<p dir="ltr">Un llibre pràctic en anglès sobre la integració del GIS en l'àmbit municipal<br>
<a href="https://www.crcpress.com/Strategic-GIS-Planning-and-Management-in-Local-Government/Holdstock/p/book/9781466556508">https://www.crcpress.com/Strategic-GIS-Planning-and-Management-in-Local-Government/Holdstock/p/book/9781466556508</a></p>
<p dir="ltr">Breu article amb referències sobre com utilitzar el GIS en arqueologia del paisatge<br>
<a href="https://www.gislounge.com/using-gis-landscape-archaeology/">https://www.gislounge.com/using-gis-landscape-archaeology/</a></p>
<p dir="ltr">Quadre de comandament territorial per a la presa de decisions d'infraestructres i equipaments<br>
<a href="https://geographica.gs/es/casosestudio/portico-diputacion-sevilla/">https://geographica.gs/es/casosestudio/portico-diputacion-sevilla/</a></p>
<p dir="ltr">Generació automàtica de mapes per reconeixement automàtic d'imatges aèries<br>
<a href="https://phillipi.github.io/pix2pix/">https://phillipi.github.io/pix2pix/</a></p>
<p dir="ltr">Raf<br>
</p>