[GRASS-SVN] r31023 - grass/trunk/locale/po

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Thu Apr 17 16:53:43 EDT 2008


Author: martinl
Date: 2008-04-17 16:53:43 -0400 (Thu, 17 Apr 2008)
New Revision: 31023

Modified:
   grass/trunk/locale/po/grasswxpy_cs.po
Log:
Czech translation of wxGUI updated, r31022

Modified: grass/trunk/locale/po/grasswxpy_cs.po
===================================================================
--- grass/trunk/locale/po/grasswxpy_cs.po	2008-04-17 20:51:40 UTC (rev 31022)
+++ grass/trunk/locale/po/grasswxpy_cs.po	2008-04-17 20:53:43 UTC (rev 31023)
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grasswxpy_cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-04-16 17:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-04-16 17:23+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-17 23:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-04-17 23:49+0200\n"
 "Last-Translator: honza <j.trochta at seznam.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,43 +17,59 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
-#: ../gui/wxpython/icons/icon.py:153
-msgid "Unable to load icon theme, using default icon theme..."
-msgstr "Nelze naèíst téma ikonek, bude pou¾ity výchozí téma..."
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:99
+msgid "GRASS GIS Layer Manager (Experimental Prototype)"
+msgstr "GRASS GIS Manager (Experimentální prototyp)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:129
-msgid "Define GRASS Database and Location Name"
-msgstr "Definovat Databanku GRASSu a Název Lokace"
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:284
+msgid "Map layers for each display"
+msgstr "Seznam mapových vrstev"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:135
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1064
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1156
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1130 ../gui/wxpython/gis_set.py:122
-msgid "Browse"
-msgstr "Procházet"
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:288 ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:876
+msgid "Command output"
+msgstr "Výstup pøíkazù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:143
-#: ../gui/wxpython/gis_set.py:98
-msgid "GIS Data Directory:"
-msgstr "Adresáø GIS dat:"
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:401
+msgid "Type GRASS command and run by pressing ENTER"
+msgstr "Napi¹te pøíkaz GRASSu a spus»te stiknutím ENTER"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:159
-msgid "Project Location"
-msgstr "Lokace projektu"
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:506
+msgid ""
+"Workspace is not empty. Do you want to store current settings to workspace "
+"file?"
+msgstr ""
+"Workspace není prázdný. Pøejete si ulo¾it aktuální nastavení do souboru "
+"workspace?"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:197
-msgid "Choose GRASS data directory:"
-msgstr "Vybrat adresáø GRASS dat:"
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:509
+msgid "Save current settings?"
+msgstr "Ulo¾it aktuální nastavení?"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:208
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1733
-msgid "Location already exists in GRASS Database."
-msgstr "Lokace ji¾ existuje v databance GRASSu."
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:524
+msgid "Choose workspace file"
+msgstr "Zvolit soubor workspace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:211
-msgid "Unable to create location"
-msgstr "Nelze vytvoøit lokaci"
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:589 ../gui/wxpython/wxgui.py:594
+#, python-format
+msgid ""
+"Reading workspace file <%s> failed. Invalid file, unable to parse XML "
+"document."
+msgstr ""
+"Ètení souboru workspace <%s> selhalo. Neplatný soubor, nelze parsovat XML "
+"dokument."
 
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:599 ../gui/wxpython/wxgui.py:668
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:704
+msgid "Please wait, loading map layers into layer tree..."
+msgstr "Prosím èekejte, naèítám mapové vrstvy..."
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:648
+msgid "Unable to read workspace file"
+msgstr "Nelze èíst soubor workspace"
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:650 ../gui/wxpython/wxgui.py:840
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:871 ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1299
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:192
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:215
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:528
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1323
@@ -64,13 +80,11 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2076
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2095
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2402
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1299
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:54
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:70
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:119
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:967
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1554
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:192
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2228
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2376
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2403
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1063
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1162
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1244
@@ -82,15 +96,307 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1529
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2475
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2513
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:54
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:70
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2228
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2376
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2403
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:316
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:119 ../gui/wxpython/gis_set.py:661
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:650 ../gui/wxpython/wxgui.py:840
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:871
+#: ../gui/wxpython/gis_set.py:661
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:660 ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:40
+msgid "Load map layers into layer tree"
+msgstr "Naèíst mapové vrstvy do seznamu"
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:688
+msgid "Choose GRC file to load"
+msgstr "Vyberte soubor GRC k naètení"
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:727
+msgid "Choose file to save current workspace"
+msgstr "Vybrat soubor pro ulo¾ení aktuálního workspace"
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:742 ../gui/wxpython/wxgui.py:759
+#, python-format
+msgid "Workspace file <%s> already exists. Do you want to overwrite this file?"
+msgstr "Soubor workspace <%s> ji¾ existuje. Pøejete si tento soubor pøepsat?"
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:744 ../gui/wxpython/wxgui.py:762
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:208
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2140
+msgid "Warning"
+msgstr "Upozornìní"
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:839
+#, python-format
+msgid "Unable to open workspace file <%s> for writing."
+msgstr "Nelze otevøít soubor workspace <%s> pro zápis."
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:870
+#, python-format
+msgid "Writing current settings to workspace file failed (%s)."
+msgstr "Zápis aktuálního nastavení do souboru pracovní oblasti selhalo (%s)."
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1070
+msgid "Attribute management is available only for vector maps."
+msgstr "Správa atributových dat je dostupná pouze pro vektorové mapy."
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1072 ../gui/wxpython/wxgui.py:1402
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2904
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2963
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2697
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:747
+msgid "Message"
+msgstr "Zpráva"
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1094 ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3352
+msgid "GRASS GIS Attribute Table Manager"
+msgstr "GRASS GIS správce atributových data"
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1364
+#, python-format
+msgid "Do you want to remove map layer <%s> from layer tree?"
+msgstr "Pøejete si odstranit mapovou vrstvu <%s> ze seznamu vrstev?"
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1367
+msgid "Do you want to remove selected map layer from layer tree?"
+msgstr "Pøejete si odstranit vybranou mapovou vrstvu ze seznamu vrstev?"
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1371
+msgid "Remove map layer"
+msgstr "Odstranit mapovou vrstvu"
+
+#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1401
+msgid "No map layer selected. Operation cancelled."
+msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva. Operace ukonèena."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:52
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:54
+#, python-format
+msgid "GRASS %s Map Calculator"
+msgstr "GRASS %s mapový kalkulátor"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:541
+msgid "Digitization settings"
+msgstr "Nastavení"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:680
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:757
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:818
+msgid "Select vector map"
+msgstr "Vybrat vektorovou mapu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:762
+#, python-format
+msgid "Do you want to save changes to vector map <%s>?"
+msgstr "CHcete ulo¾it zmìny do vektorové mapy <%s>?"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:764
+msgid "Save changes?"
+msgstr "Ulo¾it zmìny?"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:824
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:829
+msgid "New vector map"
+msgstr "Nová vektorová mapa"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:139
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1092
+msgid "Select Color"
+msgstr "Zvolit barvu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:186
+msgid "unknown"
+msgstr "neznámý"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:202
+#, python-format
+msgid "Parameter not found: %s"
+msgstr "Paramentr nebyl nalezen: %s"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:218
+#, python-format
+msgid "Flag not found: %s"
+msgstr "Pøepínaè nebyl nalezen: %s"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:252
+msgid "<required>"
+msgstr "<po¾ádováno>"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:253
+#, python-format
+msgid "Parameter %(name)s (%(desc)s) is missing.\n"
+msgstr "Parametr %(name)s (%(desc)s) chybí.\n"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:608
+msgid "Enter parameters for "
+msgstr "Definujte parametry pro "
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:612
+msgid " (those in bold typeface are required)"
+msgstr " (tuèný písmem zvýraznìné jsou po¾adovány)"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:623
+msgid "Cancel the command settings and ignore changes"
+msgstr "Zavøít dialog pøíkazu a ignorovat provedené zmìny"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:642
+msgid "&Run"
+msgstr "&Spustit"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:643
+msgid "Run the command"
+msgstr "Spustit pøíkaz"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:647
+msgid "Abort the running command"
+msgstr "Pøeru¹it bì¾ící pøíkaz"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:650
+msgid "Copy the current command string to the clipboard"
+msgstr "Kopírovat pøíkaz jako øetìzec do schránky"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:673
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:603
+msgid "Close dialog on finish"
+msgstr "Zavøít dialog pøi ukonèení"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:780
+#, python-format
+msgid "'%s' copied to clipboard"
+msgstr "'%s' kopírováno do schránky"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:798
+#, python-format
+msgid ""
+"This is a sample program for\n"
+"GRASS command interface parsing\n"
+"and automatic GUI building.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Toto je ukázkový program pro\n"
+"rozhraní GRASS pøíkazù\n"
+"a automatické generování GUI dialogù.\n"
+"%s"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:801
+msgid "About wxPython GRASS GUI"
+msgstr "O wxPython GRASS GUI"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:837
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:850
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1184
+msgid "Required"
+msgstr "Po¾adováno"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:840
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:850
+msgid "Optional"
+msgstr "Volitelné"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:883
+msgid "Manual"
+msgstr "Nápovìda"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:951
+msgid "[multiple]"
+msgstr "[mnohonásobné]"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:988
+msgid "Valid range"
+msgstr "Povolený rozsah"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1111
+msgid "Transparent"
+msgstr "Prùhledný"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1128
+#, python-format
+msgid "Choose %s"
+msgstr "Vybrat %s"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1129
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:26
+msgid "File"
+msgstr "Soubor"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1130
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:135
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1064
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1156
+#: ../gui/wxpython/gis_set.py:122
+msgid "Browse"
+msgstr "Procházet"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1318
+#, python-format
+msgid "Unable to fetch interface description for command '%s'."
+msgstr "Nelze získat popis rozhraní pro pøíkaz '%s'."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1402
+#, python-format
+msgid "Unable to parse command %s"
+msgstr "Nelze parsovat pøíkaz %s"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1463
+#, python-format
+msgid "usage: %s <grass command>"
+msgstr "pou¾ití: %s <grass pøíkaz>"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:191
+#, python-format
+msgid "Unable to open file <%s> for reading."
+msgstr "Nelze otevøít soubor workspace <%s> pro zápis."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:204
+#, python-format
+msgid ""
+"Some lines were skipped when reading settings from file <%s>.\n"
+"See 'Command output' window for details.\n"
+"\n"
+"Number of skipped lines: %d"
+msgstr ""
+"Nìkteré linie byly vynechány pøi ètení ze souboru <%s>.\n"
+"Pro zji¹tìní detailù pøepnìte na okno 'Command output'.\n"
+"\n"
+"Poèet vynechaných linií: %d"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:362
+#, python-format
+msgid " row %d:"
+msgstr "øádek: %d"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:43
+#, python-format
+msgid "GRASS SQL Builder: %s"
+msgstr "GRASS SQL pomocník: %s"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:129
+msgid "Define GRASS Database and Location Name"
+msgstr "Definovat Databanku GRASSu a Název Lokace"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:143
+#: ../gui/wxpython/gis_set.py:98
+msgid "GIS Data Directory:"
+msgstr "Adresáø GIS dat:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:159
+msgid "Project Location"
+msgstr "Lokace projektu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:197
+msgid "Choose GRASS data directory:"
+msgstr "Vybrat adresáø GRASS dat:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:208
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1733
+msgid "Location already exists in GRASS Database."
+msgstr "Lokace ji¾ existuje v databance GRASSu."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:211
+msgid "Unable to create location"
+msgstr "Nelze vytvoøit lokaci"
+
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:237
 msgid "Choose method for creating a new location"
 msgstr "Zvolte zpùsob vytvoøení nové lokace"
@@ -416,210 +722,136 @@
 msgid "Invalid value: %s"
 msgstr "Naplatná hodnota: %s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:139
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1092
-msgid "Select Color"
-msgstr "Zvolit barvu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:186
-msgid "unknown"
-msgstr "neznámý"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:202
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:81
 #, python-format
-msgid "Parameter not found: %s"
-msgstr "Paramentr nebyl nalezen: %s"
+msgid "Error in command execution %s"
+msgstr "Chyba pøi vykonání pøíkazu %s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:218
-#, python-format
-msgid "Flag not found: %s"
-msgstr "Pøepínaè nebyl nalezen: %s"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:89
+msgid "Preferences error"
+msgstr "Chyba v nastavení"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:252
-msgid "<required>"
-msgstr "<po¾ádováno>"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:96
+msgid "Error in digitization tool"
+msgstr "Chyba v digititalizaèním modulu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:253
-#, python-format
-msgid "Parameter %(name)s (%(desc)s) is missing.\n"
-msgstr "Parametr %(name)s (%(desc)s) chybí.\n"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:103
+msgid "Error in Attribute Table Manager"
+msgstr "Chyba v Správci atributových dat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:608
-msgid "Enter parameters for "
-msgstr "Definujte parametry pro "
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:356
+msgid "Execution failed:"
+msgstr "Vykonání pøíkazu selhalo:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:612
-msgid " (those in bold typeface are required)"
-msgstr " (tuèný písmem zvýraznìné jsou po¾adovány)"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:359
+msgid "Details:"
+msgstr "Detaily:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:623
-msgid "Cancel the command settings and ignore changes"
-msgstr "Zavøít dialog pøíkazu a ignorovat provedené zmìny"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:50
+msgid "Name for new vector map:"
+msgstr "Název vektorové mapy:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:642
-msgid "&Run"
-msgstr "&Spustit"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:58
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:593
+msgid "Allow output files to overwrite existing files"
+msgstr "Povolit pøepsání existujících souborù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:643
-msgid "Run the command"
-msgstr "Spustit pøíkaz"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:106
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1185
+msgid "Create new vector map"
+msgstr "Vytvoøit novou vektorovou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:647
-msgid "Abort the running command"
-msgstr "Pøeru¹it bì¾ící pøíkaz"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:118
+#, python-format
+msgid "Unable to create vector map <%s>."
+msgstr "Nelze vytvoøit vektorovou mapu <%s>."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:650
-msgid "Copy the current command string to the clipboard"
-msgstr "Kopírovat pøíkaz jako øetìzec do schránky"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:161
+msgid "Load region:"
+msgstr "Naèíst region:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:673
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:603
-msgid "Close dialog on finish"
-msgstr "Zavøít dialog pøi ukonèení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:169
+msgid "Save region:"
+msgstr "Ulo¾it region:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:780
-#, python-format
-msgid "'%s' copied to clipboard"
-msgstr "'%s' kopírováno do schránky"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:233
+msgid "Set options"
+msgstr "Nastavit volby"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:798
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:240
 #, python-format
 msgid ""
-"This is a sample program for\n"
-"GRASS command interface parsing\n"
-"and automatic GUI building.\n"
-"%s"
+"Drag %s with mouse in pointer mode to position.\n"
+"Double-click to change options."
 msgstr ""
-"Toto je ukázkový program pro\n"
-"rozhraní GRASS pøíkazù\n"
-"a automatické generování GUI dialogù.\n"
-"%s"
+"Pøesuòte %s my¹í (v módu ukazatele) na novou pozici. \n"
+"Dvojklik pro zmìnu nastavení."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:801
-msgid "About wxPython GRASS GUI"
-msgstr "O wxPython GRASS GUI"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:243
+msgid ""
+"\n"
+"Define raster map name for legend in properties dialog."
+msgstr ""
+"\n"
+"Definujte jméno rastrové mapy v oknì vlastností."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:837
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:850
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1184
-msgid "Required"
-msgstr "Po¾adováno"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:840
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:850
-msgid "Optional"
-msgstr "Volitelné"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:876 ../gui/wxpython/wxgui.py:288
-msgid "Command output"
-msgstr "Výstup pøíkazù"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:883
-msgid "Manual"
-msgstr "Nápovìda"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:951
-msgid "[multiple]"
-msgstr "[mnohonásobné]"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:988
-msgid "Valid range"
-msgstr "Povolený rozsah"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1111
-msgid "Transparent"
-msgstr "Prùhledný"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1128
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:294
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:374
 #, python-format
-msgid "Choose %s"
-msgstr "Vybrat %s"
+msgid "Legend of raster map <%s>"
+msgstr "Legenda rastrové mapy <%s>"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1129
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:26
-msgid "File"
-msgstr "Soubor"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:402
+msgid "Enter text:"
+msgstr "Vlo¾te text:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1318
-#, python-format
-msgid "Unable to fetch interface description for command '%s'."
-msgstr "Nelze získat popis rozhraní pro pøíkaz '%s'."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:415
+msgid "Rotation:"
+msgstr "Otoèení:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1402
-#, python-format
-msgid "Unable to parse command %s"
-msgstr "Nelze parsovat pøíkaz %s"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:428
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:497
+msgid "Set font"
+msgstr "Nastavit písmo"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1463
-#, python-format
-msgid "usage: %s <grass command>"
-msgstr "pou¾ití: %s <grass pøíkaz>"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:439
+msgid ""
+"Drag text with mouse in pointer mode to position.\n"
+"Double-click to change options"
+msgstr ""
+"Pøesuòte my¹í (v módu ukazatele) na novou pozici. Dvojklik pro zmìnu "
+"nastavení."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:29
-msgid "Enter rules"
-msgstr "Vlo¾te pravidla"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:527
+msgid "Load"
+msgstr "Nahrát"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:49
-msgid "Create new color table using color rules"
-msgstr "Vytvoøit novou tabulku barev na základì pravidel"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:562
+msgid "Map layer type:"
+msgstr "Typ mapové vrstvy:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:50
-msgid "Raster map:"
-msgstr "Rastrová mapa:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:573
+msgid "Mapset:"
+msgstr "Mapset:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:52
-msgid "Enter color rules"
-msgstr "Vlo¾te pravidla"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:586
+msgid "Filter:"
+msgstr "Filtr:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:55
-msgid "Reclassify raster map using rules"
-msgstr "Reklasifikovat rastrovou mapu na základì pravidel"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:598
+msgid "List of maps:"
+msgstr "Seznam map:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:56
-msgid "Raster map to reclassify:"
-msgstr "Rastrová mapa pro reklasifikaci:"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:654
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:917
+msgid "Select all"
+msgstr "Vybrat v¹e"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:57
-msgid "Reclassified raster map:"
-msgstr "Reklasifikovaná rastrová mapa"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:655
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:918
+msgid "Deselect all"
+msgstr "Zru¹it výbìr"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:58
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:70
-msgid "Enter reclassification rules"
-msgstr "Vlo¾te reklasifikaèní pravidla"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:61
-msgid "Recode raster map using rules"
-msgstr "Pøepsat rastrovou mapu na základì pravidel"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:62
-msgid "Raster map to recode:"
-msgstr "Rastrová map pro pøepsání:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:63
-msgid "Recoded raster map:"
-msgstr "Pøepsana rastrová mapa"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:64
-msgid "Enter recoding rules"
-msgstr "Vlo¾te pravidla pro pøepsání"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:67
-msgid "Reclassify vector map using SQL rules"
-msgstr "Reklasifikovat vektorovou mapu na základì SQL pøíkazu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:68
-msgid "Vector map to reclassify:"
-msgstr "Vektorová mapa pro reklasifikaci:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:69
-msgid "Reclassified vector map:"
-msgstr "Reklasifikovaná vektorová mapa"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:102
-msgid "overwrite existing file"
-msgstr "pøepsat existující soubor"
-
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:966
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1553
 msgid "No vector map selected for editing."
@@ -643,19 +875,41 @@
 msgid "Region file <%s> already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Soubor regionu <%s> ji¾ existuje. Pøejete si tento soubor pøepsat?"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2140
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:208 ../gui/wxpython/wxgui.py:744
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:762
-msgid "Warning"
-msgstr "Upozornìní"
-
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2186
 msgid "GRASS GIS - Map display"
 msgstr "GRASS GIS Mapové okno: "
 
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2264
+msgid "Coordinates"
+msgstr "Souøadnice"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2265
+msgid "Extent"
+msgstr "Rozsah"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2266
+msgid "Comp. region"
+msgstr "Výpoè. region"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2267
+msgid "Show comp. extent"
+msgstr "Zobr. výpoè. region"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2268
+msgid "Display mode"
+msgstr "Mód displeje"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2269
+msgid "Display geometry"
+msgstr "Geometrie displeje"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2270
+msgid "Map scale"
+msgstr "Mìøítko mapy"
+
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2276
 msgid "Render"
-msgstr "Vykreslovat"
+msgstr "Vykreslit"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2279
 msgid "Enable/disable auto-rendering"
@@ -692,14 +946,6 @@
 msgid "No map layer selected for querying."
 msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva pro dotazování."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2904
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2963
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:747
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2697 ../gui/wxpython/wxgui.py:1079
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1409
-msgid "Message"
-msgstr "Zpráva"
-
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2962
 msgid "No vector map selected for querying."
 msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná vektorová mapa pro dotazování."
@@ -770,6 +1016,879 @@
 msgid "Save display geometry to named region"
 msgstr "Ulo¾it zobrazený region jako pojmenovaný region"
 
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:193
+msgid "Can display only 256 columns."
+msgstr "Lze zobrazit pouze 256 sloupcù."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:242
+msgid "Limit 100000 records."
+msgstr "Limit 100000 záznamù pøekroèen."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:406
+#, python-format
+msgid ""
+"Database connection for vector map <%s> is not defined in DB file. You can "
+"define new connection in 'Manage layers' tab."
+msgstr ""
+"Databázové nastavení není pro vektorovou mapu <%s> definováno v souboru DB. "
+"Toto nastavení mù¾ete provést v panelu 'Správa vrstev'."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:410
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:661
+msgid "Attribute Table Manager"
+msgstr "Správce atributových dat"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:441
+msgid "Browse data"
+msgstr "Procházet data"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:447
+msgid "Manage tables"
+msgstr "Správa tabulek"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:453
+msgid "Manage layers"
+msgstr "Správa vrstev"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:456
+msgid "Click here to show database connection information"
+msgstr "Kliknìte zde pro zobrazení informace databazového nastavení"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:457
+msgid "Click here to hide database connection information"
+msgstr "Kliknìte zde pro skrytí informace databazového nastavení"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:494
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:644
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1950
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2070
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2308
+msgid "Table"
+msgstr "Tabulka"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:500
+msgid "Attribute data - right-click to edit/manage records"
+msgstr "Atributová data - editace/správa záznamù pravé tlaèítko my¹i"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:526
+msgid "SQL Query"
+msgstr "Dotaz SQL"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:555
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1648
+msgid "SQL Builder"
+msgstr "SQL Pomocník"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:559
+msgid "Simple"
+msgstr "Jednodhuchý"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:562
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:738
+msgid "Advanced"
+msgstr "Roz¹íøený"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:630
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:934
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1413
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1541
+#, python-format
+msgid "Number of loaded records: %d"
+msgstr "Poèet nahraných záznamù: %d"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:660
+#, python-format
+msgid "Table %s - right-click to delete records"
+msgstr "Tabulka %s - kliknìte pravým tlaèítkem pro vymazání záznamu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:673
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1897
+msgid "Column name"
+msgstr "Název sloupce"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:684
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1897
+msgid "Data type"
+msgstr "Datový typ"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:701
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1897
+msgid "Data length"
+msgstr "Datová délka"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:728
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1815
+msgid "Rename column"
+msgstr "Pøejmenovat sloupec"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:738
+msgid "To"
+msgstr "Na"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:748
+msgid "&Rename"
+msgstr "&Pøejmenovat"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:804
+msgid "Layers of vector map"
+msgstr "Vrstvy vektorové mapy"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:813
+msgid "List of layers"
+msgstr "Seznam vrstev"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:909
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:161
+msgid "Edit selected record"
+msgstr "Editovat vybraný záznam"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:913
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1021
+msgid "Insert new record"
+msgstr "Vlo¾it nový záznam"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:914
+msgid "Delete selected record(s)"
+msgstr "Smazat vybrané záznamy"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:915
+msgid "Delete all records"
+msgstr "Smazat v¹echny záznamy"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:920
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:162
+msgid "Display selected"
+msgstr "Zobrazit vybrané"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:923
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1674
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1678
+msgid "Extract selected"
+msgstr "Extrahovat vybrané"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:928
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1301
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2263
+msgid "Reload"
+msgstr "Znovu naèíst"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1032
+#, python-format
+msgid "Record with category number %d already exists in the table."
+msgstr "Záznam kategorie %d ji¾ v atributové tabulce existuje."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1042
+#, python-format
+msgid "Category number (column %s) is missing."
+msgstr "Kategorie (sloupec %s) chybí."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1050
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1147
+#, python-format
+msgid "Casting value '%(value)s' to %(type)s failed."
+msgstr "Datová konverze hodnoty '%(value)s' na %(type)s selhala."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1061
+msgid "Unable to insert new record."
+msgstr "Nelze vlo¾it nový záznam."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1126
+msgid "Update existing record"
+msgstr "Modifikovat existující záznam"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1160
+msgid "Unable to update existing record."
+msgstr "Nelze modifikovat existující záznam."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1242
+msgid "Unable to rename column. No column name defined."
+msgstr "Nelze pøejmenovat sloupec. Nebyl zadáno jméno sloupce."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1251
+#, python-format
+msgid ""
+"Unable to rename column <%(column)s> to <%(columnTo)s>. Column already "
+"exists in the table <%(table)s>."
+msgstr ""
+"Nelze pøejmenovat sloupec <%(column)s>. Sloupec <%(columnTo)s> ji¾ v tabulce "
+"<%(table)s> existuje."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1267
+#, python-format
+msgid ""
+"Unable to rename column. Column <%(column)s> doesn't exist in the table <%"
+"(table)s>."
+msgstr ""
+"Nelze pøejmenovat sloupec. Sloupec <%(column)s> v tabulce <%(table)s> "
+"neexistuje."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1296
+msgid "Drop selected column"
+msgstr "Odstranit zvolený sloupec"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1299
+msgid "Drop all columns"
+msgstr "Odstranit v¹echny sloupce"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1361
+msgid "Unable to add column to the table. No column name defined."
+msgstr ""
+"Nelze pøidat sloupec do attributové tabulky. Nebyl zadáno jméno sloupce."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1383
+#, python-format
+msgid "Column <%(column)s> already exists in table <%(table)s>."
+msgstr "Sloupec <%(column)s> ji¾ v tabulce <%(table)s> existuje."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1503
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1526
+#, python-format
+msgid ""
+"Loading attribute data failed. Invalid SQL 'select' statement.\n"
+"\n"
+"'%s'"
+msgstr ""
+"Selhalo naètení atributových dat. Neplatný pøíkaz SQL.\n"
+"\n"
+"'%s'"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1602
+msgid "Database connection"
+msgstr "Databázové spojení"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1673
+msgid "Nothing to extract."
+msgstr "Nebylo zvoleno nic pro extrahování."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1765
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2230
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2601
+#, python-format
+msgid "Drop also linked attribute table (%s)"
+msgstr "Odstranit také pøipojenou atributovou tabulku (%s)"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1950
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2053
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2288
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2933
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1799
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1801
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2115
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2489
+msgid "Layer"
+msgstr "Vrstva"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1950
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2059
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2296
+msgid "Driver"
+msgstr "Ovladaè"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1950
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2064
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2302
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1751
+msgid "Database"
+msgstr "Databáze"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1950
+msgid "Key"
+msgstr "Klíè"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2025
+msgid ""
+"Unable to determine default DB connection settings. Please define DB "
+"connection using db.connect module."
+msgstr ""
+"Nelze získat informace o DB nastavení. Prosím definujte toto nastavení "
+"pomocí modulu db.connect."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2042
+msgid "Add layer"
+msgstr "Pøidat vrstvu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2075
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2098
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2314
+msgid "Key column"
+msgstr "Sloupec s klíèem"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2093
+msgid "Table name"
+msgstr "Nátev tabulky"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2106
+msgid "&Create table"
+msgstr "&Vytvoøit tabulku"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2110
+msgid "&Add layer"
+msgstr "&Pøidat vrstvu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2114
+msgid "&Set default"
+msgstr "&Nastavit výchozí"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2127
+msgid "Layer description"
+msgstr "Popis vrstvy"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2174
+msgid "Table description"
+msgstr "Popis tabulky"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2213
+msgid "Delete selected layer"
+msgstr "Odstranit zvolenou vrstvu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2216
+msgid "Layer to detele"
+msgstr "Vrstva k odstranìní"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2237
+msgid "&Delete layer"
+msgstr "&Odstranit vrstvu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2281
+msgid "Modify selected layer"
+msgstr "Modifikovat vybranou vrstvu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2345
+msgid "&Modify layer"
+msgstr "&Modifikovat vrstvu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2473
+msgid "Unable to create new table. Table name or key column name is missing."
+msgstr ""
+"Nelze vytvoøot novou atributovou tabulku. Nebyl zadán název tabulky nebo "
+"sloupec s klíèem."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2510
+#, python-format
+msgid ""
+"Unable to add new layer to vector map <%(vector)s>. Layer %(layer)d already "
+"exists."
+msgstr ""
+"Nelze pøidat novou vrstvu k vektorové mapì <%(vector)s>. Vrstva %(layer)d "
+"ji¾ existuje."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2687
+msgid "Database connection is not defined in DB file."
+msgstr "Databázové spojení není definováno v DB souboru."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2691
+#, python-format
+msgid ""
+"No attribute table linked to vector map <%(vector)s> found. %(msg)s\n"
+"You can disable this message from digitization settings. Or you can create "
+"and link attribute table to the vector map using Attribute Table Manager."
+msgstr ""
+"K vektorové mapì <%(vector)s> není pøipojená ¾ádná atributová tabulka. %(msg)"
+"s\n"
+"Tuto zprávu lze potlaèit v nastavení digititalizaèního modulu. Anebo "
+"vytvoøte a pøipojte atributovou tabulku k vektorové mapì pomocí Správce "
+"atributových dat."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2711
+msgid "Close dialog on submit"
+msgstr "Zavøít dialog pøi zápis"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2718
+msgid "Update attributes"
+msgstr "Modifikovat atributy"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2720
+msgid "Add attributes"
+msgstr "Pøidat atributy"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2722
+msgid "Display attributes"
+msgstr "Zobrazit atributy"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2726
+msgid "&Reload"
+msgstr "&Znovu nahrát"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2727
+msgid "&Submit"
+msgstr "&Zapsat"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2945
+msgid "No database record available."
+msgstr "Není dostupný ¾ádný databázový záznam."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2966
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3255
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1799
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2119
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2490
+msgid "Category"
+msgstr "Kategorie"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:149
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:153
+#, python-format
+msgid ""
+"Unable to open vector map <%s> for editing. Data are probably corrupted, try "
+"to run v.build for rebuilding the topology."
+msgstr ""
+"Nelze otevøít vektorovou mapu <%s> pro editaci. Data jsou pravdìpodobnì "
+"po¹kozena, zkuste znovu sestavit topologii pomocí modulu v.build."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:745
+msgid "Undondo is not implemented in vedit component. Use vdigit instead."
+msgstr ""
+"krok zpìt/vpøed není implementován v èásti vedit. pou¾ijte místo toho vdigit."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:798
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:831
+#, python-format
+msgid "Adding new feature to vector map <%s> failed."
+msgstr "Zápis nového prvku do vektorové mapy <%s> selhalo."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1152
+msgid "Undo failed, data corrupted."
+msgstr "Krok zpìt selhal, dat jsou poru¹ena."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1509
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:379
+msgid "Apply changes for this session"
+msgstr "Aplikovat zmìny pro tuto seanci"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1512
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:381
+msgid "Close dialog and save changes to user settings file"
+msgstr "Zavøít dialog a ulo¾it u¾ivatelské nastavení"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1514
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:384
+msgid "Close dialog and ignore changes"
+msgstr "Zavøít dialog a ignorovat provedené zmìny"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1535
+msgid "Symbology"
+msgstr "Symbolika"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1570
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:412
+msgid "General"
+msgstr "Obecné"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1577
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:477
+msgid "Display"
+msgstr "Displej"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1582
+msgid "Line width"
+msgstr "©íøka linie"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1600
+msgid "Snapping"
+msgstr "Pøichycení"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1607
+msgid "Snapping threshold"
+msgstr "Práh pro pøichycení"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1620
+msgid "Backgroud vector map"
+msgstr "Podkladová vektorová mapa"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1631
+msgid "Snap also to vertex"
+msgstr "Pøichytávat také k vertexùm"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1636
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1920
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1933
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1937
+#, python-format
+msgid "Snapping threshold is %(value).1f %(units)s"
+msgstr "Práh pøichycení je %(value).1f %(units)s"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1650
+msgid "Select vector features"
+msgstr "Vybrat vektorový prvek"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1666
+msgid "Select threshold"
+msgstr "Zvolit práhovou hodnotu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1683
+msgid "Save changes"
+msgstr "Ulo¾it zmìny"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1686
+msgid "Save changes on exit automatically"
+msgstr "Ulo¾it zmìny automaticky pøi ukonèení"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1699
+msgid "Query tool"
+msgstr "Nástroj pro dotazování"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1706
+msgid "Choose query tool"
+msgstr "Vybrat nástroj pro dotazování"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1711
+msgid "Select by box"
+msgstr "Vybrat my¹í"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1720
+msgid "length"
+msgstr "délka"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1725
+msgid "Select lines"
+msgstr "Vybrat linie"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1727
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1750
+msgid "shorter than"
+msgstr "krat¹í ne¾"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1727
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1750
+msgid "longer than"
+msgstr "del¹í ne¾"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1743
+msgid "dangle"
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1748
+msgid "Select dangles"
+msgstr ""
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1781
+msgid "Attributes"
+msgstr "Atributy"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1788
+msgid "Digitize new feature"
+msgstr "Digitalizovat nový prvek"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1793
+msgid "Add new record into table"
+msgstr "Pøidat nový záznam do atributové tabulky"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1799
+msgid "Mode"
+msgstr "Mód"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1799
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1828
+msgid "Next to use"
+msgstr "Pou¾ít dal¹í"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1816
+msgid "Category number"
+msgstr "Èíslo kategorie"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1826
+msgid "Category mode"
+msgstr "Mód kategorie"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1828
+msgid "Manual entry"
+msgstr "Manuálnì"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1828
+msgid "No category"
+msgstr "®ádná kategorie"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1841
+msgid "Delete existing feature(s)"
+msgstr "Odstranit existující prvek(y)"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1846
+msgid "Delete record from table"
+msgstr "Odstranit záznam s tabulky"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2093
+msgid "List of categories"
+msgstr "Seznam kategorii"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2109
+msgid "Add new category"
+msgstr "Pøidat novou kategorii"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2223
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2398
+#, python-format
+msgid ""
+"Unable to add new layer/category <%(layer)s/%(category)s>.\n"
+"Layer and category number must be integer.\n"
+"Layer number must be greater then zero."
+msgstr ""
+"Nelze pøidat identifikátor nové vrstvy/kategorie <%(layer)s/%(category)s>.\n"
+"Identifikátor vrstvy a kategorie musí být celé èíslo.\n"
+"Identifikátor vrstvy navíc vìt¹í ne¾ nula."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2257
+msgid "Delete selected"
+msgstr "Odstranit vybrané"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2261
+msgid "Delete all"
+msgstr "Odstranit v¹e"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2375
+msgid "Unable to update vector map."
+msgstr "Nelze modifikovat vektorovou mapu."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2527
+#, python-format
+msgid "%d lines selected for z bulk-labeling"
+msgstr "% linie vybráno pro oznaèení z souøadnice"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2530
+msgid "Set value"
+msgstr "Nastavit hodnotu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2537
+msgid "Starting value"
+msgstr "Poèáteèní hodnota"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2546
+msgid "Step"
+msgstr "Krok"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:156
+msgid "Unable to run the command, another command is running..."
+msgstr "Nelze spustit pøíkaz, jiný pøíkaz je právì aktivní..."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:189
+#, python-format
+msgid "Command '%s' not yet implemented."
+msgstr "Pøíkaz '%s' není je¹tì implementován."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:260
+msgid "Save file as..."
+msgstr "Ulo¾it soubor jako..."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:292
+msgid "Command aborted"
+msgstr "Pøíkaz pøeru¹en"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:296
+#, python-format
+msgid "Command finished (%d sec)"
+msgstr "Pøíkaz ukonèen (%d s)"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:124
+#, python-format
+msgid "<%(name)s>: layer type <%(type)s> is not supported yet."
+msgstr "<%(name)s>: typ vrstvy <%(type)s> není podporován."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:335
+msgid "GISBASE not set. You must be in GRASS GIS to run this program."
+msgstr ""
+"GISBASE není nastavena. Spu¹tìní tohoto programu vy¾aduje bì¾ící instanci "
+"GRASSu,"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:357
+msgid "Unable to open file"
+msgstr "Nelze otevøít soubor"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:511
+#, python-format
+msgid "Unable to zoom to raster map <%s>."
+msgstr "Nelze nastavit zoom podle rastrové mapy <%s>."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:514
+#, python-format
+msgid "Unable to zoom to vector map <%s>."
+msgstr "Nelze nastavit zoom podle vektorové mapy <%s>."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:828
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:910
+#, python-format
+msgid "Unable to render map layer <%s>."
+msgstr "Nelze vykreslit mapovou vrstvu <%s>."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1026
+#, python-format
+msgid "Unable render overlay <%s>."
+msgstr "Nelze vykreslit overlay <%s>."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1060
+#, python-format
+msgid "Unable render overlay <%s>"
+msgstr "Nelze vykreslit overlay <%s>"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:159
+msgid "Mapset search path"
+msgstr "Vyhledávací cesta mapsetu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:160
+msgid "All available mapsets"
+msgstr "V¹echny dostupné mapsety"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:272
+msgid "Uknown settings file location."
+msgstr "Neznámé umistìní souboru s nastavením."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:317
+msgid "Unable to get value"
+msgstr "Nelze získat hodnotu"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:340
+msgid "Unable to set "
+msgstr "Nelze nastavit "
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:346
+msgid "User GUI settings"
+msgstr "U¾ivatelské nastavení grafického prostøedí"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:369
+msgid "Set to default"
+msgstr "Nastavit výchozí"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:377
+msgid "Revert settings to default and apply changes"
+msgstr "Znovu nastavit výchozí nastavení a aplikovat"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:415
+msgid "General settings"
+msgstr "Obecné nastavení"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:426
+msgid "Mapsets path:"
+msgstr "Cesta k mapsetùm:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:448
+msgid "Layer Manager settings"
+msgstr "Obecné nastavení"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:459
+msgid "Opacity level editable"
+msgstr "Nastavitelná úroveò prùhlednosti"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:481
+msgid "Font settings"
+msgstr "Nastavení písma"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:492
+msgid "Default font for GRASS displays:"
+msgstr "Výchozí písmo pro GRASS monitory:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:506
+msgid "Default display settings"
+msgstr "Výchozí nastavení displeje"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:517
+msgid "Display driver:"
+msgstr "Ovladaè displeje:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:557
+msgid "Enable auto-rendering"
+msgstr "Zapnout/vypnout automatické vykreslování"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:578
+msgid "Command"
+msgstr "Pøíkazù"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:581
+msgid "Command dialog settings"
+msgstr "Dialog nastavení pøíkazù"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:613
+msgid "Verbosity level:"
+msgstr "Uroveò verbalismu:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:632
+msgid "Raster settings"
+msgstr "Nastavení rasterù"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:643
+msgid "Overlay raster maps"
+msgstr "Pøekrývat rastrové mapy"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:669
+msgid "Highlighting"
+msgstr "Zvýraznìní"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:683
+msgid "Line width (in pixels)"
+msgstr "©íøka linie (v pixelech)"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:706
+msgid "Data browser"
+msgstr "Datový prohli¾eè"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:711
+msgid "Left mouse double click"
+msgstr "Dvojklik levých tlaèítkem my¹i"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:741
+msgid "Advanced settings"
+msgstr "Roz¹íøené nastavení"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:753
+msgid "Place where to store settings:"
+msgstr "Místo kde ulo¾it nastavení:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:774
+msgid "Icon theme:"
+msgstr "Téma ikonek:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:791
+msgid "Note: Requires GUI restart."
+msgstr "Poznámka: Vy¾aduje restart GUI."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:805
+msgid "Digitization interface:"
+msgstr "Rozhraní digitalizace:"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:823
+msgid ""
+"Note: User can choose from two interfaces for digitization. The simple one "
+"uses v.edit command on the background. Map topology is rebuild on each "
+"operation which can significantly slow-down response. The vdigit is a native "
+"interface which uses v.edit functionality, but doesn't call the module "
+"itself."
+msgstr ""
+"Poznámka: U¾ivatel mù¾e zvolit ze dvou digitalizaèních rozhraní. První "
+"pou¾ívá module v.edit pøímo na pozadí. Tolopologie mapy je znovu sestavena "
+"pøi ka¾dé operaci, co¾ mù¾e vyznamnì zpomalit odezvu. Nativní vdigit "
+"rozhraní vychází z funkcionality module v.edit, nepou¾ívá ale modul pøímo."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:847
+msgid "Select default display font"
+msgstr "Vybrat výchozí písmo"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:874
+#, python-format
+msgid "Settings saved to file '%s'."
+msgstr "Nastavení ulo¾eno do souboru '%s'."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1027
+msgid "Set/unset access to mapsets in current location"
+msgstr "Nastavit/zru¹it pøístup k mapsetùm v aktuální lokaci"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1040
+#, python-format
+msgid ""
+"Check mapset to make it accessible, uncheck it to hide it.%sNote: PERMANENT "
+"and current mapset are always accessible."
+msgstr ""
+"Za¹krtnout mapset pro pøístup, zru¹it pro skrytí.%sPoznámka: Mapset "
+"PERMANENT a aktuální mapset jsou v¾dy pøístupné."
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1112
+msgid "Mapset"
+msgstr "Mapset"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1113
+msgid "Owner"
+msgstr "Vlastník"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1114
+msgid "Group"
+msgstr "Skupina"
+
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:27
 msgid "Workspace"
 msgstr "Pracovní oblast"
@@ -796,10 +1915,6 @@
 msgid "Load map layers"
 msgstr "Naèíst mapové vrstvy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:40 ../gui/wxpython/wxgui.py:660
-msgid "Load map layers into layer tree"
-msgstr "Naèíst mapové vrstvy do seznamu"
-
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:44
 msgid "Load GRC file (Tcl/Tk GUI)"
 msgstr "Naèíst soubor GRC (Tcl/Tk grafické prostøedí)"
@@ -2772,11 +3887,6 @@
 msgid "Develop vector map"
 msgstr "Vytvoøit vektorovou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1185
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:106
-msgid "Create new vector map"
-msgstr "Vytvoøit novou vektorovou mapu"
-
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1186
 msgid "Create new empty vector map"
 msgstr "Vytvoøit novou prázdnou vektorovou mapu"
@@ -3093,7 +4203,8 @@
 msgid ""
 "Display shortest route along network between 2 nodes (visualization only, "
 "requires XTerm))"
-msgstr "Zobrazí nejkrat¹í cestu mezi dvìma uzly (pouze zobrazí, vy¾aduje XTerm)"
+msgstr ""
+"Zobrazí nejkrat¹í cestu mezi dvìma uzly (pouze zobrazí, vy¾aduje XTerm)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1370
 msgid "Split net"
@@ -3743,13 +4854,6 @@
 msgid "Outputs basic information about a user-specified 3D raster map layer."
 msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané 3D rastrové mapì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1751
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1950
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2064
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2302
-msgid "Database"
-msgstr "Databáze"
-
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1752
 msgid "Database information"
 msgstr "Informace o databázi"
@@ -3859,11 +4963,6 @@
 "Umo¾ní pøiøadit novou hodnotu sloupci v atributové tabulce pøipojené k "
 "zadané mapì."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1815
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:728
-msgid "Rename column"
-msgstr "Pøejmenovat sloupec"
-
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:1816
 msgid ""
 "Renames a column in the attribute table connected to a given vector map."
@@ -3951,930 +5050,75 @@
 msgid "About GRASS GIS"
 msgstr "O GIS GRASS"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:191
-#, python-format
-msgid "Unable to open file <%s> for reading."
-msgstr "Nelze otevøít soubor workspace <%s> pro zápis."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:29
+msgid "Enter rules"
+msgstr "Vlo¾te pravidla"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:204
-#, python-format
-msgid ""
-"Some lines were skipped when reading settings from file <%s>.\n"
-"See 'Command output' window for details.\n"
-"\n"
-"Number of skipped lines: %d"
-msgstr ""
-"Nìkteré linie byly vynechány pøi ètení ze souboru <%s>.\n"
-"Pro zji¹tìní detailù pøepnìte na okno 'Command output'.\n"
-"\n"
-"Poèet vynechaných linií: %d"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:49
+msgid "Create new color table using color rules"
+msgstr "Vytvoøit novou tabulku barev na základì pravidel"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:362
-#, python-format
-msgid " row %d:"
-msgstr "øádek: %d"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:50
+msgid "Raster map:"
+msgstr "Rastrová mapa:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:149
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:153
-#, python-format
-msgid ""
-"Unable to open vector map <%s> for editing. Data are probably corrupted, try "
-"to run v.build for rebuilding the topology."
-msgstr ""
-"Nelze otevøít vektorovou mapu <%s> pro editaci. Data jsou pravdìpodobnì "
-"po¹kozena, zkuste znovu sestavit topologii pomocí modulu v.build."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:52
+msgid "Enter color rules"
+msgstr "Vlo¾te pravidla"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:745
-msgid "Undondo is not implemented in vedit component. Use vdigit instead."
-msgstr ""
-"krok zpìt/vpøed není implementován v èásti vedit. pou¾ijte místo toho vdigit."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:55
+msgid "Reclassify raster map using rules"
+msgstr "Reklasifikovat rastrovou mapu na základì pravidel"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:798
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:831
-#, python-format
-msgid "Adding new feature to vector map <%s> failed."
-msgstr "Zápis nového prvku do vektorové mapy <%s> selhalo."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:56
+msgid "Raster map to reclassify:"
+msgstr "Rastrová mapa pro reklasifikaci:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1152
-msgid "Undo failed, data corrupted."
-msgstr "Krok zpìt selhal, dat jsou poru¹ena."
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:57
+msgid "Reclassified raster map:"
+msgstr "Reklasifikovaná rastrová mapa"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1509
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:379
-msgid "Apply changes for this session"
-msgstr "Aplikovat zmìny pro tuto seanci"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:58
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:70
+msgid "Enter reclassification rules"
+msgstr "Vlo¾te reklasifikaèní pravidla"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1512
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:381
-msgid "Close dialog and save changes to user settings file"
-msgstr "Zavøít dialog a ulo¾it u¾ivatelské nastavení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:61
+msgid "Recode raster map using rules"
+msgstr "Pøepsat rastrovou mapu na základì pravidel"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1514
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:384
-msgid "Close dialog and ignore changes"
-msgstr "Zavøít dialog a ignorovat provedené zmìny"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:62
+msgid "Raster map to recode:"
+msgstr "Rastrová map pro pøepsání:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1535
-msgid "Symbology"
-msgstr "Symbolika"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:63
+msgid "Recoded raster map:"
+msgstr "Pøepsana rastrová mapa"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1570
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:412
-msgid "General"
-msgstr "Obecné"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:64
+msgid "Enter recoding rules"
+msgstr "Vlo¾te pravidla pro pøepsání"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1577
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:477
-msgid "Display"
-msgstr "Displej"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:67
+msgid "Reclassify vector map using SQL rules"
+msgstr "Reklasifikovat vektorovou mapu na základì SQL pøíkazu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1582
-msgid "Line width"
-msgstr "©íøka linie"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:68
+msgid "Vector map to reclassify:"
+msgstr "Vektorová mapa pro reklasifikaci:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1600
-msgid "Snapping"
-msgstr "Pøichycení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:69
+msgid "Reclassified vector map:"
+msgstr "Reklasifikovaná vektorová mapa"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1607
-msgid "Snapping threshold"
-msgstr "Práh pro pøichycení"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/rules.py:102
+msgid "overwrite existing file"
+msgstr "pøepsat existující soubor"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1620
-msgid "Backgroud vector map"
-msgstr "Podkladová vektorová mapa"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1631
-msgid "Snap also to vertex"
-msgstr "Pøichytávat také k vertexùm"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1636
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1920
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1933
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1937
-#, python-format
-msgid "Snapping threshold is %(value).1f %(units)s"
-msgstr "Práh pøichycení je %(value).1f %(units)s"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1650
-msgid "Select vector features"
-msgstr "Vybrat vektorový prvek"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1666
-msgid "Select threshold"
-msgstr "Zvolit práhovou hodnotu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1683
-msgid "Save changes"
-msgstr "Ulo¾it zmìny"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1686
-msgid "Save changes on exit automatically"
-msgstr "Ulo¾it zmìny automaticky pøi ukonèení"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1699
-msgid "Query tool"
-msgstr "Nástroj pro dotazování"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1706
-msgid "Choose query tool"
-msgstr "Vybrat nástroj pro dotazování"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1711
-msgid "Select by box"
-msgstr "Vybrat my¹í"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1720
-msgid "length"
-msgstr "délka"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1725
-msgid "Select lines"
-msgstr "Vybrat linie"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1727
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1750
-msgid "shorter than"
-msgstr "krat¹í ne¾"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1727
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1750
-msgid "longer than"
-msgstr "del¹í ne¾"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1743
-msgid "dangle"
-msgstr ""
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1748
-msgid "Select dangles"
-msgstr ""
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1781
-msgid "Attributes"
-msgstr "Atributy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1788
-msgid "Digitize new feature"
-msgstr "Digitalizovat nový prvek"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1793
-msgid "Add new record into table"
-msgstr "Pøidat nový záznam do atributové tabulky"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1799
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1801
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2115
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2489
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1950
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2053
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2288
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2933
-msgid "Layer"
-msgstr "Vrstva"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1799
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2119
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2490
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2966
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3255
-msgid "Category"
-msgstr "Kategorie"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1799
-msgid "Mode"
-msgstr "Mód"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1799
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1828
-msgid "Next to use"
-msgstr "Pou¾ít dal¹í"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1816
-msgid "Category number"
-msgstr "Èíslo kategorie"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1826
-msgid "Category mode"
-msgstr "Mód kategorie"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1828
-msgid "Manual entry"
-msgstr "Manuálnì"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1828
-msgid "No category"
-msgstr "®ádná kategorie"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1841
-msgid "Delete existing feature(s)"
-msgstr "Odstranit existující prvek(y)"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:1846
-msgid "Delete record from table"
-msgstr "Odstranit záznam s tabulky"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2093
-msgid "List of categories"
-msgstr "Seznam kategorii"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2109
-msgid "Add new category"
-msgstr "Pøidat novou kategorii"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2223
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2398
-#, python-format
-msgid ""
-"Unable to add new layer/category <%(layer)s/%(category)s>.\n"
-"Layer and category number must be integer.\n"
-"Layer number must be greater then zero."
-msgstr ""
-"Nelze pøidat identifikátor nové vrstvy/kategorie <%(layer)s/%(category)s>.\n"
-"Identifikátor vrstvy a kategorie musí být celé èíslo.\n"
-"Identifikátor vrstvy navíc vìt¹í ne¾ nula."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2257
-msgid "Delete selected"
-msgstr "Odstranit vybrané"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2261
-msgid "Delete all"
-msgstr "Odstranit v¹e"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2263
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:928
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1301
-msgid "Reload"
-msgstr "Znovu naèíst"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2375
-msgid "Unable to update vector map."
-msgstr "Nelze modifikovat vektorovou mapu."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2527
-#, python-format
-msgid "%d lines selected for z bulk-labeling"
-msgstr "% linie vybráno pro oznaèení z souøadnice"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2530
-msgid "Set value"
-msgstr "Nastavit hodnotu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2537
-msgid "Starting value"
-msgstr "Poèáteèní hodnota"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/digit.py:2546
-msgid "Step"
-msgstr "Krok"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:159
-msgid "Mapset search path"
-msgstr "Vyhledávací cesta mapsetu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:160
-msgid "All available mapsets"
-msgstr "V¹echny dostupné mapsety"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:161
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:909
-msgid "Edit selected record"
-msgstr "Editovat vybraný záznam"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:162
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:920
-msgid "Display selected"
-msgstr "Zobrazit vybrané"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:272
-msgid "Uknown settings file location."
-msgstr "Neznámé umistìní souboru s nastavením."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:317
-msgid "Unable to get value"
-msgstr "Nelze získat hodnotu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:340
-msgid "Unable to set "
-msgstr "Nelze nastavit "
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:346
-msgid "User GUI settings"
-msgstr "U¾ivatelské nastavení grafického prostøedí"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:369
-msgid "Set to default"
-msgstr "Nastavit výchozí"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:377
-msgid "Revert settings to default and apply changes"
-msgstr "Znovu nastavit výchozí nastavení a aplikovat"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:415
-msgid "General settings"
-msgstr "Obecné nastavení"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:426
-msgid "Mapsets path:"
-msgstr "Cesta k mapsetùm:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:448
-msgid "Layer Manager settings"
-msgstr "Obecné nastavení"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:459
-msgid "Opacity level editable"
-msgstr "Nastavitelná úroveò prùhlednosti"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:481
-msgid "Font settings"
-msgstr "Nastavení písma"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:492
-msgid "Default font for GRASS displays:"
-msgstr "Výchozí písmo pro GRASS monitory:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:497
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:428
-msgid "Set font"
-msgstr "Nastavit písmo"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:506
-msgid "Default display settings"
-msgstr "Výchozí nastavení displeje"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:517
-msgid "Display driver:"
-msgstr "Ovladaè displeje:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:557
-msgid "Enable auto-rendering"
-msgstr "Zapnout/vypnout automatické vykreslování"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:578
-msgid "Command"
-msgstr "Pøíkazù"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:581
-msgid "Command dialog settings"
-msgstr "Dialog nastavení pøíkazù"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:593
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:58
-msgid "Allow output files to overwrite existing files"
-msgstr "Povolit pøepsání existujících souborù"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:613
-msgid "Verbosity level:"
-msgstr "Uroveò verbalismu:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:632
-msgid "Raster settings"
-msgstr "Nastavení rasterù"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:643
-msgid "Overlay raster maps"
-msgstr "Pøekrývat rastrové mapy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:661
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:410
-msgid "Attribute Table Manager"
-msgstr "Správce atributových dat"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:669
-msgid "Highlighting"
-msgstr "Zvýraznìní"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:683
-msgid "Line width (in pixels)"
-msgstr "©íøka linie (v pixelech)"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:706
-msgid "Data browser"
-msgstr "Datový prohli¾eè"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:711
-msgid "Left mouse double click"
-msgstr "Dvojklik levých tlaèítkem my¹i"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:738
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:562
-msgid "Advanced"
-msgstr "Roz¹íøený"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:741
-msgid "Advanced settings"
-msgstr "Roz¹íøené nastavení"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:753
-msgid "Place where to store settings:"
-msgstr "Místo kde ulo¾it nastavení:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:774
-msgid "Icon theme:"
-msgstr "Téma ikonek:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:791
-msgid "Note: Requires GUI restart."
-msgstr "Poznámka: Vy¾aduje restart GUI."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:805
-msgid "Digitization interface:"
-msgstr "Rozhraní digitalizace:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:823
-msgid ""
-"Note: User can choose from two interfaces for digitization. The simple one "
-"uses v.edit command on the background. Map topology is rebuild on each "
-"operation which can significantly slow-down response. The vdigit is a native "
-"interface which uses v.edit functionality, but doesn't call the module "
-"itself."
-msgstr ""
-"Poznámka: U¾ivatel mù¾e zvolit ze dvou digitalizaèních rozhraní. První "
-"pou¾ívá module v.edit pøímo na pozadí. Tolopologie mapy je znovu sestavena "
-"pøi ka¾dé operaci, co¾ mù¾e vyznamnì zpomalit odezvu. Nativní vdigit "
-"rozhraní vychází z funkcionality module v.edit, nepou¾ívá ale modul pøímo."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:847
-msgid "Select default display font"
-msgstr "Vybrat výchozí písmo"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:874
-#, python-format
-msgid "Settings saved to file '%s'."
-msgstr "Nastavení ulo¾eno do souboru '%s'."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1027
-msgid "Set/unset access to mapsets in current location"
-msgstr "Nastavit/zru¹it pøístup k mapsetùm v aktuální lokaci"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1040
-#, python-format
-msgid ""
-"Check mapset to make it accessible, uncheck it to hide it.%sNote: PERMANENT "
-"and current mapset are always accessible."
-msgstr ""
-"Za¹krtnout mapset pro pøístup, zru¹it pro skrytí.%sPoznámka: Mapset "
-"PERMANENT a aktuální mapset jsou v¾dy pøístupné."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1112
-msgid "Mapset"
-msgstr "Mapset"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1113
-msgid "Owner"
-msgstr "Vlastník"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1114
-msgid "Group"
-msgstr "Skupina"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:193
-msgid "Can display only 256 columns."
-msgstr "Lze zobrazit pouze 256 sloupcù."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:242
-msgid "Limit 100000 records."
-msgstr "Limit 100000 záznamù pøekroèen."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:406
-#, python-format
-msgid ""
-"Database connection for vector map <%s> is not defined in DB file. You can "
-"define new connection in 'Manage layers' tab."
-msgstr ""
-"Databázové nastavení není pro vektorovou mapu <%s> definováno v souboru DB. "
-"Toto nastavení mù¾ete provést v panelu 'Správa vrstev'."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:441
-msgid "Browse data"
-msgstr "Procházet data"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:447
-msgid "Manage tables"
-msgstr "Správa tabulek"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:453
-msgid "Manage layers"
-msgstr "Správa vrstev"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:456
-msgid "Click here to show database connection information"
-msgstr "Kliknìte zde pro zobrazení informace databazového nastavení"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:457
-msgid "Click here to hide database connection information"
-msgstr "Kliknìte zde pro skrytí informace databazového nastavení"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:494
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:644
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1950
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2070
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2308
-msgid "Table"
-msgstr "Tabulka"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:500
-msgid "Attribute data - right-click to edit/manage records"
-msgstr "Atributová data - editace/správa záznamù pravé tlaèítko my¹i"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:526
-msgid "SQL Query"
-msgstr "Dotaz SQL"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:555
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1648
-msgid "SQL Builder"
-msgstr "SQL Pomocník"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:559
-msgid "Simple"
-msgstr "Jednodhuchý"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:630
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:934
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1413
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1541
-#, python-format
-msgid "Number of loaded records: %d"
-msgstr "Poèet nahraných záznamù: %d"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:660
-#, python-format
-msgid "Table %s - right-click to delete records"
-msgstr "Tabulka %s - kliknìte pravým tlaèítkem pro vymazání záznamu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:673
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1897
-msgid "Column name"
-msgstr "Název sloupce"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:684
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1897
-msgid "Data type"
-msgstr "Datový typ"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:701
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1897
-msgid "Data length"
-msgstr "Datová délka"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:738
-msgid "To"
-msgstr "Na"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:748
-msgid "&Rename"
-msgstr "&Pøejmenovat"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:804
-msgid "Layers of vector map"
-msgstr "Vrstvy vektorové mapy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:813
-msgid "List of layers"
-msgstr "Seznam vrstev"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:913
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1021
-msgid "Insert new record"
-msgstr "Vlo¾it nový záznam"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:914
-msgid "Delete selected record(s)"
-msgstr "Smazat vybrané záznamy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:915
-msgid "Delete all records"
-msgstr "Smazat v¹echny záznamy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:917
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:654
-msgid "Select all"
-msgstr "Vybrat v¹e"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:918
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:655
-msgid "Deselect all"
-msgstr "Zru¹it výbìr"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:923
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1674
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1678
-msgid "Extract selected"
-msgstr "Extrahovat vybrané"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1032
-#, python-format
-msgid "Record with category number %d already exists in the table."
-msgstr "Záznam kategorie %d ji¾ v atributové tabulce existuje."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1042
-#, python-format
-msgid "Category number (column %s) is missing."
-msgstr "Kategorie (sloupec %s) chybí."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1050
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1147
-#, python-format
-msgid "Casting value '%(value)s' to %(type)s failed."
-msgstr "Datová konverze hodnoty '%(value)s' na %(type)s selhala."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1061
-msgid "Unable to insert new record."
-msgstr "Nelze vlo¾it nový záznam."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1126
-msgid "Update existing record"
-msgstr "Modifikovat existující záznam"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1160
-msgid "Unable to update existing record."
-msgstr "Nelze modifikovat existující záznam."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1242
-msgid "Unable to rename column. No column name defined."
-msgstr "Nelze pøejmenovat sloupec. Nebyl zadáno jméno sloupce."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1251
-#, python-format
-msgid ""
-"Unable to rename column <%(column)s> to <%(columnTo)s>. Column already "
-"exists in the table <%(table)s>."
-msgstr ""
-"Nelze pøejmenovat sloupec <%(column)s>. Sloupec <%(columnTo)s> ji¾ v tabulce "
-"<%(table)s> existuje."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1267
-#, python-format
-msgid ""
-"Unable to rename column. Column <%(column)s> doesn't exist in the table <%"
-"(table)s>."
-msgstr ""
-"Nelze pøejmenovat sloupec. Sloupec <%(column)s> v tabulce <%(table)s> "
-"neexistuje."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1296
-msgid "Drop selected column"
-msgstr "Odstranit zvolený sloupec"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1299
-msgid "Drop all columns"
-msgstr "Odstranit v¹echny sloupce"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1361
-msgid "Unable to add column to the table. No column name defined."
-msgstr ""
-"Nelze pøidat sloupec do attributové tabulky. Nebyl zadáno jméno sloupce."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1383
-#, python-format
-msgid "Column <%(column)s> already exists in table <%(table)s>."
-msgstr "Sloupec <%(column)s> ji¾ v tabulce <%(table)s> existuje."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1503
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1526
-#, python-format
-msgid ""
-"Loading attribute data failed. Invalid SQL 'select' statement.\n"
-"\n"
-"'%s'"
-msgstr ""
-"Selhalo naètení atributových dat. Neplatný pøíkaz SQL.\n"
-"\n"
-"'%s'"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1602
-msgid "Database connection"
-msgstr "Databázové spojení"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1673
-msgid "Nothing to extract."
-msgstr "Nebylo zvoleno nic pro extrahování."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1765
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2230
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2601
-#, python-format
-msgid "Drop also linked attribute table (%s)"
-msgstr "Odstranit také pøipojenou atributovou tabulku (%s)"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1950
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2059
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2296
-msgid "Driver"
-msgstr "Ovladaè"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1950
-msgid "Key"
-msgstr "Klíè"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2025
-msgid ""
-"Unable to determine default DB connection settings. Please define DB "
-"connection using db.connect module."
-msgstr ""
-"Nelze získat informace o DB nastavení. Prosím definujte toto nastavení "
-"pomocí modulu db.connect."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2042
-msgid "Add layer"
-msgstr "Pøidat vrstvu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2075
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2098
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2314
-msgid "Key column"
-msgstr "Sloupec s klíèem"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2093
-msgid "Table name"
-msgstr "Nátev tabulky"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2106
-msgid "&Create table"
-msgstr "&Vytvoøit tabulku"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2110
-msgid "&Add layer"
-msgstr "&Pøidat vrstvu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2114
-msgid "&Set default"
-msgstr "&Nastavit výchozí"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2127
-msgid "Layer description"
-msgstr "Popis vrstvy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2174
-msgid "Table description"
-msgstr "Popis tabulky"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2213
-msgid "Delete selected layer"
-msgstr "Odstranit zvolenou vrstvu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2216
-msgid "Layer to detele"
-msgstr "Vrstva k odstranìní"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2237
-msgid "&Delete layer"
-msgstr "&Odstranit vrstvu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2281
-msgid "Modify selected layer"
-msgstr "Modifikovat vybranou vrstvu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2345
-msgid "&Modify layer"
-msgstr "&Modifikovat vrstvu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2473
-msgid "Unable to create new table. Table name or key column name is missing."
-msgstr ""
-"Nelze vytvoøot novou atributovou tabulku. Nebyl zadán název tabulky nebo "
-"sloupec s klíèem."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2510
-#, python-format
-msgid ""
-"Unable to add new layer to vector map <%(vector)s>. Layer %(layer)d already "
-"exists."
-msgstr ""
-"Nelze pøidat novou vrstvu k vektorové mapì <%(vector)s>. Vrstva %(layer)d "
-"ji¾ existuje."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2687
-msgid "Database connection is not defined in DB file."
-msgstr "Databázové spojení není definováno v DB souboru."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2691
-#, python-format
-msgid ""
-"No attribute table linked to vector map <%(vector)s> found. %(msg)s\n"
-"You can disable this message from digitization settings. Or you can create "
-"and link attribute table to the vector map using Attribute Table Manager."
-msgstr ""
-"K vektorové mapì <%(vector)s> není pøipojená ¾ádná atributová tabulka. %(msg)"
-"s\n"
-"Tuto zprávu lze potlaèit v nastavení digititalizaèního modulu. Anebo "
-"vytvoøte a pøipojte atributovou tabulku k vektorové mapì pomocí Správce "
-"atributových dat."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2711
-msgid "Close dialog on submit"
-msgstr "Zavøít dialog pøi zápis"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2718
-msgid "Update attributes"
-msgstr "Modifikovat atributy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2720
-msgid "Add attributes"
-msgstr "Pøidat atributy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2722
-msgid "Display attributes"
-msgstr "Zobrazit atributy"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2726
-msgid "&Reload"
-msgstr "&Znovu nahrát"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2727
-msgid "&Submit"
-msgstr "&Zapsat"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2945
-msgid "No database record available."
-msgstr "Není dostupný ¾ádný databázový záznam."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3352 ../gui/wxpython/wxgui.py:1101
-msgid "GRASS GIS Attribute Table Manager"
-msgstr "GRASS GIS správce atributových data"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:43
-#, python-format
-msgid "GRASS SQL Builder: %s"
-msgstr "GRASS SQL pomocník: %s"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:81
-#, python-format
-msgid "Error in command execution %s"
-msgstr "Chyba pøi vykonání pøíkazu %s"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:89
-msgid "Preferences error"
-msgstr "Chyba v nastavení"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:96
-msgid "Error in digitization tool"
-msgstr "Chyba v digititalizaèním modulu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:103
-msgid "Error in Attribute Table Manager"
-msgstr "Chyba v Správci atributových dat"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:356
-msgid "Execution failed:"
-msgstr "Vykonání pøíkazu selhalo:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:359
-msgid "Details:"
-msgstr "Detaily:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:124
-#, python-format
-msgid "<%(name)s>: layer type <%(type)s> is not supported yet."
-msgstr "<%(name)s>: typ vrstvy <%(type)s> není podporován."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:335
-msgid "GISBASE not set. You must be in GRASS GIS to run this program."
-msgstr ""
-"GISBASE není nastavena. Spu¹tìní tohoto programu vy¾aduje bì¾ící instanci "
-"GRASSu,"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:357
-msgid "Unable to open file"
-msgstr "Nelze otevøít soubor"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:511
-#, python-format
-msgid "Unable to zoom to raster map <%s>."
-msgstr "Nelze nastavit zoom podle rastrové mapy <%s>."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:514
-#, python-format
-msgid "Unable to zoom to vector map <%s>."
-msgstr "Nelze nastavit zoom podle vektorové mapy <%s>."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:828
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:910
-#, python-format
-msgid "Unable to render map layer <%s>."
-msgstr "Nelze vykreslit mapovou vrstvu <%s>."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1026
-#, python-format
-msgid "Unable render overlay <%s>."
-msgstr "Nelze vykreslit overlay <%s>."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1060
-#, python-format
-msgid "Unable render overlay <%s>"
-msgstr "Nelze vykreslit overlay <%s>"
-
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:98
 msgid "GRASS GIS Map Display: "
 msgstr "GRASS GIS Mapové okno: "
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:100
-msgid " - Location: "
-msgstr " - Lokace: "
-
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:108
 msgid "Map Layers"
 msgstr "Mapové vrstvy"
@@ -4980,138 +5224,6 @@
 msgid "vector labels"
 msgstr "vektorové popisky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:52
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:54
-#, python-format
-msgid "GRASS %s Map Calculator"
-msgstr "GRASS %s mapový kalkulátor"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:541
-msgid "Digitization settings"
-msgstr "Nastavení"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:680
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:757
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:818
-msgid "Select vector map"
-msgstr "Vybrat vektorovou mapu"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:762
-#, python-format
-msgid "Do you want to save changes to vector map <%s>?"
-msgstr "CHcete ulo¾it zmìny do vektorové mapy <%s>?"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:764
-msgid "Save changes?"
-msgstr "Ulo¾it zmìny?"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:824
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:829
-msgid "New vector map"
-msgstr "Nová vektorová mapa"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:157
-msgid "Unable to run the command, another command is running..."
-msgstr "Nelze spustit pøíkaz, jiný pøíkaz je právì aktivní..."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:190
-#, python-format
-msgid "Command '%s' not yet implemented."
-msgstr "Pøíkaz '%s' není je¹tì implementován."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:261
-msgid "Save file as..."
-msgstr "Ulo¾it soubor jako..."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:293
-msgid "Command aborted"
-msgstr "Pøíkaz pøeru¹en"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:297
-#, python-format
-msgid "Command finished (%d sec)"
-msgstr "Pøíkaz ukonèen (%d s)"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:50
-msgid "Name for new vector map:"
-msgstr "Název vektorové mapy:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:118
-#, python-format
-msgid "Unable to create vector map <%s>."
-msgstr "Nelze vytvoøit vektorovou mapu <%s>."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:161
-msgid "Load region:"
-msgstr "Naèíst region:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:169
-msgid "Save region:"
-msgstr "Ulo¾it region:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:233
-msgid "Set options"
-msgstr "Nastavit volby"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:240
-#, python-format
-msgid ""
-"Drag %s with mouse in pointer mode to position.\n"
-"Double-click to change options."
-msgstr ""
-"Pøesuòte %s my¹í (v módu ukazatele) na novou pozici. \n"
-"Dvojklik pro zmìnu nastavení."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:243
-msgid ""
-"\n"
-"Define raster map name for legend in properties dialog."
-msgstr ""
-"\n"
-"Definujte jméno rastrové mapy v oknì vlastností."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:294
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:374
-#, python-format
-msgid "Legend of raster map <%s>"
-msgstr "Legenda rastrové mapy <%s>"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:402
-msgid "Enter text:"
-msgstr "Vlo¾te text:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:415
-msgid "Rotation:"
-msgstr "Otoèení:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:439
-msgid ""
-"Drag text with mouse in pointer mode to position.\n"
-"Double-click to change options"
-msgstr ""
-"Pøesuòte my¹í (v módu ukazatele) na novou pozici. Dvojklik pro zmìnu "
-"nastavení."
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:527
-msgid "Load"
-msgstr "Nahrát"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:562
-msgid "Map layer type:"
-msgstr "Typ mapové vrstvy:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:573
-msgid "Mapset:"
-msgstr "Mapset:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:586
-msgid "Filter:"
-msgstr "Filtr:"
-
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:598
-msgid "List of maps:"
-msgstr "Seznam map:"
-
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:83
 msgid "Choose project location and mapset"
 msgstr "Vybrat lokaci a mapset projektu"
@@ -5170,7 +5282,7 @@
 "Rename/delete selected\n"
 "mapset or location"
 msgstr ""
-"Pøejmenovat/odstranit vybran7\n"
+"Pøejmenovat/odstranit vybraný\n"
 "mapset nebo lokaci"
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:117
@@ -5181,6 +5293,22 @@
 msgid "Create mapset"
 msgstr "Vytvoøit mapset"
 
+#: ../gui/wxpython/gis_set.py:128
+msgid "Rename mapset"
+msgstr "Pøejmenovat mapset"
+
+#: ../gui/wxpython/gis_set.py:128
+msgid "Rename location"
+msgstr "Pøejmenovat lokaci"
+
+#: ../gui/wxpython/gis_set.py:129
+msgid "Delete mapset"
+msgstr "Odstranit mapset"
+
+#: ../gui/wxpython/gis_set.py:129
+msgid "Delete location"
+msgstr "Odstranit lokaci"
+
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:168
 msgid "Welcome to GRASS GIS"
 msgstr "Vítejte v GRASS GIS"
@@ -5280,92 +5408,6 @@
 msgid "GRASS Quickstart"
 msgstr "GRASS Rychlý start"
 
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:99
-msgid "GRASS GIS Layer Manager (Experimental Prototype)"
-msgstr "GRASS GIS Manager (Experimentální prototyp)"
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:284
-msgid "Map layers for each display"
-msgstr "Seznam mapových vrstev"
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:401
-msgid "Type GRASS command and run by pressing ENTER"
-msgstr "Napi¹te pøíkaz GRASSu a spus»te stiknutím ENTER"
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:506
-msgid ""
-"Workspace is not empty. Do you want to store current settings to workspace "
-"file?"
-msgstr ""
-"Workspace není prázdný. Pøejete si ulo¾it aktuální nastavení do souboru "
-"workspace?"
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:509
-msgid "Save current settings?"
-msgstr "Ulo¾it aktuální nastavení?"
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:524
-msgid "Choose workspace file"
-msgstr "Zvolit soubor workspace"
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:589 ../gui/wxpython/wxgui.py:594
-#, python-format
-msgid ""
-"Reading workspace file <%s> failed. Invalid file, unable to parse XML "
-"document."
-msgstr ""
-"Ètení souboru workspace <%s> selhalo. Neplatný soubor, nelze parsovat XML "
-"dokument."
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:599 ../gui/wxpython/wxgui.py:668
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:704
-msgid "Please wait, loading map layers into layer tree..."
-msgstr "Prosím èekejte, naèítám mapové vrstvy..."
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:648
-msgid "Unable to read workspace file"
-msgstr "Nelze èíst soubor workspace"
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:688
-msgid "Choose GRC file to load"
-msgstr "Vyberte soubor GRC k naètení"
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:727
-msgid "Choose file to save current workspace"
-msgstr "Vybrat soubor pro ulo¾ení aktuálního workspace"
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:742 ../gui/wxpython/wxgui.py:759
-#, python-format
-msgid "Workspace file <%s> already exists. Do you want to overwrite this file?"
-msgstr "Soubor workspace <%s> ji¾ existuje. Pøejete si tento soubor pøepsat?"
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:839
-#, python-format
-msgid "Unable to open workspace file <%s> for writing."
-msgstr "Nelze otevøít soubor workspace <%s> pro zápis."
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:870
-#, python-format
-msgid "Writing current settings to workspace file failed (%s)."
-msgstr "Zápis aktuálního nastavení do souboru pracovní oblasti selhalo (%s)."
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1077
-msgid "Attribute management is available only for vector maps."
-msgstr "Správa atributových dat je dostupná pouze pro vektorové mapy."
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1371
-#, python-format
-msgid "Do you want to remove map layer <%s> from layer tree?"
-msgstr "Pøejete si odstranit mapovou vrstvu <%s> ze seznamu vrstev?"
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1374
-msgid "Do you want to remove selected map layer from layer tree?"
-msgstr "Pøejete si odstranit vybranou mapovou vrstvu ze seznamu vrstev?"
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1378
-msgid "Remove map layer"
-msgstr "Odstranit mapovou vrstvu"
-
-#: ../gui/wxpython/wxgui.py:1408
-msgid "No map layer selected. Operation cancelled."
-msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva. Operace ukonèena."
+#: ../gui/wxpython/icons/icon.py:153
+msgid "Unable to load icon theme, using default icon theme..."
+msgstr "Nelze naèíst téma ikonek, bude pou¾ity výchozí téma..."More information about the grass-commit mailing list