Θέμα: Re: [UMN_MAPSERVER-USERS] WFS for advanced queries ?

korakas koarkis korakas2004 at YAHOO.GR
Fri Feb 16 11:27:24 EST 2007


Hm interesting....
You mean first I take the Geometry of the road
and then check for all Cities if that geometry Intersect the city geometry.

The interesection can be implemented in one GetFeaute request or in x (x = number of cities ??)

Thanks in advance
Kio

"Kralidis,Tom [Burlington]" <Tom.Kralidis at EC.GC.CA> έγραψε: 
Ah, ok. For that kind of scenario (and I want to find :"The Road with name X which Cities crosses ?"), you could:

- query a roads WFS to get geometry
- pass these geometries to a WFS Intersect filter to seek
 
..Tom________________________________

 From: UMN MapServer Users List [mailto:MAPSERVER-USERS at LISTS.UMN.EDU] On Behalf Of korakas koarkis
 Sent: 16 February, 2007 9:45 AM
 To: MAPSERVER-USERS at LISTS.UMN.EDU
 Subject: Re: [UMN_MAPSERVER-USERS] WFS for advanced queries ?
 
 
 To setup database views is an option BUT has several limitations:
 1) I must know in advance the queries that the user will issue
 2) I dont know what happens with db perfomance: Consider that there will be a great volume of data in terms of tables and content of the tables.
 
 My goal is to act as a content provider with an API for visualazation and querying.
 I consider OGC through WMS and WFS but if understood correctly WFS cannot fullfill my needs... (right??)
 
 For example lets say that I have two tables Cities and Roads
 and I want to find :"The Road with name X which Cities crosses ?"
 
 and then HighLight these cities!
 
 This query can be supported in MapServer ?
 
 
 
 "Bart van den Eijnden (OSGIS)" έγραψε: 

 WFS won't allow you currently to do advanced queries.
 
 If your queries are known beforehand, you can setup database views and use
 those views as a typename in WFS.
 
 If that's not possible, you need a more direct way of controlling your
 queries, Mapscript could be an option then (setting the DATA statement
 dynamically on a LAYER).
 
 Best regards,
 Bart
 
 --
 Bart van den Eijnden
 OSGIS, Open Source GIS
 http://www.osgis.nl
 
 
 --------- Oorspronkelijk bericht --------
 Van: korakas koarkis 
 Naar: MAPSERVER-USERS at LISTS.UMN.EDU 
 Onderwerp: [UMN_MAPSERVER-USERS] WFS for advanced queries ?
 Datum: 16/02/07 12:15
 
 > Hi all,I have a PostGIS installed, and I want to setup above a Framework
 for visualization and advanced querying the of data. (By the term
 advanced I mean inner/outer join etc)I was thinking to use UMN Mapserver
 with OCG standards:*) WMS for visualization and*) WFS for quering the
 dataDoes MapServer handles advanced querying through WFS, or do I have to
 consider some other API (MapScript) ?ThxKio 
 > 
 > Χρησιμοποιείτε Yahoo! 
 > Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την
 καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων 
 > http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 
 


 ________________________________

 Χρησιμοποιείτε Yahoo!
 Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων 
 http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 


 		
---------------------------------
 Χρησιμοποιείτε Yahoo!
 Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων 
 http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapserver-users/attachments/20070216/7e31e20e/attachment.html


More information about the mapserver-users mailing list