[Belgium] Need a translation

Johan Van de Wauw johan.vandewauw at gmail.com
Tue Oct 22 07:01:10 PDT 2019


Marc,

The original text was written in  English - see attachment.

On Tue, Oct 22, 2019 at 3:47 PM Marc Ducobu <marc.ducobu at champs-libres.coop>
wrote:

> Hello,
>
> For the booklet, I need the following text in FR & EN.
>
> Thanks.
>
> """
>
> Welkom op FOSS4G België 2019
>
>
> Als OSGeo.be vzw willen we jullie van harte welkom heten op deze vijfde
> FOSS4G België.
>
>
> Vijf jaar, dat wil voor dit soort event zeggen dat we zo goed als
> volwassen zijn! We zijn blij om te weten dat we ondertussen een vaste
> waarde in het landschap geworden zijn.
>
>
> We hebben ook dit jaar een groot aantal thema’s in de presentaties, gaande
> van bedrijfstoepassingen, overheid en onderzoek tot laatste nieuwigheden in
> OSGeo projecten en andere vrije software. We hebben een hele sessie over
> QGIS, die sinds de laatste FOSS4G.be aan versie 3 toe is. Andere sessies
> gaan over deep learning – iedereen praat erover, maar niet altijd
> gemakkelijk te begrijpen. Andere presentaties raken onderwerpen aan zoals
> de overgang naar vrije software, kaarten maken met OpenStreetMap data,
> verkeer en mobiliteit. Ik ben er zeker van dat je veel interessante
> onderwerpen zal vinden!
>
>
> We zijn ook trots en opgewonden dat we twee keynote sprekers kunnen
> verwelkomen: Astrid Emde zal de wereldwijde OSGeo vereniging en haar
> activiteiten voorstellen. Bart De Lathouwer van OGC zal ons vertellen hoe
> fundamentele veranderingen aan de bekende WMS en WFS services uiteindelijk
> tot de nieuwe Web API geleid hebben.
>
>
> De hoofsessie, in de plenaire zaal zal in het Nederlands en Frans
> doorgaan, met simultane vertaling tussen deze talen (met uitzondering van
> de keynote van Astrid Emde in het Engels). In de andere tracks zullen de
> sprekers zelf hun taal kiezen – waar gekend is dit aangegeven in het
> programma.
>
>
> Noteer ook dat er dit jaar *een gratis sandwich lunch wordt aangeboden
> aan alle deelnemers.* Een grote dank aan onze sponsors die dit mogelijk
> maken.
>
>
> We zouden tot slot ook dit jaar gebruik willen maken van dit FOSS4G event
> om jullie uit te nodigen om een deel van OSGeo.be te worden, tijdens het
> congres of op onze website: http://osgeo.be. Wil je graag deelnemen? Laat
> het ons weten !
>
> """
> _______________________________________________
> Belgium mailing list
> Belgium at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/belgium
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/belgium/attachments/20191022/7676fa08/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: foss4g_be_2019_welcome_text_en_nl.odt
Type: application/vnd.oasis.opendocument.text
Size: 24519 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/belgium/attachments/20191022/7676fa08/attachment-0001.odt>


More information about the Belgium mailing list