[Dutch] RD/NAP naar ETRS89 met NTv2 en VDatum

Huisman, Lennard Lennard.Huisman op kadaster.nl
Ma Feb 23 07:42:41 PST 2015


> In de psc.csv [3] file van libgeotiff, die uit de EPSG dataset is overgenomen, zie ik deze definitie voor 28992:
> 
> "COORD_REF_SYS_CODE","COORD_REF_SYS_NAME","UOM_CODE","SOURCE_GEOGCRS_CODE","COORD_OP_CODE","COORD_OP_METHOD_CODE","SHOW_CRS","DEPRECATED","COORD_SYS_CODE","PARAMETER_CODE_1","PARAMETER_VALUE_1","PARAMETER_UOM_1","PARAMETER_CODE_2","PARAMETER_VALUE_2","PARAMETER_UOM_2","PARAMETER_CODE_3","PARAMETER_VALUE_3","PARAMETER_UOM_3","PARAMETER_CODE_4","PARAMETER_VALUE_4","PARAMETER_UOM_4","PARAMETER_CODE_5","PARAMETER_VALUE_5","PARAMETER_UOM_5","PARAMETER_CODE_6","PARAMETER_VALUE_6","PARAMETER_UOM_6","PARAMETER_CODE_7","PARAMETER_VALUE_7","PARAMETER_UOM_7"
28992,"Amersfoort / RD
New",9001,4289,19914,9809,1,0,4499,8801,52.0922178,9110,8802,5.23155,9110,8805,0.9999079,9201,8806,155000,9001,8807,463000,9001,,,,,,
> 
> De gebruikte EPSG database is 8.5. De NTv2 en VDatum grid transformaties changes van 13-02-2015 [4] zitten daar uiteraard nog niet in.
> 
> Lennard, kan jij bevestigen dat deze waardes in libgeotiff overeenkomen met de waardes zoals gepubliceerd door Kadaster?

De bovenstaande paramters zijn correct en onder andere terug te vinden in [1], bladzijde 61 (bvo). Deze paramters definieren de RD-kaartprojectie, maar zeggen niets over de transformatie van/naar ETRS89. 

Parameter 1 en 2 geven de geografische co?rdinanten van Amersfoort, parameter 3 de schaalfactor in Amersfoort (1/10^(400*10^-7)), parameter 4 en 5 de verschuiving van het nulpunt.

Gr,
Lennard

[1] De geodetische referentiestelsels van Nederland, Arnoud de Bruijne, Joop van Buren, Anton K?sters, Hans van der Marel,Nederlandse Commissie voor Geodesie 43, Delft, 2005. http://www.ncgeo.nl/phocadownload/43Referentie.pdf


Disclaimer:
De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde.
Gebruik van de inhoud van dit bericht door anderen zonder toestemming van het Kadaster 
is onrechtmatig. Mocht dit bericht ten onrechte bij u terecht komen, dan verzoeken wij u 
dit direct te melden aan de verzender en het bericht te vernietigen. 
Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer:
The content of this message is meant to be received by the addressee only.
Use of the content of this message by anyone other than the addressee without the consent 
of the Kadaster is unlawful. If you have received this message, but are not the addressee, 
please contact the sender immediately and destroy the message.
No rights can be derived from the content of this message


More information about the Dutch mailing list