New executables OK!

Lars Schylberg larss at fmi.kth.se
Wed Mar 11 09:47:56 EST 1992


Bra !

Hur ar det annars ?
Har skall vi aka pa EGIS om drygt en vecka och European Grass Users
confence ( Hans och jag ).  Vad sysslar du med praktiskt just nu.

- Lasse

More information about the grass-dev mailing list