[GRASS5] 755 on /usr/local/grass-6.1.cvs/docs/html/*.png

Maciek Sieczka werchowyna at epf.pl
Mon Jan 30 17:01:36 EST 2006


Hi,

The *.png files in grass6/dist.i686-pc-linux-gnu/docs/html permissions
are 755. Wouldn't be 644 enough? 755 is populated
to /usr/local/grass-6.1.cvs/docs/html on install.

Maciek

--------------------
Szukasz do?wiadczonej firmy poligraficznej? Zale?y Ci na terminowo?ci i atrakcyjnych cenach?
Zapraszamy do nas!
http://www.foldruk.pl/
More information about the grass-dev mailing list