Re: Về: [OSGeo Vietnam] ve hoi thao GIS ideas 2010

truongxuan quang truongxuanquang at yahoo.com
Wed Sep 8 10:43:38 EDT 2010


Bạn nào đang đi FOSS4G ở Barcelona nhỉ, mình cũng đang ở hội thảo, mà tìm 2 ngày 
không thấy đồng chí nào VN cả. Hội thảo đông quá tận hơn 800 người tìm rất khó, 
có những lúc thấy giống VN rồi, định gọi nghĩ thế nào lại bảo thôi để tí nữa đến 
tận nới nói chuyện :D nhưng chỉ sau 1 vài giây đã 0 thấy ng đâu cả, thật là mò 
kim đáy bể...có gì gửi mail cho mình còn hẹ hò gặp mặt
________________________________
From: Shon Bui Hong <shonbh at yahoo.com>
To: vietnam at lists.osgeo.org; Van Anh Tran <tva_ninh at yahoo.com>
Sent: Thu, July 22, 2010 5:43:16 AM
Subject: Về: [OSGeo Vietnam] ve hoi thao GIS ideas 2010


Gửi chị V.Anh cái tham luận về geoportal Network.
Chưa biết có dự được ko vì công việc rất busy.

--- Ngày Thứ 2, 19/07/10, Van Anh Tran <tva_ninh at yahoo.com> đã viết:


>Từ: Van Anh Tran <tva_ninh at yahoo.com>
>Chủ đề: [OSGeo Vietnam] ve hoi thao GIS ideas 2010
>Đến: vietnam at lists.osgeo.org
>Ngày: Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010, 17:01
>
>
>Chao tat ca ca anh chi trong mail list cua OSGEO Vietnam.
>Toi muon gui toi anh chi thong bao lan nua ve dang ky hoi thao GIS ideas, nam 
>nay se duoc to chuc tai Hanoi. Hien nay dang la thoi diem cuoi cua nop abstract. 
>Kinh moi cac anh chi co cac cong trinh can cong bo thi hay nop abstract tai 
>website http://wgrass.media.osaka-cu.ac.jp/gisideas10/ 
>
>Han cuoi nop abstract la 31/7/2010,
>Cam on cac anh chi da xem thu,
>Best,
>Van Anh
>
>
>
>      
>_______________________________________________
>Vietnam mailing list
>Vietnam at lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/vietnam
>       
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/vietnam/attachments/20100908/e93b0b6b/attachment.html


More information about the Vietnam mailing list