[GRASS-SVN] r49538 - grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Mon Dec 5 03:40:53 EST 2011


Author: neteler
Date: 2011-12-05 00:40:53 -0800 (Mon, 05 Dec 2011)
New Revision: 49538

Modified:
   grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasswxpy_pl.po
Log:
Milena Nowotarska: cont'ed

Modified: grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasswxpy_pl.po
===================================================================
--- grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasswxpy_pl.po	2011-12-05 08:18:07 UTC (rev 49537)
+++ grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasswxpy_pl.po	2011-12-05 08:40:53 UTC (rev 49538)
@@ -8,15 +8,14 @@
 "Project-Id-Version: grasswxpy_pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-05 23:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-21 14:43+0100\n"
-"Last-Translator: Robert Szczepanek <robert szczepanek.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-05 00:37+0100\n"
+"Last-Translator: Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
@@ -27,27 +26,22 @@
 msgstr "Menadżer warstw GRASS GIS"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:138
-#, fuzzy
 msgid "Workspace Toolbar"
-msgstr "Projekt"
+msgstr "Pasek narzędzi projektu"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:141
-#, fuzzy
 msgid "Data Toolbar"
-msgstr "Lista narzędzi mapy"
+msgstr "Pasek narzędzi danych"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:144
-#, fuzzy
 msgid "Misc Toolbar"
-msgstr "Lista narzędzi mapy"
+msgstr "Narzędzia różne"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:147
-#, fuzzy
 msgid "Tools Toolbar"
-msgstr "Lista narzędzi mapy"
+msgstr "Pasek narzędzi"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:150
-#, fuzzy
 msgid "Vector Toolbar"
 msgstr "Narzędzia wektoryzacji"
 
@@ -107,8 +101,7 @@
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:521
 #, fuzzy
 msgid "Editing is allowed only for vector maps from the current mapset."
-msgstr ""
-"Przebudowuje topologię dla wszystkich map wektorowych w bieżącym mapsecie."
+msgstr "Przebudowuje topologię dla wszystkich map wektorowych w bieżącym mapsecie."
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:536
 msgid "Choose script file to run"
@@ -199,12 +192,8 @@
 msgstr "Bieżący mapset to <%s>."
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:660
-msgid ""
-"Current workspace is not empty. Do you want to store current settings to "
-"workspace file?"
-msgstr ""
-"Aktualny plik projektu nie jest pusty. Czy chcesz zapisać aktualne "
-"ustawienia do pliku projektu?"
+msgid "Current workspace is not empty. Do you want to store current settings to workspace file?"
+msgstr "Aktualny plik projektu nie jest pusty. Czy chcesz zapisać aktualne ustawienia do pliku projektu?"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:663
 msgid "Create new workspace?"
@@ -314,28 +303,25 @@
 msgstr "Wiadomość"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1612
-#, fuzzy
 msgid "Starting GRASS GUI..."
-msgstr "Uruchom &GRASS"
+msgstr "Uruchamianie GUI GRASS..."
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:88
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unable to load icon theme. Reason: %s"
-msgstr "Jest problem z wczytaniem motywu ikon..."
+msgstr "Wystąpił problem z wczytaniem motywu ikon. Powód: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:146
 msgid "Display map"
 msgstr "Wyświetl mapę"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:147
-#, fuzzy
 msgid "Re-render modified map layers only"
-msgstr "Przerysuj zmodyfikowane warstwy mapy"
+msgstr "Przerysuj jedynie zmodyfikowane warstwy mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:149
-#, fuzzy
 msgid "Render map"
-msgstr "Odśwież mapę"
+msgstr "Renderowanie mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:150
 msgid "Force re-rendering all map layers"
@@ -390,7 +376,6 @@
 msgstr "Poprzedni widok"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:171
-#, fuzzy
 msgid "Various zoom options"
 msgstr "Opcje powiększania"
 
@@ -452,17 +437,14 @@
 msgstr "Dodaj warstwę tekstową"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:196
-#, fuzzy
 msgid "Create histogram of raster map"
 msgstr "Utwórz histogram obrazu lub pliku rastrowego"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:200
-#, fuzzy
 msgid "Start new map display"
-msgstr "Otwórz nowe okno"
+msgstr "Otwórz nowe okno mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:202
-#, fuzzy
 msgid "Create new workspace (Ctrl+N)"
 msgstr "Utwórz nowy plik projektu (Ctrl+N)"
 
@@ -505,9 +487,8 @@
 msgstr "Linkowanie wektorów"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:220
-#, fuzzy
 msgid "Add raster map layer (Ctrl+Shift+R)"
-msgstr "Dodaj warstwę rastrową (Ctrl+R)"
+msgstr "Dodaj warstwę rastrową (Ctrl+Shift+R)"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:222
 msgid "Add various raster map layers (RGB, HIS, shaded relief...)"
@@ -547,9 +528,8 @@
 msgstr "Wyświetl tabelę atrybutów"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:240
-#, fuzzy
 msgid "Edit vector maps"
-msgstr "Eksport mapy wektorowej"
+msgstr "Edycja map wektorowych"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:242
 msgid "Add RGB map layer"
@@ -609,9 +589,8 @@
 msgstr "Preferencje"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:269
-#, fuzzy
 msgid "Graphical Modeler"
-msgstr "Modeler graficzny"
+msgstr "Graficzny modeler"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:271
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:446
@@ -620,10 +599,9 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:273 ../gui/wxpython/menustrings.py:192
 msgid "Cartographic Composer"
-msgstr ""
+msgstr "Kompozytor wydruków"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:275
-#, fuzzy
 msgid "Raster Map Calculator"
 msgstr "Kalkulator map rastrowych"
 
@@ -655,9 +633,7 @@
 msgstr "Wektoryzuj nowy centroid"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:291
-msgid ""
-"Digitize new area (composition of boundaries without category and one "
-"centroid with category)"
+msgid "Digitize new area (composition of boundaries without category and one centroid with category)"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:294
@@ -709,9 +685,8 @@
 msgstr "Ustawienia digitalizacji"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:320
-#, fuzzy
 msgid "Quit digitizer"
-msgstr "Digitizer"
+msgstr "Wyjdź z digitizera"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:321
 msgid "Quit digitizer and save changes"
@@ -742,14 +717,12 @@
 msgstr "Opcje profilu"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:338
-#, fuzzy
 msgid "Save profile data to CSV file"
-msgstr "Zapisz dane profilu do pliku csv"
+msgstr "Zapisz dane profilu do pliku CSV"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:340
-#, fuzzy
 msgid "Quit Profile Analysis Tool"
-msgstr "Analiza profilu"
+msgstr "Wyjdź z analiz profilu"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:344
 msgid "Set GCP"
@@ -788,7 +761,6 @@
 msgstr "Wczytaj punkty GCP z pliku POINTS"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:361
-#, fuzzy
 msgid "Quit georectification"
 msgstr "Wyjdź z modułu georektyfikacji"
 
@@ -933,9 +905,8 @@
 msgstr "Wybierz czcionkę"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:428
-#, fuzzy
 msgid "Show manual"
-msgstr "Mapa cieniowana"
+msgstr "Pokaż podręcznik"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:434
 msgid "Generate text file with mapping instructions"
@@ -951,9 +922,8 @@
 msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:440
-#, fuzzy
 msgid "Generate PDF output"
-msgstr "Utwórz punkty"
+msgstr "Utwórz PDF"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:442
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/histogram.py:432
@@ -971,16 +941,14 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:446
-#, fuzzy
 msgid "Zoom to full extent"
-msgstr "Powiększ do domyślnego regionu"
+msgstr "Powiększ do pełnego zasięgu"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:448
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2015
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2070
-#, fuzzy
 msgid "Map frame"
-msgstr "Skala mapy"
+msgstr "Ramka mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:449
 msgid "Click and drag to place map frame"
@@ -994,9 +962,8 @@
 msgstr "Mapa rastrowa"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:452
-#, fuzzy
 msgid "Add raster map"
-msgstr "Mapa rastrowa 3D"
+msgstr "Dodaj mapę rastrową"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:454
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:630
@@ -1005,39 +972,32 @@
 msgstr "Mapa wektorowa"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:455
-#, fuzzy
 msgid "Add vector map"
-msgstr "wektor"
+msgstr "Dodaj mapę wektorową"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:457
-#, fuzzy
 msgid "Delete selected object"
-msgstr "Usuń wybraną lokację"
+msgstr "Usuń wybrany obiekt"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:459
-#, fuzzy
 msgid "Show preview"
-msgstr "Wyświetlaj siatkę"
+msgstr "&Pokaż podgląd"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:461
-#, fuzzy
 msgid "Quit Cartographic Composer"
-msgstr "Wyjdź z modelera"
+msgstr "Wyjdź z kompozytora wydruków"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:463
-#, fuzzy
 msgid "Add text"
-msgstr "Dodaj warstwę tekstową"
+msgstr "Dodaj tekst"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:465
-#, fuzzy
 msgid "Add map info"
-msgstr "Dodaj elementy mapy"
+msgstr "Dodaj informację o mapie"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:469
-#, fuzzy
 msgid "Add scale bar"
-msgstr "Dodaj warstwę"
+msgstr "Dodaj pasek skali"
 
 #: ../gui/wxpython/scripts/p.cmd.py:53 ../gui/wxpython/scripts/p.rast.py:99
 #: ../gui/wxpython/scripts/p.vect.py:356
@@ -1192,58 +1152,48 @@
 msgstr "Wczytuje warstwy mapy z pliku GRC do listy warstw."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:16
-#, fuzzy
 msgid "Map display"
-msgstr "wyświetl"
+msgstr "Wyświetl mapę"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:17
-#, fuzzy
 msgid "Add raster"
-msgstr "Raster 3D"
+msgstr "Dodaj raster"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:18
-#, fuzzy
 msgid "Add raster map layer to current display"
-msgstr "Dodaj warstwę rastrową (Ctrl+R)"
+msgstr "Dodaj warstwę rastrową do bieżącego podglądu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:19
-#, fuzzy
 msgid "Add vector"
-msgstr "wektor"
+msgstr "Dodaj warstwę wektorową"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:20
-#, fuzzy
 msgid "Add vector map layer to current display"
-msgstr "Dodaj warstwę wektorową (Ctrl+V)"
+msgstr "Dodaj warstwę wektorową do bieżącego podglądu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:21
 msgid "Add multiple rasters or vectors"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:22
-#, fuzzy
 msgid "Add multiple raster or vector map layers to current display"
-msgstr "Dodaj warstwę rastrową (Ctrl+R)"
+msgstr "Dodaj warstwy rastrowe i wektorowe do bieżącego podglądu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:23
-#, fuzzy
 msgid "New map display window"
-msgstr "Narysuj linię profilu w oknie mapy aby wykonać profil"
+msgstr "Nowe okno mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:24
-#, fuzzy
 msgid "Open new map display window"
-msgstr "Narysuj linię profilu w oknie mapy aby wykonać profil"
+msgstr "Otwórz nowe okno mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:25 ../gui/wxpython/menustrings.py:26
-#, fuzzy
 msgid "Close current map display window"
-msgstr "Zamknij Okno Mapy %d "
+msgstr "Zamknij bieżące okno mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:27 ../gui/wxpython/menustrings.py:28
-#, fuzzy
 msgid "Close all open map display windows"
-msgstr "Zamknij Okno Mapy %d "
+msgstr "Zamknij wszystkie okna map"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:30 ../gui/wxpython/menustrings.py:55
 msgid "Common import formats"
@@ -1258,9 +1208,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:33
-msgid ""
-"Create a raster map from an assemblage of many coordinates using univariate "
-"statistics."
+msgid "Create a raster map from an assemblage of many coordinates using univariate statistics."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:34
@@ -1293,11 +1241,8 @@
 msgstr "ESRI ASCII grid"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:41
-msgid ""
-"Converts an ESRI ARC/INFO ascii raster file (GRID) into a (binary) raster "
-"map layer."
-msgstr ""
-"Konwertuje ESRI ARC/INFO ascii rastr (GRID) na (binarną) mapę rastrową."
+msgid "Converts an ESRI ARC/INFO ascii raster file (GRID) into a (binary) raster map layer."
+msgstr "Konwertuje ESRI ARC/INFO ascii rastr (GRID) na (binarną) mapę rastrową."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:42
 msgid "GRIDATB.FOR import"
@@ -1305,8 +1250,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:43
 msgid "Imports GRIDATB.FOR map file (TOPMODEL) into GRASS raster map"
-msgstr ""
-"Importuje plik mapy GRIDATB.FOR (TOPMODEL) do rastrowego formatu GRASS."
+msgstr "Importuje plik mapy GRIDATB.FOR (TOPMODEL) do rastrowego formatu GRASS."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:44
 #, fuzzy
@@ -1338,12 +1282,8 @@
 msgstr "Terra ASTER HDF"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:51
-msgid ""
-"Georeference, rectify and import Terra-ASTER imagery and relative DEM's "
-"using gdalwarp."
-msgstr ""
-"Nadaje georeferencje, rektyfikuje i importuje zobrazowania w formacie Terra-"
-"ASTER i związane DEM przy pomocy gdalwarp."
+msgid "Georeference, rectify and import Terra-ASTER imagery and relative DEM's using gdalwarp."
+msgstr "Nadaje georeferencje, rektyfikuje i importuje zobrazowania w formacie Terra-ASTER i związane DEM przy pomocy gdalwarp."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:52
 msgid "WMS import"
@@ -1366,9 +1306,8 @@
 msgstr "Tworzy mapę wektorową z pliku punktów lub wektorów ASCII."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:59
-#, fuzzy
 msgid "ASCII points as a vector lines"
-msgstr "Punkty ASCII"
+msgstr "Punkty ASCII na linie wektorowe"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:60
 msgid "Import ASCII x,y[,z] coordinates as a series of lines."
@@ -1388,9 +1327,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:64
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Converts all older versions of GRASS vector maps in current mapset to "
-"current format."
+msgid "Converts all older versions of GRASS vector maps in current mapset to current format."
 msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:65
@@ -1422,42 +1359,34 @@
 msgstr "GPS Garmin"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:72
-msgid ""
-"Download waypoints, routes, and tracks from a Garmin GPS receiver into a "
-"vector map."
-msgstr ""
-"Wczytaj punkty nawigacyjne, trasy i ślady z dobiornika GPS Garmin do mapy "
-"wektorowej."
+msgid "Download waypoints, routes, and tracks from a Garmin GPS receiver into a vector map."
+msgstr "Wczytaj punkty nawigacyjne, trasy i ślady z dobiornika GPS Garmin do mapy wektorowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:73
 msgid "GPSBabel GPS import"
 msgstr "GPSBabel GPS"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:74
-msgid ""
-"Import waypoints, routes, and tracks from a GPS receiver or GPS download "
-"file into a vector map."
-msgstr ""
-"Wczytuje punkty nawigacyjne, trasy i ślady z pliku dobiornika GPS do mapy "
-"wektorowej."
+msgid "Import waypoints, routes, and tracks from a GPS receiver or GPS download file into a vector map."
+msgstr "Wczytuje punkty nawigacyjne, trasy i ślady z pliku dobiornika GPS do mapy wektorowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:75
 msgid "Geonames import"
 msgstr "Geonames"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:76
+#, fuzzy
 msgid "Imports geonames.org country files into a GRASS vector points map."
-msgstr ""
+msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:77
 msgid "GEOnet import"
 msgstr "GEOnet"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:78
-msgid ""
-"Imports US-NGA GEOnet Names Server (GNS) country files into a GRASS vector "
-"points map."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Imports US-NGA GEOnet Names Server (GNS) country files into a GRASS vector points map."
+msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:79
 #, fuzzy
@@ -1479,20 +1408,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:83
 msgid "Convert a 3D ASCII raster text file into a (binary) 3D raster map layer"
-msgstr ""
-"Konwertuje tekstowy plik rastrowy 3D ASCII na binarną mapę rastrową 3D."
+msgstr "Konwertuje tekstowy plik rastrowy 3D ASCII na binarną mapę rastrową 3D."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:84
 msgid "Vis5D import"
 msgstr "Vis5D"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:85
-msgid ""
-"import of 3-dimensional Vis5D files (i.e. the v5d file with 1 variable and 1 "
-"time step)"
-msgstr ""
-"Importuje trójwymiarowe pliki Vis5D (np. plik v5d z 1 zmienną i 1 "
-"znacznikiem czasu)"
+msgid "import of 3-dimensional Vis5D files (i.e. the v5d file with 1 variable and 1 time step)"
+msgstr "Importuje trójwymiarowe pliki Vis5D (np. plik v5d z 1 zmienną i 1 znacznikiem czasu)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:86
 msgid "Import database table"
@@ -1527,13 +1451,11 @@
 msgstr "Konwertuje warstwę mapy rastrowej na plik tekstowy ASCII."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:94
-#, fuzzy
 msgid "ASCII x,y,z points export"
 msgstr "do ASCII x,y,z"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:95
-msgid ""
-"Export a raster map to a text file as x,y,z values based on cell centers."
+msgid "Export a raster map to a text file as x,y,z values based on cell centers."
 msgstr "Eksportuje mapę rastrową do pliku tekstowego x,y,z."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:96
@@ -1561,12 +1483,10 @@
 msgstr "Eksportuje raster GRASS do binarnego Pliku-MAT"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:102
-#, fuzzy
 msgid "Raw binary array export"
 msgstr "do pliku binarnego"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:103
-#, fuzzy
 msgid "Exports a GRASS raster map to a binary array."
 msgstr "Eksportuje raster GRASS do szeregów binarnych."
 
@@ -1575,9 +1495,8 @@
 msgstr "do MPEG-1"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:105
-#, fuzzy
 msgid "Raster File Series to MPEG Conversion."
-msgstr "Program Konwersji Serii Plików Rastrowych do formatu MPG."
+msgstr "Konwersja Serii Plików Rastrowych do formatu MPEG."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:106
 msgid "PNG export"
@@ -1592,24 +1511,16 @@
 msgstr "do PPM"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:109
-msgid ""
-"Converts a GRASS raster map to a PPM image file at the pixel resolution of "
-"the currently defined region."
-msgstr ""
-"Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o "
-"rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
+msgid "Converts a GRASS raster map to a PPM image file at the pixel resolution of the currently defined region."
+msgstr "Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:110
 msgid "PPM from RGB export"
 msgstr "do PPM z warstw RGB"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:111
-msgid ""
-"Converts 3 GRASS raster layers (R,G,B) to a PPM image file at the pixel "
-"resolution of the CURRENTLY DEFINED REGION."
-msgstr ""
-"Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o "
-"rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
+msgid "Converts 3 GRASS raster layers (R,G,B) to a PPM image file at the pixel resolution of the CURRENTLY DEFINED REGION."
+msgstr "Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:112 ../gui/wxpython/menustrings.py:129
 msgid "POV-Ray export"
@@ -1617,20 +1528,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:113
 msgid "Converts a raster map layer into a height-field file for POVRAY."
-msgstr ""
-"Konwertuje warstwę mapy rastrowej do pliku 'height-field' dla formatu POVRAY."
+msgstr "Konwertuje warstwę mapy rastrowej do pliku 'height-field' dla formatu POVRAY."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:114
 msgid "TIFF export"
 msgstr "do TIFF"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:115
-msgid ""
-"Exports a GRASS raster map to a 8/24bit TIFF image file at the pixel "
-"resolution of the currently defined region."
-msgstr ""
-"Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o "
-"rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
+msgid "Exports a GRASS raster map to a 8/24bit TIFF image file at the pixel resolution of the currently defined region."
+msgstr "Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:116
 msgid "VRML export"
@@ -1654,7 +1560,6 @@
 msgstr "Eksport mapy wektorowej"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:122
-#, fuzzy
 msgid "Converts GRASS vector map to one of the supported OGR vector formats."
 msgstr "Konwertuje do jednego z dostępnych formatów wektorowych OGR."
 
@@ -1664,9 +1569,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:124
 msgid "Converts a GRASS binary vector map to a GRASS ASCII vector map."
-msgstr ""
-"Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS-a do wektorowej mapy GRASS-a typu "
-"ASCII."
+msgstr "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS-a do wektorowej mapy GRASS-a typu ASCII."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:125
 msgid "DXF export"
@@ -1681,11 +1584,8 @@
 msgstr "do różnych formatów GPS"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:128
-msgid ""
-"Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GpsBabel."
-msgstr ""
-"Eksportuje mapę wektorową do odbiornika GPS lub pliku obsługiwanego przez "
-"bibliotekę GPSBabel."
+msgid "Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GpsBabel."
+msgstr "Eksportuje mapę wektorową do odbiornika GPS lub pliku obsługiwanego przez bibliotekę GPSBabel."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:130
 msgid "Converts to POV-Ray format, GRASS x,y,z -> POV-Ray x,z,y"
@@ -1732,7 +1632,6 @@
 msgstr "Eksport tabeli atrybutów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:143
-#, fuzzy
 msgid "Common export formats using OGR"
 msgstr "do popularnych formatów   /GDAL/"
 
@@ -1746,14 +1645,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:147
 msgid "Link GDAL supported raster data as a pseudo GRASS raster map layer."
-msgstr ""
-"Tworzy link rastrowych plików wspieranych przez GDAL do binarnej mapy "
-"rastrowej."
+msgstr "Tworzy link rastrowych plików wspieranych przez GDAL do binarnej mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:149
 msgid "Creates a new pseudo-vector map as a link to an OGR-supported layer."
-msgstr ""
-"Tworzy nową warstwę wektorową jako link do warstwy OGR tylko do odczytu."
+msgstr "Tworzy nową warstwę wektorową jako link do warstwy OGR tylko do odczytu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:150
 msgid "Manage maps and volumes"
@@ -1764,10 +1660,7 @@
 msgstr "Kopiuj"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:152
-msgid ""
-"Copies available data files in the user's current mapset search path and "
-"location to the appropriate element directories under the user's current "
-"mapset."
+msgid "Copies available data files in the user's current mapset search path and location to the appropriate element directories under the user's current mapset."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:153
@@ -1775,9 +1668,7 @@
 msgstr "Lista"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:154 ../gui/wxpython/menustrings.py:156
-msgid ""
-"Lists available GRASS data base files of the user-specified data type to "
-"standard output."
+msgid "Lists available GRASS data base files of the user-specified data type to standard output."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:155
@@ -1815,7 +1706,6 @@
 msgstr "Raster do wektora"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:165
-#, fuzzy
 msgid "Converts a raster map into a vector map layer."
 msgstr "Konwertuje mapę rastrową do warstwy wektorowej."
 
@@ -1848,11 +1738,8 @@
 msgstr "Wektor do bryły rastrowej 3D"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:173
-msgid ""
-"Converts a binary GRASS vector map (only points) layer into a 3D GRASS "
-"raster map layer."
-msgstr ""
-"Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS (punkty) do mapy rastrowej 3D GRASS."
+msgid "Converts a binary GRASS vector map (only points) layer into a 3D GRASS raster map layer."
+msgstr "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS (punkty) do mapy rastrowej 3D GRASS."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:174
 msgid "2D vector to 3D vector"
@@ -1915,15 +1802,12 @@
 msgstr "Kąty/odległości do współrzędnych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:191
-msgid ""
-"A simple utility for converting bearing and distance measurements to "
-"coordinates and vice versa."
+msgid "A simple utility for converting bearing and distance measurements to coordinates and vice versa."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:193
-#, fuzzy
 msgid "Launch Cartographic Composer"
-msgstr "Uruchom modeler graficzny"
+msgstr "Uruchom kompozytor wydruków"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:194
 msgid "Launch script"
@@ -2011,9 +1895,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:216 ../gui/wxpython/menustrings.py:218
 msgid "Outputs and modifies the user's current GRASS variable settings."
-msgstr ""
-"Wyświetla i modyfikuje bieżące ustawienia użytkownka zmiennych środowiska "
-"GRASS."
+msgstr "Wyświetla i modyfikuje bieżące ustawienia użytkownka zmiennych środowiska GRASS."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:217
 msgid "Change settings"
@@ -2052,9 +1934,7 @@
 msgstr "Ustaw"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:227
-msgid ""
-"Converts co-ordinate system descriptions (i.e. projection information) "
-"between various formats (including GRASS format)."
+msgid "Converts co-ordinate system descriptions (i.e. projection information) between various formats (including GRASS format)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:228
@@ -2074,14 +1954,12 @@
 msgstr "Konwertuj współrzędne pomiedzy odwzorowaniami (cs2cs)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:232
-#, fuzzy
 msgid "Install extension from add-ons"
 msgstr "Pobierz i zainstaluj nowe rozszerzenie z GRASS Addons"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:233
-#, fuzzy
 msgid "Install new extension from GRASS AddOns SVN repository."
-msgstr "Pobierz i zainstaluj nowe rozszerzenie z GRASS Addons"
+msgstr "Pobierz i zainstaluj nowe rozszerzenie z repozytorium GRASS Addons."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:234 ../gui/wxpython/menustrings.py:828
 msgid "Preferences"
@@ -2089,9 +1967,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:235
 msgid "User GUI preferences (display font, commands, digitizer, etc.)"
-msgstr ""
-"Preferencje użytkownika GUI (czcionka wyświetlania, komendy, digitajzer, "
-"itp.)"
+msgstr "Preferencje użytkownika GUI (czcionka wyświetlania, komendy, digitajzer, itp.)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:236
 msgid "&Raster"
@@ -2106,9 +1982,7 @@
 msgstr "Wektoryzacja rastra /wymaga XTerm/ (r.digit)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:239
-msgid ""
-"Interactive tool used to draw and save vector features on a graphics monitor "
-"using a pointing device (mouse) and save to a raster map."
+msgid "Interactive tool used to draw and save vector features on a graphics monitor using a pointing device (mouse) and save to a raster map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:240
@@ -2180,10 +2054,7 @@
 msgstr "Próbkowanie z użyciem funkcji sklejalnych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:257
-msgid ""
-"Reinterpolates and optionally computes topographic analysis from input "
-"raster map to a new raster map (possibly with different resolution) using "
-"regularized spline with tension and smoothing."
+msgid "Reinterpolates and optionally computes topographic analysis from input raster map to a new raster map (possibly with different resolution) using regularized spline with tension and smoothing."
 msgstr "Próbkuje warstwę mapy rastrowej z użyciem funkcji sklejalnych."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:258 ../gui/wxpython/menustrings.py:540
@@ -2192,8 +2063,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:259
 msgid "Allows creation and/or modification of raster map layer support files."
-msgstr ""
-"Pozwala na tworzenie i/lub modyfikację plików dodatkowych dla map rastrowych."
+msgstr "Pozwala na tworzenie i/lub modyfikację plików dodatkowych dla map rastrowych."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:260
 msgid "Update map statistics"
@@ -2209,18 +2079,14 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:263
 msgid "Re-projects a raster map from one location to the current location."
-msgstr ""
-"Zmienia odwzorowanie mapy rastrowej kopiując go z innej lokacji do bieżącej "
-"lokacji."
+msgstr "Zmienia odwzorowanie mapy rastrowej kopiując go z innej lokacji do bieżącej lokacji."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:264
 msgid "Tiling"
 msgstr "Kafle"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:265
-msgid ""
-"Produces tilings of the source projection for use in the destination region "
-"and projection."
+msgid "Produces tilings of the source projection for use in the destination region and projection."
 msgstr "Generowanie zasięgu 'kafli' zadanego domyślnego regionu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:266 ../gui/wxpython/menustrings.py:542
@@ -2273,8 +2139,7 @@
 msgstr "Utwórz RGB"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:278
-msgid ""
-"Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map."
+msgid "Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:279 ../gui/wxpython/menustrings.py:679
@@ -2282,9 +2147,7 @@
 msgstr "RGB na HIS"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:280
-msgid ""
-"Generates red, green and blue raster map layers combining hue, intensity and "
-"saturation (HIS) values from user-specified input raster map layers."
+msgid "Generates red, green and blue raster map layers combining hue, intensity and saturation (HIS) values from user-specified input raster map layers."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:281
@@ -2312,12 +2175,8 @@
 msgstr "Buforuj rastry"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:287
-msgid ""
-"Creates a raster map layer showing buffer zones surrounding cells that "
-"contain non-NULL category values."
-msgstr ""
-"Tworzy rastrową warstwę mapy ukazującą strefy buforowe otaczające komórki "
-"rastra które zawierają wartości kategorii inne niż NULL"
+msgid "Creates a raster map layer showing buffer zones surrounding cells that contain non-NULL category values."
+msgstr "Tworzy rastrową warstwę mapy ukazującą strefy buforowe otaczające komórki rastra które zawierają wartości kategorii inne niż NULL"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:288
 msgid "Closest points"
@@ -2325,8 +2184,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:289
 msgid "Locates the closest points between objects in two raster maps."
-msgstr ""
-"Lokalizuje najbliższe punkty pomiędzy obiektami na dwóch mapach rastrowych."
+msgstr "Lokalizuje najbliższe punkty pomiędzy obiektami na dwóch mapach rastrowych."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:290
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:352
@@ -2358,28 +2216,16 @@
 msgstr "Pływające okno"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:296
-msgid ""
-"Makes each cell category value a function of the category values assigned to "
-"the cells around it, and stores new cell values in an output raster map "
-"layer."
-msgstr ""
-"Czyni wartość kategorii każdej komórki rastra funkcją wartości kategorii "
-"przypisanych do komórek dookoła niej, i zachowuje nową wartość komórki w "
-"wyjściowej wastwie mapy rastrowej."
+msgid "Makes each cell category value a function of the category values assigned to the cells around it, and stores new cell values in an output raster map layer."
+msgstr "Czyni wartość kategorii każdej komórki rastra funkcją wartości kategorii przypisanych do komórek dookoła niej, i zachowuje nową wartość komórki w wyjściowej wastwie mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:297
 msgid "Neighborhood points"
 msgstr "Punkty sąsiedztwa"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:298
-msgid ""
-"Makes each cell value a function of the attribute values assigned to the "
-"vector points or centroids around it, and stores new cell values in an "
-"output raster map layer."
-msgstr ""
-"Czyni wartość kategorii każdej komórki rastra funkcją wartości kategorii "
-"przypisanych do komórek dookoła niej, i zachowuje nową wartość komórki w "
-"wyjściowej wastwie mapy rastrowej."
+msgid "Makes each cell value a function of the attribute values assigned to the vector points or centroids around it, and stores new cell values in an output raster map layer."
+msgstr "Czyni wartość kategorii każdej komórki rastra funkcją wartości kategorii przypisanych do komórek dookoła niej, i zachowuje nową wartość komórki w wyjściowej wastwie mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:299
 msgid "Overlay rasters"
@@ -2390,37 +2236,24 @@
 msgstr "Produkt poprzecznego łączenia rastrów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:301
-msgid ""
-"Creates a cross product of the category values from multiple raster map "
-"layers."
-msgstr ""
-"Tworzy produkt przejściowy wartości kategorii ze złożonych warstw map "
-"rastrowych"
+msgid "Creates a cross product of the category values from multiple raster map layers."
+msgstr "Tworzy produkt przejściowy wartości kategorii ze złożonych warstw map rastrowych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:302
 msgid "Raster series"
 msgstr "Serie rastrów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:303
-msgid ""
-"Makes each output cell value a function of the values assigned to the "
-"corresponding cells in the input raster map layers."
-msgstr ""
-"Czyni wartość komórek wynikowego rastra funkcją wartości przypisanych do "
-"odpowiadających komórek wejściowych warstw rastrowych."
+msgid "Makes each output cell value a function of the values assigned to the corresponding cells in the input raster map layers."
+msgstr "Czyni wartość komórek wynikowego rastra funkcją wartości przypisanych do odpowiadających komórek wejściowych warstw rastrowych."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:304
 msgid "Patch raster maps"
 msgstr "Uzupełnij komórki bez danych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:305
-msgid ""
-"Creates a composite raster map layer by using known category values from one "
-"(or more) map layer(s) to fill in areas of \"no data\" in another map layer."
-msgstr ""
-"Tworzy złożoną warstwę mapy rastrowej używając znanych kategorii wartości "
-"jednej (lub więcej) warstw(y) do wypełnienia obszarów \"no data\" w innej "
-"warstwie mapy."
+msgid "Creates a composite raster map layer by using known category values from one (or more) map layer(s) to fill in areas of \"no data\" in another map layer."
+msgstr "Tworzy złożoną warstwę mapy rastrowej używając znanych kategorii wartości jednej (lub więcej) warstw(y) do wypełnienia obszarów \"no data\" w innej warstwie mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:306
 msgid "Statistical overlay"
@@ -2448,8 +2281,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:312
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Calculates cast shadow areas from sun position and elevation raster map."
+msgid "Calculates cast shadow areas from sun position and elevation raster map."
 msgstr "Oblicza shape index z mapy rastrowej GRASS"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:313
@@ -2461,29 +2293,16 @@
 msgstr "Oblicz skumulowany koszt przemieszczenia pomiędzy dwiema lokalizacjami"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:315
-msgid ""
-"Outputs a raster map layer showing the anisotropic cumulative cost of moving "
-"between different geographic locations on an input elevation raster map "
-"layer whose cell category values represent elevation combined with an input "
-"raster map layer whose cell values represent friction cost."
-msgstr ""
-"Tworzy warstwę mapy rastrowej ukazującą skumulowany koszt przemieszczania "
-"się pomiędzy dwoma lokalizacjami geograficznymi na wejściowej warstwie "
-"rastrowej, której wartości kategorii komórek rastra reprezentują koszt."
+msgid "Outputs a raster map layer showing the anisotropic cumulative cost of moving between different geographic locations on an input elevation raster map layer whose cell category values represent elevation combined with an input raster map layer whose cell values represent friction cost."
+msgstr "Tworzy warstwę mapy rastrowej ukazującą skumulowany koszt przemieszczania się pomiędzy dwoma lokalizacjami geograficznymi na wejściowej warstwie rastrowej, której wartości kategorii komórek rastra reprezentują koszt."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:316
 msgid "Cost surface"
 msgstr "Powierzchnia kosztu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:317
-msgid ""
-"Creates a raster map showing the cumulative cost of moving between different "
-"geographic locations on an input raster map whose cell category values "
-"represent cost."
-msgstr ""
-"Tworzy warstwę mapy rastrowej ukazującą skumulowany koszt przemieszczania "
-"się pomiędzy dwoma lokalizacjami geograficznymi na wejściowej warstwie "
-"rastrowej, której wartości kategorii komórek rastra reprezentują koszt."
+msgid "Creates a raster map showing the cumulative cost of moving between different geographic locations on an input raster map whose cell category values represent cost."
+msgstr "Tworzy warstwę mapy rastrowej ukazującą skumulowany koszt przemieszczania się pomiędzy dwoma lokalizacjami geograficznymi na wejściowej warstwie rastrowej, której wartości kategorii komórek rastra reprezentują koszt."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:318
 msgid "Least cost route or flow"
@@ -2508,13 +2327,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:323
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Generates raster maps of slope, aspect, curvatures and partial derivatives "
-"from a elevation raster map."
-msgstr ""
-"Tworzy rastrowe warstwy spadków, ekspozycji, krzywizn i częściowych "
-"pochodnych z rastrowej mapy rzeczywistych wysokości. Ekspozycja jest "
-"obliczana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od wschodu."
+msgid "Generates raster maps of slope, aspect, curvatures and partial derivatives from a elevation raster map."
+msgstr "Tworzy rastrowe warstwy spadków, ekspozycji, krzywizn i częściowych pochodnych z rastrowej mapy rzeczywistych wysokości. Ekspozycja jest obliczana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od wschodu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:324
 msgid "Terrain parameters"
@@ -2546,8 +2360,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:331
 msgid "Generates a raster map layer of distance to features in input layer."
-msgstr ""
-"Tworzy warstwę mapy rastrowej obrazującą odległość do najbliższego obiektu."
+msgstr "Tworzy warstwę mapy rastrowej obrazującą odległość do najbliższego obiektu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:332
 msgid "Horizon angle"
@@ -2566,12 +2379,8 @@
 msgstr "Obszary ciągłe"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:336
-msgid ""
-"Recategorizes data in a raster map by grouping cells that form physically "
-"discrete areas into unique categories."
-msgstr ""
-"Zmienia kategorie danych w mapie rastrowej poprzez grupowanie komórek "
-"rastra, które formują fizycznie wydzielone obszary, na kategorie unikalne."
+msgid "Recategorizes data in a raster map by grouping cells that form physically discrete areas into unique categories."
+msgstr "Zmienia kategorie danych w mapie rastrowej poprzez grupowanie komórek rastra, które formują fizycznie wydzielone obszary, na kategorie unikalne."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:337
 msgid "Grow"
@@ -2579,9 +2388,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:338
 msgid "Generates a raster map layer with contiguous areas grown by one cell."
-msgstr ""
-"Generuje warstwę mapy rastrowej z ciągłymi obszarami powiększonymi o jedną "
-"komórkę."
+msgstr "Generuje warstwę mapy rastrowej z ciągłymi obszarami powiększonymi o jedną komórkę."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:339
 msgid "Thin"
@@ -2590,9 +2397,7 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:340
 #, fuzzy
 msgid "Thins non-zero cells that denote linear features in a raster map."
-msgstr ""
-"Wycienia niezerowe komórki rastra, które tworzą struktury liniowe na mapach "
-"rastrowych"
+msgstr "Wycienia niezerowe komórki rastra, które tworzą struktury liniowe na mapach rastrowych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:341
 msgid "Hydrologic modeling"
@@ -2603,12 +2408,8 @@
 msgstr "Wyznacz wysokości cieków"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:343
-msgid ""
-"Takes vector stream data, transforms it to raster and subtracts depth from "
-"the output DEM."
-msgstr ""
-"Na podstawie wektorowego przebiegu cieków, wyznacza z rastrowego modelu "
-"terenu wysokości cieków."
+msgid "Takes vector stream data, transforms it to raster and subtracts depth from the output DEM."
+msgstr "Na podstawie wektorowego przebiegu cieków, wyznacza z rastrowego modelu terenu wysokości cieków."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:344
 msgid "Fill lake"
@@ -2624,12 +2425,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:347
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Filters and generates a depressionless elevation map and a flow direction "
-"map from a given elevation raster map."
-msgstr ""
-"Filtruje rastrową mapę modelu terenu i generuje mapę powierzchni pozbawionej "
-"depresji oraz mapę linii spływu."
+msgid "Filters and generates a depressionless elevation map and a flow direction map from a given elevation raster map."
+msgstr "Filtruje rastrową mapę modelu terenu i generuje mapę powierzchni pozbawionej depresji oraz mapę linii spływu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:348
 msgid "Flow accumulation"
@@ -2644,9 +2441,7 @@
 msgstr "Linie spływu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:351
-msgid ""
-"Construction of slope curves (flowlines), flowpath lengths, and flowline "
-"densities (upslope areas) from a raster digital elevation model (DEM)."
+msgid "Construction of slope curves (flowlines), flowpath lengths, and flowline densities (upslope areas) from a raster digital elevation model (DEM)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:352
@@ -2662,9 +2457,7 @@
 msgstr "Modelowanie erozji sedymentów, transportu i depozycji (SIMWE)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:355
-msgid ""
-"Sediment transport and erosion/deposition simulation using path sampling "
-"method (SIMWE)."
+msgid "Sediment transport and erosion/deposition simulation using path sampling method (SIMWE)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:356
@@ -2698,7 +2491,6 @@
 msgstr "Analiza zlewni"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:363
-#, fuzzy
 msgid "Watershed basin analysis program."
 msgstr "Program do analiz działów wodnych zlewni."
 
@@ -2708,17 +2500,14 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:365
 msgid "Watershed basin creation program."
-msgstr ""
-"Program do wyznaczania obszaru zlewni na podstawie mapy kierunku spływów."
+msgstr "Program do wyznaczania obszaru zlewni na podstawie mapy kierunku spływów."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:366 ../gui/wxpython/menustrings.py:741
 msgid "Groundwater modeling"
 msgstr "Modelowanie wód gruntowych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:367
-msgid ""
-"Numerical calculation program for transient, confined and unconfined "
-"groundwater flow in two dimensions."
+msgid "Numerical calculation program for transient, confined and unconfined groundwater flow in two dimensions."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:368
@@ -2730,9 +2519,7 @@
 msgstr "Ustawienia (wymaga XTerm)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:370
-msgid ""
-"Interactive tool used to setup the sampling and analysis framework that will "
-"be used by the other r.le programs."
+msgid "Interactive tool used to setup the sampling and analysis framework that will be used by the other r.le programs."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:371
@@ -2740,9 +2527,7 @@
 msgstr "Analiza charakterystyk krajobrazu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:372
-msgid ""
-"Contains a set of measures for attributes, diversity, texture, "
-"juxtaposition, and edge."
+msgid "Contains a set of measures for attributes, diversity, texture, juxtaposition, and edge."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:373
@@ -2750,16 +2535,11 @@
 msgstr "Analiza mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:374
-msgid ""
-"Calculates attribute, patch size, core (interior) size, shape, fractal "
-"dimension, and perimeter measures for sets of patches in a landscape."
+msgid "Calculates attribute, patch size, core (interior) size, shape, fractal dimension, and perimeter measures for sets of patches in a landscape."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:376
-msgid ""
-"Displays the boundary of each r.le patch and shows how the boundary is "
-"traced, displays the attribute, size, perimeter and shape indices for each "
-"patch and saves the data in an output file."
+msgid "Displays the boundary of each r.le patch and shows how the boundary is traced, displays the attribute, size, perimeter and shape indices for each patch and saves the data in an output file."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:377
@@ -2779,8 +2559,7 @@
 msgstr "Wykrywanie krawędzi"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:381
-msgid ""
-"Calculates edge density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
+msgid "Calculates edge density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:382
@@ -2796,9 +2575,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:385
-msgid ""
-"Calculates mean patch size index on a raster map, using a 4 neighbour "
-"algorithm"
+msgid "Calculates mean patch size index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
 msgstr "Oblicza shape index z mapy rastrowej GRASS"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:386
@@ -2830,8 +2607,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:393
-msgid ""
-"Calculates patch density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
+msgid "Calculates patch density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:394
@@ -2839,13 +2615,13 @@
 msgstr "Numer kategorii"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:395
-msgid ""
-"Calculates patch number index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm."
+msgid "Calculates patch number index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:396
+#, fuzzy
 msgid "Dominance's diversity"
-msgstr ""
+msgstr "Dominanceova diverzita"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:397 ../gui/wxpython/menustrings.py:403
 msgid "Calculates dominance's diversity index on a raster map"
@@ -2888,11 +2664,7 @@
 msgstr "Tempo rozprzestrzeniania się"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:408
-msgid ""
-"Generates three, or four raster map layers showing 1) the base "
-"(perpendicular) rate of spread (ROS), 2) the maximum (forward) ROS, 3) the "
-"direction of the maximum ROS, and optionally 4) the maximum potential "
-"spotting distance."
+msgid "Generates three, or four raster map layers showing 1) the base (perpendicular) rate of spread (ROS), 2) the maximum (forward) ROS, 3) the direction of the maximum ROS, and optionally 4) the maximum potential spotting distance."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:409
@@ -2900,9 +2672,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:410
-msgid ""
-"Recursively traces the least cost path backwards to cells from which the "
-"cumulative cost was determined."
+msgid "Recursively traces the least cost path backwards to cells from which the cumulative cost was determined."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:411
@@ -2910,10 +2680,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:412
-msgid ""
-"Simulates elliptically anisotropic spread on a graphics window and generates "
-"a raster map of the cumulative time of spread, given raster maps containing "
-"the rates of spread (ROS), the ROS directions and the spread origins."
+msgid "Simulates elliptically anisotropic spread on a graphics window and generates a raster map of the cumulative time of spread, given raster maps containing the rates of spread (ROS), the ROS directions and the spread origins."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:413
@@ -2933,9 +2700,7 @@
 msgstr "Reklasyfikuj według rozmiaru"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:417
-msgid ""
-"Reclasses a raster map greater or less than user specified area size (in "
-"hectares)."
+msgid "Reclasses a raster map greater or less than user specified area size (in hectares)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:418 ../gui/wxpython/menustrings.py:614
@@ -2943,12 +2708,8 @@
 msgstr "Reklasyfikuj"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:419
-msgid ""
-"Creates a new map layer whose category values are based upon a "
-"reclassification of the categories in an existing raster map layer."
-msgstr ""
-"Tworzy nową warstwę mapy, której kategorie są oparte na reklasyfikacji "
-"kategorii z istniejącej warstwy mapy rastrowej."
+msgid "Creates a new map layer whose category values are based upon a reclassification of the categories in an existing raster map layer."
+msgstr "Tworzy nową warstwę mapy, której kategorie są oparte na reklasyfikacji kategorii z istniejącej warstwy mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:420
 msgid "Recode"
@@ -2971,9 +2732,7 @@
 msgstr "Przeskaluj z histogramem"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:425
-msgid ""
-"Rescales histogram equalized the range of category values in a raster map "
-"layer."
+msgid "Rescales histogram equalized the range of category values in a raster map layer."
 msgstr "Przeskalowanie zakresu wartości kategorii w warstwie mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:426
@@ -2982,8 +2741,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:427
 msgid "Creates a raster map containing concentric rings around a given point."
-msgstr ""
-"Tworzy mapę rastrową zawierającą koncentryczne kręgi wokół zadanych pubktów."
+msgstr "Tworzy mapę rastrową zawierającą koncentryczne kręgi wokół zadanych pubktów."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:428
 msgid "Generate random cells"
@@ -3002,9 +2760,7 @@
 msgstr "Losowe komórki rastra i punkty wektorowe"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:432
-msgid ""
-"Creates a raster map layer and vector point map containing randomly located "
-"points."
+msgid "Creates a raster map layer and vector point map containing randomly located points."
 msgstr "Tworzy mapę rastrową i wektorową zawierającą losowe punkty."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:433
@@ -3024,9 +2780,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:437
-msgid ""
-"Generates a raster density map from vector point data using a moving kernel "
-"or optionally generates a vector density map on a vector network."
+msgid "Generates a raster density map from vector point data using a moving kernel or optionally generates a vector density map on a vector network."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:438
@@ -3034,10 +2788,7 @@
 msgstr "Utwórz powierzchnie"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:439
-msgid ""
-"GRASS module to produce a raster map layer of gaussian deviates whose mean "
-"and standard deviation can be expressed by the user. It uses a gaussian "
-"random number generator."
+msgid "GRASS module to produce a raster map layer of gaussian deviates whose mean and standard deviation can be expressed by the user. It uses a gaussian random number generator."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:440
@@ -3045,9 +2796,7 @@
 msgstr "Płaszczyzna"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:441
-msgid ""
-"Creates raster plane map given dip (inclination), aspect (azimuth) and one "
-"point."
+msgid "Creates raster plane map given dip (inclination), aspect (azimuth) and one point."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:442
@@ -3055,9 +2804,7 @@
 msgstr "Utwórz losowe powierzchnie"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:443
-msgid ""
-"Produces a raster map of uniform random deviates whose range can be "
-"expressed by the user."
+msgid "Produces a raster map of uniform random deviates whose range can be expressed by the user."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:444
@@ -3117,12 +2864,8 @@
 msgstr "Interpolacja IDW z punktów wektorowych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:458
-msgid ""
-"Surface interpolation from vector point data by Inverse Distance Squared "
-"Weighting."
-msgstr ""
-"Interpolacja powierzchni z punktów wektorowych metodą Inverse Distance "
-"Squared Weighting (IDW)."
+msgid "Surface interpolation from vector point data by Inverse Distance Squared Weighting."
+msgstr "Interpolacja powierzchni z punktów wektorowych metodą Inverse Distance Squared Weighting (IDW)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:459
 msgid "Raster contours"
@@ -3137,10 +2880,7 @@
 msgstr "Przepróbkowanie z użyciem  RST (regularized spline tension)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:462
-msgid ""
-"Spatial approximation and topographic analysis from given point or isoline "
-"data in vector format to floating point raster format using regularized "
-"spline with tension."
+msgid "Spatial approximation and topographic analysis from given point or isoline data in vector format to floating point raster format using regularized spline with tension."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:463
@@ -3156,8 +2896,7 @@
 msgstr "Wypełnij komórki NULL"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:466
-msgid ""
-"Fills no-data areas in raster maps using v.surf.rst splines interpolation"
+msgid "Fills no-data areas in raster maps using v.surf.rst splines interpolation"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:467 ../gui/wxpython/menustrings.py:722
@@ -3177,9 +2916,7 @@
 msgstr "Zarządzaj informacjami o kategoriach"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:471
-msgid ""
-"Manages category values and labels associated with user-specified raster map "
-"layers."
+msgid "Manages category values and labels associated with user-specified raster map layers."
 msgstr "Tworzy/modyfikuje paletę kolorów związaną z warstwą mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:472
@@ -3204,9 +2941,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:477
 msgid "Prints terse list of category values found in a raster map layer."
-msgstr ""
-"Wyświetla zwięzłą listę wartości kategorii znajdujących się w warstwie mapy "
-"rastrowej."
+msgstr "Wyświetla zwięzłą listę wartości kategorii znajdujących się w warstwie mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:478
 msgid "Sum category values"
@@ -3229,9 +2964,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:483
-msgid ""
-"Calculates the volume of data \"clumps\", and (optionally) produces a GRASS "
-"vector points map containing the calculated centroids of these clumps."
+msgid "Calculates the volume of data \"clumps\", and (optionally) produces a GRASS vector points map containing the calculated centroids of these clumps."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:484
@@ -3248,8 +2981,7 @@
 msgstr "Statystyki mapy rastrowej"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:487
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics from the non-null cells of a raster map."
+msgid "Calculates univariate statistics from the non-null cells of a raster map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:488
@@ -3258,39 +2990,29 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:489
 msgid "Outputs the raster map layer values lying on user-defined line(s)."
-msgstr ""
-"Tworzy plik wartości mapy rastrowej leżących na linii/liniach zdefiniowanych "
-"przez użytkownika."
+msgstr "Tworzy plik wartości mapy rastrowej leżących na linii/liniach zdefiniowanych przez użytkownika."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:490
 msgid "Sample transects (bearing/distance)"
 msgstr "Próbkuj wartości wzdłuż przecięć"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:491
-msgid ""
-"Outputs raster map layer values lying along user defined transect line(s)."
-msgstr ""
-"Tworzy plik wartości mapy rastrowej leżących na linii/liniach zdefiniowanych "
-"przez użytkownika."
+msgid "Outputs raster map layer values lying along user defined transect line(s)."
+msgstr "Tworzy plik wartości mapy rastrowej leżących na linii/liniach zdefiniowanych przez użytkownika."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:492
 msgid "Covariance/correlation"
 msgstr "Kowariancja/korelacja"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:493
-msgid ""
-"Outputs a covariance/correlation matrix for user-specified raster map layer"
-"(s)."
-msgstr ""
-"Tworzy matrycę kowariancji/korelacji dla określonej przez użytkownika "
-"warstwy/warstw mapy rastrowej."
+msgid "Outputs a covariance/correlation matrix for user-specified raster map layer(s)."
+msgstr "Tworzy matrycę kowariancji/korelacji dla określonej przez użytkownika warstwy/warstw mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:494
 msgid "Linear regression"
 msgstr "Regresja linearna"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:495
-#, fuzzy
 msgid "Calculates linear regression from two raster maps: y = a + b*x"
 msgstr "Oblicza regresję linearną dla dwóch map rastrowych: y = a + b*x"
 
@@ -3299,9 +3021,7 @@
 msgstr "Sumuj wartości kategorii"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:497
-msgid ""
-"Tabulates the mutual occurrence (coincidence) of categories for two raster "
-"map layers."
+msgid "Tabulates the mutual occurrence (coincidence) of categories for two raster map layers."
 msgstr "Przeskalowanie zakresu wartości kategorii w warstwie mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:498
@@ -3334,9 +3054,7 @@
 msgstr "Edytuj mapę wektorową /nie interaktywnie/"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:505
-msgid ""
-"Edits a vector map, allows adding, deleting and modifying selected vector "
-"features."
+msgid "Edits a vector map, allows adding, deleting and modifying selected vector features."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:506
@@ -3353,8 +3071,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:509
 msgid "Rebuilds topology on all vector maps in the current mapset."
-msgstr ""
-"Przebudowuje topologię dla wszystkich map wektorowych w bieżącym mapsecie."
+msgstr "Przebudowuje topologię dla wszystkich map wektorowych w bieżącym mapsecie."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:510
 msgid "Clean vector map"
@@ -3425,9 +3142,7 @@
 msgstr "Granice regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:527
-msgid ""
-"Dissolves boundaries between adjacent areas sharing a common category number "
-"or attribute."
+msgid "Dissolves boundaries between adjacent areas sharing a common category number or attribute."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:528
@@ -3452,8 +3167,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:533
 msgid "Creates paint labels for a vector map from attached attributes."
-msgstr ""
-"Tworzy etykiety dla mapt wektorowej na podstawie dołączonej tabeli atrybutów."
+msgstr "Tworzy etykiety dla mapt wektorowej na podstawie dołączonej tabeli atrybutów."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:534
 msgid "Create optimally placed labels"
@@ -3468,12 +3182,8 @@
 msgstr "Transformuj mapę wektorową"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:537
-msgid ""
-"Performs an affine transformation (shift, scale and rotate, or GPCs) on "
-"vector map."
-msgstr ""
-"Wykonuje transformację afiniczną (przesuń, skaluj i obróć, lub GPC) mapy "
-"wektorowej."
+msgid "Performs an affine transformation (shift, scale and rotate, or GPCs) on vector map."
+msgstr "Wykonuje transformację afiniczną (przesuń, skaluj i obróć, lub GPC) mapy wektorowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:538
 msgid "Reproject vector map"
@@ -3481,17 +3191,14 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:539
 msgid "Re-projects a vector map from one location to the current location."
-msgstr ""
-"Zmienia odwzorowanie mapy rastrowej kopiując go z innej lokacji do bieżącej "
-"lokacji."
+msgstr "Zmienia odwzorowanie mapy rastrowej kopiując go z innej lokacji do bieżącej lokacji."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:541
 msgid "Updates vector map metadata."
 msgstr "Aktualizuje metadane mapy wektorowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:544
-msgid ""
-"Set color rules for features in a vector using a numeric attribute column."
+msgid "Set color rules for features in a vector using a numeric attribute column."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:546
@@ -3503,9 +3210,7 @@
 msgstr "Zapytanie według atrybutów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:548
-msgid ""
-"Selects vector objects from an existing vector map and creates a new map "
-"containing only the selected objects."
+msgid "Selects vector objects from an existing vector map and creates a new map containing only the selected objects."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:549
@@ -3521,8 +3226,7 @@
 msgstr "Wybierz względem innej mapy wektorowej"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:552
-msgid ""
-"Selects features from vector map (A) by features from other vector map (B)."
+msgid "Selects features from vector map (A) by features from other vector map (B)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:553
@@ -3530,8 +3234,7 @@
 msgstr "Buforuj wektory"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:554
-msgid ""
-"Creates a buffer around features of given type (areas must contain centroid)."
+msgid "Creates a buffer around features of given type (areas must contain centroid)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:555
@@ -3551,9 +3254,7 @@
 msgstr "Wykryj obszary wewnętrzne"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:559
-msgid ""
-"Building contour determination and Region Growing algorithm for determining "
-"the building inside"
+msgid "Building contour determination and Region Growing algorithm for determining the building inside"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:560
@@ -3561,9 +3262,7 @@
 msgstr "Popraw i przeklasyfikuj obiekty"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:561
-msgid ""
-"Correction of the v.lidar.growing output. It is the last of the three "
-"algorithms for LIDAR filtering."
+msgid "Correction of the v.lidar.growing output. It is the last of the three algorithms for LIDAR filtering."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:562
@@ -3591,9 +3290,7 @@
 msgstr "Utwórz punkty/segmenty"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:568
-msgid ""
-"Creates points/segments from input lines, linear reference system and "
-"positions read from stdin or a file."
+msgid "Creates points/segments from input lines, linear reference system and positions read from stdin or a file."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:569
@@ -3601,9 +3298,7 @@
 msgstr "Znajdź ID linii i odchyłkę"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:570
-msgid ""
-"Finds line id and real km+offset for given points in vector map using linear "
-"reference system."
+msgid "Finds line id and real km+offset for given points in vector map using linear reference system."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:571
@@ -3611,9 +3306,7 @@
 msgstr "Najbliższe obiekty"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:572
-msgid ""
-"Finds the nearest element in vector map 'to' for elements in vector map "
-"'from'."
+msgid "Finds the nearest element in vector map 'to' for elements in vector map 'from'."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:573
@@ -3657,24 +3350,20 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:583
-msgid ""
-"Computes shortest distance via the network between the given sets of "
-"features."
+msgid "Computes shortest distance via the network between the given sets of features."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:584
-#, fuzzy
 msgid "Shortest path using timetables"
-msgstr "Najkrótsza trasa"
+msgstr "Najkrótsza trasa za pomocą rozkładów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:585
 msgid "Finds shortest path using timetables."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:586
-#, fuzzy
 msgid "Shortest path for all pairs"
-msgstr "Najkrótsza trasa"
+msgstr "Najkrótsza trasa dla wszystkich par"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:587
 msgid "Computes the shortest path between all pairs of nodes in the network."
@@ -3727,9 +3416,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:599
-msgid ""
-"Computes degree, centrality, betweeness, closeness and eigenvector "
-"centrality measures in the network."
+msgid "Computes degree, centrality, betweeness, closeness and eigenvector centrality measures in the network."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:600
@@ -3770,8 +3457,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:610
 msgid "Create a new vector map layer by combining other vector map layers."
-msgstr ""
-"Tworzy nową warstwę wektorową przez połączenie innych warstw wektorowych."
+msgstr "Tworzy nową warstwę wektorową przez połączenie innych warstw wektorowych."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:611
 msgid "Change attributes"
@@ -3786,9 +3472,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:615
-msgid ""
-"Changes vector category values for an existing vector map according to "
-"results of SQL queries or a value in attribute table column."
+msgid "Changes vector category values for an existing vector map according to results of SQL queries or a value in attribute table column."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:616
@@ -3816,9 +3500,7 @@
 msgstr "Triangulacja Delonego"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:622
-msgid ""
-"Creates a Delaunay triangulation from an input vector map containing points "
-"or centroids."
+msgid "Creates a Delaunay triangulation from an input vector map containing points or centroids."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:623
@@ -3826,9 +3508,7 @@
 msgstr "Diagram Woronoja/poligony Thiessena"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:624
-msgid ""
-"Creates a Voronoi diagram from an input vector map containing points or "
-"centroids."
+msgid "Creates a Voronoi diagram from an input vector map containing points or centroids."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:625
@@ -3848,8 +3528,7 @@
 msgstr "z bazy danych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:629
-msgid ""
-"Creates new vector (points) map from database table containing coordinates."
+msgid "Creates new vector (points) map from database table containing coordinates."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:630
@@ -3897,9 +3576,7 @@
 msgstr "Modyfikuj atrybuty obszarów z rastra"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:641
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics from a raster map based on vector polygons "
-"and uploads statistics to new attribute columns."
+msgid "Calculates univariate statistics from a raster map based on vector polygons and uploads statistics to new attribute columns."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:642
@@ -3940,9 +3617,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:651
 msgid "Outputs basic information about a user-specified vector map."
-msgstr ""
-"Tworzy matrycę kowariancji/korelacji dla określonej przez użytkownika "
-"warstwy/warstw mapy rastrowej."
+msgstr "Tworzy matrycę kowariancji/korelacji dla określonej przez użytkownika warstwy/warstw mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:652
 msgid "Classify attribute data"
@@ -3973,9 +3648,7 @@
 msgstr "Aktualizuj statystyki atrybutów mapy punktowej"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:659
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics for attribute. Variance and standard "
-"deviation is calculated only for points if specified."
+msgid "Calculates univariate statistics for attribute. Variance and standard deviation is calculated only for points if specified."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:660
@@ -3983,9 +3656,7 @@
 msgstr "Aktualizuj statystyki kolumn atrybutów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:661
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics on selected table column for a GRASS vector "
-"map."
+msgid "Calculates univariate statistics on selected table column for a GRASS vector map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:662
@@ -4053,15 +3724,11 @@
 msgstr "HIS na RGB"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:678
-msgid ""
-"Transforms raster maps from HIS (Hue-Intensity-Saturation) color space to "
-"RGB (Red-Green-Blue) color space."
+msgid "Transforms raster maps from HIS (Hue-Intensity-Saturation) color space to RGB (Red-Green-Blue) color space."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:680
-msgid ""
-"Transforms raster maps from RGB (Red-Green-Blue) color space to HIS (Hue-"
-"Intensity-Saturation) color space."
+msgid "Transforms raster maps from RGB (Red-Green-Blue) color space to HIS (Hue-Intensity-Saturation) color space."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:681
@@ -4069,12 +3736,8 @@
 msgstr "Rektyfikacja obrazu lub rastra"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:682
-msgid ""
-"Rectifies an image by computing a coordinate transformation for each pixel "
-"in the image based on the control points."
-msgstr ""
-"Rektyfikuje obraz poprzez obliczenie transformacji współrzędnych dla każdego "
-"piksela obrazu (oparte na punktach kontrolnych)."
+msgid "Rectifies an image by computing a coordinate transformation for each pixel in the image based on the control points."
+msgstr "Rektyfikuje obraz poprzez obliczenie transformacji współrzędnych dla każdego piksela obrazu (oparte na punktach kontrolnych)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:683
 msgid "Ortho photo rectification (requires Xterm)"
@@ -4089,11 +3752,8 @@
 msgstr "Transformacja Brovey'a"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:686
-msgid ""
-"Brovey transform to merge multispectral and high-res panchromatic channels"
-msgstr ""
-"Transformacja Brovey'a do integracji multispektralnych i wysokiej "
-"rozdzielczości kanałów panchromatycznych."
+msgid "Brovey transform to merge multispectral and high-res panchromatic channels"
+msgstr "Transformacja Brovey'a do integracji multispektralnych i wysokiej rozdzielczości kanałów panchromatycznych."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:687
 msgid "Classify image"
@@ -4104,9 +3764,7 @@
 msgstr "Analiza skupień dla klasifikacji nienadzorowanej"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:689
-msgid ""
-"Generates spectral signatures for land cover types in an image using a "
-"clustering algorithm."
+msgid "Generates spectral signatures for land cover types in an image using a clustering algorithm."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:690
@@ -4122,21 +3780,15 @@
 msgstr "Klasyfikacja SMAP (Sequential maximum a posterior)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:693
-msgid ""
-"Performs contextual image classification using sequential maximum a "
-"posteriori (SMAP) estimation."
-msgstr ""
-"Przeprowadza klasyfikację kontekstową obrazu przy użyciu (SMAP) -sequential "
-"maxmum a posteriori."
+msgid "Performs contextual image classification using sequential maximum a posteriori (SMAP) estimation."
+msgstr "Przeprowadza klasyfikację kontekstową obrazu przy użyciu (SMAP) -sequential maxmum a posteriori."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:694
 msgid "Interactive input for supervised classification (requires Xterm)"
 msgstr "Interaktywny input dla klasifikacji nadzorowanej (wymaga Xterm)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:695
-msgid ""
-"Generates spectral signatures for an image by allowing the user to outline "
-"regions of interest."
+msgid "Generates spectral signatures for an image by allowing the user to outline regions of interest."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:696
@@ -4189,8 +3841,7 @@
 msgstr "Pasma spektralne"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:708
-msgid ""
-"Displays spectral response at user specified locations in group or images."
+msgid "Displays spectral response at user specified locations in group or images."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:709
@@ -4258,12 +3909,8 @@
 msgstr "Analiza Kappa"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:726
-msgid ""
-"Calculate error matrix and kappa parameter for accuracy assessment of "
-"classification result."
-msgstr ""
-"Oblicza matrycę błędów i parametru kappa dla oszacowania dokładności wyników "
-"klasyfikacji."
+msgid "Calculate error matrix and kappa parameter for accuracy assessment of classification result."
+msgstr "Oblicza matrycę błędów i parametru kappa dla oszacowania dokładności wyników klasyfikacji."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:727
 msgid "OIF for LandSat TM"
@@ -4302,8 +3949,9 @@
 msgstr "Maska 3D"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:736
+#, fuzzy
 msgid "Establishes the current working 3D raster mask."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można utworzyć profilu dla mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:737
 msgid "Volume calculator"
@@ -4318,17 +3966,11 @@
 msgstr "Przekrój"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:740
-msgid ""
-"Creates cross section 2D raster map from 3d raster map based on 2D elevation "
-"map"
-msgstr ""
-"Tworzy mapę rastrową przekroju (2D) mapy rastrowej 3D i mapy rastrowej "
-"wysokości (2D)"
+msgid "Creates cross section 2D raster map from 3d raster map based on 2D elevation map"
+msgstr "Tworzy mapę rastrową przekroju (2D) mapy rastrowej 3D i mapy rastrowej wysokości (2D)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:742
-msgid ""
-"Numerical calculation program for transient, confined groundwater flow in "
-"three dimensions"
+msgid "Numerical calculation program for transient, confined groundwater flow in three dimensions"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:743
@@ -4336,9 +3978,7 @@
 msgstr "Raster 3D z punktów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:744
-msgid ""
-"Interpolates point data to a G3D grid volume using regularized spline with "
-"tension (RST) algorithm."
+msgid "Interpolates point data to a G3D grid volume using regularized spline with tension (RST) algorithm."
 msgstr "Interpoluje dane punktowe do G3D za pomocą algorytmu RST."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:745
@@ -4351,9 +3991,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:747
 msgid "Outputs basic information about a user-specified 3D raster map layer."
-msgstr ""
-"Wyświetla podstawowe informacje dla określonej przez użytkownika warstwy "
-"mapy rastrowej 3D."
+msgstr "Wyświetla podstawowe informacje dla określonej przez użytkownika warstwy mapy rastrowej 3D."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:748
 msgid "Voxel statistics"
@@ -4368,9 +4006,7 @@
 msgstr "Statystyki"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:751
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics from the non-null 3d cells of a raster3d "
-"map."
+msgid "Calculates univariate statistics from the non-null 3d cells of a raster3d map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:752
@@ -4464,9 +4100,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:774
 msgid "Test database driver, database must exist and set by db.connect."
-msgstr ""
-"Testuje sterownik bazy danych, baza danych musi istnieć i być ustawiona przy "
-"pomocy db.connect"
+msgstr "Testuje sterownik bazy danych, baza danych musi istnieć i być ustawiona przy pomocy db.connect"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:775
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:191
@@ -4506,12 +4140,8 @@
 msgstr "Nowa tabela"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:784
-msgid ""
-"Creates and connects a new attribute table to a given layer of an existing "
-"vector map."
-msgstr ""
-"Tworzy i dodaje nową tabelę atrybutów do zadanej warstwy istniejącej mapy "
-"wektorowej."
+msgid "Creates and connects a new attribute table to a given layer of an existing vector map."
+msgstr "Tworzy i dodaje nową tabelę atrybutów do zadanej warstwy istniejącej mapy wektorowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:785
 msgid "Remove table"
@@ -4534,16 +4164,11 @@
 msgstr "Dodaj kolumny"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:790
-msgid ""
-"Adds one or more columns to the attribute table connected to a given vector "
-"map."
-msgstr ""
-"Dodaje jedną lub więcej kolumn do tabeli atrybutów połączonej z zadaną mapą "
-"wektorową."
+msgid "Adds one or more columns to the attribute table connected to a given vector map."
+msgstr "Dodaje jedną lub więcej kolumn do tabeli atrybutów połączonej z zadaną mapą wektorową."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:792
-msgid ""
-"Drops a column from the attribute table connected to a given vector map."
+msgid "Drops a column from the attribute table connected to a given vector map."
 msgstr "Usuwa kolumnę z tabeli atrybutów połączonej z zadaną mapą wektorową."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:793 ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:930
@@ -4551,21 +4176,16 @@
 msgstr "Zmień nazwę kolumny"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:794
-msgid ""
-"Renames a column in the attribute table connected to a given vector map."
-msgstr ""
-"Zmienia nazwę kolumny w tabeli atrybutów połączonej z zadaną mapą wektorową."
+msgid "Renames a column in the attribute table connected to a given vector map."
+msgstr "Zmienia nazwę kolumny w tabeli atrybutów połączonej z zadaną mapą wektorową."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:795
 msgid "Change values"
 msgstr "Aktualizuj dane"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:796
-msgid ""
-"Allows to update a column in the attribute table connected to a vector map."
-msgstr ""
-"Umożliwia aktualizację kolumny w tabeli atrybutów połączonej z mapą "
-"wektorową."
+msgid "Allows to update a column in the attribute table connected to a vector map."
+msgstr "Umożliwia aktualizację kolumny w tabeli atrybutów połączonej z mapą wektorową."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:797
 msgid "Reconnect vectors to database"
@@ -4814,9 +4434,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:701
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Color table already exists. Check out 'replace existing color table' to "
-"overwrite it."
+msgid "Color table already exists. Check out 'replace existing color table' to overwrite it."
 msgstr "Plik regionu <%s> już istnieje.Chcesz go nadpisać?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/histogram.py:176
@@ -5000,14 +4618,12 @@
 msgstr "Nazwa nowej %s do utworzenia"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:210
-#, fuzzy
 msgid "Insert existing 3D raster map"
-msgstr "Wprowadź istniejące %s"
+msgstr "Wprowadź istniejącą mapę rastrową 3D"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:212
-#, fuzzy
 msgid "Insert existing raster map"
-msgstr "Wprowadź istniejące %s"
+msgstr "Wprowadź istniejącą mapę rastrową"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:216
 msgid "Insert mapcalc function"
@@ -5063,19 +4679,19 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gpyshell.py:97
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Raster or vector map <%s> not found"
-msgstr "Mapa rastrowa <%s> nie odnaleziona"
+msgstr "Mapa rastrowa lub wektorowa <%s> nie została odnaleziona"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gpyshell.py:104
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Raster map <%s> added"
-msgstr "Mapa rastrowa <%s> nie odnaleziona"
+msgstr "Mapa rastrowa <%s> została dodana"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gpyshell.py:106
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Vector map <%s> added"
-msgstr "Nowa mapa wektorowa <%s> została utworzona"
+msgstr "Mapa wektorowa <%s> została dodana"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_dialogs.py:67
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3061
@@ -5086,8 +4702,7 @@
 #, python-format
 msgid ""
 "No attribute table linked to vector map <%(vector)s> found. %(msg)s\n"
-"You can disable this message from digitization settings. Or you can create "
-"and link attribute table to the vector map using Attribute Table Manager."
+"You can disable this message from digitization settings. Or you can create and link attribute table to the vector map using Attribute Table Manager."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_dialogs.py:90
@@ -5103,9 +4718,8 @@
 msgstr "Modyfikuj atrybuty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_dialogs.py:110
-#, fuzzy
 msgid "Define attributes"
-msgstr "Zmiana atrybutów"
+msgstr "Zdefiniuj atrybuty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_dialogs.py:112
 msgid "Display attributes"
@@ -5314,14 +4928,12 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1308
 msgid ""
-"Insufficient points defined and active (checked) for selected rectification "
-"method.\n"
+"Insufficient points defined and active (checked) for selected rectification method.\n"
 "3+ points needed for 1st order,\n"
 "6+ points for 2nd order, and\n"
 "10+ points for 3rd order."
 msgstr ""
-"Niedostateczna  ilość punktów zdefiniowanych i aktywnych do wybranej metody "
-"georektyfikacji.\n"
+"Niedostateczna  ilość punktów zdefiniowanych i aktywnych do wybranej metody georektyfikacji.\n"
 "3+ punkty potrzeba do georektyfikacji 1. rzędu,\n"
 "6+ punktów potrzeba do georektyfikacji 2. rzędu,\n"
 "10+ punktów potrzeba do georektyfikacji 3. rzędu"
@@ -5343,11 +4955,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1446
 #, python-format
-msgid ""
-"Vector map <%s> already exists. Change extension name and georectify again."
-msgstr ""
-"Mapa wektorowa <%s> już istnieje. Zmień nazwę rozszerzenia i spróbuj jeszcze "
-"raz."
+msgid "Vector map <%s> already exists. Change extension name and georectify again."
+msgstr "Mapa wektorowa <%s> już istnieje. Zmień nazwę rozszerzenia i spróbuj jeszcze raz."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1456
 msgid "For all vector maps georectified successfully,"
@@ -5476,11 +5085,8 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1038
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1390
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:968
-msgid ""
-"Apply and save changes to user settings file (default for next sessions)"
-msgstr ""
-"Zatwierdź zmiany bieżącej sesji do pliku ustawień użytkownika (domyślne dla "
-"następnej sesji)"
+msgid "Apply and save changes to user settings file (default for next sessions)"
+msgstr "Zatwierdź zmiany bieżącej sesji do pliku ustawień użytkownika (domyślne dla następnej sesji)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2373
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ogc_services.py:77
@@ -5570,9 +5176,8 @@
 msgstr "georektyfikacja 3. rzędu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2600
-#, fuzzy
 msgid "Select interpolation method:"
-msgstr "Wybierz wejściową mapę wektorową:"
+msgstr "Wybierz metodę interpolacji:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2611
 msgid "clip to computational region in target location"
@@ -5671,10 +5276,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:170
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:176
-msgid ""
-"Show/hide computational region extent (set with g.region). Display region "
-"drawn as a blue box inside the computational region, computational region "
-"inside a display region as a red box)."
+msgid "Show/hide computational region extent (set with g.region). Display region drawn as a blue box inside the computational region, computational region inside a display region as a red box)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:178
@@ -5685,9 +5287,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:182
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:188
-msgid ""
-"Constrain display resolution to computational region settings. Default value "
-"for new map displays can be set up in 'User GUI settings' dialog."
+msgid "Constrain display resolution to computational region settings. Default value for new map displays can be set up in 'User GUI settings' dialog."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:210
@@ -5699,9 +5299,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:214
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:220
-msgid ""
-"Reproject coordinates displayed in the statusbar. Projection can be defined "
-"in GUI preferences dialog (tab 'Display')"
+msgid "Reproject coordinates displayed in the statusbar. Projection can be defined in GUI preferences dialog (tab 'Display')"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:297
@@ -5726,7 +5324,6 @@
 msgstr "Błąd digitizera"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:343
-#, fuzzy
 msgid "Vector Digitizer Toolbar"
 msgstr "Narzędzia wektoryzacji"
 
@@ -5739,9 +5336,7 @@
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
-"Nie można przełączyć w tryb wyświetlania 3D. Rozszerzenie Python dla Nviz "
-"nie zostało znalezione lub załadowane poprawnie. Nastąpi przełączenie do "
-"trybu 2D.\n"
+"Nie można przełączyć w tryb wyświetlania 3D. Rozszerzenie Python dla Nviz nie zostało znalezione lub załadowane poprawnie. Nastąpi przełączenie do trybu 2D.\n"
 "\n"
 "Szczegóły: %s"
 
@@ -5754,7 +5349,6 @@
 msgstr "Proszę czekać, ładuję dane..."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:412
-#, fuzzy
 msgid "3D View Toolbar"
 msgstr "Narzędzia widoku 3D"
 
@@ -5764,9 +5358,8 @@
 msgstr "Lista narzędzi mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:453
-#, fuzzy
 msgid "Georectification Toolbar"
-msgstr "Lista narzędzi georektyfikaci"
+msgstr "Narzędzia georektyfikacji"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:515
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:441
@@ -5796,12 +5389,11 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1358
 #, fuzzy
 msgid "No map layer selected for querying."
-msgstr "Nie została wybrana mapa wektorowa do zapytania."
+msgstr "Nie została wybrana warstwa do zapytania."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1395
-#, fuzzy
 msgid "Nothing found."
-msgstr "Nie wskazano nic do usunięcia."
+msgstr "Nic nie znaleziono."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1436
 msgid "Query surface (raster map)"
@@ -5813,9 +5405,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1569
 #, python-format
-msgid ""
-"Click and drag with left mouse button to measure.%sDouble click with left "
-"button to clear."
+msgid "Click and drag with left mouse button to measure.%sDouble click with left button to clear."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1575
@@ -5835,15 +5425,13 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1616
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1622
-#, fuzzy
 msgid "segment"
-msgstr "Legenda"
+msgstr "segment"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1617
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1623
-#, fuzzy
 msgid "total distance"
-msgstr "Pomiar odległości"
+msgstr "całkowita odległość"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1618
 #, fuzzy
@@ -5851,8 +5439,9 @@
 msgstr "Uwaga"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1618
+#, fuzzy
 msgid "deg"
-msgstr ""
+msgstr "deg"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1754
 msgid "Scale and North arrow"
@@ -5890,7 +5479,6 @@
 msgstr "Powiększ do zapisanego regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1912
-#, fuzzy
 msgid "Set computational region from display extent"
 msgstr "Ustaw zasięg wyświetlonej mapy jako region obliczeniowy"
 
@@ -5904,39 +5492,35 @@
 msgstr "Okno Mapy GRASS GIS: "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:39
-#, fuzzy
 msgid "Digitization Error"
-msgstr "Ustawienia digitalizacji"
+msgstr "Błąd digitalizacji"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:44
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unable to open vector map <%s>."
-msgstr "Nie można utworzyć mapy wektorowej <%s>."
+msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej <%s>."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:46
-#, fuzzy
 msgid "No vector map open for editing."
 msgstr "Żadna mapa wektorowa nie została wybrana do edycji."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:47
-#, fuzzy
 msgid "Operation cancelled."
-msgstr "Nie została wybrana żadna warstwa mapy. Operacja przerwana"
+msgstr "Operacja przerwana."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:54
-#, fuzzy
 msgid "Writing new feature failed. Operation cancelled."
-msgstr "Niewłaściwa wartość współrzędnych. Operacja przerwana."
+msgstr "Zapisanie nowego obiektu nie powiodło się. Operacja przerwana."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:62
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Reading feature id %d failed. Operation cancelled."
-msgstr "Niewłaściwa wartość współrzędnych. Operacja przerwana."
+msgstr "Odczytanie id obiektu id%d nie powiodło się. Operacja przerwana."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:70
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Database link %d not available. Operation cancelled."
-msgstr "Niewłaściwa wartość współrzędnych. Operacja przerwana."
+msgstr "Link bazy danych %d nie jest dostępny. Operacja przerwana."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:78
 #, fuzzy, python-format
@@ -5945,8 +5529,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:86
 #, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Unable to open database <%(db)s> by driver <%(driver)s>. Operation cancelled."
+msgid "Unable to open database <%(db)s> by driver <%(driver)s>. Operation cancelled."
 msgstr "Niewłaściwa wartość współrzędnych. Operacja przerwana."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:94
@@ -5965,21 +5548,17 @@
 msgstr "Niewłaściwa wartość współrzędnych. Operacja przerwana."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:456
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unknown feature type '%s'"
-msgstr "Typ obiektu:"
+msgstr "Nieznany typ obiektu '%s'"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:461
-#, fuzzy
 msgid "Not enough points for line"
-msgstr "wzdłuż linii"
+msgstr "Za mało punktów, aby utworzyć linię"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdriver.py:827
 #, python-format
-msgid ""
-"Topology for vector map <%s> is not available. Topology is required by "
-"digitizer. Do you want to rebuild topology (takes some time) and open the "
-"vector map for editing?"
+msgid "Topology for vector map <%s> is not available. Topology is required by digitizer. Do you want to rebuild topology (takes some time) and open the vector map for editing?"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdriver.py:831
@@ -6060,7 +5639,6 @@
 msgstr "Współpracownicy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:548
-#, fuzzy
 msgid "Extra contributors"
 msgstr "Współpracownicy"
 
@@ -6085,9 +5663,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:674
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:734
-#, fuzzy
 msgid "Lines:"
-msgstr "Linia:"
+msgstr "Linie:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:692
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:694
@@ -6137,9 +5714,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:808
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:990
-#, fuzzy
 msgid "Options"
-msgstr "Opcjonalne"
+msgstr "Opcje"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:829
 msgid "&Fetch"
@@ -6246,9 +5822,7 @@
 msgstr "Nie można utworzyć lokacji"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:228
-msgid ""
-"Title of the location is limited only to one line and 256 characters. The "
-"rest of the text will be ignored."
+msgid "Title of the location is limited only to one line and 256 characters. The rest of the text will be ignored."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:235
@@ -6499,12 +6073,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1984
 #, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Location <%(loc)s> will be created in GIS data directory <%(dir)s>. You will "
-"need to change the default GIS data directory in the GRASS startup screen."
-msgstr ""
-"Lokacja <%(loc)s> zostanie utworzona w kartotece z danymi <%(dir)s>. Dostęp "
-"do niej będzie możliwy w trakcie uruchamiania programu. "
+msgid "Location <%(loc)s> will be created in GIS data directory <%(dir)s>. You will need to change the default GIS data directory in the GRASS startup screen."
+msgstr "Lokacja <%(loc)s> zostanie utworzona w kartotece z danymi <%(dir)s>. Dostęp do niej będzie możliwy w trakcie uruchamiania programu. "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1989
 msgid "New GIS data directory"
@@ -6626,8 +6196,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:37
+#, fuzzy
 msgid "set up vector cleaning tools"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz narzędzia czyszczenia topologii"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:76
 msgid "break lines/boundaries"
@@ -6686,9 +6257,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:121
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:122
-#, fuzzy
 msgid "Set up vector cleaning tools"
-msgstr "Wybierz obiekty wektorowe"
+msgstr "Wybierz narzędzia czyszczenia topologii"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:124
 msgid "Choose cleaning tools and set thresholds"
@@ -7041,7 +6611,6 @@
 msgstr "Zastosuj dla wszystkich powierzchni"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:471
-#, fuzzy
 msgid "Coarse:"
 msgstr "niskiej jakości"
 
@@ -7067,7 +6636,6 @@
 msgstr "kolor sieci"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:520
-#, fuzzy
 msgid "Fine:"
 msgstr "wysokiej jakości"
 
@@ -7117,7 +6685,6 @@
 msgstr "kolor"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:704
-#, fuzzy
 msgid "display"
 msgstr "wyświetl"
 
@@ -7203,7 +6770,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1210
 #, fuzzy
 msgid "Ambient:"
-msgstr "Światło otoczenia:"
+msgstr "Otaczające:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1271
 msgid "Edges with fringe"
@@ -7405,9 +6972,8 @@
 msgstr "Wybierz katalog danych GIS"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1058
-#, fuzzy
 msgid "Source"
-msgstr "źródło"
+msgstr "Źródło"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1068
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1267
@@ -7439,9 +7005,8 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1358
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1523
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1525
-#, fuzzy
 msgid "All files"
-msgstr "Wartości komórki"
+msgstr "Wszystkie pliki"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1112
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1362
@@ -7474,9 +7039,8 @@
 msgstr "Protokół:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1189
-#, fuzzy
 msgid "Extension:"
-msgstr "Wyrażenie"
+msgstr "Rozszerzenie:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1206
 msgid "Load settings:"
@@ -7505,9 +7069,8 @@
 msgstr "Nie podano nazwy, ustawienia nie zostały zapisane."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1301
-#, fuzzy
 msgid "Unable to save settings"
-msgstr "Nie można zapisać ustawień."
+msgstr "Nie można zapisać ustawień"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_preferences.py:472
 #, python-format
@@ -7583,7 +7146,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:194
 msgid "map units"
-msgstr ""
+msgstr "jednostki mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:203
 msgid "Snap also to vertex"
@@ -7610,8 +7173,7 @@
 msgstr "Wybierz obiekty znajdujące się wewnątrz obszaru zaznaczenia"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:253
-msgid ""
-"By default are selected all features overlapping selection bounding box "
+msgid "By default are selected all features overlapping selection bounding box "
 msgstr "Domyślnie są wybrane wszystkie obiekty nachodzące na prostokąt wyboru"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:256
@@ -7729,9 +7291,7 @@
 msgstr "Parametry"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:517
-msgid ""
-"Note: These settings are stored in the workspace not in the vector digitizer "
-"preferences."
+msgid "Note: These settings are stored in the workspace not in the vector digitizer preferences."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:546
@@ -7910,18 +7470,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:271
-#, fuzzy
 msgid "Generating PDF..."
-msgstr "Ustawienia ogólne"
+msgstr "Tworzenie PDF..."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:273
 msgid "Generating PostScript..."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:275
-#, fuzzy
 msgid "Generating preview..."
-msgstr "Podgląd wydruku"
+msgstr "Tworzenie podglądu wydruku..."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:285
 #, python-format
@@ -7954,14 +7512,13 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:358
-#, fuzzy
 msgid "Save file as"
-msgstr "Zapisz plik jako..."
+msgstr "Zapisz plik jako"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:396
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Failed to read file %s."
-msgstr "Nie można przeczytać listy: %s"
+msgstr "Nie można przeczytać pliku %s."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:545
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:568
@@ -7989,9 +7546,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:915
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1288
-msgid ""
-"This program is free software under the GNU General Public License(>=v2). "
-"Read the file COPYING that comes with GRASS for details."
+msgid "This program is free software under the GNU General Public License(>=v2). Read the file COPYING that comes with GRASS for details."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:1146
@@ -8089,9 +7644,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_base.py:43
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:295
 msgid "Unable to decode value. Set encoding in GUI preferences ('Attributes')."
-msgstr ""
-"Nie można odszyfrować wartości. Ustaw kodowanie w preferencjach GUI "
-"(\"Atrybuty\")."
+msgstr "Nie można odszyfrować wartości. Ustaw kodowanie w preferencjach GUI (\"Atrybuty\")."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:89
 msgid "model"
@@ -8193,12 +7746,8 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:888
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1001
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Current model is not empty. Do you want to store current settings to model "
-"file?"
-msgstr ""
-"Aktualny plik projektu nie jest pusty. Czy chcesz zapisać aktualne "
-"ustawienia do pliku projektu?"
+msgid "Current model is not empty. Do you want to store current settings to model file?"
+msgstr "Aktualny plik projektu nie jest pusty. Czy chcesz zapisać aktualne ustawienia do pliku projektu?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:891
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1004
@@ -8277,8 +7826,7 @@
 msgstr "Zapisz plik"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1212
-msgid ""
-"Module r.mapcalc cannot be used in the model. Use r.mapcalculator instead."
+msgid "Module r.mapcalc cannot be used in the model. Use r.mapcalculator instead."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1284
@@ -8299,9 +7847,7 @@
 msgid ""
 "Reading model file <%s> failed.\n"
 "Invalid file, unable to parse XML document."
-msgstr ""
-"Odczyt pliku projektu <%s> nie powiódł się. Plik uszkodzony, nie można "
-"przeanalizować dokumentu XML."
+msgstr "Odczyt pliku projektu <%s> nie powiódł się. Plik uszkodzony, nie można przeanalizować dokumentu XML."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1411
 msgid "Please wait, loading model..."
@@ -8404,7 +7950,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2612
 msgid "From"
-msgstr ""
+msgstr "Z"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2614
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:940
@@ -8412,19 +7958,17 @@
 msgstr "Na"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2656
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Data: %s"
-msgstr "Dane"
+msgstr "Dane: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2662
-#, fuzzy
 msgid "Command:"
-msgstr "Polecenie"
+msgstr "Komenda:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2668
-#, fuzzy
 msgid "Option:"
-msgstr "Opcjonalne"
+msgstr "Opcja:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2683
 msgid ""
@@ -8555,8 +8099,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3934
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Variable <%s> already exists in the model. Adding variable failed."
-msgstr ""
-"Nie można utworzyć nowej tabeli. Tabela <%s> już istnieje w bazie danych."
+msgstr "Nie można utworzyć nowej tabeli. Tabela <%s> już istnieje w bazie danych."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3963
 #, fuzzy
@@ -8613,12 +8156,8 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:4315
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1179
 #, python-format
-msgid ""
-"Selected data records (%d) will permanently deleted from table. Do you want "
-"to delete them?"
-msgstr ""
-"Wybrane rekordy (%d) zostaną całkowicie usunięte z tabeli. Chcesz je "
-"wykasować?"
+msgid "Selected data records (%d) will permanently deleted from table. Do you want to delete them?"
+msgstr "Wybrane rekordy (%d) zostaną całkowicie usunięte z tabeli. Chcesz je wykasować?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:4318
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1182
@@ -8671,63 +8210,57 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:89
 msgid "inch"
-msgstr ""
+msgstr "cal"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:91
-#, fuzzy
 msgid "centimeter"
-msgstr "Parametry"
+msgstr "centymetr"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:92
-#, fuzzy
 msgid "millimeter"
-msgstr "Parametry"
+msgstr "milimetr"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:93
-#, fuzzy
 msgid "meters"
-msgstr "Parametry"
+msgstr "metry"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:94
-#, fuzzy
 msgid "kilometers"
-msgstr "Parametry"
+msgstr "kilometry"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:95
-#, fuzzy
 msgid "feet"
-msgstr "Reset"
+msgstr "stopy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:96
-#, fuzzy
 msgid "miles"
-msgstr "Plik"
+msgstr "mile"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:97
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:101
 msgid "nautical miles"
-msgstr ""
+msgstr "mile morskie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:99
 msgid "pixel"
-msgstr ""
+msgstr "piksel"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:100
-#, fuzzy
 msgid "meter"
-msgstr "Parametry"
+msgstr "metr"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:102
-#, fuzzy
 msgid "degree"
-msgstr "dtree"
+msgstr "stopień"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:328
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to open file\n"
 "%s"
-msgstr "Nie można otworzyć piku<%s> do zapisu."
+msgstr ""
+"Nie można otworzyć pliku\n"
+"%s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:615
 #, python-format
@@ -8794,20 +8327,16 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:939
 #, python-format
-msgid ""
-"Characters on position %s are not supported by ISO-8859-1 (Latin 1) encoding "
-"which is required by module ps.map."
+msgid "Characters on position %s are not supported by ISO-8859-1 (Latin 1) encoding which is required by module ps.map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:943
-msgid ""
-"Not all characters are supported by ISO-8859-1 (Latin 1) encoding which is "
-"required by module ps.map."
+msgid "Not all characters are supported by ISO-8859-1 (Latin 1) encoding which is required by module ps.map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1652
 msgid "Units:"
-msgstr ""
+msgstr "Jednostki:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1660
 msgid ""
@@ -8816,19 +8345,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1661
-#, fuzzy
 msgid "X:"
-msgstr ":"
+msgstr "X:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1662
-#, fuzzy
 msgid "Y:"
-msgstr ":"
+msgstr "Y:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1687
-#, fuzzy
 msgid "Font:"
-msgstr "Format:"
+msgstr "Czcionka:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1688
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4917
@@ -8837,48 +8363,41 @@
 msgstr "Rozmiar czcionki:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1701
-#, fuzzy
 msgid "Choose color:"
-msgstr "Wybierz model do uruchomienia"
+msgstr "Wybierz kolor:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1749
-#, fuzzy
 msgid "Close dialog and apply changes"
-msgstr "Zamknij okno bez zapisywania zmian"
+msgstr "Zastosuj zmiany i zamknij okno"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1780
 msgid "Units"
-msgstr ""
+msgstr "Jednostki"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1780
-#, fuzzy
 msgid "Format"
-msgstr "Format:"
+msgstr "Format"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1780
-#, fuzzy
 msgid "Orientation"
-msgstr "Rotacja:"
+msgstr "Orientacja"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1780
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3463
-#, fuzzy
 msgid "Width"
-msgstr "Szerokość:"
+msgstr "Szerokość"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1780
-#, fuzzy
 msgid "Height"
-msgstr "Wysokość:"
+msgstr "Wysokość"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1781
 msgid "Left"
-msgstr ""
+msgstr "Z lewej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1781
-#, fuzzy
 msgid "Right"
-msgstr "Wysokość:"
+msgstr "Z prawej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1836
 msgid "Literal is not allowed!"
@@ -8889,43 +8408,36 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2453
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2503
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4999
-#, fuzzy
 msgid "Invalid input"
-msgstr "Niewłaściwy region"
+msgstr "Niewłaściwy dane"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1845
-#, fuzzy
 msgid "Page size"
-msgstr "Rozmiar obrazu"
+msgstr "Rozmiar strony"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1847
 msgid "Margins"
-msgstr ""
+msgstr "Marginesy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1851
-#, fuzzy
 msgid "Portrait"
-msgstr "Punkt"
+msgstr "Pionowo"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1851
-#, fuzzy
 msgid "Landscape"
-msgstr "Analiza charakterystyk krajobrazu"
+msgstr "Poziomo"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1953
-#, fuzzy
 msgid "Map settings"
-msgstr "Zapisz ustawienia"
+msgstr "Ustawienia mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1959
-#, fuzzy
 msgid "Map frame settings"
-msgstr "Aktualizuj ustawienia"
+msgstr "Ustawienia ramki mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2076
-#, fuzzy
 msgid "Map frame options:"
-msgstr "Układ współrzędnych"
+msgstr "Opcje ramki mapy:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2077
 #, fuzzy
@@ -8947,49 +8459,41 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2088
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2256
-#, fuzzy
 msgid "Map selection"
-msgstr "Układ współrzędnych"
+msgstr "Wybór map"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2096
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2673
-#, fuzzy
 msgid "Map:"
-msgstr "Mapset:"
+msgstr "Mapa:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2096
-#, fuzzy
 msgid "Region:"
-msgstr "Region"
+msgstr "Region:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2115
-#, fuzzy
 msgid "Map scale and center"
-msgstr "Skala mapy"
+msgstr "Skala i środek mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2120
-#, fuzzy
 msgid "Center:"
-msgstr "Renderuj"
+msgstr "Wypośrodkowanie:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2121
-#, fuzzy
 msgid "E:"
-msgstr ":"
+msgstr "E:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2122
-#, fuzzy
 msgid "N:"
-msgstr ":"
+msgstr "N:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2125
-#, fuzzy
 msgid "Scale:"
-msgstr "Styl:"
+msgstr "Skala:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2126
 msgid "1 :"
-msgstr ""
+msgstr "1 :"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2146
 msgid "Map max resolution (dpi):"
@@ -8997,18 +8501,16 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2159
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4015
-#, fuzzy
 msgid "Border"
-msgstr "georektyfikacja 1. rzędu"
+msgstr "Obramowanie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2163
 msgid "draw border around map frame"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2169
-#, fuzzy
 msgid "border color:"
-msgstr "kolor sieci"
+msgstr "kolor obramowania "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2170
 #, fuzzy
@@ -9022,63 +8524,52 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2271
-#, fuzzy
 msgid "Region selection"
-msgstr "Odwróć wybór"
+msgstr "Wybór regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2430
-#, fuzzy
 msgid "No map selected!"
-msgstr "Nie wybrano warstwy mapy"
+msgstr "Nie wybrano mapy!"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2452
-#, fuzzy
 msgid "No region selected!"
-msgstr "Nie wybrano warstwy mapy"
+msgstr "Nie wybrano regionu!"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2502
 msgid "Invalid scale or map center!"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2562
-#, fuzzy
 msgid "Choose raster map"
-msgstr "mapa rastrowa"
+msgstr "Wybierz mapę rastrową"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2566
-#, fuzzy
 msgid "no raster map"
-msgstr "mapa rastrowa"
+msgstr "brak mapy rastrowej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2567
-#, fuzzy
 msgid "raster:"
-msgstr "raster"
+msgstr "raster:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2669
-#, fuzzy
 msgid "Add map"
-msgstr "Dodaj dane"
+msgstr "Dodaj mapę"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2677
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3037
-#, fuzzy
 msgid "points"
-msgstr "punkt"
+msgstr "punkty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2677
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3039
-#, fuzzy
 msgid "lines"
-msgstr "linia"
+msgstr "linie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2677
-#, fuzzy
 msgid "areas"
-msgstr "obszar"
+msgstr "obszary"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2678
-#, fuzzy
 msgid "Data Type"
 msgstr "Typ danych"
 
@@ -9088,9 +8579,8 @@
 msgstr "Dodaj"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2692
-#, fuzzy
 msgid "Manage vector maps"
-msgstr "Wyczyść mapę wektorową"
+msgstr "Zarządzanie mapami wektorowymi"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2700
 msgid "The topmost vector map overlaps the others"
@@ -9099,62 +8589,52 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2702
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3998
 msgid "Up"
-msgstr ""
+msgstr "W górę"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2703
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3999
 msgid "Down"
-msgstr ""
+msgstr "W dół"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2705
-#, fuzzy
 msgid "Properties..."
-msgstr "Właściwości"
+msgstr "Właściwości..."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2904
-#, fuzzy
 msgid "Raster map settings"
-msgstr "Ustawienia rastra"
+msgstr "Ustawienia mapy rastrowej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2941
-#, fuzzy
 msgid "Vector maps settings"
-msgstr "Ustawienia wektora"
+msgstr "Ustawienia mapy wektorowej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2976
-#, fuzzy
 msgid "properties"
-msgstr "Właściwości"
+msgstr "właściwości"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3026
-#, fuzzy
 msgid "Data selection"
-msgstr "Odwróć wybór"
+msgstr "Wybór danych"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3033
-#, fuzzy
 msgid "Feature type"
-msgstr "Typ obiektu:"
+msgstr "Typ obiektu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3037
-#, fuzzy
 msgid "centroids"
-msgstr "centroid"
+msgstr "centroidy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3039
-#, fuzzy
 msgid "boundaries"
-msgstr "granica"
+msgstr "granice"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3055
-#, fuzzy
 msgid "Layer selection"
-msgstr "Odwróć wybór"
+msgstr "Wybór warstw"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3062
-#, fuzzy
 msgid "Select layer:"
-msgstr "Wybierz linie"
+msgstr "Wybierz warstwę:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3085
 msgid "list of categories (e.g. 1,3,5-7)"
@@ -9167,15 +8647,13 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3132
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3231
-#, fuzzy
 msgid "Colors"
-msgstr "Kolor"
+msgstr "Kolory"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3137
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3236
-#, fuzzy
 msgid "Outline"
-msgstr "linia"
+msgstr "Obramowanie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3141
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3245
@@ -9186,26 +8664,22 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3249
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5112
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5117
-#, fuzzy
 msgid "Width (pts):"
-msgstr "Szerokość:"
+msgstr "Szerokość (pts):"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3181
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3285
-#, fuzzy
 msgid "Fill"
-msgstr "Plik"
+msgstr "Wypełnienie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3185
-#, fuzzy
 msgid "fill color"
-msgstr "kolor sieci"
+msgstr "kolor wypełnienia:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3188
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3291
-#, fuzzy
 msgid "choose color:"
-msgstr "Wybierz model do uruchomienia"
+msgstr "wybierz kolor:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3200
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3304
@@ -9217,26 +8691,22 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3289
-#, fuzzy
 msgid "Color of lines:"
-msgstr "Reguły kolorów"
+msgstr "Kolor linii:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3334
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3458
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3527
-#, fuzzy
 msgid "Size and style"
-msgstr "Styl linii"
+msgstr "Rozmiar i styl"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3344
-#, fuzzy
 msgid "symbol:"
-msgstr "symbol"
+msgstr "symbol:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3350
-#, fuzzy
 msgid "eps file:"
-msgstr "Plik WTK:"
+msgstr "plik eps:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3354
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3539
@@ -9245,7 +8715,6 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3355
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3540
-#, fuzzy
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Wybierz plik"
 
@@ -9257,24 +8726,21 @@
 msgstr "Wielkość"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3379
-#, fuzzy
 msgid "size:"
-msgstr "rozmiar"
+msgstr "rozmiar:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3381
 #, fuzzy
 msgid "size from map table column:"
-msgstr "Usuń wszystkie kolumny"
+msgstr "Usuń wszystkie kolumny:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3383
-#, fuzzy
 msgid "scale:"
-msgstr "Przeskaluj"
+msgstr "skala:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3415
-#, fuzzy
 msgid "Rotation"
-msgstr "Rotacja:"
+msgstr "Rotacja"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3421
 msgid "rotate symbols:"
@@ -9317,7 +8783,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3532
 #, fuzzy
 msgid "Pattern"
-msgstr "aster"
+msgstr "Deseń"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3537
 msgid "use pattern:"
@@ -9338,29 +8804,24 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3843
-#, fuzzy
 msgid "Raster legend"
-msgstr "Serie rastrów"
+msgstr "Legenda rastra"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3847
-#, fuzzy
 msgid "Show raster legend"
-msgstr "Pokaż legendę"
+msgstr "Pokaż legendę rastra"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3853
-#, fuzzy
 msgid "Source raster"
-msgstr "Nazwa źródła"
+msgstr "Raster źródłowy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3858
-#, fuzzy
 msgid "current raster"
-msgstr "Wektor do rastra"
+msgstr "bieżący raster"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3859
-#, fuzzy
 msgid "select raster"
-msgstr "Wybierz mapę rastrową:"
+msgstr "wybierz raster"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3866
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4552
@@ -9369,9 +8830,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3885
-#, fuzzy
 msgid "Type of legend"
-msgstr "Pokaż legendę"
+msgstr "Rodzaj legendy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3889
 msgid "discrete legend (categorical maps)"
@@ -9414,15 +8874,13 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3981
-#, fuzzy
 msgid "Label"
-msgstr "Warstwa"
+msgstr "Etykieta"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4000
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4306
-#, fuzzy
 msgid "Edit label"
-msgstr "Dodaj warstwę z etykietami"
+msgstr "Edytuj etykietę"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4019
 msgid "draw border around legend"
@@ -9430,7 +8888,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4056
 msgid "Size and position"
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar i pozycja"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4090
 msgid "Leave the edit field empty, to use default values."
@@ -9444,14 +8902,13 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4118
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4223
-#, fuzzy
 msgid "Columns:"
-msgstr "Kolumny"
+msgstr "Kolumny:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4122
 #, fuzzy
 msgid "column span:"
-msgstr "kolumny"
+msgstr "Kolumna odstępów kolumnowych"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4124
 msgid ""
@@ -9471,31 +8928,29 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4306
 msgid "Edit legend label:"
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj etykietę legendy:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4347
 #, fuzzy
 msgid "No raster map selected!"
-msgstr "Nie wybrano warstwy mapy"
+msgstr "Nie wybrano mapy rastrowej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4348
-#, fuzzy
 msgid "No raster"
-msgstr "raster"
+msgstr "Brak rastra"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4645
-#, fuzzy
 msgid "Color settings"
-msgstr "Ustawienia modelera"
+msgstr "Ustawienia kolorów"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4651
 msgid "use border color:"
-msgstr ""
+msgstr "użyj koloru obramowania:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4652
 #, fuzzy
 msgid "use background color:"
-msgstr "Kolor tła:"
+msgstr "Używa koloru tła"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4792
 msgid ""
@@ -9509,9 +8964,8 @@
 msgstr "Nieobsługiwany typ warstwy '%s'"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4838
-#, fuzzy
 msgid "Length:"
-msgstr "długość"
+msgstr "Długość:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4842
 msgid "Scalebar length is given in map units"
@@ -9522,9 +8976,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4847
-#, fuzzy
 msgid "default"
-msgstr "&Ustaw domyślne"
+msgstr "domyślny"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4886
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1237
@@ -9533,23 +8986,20 @@
 msgstr "Styl"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4891
-#, fuzzy
 msgid "Type:"
-msgstr "Typ"
+msgstr "Typ:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4907
-#, fuzzy
 msgid "Number of segments:"
-msgstr "Nazwa elementu:"
+msgstr "Liczba segmentów:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4911
 msgid "Label every "
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4912
-#, fuzzy
 msgid "segments"
-msgstr "Legenda"
+msgstr "segmenty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4921
 msgid "transparent text background"
@@ -9561,9 +9011,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5067
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5072
-#, fuzzy
 msgid "Text"
-msgstr "Test"
+msgstr "Tekst"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5075
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:632
@@ -9582,7 +9031,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5109
 #, fuzzy
 msgid "highlight"
-msgstr "Podświetl"
+msgstr "Uwydatnienie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5114
 #, fuzzy
@@ -9611,7 +9060,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5243
 msgid "Offset"
-msgstr ""
+msgstr "Przesunięcie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5246
 msgid "horizontal (pts):"
@@ -9627,9 +9076,8 @@
 msgstr "Lewy: nowy punkt"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5286
-#, fuzzy
 msgid "Text rotation"
-msgstr "Ustawienia tekstu"
+msgstr "Rotacja tekstu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5289
 msgid "rotate text (counterclockwise)"
@@ -9686,7 +9134,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:754
 #, python-format
 msgid "Example: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Przykład: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:146
 msgid "Add on double-click"
@@ -9753,12 +9201,10 @@
 msgstr "Kliknij tu by schować ustawienia 3D"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:253
-#, fuzzy
 msgid "&Clear output"
 msgstr "Wyczyść &wynik"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:255
-#, fuzzy
 msgid "C&lear cmd"
 msgstr "Wyczyść &polecenie"
 
@@ -9767,7 +9213,6 @@
 msgstr "&Zapisz wynik"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:261
-#, fuzzy
 msgid "&Abort cmd"
 msgstr "&Przerwij polecenie"
 
@@ -9777,9 +9222,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:497
 #, python-format
-msgid ""
-"Command '%s' not yet implemented in the WxGUI. Try adding it as a command "
-"layer instead."
+msgid "Command '%s' not yet implemented in the WxGUI. Try adding it as a command layer instead."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:608
@@ -9788,10 +9231,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:736
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Please note that the data are left in inconsistent state and may be corrupted"
-msgstr ""
-"Zauważ, że dane są pozostawione w niespójnym stanie i  mogą zostać uszkodzone"
+msgid "Please note that the data are left in inconsistent state and may be corrupted"
+msgstr "Zauważ, że dane są pozostawione w niespójnym stanie i  mogą zostać uszkodzone"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:739
 msgid "Command aborted"
@@ -9823,14 +9264,8 @@
 msgstr "Powód: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:218
-msgid ""
-"Note that the wxGUI's 3D view mode is currently disabled on MS Windows "
-"(hopefully this will be fixed soon). Please keep an eye out for updated "
-"versions of GRASS. In the meantime you can use \"NVIZ\" from the File menu."
-msgstr ""
-"Widok 3D wxGUI jest obecnie wyłączony w systemie Windows (miejmy nadzieję, "
-"że niedługo uda nam się go naprawić). Śledź aktualizacje GRASS-a. Do tego "
-"czasu można używać \"NVIZ\" z menu Plik."
+msgid "Note that the wxGUI's 3D view mode is currently disabled on MS Windows (hopefully this will be fixed soon). Please keep an eye out for updated versions of GRASS. In the meantime you can use \"NVIZ\" from the File menu."
+msgstr "Widok 3D wxGUI jest obecnie wyłączony w systemie Windows (miejmy nadzieję, że niedługo uda nam się go naprawić). Śledź aktualizacje GRASS-a. Do tego czasu można używać \"NVIZ\" z menu Plik."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:226
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1054
@@ -9842,14 +9277,8 @@
 msgstr "Narzędzia digitalizacji nie jest dostępne"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:235
-msgid ""
-"Note that the wxGUI's vector digitizer is currently disabled (hopefully this "
-"will be fixed soon). Please keep an eye out for updated versions of GRASS. "
-"In the meantime you can use \"v.digit\" from the Develop Vector menu."
-msgstr ""
-"Digitizer wxGUI jest obecnie wyłączony (miejmy nadzieję, że niedługo uda nam "
-"się go naprawić). Śledź aktualizacje GRASS-a. Do tego czasu można używać \"v."
-"digit\" z menu Wektor > Tworzenie mapy wektorowej."
+msgid "Note that the wxGUI's vector digitizer is currently disabled (hopefully this will be fixed soon). Please keep an eye out for updated versions of GRASS. In the meantime you can use \"v.digit\" from the Develop Vector menu."
+msgstr "Digitizer wxGUI jest obecnie wyłączony (miejmy nadzieję, że niedługo uda nam się go naprawić). Śledź aktualizacje GRASS-a. Do tego czasu można używać \"v.digit\" z menu Wektor > Tworzenie mapy wektorowej."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:404
 msgid "Set map canvas for "
@@ -9876,9 +9305,8 @@
 msgstr "Kopiuj obiekty z (podkładowej) mapy wektorowej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:765
-#, fuzzy
 msgid "Copy attributes"
-msgstr "Wyświetl atrybuty"
+msgstr "Kopiuj atrybuty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:767
 msgid "Feature type conversion"
@@ -9979,31 +9407,25 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:428
 msgid "GISBASE not set. You must be in GRASS GIS to run this program."
-msgstr ""
-"GISBASE nie jest ustawiona. Musisz być w GRASS GIS, aby uruchomić ten "
-"program."
+msgstr "GISBASE nie jest ustawiona. Musisz być w GRASS GIS, aby uruchomić ten program."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:473
 #, python-format
 msgid "Error: Unable to open '%(file)s'. Reason: %(ret)s. wxGUI exited.\n"
-msgstr ""
-"Błąd: Nie można otworzyć '%(file)s'. Powód: %(ret)s. wxGUI zostało "
-"zamknięte.\n"
+msgstr "Błąd: Nie można otworzyć '%(file)s'. Powód: %(ret)s. wxGUI zostało zamknięte.\n"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:647
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unable to zoom to raster map <%s>."
 msgstr "Nie można powiększyć do mapy rastrowej <%s>."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:650
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unable to zoom to vector map <%s>."
-msgstr "Nie można utworzyć mapy wektorowej <%s>."
+msgstr "Nie można powiększyć do mapy wektorowej <%s>."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:653
-msgid ""
-"Unable to get current geographic extent. Force quiting wxGUI. Please "
-"manually run g.region to fix the problem."
+msgid "Unable to get current geographic extent. Force quiting wxGUI. Please manually run g.region to fix the problem."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:938
@@ -10032,12 +9454,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:151
 #, python-format
-msgid ""
-"Attribute table <%s> not found. For creating the table switch to 'Manage "
-"layers' tab."
-msgstr ""
-"Nie znaleziono tabeli atrybutów <%s>. Aby utworzyć tabelę, przejdź do "
-"zakładki 'Zarządzanie warstwami'."
+msgid "Attribute table <%s> not found. For creating the table switch to 'Manage layers' tab."
+msgstr "Nie znaleziono tabeli atrybutów <%s>. Aby utworzyć tabelę, przejdź do zakładki 'Zarządzanie warstwami'."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:162
 #, python-format
@@ -10069,14 +9487,11 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:304
 #, python-format
 msgid ""
-"Error loading attribute data. Record number: %(rec)d. Unable to convert "
-"value '%(val)s' in key column (%(key)s) to integer.\n"
+"Error loading attribute data. Record number: %(rec)d. Unable to convert value '%(val)s' in key column (%(key)s) to integer.\n"
 "\n"
 "Details: %(detail)s"
 msgstr ""
-"Błąd podczas wczytywania danych atrybutowych. Numer wiersza: %(rec)d. Nie "
-"można przekonwertować wartości '%(val)s' w kolumnie klucza (%(key)s) na "
-"integer.\n"
+"Błąd podczas wczytywania danych atrybutowych. Numer wiersza: %(rec)d. Nie można przekonwertować wartości '%(val)s' w kolumnie klucza (%(key)s) na integer.\n"
 "\n"
 "Szczegóły: %(detail)s"
 
@@ -10136,9 +9551,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:586
 #, python-format
-msgid ""
-"Database connection for vector map <%s> is not defined in DB file. You can "
-"define new connection in 'Manage layers' tab."
+msgid "Database connection for vector map <%s> is not defined in DB file. You can define new connection in 'Manage layers' tab."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:590
@@ -10273,12 +9686,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1225
 #, python-format
-msgid ""
-"All data records (%d) will permanently deleted from table. Do you want to "
-"delete them?"
-msgstr ""
-"Wszystkie rekordy (%d) zostaną całkowicie usunięte z tabeli. Chcesz je "
-"wykasować?"
+msgid "All data records (%d) will permanently deleted from table. Do you want to delete them?"
+msgstr "Wszystkie rekordy (%d) zostaną całkowicie usunięte z tabeli. Chcesz je wykasować?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1371
 #, python-format
@@ -10314,21 +9723,13 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1610
 #, python-format
-msgid ""
-"Unable to rename column <%(column)s> to <%(columnTo)s>. Column already "
-"exists in the table <%(table)s>."
-msgstr ""
-"Nie można zmienić nazwy kolumny <%(column)s> na <%(columnTo)s>. Kolumna już "
-"istnieje w tabeli <%(table)s>."
+msgid "Unable to rename column <%(column)s> to <%(columnTo)s>. Column already exists in the table <%(table)s>."
+msgstr "Nie można zmienić nazwy kolumny <%(column)s> na <%(columnTo)s>. Kolumna już istnieje w tabeli <%(table)s>."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1627
 #, python-format
-msgid ""
-"Unable to rename column. Column <%(column)s> doesn't exist in the table <%"
-"(table)s>."
-msgstr ""
-"Nie można zmienić nazwy kolumny. Kolumna <%(column)s> nie istnieje w tabeli <"
-"%(table)s>."
+msgid "Unable to rename column. Column <%(column)s> doesn't exist in the table <%(table)s>."
+msgstr "Nie można zmienić nazwy kolumny. Kolumna <%(column)s> nie istnieje w tabeli <%(table)s>."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1655
 msgid "Drop selected column"
@@ -10340,12 +9741,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1673
 #, python-format
-msgid ""
-"Selected column '%s' will PERMANENTLY removed from table. Do you want to "
-"drop the column?"
-msgstr ""
-"Wybrane kolumny '%s' zostaną całkowicie usunięte z tabeli. Chcesz je "
-"wykasować?"
+msgid "Selected column '%s' will PERMANENTLY removed from table. Do you want to drop the column?"
+msgstr "Wybrane kolumny '%s' zostaną całkowicie usunięte z tabeli. Chcesz je wykasować?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1676
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1713
@@ -10419,12 +9816,8 @@
 msgstr "Klucz"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2363
-msgid ""
-"Unknown default DB connection. Please define DB connection using db.connect "
-"module."
-msgstr ""
-"Nieznane domyślne połączenie DB. Proszę określić połączenie DB przy użyciu "
-"modułu db.connect."
+msgid "Unknown default DB connection. Please define DB connection using db.connect module."
+msgstr "Nieznane domyślne połączenie DB. Proszę określić połączenie DB przy użyciu modułu db.connect."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2384
 msgid "Add layer"
@@ -10469,19 +9862,16 @@
 msgstr "Opis tabeli"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2576
-#, fuzzy
 msgid "Remove layer"
-msgstr "Usuń warstwę mapy"
+msgstr "Usuń warstwę"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2579
-#, fuzzy
 msgid "Layer to remove"
 msgstr "Warstwa do usunięcia"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2600
-#, fuzzy
 msgid "&Remove layer"
-msgstr "Usuń warstwę mapy"
+msgstr "&Usuń warstwę"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2644
 msgid "Modify layer"
@@ -10501,29 +9891,21 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2862
 msgid "Unable to create new table. Table name or key column name is missing."
-msgstr ""
-"Nie można utworzyć nowej tabeli. Brakuje nazwy tabeli lub nazwy kolumny "
-"przechowującej klucz."
+msgstr "Nie można utworzyć nowej tabeli. Brakuje nazwy tabeli lub nazwy kolumny przechowującej klucz."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2869
 #, python-format
 msgid "Unable to create new table. Table <%s> already exists in the database."
-msgstr ""
-"Nie można utworzyć nowej tabeli. Tabela <%s> już istnieje w bazie danych."
+msgstr "Nie można utworzyć nowej tabeli. Tabela <%s> już istnieje w bazie danych."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2907
 #, python-format
-msgid ""
-"Unable to add new layer to vector map <%(vector)s>. Layer %(layer)d already "
-"exists."
-msgstr ""
-"Nie można dodać nowej warstwy do mapy wektorowej <%(vector)s>. Warstwa %"
-"(layer)d już istnieje."
+msgid "Unable to add new layer to vector map <%(vector)s>. Layer %(layer)d already exists."
+msgstr "Nie można dodać nowej warstwy do mapy wektorowej <%(vector)s>. Warstwa %(layer)d już istnieje."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:109
-#, fuzzy
 msgid "Type of element:"
-msgstr "Nazwa elementu:"
+msgstr "Typ elementu:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:140
 msgid "Select GRASS location and mapset"
@@ -10562,11 +9944,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:304
 #, python-format
-msgid ""
-"Vector map <%s> already exists in the current mapset. Do you want to "
-"overwrite it?"
-msgstr ""
-"Mapa wektorowa <%s> już istnieje w bieżącym mapsecie. Chcesz ją nadpisać?"
+msgid "Vector map <%s> already exists in the current mapset. Do you want to overwrite it?"
+msgstr "Mapa wektorowa <%s> już istnieje w bieżącym mapsecie. Chcesz ją nadpisać?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:307
 msgid "Overwrite?"
@@ -10631,9 +10010,8 @@
 "Dwuklik dla zmiany opcji."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:769
-#, fuzzy
 msgid "&Add"
-msgstr "Dodaj"
+msgstr "&Dodaj"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:771
 #, fuzzy
@@ -10691,9 +10069,8 @@
 msgstr "Wybierz plik DXF do importu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1385
-#, fuzzy
 msgid "Layer id"
-msgstr "Warstwa"
+msgstr "Id warstwy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1386
 msgid "Layer name"
@@ -10729,11 +10106,7 @@
 msgstr "Szablon:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:34
-msgid ""
-"This module requires the NumPy module, which could not be imported. It "
-"probably is not installed (it's not part of the standard Python "
-"distribution). See the Numeric Python site (http://numpy.scipy.org) for "
-"information on downloading source or binaries."
+msgid "This module requires the NumPy module, which could not be imported. It probably is not installed (it's not part of the standard Python distribution). See the Numeric Python site (http://numpy.scipy.org) for information on downloading source or binaries."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:56
@@ -10956,9 +10329,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:316
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:385
-#, fuzzy
 msgid "Export"
-msgstr "do MPEG-1"
+msgstr "Eksportuj"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:322
 msgid "Show attribute data"
@@ -10987,8 +10359,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:381
 msgid "Set computational region from selected map(s) (ignore NULLs)"
-msgstr ""
-"Ustaw zasięg bieżącej mapy jako region obliczeniowy (ignoruj wartość NULL)"
+msgstr "Ustaw zasięg bieżącej mapy jako region obliczeniowy (ignoruj wartość NULL)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:488
 msgid "Unable to create profile of raster map."
@@ -11108,9 +10479,7 @@
 msgstr "Zamknij okno po zakończeniu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:519
-msgid ""
-"Close dialog when command is successfully finished. Change this settings in "
-"Preferences dialog ('Command' tab)."
+msgid "Close dialog when command is successfully finished. Change this settings in Preferences dialog ('Command' tab)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:686
@@ -11310,8 +10679,9 @@
 "%s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:427
+#, fuzzy
 msgid "Segment break"
-msgstr ""
+msgstr "ddd"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:632
 msgid "Collapse all except PERMANENT and current"
@@ -11453,7 +10823,6 @@
 msgstr "Kolumna zawierająca klucz nie może być pusta."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1109
-#, fuzzy
 msgid "GUI Settings"
 msgstr "Ustawienia GUI"
 
@@ -11485,8 +10854,9 @@
 msgstr "Zapisz ustawienia"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1211
+#, fuzzy
 msgid "Suppress positioning Map Display Window(s)"
-msgstr ""
+msgstr "ssss"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1223
 msgid "Suppress positioning Layer Manager window"
@@ -11497,9 +10867,7 @@
 msgstr "Zapisz układ okien jako domyślny"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1237
-msgid ""
-"Save current position and size of Layer Manager window and opened Map "
-"Display window(s) and use as default for next sessions."
+msgid "Save current position and size of Layer Manager window and opened Map Display window(s) and use as default for next sessions."
 msgstr "Zapisuje bieżącą pozycję i rozmiar okien."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1278
@@ -11529,9 +10897,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1403
-#, fuzzy
 msgid "Map Display"
-msgstr "wyświetl"
+msgstr "Wyświetl mapę"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1418
 msgid "Default font for GRASS displays:"
@@ -11642,9 +11009,7 @@
 msgstr "Plik EPSG:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1907
-msgid ""
-"Load EPSG codes (be patient), enter EPSG code or insert Proj.4 string "
-"directly."
+msgid "Load EPSG codes (be patient), enter EPSG code or insert Proj.4 string directly."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1915
@@ -11833,9 +11198,7 @@
 "Mapset <PERMANENT> is required for valid GRASS location.\n"
 "\n"
 "This mapset cannot be renamed."
-msgstr ""
-"Mapset <PERMANENT> jest potrzebny do utworzenia prawidłowej lokacji GRASS."
-"\\n \\n Nazwy tego mapsetu to nie można zmienić."
+msgstr "Mapset <PERMANENT> jest potrzebny do utworzenia prawidłowej lokacji GRASS.\\n \\n Nazwy tego mapsetu to nie można zmienić."
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:445 ../gui/wxpython/gis_set.py:480
 #, python-format
@@ -11912,8 +11275,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:521
 #, python-format
 msgid ""
-"Do you want to continue with deleting mapset <%(mapset)s> from location <%"
-"(location)s>?\n"
+"Do you want to continue with deleting mapset <%(mapset)s> from location <%(location)s>?\n"
 "\n"
 "ALL MAPS included in this mapset will be PERMANENTLY DELETED!"
 msgstr ""
@@ -11973,8 +11335,7 @@
 "\n"
 "Concurrent use not allowed.\n"
 "\n"
-"Do you want to try to remove .gislock (note that you need permission for "
-"this operation) and continue?"
+"Do you want to try to remove .gislock (note that you need permission for this operation) and continue?"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:748
@@ -11998,14 +11359,8 @@
 msgstr "Uruchamianie GRASS GIS po raz pierwszy"
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:858
-msgid ""
-"GRASS needs a directory in which to store its data. Create one now if you "
-"have not already done so. A popular choice is \"grassdata\", located in your "
-"home directory."
-msgstr ""
-"GRASS potrzebuje katalogu, do przechowywania danych. Załóż go teraz, jeśli "
-"nie zostało to zrobione. Zwykle jest to \"grassdata\", znajdujący się w "
-"katalogu domowym."
+msgid "GRASS needs a directory in which to store its data. Create one now if you have not already done so. A popular choice is \"grassdata\", located in your home directory."
+msgstr "GRASS potrzebuje katalogu, do przechowywania danych. Załóż go teraz, jeśli nie zostało to zrobione. Zwykle jest to \"grassdata\", znajdujący się w katalogu domowym."
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Hardcopy Map Output Utility"
@@ -12049,9 +11404,7 @@
 #~ msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami add-ons"
 
 #~ msgid "Tool to maintain GRASS extensions in local GRASS installation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Narzędzie do zarządzania rozszerzeniami GRASS w lokalnej instalacji "
-#~ "programu."
+#~ msgstr "Narzędzie do zarządzania rozszerzeniami GRASS w lokalnej instalacji programu."
 
 #~ msgid "Submit"
 #~ msgstr "Zatwierdź"
@@ -12097,12 +11450,8 @@
 #~ msgid "Icon theme:"
 #~ msgstr "Motyw ikon:"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Note: For changing the icon theme, you must save the settings and restart "
-#~ "this GUI."
-#~ msgstr ""
-#~ "Uwaga: Po zmianie motywu ikon musisz zapisać ustawienia i zrestartować "
-#~ "GUI."
+#~ msgid "Note: For changing the icon theme, you must save the settings and restart this GUI."
+#~ msgstr "Uwaga: Po zmianie motywu ikon musisz zapisać ustawienia i zrestartować GUI."
 
 #~ msgid "Load map layers into layer tree"
 #~ msgstr "Wczytywanie warstw mapy do listy warstw"More information about the grass-commit mailing list