[postgis-users] postgis with vb

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Fri Jul 20 10:28:47 PDT 2007


With thanks to NetWizards blog at:
http://www.shaftek.org/blog/archives/000418.html

Public Function OpenPostGressCon()
Dim conNew as New ADODB.Connection()
conNew.ConnectionString = "PROVIDER=*PostgreSQL*;" & _
  "DATA SOURCE=*127.0.0.1*;" & _
  "LOCATION=*testdb*;" & _
  "USER ID=*someuser*;" & _
  "PASSWORD=*pass*;"
conNew.Open
End Function


Good luck with it!

And if this is not enough, then you need VB support (which I am capable
of giving, but not on a postGIS forum)

Regards,

Milo van der Linden
http://www.3dsite.nl


Torsten Lange schreef:
> explanation still not very well...
>
> Cristian Olguín Avila schrieb:
>
>> ok.. but i don't explain very well.. i want to see the maps in vb
>>
>> On 7/20/07, *Torsten Lange* <tlange at gwdg.de <mailto:tlange at gwdg.de>>
>> wrote:
>>
>>   Hi Christian,
>>
>>     Dim cn As New ADODB.Connection
>>     Dim rs1 As New ADODB.Recordset
>>     dim strSQL1 as string
>>
>>     cn.Open "DSN=your_database;UID=xxx;PWD=yyy;"
>>     rs1.Open strSQL1, cn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
>>
>>   works with VBA for Access.
>>
>>   Torsten
>>
>>   Cristian Olguín Avila schrieb:
>>
>>   > hi...
>>   > i need help to connect and use my database postgresql with
>>   postgis...
>>   > with visual basic...
>>   > thanks
>>   >
>>   > --
>>   > Cristian O.
>>   >
>>  
>> >------------------------------------------------------------------------
>>
>>   >
>>   >_______________________________________________
>>   >postgis-users mailing list
>>   > postgis-users at postgis.refractions.net
>>   <mailto:postgis-users at postgis.refractions.net>
>>   >http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
>>   >
>>   >
>>
>>   _______________________________________________
>>   postgis-users mailing list
>>   postgis-users at postgis.refractions.net
>>   <mailto:postgis-users at postgis.refractions.net>
>>   http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
>>   <http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users>
>>
>>
>>
>>
>> -- 
>> Cristian O.
>>
>> ------------------------------------------------------------------------
>>
>> _______________________________________________
>> postgis-users mailing list
>> postgis-users at postgis.refractions.net
>> http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
>> 
>>
>
> _______________________________________________
> postgis-users mailing list
> postgis-users at postgis.refractions.net
> http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
>


-- 


	

Milo van der Linden
mlinden at zeelandnet.nl <mailto:mlinden at zeelandnet.nl>
milovanderlinden at gmail.com <mailto:milovanderlinden at gmail.com>
milo at 3dsite.nl <mailto:milo at 3dsite.nl>
http://www.3dsite.nl

	 	

De informatie in dit bericht reflecteerd mijn persoonlijke mening en
niet die van een bedrijf of instantie. Aan de informatie kunnen geen
rechten worden ontleend. Indien dit bericht onderdeel is van een forum,
mailing-list of community dan gelden automatisch de bijbehorende
voorwaarden.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20070720/f41e3bc8/attachment.html>


More information about the postgis-users mailing list