<div dir="ltr"><p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman","serif""><span style="font-family:"Cambria","serif";color:black">Dags att boka in QGIS Användarträff och årsmöte 2020! Träffen
kommer att äga rum 29e och 30e april 2020 i SWECOs lokaler, Gjörwellsgatan 22
på Kungsholmen i Stockholm. Mer information kommer längre fram, men sätt kryss
i kalendern redan nu!</span><span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman","serif""><span> </span></p>

<p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman","serif""><span style="font-family:"Cambria","serif";color:black">Programmet är under framtagande. Så om du har något som du vill
presentera, eller känner någon som du tycker borde presentera, så hör av dig till
styrelsen redan nu på </span><u><span style="font-family:"Cambria","serif";color:rgb(17,85,204)"><a href="mailto:info@qgis.se" style="color:blue;text-decoration:underline">info@qgis.se</a></span></u><span></span></p>

<br>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><i>___________________</i><br></div><div><i>QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.</i></div><div><i>Läs mer på <a href="http://qgis.se" target="_blank">qgis.se</a><br></i></div></div></div></div>