[GRASS-SVN] r41510 - grass/trunk/locale/po

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Sun Mar 21 11:42:22 EDT 2010


Author: neteler
Date: 2010-03-21 11:42:22 -0400 (Sun, 21 Mar 2010)
New Revision: 41510

Modified:
  grass/trunk/locale/po/grasslibs_pl.po
Log:
Milena Nowotarska: cont'ed

Modified: grass/trunk/locale/po/grasslibs_pl.po
===================================================================
--- grass/trunk/locale/po/grasslibs_pl.po	2010-03-21 15:41:42 UTC (rev 41509)
+++ grass/trunk/locale/po/grasslibs_pl.po	2010-03-21 15:42:22 UTC (rev 41510)
@@ -248,7 +248,7 @@
 
 #: ../lib/gpde/test/test_gradient.c:47
 msgid "\t 2. testing 3d gradient"
-msgstr ""
+msgstr "\t 2. testowanie gradnientu 3d"
 
 #: ../lib/gpde/test/test_gradient.c:51
 msgid ""
@@ -269,7 +269,7 @@
 #: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:93
 #, c-format
 msgid "Reading raster map <%s> into memory"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytywanie mapy rastrowej <%s> do pamięci"
 
 #: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:183
 msgid "N_array_2d * array is empty"
@@ -342,7 +342,7 @@
 
 #: ../lib/db/dbmi_base/login.c:112
 msgid "Login file corrupted"
-msgstr ""
+msgstr "Uszkodzony plik logowania"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:100 ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:120
 #: ../lib/db/dbmi_client/db.c:41 ../lib/vector/Vlib/ascii.c:307
@@ -405,12 +405,14 @@
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:119 ../lib/db/dbmi_client/select.c:220
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:286
+#, fuzzy
 msgid "Missing column name"
-msgstr ""
+msgstr "Brak nazwy kolumny"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:215 ../lib/db/dbmi_client/select.c:281
+#, fuzzy
 msgid "Missing key column name"
-msgstr ""
+msgstr "Brak nazwy kolumny klucza"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:307
 #, c-format
@@ -465,7 +467,7 @@
 #: ../lib/arraystats/class.c:26
 #, c-format
 msgid "%s: Error in classification algorithm"
-msgstr ""
+msgstr "%s: Błąd w algorytmie klasyfikacji"
 
 #: ../lib/arraystats/class.c:221
 #, c-format
@@ -1915,7 +1917,7 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:735
 #, c-format
 msgid "Unable to rewrite feature %d"
-msgstr "Nie można nadpisać obiektu %s"
+msgstr "Nie można nadpisać obiektu %d"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:760
 #, c-format
@@ -5111,677 +5113,3 @@
 msgid ""
 "Cairo: input mask file has incorrect dimensions: expected: %dx%d got: %dx%d"
 msgstr ""
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Flags:\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Flagi:\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Parameters:\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Parametry:\n"
-
-#~ msgid "Unable to open raster map <%s>"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej <%s>"
-
-#~ msgid "Unable to close input map"
-#~ msgstr "Nie można zamknąć mapy wejściowej "
-
-#~ msgid "Unable to write raster row %i"
-#~ msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra %i"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Raster map <%s> - unable to write row %d"
-#~ msgstr "map [%s] - nie można zapisać wiersza %d"
-
-#~ msgid "Unable to open raster map <%s@%s>"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej <%s@%s>"
-
-#~ msgid "Unable to find <%s@%s>"
-#~ msgstr "Nie można odnaleźć <%s@%s>"
-
-#~ msgid "Unable to open '%s'"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć '%s'"
-
-#~ msgid "unable to write quant file!"
-#~ msgstr "nie można zapisać pliku 'quant'!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error writing floating point format file for map <%s>"
-#~ msgstr "Błąd podczas zapisu pliku indeksu kategorii <%s>"
-
-#~ msgid " It is a reclass of raster map <%s@%s> "
-#~ msgstr "To jest reklasyfikacja mapy rastrowej <%s@%s> "
-
-#~ msgid "Unable to realloc buffer"
-#~ msgstr "Nie można realokować bufora"
-
-#~ msgid "can't create histogram for [%s in %s]"
-#~ msgstr "nie można utworzyć histogramu dla [%s w %s]"
-
-#~ msgid "Feature: "
-#~ msgstr "Obiekt:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to write feature, OGR layer not defined"
-#~ msgstr "Nie można zapisać obiektu, mapa wektorowa nie jest otwarta "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create a new process!"
-#~ msgstr "Nie można utworzyć nowego procesu"
-
-#~ msgid "Too many arguments"
-#~ msgstr "Zbyt dużo argumentów"
-
-#~ msgid "Unable to open file %s in <%s>"
-#~ msgstr "W %s nie można otworzyć pliku %s"
-
-#~ msgid "ERROR in reading <%s> file for location <%s>"
-#~ msgstr "BŁĄD podczas wczytywania pliku %s do lokacji <%s>"
-
-#~ msgid "Name of input raster3d map"
-#~ msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej 3d"
-
-#~ msgid "Name of input raster3d map(s)"
-#~ msgstr "Nazwa wejściowej map(y) rastrowej 3d"
-
-#~ msgid "Name for output raster3d map"
-#~ msgstr "Nazwa wyjściowej mapy rastrowej 3d"
-
-#~ msgid "line %d: <%s>"
-#~ msgstr "wiersz %d: <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Region for current mapset %s. Run \"g.region\" to fix the current region."
-#~ msgstr ""
-#~ "region dla bieżącego mapseta %s\n"
-#~ "uruchom \"g.region\""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Default region %s"
-#~ msgstr "domyślny region %s"
-
-#~ msgid "is not set"
-#~ msgstr "nie jest ustawiony"
-
-#~ msgid ""
-#~ "is invalid\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "jest niepoprawny\n"
-#~ "%s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to set region"
-#~ msgstr "Nie można ustawić projekcji"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed writing raster map"
-#~ msgstr "Problem podczas czytania mapy rastrowej"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to write color file of raster map <%s>"
-#~ msgstr "Nie można zamknąć mapy rastrowej 3D <%s>"
-
-#~ msgid "Vector is not 3D"
-#~ msgstr "Wektor nie jest trójwymiarowy"
-
-#~ msgid "Cannot find z column <%s> (please verify name, e.g. with v.info)"
-#~ msgstr "Nie można odnaleźć kolumny z <%s> (sprawdź nazwę np. v.info)"
-
-#~ msgid "Column type of z column is not supported (must be integer or double)"
-#~ msgstr "Nieznany typ kolumny z (musi być liczba całkowita lub rzeczywista)"
-
-#~ msgid "Cannot read column type of smooth column"
-#~ msgstr "Nie można odczytać typu kolumny...."
-
-#~ msgid "Column type of s column is not supported (must be integer or double)"
-#~ msgstr "Nieznany typ kolumny s (musi być liczba całkowita lub rzeczywista)"
-
-#~ msgid "not implemented"
-#~ msgstr "Jeszcze nie zaimplementowano"
-
-#~ msgid "Unable to open category index file for vector map <%s@%s>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nie można otworzyć pliku indeksu kategorii dla mapy wektorowej <%s@%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to read head file"
-#~ msgstr "Nie można odczytać nagłówka pliku"
-
-#~ msgid "Unable to create header file for [%s in %s]"
-#~ msgstr "Nie można utworzyć nagłówka pliku dla [%s w %s]"
-
-#~ msgid "Can't read %s for [%s in %s]"
-#~ msgstr "Nie można odczytać %s dla [%s w %s]"
-
-#~ msgid "Can't create %s metadata file for [%s in %s]"
-#~ msgstr "Nie można utworzyć pliku metadanych %s dla [%s w %s]"
-
-#~ msgid "Matrix is not symmetric!"
-#~ msgstr "Macierz nie jest symetryczna!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The gauss elimination solver does not work with sparse matrices"
-#~ msgstr ""
-#~ "Metodę eliminacji Gaussa można użyć tylko dla macierzy kwadratowych w "
-#~ "postaci normalnej"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The lu solver does not work with sparse matrices"
-#~ msgstr ""
-#~ "Metodę LU można użyć tylko dla macierzy kwadratowych w postaci normalnej"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The cholesky solver does not work with sparse matrices"
-#~ msgstr ""
-#~ "Metodę LU można użyć tylko dla macierzy kwadratowych w postaci normalnej"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Removed bridges"
-#~ msgstr "Usuń okno"
-
-#~ msgid "Duplicates"
-#~ msgstr "Duplikaty"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid " It is a reclass of raster map <%s@%s> whose header file is invalid."
-#~ msgstr ""
-#~ "To ejst reklasyfikacja [%s w %s], gdzie nagłówek pliku jest niepoprawny\n"
-
-#~ msgid " Invalid format."
-#~ msgstr "Format niepoprawny."
-
-#~ msgid "Null values have not been initialized. "
-#~ msgstr "Wartości NULL nie zostały zainicjalizowane."
-
-#~ msgid "G_gisinit() must be called first. "
-#~ msgstr "Najpierw należy nazwać G_gisinit()."
-
-#~ msgid "Please advise GRASS developers of this error.\n"
-#~ msgstr "Powiadom programistów GRASS o tym błędzie.\n"
-
-#~ msgid "Type"
-#~ msgstr "Typ"
-
-#~ msgid "Allow overwrite"
-#~ msgstr "Nadpisz istniejący"
-
-#~ msgid "Run quietly"
-#~ msgstr "Uruchom bez komunikatów"
-
-#~ msgid "G_malloc: out of memory"
-#~ msgstr "G_malloc: brak pamięci"
-
-#~ msgid "G_calloc: out of memory"
-#~ msgstr "G_calloc: brak pamięci"
-
-#~ msgid "G_realloc: out of memory"
-#~ msgstr "G_realloc: brak pamięci"
-
-#~ msgid "Cannot get layer info"
-#~ msgstr "Informacji o warstwie jest niedostępna"
-
-#~ msgid "Cannot open database %s"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć bazy danych %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to query drawable"
-#~ msgstr "W %s nie można otworzyć pliku %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed to initialize Xlib surface"
-#~ msgstr "W %s nie można otworzyć pliku %s"
-
-#~ msgid "Cannot describe table <%s>"
-#~ msgstr "Nie można opisać tabeli <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unknown command: %d last: %d"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Nieznane polecenie: %d last: %d\n"
-
-#~ msgid "Graphics driver [%s] started"
-#~ msgstr "Sterownik graficzny [%s] uruchomiony"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No graphics monitor has been selected for output."
-#~ msgstr "Monitor nie został wybrany"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Please run \"d.mon\" to select a graphics monitor."
-#~ msgstr "Aby wybrać monitor uruchom \"d.mon\""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Socket is already in use or not accepting connections."
-#~ msgstr "Gniazdo jest już w użyciu lub nie akceptuje połączeń"
-
-#~ msgid "Use d.mon to select a monitor"
-#~ msgstr "Aby wybrać monitor uruchom \"d.mon\""
-
-#~ msgid "Probably program error."
-#~ msgstr "Prawdopodobnie błąd programu"
-
-#~ msgid "Connection failed."
-#~ msgstr "Połączenie nie powiodło się."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot read topo for line [%d]"
-#~ msgstr "Nie można odczytać histogramu dla [%s w %s]"
-
-#~ msgid "Unable to connect lines %d,%d"
-#~ msgstr "Nie można połączyć linii %d,%d"
-
-#~ msgid "Hit RETURN to cancel request\n"
-#~ msgstr "Wciśnij ENTER aby anulować\n"
-
-#~ msgid "Cannot open temp file"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku tymczasowego"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Please specify ellipsoid name\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Określ nazwę elipsoidy\n"
-
-#~ msgid "Enter 'list' for the list of available ellipsoids\n"
-#~ msgstr "Wpisz 'list' aby uzyskać listę dostępnych elipsoid\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "invalid ellipsoid\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "niepoprawna elipsoida\n"
-
-#~ msgid "Output name '%s' is not valid rast name."
-#~ msgstr "Nazwa pliku wyjściowego '%s' nie jest poprawną nazwą rastra."
-
-#~ msgid "Output map '%s' is used as input"
-#~ msgstr "Mapa wyjściowa '%s' jest używana jako plik wejścowy"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Please specify datum name\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Określ nazwę układ odniesienia\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enter 'list' for the list of available datums\n"
-#~ msgstr "Wpisz 'list' aby uzyskać listę dostępnych układów odniesienia\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "invalid datum\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "niepoprawny układ odniesienia\n"
-
-#~ msgid "hit RETURN to continue -->"
-#~ msgstr "wciśnij RETURN, aby kontynuować -->"
-
-#~ msgid "unable to open raster map [%s in %s]"
-#~ msgstr "nie można otworzyć rastrowej mapy [%s w %s]"
-
-#~ msgid "one moment...\n"
-#~ msgstr "trwa proces...\n"
-
-#~ msgid "No help available for command [%s]\n"
-#~ msgstr "Brak pomocy dla polecenia [%s]\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Color table needed for file [%s] in mapset [%s].\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Dla pliku [%s] w mapsecie [%s] niezbędna jest tabela kolorów.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Please identify the type desired:\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Określ opisany typ:\n"
-
-#~ msgid "  4: Gray scale\n"
-#~ msgstr "  4: Skala szarości\n"
-
-#~ msgid "  5: Aspect\n"
-#~ msgstr "  5: Aspekt\n"
-
-#~ msgid "  7: Red through yellow to green\n"
-#~ msgstr "  7: Czerwony poprzez żółty do zielonego\n"
-
-#~ msgid "  8: Green through yellow to red\n"
-#~ msgstr "  8: Zielony poprzez żółty do czerwonego\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "%s invalid; Try again > "
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "%s niepoprawny; Spróbuj ponownie > "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s not found"
-#~ msgstr "nie znaleziono %s"
-
-#~ msgid "ERROR in reading %s"
-#~ msgstr "BŁĄD podczas wczytywania %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please specify projection name\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Określ nazwę odwzorowania\n"
-
-#~ msgid "Enter 'list' for the list of available projections\n"
-#~ msgstr "Wpisz 'list' aby uzyskać listę dostępnych odwzorowań\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "invalid projection\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "niepoprawne odwzorowanie\n"
-
-#~ msgid "with titles"
-#~ msgstr "z tytułami"
-
-#~ msgid "(no title)"
-#~ msgstr "(bez tytułu)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "OPTION:  %s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "OPCJA:  %s\n"
-
-#~ msgid " format: %s\n"
-#~ msgstr " format: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid " default: %s\n"
-#~ msgstr " domyślnie: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "required: %s\n"
-#~ msgstr "wymagany: %s\n"
-
-#~ msgid "enter option > "
-#~ msgstr "wprowadź opcję >"
-
-#~ msgid "  Try again? "
-#~ msgstr "  Czy ponowić próbę ? "
-
-#~ msgid "Sorry, %s is not accepted.\n"
-#~ msgstr "Wartość %s nie jest poprawna\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "You have chosen:\n"
-#~ " %s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Wybrałeś:\n"
-#~ " %s\n"
-
-#~ msgid "Is this correct? "
-#~ msgstr "Czy to się zgadza ?"
-
-#~ msgid "to accept the default"
-#~ msgstr "aby zaakceptopwać domyślne"
-
-#~ msgid "to cancel request"
-#~ msgstr "aby skasować żądanie"
-
-#~ msgid "Enter a new %s file name"
-#~ msgstr "Wprowadź nową %s nazwę pliku"
-
-#~ msgid "Enter the name of an existing %s file"
-#~ msgstr "wprowadź nazwę istniejącego %s pliku"
-
-#~ msgid "Enter %s file name"
-#~ msgstr "Wprowadź %s nazwę pliku"
-
-#~ msgid "Enter 'list' for a list of existing %s files\n"
-#~ msgstr "Wprowadź 'list' aby wyświetlić listę istniejących %s plików\n"
-
-#~ msgid "Enter 'list -f' for "
-#~ msgstr "Wprowadź 'list -f' dla "
-
-#~ msgid "a list %s"
-#~ msgstr "lista %s"
-
-#~ msgid "an extended list"
-#~ msgstr "rozszerzona lista"
-
-#~ msgid "Hit RETURN %s\n"
-#~ msgstr "Naciśnij ENTER %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "** %s - not found **\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "** %s - nie znaleziono **\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "** %s exists. ok to overwrite? "
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "** %s istnieje. nadpisać? "
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "**<%s> illegal name **\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "**<%s> niedozwolona nazwa **\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "** %s - illegal request **\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "** %s - niedozwlone żądanie **\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "** %s - exists, select another name **\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "** %s - istnieje, wybierz inną nazwę **\n"
-
-#~ msgid "Insufficent memory for allocation of gaussian"
-#~ msgstr "zbyt mała ilość pamięci do alokacji "
-
-#~ msgid "Can't open header file for [%s in %s]"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć nagłówka pliku dla [%s w %s]"
-
-#~ msgid "Cannot get field info"
-#~ msgstr "Brak informacji o polu"
-
-#~ msgid "Cannot open database"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć bazy danych"
-
-#~ msgid "Building topology ...\n"
-#~ msgstr "Tworzenie topologii ...\n"
-
-#~ msgid "Cannot get column info"
-#~ msgstr "Nie można pobrać informacji o kolumnie"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "OGR feature type [%d] not supported"
-#~ msgstr "Obiekty OGR typu %d nie są obsługiwane"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot delete line"
-#~ msgstr "Nie można nadpisać linii"
-
-#~ msgid "Output name '%s' is not valid vector name."
-#~ msgstr "Nazwa wyniku '%s' nie jest poprawną nazwą wektora."
-
-#~ msgid "Cannot copy vector '%s' to '%s'"
-#~ msgstr "Nie można skopiować wektora '%s' do '%s'"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot open existing vector map <%s>"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku śledzenia błędu '%s'"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot delete existing vector <%s>"
-#~ msgstr "Nie można usunąć istniejącego wektora <%s>"
-
-#~ msgid "Cannot open new vector %s"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć nowego wektora %s"
-
-#~ msgid "Cannot open history file for vector '%s'"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku historii dla wektora '%s'"
-
-#~ msgid "Setting map window"
-#~ msgstr "Ustawienia okna mapy"
-
-#~ msgid "Current window not settable"
-#~ msgstr "Nie można ustawić bieżącego okna "
-
-#~ msgid "Can't clear current graphics window"
-#~ msgstr "Nie można wyczyścić bieżącej grafiki"
-
-#~ msgid "Cannot use current window"
-#~ msgstr "Nie można użyć bieżącego okna"
-
-#~ msgid "Not able to open cellfile for [%s]"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć cellfile dla [%s]"
-
-#~ msgid "clearing current graphics window"
-#~ msgstr "czyszczenie bieżącej grafiki"
-
-#~ msgid "%s - ** illegal name **"
-#~ msgstr "%s - ** nazwa niedopuszczalna **"
-
-#~ msgid "G_dump: memory allocated to G__"
-#~ msgstr "zrzut _G: pamięć ulokowana w G__"
-
-#~ msgid "Size of cell in fp maps = %d"
-#~ msgstr "Rozmiar komórki w mapach fp = %d"
-
-#~ msgid "type for writing floating maps = %d"
-#~ msgstr "typ zapisu map o wartościach danych zmiennoprzecinkowych = %d"
-
-#~ msgid "current window = %p"
-#~ msgstr "bieżące okno = %p"
-
-#~ msgid "Flag: window set? %d"
-#~ msgstr "Flaga: ustawienie okna? %d"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "buffer for reading null rows %p"
-#~ msgstr "zabezpieczenie przed wczytaniem zerowych wierszy %p"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Histogram request %d"
-#~ msgstr "Histogram wymaga %d"
-
-#~ msgid "G_dump: file #%d"
-#~ msgstr "G_dump: plik #%d"
-
-#~ msgid "Range structure %p"
-#~ msgstr "Struktura zasięgu %p"
-
-#~ msgid "Current data row in memory %d"
-#~ msgstr "Bieżący wiersz danych w pamięci %d"
-
-#~ msgid "Current null row in memory %d"
-#~ msgstr "Bieżący zerowy wiersz w pamięci %d"
-
-#~ msgid "bytes per cell %d"
-#~ msgstr "bajtów na komórkę %d"
-
-#~ msgid "Temporary name for NEW files %s"
-#~ msgstr "Tymczasowa nazwa dla nowych plików %s"
-
-#~ msgid "Temporary name for NEW NULL files %s"
-#~ msgstr "Tymczasowa nazwa dla nowych, pustych plików %s"
-
-#~ msgid "Mapset of open file %s"
-#~ msgstr "Mapset otwartego pliku: %s"
-
-#~ msgid "NULL_ROWS array[%d] = %p"
-#~ msgstr "tablica NULL_ROWS [%d] = %p"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No such graphics monitor as <%s>.\n"
-#~ msgstr "Monitor nie został wybrany"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Please run \"d.mon\" to select a valid graphics monitor.\n"
-#~ msgstr "Aby wybrać monitor uruchom \"d.mon\""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Can't stat %s\n"
-#~ msgstr "lista %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Please start graphics monitor <%s>.\n"
-#~ msgstr "Aby wybrać monitor uruchom \"d.mon\""
-
-#~ msgid "Not connected...\n"
-#~ msgstr "Brak połączenia...\n"
-
-#~ msgid "Cannot open old vector %s"
-#~ msgstr "Nie można otworzyć starego wektora %s"
-
-#~ msgid "Starting lu solver method"
-#~ msgstr "Rozpoczęto rozwiązywanie metodą LU"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "<%s>: bad mapset"
-#~ msgstr "<%s> w mapsecie <%s>"
-
-#~ msgid "unable to find [%s] in [%s]"
-#~ msgstr "nie można znaleźć [%s] in [%s]"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "ERROR - eof from graphics monitor.\n"
-#~ msgstr "Aby wybrać monitor uruchom \"d.mon\""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Warning - no response from graphics monitor <%s>.\n"
-#~ msgstr "Aby wybrać monitor uruchom \"d.mon\""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "ERROR - no response from graphics monitor <%s>.\n"
-#~ msgstr "Aby wybrać monitor uruchom \"d.mon\""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "  3: Color wave\n"
-#~ msgstr "  4: Skala szarości\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "   key: %s\n"
-#~ msgstr " %*s  domyślnie: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "multiple: %s\n"
-#~ msgstr " domyślnie: %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot find input map '%s'"
-#~ msgstr "Nie można odnaleźć/otworzyć symbolu: '%s'"More information about the grass-commit mailing list