[Marketing] Hangout session Get Interactive

Jeffrey Lasut j.lasut at getinteractive.nl
Wed Apr 12 06:49:03 PDT 2017


Hi list,

We like to share the progress we have made with the sitemap and homepage
wireframes.

You can join the hangout session:
https://hangouts.google.com/hangouts/_/zwk2iaejgjbrxfkhxunvoqj54me


Met vriendelijke groeten,
Best regards,

Jeffrey Lasut

+31 (0)30 60 808 48
j.lasut at getinteractive.nl <jeffrey at getinteractive.nl>
www.getinteractive.nl

<https://www.facebook.com/getinteractive>
<http://www.linkedin.com/in/jeffreylasut>
<https://twitter.com/get_interactive>

<http://www.getinteractive.nl>

Dorpsstraat 50, 3433 CM Nieuwegein
<https://www.google.com/maps/place/Dorpsstraat+50/@52.003939,5.094976,16z/data=!4m2!3m1!1s0x47c6640cdc18ef6f:0x89440ed7f65b6b18?hl=nl>*Op dit e-mailbericht zijn de algemene voorwaarden van Get Interactive van
toepassing.Deze kunt u terug vinden op onze
website http://www.getinteractive.nl/algemene-voorwaarden/
<http://www.getinteractive.nl/algemene-voorwaarden/>.*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/marketing/attachments/20170412/84a4562f/attachment.html>


More information about the Marketing mailing list