[Dutch] RD/NAP naar ETRS89 met NTv2 en VDatum

Sebastiaan Couwenberg sebastic op xs4all.nl
Za Feb 21 09:01:33 PST 2015


On 02/21/2015 05:26 PM, Sebastiaan Couwenberg wrote:
> On 02/21/2015 04:48 PM, Sebastiaan Couwenberg wrote:
>> Lennard, kan jij bevestigen dat deze waardes in libgeotiff overeenkomen
>> met de waardes zoals gepubliceerd door Kadaster?
>>
>> Als dat het geval is, is een conversieslag de oorzaak van de afwijkingen
>> tussen de EPSG waardes en de uiteindelijke +towgs84 waardes in PROJ.
>>
>> Het is mij nog niet duidelijk welke conversie waarschijnlijk de
>> schuldige is, noch hoe dit op te lossen.
> 
> Recente ontwikkelingen in het ticket [1] lijken te wijzen op een issue
> in GDAL waarin een text->double->text conversie plaats vind waarin de
> precisie verloren gaat.

Met een tweetal changes, een voor GDAL en een voor PROJ, lijkt dit issue
opgelost, zie:

https://trac.osgeo.org/proj/ticket/260#comment:4

In GDAL r28536 zijn importFromEPSG() & exportToProj4() aangepast om geen
precisie te verliezen, zie:

https://trac.osgeo.org/gdal/changeset/28536

In PROJ r2630 is de epsg file opnieuw gegenereerd met de nieuwe GDAL
versie, zie:

https://trac.osgeo.org/proj/changeset/2630

Hiermee zijn de +towgs84 waardes voor 28992 geworden tot:

+towgs84=565.4171,50.3319,465.5524,-0.398957388243134,0.343987817378283,-1.87740163998045,4.0725

Dit is zelfs meer precisie dan de eerder genoemde:

+towgs84=565.4171,50.3319,465.5524,-0.398957,0.343988,-1.877402,4.0725

Mvg,

Bas

-- 
 GPG Key ID: 4096R/6750F10AE88D4AF1
Fingerprint: 8182 DE41 7056 408D 6146  50D1 6750 F10A E88D 4AF1


More information about the Dutch mailing list