[postgis-users] postgis raster forbedringer

Graeme B. Bell grb at skogoglandskap.no
Wed Jul 24 03:22:47 PDT 2013


http://libregis.org/2013/07/23/gdal-postgis-raster-driver-ready-for-data-visualization/

betydelige forbedringer i PostGIS raster driver for gda, qgis, mapserver.

Graeme. 


More information about the postgis-users mailing list