[Dutch] RD/NAP naar ETRS89 met NTv2 en VDatum

Sebastiaan Couwenberg sebastic op xs4all.nl
Za Feb 21 08:26:35 PST 2015


On 02/21/2015 04:48 PM, Sebastiaan Couwenberg wrote:
> Lennard, kan jij bevestigen dat deze waardes in libgeotiff overeenkomen
> met de waardes zoals gepubliceerd door Kadaster?
> 
> Als dat het geval is, is een conversieslag de oorzaak van de afwijkingen
> tussen de EPSG waardes en de uiteindelijke +towgs84 waardes in PROJ.
> 
> Het is mij nog niet duidelijk welke conversie waarschijnlijk de
> schuldige is, noch hoe dit op te lossen.

Recente ontwikkelingen in het ticket [1] lijken te wijzen op een issue
in GDAL waarin een text->double->text conversie plaats vind waarin de
precisie verloren gaat.

Mvg,

Bas

[1] https://trac.osgeo.org/proj/ticket/260#comment:3

-- 
 GPG Key ID: 4096R/6750F10AE88D4AF1
Fingerprint: 8182 DE41 7056 408D 6146  50D1 6750 F10A E88D 4AF1


More information about the Dutch mailing list