[Dutch] Highlights BRT Gebruikersoverleg 4 feb Kadaster

Jan-Willem van Aalst info op imergis.nl
Wo Feb 4 09:01:21 PST 2015


Beste Geors,

Vanochtend was ik aanwezig bij het BRT Gebruikersoverleg bij het Kadaster in
Amsterdam. Een aantal zaken die daar werden besproken zijn denk ik voor de
open geo community relevant & interessant. Hier de highlights:

1. Het BRT/Top10NL datamodel is gewijzigd, versie 1.2 is nu voltooid. Eerste
levering conform 1.2 op zn vroegst november 2015. Wel is er vanaf komende
maand een GML testset beschikbaar, die is op te vragen om te experimenteren.


2. AHN3. De AHN3 wordt nu gevlogen (dit jaar ZW NL), het wordt wel 2019
voordat de AHN3 landelijk beschikbaar is.

3. Top10NL jaarlijks geactualiseerd. Enjaren actualisatie cyclus Top10NL
komt in zicht, naar verwachting vanaf 2016. Strategie: gebiedsgericht
bijwerken, zodat vijf keer per jaar een vijfde van Nederland wordt geleverd
(GML op PDOK).

4. Uitwisselbaarheid met BGT wordt aan gewerkt. Dit zal uitmonden in BRT
gegevensmodel 2.0. Op 14 april is een gebruikerssessie belegd.

5. Binnenkort verschijnt op YouTube een BRT promotiefilm van 2 minuten. URL
volgt.

6. De Top10 webservice op PDOK is vernieuwd en toont nu meer Top10
elementen.

7. Stand van zaken driejaarlijkse audit BRT. De BRT wordt elke drie jaar
geaudit op kwaliteit, door Alterra. Over een paar maanden is het
auditrapport beschikbaar.

8. 3D Top10NL nu landelijk beschikbaarin Esri Fgdb formaat. De Linkedin
groep 3D-SIG kan door ons gebruikt worden om 3D-expertise aanbod van Open
GIS experts kenbaar te maken voor open-format ontsluiting; verder via de
doorbraakgroep van Geonovum. 

9. De BRK (perceelgrenzen) is nog geen open data. Kadaster zou in principe
wel willen, maar Europese juridische regelgeving (privacy) verhindert dit
nog. Er is de oproep gedaan om behoeftestelling vanuit het veld
expliciet(er) te organiseren.


Met hartelijke groet,

Jan-Willem van Aalst
jw op imergis.nl
06-42.74.68.48
Tw: janwillemvaalst
More information about the Dutch mailing list