[Dutch] Highlights BRT Gebruikersoverleg 4 feb Kadaster

Willy Bakker friesewoudloper op gmail.com
Wo Feb 4 10:01:46 PST 2015


Dankjewel Jan-Willem voor de terugkoppeling! Interessant om te lezen.

Vriendelijke groet,
Willy Bakker


> Op 4 feb. 2015 om 18:01 heeft Jan-Willem van Aalst <info at imergis.nl> het volgende geschreven:
> 
> Beste GeoŽrs,
> 
> Vanochtend was ik aanwezig bij het BRT Gebruikersoverleg bij het Kadaster in
> Amsterdam. Een aantal zaken die daar werden besproken zijn denk ik voor de
> open geo community relevant & interessant. Hier de highlights:
> 
> 1. Het BRT/Top10NL datamodel is gewijzigd, versie 1.2 is nu voltooid. Eerste
> levering conform 1.2 op z’n vroegst november 2015. Wel is er vanaf komende
> maand een GML testset beschikbaar, die is op te vragen om te experimenteren.
> 
> 
> 2. AHN3. De AHN3 wordt nu gevlogen (dit jaar ZW NL), het wordt wel 2019
> voordat de AHN3 landelijk beschikbaar is.
> 
> 3. Top10NL jaarlijks geactualiseerd. Eťnjaren actualisatie cyclus Top10NL
> komt in zicht, naar verwachting vanaf 2016. Strategie: gebiedsgericht
> bijwerken, zodat vijf keer per jaar een vijfde van Nederland wordt geleverd
> (GML op PDOK).
> 
> 4. Uitwisselbaarheid met BGT wordt aan gewerkt. Dit zal uitmonden in BRT
> gegevensmodel 2.0. Op 14 april is een gebruikerssessie belegd.
> 
> 5. Binnenkort verschijnt op YouTube een BRT promotiefilm van 2 minuten. URL
> volgt.
> 
> 6. De Top10 webservice op PDOK is vernieuwd en toont nu meer Top10
> elementen.
> 
> 7. Stand van zaken driejaarlijkse audit BRT. De BRT wordt elke drie jaar
> geaudit op kwaliteit, door Alterra. Over een paar maanden is het
> auditrapport beschikbaar.
> 
> 8. 3D Top10NL nu landelijk beschikbaarin Esri Fgdb formaat. De Linkedin
> groep 3D-SIG kan door ons gebruikt worden om 3D-expertise aanbod van Open
> GIS experts kenbaar te maken voor open-format ontsluiting; verder via de
> doorbraakgroep van Geonovum. 
> 
> 9. De BRK (perceelgrenzen) is nog geen open data. Kadaster zou in principe
> wel willen, maar Europese juridische regelgeving (privacy) verhindert dit
> nog. Er is de oproep gedaan om behoeftestelling vanuit het veld
> expliciet(er) te organiseren.
> 
> 
> Met hartelijke groet,
> 
> Jan-Willem van Aalst
> jw at imergis.nl
> 06-42.74.68.48
> Tw: janwillemvaalst
> 
> 
> _______________________________________________
> Dutch mailing list
> Dutch at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch


More information about the Dutch mailing list