mapserver error with wms layer [solved]

Eijnden, B. van den (Bart) b.vdeijnden at AGI.RWS.MINVENW.NL
Wed Dec 28 09:10:40 EST 2005


Hi Lluís,

don't thank me, thank Daniel Morissette who implemented this feature :-)

Glad to help.

Best regards,
Bart

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Lluís Garcia i Mestres [mailto:lluisgarcia at tecnics.org]
Verzonden: woensdag 28 december 2005 13:55
Aan: Eijnden, B. van den (Bart); MAPSERVER-USERS at LISTS.UMN.EDU
Onderwerp: Re: [UMN_MAPSERVER-USERS] mapserver error with wms layer
[solved]


Thanks Bart,

I got it! With the wms_exception_format it works now.

----------------------------------------------------------------------------
----
Lluís Garcia i Mestres
Àrea de Sistemes d'Informació Geogràfica
lluisgarcia at tecnics.org
Tecnics.org - Centre tecnològic i solucions integrals
Plç. Maria Aurèlia Capmany núm.3
Telf. 973 84 46 23
25005 Lleida - Catalunya

----- Original Message ----- 
From: "Eijnden, B. van den (Bart)" <b.vdeijnden at AGI.RWS.MINVENW.NL>
To: <MAPSERVER-USERS at LISTS.UMN.EDU>
Sent: Wednesday, December 28, 2005 11:58 AM
Subject: Re: [UMN_MAPSERVER-USERS] mapserver error with wms layer


> Hi,
>
> Looking at the source code (mapwmslayer.c), using Mapserver 4.8 you should
> be able to use the wms_exceptions_format METADATA at the LAYER level to
> override the exception format that Mapserver WMS client sends.
>
> So use:
>
> LAYER
>  ..
>  METADATA
>    ..
>    wms_exceptions_format "application/vnd.ogc.se_xml"
>    ..
>  END
>  ..
> END
>
> Hope this helps.
>
> Best regards,
> Bart
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: UMN MapServer Users List
> [mailto:MAPSERVER-USERS at LISTS.UMN.EDU]Namens Xavier Pereta
> Verzonden: woensdag 28 december 2005 11:50
> Aan: MAPSERVER-USERS at LISTS.UMN.EDU
> Onderwerp: Re: [UMN_MAPSERVER-USERS] mapserver error with wms layer
>
>
> I'm having the same problem with that provider, Lluis.
>
> It seems that Mapserver includes the parameter
> "EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage" at the end of the request, and
> the provider doesn't like that parameter.
>
> I have searched the documentation but I haven't found a way to change the
> way Mapserver generates the actual requests to the wms servers.
>
> I think that a possible solution would be to make the connection to the 
> wms
> provider trhough a HTTP proxy. Then you could make the proxy filter out 
> the
> "EXCEPTIONS" parameter from the HTTP requests.
>
> Incidentaly, caching the requests to the wms provider in an HTTP proxy 
> seems
> a good idea too, doesn't it?
>
> Have you found any other solution?
>
> Greetings,
> Xavier Pereta
>
>
> Disclaimer
> ************************************************************************
> Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis
> hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te
> informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de
> volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.
>
> This message shall not constitute any rights or obligations.
> This message is intended solely for the addressee.
> If you have received this message in error, please delete it and
> notify the sender immediately. When in doubt whether this message
> is correct or complete, please contact the sender.
> ************************************************************************
>
> 


Disclaimer
************************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis
hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te 
informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de 
volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

This message shall not constitute any rights or obligations.
This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please delete it and
notify the sender immediately. When in doubt whether this message
is correct or complete, please contact the sender.
************************************************************************More information about the mapserver-users mailing list