[Mapbender-dev] Fw:ชำแหละท่อน้ำเลี้ยงป่วนใต้

mapbender_dev at lists.osgeo.org mapbender_dev at lists.osgeo.org
Fri Mar 22 02:59:35 PDT 2013


ชำแหละท่อน้ำเลี้ยงป่วนใต้
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 เจ้าหน้าที่ได้จับกุมขบวนการค้ายาเสพติด พบเฮโรอีน
จำนวน 188 แท่ง น้ำหนัก 68.5 กิโลกรัม และขยายผลตามรวบชาวมาเลเซียชื่อนายเบิร์ด 
เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลัง จากการสอบสวนนายเบิร์ด รับสารภาพว่าจะนำเฮโรอีนไปส่งที่
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เฮโรอีนล็อตนี้จะถูกกระจายต่อไปยังประเทศที่ 3 ทั้งฮ่องกง 
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาท
  เป็นที่น่าแปลกใจมากว่าทำไมเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่
ทำให้ขบวนการค้ายาเสพติดหวั่นเกรงแม้แต่น้อย และยังคงมีการค้ายาเสพติดกันอย่างเป็น
ล่ำเป็นสัน หรือว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดมีผลประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน เดี๋ยวจะหาว่าใส่ร้ายกันก็ลองอ่านบทความที่หนังสือพิมพ์มติชนนำมาเผยแพร่ดูก็
แล้วกัน
  แหล่งเงินทุนการก่อความไม่สงบ มี 3 ทาง
  1.วิธีการผิดกฎหมาย คือ "การค้ายาเสพติด" โดยยาเสพติดที่ระบาดในพื้นที่พบว่ามี
เฮโรอีน ยาบ้า กัญชา สารระเหย "การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน" เช่น ค้าอาวุธเถื่อน 
โดยเฉพาะการจัดหาจากแนวชายแดนไทย-กัมพูชา การลักลอกค้าน้ำมันเถื่อน "การ
ประกอบอาชญากรรม" ด้วยการ เรียกเก็บค่าคุ้มครองจากธุรกิจเอกชน การลักทรัพย์
  2.วิธีกึ่งผิดกฎหมาย คือ การขอบริจาคจากสมาชิก การใช้เงินของรัฐที่ใช้แก้ปัญหา
ความไม่สงบ การจัดตั้งมูลนิธิทางศาสนา การตั้งสหกรณ์ร้านค้า
  3.วิธีถูกกฎหมาย เช่น การตั้งบริษัทและร้านค้า การทำธุรกิจในต่างประเทศ

ตัวอย่างของกลุ่มก่อความไม่สงบในการเสาะหาแหล่งเงินทุนมาเคลื่อนไหว...อ่านต่อได้ที่
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1363260743&grpid=01
&catid=&subcatid=
More information about the Mapbender_dev mailing list