1) {
-	const char *dstr = G__getenv("DEBUG");
+	const char *dstr = G_getenv_nofatal("DEBUG");
 
 	if (dstr != NULL)
 	  debug_level = atoi(dstr);

Modified: grass/trunk/lib/vector/Vlib/intersect2.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/vector/Vlib/intersect2.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/vector/Vlib/intersect2.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -586,7 +586,7 @@
   int same = 0;
 
   if (debug_level == -1) {
-	const char *dstr = G__getenv("DEBUG");
+	const char *dstr = G_getenv_nofatal("DEBUG");
 
 	if (dstr != NULL)
 	  debug_level = atoi(dstr);

Modified: grass/trunk/lib/vector/Vlib/sindex.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/vector/Vlib/sindex.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/vector/Vlib/sindex.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -129,7 +129,7 @@
   static int debug_level = -1;
 
   if (debug_level == -1) {
-	const char *dstr = G__getenv("DEBUG");
+	const char *dstr = G_getenv_nofatal("DEBUG");
 
 	if (dstr != NULL)
 	  debug_level = atoi(dstr);

Modified: grass/trunk/lib/vector/diglib/file.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/vector/diglib/file.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/vector/diglib/file.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -200,7 +200,7 @@
 
   /* Get mode */
   mode = GV_MEMORY_NEVER;
-  cmode = G__getenv("GV_MEMORY");
+  cmode = G_getenv_nofatal("GV_MEMORY");
   if (cmode != NULL) {
 	if (G_strcasecmp(cmode, "ALWAYS") == 0)
 	  mode = GV_MEMORY_ALWAYS;

Modified: grass/trunk/lib/vector/diglib/plus_area.c
===================================================================
--- grass/trunk/lib/vector/diglib/plus_area.c	2014-12-29 17:12:57 UTC (rev 63829)
+++ grass/trunk/lib/vector/diglib/plus_area.c	2014-12-29 18:09:10 UTC (rev 63830)
@@ -62,7 +62,7 @@
   int node;
 
   if (debug_level == -1) {
-	const char *dstr = G__getenv("DEBUG");
+	const char *dstr = G_getenv_nofatal("DEBUG");
 
 	if (dstr != NULL)
 	  debug_level = atoi(dstr);
@@ -260,7 +260,7 @@
   G_debug(3, "dig_area_add_isle(): area = %d isle = %d", area, isle);
 
   if (debug_level == -1) {
-	const char *dstr = G__getenv("DEBUG");
+	const char *dstr = G_getenv_nofatal("DEBUG");
 
 	if (dstr != NULL)
 	  debug_level = atoi(dstr);
@@ -472,7 +472,7 @@
   struct P_line *Line;
 
   if (debug_level == -1) {
-	const char *dstr = G__getenv("DEBUG");
+	const char *dstr = G_getenv_nofatal("DEBUG");
 
 	if (dstr != NULL)
 	  debug_level = atoi(dstr);More information about the grass-commit mailing list