[GRASS-SVN] r49539 - grass/branches/develbranch_6/locale/po

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Mon Dec 5 03:41:29 EST 2011


Author: neteler
Date: 2011-12-05 00:41:29 -0800 (Mon, 05 Dec 2011)
New Revision: 49539

Modified:
  grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po
Log:
Milena Nowotarska: cont'ed

Modified: grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po
===================================================================
--- grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po	2011-12-05 08:40:53 UTC (rev 49538)
+++ grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po	2011-12-05 08:41:29 UTC (rev 49539)
@@ -8,15 +8,14 @@
 "Project-Id-Version: grasswxpy_pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-05 23:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-21 14:43+0100\n"
-"Last-Translator: Robert Szczepanek <robert szczepanek.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-05 00:37+0100\n"
+"Last-Translator: Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
@@ -27,27 +26,22 @@
 msgstr "Menadżer warstw GRASS GIS"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:132
-#, fuzzy
 msgid "Workspace Toolbar"
-msgstr "Projekt"
+msgstr "Pasek narzędzi projektu"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:135
-#, fuzzy
 msgid "Data Toolbar"
-msgstr "Lista narzędzi mapy"
+msgstr "Pasek narzędzi danych"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:138
-#, fuzzy
 msgid "Misc Toolbar"
-msgstr "Lista narzędzi mapy"
+msgstr "Narzędzia różne"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:141
-#, fuzzy
 msgid "Tools Toolbar"
-msgstr "Lista narzędzi mapy"
+msgstr "Pasek narzędzi"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:144
-#, fuzzy
 msgid "Vector Toolbar"
 msgstr "Narzędzia wektoryzacji"
 
@@ -120,8 +114,7 @@
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:542
 #, fuzzy
 msgid "Editing is allowed only for vector maps from the current mapset."
-msgstr ""
-"Przebudowuje topologię dla wszystkich map wektorowych w bieżącym mapsecie."
+msgstr "Przebudowuje topologię dla wszystkich map wektorowych w bieżącym mapsecie."
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:557
 msgid "Choose script file to run"
@@ -219,12 +212,8 @@
 msgstr "Bieżący mapset to <%s>."
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:708
-msgid ""
-"Current workspace is not empty. Do you want to store current settings to "
-"workspace file?"
-msgstr ""
-"Aktualny plik projektu nie jest pusty. Czy chcesz zapisać aktualne "
-"ustawienia do pliku projektu?"
+msgid "Current workspace is not empty. Do you want to store current settings to workspace file?"
+msgstr "Aktualny plik projektu nie jest pusty. Czy chcesz zapisać aktualne ustawienia do pliku projektu?"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:711
 msgid "Create new workspace?"
@@ -334,28 +323,25 @@
 msgstr "Wiadomość"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1662
-#, fuzzy
 msgid "Starting GRASS GUI..."
-msgstr "Uruchom &GRASS"
+msgstr "Uruchamianie GUI GRASS..."
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:88
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unable to load icon theme. Reason: %s"
-msgstr "Jest problem z wczytaniem motywu ikon..."
+msgstr "Wystąpił problem z wczytaniem motywu ikon. Powód: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:146
 msgid "Display map"
 msgstr "Wyświetl mapę"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:147
-#, fuzzy
 msgid "Re-render modified map layers only"
-msgstr "Przerysuj zmodyfikowane warstwy mapy"
+msgstr "Przerysuj jedynie zmodyfikowane warstwy mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:149
-#, fuzzy
 msgid "Render map"
-msgstr "Odśwież mapę"
+msgstr "Renderowanie mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:150
 msgid "Force re-rendering all map layers"
@@ -410,7 +396,6 @@
 msgstr "Poprzedni widok"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:171
-#, fuzzy
 msgid "Various zoom options"
 msgstr "Opcje powiększania"
 
@@ -473,17 +458,14 @@
 msgstr "Dodaj warstwę tekstową"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:196
-#, fuzzy
 msgid "Create histogram of raster map"
 msgstr "Utwórz histogram obrazu lub pliku rastrowego"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:200
-#, fuzzy
 msgid "Start new map display"
-msgstr "Otwórz nowe okno"
+msgstr "Otwórz nowe okno mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:202
-#, fuzzy
 msgid "Create new workspace (Ctrl+N)"
 msgstr "Utwórz nowy plik projektu (Ctrl+N)"
 
@@ -526,9 +508,8 @@
 msgstr "Linkowanie wektorów"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:220
-#, fuzzy
 msgid "Add raster map layer (Ctrl+Shift+R)"
-msgstr "Dodaj warstwę rastrową (Ctrl+R)"
+msgstr "Dodaj warstwę rastrową (Ctrl+Shift+R)"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:222
 msgid "Add various raster map layers (RGB, HIS, shaded relief...)"
@@ -568,9 +549,8 @@
 msgstr "Wyświetl tabelę atrybutów"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:240
-#, fuzzy
 msgid "Edit vector maps"
-msgstr "Eksport mapy wektorowej"
+msgstr "Edycja map wektorowych"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:242
 msgid "Add RGB map layer"
@@ -630,9 +610,8 @@
 msgstr "Preferencje"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:269
-#, fuzzy
 msgid "Graphical Modeler"
-msgstr "Modeler graficzny"
+msgstr "Graficzny modeler"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:271
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:519
@@ -641,10 +620,9 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:273 ../gui/wxpython/menustrings.py:192
 msgid "Cartographic Composer"
-msgstr ""
+msgstr "Kompozytor wydruków"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:275
-#, fuzzy
 msgid "Raster Map Calculator"
 msgstr "Kalkulator map rastrowych"
 
@@ -676,9 +654,7 @@
 msgstr "Wektoryzuj nowy centroid"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:291
-msgid ""
-"Digitize new area (composition of boundaries without category and one "
-"centroid with category)"
+msgid "Digitize new area (composition of boundaries without category and one centroid with category)"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:294
@@ -730,9 +706,8 @@
 msgstr "Ustawienia digitalizacji"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:320
-#, fuzzy
 msgid "Quit digitizer"
-msgstr "Digitizer"
+msgstr "Wyjdź z digitizera"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:321
 msgid "Quit digitizer and save changes"
@@ -763,14 +738,12 @@
 msgstr "Opcje profilu"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:338
-#, fuzzy
 msgid "Save profile data to CSV file"
-msgstr "Zapisz dane profilu do pliku csv"
+msgstr "Zapisz dane profilu do pliku CSV"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:340
-#, fuzzy
 msgid "Quit Profile Analysis Tool"
-msgstr "Analiza profilu"
+msgstr "Wyjdź z analiz profilu"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:344
 msgid "Set GCP"
@@ -809,7 +782,6 @@
 msgstr "Wczytaj punkty GCP z pliku POINTS"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:361
-#, fuzzy
 msgid "Quit georectification"
 msgstr "Wyjdź z modułu georektyfikacji"
 
@@ -954,9 +926,8 @@
 msgstr "Wybierz czcionkę"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:428
-#, fuzzy
 msgid "Show manual"
-msgstr "Drzewa Stainera"
+msgstr "Pokaż podręcznik"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:434
 msgid "Generate text file with mapping instructions"
@@ -972,9 +943,8 @@
 msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:440
-#, fuzzy
 msgid "Generate PDF output"
-msgstr "Utwórz punkty"
+msgstr "Utwórz PDF"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:442
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/histogram.py:432
@@ -993,16 +963,14 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:446
-#, fuzzy
 msgid "Zoom to full extent"
-msgstr "Powiększ do domyślnego regionu"
+msgstr "Powiększ do pełnego zasięgu"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:448
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2015
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2070
-#, fuzzy
 msgid "Map frame"
-msgstr "Skala mapy"
+msgstr "Ramka mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:449
 msgid "Click and drag to place map frame"
@@ -1016,9 +984,8 @@
 msgstr "Mapa rastrowa"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:452
-#, fuzzy
 msgid "Add raster map"
-msgstr "Mapa rastrowa 3D"
+msgstr "Dodaj mapę rastrową"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:454
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:630
@@ -1027,39 +994,32 @@
 msgstr "Mapa wektorowa"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:455
-#, fuzzy
 msgid "Add vector map"
-msgstr "wektor"
+msgstr "Dodaj mapę wektorową"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:457
-#, fuzzy
 msgid "Delete selected object"
-msgstr "Usuń wybraną lokację"
+msgstr "Usuń wybrany obiekt"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:459
-#, fuzzy
 msgid "Show preview"
-msgstr "Wyświetlaj siatkę"
+msgstr "&Pokaż podgląd"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:461
-#, fuzzy
 msgid "Quit Cartographic Composer"
-msgstr "Wyjdź z modelera"
+msgstr "Wyjdź z kompozytora wydruków"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:463
-#, fuzzy
 msgid "Add text"
-msgstr "Dodaj warstwę tekstową"
+msgstr "Dodaj tekst"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:465
-#, fuzzy
 msgid "Add map info"
-msgstr "Dodaj elementy mapy"
+msgstr "Dodaj informację o mapie"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:469
-#, fuzzy
 msgid "Add scale bar"
-msgstr "Dodaj warstwę"
+msgstr "Dodaj pasek skali"
 
 #: ../gui/wxpython/scripts/p.cmd.py:53 ../gui/wxpython/scripts/p.rast.py:99
 #: ../gui/wxpython/scripts/p.vect.py:356
@@ -1215,58 +1175,48 @@
 msgstr "Wczytuje warstwy mapy z pliku GRC do listy warstw."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:16
-#, fuzzy
 msgid "Map display"
-msgstr "wyświetl"
+msgstr "Wyświetl mapę"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:17
-#, fuzzy
 msgid "Add raster"
-msgstr "Raster 3D"
+msgstr "Dodaj raster"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:18
-#, fuzzy
 msgid "Add raster map layer to current display"
-msgstr "Dodaj warstwę rastrową (Ctrl+R)"
+msgstr "Dodaj warstwę rastrową do bieżącego podglądu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:19
-#, fuzzy
 msgid "Add vector"
-msgstr "wektor"
+msgstr "Dodaj warstwę wektorową"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:20
-#, fuzzy
 msgid "Add vector map layer to current display"
-msgstr "Dodaj warstwę wektorową (Ctrl+V)"
+msgstr "Dodaj warstwę wektorową do bieżącego podglądu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:21
 msgid "Add multiple rasters or vectors"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:22
-#, fuzzy
 msgid "Add multiple raster or vector map layers to current display"
-msgstr "Dodaj warstwę rastrową (Ctrl+R)"
+msgstr "Dodaj warstwy rastrowe i wektorowe do bieżącego podglądu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:23
-#, fuzzy
 msgid "New map display window"
-msgstr "Narysuj linię profilu w oknie mapy aby wykonać profil"
+msgstr "Nowe okno mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:24
-#, fuzzy
 msgid "Open new map display window"
-msgstr "Narysuj linię profilu w oknie mapy aby wykonać profil"
+msgstr "Otwórz nowe okno mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:25 ../gui/wxpython/menustrings.py:26
-#, fuzzy
 msgid "Close current map display window"
-msgstr "Zamknij Okno Mapy %d "
+msgstr "Zamknij bieżące okno mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:27 ../gui/wxpython/menustrings.py:28
-#, fuzzy
 msgid "Close all open map display windows"
-msgstr "Zamknij Okno Mapy %d "
+msgstr "Zamknij wszystkie okna map"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:30 ../gui/wxpython/menustrings.py:55
 msgid "Common import formats"
@@ -1281,9 +1231,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:33
-msgid ""
-"Create a raster map from an assemblage of many coordinates using univariate "
-"statistics."
+msgid "Create a raster map from an assemblage of many coordinates using univariate statistics."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:34
@@ -1316,11 +1264,8 @@
 msgstr "ESRI ASCII grid"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:41
-msgid ""
-"Converts an ESRI ARC/INFO ascii raster file (GRID) into a (binary) raster "
-"map layer."
-msgstr ""
-"Konwertuje ESRI ARC/INFO ascii rastr (GRID) na (binarną) mapę rastrową."
+msgid "Converts an ESRI ARC/INFO ascii raster file (GRID) into a (binary) raster map layer."
+msgstr "Konwertuje ESRI ARC/INFO ascii rastr (GRID) na (binarną) mapę rastrową."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:42
 msgid "GRIDATB.FOR import"
@@ -1328,8 +1273,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:43
 msgid "Imports GRIDATB.FOR map file (TOPMODEL) into GRASS raster map"
-msgstr ""
-"Importuje plik mapy GRIDATB.FOR (TOPMODEL) do rastrowego formatu GRASS."
+msgstr "Importuje plik mapy GRIDATB.FOR (TOPMODEL) do rastrowego formatu GRASS."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:44
 #, fuzzy
@@ -1361,12 +1305,8 @@
 msgstr "Terra ASTER HDF"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:51
-msgid ""
-"Georeference, rectify and import Terra-ASTER imagery and relative DEM's "
-"using gdalwarp."
-msgstr ""
-"Nadaje georeferencje, rektyfikuje i importuje zobrazowania w formacie Terra-"
-"ASTER i związane DEM przy pomocy gdalwarp."
+msgid "Georeference, rectify and import Terra-ASTER imagery and relative DEM's using gdalwarp."
+msgstr "Nadaje georeferencje, rektyfikuje i importuje zobrazowania w formacie Terra-ASTER i związane DEM przy pomocy gdalwarp."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:52
 msgid "WMS import"
@@ -1389,9 +1329,8 @@
 msgstr "Tworzy mapę wektorową z pliku punktów lub wektorów ASCII."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:59
-#, fuzzy
 msgid "ASCII points as a vector lines"
-msgstr "Punkty ASCII"
+msgstr "Punkty ASCII na linie wektorowe"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:60
 msgid "Import ASCII x,y[,z] coordinates as a series of lines."
@@ -1411,9 +1350,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:64
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Converts all older versions of GRASS vector maps in current mapset to "
-"current format."
+msgid "Converts all older versions of GRASS vector maps in current mapset to current format."
 msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:65
@@ -1445,42 +1382,34 @@
 msgstr "GPS Garmin"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:72
-msgid ""
-"Download waypoints, routes, and tracks from a Garmin GPS receiver into a "
-"vector map."
-msgstr ""
-"Wczytaj punkty nawigacyjne, trasy i ślady z dobiornika GPS Garmin do mapy "
-"wektorowej."
+msgid "Download waypoints, routes, and tracks from a Garmin GPS receiver into a vector map."
+msgstr "Wczytaj punkty nawigacyjne, trasy i ślady z dobiornika GPS Garmin do mapy wektorowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:73
 msgid "GPSBabel GPS import"
 msgstr "GPSBabel GPS"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:74
-msgid ""
-"Import waypoints, routes, and tracks from a GPS receiver or GPS download "
-"file into a vector map."
-msgstr ""
-"Wczytuje punkty nawigacyjne, trasy i ślady z pliku dobiornika GPS do mapy "
-"wektorowej."
+msgid "Import waypoints, routes, and tracks from a GPS receiver or GPS download file into a vector map."
+msgstr "Wczytuje punkty nawigacyjne, trasy i ślady z pliku dobiornika GPS do mapy wektorowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:75
 msgid "Geonames import"
 msgstr "Geonames"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:76
+#, fuzzy
 msgid "Imports geonames.org country files into a GRASS vector points map."
-msgstr ""
+msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:77
 msgid "GEOnet import"
 msgstr "GEOnet"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:78
-msgid ""
-"Imports US-NGA GEOnet Names Server (GNS) country files into a GRASS vector "
-"points map."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Imports US-NGA GEOnet Names Server (GNS) country files into a GRASS vector points map."
+msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:79
 #, fuzzy
@@ -1502,10 +1431,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:83
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Converts a 3D ASCII raster text file into a (binary) 3D raster map layer."
-msgstr ""
-"Konwertuje tekstowy plik rastrowy 3D ASCII na binarną mapę rastrową 3D."
+msgid "Converts a 3D ASCII raster text file into a (binary) 3D raster map layer."
+msgstr "Konwertuje tekstowy plik rastrowy 3D ASCII na binarną mapę rastrową 3D."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:84
 msgid "Vis5D import"
@@ -1513,12 +1440,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:85
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Imports 3-dimensional Vis5D files (i.e. the V5D file with 1 variable and 1 "
-"time step)."
-msgstr ""
-"Importuje trójwymiarowe pliki Vis5D (np. plik v5d z 1 zmienną i 1 "
-"znacznikiem czasu)"
+msgid "Imports 3-dimensional Vis5D files (i.e. the V5D file with 1 variable and 1 time step)."
+msgstr "Importuje trójwymiarowe pliki Vis5D (np. plik v5d z 1 zmienną i 1 znacznikiem czasu)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:86
 msgid "Import database table"
@@ -1553,13 +1476,11 @@
 msgstr "Konwertuje warstwę mapy rastrowej na plik tekstowy ASCII."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:94
-#, fuzzy
 msgid "ASCII x,y,z points export"
 msgstr "do ASCII x,y,z"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:95
-msgid ""
-"Export a raster map to a text file as x,y,z values based on cell centers."
+msgid "Export a raster map to a text file as x,y,z values based on cell centers."
 msgstr "Eksportuje mapę rastrową do pliku tekstowego x,y,z."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:96
@@ -1587,12 +1508,10 @@
 msgstr "Eksportuje raster GRASS do binarnego Pliku-MAT"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:102
-#, fuzzy
 msgid "Raw binary array export"
 msgstr "do pliku binarnego"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:103
-#, fuzzy
 msgid "Exports a GRASS raster map to a binary array."
 msgstr "Eksportuje raster GRASS do szeregów binarnych."
 
@@ -1601,9 +1520,8 @@
 msgstr "do MPEG-1"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:105
-#, fuzzy
 msgid "Raster File Series to MPEG Conversion."
-msgstr "Program Konwersji Serii Plików Rastrowych do formatu MPG."
+msgstr "Konwersja Serii Plików Rastrowych do formatu MPEG."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:106
 msgid "PNG export"
@@ -1618,24 +1536,16 @@
 msgstr "do PPM"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:109
-msgid ""
-"Converts a GRASS raster map to a PPM image file at the pixel resolution of "
-"the currently defined region."
-msgstr ""
-"Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o "
-"rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
+msgid "Converts a GRASS raster map to a PPM image file at the pixel resolution of the currently defined region."
+msgstr "Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:110
 msgid "PPM from RGB export"
 msgstr "do PPM z warstw RGB"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:111
-msgid ""
-"Converts 3 GRASS raster layers (R,G,B) to a PPM image file at the pixel "
-"resolution of the CURRENTLY DEFINED REGION."
-msgstr ""
-"Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o "
-"rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
+msgid "Converts 3 GRASS raster layers (R,G,B) to a PPM image file at the pixel resolution of the CURRENTLY DEFINED REGION."
+msgstr "Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:112 ../gui/wxpython/menustrings.py:129
 msgid "POV-Ray export"
@@ -1643,20 +1553,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:113
 msgid "Converts a raster map layer into a height-field file for POVRAY."
-msgstr ""
-"Konwertuje warstwę mapy rastrowej do pliku 'height-field' dla formatu POVRAY."
+msgstr "Konwertuje warstwę mapy rastrowej do pliku 'height-field' dla formatu POVRAY."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:114
 msgid "TIFF export"
 msgstr "do TIFF"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:115
-msgid ""
-"Exports a GRASS raster map to a 8/24bit TIFF image file at the pixel "
-"resolution of the currently defined region."
-msgstr ""
-"Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o "
-"rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
+msgid "Exports a GRASS raster map to a 8/24bit TIFF image file at the pixel resolution of the currently defined region."
+msgstr "Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:116
 msgid "VRML export"
@@ -1690,9 +1595,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:124
 msgid "Converts a GRASS binary vector map to a GRASS ASCII vector map."
-msgstr ""
-"Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS-a do wektorowej mapy GRASS-a typu "
-"ASCII."
+msgstr "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS-a do wektorowej mapy GRASS-a typu ASCII."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:125
 msgid "DXF export"
@@ -1707,11 +1610,8 @@
 msgstr "do różnych formatów GPS"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:128
-msgid ""
-"Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GpsBabel."
-msgstr ""
-"Eksportuje mapę wektorową do odbiornika GPS lub pliku obsługiwanego przez "
-"bibliotekę GPSBabel."
+msgid "Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GpsBabel."
+msgstr "Eksportuje mapę wektorową do odbiornika GPS lub pliku obsługiwanego przez bibliotekę GPSBabel."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:130
 msgid "Converts to POV-Ray format, GRASS x,y,z -> POV-Ray x,z,y"
@@ -1761,7 +1661,6 @@
 msgstr "Eksport tabeli atrybutów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:143
-#, fuzzy
 msgid "Common export formats using OGR"
 msgstr "do popularnych formatów  /GDAL/"
 
@@ -1775,14 +1674,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:147
 msgid "Link GDAL supported raster data as a pseudo GRASS raster map layer."
-msgstr ""
-"Tworzy link rastrowych plików wspieranych przez GDAL do binarnej mapy "
-"rastrowej."
+msgstr "Tworzy link rastrowych plików wspieranych przez GDAL do binarnej mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:149
 msgid "Creates a new pseudo-vector map as a link to an OGR-supported layer."
-msgstr ""
-"Tworzy nową warstwę wektorową jako link do warstwy OGR tylko do odczytu."
+msgstr "Tworzy nową warstwę wektorową jako link do warstwy OGR tylko do odczytu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:150
 msgid "Manage maps and volumes"
@@ -1793,10 +1689,7 @@
 msgstr "Kopiuj"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:152
-msgid ""
-"Copies available data files in the user's current mapset search path and "
-"location to the appropriate element directories under the user's current "
-"mapset."
+msgid "Copies available data files in the user's current mapset search path and location to the appropriate element directories under the user's current mapset."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:153
@@ -1812,9 +1705,7 @@
 msgstr "Lista filtrowana"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:156
-msgid ""
-"Lists available GRASS data base files of the user-specified data type "
-"optionally using the search pattern."
+msgid "Lists available GRASS data base files of the user-specified data type optionally using the search pattern."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:157
@@ -1850,8 +1741,7 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:165
 #, fuzzy
 msgid "Converts a raster map into a vector map."
-msgstr ""
-"Konwertuje mapę rastrową do warstwy wektorowej. Automatyczna wektoryzacja."
+msgstr "Konwertuje mapę rastrową do warstwy wektorowej. Automatyczna wektoryzacja."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:166
 msgid "Raster series to volume"
@@ -1882,11 +1772,8 @@
 msgstr "Wektor do bryły rastrowej 3D"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:173
-msgid ""
-"Converts a binary GRASS vector map (only points) layer into a 3D GRASS "
-"raster map layer."
-msgstr ""
-"Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS (punkty) do mapy rastrowej 3D GRASS."
+msgid "Converts a binary GRASS vector map (only points) layer into a 3D GRASS raster map layer."
+msgstr "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS (punkty) do mapy rastrowej 3D GRASS."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:174
 msgid "2D vector to 3D vector"
@@ -1950,15 +1837,12 @@
 msgstr "Kąty/odległości do współrzędnych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:191
-msgid ""
-"A simple utility for converting bearing and distance measurements to "
-"coordinates and vice versa."
+msgid "A simple utility for converting bearing and distance measurements to coordinates and vice versa."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:193
-#, fuzzy
 msgid "Launch Cartographic Composer"
-msgstr "Uruchom modeler graficzny"
+msgstr "Uruchom kompozytor wydruków"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:194
 msgid "Launch script"
@@ -2046,9 +1930,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:216 ../gui/wxpython/menustrings.py:218
 msgid "Outputs and modifies the user's current GRASS variable settings."
-msgstr ""
-"Wyświetla i modyfikuje bieżące ustawienia użytkownka zmiennych środowiska "
-"GRASS."
+msgstr "Wyświetla i modyfikuje bieżące ustawienia użytkownka zmiennych środowiska GRASS."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:217
 msgid "Change settings"
@@ -2102,9 +1984,7 @@
 msgstr "Ustaw"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:231
-msgid ""
-"Converts co-ordinate system descriptions (i.e. projection information) "
-"between various formats (including GRASS format)."
+msgid "Converts co-ordinate system descriptions (i.e. projection information) between various formats (including GRASS format)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:232
@@ -2124,14 +2004,12 @@
 msgstr "Konwertuj współrzędne pomiedzy odwzorowaniami (cs2cs)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:236
-#, fuzzy
 msgid "Install extension from add-ons"
 msgstr "Pobierz i zainstaluj nowe rozszerzenie z GRASS Addons"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:237
-#, fuzzy
 msgid "Install new extension from GRASS AddOns SVN repository."
-msgstr "Pobierz i zainstaluj nowe rozszerzenie z GRASS Addons"
+msgstr "Pobierz i zainstaluj nowe rozszerzenie z repozytorium GRASS Addons."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:238 ../gui/wxpython/menustrings.py:830
 msgid "Preferences"
@@ -2139,9 +2017,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:239
 msgid "User GUI preferences (display font, commands, digitizer, etc.)"
-msgstr ""
-"Preferencje użytkownika GUI (czcionka wyświetlania, komendy, digitajzer, "
-"itp.)"
+msgstr "Preferencje użytkownika GUI (czcionka wyświetlania, komendy, digitajzer, itp.)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:240
 msgid "&Raster"
@@ -2156,9 +2032,7 @@
 msgstr "Wektoryzacja rastra /wymaga XTerm/ (r.digit)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:243
-msgid ""
-"Interactive tool used to draw and save vector features on a graphics monitor "
-"using a pointing device (mouse) and save to a raster map."
+msgid "Interactive tool used to draw and save vector features on a graphics monitor using a pointing device (mouse) and save to a raster map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:244
@@ -2230,10 +2104,7 @@
 msgstr "Próbkowanie z użyciem funkcji sklejalnych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:261
-msgid ""
-"Reinterpolates and optionally computes topographic analysis from input "
-"raster map to a new raster map (possibly with different resolution) using "
-"regularized spline with tension and smoothing."
+msgid "Reinterpolates and optionally computes topographic analysis from input raster map to a new raster map (possibly with different resolution) using regularized spline with tension and smoothing."
 msgstr "Próbkuje warstwę mapy rastrowej z użyciem funkcji sklejalnych."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:262 ../gui/wxpython/menustrings.py:544
@@ -2242,8 +2113,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:263
 msgid "Allows creation and/or modification of raster map layer support files."
-msgstr ""
-"Pozwala na tworzenie i/lub modyfikację plików dodatkowych dla map rastrowych."
+msgstr "Pozwala na tworzenie i/lub modyfikację plików dodatkowych dla map rastrowych."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:264
 msgid "Update map statistics"
@@ -2259,18 +2129,14 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:267
 msgid "Re-projects a raster map from one location to the current location."
-msgstr ""
-"Zmienia odwzorowanie mapy rastrowej kopiując go z innej lokacji do bieżącej "
-"lokacji."
+msgstr "Zmienia odwzorowanie mapy rastrowej kopiując go z innej lokacji do bieżącej lokacji."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:268
 msgid "Tiling"
 msgstr "Kafle"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:269
-msgid ""
-"Produces tilings of the source projection for use in the destination region "
-"and projection."
+msgid "Produces tilings of the source projection for use in the destination region and projection."
 msgstr "Generowanie zasięgu 'kafli' zadanego domyślnego regionu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:270 ../gui/wxpython/menustrings.py:546
@@ -2323,8 +2189,7 @@
 msgstr "Utwórz RGB"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:282
-msgid ""
-"Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map."
+msgid "Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:283 ../gui/wxpython/menustrings.py:681
@@ -2332,9 +2197,7 @@
 msgstr "RGB na HIS"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:284
-msgid ""
-"Generates red, green and blue raster map layers combining hue, intensity and "
-"saturation (HIS) values from user-specified input raster map layers."
+msgid "Generates red, green and blue raster map layers combining hue, intensity and saturation (HIS) values from user-specified input raster map layers."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:285
@@ -2362,12 +2225,8 @@
 msgstr "Buforuj rastry"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:291
-msgid ""
-"Creates a raster map layer showing buffer zones surrounding cells that "
-"contain non-NULL category values."
-msgstr ""
-"Tworzy rastrową warstwę mapy ukazującą strefy buforowe otaczające komórki "
-"rastra które zawierają wartości kategorii inne niż NULL"
+msgid "Creates a raster map layer showing buffer zones surrounding cells that contain non-NULL category values."
+msgstr "Tworzy rastrową warstwę mapy ukazującą strefy buforowe otaczające komórki rastra które zawierają wartości kategorii inne niż NULL"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:292
 msgid "Closest points"
@@ -2375,8 +2234,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:293
 msgid "Locates the closest points between objects in two raster maps."
-msgstr ""
-"Lokalizuje najbliższe punkty pomiędzy obiektami na dwóch mapach rastrowych."
+msgstr "Lokalizuje najbliższe punkty pomiędzy obiektami na dwóch mapach rastrowych."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:294
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:352
@@ -2408,28 +2266,16 @@
 msgstr "Pływające okno"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:300
-msgid ""
-"Makes each cell category value a function of the category values assigned to "
-"the cells around it, and stores new cell values in an output raster map "
-"layer."
-msgstr ""
-"Czyni wartość kategorii każdej komórki rastra funkcją wartości kategorii "
-"przypisanych do komórek dookoła niej, i zachowuje nową wartość komórki w "
-"wyjściowej wastwie mapy rastrowej."
+msgid "Makes each cell category value a function of the category values assigned to the cells around it, and stores new cell values in an output raster map layer."
+msgstr "Czyni wartość kategorii każdej komórki rastra funkcją wartości kategorii przypisanych do komórek dookoła niej, i zachowuje nową wartość komórki w wyjściowej wastwie mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:301
 msgid "Neighborhood points"
 msgstr "Punkty sąsiedztwa"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:302
-msgid ""
-"Makes each cell value a function of the attribute values assigned to the "
-"vector points or centroids around it, and stores new cell values in an "
-"output raster map layer."
-msgstr ""
-"Czyni wartość kategorii każdej komórki rastra funkcją wartości kategorii "
-"przypisanych do komórek dookoła niej, i zachowuje nową wartość komórki w "
-"wyjściowej wastwie mapy rastrowej."
+msgid "Makes each cell value a function of the attribute values assigned to the vector points or centroids around it, and stores new cell values in an output raster map layer."
+msgstr "Czyni wartość kategorii każdej komórki rastra funkcją wartości kategorii przypisanych do komórek dookoła niej, i zachowuje nową wartość komórki w wyjściowej wastwie mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:303
 msgid "Overlay rasters"
@@ -2440,37 +2286,24 @@
 msgstr "Produkt poprzecznego łączenia rastrów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:305
-msgid ""
-"Creates a cross product of the category values from multiple raster map "
-"layers."
-msgstr ""
-"Tworzy produkt przejściowy wartości kategorii ze złożonych warstw map "
-"rastrowych"
+msgid "Creates a cross product of the category values from multiple raster map layers."
+msgstr "Tworzy produkt przejściowy wartości kategorii ze złożonych warstw map rastrowych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:306
 msgid "Raster series"
 msgstr "Serie rastrów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:307
-msgid ""
-"Makes each output cell value a function of the values assigned to the "
-"corresponding cells in the input raster map layers."
-msgstr ""
-"Czyni wartość komórek wynikowego rastra funkcją wartości przypisanych do "
-"odpowiadających komórek wejściowych warstw rastrowych."
+msgid "Makes each output cell value a function of the values assigned to the corresponding cells in the input raster map layers."
+msgstr "Czyni wartość komórek wynikowego rastra funkcją wartości przypisanych do odpowiadających komórek wejściowych warstw rastrowych."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:308
 msgid "Patch raster maps"
 msgstr "Uzupełnij komórki bez danych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:309
-msgid ""
-"Creates a composite raster map layer by using known category values from one "
-"(or more) map layer(s) to fill in areas of \"no data\" in another map layer."
-msgstr ""
-"Tworzy złożoną warstwę mapy rastrowej używając znanych kategorii wartości "
-"jednej (lub więcej) warstw(y) do wypełnienia obszarów \"no data\" w innej "
-"warstwie mapy."
+msgid "Creates a composite raster map layer by using known category values from one (or more) map layer(s) to fill in areas of \"no data\" in another map layer."
+msgstr "Tworzy złożoną warstwę mapy rastrowej używając znanych kategorii wartości jednej (lub więcej) warstw(y) do wypełnienia obszarów \"no data\" w innej warstwie mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:310
 msgid "Statistical overlay"
@@ -2498,8 +2331,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:316
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Calculates cast shadow areas from sun position and elevation raster map."
+msgid "Calculates cast shadow areas from sun position and elevation raster map."
 msgstr "Oblicza shape index z mapy rastrowej GRASS"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:317
@@ -2511,29 +2343,16 @@
 msgstr "Oblicz skumulowany koszt przemieszczenia pomiędzy dwiema lokalizacjami"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:319
-msgid ""
-"Outputs a raster map layer showing the anisotropic cumulative cost of moving "
-"between different geographic locations on an input elevation raster map "
-"layer whose cell category values represent elevation combined with an input "
-"raster map layer whose cell values represent friction cost."
-msgstr ""
-"Tworzy warstwę mapy rastrowej ukazującą skumulowany koszt przemieszczania "
-"się pomiędzy dwoma lokalizacjami geograficznymi na wejściowej warstwie "
-"rastrowej, której wartości kategorii komórek rastra reprezentują koszt."
+msgid "Outputs a raster map layer showing the anisotropic cumulative cost of moving between different geographic locations on an input elevation raster map layer whose cell category values represent elevation combined with an input raster map layer whose cell values represent friction cost."
+msgstr "Tworzy warstwę mapy rastrowej ukazującą skumulowany koszt przemieszczania się pomiędzy dwoma lokalizacjami geograficznymi na wejściowej warstwie rastrowej, której wartości kategorii komórek rastra reprezentują koszt."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:320
 msgid "Cost surface"
 msgstr "Powierzchnia kosztu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:321
-msgid ""
-"Creates a raster map showing the cumulative cost of moving between different "
-"geographic locations on an input raster map whose cell category values "
-"represent cost."
-msgstr ""
-"Tworzy warstwę mapy rastrowej ukazującą skumulowany koszt przemieszczania "
-"się pomiędzy dwoma lokalizacjami geograficznymi na wejściowej warstwie "
-"rastrowej, której wartości kategorii komórek rastra reprezentują koszt."
+msgid "Creates a raster map showing the cumulative cost of moving between different geographic locations on an input raster map whose cell category values represent cost."
+msgstr "Tworzy warstwę mapy rastrowej ukazującą skumulowany koszt przemieszczania się pomiędzy dwoma lokalizacjami geograficznymi na wejściowej warstwie rastrowej, której wartości kategorii komórek rastra reprezentują koszt."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:322
 msgid "Least cost route or flow"
@@ -2558,13 +2377,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:327
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Generates raster maps of slope, aspect, curvatures and partial derivatives "
-"from a elevation raster map."
-msgstr ""
-"Tworzy rastrowe warstwy spadków, ekspozycji, krzywizn i częściowych "
-"pochodnych z rastrowej mapy rzeczywistych wysokości. Ekspozycja jest "
-"obliczana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od wschodu."
+msgid "Generates raster maps of slope, aspect, curvatures and partial derivatives from a elevation raster map."
+msgstr "Tworzy rastrowe warstwy spadków, ekspozycji, krzywizn i częściowych pochodnych z rastrowej mapy rzeczywistych wysokości. Ekspozycja jest obliczana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od wschodu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:328
 msgid "Terrain parameters"
@@ -2596,8 +2410,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:335
 msgid "Generates a raster map layer of distance to features in input layer."
-msgstr ""
-"Tworzy warstwę mapy rastrowej obrazującą odległość do najbliższego obiektu."
+msgstr "Tworzy warstwę mapy rastrowej obrazującą odległość do najbliższego obiektu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:336
 msgid "Horizon angle"
@@ -2616,12 +2429,8 @@
 msgstr "Obszary ciągłe"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:340
-msgid ""
-"Recategorizes data in a raster map by grouping cells that form physically "
-"discrete areas into unique categories."
-msgstr ""
-"Zmienia kategorie danych w mapie rastrowej poprzez grupowanie komórek "
-"rastra, które formują fizycznie wydzielone obszary, na kategorie unikalne."
+msgid "Recategorizes data in a raster map by grouping cells that form physically discrete areas into unique categories."
+msgstr "Zmienia kategorie danych w mapie rastrowej poprzez grupowanie komórek rastra, które formują fizycznie wydzielone obszary, na kategorie unikalne."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:341
 msgid "Grow"
@@ -2629,9 +2438,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:342
 msgid "Generates a raster map layer with contiguous areas grown by one cell."
-msgstr ""
-"Generuje warstwę mapy rastrowej z ciągłymi obszarami powiększonymi o jedną "
-"komórkę."
+msgstr "Generuje warstwę mapy rastrowej z ciągłymi obszarami powiększonymi o jedną komórkę."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:343
 msgid "Thin"
@@ -2640,9 +2447,7 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:344
 #, fuzzy
 msgid "Thins non-zero cells that denote linear features in a raster map."
-msgstr ""
-"Wycienia niezerowe komórki rastra, które tworzą struktury liniowe na mapach "
-"rastrowych"
+msgstr "Wycienia niezerowe komórki rastra, które tworzą struktury liniowe na mapach rastrowych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:345
 msgid "Hydrologic modeling"
@@ -2671,12 +2476,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:351
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Filters and generates a depressionless elevation map and a flow direction "
-"map from a given elevation raster map."
-msgstr ""
-"Filtruje rastrową mapę modelu terenu i generuje mapę powierzchni pozbawionej "
-"depresji oraz mapę linii spływu."
+msgid "Filters and generates a depressionless elevation map and a flow direction map from a given elevation raster map."
+msgstr "Filtruje rastrową mapę modelu terenu i generuje mapę powierzchni pozbawionej depresji oraz mapę linii spływu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:352
 msgid "Flow accumulation"
@@ -2707,9 +2508,7 @@
 msgstr "Modelowanie erozji sedymentów, transportu i depozycji (SIMWE)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:359
-msgid ""
-"Sediment transport and erosion/deposition simulation using path sampling "
-"method (SIMWE)."
+msgid "Sediment transport and erosion/deposition simulation using path sampling method (SIMWE)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:360
@@ -2761,9 +2560,7 @@
 msgstr "Modelowanie wód gruntowych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:371
-msgid ""
-"Numerical calculation program for transient, confined and unconfined "
-"groundwater flow in two dimensions."
+msgid "Numerical calculation program for transient, confined and unconfined groundwater flow in two dimensions."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:372
@@ -2775,9 +2572,7 @@
 msgstr "Ustawienia (wymaga XTerm)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:374
-msgid ""
-"Interactive tool used to setup the sampling and analysis framework that will "
-"be used by the other r.le programs."
+msgid "Interactive tool used to setup the sampling and analysis framework that will be used by the other r.le programs."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:375
@@ -2785,9 +2580,7 @@
 msgstr "Analiza charakterystyk krajobrazu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:376
-msgid ""
-"Contains a set of measures for attributes, diversity, texture, "
-"juxtaposition, and edge."
+msgid "Contains a set of measures for attributes, diversity, texture, juxtaposition, and edge."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:377
@@ -2795,16 +2588,11 @@
 msgstr "Analiza mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:378
-msgid ""
-"Calculates attribute, patch size, core (interior) size, shape, fractal "
-"dimension, and perimeter measures for sets of patches in a landscape."
+msgid "Calculates attribute, patch size, core (interior) size, shape, fractal dimension, and perimeter measures for sets of patches in a landscape."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:380
-msgid ""
-"Displays the boundary of each r.le patch and shows how the boundary is "
-"traced, displays the attribute, size, perimeter and shape indices for each "
-"patch and saves the data in an output file."
+msgid "Displays the boundary of each r.le patch and shows how the boundary is traced, displays the attribute, size, perimeter and shape indices for each patch and saves the data in an output file."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:381
@@ -2824,8 +2612,7 @@
 msgstr "Wykrywanie krawędzi"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:385
-msgid ""
-"Calculates edge density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
+msgid "Calculates edge density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:386
@@ -2841,9 +2628,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:389
-msgid ""
-"Calculates mean patch size index on a raster map, using a 4 neighbour "
-"algorithm"
+msgid "Calculates mean patch size index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
 msgstr "Oblicza shape index z mapy rastrowej GRASS"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:390
@@ -2875,8 +2660,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:397
-msgid ""
-"Calculates patch density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
+msgid "Calculates patch density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:398
@@ -2884,13 +2668,13 @@
 msgstr "Numer kategorii"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:399
-msgid ""
-"Calculates patch number index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm."
+msgid "Calculates patch number index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:400
+#, fuzzy
 msgid "Dominance's diversity"
-msgstr ""
+msgstr "Dominanceova diverzita"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:401 ../gui/wxpython/menustrings.py:407
 msgid "Calculates dominance's diversity index on a raster map"
@@ -2933,11 +2717,7 @@
 msgstr "Tempo rozprzestrzeniania się"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:412
-msgid ""
-"Generates three, or four raster map layers showing 1) the base "
-"(perpendicular) rate of spread (ROS), 2) the maximum (forward) ROS, 3) the "
-"direction of the maximum ROS, and optionally 4) the maximum potential "
-"spotting distance."
+msgid "Generates three, or four raster map layers showing 1) the base (perpendicular) rate of spread (ROS), 2) the maximum (forward) ROS, 3) the direction of the maximum ROS, and optionally 4) the maximum potential spotting distance."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:413
@@ -2945,9 +2725,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:414
-msgid ""
-"Recursively traces the least cost path backwards to cells from which the "
-"cumulative cost was determined."
+msgid "Recursively traces the least cost path backwards to cells from which the cumulative cost was determined."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:415
@@ -2955,10 +2733,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:416
-msgid ""
-"Simulates elliptically anisotropic spread on a graphics window and generates "
-"a raster map of the cumulative time of spread, given raster maps containing "
-"the rates of spread (ROS), the ROS directions and the spread origins."
+msgid "Simulates elliptically anisotropic spread on a graphics window and generates a raster map of the cumulative time of spread, given raster maps containing the rates of spread (ROS), the ROS directions and the spread origins."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:417
@@ -2978,9 +2753,7 @@
 msgstr "Reklasyfikuj według rozmiaru"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:421
-msgid ""
-"Reclasses a raster map greater or less than user specified area size (in "
-"hectares)."
+msgid "Reclasses a raster map greater or less than user specified area size (in hectares)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:422 ../gui/wxpython/menustrings.py:616
@@ -3013,9 +2786,7 @@
 msgstr "Przeskaluj z histogramem"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:429
-msgid ""
-"Rescales histogram equalized the range of category values in a raster map "
-"layer."
+msgid "Rescales histogram equalized the range of category values in a raster map layer."
 msgstr "Przeskalowanie zakresu wartości kategorii w warstwie mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:430
@@ -3024,8 +2795,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:431
 msgid "Creates a raster map containing concentric rings around a given point."
-msgstr ""
-"Tworzy mapę rastrową zawierającą koncentryczne kręgi wokół zadanych pubktów."
+msgstr "Tworzy mapę rastrową zawierającą koncentryczne kręgi wokół zadanych pubktów."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:432
 msgid "Generate random cells"
@@ -3044,9 +2814,7 @@
 msgstr "Losowe komórki rastra i punkty wektorowe"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:436
-msgid ""
-"Creates a raster map layer and vector point map containing randomly located "
-"points."
+msgid "Creates a raster map layer and vector point map containing randomly located points."
 msgstr "Tworzy mapę rastrową i wektorową zawierającą losowe punkty."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:437
@@ -3066,9 +2834,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:441
-msgid ""
-"Generates a raster density map from vector point data using a moving kernel "
-"or optionally generates a vector density map on a vector network."
+msgid "Generates a raster density map from vector point data using a moving kernel or optionally generates a vector density map on a vector network."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:442
@@ -3076,10 +2842,7 @@
 msgstr "Utwórz powierzchnie"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:443
-msgid ""
-"GRASS module to produce a raster map layer of gaussian deviates whose mean "
-"and standard deviation can be expressed by the user. It uses a gaussian "
-"random number generator."
+msgid "GRASS module to produce a raster map layer of gaussian deviates whose mean and standard deviation can be expressed by the user. It uses a gaussian random number generator."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:444
@@ -3087,9 +2850,7 @@
 msgstr "Płaszczyzna"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:445
-msgid ""
-"Creates raster plane map given dip (inclination), aspect (azimuth) and one "
-"point."
+msgid "Creates raster plane map given dip (inclination), aspect (azimuth) and one point."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:446
@@ -3097,9 +2858,7 @@
 msgstr "Utwórz losowe powierzchnie"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:447
-msgid ""
-"Produces a raster map of uniform random deviates whose range can be "
-"expressed by the user."
+msgid "Produces a raster map of uniform random deviates whose range can be expressed by the user."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:448
@@ -3159,12 +2918,8 @@
 msgstr "Interpolacja IDW z punktów wektorowych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:462
-msgid ""
-"Surface interpolation from vector point data by Inverse Distance Squared "
-"Weighting."
-msgstr ""
-"Interpolacja powierzchni z punktów wektorowych metodą Inverse Distance "
-"Squared Weighting (IDW)."
+msgid "Surface interpolation from vector point data by Inverse Distance Squared Weighting."
+msgstr "Interpolacja powierzchni z punktów wektorowych metodą Inverse Distance Squared Weighting (IDW)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:463
 msgid "Raster contours"
@@ -3179,10 +2934,7 @@
 msgstr "Przepróbkowanie z użyciem RST (regularized spline tension)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:466
-msgid ""
-"Spatial approximation and topographic analysis from given point or isoline "
-"data in vector format to floating point raster format using regularized "
-"spline with tension."
+msgid "Spatial approximation and topographic analysis from given point or isoline data in vector format to floating point raster format using regularized spline with tension."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:467
@@ -3198,8 +2950,7 @@
 msgstr "Wypełnij komórki NULL"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:470
-msgid ""
-"Fills no-data areas in raster maps using v.surf.rst splines interpolation"
+msgid "Fills no-data areas in raster maps using v.surf.rst splines interpolation"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:471 ../gui/wxpython/menustrings.py:724
@@ -3219,9 +2970,7 @@
 msgstr "Zarządzaj informacjami o kategoriach"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:475
-msgid ""
-"Manages category values and labels associated with user-specified raster map "
-"layers."
+msgid "Manages category values and labels associated with user-specified raster map layers."
 msgstr "Tworzy/modyfikuje paletę kolorów związaną z warstwą mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:476
@@ -3246,9 +2995,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:481
 msgid "Prints terse list of category values found in a raster map layer."
-msgstr ""
-"Wyświetla zwięzłą listę wartości kategorii znajdujących się w warstwie mapy "
-"rastrowej."
+msgstr "Wyświetla zwięzłą listę wartości kategorii znajdujących się w warstwie mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:482
 msgid "Sum category values"
@@ -3271,9 +3018,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:487
-msgid ""
-"Calculates the volume of data \"clumps\", and (optionally) produces a GRASS "
-"vector points map containing the calculated centroids of these clumps."
+msgid "Calculates the volume of data \"clumps\", and (optionally) produces a GRASS vector points map containing the calculated centroids of these clumps."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:488
@@ -3290,8 +3035,7 @@
 msgstr "Statystyki mapy rastrowej"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:491
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics from the non-null cells of a raster map."
+msgid "Calculates univariate statistics from the non-null cells of a raster map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:492
@@ -3300,32 +3044,23 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:493
 msgid "Outputs the raster map layer values lying on user-defined line(s)."
-msgstr ""
-"Tworzy plik wartości mapy rastrowej leżących na linii/liniach zdefiniowanych "
-"przez użytkownika."
+msgstr "Tworzy plik wartości mapy rastrowej leżących na linii/liniach zdefiniowanych przez użytkownika."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:494
 msgid "Sample transects (bearing/distance)"
 msgstr "Próbkuj wartości wzdłuż przecięć"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:495
-msgid ""
-"Outputs raster map layer values lying along user defined transect line(s)."
-msgstr ""
-"Tworzy plik wartości mapy rastrowej leżących na linii/liniach zdefiniowanych "
-"przez użytkownika."
+msgid "Outputs raster map layer values lying along user defined transect line(s)."
+msgstr "Tworzy plik wartości mapy rastrowej leżących na linii/liniach zdefiniowanych przez użytkownika."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:496
 msgid "Covariance/correlation"
 msgstr "Kowariancja/korelacja"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:497
-msgid ""
-"Outputs a covariance/correlation matrix for user-specified raster map layer"
-"(s)."
-msgstr ""
-"Tworzy matrycę kowariancji/korelacji dla określonej przez użytkownika "
-"warstwy/warstw mapy rastrowej."
+msgid "Outputs a covariance/correlation matrix for user-specified raster map layer(s)."
+msgstr "Tworzy matrycę kowariancji/korelacji dla określonej przez użytkownika warstwy/warstw mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:498
 msgid "Linear regression"
@@ -3340,9 +3075,7 @@
 msgstr "Sumuj wartości kategorii"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:501
-msgid ""
-"Tabulates the mutual occurrence (coincidence) of categories for two raster "
-"map layers."
+msgid "Tabulates the mutual occurrence (coincidence) of categories for two raster map layers."
 msgstr "Przeskalowanie zakresu wartości kategorii w warstwie mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:502
@@ -3376,9 +3109,7 @@
 msgstr "Edytuj mapę wektorową /nie interaktywnie/"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:509
-msgid ""
-"Edits a vector map, allows adding, deleting and modifying selected vector "
-"features."
+msgid "Edits a vector map, allows adding, deleting and modifying selected vector features."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:510
@@ -3395,8 +3126,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:513
 msgid "Rebuilds topology on all vector maps in the current mapset."
-msgstr ""
-"Przebudowuje topologię dla wszystkich map wektorowych w bieżącym mapsecie."
+msgstr "Przebudowuje topologię dla wszystkich map wektorowych w bieżącym mapsecie."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:514
 msgid "Clean vector map"
@@ -3468,9 +3198,7 @@
 msgstr "Granice regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:531
-msgid ""
-"Dissolves boundaries between adjacent areas sharing a common category number "
-"or attribute."
+msgid "Dissolves boundaries between adjacent areas sharing a common category number or attribute."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:532
@@ -3495,8 +3223,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:537
 msgid "Creates paint labels for a vector map from attached attributes."
-msgstr ""
-"Tworzy etykiety dla mapt wektorowej na podstawie dołączonej tabeli atrybutów."
+msgstr "Tworzy etykiety dla mapt wektorowej na podstawie dołączonej tabeli atrybutów."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:538
 msgid "Create optimally placed labels"
@@ -3511,12 +3238,8 @@
 msgstr "Transformuj mapę wektorową"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:541
-msgid ""
-"Performs an affine transformation (shift, scale and rotate, or GPCs) on "
-"vector map."
-msgstr ""
-"Wykonuje transformację afiniczną (przesuń, skaluj i obróć, lub GPC) mapy "
-"wektorowej."
+msgid "Performs an affine transformation (shift, scale and rotate, or GPCs) on vector map."
+msgstr "Wykonuje transformację afiniczną (przesuń, skaluj i obróć, lub GPC) mapy wektorowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:542
 msgid "Reproject vector map"
@@ -3524,17 +3247,14 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:543
 msgid "Re-projects a vector map from one location to the current location."
-msgstr ""
-"Zmienia odwzorowanie mapy rastrowej kopiując go z innej lokacji do bieżącej "
-"lokacji."
+msgstr "Zmienia odwzorowanie mapy rastrowej kopiując go z innej lokacji do bieżącej lokacji."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:545
 msgid "Updates vector map metadata."
 msgstr "Aktualizuje metadane mapy wektorowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:548
-msgid ""
-"Set color rules for features in a vector using a numeric attribute column."
+msgid "Set color rules for features in a vector using a numeric attribute column."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:550
@@ -3547,9 +3267,7 @@
 msgstr "Atrybuty"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:552
-msgid ""
-"Selects vector objects from an existing vector map and creates a new map "
-"containing only the selected objects."
+msgid "Selects vector objects from an existing vector map and creates a new map containing only the selected objects."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:553
@@ -3558,8 +3276,7 @@
 msgstr "Zapytanie SQL"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:554
-msgid ""
-"Selects features from vector map (A) by features from other vector map (B)."
+msgid "Selects features from vector map (A) by features from other vector map (B)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:555
@@ -3567,8 +3284,7 @@
 msgstr "Buforuj wektory"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:556
-msgid ""
-"Creates a buffer around features of given type (areas must contain centroid)."
+msgid "Creates a buffer around features of given type (areas must contain centroid)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:557
@@ -3588,9 +3304,7 @@
 msgstr "Wykryj obszary wewnętrzne"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:561
-msgid ""
-"Building contour determination and Region Growing algorithm for determining "
-"the building inside"
+msgid "Building contour determination and Region Growing algorithm for determining the building inside"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:562
@@ -3598,9 +3312,7 @@
 msgstr "Popraw i przeklasyfikuj obiekty"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:563
-msgid ""
-"Correction of the v.lidar.growing output. It is the last of the three "
-"algorithms for LIDAR filtering."
+msgid "Correction of the v.lidar.growing output. It is the last of the three algorithms for LIDAR filtering."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:564
@@ -3628,9 +3340,7 @@
 msgstr "Utwórz punkty/segmenty"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:570
-msgid ""
-"Creates points/segments from input lines, linear reference system and "
-"positions read from stdin or a file."
+msgid "Creates points/segments from input lines, linear reference system and positions read from stdin or a file."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:571
@@ -3638,9 +3348,7 @@
 msgstr "Znajdź ID linii i odchyłkę"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:572
-msgid ""
-"Finds line id and real km+offset for given points in vector map using linear "
-"reference system."
+msgid "Finds line id and real km+offset for given points in vector map using linear reference system."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:573
@@ -3648,9 +3356,7 @@
 msgstr "Najbliższe obiekty"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:574
-msgid ""
-"Finds the nearest element in vector map 'to' for elements in vector map "
-"'from'."
+msgid "Finds the nearest element in vector map 'to' for elements in vector map 'from'."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:575
@@ -3694,24 +3400,20 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:585
-msgid ""
-"Computes shortest distance via the network between the given sets of "
-"features."
+msgid "Computes shortest distance via the network between the given sets of features."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:586
-#, fuzzy
 msgid "Shortest path using timetables"
-msgstr "Najkrótsza trasa"
+msgstr "Najkrótsza trasa za pomocą rozkładów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:587
 msgid "Finds shortest path using timetables."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:588
-#, fuzzy
 msgid "Shortest path for all pairs"
-msgstr "Najkrótsza trasa"
+msgstr "Najkrótsza trasa dla wszystkich par"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:589
 msgid "Computes the shortest path between all pairs of nodes in the network."
@@ -3764,9 +3466,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:601
-msgid ""
-"Computes degree, centrality, betweeness, closeness and eigenvector "
-"centrality measures in the network."
+msgid "Computes degree, centrality, betweeness, closeness and eigenvector centrality measures in the network."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:602
@@ -3807,8 +3507,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:612
 msgid "Create a new vector map layer by combining other vector map layers."
-msgstr ""
-"Tworzy nową warstwę wektorową przez połączenie innych warstw wektorowych."
+msgstr "Tworzy nową warstwę wektorową przez połączenie innych warstw wektorowych."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:613
 msgid "Change attributes"
@@ -3823,9 +3522,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:617
-msgid ""
-"Changes vector category values for an existing vector map according to "
-"results of SQL queries or a value in attribute table column."
+msgid "Changes vector category values for an existing vector map according to results of SQL queries or a value in attribute table column."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:618
@@ -3853,9 +3550,7 @@
 msgstr "Triangulacja Delonego"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:624
-msgid ""
-"Creates a Delaunay triangulation from an input vector map containing points "
-"or centroids."
+msgid "Creates a Delaunay triangulation from an input vector map containing points or centroids."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:625
@@ -3863,9 +3558,7 @@
 msgstr "Diagram Woronoja/poligony Thiessena"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:626
-msgid ""
-"Creates a Voronoi diagram from an input vector map containing points or "
-"centroids."
+msgid "Creates a Voronoi diagram from an input vector map containing points or centroids."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:627
@@ -3885,8 +3578,7 @@
 msgstr "z bazy danych"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:631
-msgid ""
-"Creates new vector (points) map from database table containing coordinates."
+msgid "Creates new vector (points) map from database table containing coordinates."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:632
@@ -3934,9 +3626,7 @@
 msgstr "Modyfikuj atrybuty obszarów z rastra"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:643
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics from a raster map based on vector polygons "
-"and uploads statistics to new attribute columns."
+msgid "Calculates univariate statistics from a raster map based on vector polygons and uploads statistics to new attribute columns."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:644
@@ -3977,9 +3667,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:653
 msgid "Outputs basic information about a user-specified vector map."
-msgstr ""
-"Tworzy matrycę kowariancji/korelacji dla określonej przez użytkownika "
-"warstwy/warstw mapy rastrowej."
+msgstr "Tworzy matrycę kowariancji/korelacji dla określonej przez użytkownika warstwy/warstw mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:654
 msgid "Classify attribute data"
@@ -4010,9 +3698,7 @@
 msgstr "Aktualizuj statystyki atrybutów mapy punktowej"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:661
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics for attribute. Variance and standard "
-"deviation is calculated only for points if specified."
+msgid "Calculates univariate statistics for attribute. Variance and standard deviation is calculated only for points if specified."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:662
@@ -4020,9 +3706,7 @@
 msgstr "Aktualizuj statystyki kolumn atrybutów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:663
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics on selected table column for a GRASS vector "
-"map."
+msgid "Calculates univariate statistics on selected table column for a GRASS vector map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:664
@@ -4090,15 +3774,11 @@
 msgstr "HIS na RGB"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:680
-msgid ""
-"Transforms raster maps from HIS (Hue-Intensity-Saturation) color space to "
-"RGB (Red-Green-Blue) color space."
+msgid "Transforms raster maps from HIS (Hue-Intensity-Saturation) color space to RGB (Red-Green-Blue) color space."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:682
-msgid ""
-"Transforms raster maps from RGB (Red-Green-Blue) color space to HIS (Hue-"
-"Intensity-Saturation) color space."
+msgid "Transforms raster maps from RGB (Red-Green-Blue) color space to HIS (Hue-Intensity-Saturation) color space."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:683
@@ -4106,12 +3786,8 @@
 msgstr "Rektyfikacja obrazu lub rastra"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:684
-msgid ""
-"Rectifies an image by computing a coordinate transformation for each pixel "
-"in the image based on the control points."
-msgstr ""
-"Rektyfikuje obraz poprzez obliczenie transformacji współrzędnych dla każdego "
-"piksela obrazu (oparte na punktach kontrolnych)."
+msgid "Rectifies an image by computing a coordinate transformation for each pixel in the image based on the control points."
+msgstr "Rektyfikuje obraz poprzez obliczenie transformacji współrzędnych dla każdego piksela obrazu (oparte na punktach kontrolnych)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:685
 msgid "Ortho photo rectification (requires Xterm)"
@@ -4126,11 +3802,8 @@
 msgstr "Transformacja Brovey'a"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:688
-msgid ""
-"Brovey transform to merge multispectral and high-res panchromatic channels"
-msgstr ""
-"Transformacja Brovey'a do integracji multispektralnych i wysokiej "
-"rozdzielczości kanałów panchromatycznych."
+msgid "Brovey transform to merge multispectral and high-res panchromatic channels"
+msgstr "Transformacja Brovey'a do integracji multispektralnych i wysokiej rozdzielczości kanałów panchromatycznych."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:689
 msgid "Classify image"
@@ -4141,9 +3814,7 @@
 msgstr "Analiza skupień dla klasifikacji nienadzorowanej"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:691
-msgid ""
-"Generates spectral signatures for land cover types in an image using a "
-"clustering algorithm."
+msgid "Generates spectral signatures for land cover types in an image using a clustering algorithm."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:692
@@ -4159,21 +3830,15 @@
 msgstr "Klasyfikacja SMAP (Sequential maximum a posterior)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:695
-msgid ""
-"Performs contextual image classification using sequential maximum a "
-"posteriori (SMAP) estimation."
-msgstr ""
-"Przeprowadza klasyfikację kontekstową obrazu przy użyciu (SMAP) -sequential "
-"maxmum a posteriori."
+msgid "Performs contextual image classification using sequential maximum a posteriori (SMAP) estimation."
+msgstr "Przeprowadza klasyfikację kontekstową obrazu przy użyciu (SMAP) -sequential maxmum a posteriori."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:696
 msgid "Interactive input for supervised classification (requires Xterm)"
 msgstr "Interaktywny input dla klasifikacji nadzorowanej (wymaga Xterm)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:697
-msgid ""
-"Generates spectral signatures for an image by allowing the user to outline "
-"regions of interest."
+msgid "Generates spectral signatures for an image by allowing the user to outline regions of interest."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:698
@@ -4226,8 +3891,7 @@
 msgstr "Pasma spektralne"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:710
-msgid ""
-"Displays spectral response at user specified locations in group or images."
+msgid "Displays spectral response at user specified locations in group or images."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:711
@@ -4295,12 +3959,8 @@
 msgstr "Analiza Kappa"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:728
-msgid ""
-"Calculate error matrix and kappa parameter for accuracy assessment of "
-"classification result."
-msgstr ""
-"Oblicza matrycę błędów i parametru kappa dla oszacowania dokładności wyników "
-"klasyfikacji."
+msgid "Calculate error matrix and kappa parameter for accuracy assessment of classification result."
+msgstr "Oblicza matrycę błędów i parametru kappa dla oszacowania dokładności wyników klasyfikacji."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:729
 msgid "OIF for LandSat TM"
@@ -4339,8 +3999,9 @@
 msgstr "Maska 3D"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:738
+#, fuzzy
 msgid "Establishes the current working 3D raster mask."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można utworzyć profilu dla mapy rastrowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:739
 msgid "Volume calculator"
@@ -4356,17 +4017,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:742
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Creates cross section 2D raster map from 3D raster map based on 2D elevation "
-"map."
-msgstr ""
-"Tworzy mapę rastrową przekroju (2D) mapy rastrowej 3D i mapy rastrowej "
-"wysokości (2D)"
+msgid "Creates cross section 2D raster map from 3D raster map based on 2D elevation map."
+msgstr "Tworzy mapę rastrową przekroju (2D) mapy rastrowej 3D i mapy rastrowej wysokości (2D)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:744
-msgid ""
-"Calculates numerically transient, confined groundwater flow in three "
-"dimensions."
+msgid "Calculates numerically transient, confined groundwater flow in three dimensions."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:745
@@ -4374,9 +4029,7 @@
 msgstr "Raster 3D z punktów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:746
-msgid ""
-"Interpolates point data to a G3D grid volume using regularized spline with "
-"tension (RST) algorithm."
+msgid "Interpolates point data to a G3D grid volume using regularized spline with tension (RST) algorithm."
 msgstr "Interpoluje dane punktowe do G3D za pomocą algorytmu RST."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:747
@@ -4389,9 +4042,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:749
 msgid "Outputs basic information about a user-specified 3D raster map layer."
-msgstr ""
-"Wyświetla podstawowe informacje dla określonej przez użytkownika warstwy "
-"mapy rastrowej 3D."
+msgstr "Wyświetla podstawowe informacje dla określonej przez użytkownika warstwy mapy rastrowej 3D."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:750
 msgid "Voxel statistics"
@@ -4407,9 +4058,7 @@
 msgstr "Statystyki"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:753
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics from the non-null 3d cells of a raster3d "
-"map."
+msgid "Calculates univariate statistics from the non-null 3d cells of a raster3d map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:754
@@ -4503,9 +4152,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:776
 msgid "Test database driver, database must exist and set by db.connect."
-msgstr ""
-"Testuje sterownik bazy danych, baza danych musi istnieć i być ustawiona przy "
-"pomocy db.connect"
+msgstr "Testuje sterownik bazy danych, baza danych musi istnieć i być ustawiona przy pomocy db.connect"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:777
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:187
@@ -4545,12 +4192,8 @@
 msgstr "Nowa tabela"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:786
-msgid ""
-"Creates and connects a new attribute table to a given layer of an existing "
-"vector map."
-msgstr ""
-"Tworzy i dodaje nową tabelę atrybutów do zadanej warstwy istniejącej mapy "
-"wektorowej."
+msgid "Creates and connects a new attribute table to a given layer of an existing vector map."
+msgstr "Tworzy i dodaje nową tabelę atrybutów do zadanej warstwy istniejącej mapy wektorowej."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:787
 msgid "Remove table"
@@ -4573,16 +4216,11 @@
 msgstr "Dodaj kolumny"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:792
-msgid ""
-"Adds one or more columns to the attribute table connected to a given vector "
-"map."
-msgstr ""
-"Dodaje jedną lub więcej kolumn do tabeli atrybutów połączonej z zadaną mapą "
-"wektorową."
+msgid "Adds one or more columns to the attribute table connected to a given vector map."
+msgstr "Dodaje jedną lub więcej kolumn do tabeli atrybutów połączonej z zadaną mapą wektorową."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:794
-msgid ""
-"Drops a column from the attribute table connected to a given vector map."
+msgid "Drops a column from the attribute table connected to a given vector map."
 msgstr "Usuwa kolumnę z tabeli atrybutów połączonej z zadaną mapą wektorową."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:795 ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:925
@@ -4590,21 +4228,16 @@
 msgstr "Zmień nazwę kolumny"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:796
-msgid ""
-"Renames a column in the attribute table connected to a given vector map."
-msgstr ""
-"Zmienia nazwę kolumny w tabeli atrybutów połączonej z zadaną mapą wektorową."
+msgid "Renames a column in the attribute table connected to a given vector map."
+msgstr "Zmienia nazwę kolumny w tabeli atrybutów połączonej z zadaną mapą wektorową."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:797
 msgid "Change values"
 msgstr "Aktualizuj dane"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:798
-msgid ""
-"Allows to update a column in the attribute table connected to a vector map."
-msgstr ""
-"Umożliwia aktualizację kolumny w tabeli atrybutów połączonej z mapą "
-"wektorową."
+msgid "Allows to update a column in the attribute table connected to a vector map."
+msgstr "Umożliwia aktualizację kolumny w tabeli atrybutów połączonej z mapą wektorową."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:799
 msgid "Reconnect vectors to database"
@@ -4968,9 +4601,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:1086
 #, python-format
-msgid ""
-"Database connection for vector map <%s> is not defined in DB file. Do you "
-"want to create and connect new attribute table?"
+msgid "Database connection for vector map <%s> is not defined in DB file. Do you want to create and connect new attribute table?"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:1089
@@ -4980,17 +4611,12 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:1162
 #, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Selected map <%s> is not in current mapset <%s>. Color rules cannot be "
-"edited."
-msgstr ""
-"Mapa wektorowa <%s> już istnieje w bieżącym mapsecie. Chcesz ją nadpisać?"
+msgid "Selected map <%s> is not in current mapset <%s>. Color rules cannot be edited."
+msgstr "Mapa wektorowa <%s> już istnieje w bieżącym mapsecie. Chcesz ją nadpisać?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:1166
 #, python-format
-msgid ""
-"Selected map <%s> is not in current mapset <%s>. Attribute table cannot be "
-"edited."
+msgid "Selected map <%s> is not in current mapset <%s>. Attribute table cannot be edited."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:1307
@@ -5005,9 +4631,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:1400
 #, python-format
-msgid ""
-"Number of loaded records reached %d, displaying all the records will be time-"
-"consuming and may lead to computer freezing, do you still want to continue?"
+msgid "Number of loaded records reached %d, displaying all the records will be time-consuming and may lead to computer freezing, do you still want to continue?"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:1404
@@ -5225,14 +4849,12 @@
 msgstr "Nazwa nowej %s do utworzenia"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:210
-#, fuzzy
 msgid "Insert existing 3D raster map"
-msgstr "Wprowadź istniejące %s"
+msgstr "Wprowadź istniejącą mapę rastrową 3D"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:212
-#, fuzzy
 msgid "Insert existing raster map"
-msgstr "Wprowadź istniejące %s"
+msgstr "Wprowadź istniejącą mapę rastrową"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:216
 msgid "Insert mapcalc function"
@@ -5288,19 +4910,19 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gpyshell.py:97
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Raster or vector map <%s> not found"
-msgstr "Mapa rastrowa <%s> nie odnaleziona"
+msgstr "Mapa rastrowa lub wektorowa <%s> nie została odnaleziona"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gpyshell.py:104
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Raster map <%s> added"
-msgstr "Mapa rastrowa <%s> nie odnaleziona"
+msgstr "Mapa rastrowa <%s> została dodana"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gpyshell.py:106
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Vector map <%s> added"
-msgstr "Mapa wektorowa <%s> jest 3D"
+msgstr "Mapa wektorowa <%s> została dodana"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_dialogs.py:67
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3061
@@ -5311,8 +4933,7 @@
 #, python-format
 msgid ""
 "No attribute table linked to vector map <%(vector)s> found. %(msg)s\n"
-"You can disable this message from digitization settings. Or you can create "
-"and link attribute table to the vector map using Attribute Table Manager."
+"You can disable this message from digitization settings. Or you can create and link attribute table to the vector map using Attribute Table Manager."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_dialogs.py:90
@@ -5328,9 +4949,8 @@
 msgstr "Modyfikuj atrybuty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_dialogs.py:110
-#, fuzzy
 msgid "Define attributes"
-msgstr "Zmiana atrybutów"
+msgstr "Zdefiniuj atrybuty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_dialogs.py:112
 msgid "Display attributes"
@@ -5539,14 +5159,12 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1308
 msgid ""
-"Insufficient points defined and active (checked) for selected rectification "
-"method.\n"
+"Insufficient points defined and active (checked) for selected rectification method.\n"
 "3+ points needed for 1st order,\n"
 "6+ points for 2nd order, and\n"
 "10+ points for 3rd order."
 msgstr ""
-"Niedostateczna ilość punktów zdefiniowanych i aktywnych do wybranej metody "
-"georektyfikacji.\n"
+"Niedostateczna ilość punktów zdefiniowanych i aktywnych do wybranej metody georektyfikacji.\n"
 "3+ punkty potrzeba do georektyfikacji 1. rzędu,\n"
 "6+ punktów potrzeba do georektyfikacji 2. rzędu,\n"
 "10+ punktów potrzeba do georektyfikacji 3. rzędu"
@@ -5568,11 +5186,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1446
 #, python-format
-msgid ""
-"Vector map <%s> already exists. Change extension name and georectify again."
-msgstr ""
-"Mapa wektorowa <%s> już istnieje. Zmień nazwę rozszerzenia i spróbuj jeszcze "
-"raz."
+msgid "Vector map <%s> already exists. Change extension name and georectify again."
+msgstr "Mapa wektorowa <%s> już istnieje. Zmień nazwę rozszerzenia i spróbuj jeszcze raz."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1456
 msgid "For all vector maps georectified successfully,"
@@ -5701,11 +5316,8 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1015
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1367
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:967
-msgid ""
-"Apply and save changes to user settings file (default for next sessions)"
-msgstr ""
-"Zatwierdź zmiany bieżącej sesji do pliku ustawień użytkownika (domyślne dla "
-"następnej sesji)"
+msgid "Apply and save changes to user settings file (default for next sessions)"
+msgstr "Zatwierdź zmiany bieżącej sesji do pliku ustawień użytkownika (domyślne dla następnej sesji)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2373
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ogc_services.py:77
@@ -5795,9 +5407,8 @@
 msgstr "georektyfikacja 3. rzędu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2600
-#, fuzzy
 msgid "Select interpolation method:"
-msgstr "Wybierz wejściową mapę wektorową:"
+msgstr "Wybierz metodę interpolacji:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2611
 msgid "clip to computational region in target location"
@@ -5896,10 +5507,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:170
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:176
-msgid ""
-"Show/hide computational region extent (set with g.region). Display region "
-"drawn as a blue box inside the computational region, computational region "
-"inside a display region as a red box)."
+msgid "Show/hide computational region extent (set with g.region). Display region drawn as a blue box inside the computational region, computational region inside a display region as a red box)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:178
@@ -5908,9 +5516,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:181
-msgid ""
-"Align region extent based on display size from center point. Default value "
-"for new map displays can be set up in 'User GUI settings' dialog."
+msgid "Align region extent based on display size from center point. Default value for new map displays can be set up in 'User GUI settings' dialog."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:187
@@ -5921,16 +5527,12 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:191
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:188
-msgid ""
-"Constrain display resolution to computational region settings. Default value "
-"for new map displays can be set up in 'User GUI settings' dialog."
+msgid "Constrain display resolution to computational region settings. Default value for new map displays can be set up in 'User GUI settings' dialog."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:207
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:204
-msgid ""
-"As everyone's monitors and resolutions are set differently these values are "
-"not true map scales, but should get you into the right neighborhood."
+msgid "As everyone's monitors and resolutions are set differently these values are not true map scales, but should get you into the right neighborhood."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:223
@@ -5942,9 +5544,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:227
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:224
-msgid ""
-"Reproject coordinates displayed in the statusbar. Projection can be defined "
-"in GUI preferences dialog (tab 'Display')"
+msgid "Reproject coordinates displayed in the statusbar. Projection can be defined in GUI preferences dialog (tab 'Display')"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:310
@@ -5969,7 +5569,6 @@
 msgstr "Błąd digitizera"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:356
-#, fuzzy
 msgid "Vector Digitizer Toolbar"
 msgstr "Narzędzia wektoryzacji"
 
@@ -5982,9 +5581,7 @@
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
-"Nie można przełączyć w tryb wyświetlania 3D. Rozszerzenie Python dla Nviz "
-"nie zostało znalezione lub załadowane poprawnie. Nastąpi przełączenie do "
-"trybu 2D.\n"
+"Nie można przełączyć w tryb wyświetlania 3D. Rozszerzenie Python dla Nviz nie zostało znalezione lub załadowane poprawnie. Nastąpi przełączenie do trybu 2D.\n"
 "\n"
 "Szczegóły: %s"
 
@@ -5997,7 +5594,6 @@
 msgstr "Proszę czekać, ładuję dane..."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:425
-#, fuzzy
 msgid "3D View Toolbar"
 msgstr "Narzędzia widoku 3D"
 
@@ -6007,9 +5603,8 @@
 msgstr "Lista narzędzi mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:466
-#, fuzzy
 msgid "Georectification Toolbar"
-msgstr "Lista narzędzi georektyfikaci"
+msgstr "Narzędzia georektyfikacji"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:528
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:442
@@ -6039,12 +5634,11 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1375
 #, fuzzy
 msgid "No map layer selected for querying."
-msgstr "Nie została wybrana mapa wektorowa do zapytania."
+msgstr "Nie została wybrana warstwa do zapytania."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1412
-#, fuzzy
 msgid "Nothing found."
-msgstr "Nie wskazano nic do usunięcia."
+msgstr "Nic nie znaleziono."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1453
 msgid "Query surface (raster map)"
@@ -6056,9 +5650,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1586
 #, python-format
-msgid ""
-"Click and drag with left mouse button to measure.%sDouble click with left "
-"button to clear."
+msgid "Click and drag with left mouse button to measure.%sDouble click with left button to clear."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1592
@@ -6078,15 +5670,13 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1633
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1639
-#, fuzzy
 msgid "segment"
-msgstr "Legenda"
+msgstr "segment"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1634
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1640
-#, fuzzy
 msgid "total distance"
-msgstr "Pomiar odległości"
+msgstr "całkowita odległość"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1635
 #, fuzzy
@@ -6094,8 +5684,9 @@
 msgstr "Uwaga"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1635
+#, fuzzy
 msgid "deg"
-msgstr ""
+msgstr "deg"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1771
 msgid "Scale and North arrow"
@@ -6133,7 +5724,6 @@
 msgstr "Powiększ do zapisanego regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1929
-#, fuzzy
 msgid "Set computational region from display extent"
 msgstr "Ustaw zasięg wyświetlonej mapy jako region obliczeniowy"
 
@@ -6147,39 +5737,35 @@
 msgstr "Okno Mapy GRASS GIS: "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:39
-#, fuzzy
 msgid "Digitization Error"
-msgstr "Ustawienia digitalizacji"
+msgstr "Błąd digitalizacji"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:44
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unable to open vector map <%s>."
-msgstr "Nie można utworzyć mapy wektorowej <%s>."
+msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej <%s>."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:46
-#, fuzzy
 msgid "No vector map open for editing."
 msgstr "Żadna mapa wektorowa nie została wybrana do edycji."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:47
-#, fuzzy
 msgid "Operation cancelled."
-msgstr "Nie została wybrana żadna warstwa mapy. Operacja przerwana"
+msgstr "Operacja przerwana."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:54
-#, fuzzy
 msgid "Writing new feature failed. Operation cancelled."
-msgstr "Niewłaściwa wartość współrzędnych. Operacja przerwana."
+msgstr "Zapisanie nowego obiektu nie powiodło się. Operacja przerwana."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:62
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Reading feature id %d failed. Operation cancelled."
-msgstr "Niewłaściwa wartość współrzędnych. Operacja przerwana."
+msgstr "Odczytanie id obiektu id%d nie powiodło się. Operacja przerwana."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:70
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Database link %d not available. Operation cancelled."
-msgstr "Niewłaściwa wartość współrzędnych. Operacja przerwana."
+msgstr "Link bazy danych %d nie jest dostępny. Operacja przerwana."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:78
 #, fuzzy, python-format
@@ -6188,8 +5774,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:86
 #, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Unable to open database <%(db)s> by driver <%(driver)s>. Operation cancelled."
+msgid "Unable to open database <%(db)s> by driver <%(driver)s>. Operation cancelled."
 msgstr "Niewłaściwa wartość współrzędnych. Operacja przerwana."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:94
@@ -6208,21 +5793,17 @@
 msgstr "Niewłaściwa wartość współrzędnych. Operacja przerwana."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:456
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unknown feature type '%s'"
-msgstr "Typ obiektu:"
+msgstr "Nieznany typ obiektu '%s'"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdigit.py:461
-#, fuzzy
 msgid "Not enough points for line"
-msgstr "wzdłuż linii"
+msgstr "Za mało punktów, aby utworzyć linię"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdriver.py:827
 #, python-format
-msgid ""
-"Topology for vector map <%s> is not available. Topology is required by "
-"digitizer. Do you want to rebuild topology (takes some time) and open the "
-"vector map for editing?"
+msgid "Topology for vector map <%s> is not available. Topology is required by digitizer. Do you want to rebuild topology (takes some time) and open the vector map for editing?"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdriver.py:831
@@ -6308,7 +5889,6 @@
 msgstr "Współpracownicy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:561
-#, fuzzy
 msgid "Extra contributors"
 msgstr "Współpracownicy"
 
@@ -6333,9 +5913,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:687
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:747
-#, fuzzy
 msgid "Lines:"
-msgstr "Linia:"
+msgstr "Linie:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:705
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:707
@@ -6385,9 +5964,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:821
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1091
-#, fuzzy
 msgid "Options"
-msgstr "Opcjonalne"
+msgstr "Opcje"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:842
 msgid "&Fetch"
@@ -6494,9 +6072,7 @@
 msgstr "Nie można utworzyć lokacji"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:228
-msgid ""
-"Title of the location is limited only to one line and 256 characters. The "
-"rest of the text will be ignored."
+msgid "Title of the location is limited only to one line and 256 characters. The rest of the text will be ignored."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:235
@@ -6747,12 +6323,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1984
 #, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"Location <%(loc)s> will be created in GIS data directory <%(dir)s>. You will "
-"need to change the default GIS data directory in the GRASS startup screen."
-msgstr ""
-"Lokacja <%(loc)s> zostanie utworzona w kartotece z danymi <%(dir)s>. Dostęp "
-"do niej będzie możliwy w trakcie uruchamiania programu. "
+msgid "Location <%(loc)s> will be created in GIS data directory <%(dir)s>. You will need to change the default GIS data directory in the GRASS startup screen."
+msgstr "Lokacja <%(loc)s> zostanie utworzona w kartotece z danymi <%(dir)s>. Dostęp do niej będzie możliwy w trakcie uruchamiania programu. "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1989
 msgid "New GIS data directory"
@@ -6874,8 +6446,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:37
+#, fuzzy
 msgid "set up vector cleaning tools"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz narzędzia czyszczenia topologii"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:76
 msgid "break lines/boundaries"
@@ -6934,9 +6507,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:121
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:122
-#, fuzzy
 msgid "Set up vector cleaning tools"
-msgstr "Wybierz obiekty wektorowe"
+msgstr "Wybierz narzędzia czyszczenia topologii"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:124
 msgid "Choose cleaning tools and set thresholds"
@@ -7289,7 +6861,6 @@
 msgstr "Zastosuj dla wszystkich powierzchni"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:471
-#, fuzzy
 msgid "Coarse:"
 msgstr "niskiej jakości"
 
@@ -7315,7 +6886,6 @@
 msgstr "kolor sieci"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:520
-#, fuzzy
 msgid "Fine:"
 msgstr "wysokiej jakości"
 
@@ -7365,7 +6935,6 @@
 msgstr "kolor"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:704
-#, fuzzy
 msgid "display"
 msgstr "wyświetl"
 
@@ -7451,7 +7020,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1210
 #, fuzzy
 msgid "Ambient:"
-msgstr "Światło otoczenia:"
+msgstr "Otaczające:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1271
 msgid "Edges with fringe"
@@ -7653,9 +7222,8 @@
 msgstr "Wybierz katalog danych GIS"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1066
-#, fuzzy
 msgid "Source"
-msgstr "źródło"
+msgstr "Źródło"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1076
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1267
@@ -7687,9 +7255,8 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1366
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1529
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1531
-#, fuzzy
 msgid "All files"
-msgstr "Wartości komórki"
+msgstr "Wszystkie pliki"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1120
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1370
@@ -7722,9 +7289,8 @@
 msgstr "Protokół:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1197
-#, fuzzy
 msgid "Extension:"
-msgstr "Wyrażenie"
+msgstr "Rozszerzenie:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1214
 msgid "Load settings:"
@@ -7753,9 +7319,8 @@
 msgstr "Nie podano nazwy, ustawienia nie zostały zapisane."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1309
-#, fuzzy
 msgid "Unable to save settings"
-msgstr "Nie można zapisać ustawień."
+msgstr "Nie można zapisać ustawień"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_preferences.py:472
 #, python-format
@@ -7831,7 +7396,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:194
 msgid "map units"
-msgstr ""
+msgstr "jednostki mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:203
 msgid "Snap also to vertex"
@@ -7858,8 +7423,7 @@
 msgstr "Wybierz obiekty znajdujące się wewnątrz obszaru zaznaczenia"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:253
-msgid ""
-"By default are selected all features overlapping selection bounding box "
+msgid "By default are selected all features overlapping selection bounding box "
 msgstr "Domyślnie są wybrane wszystkie obiekty nachodzące na prostokąt wyboru"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:256
@@ -7977,9 +7541,7 @@
 msgstr "Parametry"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:517
-msgid ""
-"Note: These settings are stored in the workspace not in the vector digitizer "
-"preferences."
+msgid "Note: These settings are stored in the workspace not in the vector digitizer preferences."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:546
@@ -8158,18 +7720,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:271
-#, fuzzy
 msgid "Generating PDF..."
-msgstr "Ustawienia ogólne"
+msgstr "Tworzenie PDF..."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:273
 msgid "Generating PostScript..."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:275
-#, fuzzy
 msgid "Generating preview..."
-msgstr "Podgląd wydruku"
+msgstr "Tworzenie podglądu wydruku..."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:285
 #, python-format
@@ -8202,14 +7762,13 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:358
-#, fuzzy
 msgid "Save file as"
-msgstr "Zapisz plik jako..."
+msgstr "Zapisz plik jako"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:396
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Failed to read file %s."
-msgstr "Nie można przeczytać listy: %s"
+msgstr "Nie można przeczytać pliku %s."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:545
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:568
@@ -8237,9 +7796,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:915
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1288
-msgid ""
-"This program is free software under the GNU General Public License(>=v2). "
-"Read the file COPYING that comes with GRASS for details."
+msgid "This program is free software under the GNU General Public License(>=v2). Read the file COPYING that comes with GRASS for details."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:1146
@@ -8337,9 +7894,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_base.py:43
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:293
 msgid "Unable to decode value. Set encoding in GUI preferences ('Attributes')."
-msgstr ""
-"Nie można odszyfrować wartości. Ustaw kodowanie w preferencjach GUI "
-"(\"Atrybuty\")."
+msgstr "Nie można odszyfrować wartości. Ustaw kodowanie w preferencjach GUI (\"Atrybuty\")."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:89
 msgid "model"
@@ -8441,12 +7996,8 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:888
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1001
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Current model is not empty. Do you want to store current settings to model "
-"file?"
-msgstr ""
-"Aktualny plik projektu nie jest pusty. Czy chcesz zapisać aktualne "
-"ustawienia do pliku projektu?"
+msgid "Current model is not empty. Do you want to store current settings to model file?"
+msgstr "Aktualny plik projektu nie jest pusty. Czy chcesz zapisać aktualne ustawienia do pliku projektu?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:891
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1004
@@ -8525,8 +8076,7 @@
 msgstr "Zapisz plik"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1212
-msgid ""
-"Module r.mapcalc cannot be used in the model. Use r.mapcalculator instead."
+msgid "Module r.mapcalc cannot be used in the model. Use r.mapcalculator instead."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1284
@@ -8547,9 +8097,7 @@
 msgid ""
 "Reading model file <%s> failed.\n"
 "Invalid file, unable to parse XML document."
-msgstr ""
-"Odczyt pliku projektu <%s> nie powiódł się. Plik uszkodzony, nie można "
-"przeanalizować dokumentu XML."
+msgstr "Odczyt pliku projektu <%s> nie powiódł się. Plik uszkodzony, nie można przeanalizować dokumentu XML."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1411
 msgid "Please wait, loading model..."
@@ -8652,7 +8200,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2612
 msgid "From"
-msgstr ""
+msgstr "Z"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2614
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:935
@@ -8660,19 +8208,17 @@
 msgstr "Na"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2656
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Data: %s"
-msgstr "Szczegóły:"
+msgstr "Dane: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2662
-#, fuzzy
 msgid "Command:"
-msgstr "Polecenie"
+msgstr "Komenda:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2668
-#, fuzzy
 msgid "Option:"
-msgstr "Opcjonalne"
+msgstr "Opcja:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2683
 msgid ""
@@ -8803,8 +8349,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3934
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Variable <%s> already exists in the model. Adding variable failed."
-msgstr ""
-"Nie można utworzyć nowej tabeli. Tabela <%s> już istnieje w bazie danych."
+msgstr "Nie można utworzyć nowej tabeli. Tabela <%s> już istnieje w bazie danych."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3963
 #, fuzzy
@@ -8861,12 +8406,8 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:4315
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1177
 #, python-format
-msgid ""
-"Selected data records (%d) will permanently deleted from table. Do you want "
-"to delete them?"
-msgstr ""
-"Wybrane rekordy (%d) zostaną całkowicie usunięte z tabeli. Chcesz je "
-"wykasować?"
+msgid "Selected data records (%d) will permanently deleted from table. Do you want to delete them?"
+msgstr "Wybrane rekordy (%d) zostaną całkowicie usunięte z tabeli. Chcesz je wykasować?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:4318
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1180
@@ -8919,63 +8460,57 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:89
 msgid "inch"
-msgstr ""
+msgstr "cal"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:91
-#, fuzzy
 msgid "centimeter"
-msgstr "Parametry"
+msgstr "centymetr"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:92
-#, fuzzy
 msgid "millimeter"
-msgstr "Parametry"
+msgstr "milimetr"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:93
-#, fuzzy
 msgid "meters"
-msgstr "Parametry"
+msgstr "metry"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:94
-#, fuzzy
 msgid "kilometers"
-msgstr "Parametry"
+msgstr "kilometry"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:95
-#, fuzzy
 msgid "feet"
-msgstr "Reset"
+msgstr "stopy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:96
-#, fuzzy
 msgid "miles"
-msgstr "Plik"
+msgstr "mile"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:97
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:101
 msgid "nautical miles"
-msgstr ""
+msgstr "mile morskie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:99
 msgid "pixel"
-msgstr ""
+msgstr "piksel"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:100
-#, fuzzy
 msgid "meter"
-msgstr "Parametry"
+msgstr "metr"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:102
-#, fuzzy
 msgid "degree"
-msgstr "dtree"
+msgstr "stopień"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:328
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to open file\n"
 "%s"
-msgstr "Nie można otworzyć pliku "
+msgstr ""
+"Nie można otworzyć pliku\n"
+"%s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:615
 #, python-format
@@ -9042,20 +8577,16 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:939
 #, python-format
-msgid ""
-"Characters on position %s are not supported by ISO-8859-1 (Latin 1) encoding "
-"which is required by module ps.map."
+msgid "Characters on position %s are not supported by ISO-8859-1 (Latin 1) encoding which is required by module ps.map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:943
-msgid ""
-"Not all characters are supported by ISO-8859-1 (Latin 1) encoding which is "
-"required by module ps.map."
+msgid "Not all characters are supported by ISO-8859-1 (Latin 1) encoding which is required by module ps.map."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1652
 msgid "Units:"
-msgstr ""
+msgstr "Jednostki:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1660
 msgid ""
@@ -9064,19 +8595,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1661
-#, fuzzy
 msgid "X:"
-msgstr ":"
+msgstr "X:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1662
-#, fuzzy
 msgid "Y:"
-msgstr ":"
+msgstr "Y:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1687
-#, fuzzy
 msgid "Font:"
-msgstr "Format:"
+msgstr "Czcionka:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1688
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4917
@@ -9085,48 +8613,41 @@
 msgstr "Rozmiar czcionki:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1701
-#, fuzzy
 msgid "Choose color:"
-msgstr "Wybierz model do uruchomienia"
+msgstr "Wybierz kolor:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1749
-#, fuzzy
 msgid "Close dialog and apply changes"
-msgstr "Zamknij okno bez zapisywania zmian"
+msgstr "Zastosuj zmiany i zamknij okno"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1780
 msgid "Units"
-msgstr ""
+msgstr "Jednostki"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1780
-#, fuzzy
 msgid "Format"
-msgstr "Format:"
+msgstr "Format"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1780
-#, fuzzy
 msgid "Orientation"
-msgstr "Rotacja:"
+msgstr "Orientacja"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1780
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3463
-#, fuzzy
 msgid "Width"
-msgstr "Szerokość:"
+msgstr "Szerokość"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1780
-#, fuzzy
 msgid "Height"
-msgstr "Wysokość:"
+msgstr "Wysokość"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1781
 msgid "Left"
-msgstr ""
+msgstr "Z lewej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1781
-#, fuzzy
 msgid "Right"
-msgstr "Wysokość:"
+msgstr "Z prawej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1836
 msgid "Literal is not allowed!"
@@ -9137,43 +8658,36 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2453
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2503
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4999
-#, fuzzy
 msgid "Invalid input"
-msgstr "Niewłaściwy region"
+msgstr "Niewłaściwy dane"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1845
-#, fuzzy
 msgid "Page size"
-msgstr "Rozmiar obrazu"
+msgstr "Rozmiar strony"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1847
 msgid "Margins"
-msgstr ""
+msgstr "Marginesy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1851
-#, fuzzy
 msgid "Portrait"
-msgstr "Punkt"
+msgstr "Pionowo"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1851
-#, fuzzy
 msgid "Landscape"
-msgstr "Analiza charakterystyk krajobrazu"
+msgstr "Poziomo"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1953
-#, fuzzy
 msgid "Map settings"
-msgstr "Zapisz ustawienia"
+msgstr "Ustawienia mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:1959
-#, fuzzy
 msgid "Map frame settings"
-msgstr "Aktualizuj ustawienia"
+msgstr "Ustawienia ramki mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2076
-#, fuzzy
 msgid "Map frame options:"
-msgstr "Układ współrzędnych"
+msgstr "Opcje ramki mapy:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2077
 #, fuzzy
@@ -9186,9 +8700,8 @@
 msgstr "Powiększ do zapisanego regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2079
-#, fuzzy
 msgid "fit frame to match current computational region"
-msgstr "Przybliż do regionu obliczeniowego (ustawionego przez g.region)"
+msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2080
 msgid "fixed scale and map center"
@@ -9196,49 +8709,41 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2088
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2256
-#, fuzzy
 msgid "Map selection"
-msgstr "Układ współrzędnych"
+msgstr "Wybór map"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2096
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2673
-#, fuzzy
 msgid "Map:"
-msgstr "Mapset:"
+msgstr "Mapa:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2096
-#, fuzzy
 msgid "Region:"
-msgstr "Region"
+msgstr "Region:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2115
-#, fuzzy
 msgid "Map scale and center"
-msgstr "Skala mapy"
+msgstr "Skala i środek mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2120
-#, fuzzy
 msgid "Center:"
-msgstr "Renderuj"
+msgstr "Wypośrodkowanie:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2121
-#, fuzzy
 msgid "E:"
-msgstr ":"
+msgstr "E:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2122
-#, fuzzy
 msgid "N:"
-msgstr ":"
+msgstr "N:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2125
-#, fuzzy
 msgid "Scale:"
-msgstr "Styl:"
+msgstr "Skala:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2126
 msgid "1 :"
-msgstr ""
+msgstr "1 :"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2146
 msgid "Map max resolution (dpi):"
@@ -9246,18 +8751,16 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2159
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4015
-#, fuzzy
 msgid "Border"
-msgstr "georektyfikacja 1. rzędu"
+msgstr "Obramowanie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2163
 msgid "draw border around map frame"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2169
-#, fuzzy
 msgid "border color:"
-msgstr "Kolor sieci:"
+msgstr "kolor obramowania "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2170
 #, fuzzy
@@ -9271,63 +8774,52 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2271
-#, fuzzy
 msgid "Region selection"
-msgstr "Odwróć wybór"
+msgstr "Wybór regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2430
-#, fuzzy
 msgid "No map selected!"
-msgstr "Nie wybrano warstwy mapy"
+msgstr "Nie wybrano mapy!"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2452
-#, fuzzy
 msgid "No region selected!"
-msgstr "Nie wybrano warstwy mapy"
+msgstr "Nie wybrano regionu!"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2502
 msgid "Invalid scale or map center!"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2562
-#, fuzzy
 msgid "Choose raster map"
-msgstr "mapa rastrowa"
+msgstr "Wybierz mapę rastrową"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2566
-#, fuzzy
 msgid "no raster map"
-msgstr "mapa rastrowa"
+msgstr "brak mapy rastrowej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2567
-#, fuzzy
 msgid "raster:"
-msgstr "raster"
+msgstr "raster:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2669
-#, fuzzy
 msgid "Add map"
-msgstr "Dodaj dane"
+msgstr "Dodaj mapę"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2677
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3037
-#, fuzzy
 msgid "points"
-msgstr "punkt"
+msgstr "punkty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2677
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3039
-#, fuzzy
 msgid "lines"
-msgstr "linia"
+msgstr "linie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2677
-#, fuzzy
 msgid "areas"
-msgstr "obszar"
+msgstr "obszary"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2678
-#, fuzzy
 msgid "Data Type"
 msgstr "Typ danych"
 
@@ -9337,9 +8829,8 @@
 msgstr "Dodaj"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2692
-#, fuzzy
 msgid "Manage vector maps"
-msgstr "Wyczyść mapę wektorową"
+msgstr "Zarządzanie mapami wektorowymi"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2700
 msgid "The topmost vector map overlaps the others"
@@ -9348,67 +8839,56 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2702
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3998
 msgid "Up"
-msgstr ""
+msgstr "W górę"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2703
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3999
 msgid "Down"
-msgstr ""
+msgstr "W dół"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2705
-#, fuzzy
 msgid "Properties..."
-msgstr "Właściwości"
+msgstr "Właściwości..."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2904
-#, fuzzy
 msgid "Raster map settings"
-msgstr "Ustawienia rastra"
+msgstr "Ustawienia mapy rastrowej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2941
-#, fuzzy
 msgid "Vector maps settings"
-msgstr "Ustawienia wektora"
+msgstr "Ustawienia mapy wektorowej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:2976
-#, fuzzy
 msgid "properties"
-msgstr "Właściwości"
+msgstr "właściwości"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3026
-#, fuzzy
 msgid "Data selection"
-msgstr "Odwróć wybór"
+msgstr "Wybór danych"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3033
-#, fuzzy
 msgid "Feature type"
-msgstr "Typ obiektu:"
+msgstr "Typ obiektu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3037
-#, fuzzy
 msgid "centroids"
-msgstr "centroid"
+msgstr "centroidy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3039
-#, fuzzy
 msgid "boundaries"
-msgstr "granica"
+msgstr "granice"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3055
-#, fuzzy
 msgid "Layer selection"
-msgstr "Odwróć wybór"
+msgstr "Wybór warstw"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3062
-#, fuzzy
 msgid "Select layer:"
-msgstr "Usuń warstwę"
+msgstr "Wybierz warstwę:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3085
-#, fuzzy
 msgid "list of categories (e.g. 1,3,5-7)"
-msgstr "Lista kategorii"
+msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3115
 #, fuzzy
@@ -9417,15 +8897,13 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3132
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3231
-#, fuzzy
 msgid "Colors"
-msgstr "Kolor"
+msgstr "Kolory"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3137
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3236
-#, fuzzy
 msgid "Outline"
-msgstr "linia"
+msgstr "Obramowanie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3141
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3245
@@ -9436,26 +8914,22 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3249
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5112
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5117
-#, fuzzy
 msgid "Width (pts):"
-msgstr "Szerokość:"
+msgstr "Szerokość (pts):"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3181
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3285
-#, fuzzy
 msgid "Fill"
-msgstr "Plik"
+msgstr "Wypełnienie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3185
-#, fuzzy
 msgid "fill color"
-msgstr "kolor sieci"
+msgstr "kolor wypełnienia:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3188
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3291
-#, fuzzy
 msgid "choose color:"
-msgstr "Kolor sieci:"
+msgstr "wybierz kolor:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3200
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3304
@@ -9467,25 +8941,22 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3289
-#, fuzzy
 msgid "Color of lines:"
-msgstr "Reguły kolorów"
+msgstr "Kolor linii:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3334
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3458
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3527
-#, fuzzy
 msgid "Size and style"
-msgstr "Styl linii"
+msgstr "Rozmiar i styl"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3344
 msgid "symbol:"
 msgstr "symbol:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3350
-#, fuzzy
 msgid "eps file:"
-msgstr "Plik WTK:"
+msgstr "plik eps:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3354
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3539
@@ -9494,7 +8965,6 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3355
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3540
-#, fuzzy
 msgid "Choose a file"
 msgstr "Wybierz plik"
 
@@ -9506,29 +8976,25 @@
 msgstr "Wielkość"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3379
-#, fuzzy
 msgid "size:"
-msgstr "rozmiar"
+msgstr "rozmiar:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3381
 #, fuzzy
 msgid "size from map table column:"
-msgstr "Usuń wszystkie kolumny"
+msgstr "Usuń wszystkie kolumny:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3383
-#, fuzzy
 msgid "scale:"
-msgstr "Przeskaluj"
+msgstr "skala:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3415
-#, fuzzy
 msgid "Rotation"
-msgstr "Rotacja:"
+msgstr "Rotacja"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3421
-#, fuzzy
 msgid "rotate symbols:"
-msgstr "symbol:"
+msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3422
 msgid "counterclockwise in degrees:"
@@ -9567,7 +9033,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3532
 #, fuzzy
 msgid "Pattern"
-msgstr "aster"
+msgstr "Deseń"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3537
 msgid "use pattern:"
@@ -9588,29 +9054,24 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3843
-#, fuzzy
 msgid "Raster legend"
-msgstr "Serie rastrów"
+msgstr "Legenda rastra"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3847
-#, fuzzy
 msgid "Show raster legend"
-msgstr "Pokaż legendę"
+msgstr "Pokaż legendę rastra"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3853
-#, fuzzy
 msgid "Source raster"
-msgstr "Nazwa źródła"
+msgstr "Raster źródłowy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3858
-#, fuzzy
 msgid "current raster"
-msgstr "Wektor do rastra"
+msgstr "bieżący raster"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3859
-#, fuzzy
 msgid "select raster"
-msgstr "Wybierz mapę rastrową:"
+msgstr "wybierz raster"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3866
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4552
@@ -9619,9 +9080,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3885
-#, fuzzy
 msgid "Type of legend"
-msgstr "Pokaż legendę"
+msgstr "Rodzaj legendy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3889
 msgid "discrete legend (categorical maps)"
@@ -9664,15 +9124,13 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3981
-#, fuzzy
 msgid "Label"
-msgstr "Dodaj warstwę z etykietami"
+msgstr "Etykieta"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4000
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4306
-#, fuzzy
 msgid "Edit label"
-msgstr "Dodaj warstwę z etykietami"
+msgstr "Edytuj etykietę"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4019
 msgid "draw border around legend"
@@ -9680,7 +9138,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4056
 msgid "Size and position"
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar i pozycja"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4090
 msgid "Leave the edit field empty, to use default values."
@@ -9694,14 +9152,13 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4118
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4223
-#, fuzzy
 msgid "Columns:"
-msgstr "Kolumny"
+msgstr "Kolumny:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4122
 #, fuzzy
 msgid "column span:"
-msgstr "kolumny"
+msgstr "Kolumna odstępów kolumnowych"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4124
 msgid ""
@@ -9721,32 +9178,29 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4306
 msgid "Edit legend label:"
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj etykietę legendy:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4347
 #, fuzzy
 msgid "No raster map selected!"
-msgstr "Nie wybrano warstwy mapy"
+msgstr "Nie wybrano mapy rastrowej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4348
-#, fuzzy
 msgid "No raster"
-msgstr "raster"
+msgstr "Brak rastra"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4645
-#, fuzzy
 msgid "Color settings"
-msgstr "Ustawienia wektora"
+msgstr "Ustawienia kolorów"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4651
-#, fuzzy
 msgid "use border color:"
-msgstr "Kolor sieci:"
+msgstr "użyj koloru obramowania:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4652
 #, fuzzy
 msgid "use background color:"
-msgstr "Kolor tła:"
+msgstr "Używa koloru tła"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4792
 msgid ""
@@ -9760,9 +9214,8 @@
 msgstr "Nieobsługiwany typ warstwy '%s'"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4838
-#, fuzzy
 msgid "Length:"
-msgstr "długość"
+msgstr "Długość:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4842
 msgid "Scalebar length is given in map units"
@@ -9773,9 +9226,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4847
-#, fuzzy
 msgid "default"
-msgstr "&Ustaw domyślne"
+msgstr "domyślny"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4886
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1214
@@ -9784,23 +9236,20 @@
 msgstr "Styl"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4891
-#, fuzzy
 msgid "Type:"
-msgstr "Typ"
+msgstr "Typ:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4907
-#, fuzzy
 msgid "Number of segments:"
-msgstr "Nazwa elementu:"
+msgstr "Liczba segmentów:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4911
 msgid "Label every "
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4912
-#, fuzzy
 msgid "segments"
-msgstr "Legenda"
+msgstr "segmenty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:4921
 msgid "transparent text background"
@@ -9812,9 +9261,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5067
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5072
-#, fuzzy
 msgid "Text"
-msgstr "Test"
+msgstr "Tekst"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5075
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:733
@@ -9833,7 +9281,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5109
 #, fuzzy
 msgid "highlight"
-msgstr "Podświetl"
+msgstr "Uwydatnienie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5114
 #, fuzzy
@@ -9862,7 +9310,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5243
 msgid "Offset"
-msgstr ""
+msgstr "Przesunięcie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5246
 msgid "horizontal (pts):"
@@ -9878,9 +9326,8 @@
 msgstr "Lewy: nowy punkt"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5286
-#, fuzzy
 msgid "Text rotation"
-msgstr "Ustawienia tekstu"
+msgstr "Rotacja tekstu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5289
 msgid "rotate text (counterclockwise)"
@@ -9937,7 +9384,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:747
 #, python-format
 msgid "Example: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Przykład: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:142
 msgid "Add on double-click"
@@ -10038,9 +9485,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:497
 #, python-format
-msgid ""
-"Command '%s' not yet implemented in the WxGUI. Try adding it as a command "
-"layer instead."
+msgid "Command '%s' not yet implemented in the WxGUI. Try adding it as a command layer instead."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:608
@@ -10049,10 +9494,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:736
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Please note that the data are left in inconsistent state and may be corrupted"
-msgstr ""
-"Zauważ, że dane są pozostawione w niespójnym stanie i mogą zostać uszkodzone"
+msgid "Please note that the data are left in inconsistent state and may be corrupted"
+msgstr "Zauważ, że dane są pozostawione w niespójnym stanie i mogą zostać uszkodzone"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:739
 msgid "Command aborted"
@@ -10084,14 +9527,8 @@
 msgstr "Powód: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:218
-msgid ""
-"Note that the wxGUI's 3D view mode is currently disabled on MS Windows "
-"(hopefully this will be fixed soon). Please keep an eye out for updated "
-"versions of GRASS. In the meantime you can use \"NVIZ\" from the File menu."
-msgstr ""
-"Widok 3D wxGUI jest obecnie wyłączony w systemie Windows (miejmy nadzieję, "
-"że niedługo uda nam się go naprawić). Śledź aktualizacje GRASS-a. Do tego "
-"czasu można używać \"NVIZ\" z menu Plik."
+msgid "Note that the wxGUI's 3D view mode is currently disabled on MS Windows (hopefully this will be fixed soon). Please keep an eye out for updated versions of GRASS. In the meantime you can use \"NVIZ\" from the File menu."
+msgstr "Widok 3D wxGUI jest obecnie wyłączony w systemie Windows (miejmy nadzieję, że niedługo uda nam się go naprawić). Śledź aktualizacje GRASS-a. Do tego czasu można używać \"NVIZ\" z menu Plik."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:226
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1059
@@ -10103,14 +9540,8 @@
 msgstr "Narzędzia digitalizacji nie jest dostępne"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:235
-msgid ""
-"Note that the wxGUI's vector digitizer is currently disabled (hopefully this "
-"will be fixed soon). Please keep an eye out for updated versions of GRASS. "
-"In the meantime you can use \"v.digit\" from the Develop Vector menu."
-msgstr ""
-"Digitizer wxGUI jest obecnie wyłączony (miejmy nadzieję, że niedługo uda nam "
-"się go naprawić). Śledź aktualizacje GRASS-a. Do tego czasu można używać \"v."
-"digit\" z menu Wektor > Tworzenie mapy wektorowej."
+msgid "Note that the wxGUI's vector digitizer is currently disabled (hopefully this will be fixed soon). Please keep an eye out for updated versions of GRASS. In the meantime you can use \"v.digit\" from the Develop Vector menu."
+msgstr "Digitizer wxGUI jest obecnie wyłączony (miejmy nadzieję, że niedługo uda nam się go naprawić). Śledź aktualizacje GRASS-a. Do tego czasu można używać \"v.digit\" z menu Wektor > Tworzenie mapy wektorowej."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:404
 msgid "Set map canvas for "
@@ -10137,9 +9568,8 @@
 msgstr "Kopiuj obiekty z (podkładowej) mapy wektorowej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:765
-#, fuzzy
 msgid "Copy attributes"
-msgstr "Wyświetl atrybuty"
+msgstr "Kopiuj atrybuty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:767
 msgid "Feature type conversion"
@@ -10211,7 +9641,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/utils.py:303
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Vector map <%(map)s>: %(msg)s\n"
-msgstr "Mapa wektorowa <%s> jest 2D"
+msgstr "Nowa mapa wektorowa <%s> została utworzona"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/utils.py:526
 #, fuzzy, python-format
@@ -10245,31 +9675,25 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:429
 msgid "GISBASE not set. You must be in GRASS GIS to run this program."
-msgstr ""
-"GISBASE nie jest ustawiona. Musisz być w GRASS GIS, aby uruchomić ten "
-"program."
+msgstr "GISBASE nie jest ustawiona. Musisz być w GRASS GIS, aby uruchomić ten program."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:474
 #, python-format
 msgid "Error: Unable to open '%(file)s'. Reason: %(ret)s. wxGUI exited.\n"
-msgstr ""
-"Błąd: Nie można otworzyć '%(file)s'. Powód: %(ret)s. wxGUI zostało "
-"zamknięte.\n"
+msgstr "Błąd: Nie można otworzyć '%(file)s'. Powód: %(ret)s. wxGUI zostało zamknięte.\n"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:648
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unable to zoom to raster map <%s>."
 msgstr "Nie można powiększyć do mapy rastrowej <%s>."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:651
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unable to zoom to vector map <%s>."
-msgstr "Nie można utworzyć mapy wektorowej <%s>."
+msgstr "Nie można powiększyć do mapy wektorowej <%s>."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:654
-msgid ""
-"Unable to get current geographic extent. Force quiting wxGUI. Please "
-"manually run g.region to fix the problem."
+msgid "Unable to get current geographic extent. Force quiting wxGUI. Please manually run g.region to fix the problem."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:931
@@ -10299,12 +9723,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:147
 #, python-format
-msgid ""
-"Attribute table <%s> not found. For creating the table switch to 'Manage "
-"layers' tab."
-msgstr ""
-"Nie znaleziono tabeli atrybutów <%s>. Aby utworzyć tabelę, przejdź do "
-"zakładki 'Zarządzanie warstwami'."
+msgid "Attribute table <%s> not found. For creating the table switch to 'Manage layers' tab."
+msgstr "Nie znaleziono tabeli atrybutów <%s>. Aby utworzyć tabelę, przejdź do zakładki 'Zarządzanie warstwami'."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:158
 #, python-format
@@ -10336,14 +9756,11 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:302
 #, python-format
 msgid ""
-"Error loading attribute data. Record number: %(rec)d. Unable to convert "
-"value '%(val)s' in key column (%(key)s) to integer.\n"
+"Error loading attribute data. Record number: %(rec)d. Unable to convert value '%(val)s' in key column (%(key)s) to integer.\n"
 "\n"
 "Details: %(detail)s"
 msgstr ""
-"Błąd podczas wczytywania danych atrybutowych. Numer wiersza: %(rec)d. Nie "
-"można przekonwertować wartości '%(val)s' w kolumnie klucza (%(key)s) na "
-"integer.\n"
+"Błąd podczas wczytywania danych atrybutowych. Numer wiersza: %(rec)d. Nie można przekonwertować wartości '%(val)s' w kolumnie klucza (%(key)s) na integer.\n"
 "\n"
 "Szczegóły: %(detail)s"
 
@@ -10403,9 +9820,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:591
 #, python-format
-msgid ""
-"Database connection for vector map <%s> is not defined in DB file. You can "
-"define new connection in 'Manage layers' tab."
+msgid "Database connection for vector map <%s> is not defined in DB file. You can define new connection in 'Manage layers' tab."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:595
@@ -10546,12 +9961,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1223
 #, python-format
-msgid ""
-"All data records (%d) will permanently deleted from table. Do you want to "
-"delete them?"
-msgstr ""
-"Wszystkie rekordy (%d) zostaną całkowicie usunięte z tabeli. Chcesz je "
-"wykasować?"
+msgid "All data records (%d) will permanently deleted from table. Do you want to delete them?"
+msgstr "Wszystkie rekordy (%d) zostaną całkowicie usunięte z tabeli. Chcesz je wykasować?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1369
 #, python-format
@@ -10587,21 +9998,13 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1608
 #, python-format
-msgid ""
-"Unable to rename column <%(column)s> to <%(columnTo)s>. Column already "
-"exists in the table <%(table)s>."
-msgstr ""
-"Nie można zmienić nazwy kolumny <%(column)s> na <%(columnTo)s>. Kolumna już "
-"istnieje w tabeli <%(table)s>."
+msgid "Unable to rename column <%(column)s> to <%(columnTo)s>. Column already exists in the table <%(table)s>."
+msgstr "Nie można zmienić nazwy kolumny <%(column)s> na <%(columnTo)s>. Kolumna już istnieje w tabeli <%(table)s>."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1625
 #, python-format
-msgid ""
-"Unable to rename column. Column <%(column)s> doesn't exist in the table <%"
-"(table)s>."
-msgstr ""
-"Nie można zmienić nazwy kolumny. Kolumna <%(column)s> nie istnieje w tabeli <"
-"%(table)s>."
+msgid "Unable to rename column. Column <%(column)s> doesn't exist in the table <%(table)s>."
+msgstr "Nie można zmienić nazwy kolumny. Kolumna <%(column)s> nie istnieje w tabeli <%(table)s>."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1653
 msgid "Drop selected column"
@@ -10613,12 +10016,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1671
 #, python-format
-msgid ""
-"Selected column '%s' will PERMANENTLY removed from table. Do you want to "
-"drop the column?"
-msgstr ""
-"Wybrane kolumny '%s' zostaną całkowicie usunięte z tabeli. Chcesz je "
-"wykasować?"
+msgid "Selected column '%s' will PERMANENTLY removed from table. Do you want to drop the column?"
+msgstr "Wybrane kolumny '%s' zostaną całkowicie usunięte z tabeli. Chcesz je wykasować?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1674
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1711
@@ -10692,12 +10091,8 @@
 msgstr "Klucz"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2362
-msgid ""
-"Unknown default DB connection. Please define DB connection using db.connect "
-"module."
-msgstr ""
-"Nieznane domyślne połączenie DB. Proszę określić połączenie DB przy użyciu "
-"modułu db.connect."
+msgid "Unknown default DB connection. Please define DB connection using db.connect module."
+msgstr "Nieznane domyślne połączenie DB. Proszę określić połączenie DB przy użyciu modułu db.connect."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2383
 msgid "Add layer"
@@ -10742,19 +10137,16 @@
 msgstr "Opis tabeli"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2575
-#, fuzzy
 msgid "Remove layer"
-msgstr "Usuń warstwę mapy"
+msgstr "Usuń warstwę"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2578
-#, fuzzy
 msgid "Layer to remove"
 msgstr "Warstwa do usunięcia"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2599
-#, fuzzy
 msgid "&Remove layer"
-msgstr "Usuń warstwę mapy"
+msgstr "&Usuń warstwę"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2643
 msgid "Modify layer"
@@ -10774,29 +10166,21 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2861
 msgid "Unable to create new table. Table name or key column name is missing."
-msgstr ""
-"Nie można utworzyć nowej tabeli. Brakuje nazwy tabeli lub nazwy kolumny "
-"przechowującej klucz."
+msgstr "Nie można utworzyć nowej tabeli. Brakuje nazwy tabeli lub nazwy kolumny przechowującej klucz."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2868
 #, python-format
 msgid "Unable to create new table. Table <%s> already exists in the database."
-msgstr ""
-"Nie można utworzyć nowej tabeli. Tabela <%s> już istnieje w bazie danych."
+msgstr "Nie można utworzyć nowej tabeli. Tabela <%s> już istnieje w bazie danych."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2906
 #, python-format
-msgid ""
-"Unable to add new layer to vector map <%(vector)s>. Layer %(layer)d already "
-"exists."
-msgstr ""
-"Nie można dodać nowej warstwy do mapy wektorowej <%(vector)s>. Warstwa %"
-"(layer)d już istnieje."
+msgid "Unable to add new layer to vector map <%(vector)s>. Layer %(layer)d already exists."
+msgstr "Nie można dodać nowej warstwy do mapy wektorowej <%(vector)s>. Warstwa %(layer)d już istnieje."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:110
-#, fuzzy
 msgid "Type of element:"
-msgstr "Nazwa elementu:"
+msgstr "Typ elementu:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:141
 msgid "Select GRASS location and mapset"
@@ -10847,11 +10231,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:380
 #, python-format
-msgid ""
-"Vector map <%s> already exists in the current mapset. Do you want to "
-"overwrite it?"
-msgstr ""
-"Mapa wektorowa <%s> już istnieje w bieżącym mapsecie. Chcesz ją nadpisać?"
+msgid "Vector map <%s> already exists in the current mapset. Do you want to overwrite it?"
+msgstr "Mapa wektorowa <%s> już istnieje w bieżącym mapsecie. Chcesz ją nadpisać?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:383
 msgid "Overwrite?"
@@ -10876,9 +10257,7 @@
 msgstr "Styl linii"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:526
-msgid ""
-"Click and drag on the map display to set legend size and position and then "
-"press OK"
+msgid "Click and drag on the map display to set legend size and position and then press OK"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:537
@@ -10927,9 +10306,8 @@
 "Dwuklik dla zmiany opcji."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:870
-#, fuzzy
 msgid "&Add"
-msgstr "Dodaj"
+msgstr "&Dodaj"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:872
 #, fuzzy
@@ -10987,9 +10365,8 @@
 msgstr "Wybierz plik DXF do importu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1486
-#, fuzzy
 msgid "Layer id"
-msgstr "Warstwa"
+msgstr "Id warstwy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1487
 msgid "Layer name"
@@ -11025,11 +10402,7 @@
 msgstr "Szablon:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:34
-msgid ""
-"This module requires the NumPy module, which could not be imported. It "
-"probably is not installed (it's not part of the standard Python "
-"distribution). See the Numeric Python site (http://numpy.scipy.org) for "
-"information on downloading source or binaries."
+msgid "This module requires the NumPy module, which could not be imported. It probably is not installed (it's not part of the standard Python distribution). See the Numeric Python site (http://numpy.scipy.org) for information on downloading source or binaries."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:55
@@ -11263,9 +10636,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:316
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:389
-#, fuzzy
 msgid "Export"
-msgstr "do MPEG-1"
+msgstr "Eksportuj"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:323
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:395
@@ -11299,8 +10671,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:385
 msgid "Set computational region from selected map(s) (ignore NULLs)"
-msgstr ""
-"Ustaw zasięg bieżącej mapy jako region obliczeniowy (ignoruj wartość NULL)"
+msgstr "Ustaw zasięg bieżącej mapy jako region obliczeniowy (ignoruj wartość NULL)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:492
 msgid "Unable to create profile of raster map."
@@ -11420,9 +10791,7 @@
 msgstr "Zamknij okno po zakończeniu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:515
-msgid ""
-"Close dialog when command is successfully finished. Change this settings in "
-"Preferences dialog ('Command' tab)."
+msgid "Close dialog when command is successfully finished. Change this settings in Preferences dialog ('Command' tab)."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:682
@@ -11627,8 +10996,9 @@
 "%s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:426
+#, fuzzy
 msgid "Segment break"
-msgstr ""
+msgstr "ddd"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:631
 msgid "Collapse all except PERMANENT and current"
@@ -11770,7 +11140,6 @@
 msgstr "Kolumna zawierająca klucz nie może być pusta."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1108
-#, fuzzy
 msgid "GUI Settings"
 msgstr "Ustawienia GUI"
 
@@ -11802,8 +11171,9 @@
 msgstr "Zapisz ustawienia"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1210
+#, fuzzy
 msgid "Suppress positioning Map Display Window(s)"
-msgstr ""
+msgstr "ssss"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1222
 msgid "Suppress positioning Layer Manager window"
@@ -11814,9 +11184,7 @@
 msgstr "Zapisz układ okien jako domyślny"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1236
-msgid ""
-"Save current position and size of Layer Manager window and opened Map "
-"Display window(s) and use as default for next sessions."
+msgid "Save current position and size of Layer Manager window and opened Map Display window(s) and use as default for next sessions."
 msgstr "Zapisuje bieżącą pozycję i rozmiar okien."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1277
@@ -11846,9 +11214,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1402
-#, fuzzy
 msgid "Map Display"
-msgstr "wyświetl"
+msgstr "Wyświetl mapę"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1417
 msgid "Default font for GRASS displays:"
@@ -11955,9 +11322,7 @@
 msgstr "Plik EPSG:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1919
-msgid ""
-"Load EPSG codes (be patient), enter EPSG code or insert Proj.4 string "
-"directly."
+msgid "Load EPSG codes (be patient), enter EPSG code or insert Proj.4 string directly."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1927
@@ -12146,9 +11511,7 @@
 "Mapset <PERMANENT> is required for valid GRASS location.\n"
 "\n"
 "This mapset cannot be renamed."
-msgstr ""
-"Mapset <PERMANENT> jest potrzebny do utworzenia prawidłowej lokacji GRASS."
-"\\n \\n Nazwy tego mapsetu to nie można zmienić."
+msgstr "Mapset <PERMANENT> jest potrzebny do utworzenia prawidłowej lokacji GRASS.\\n \\n Nazwy tego mapsetu to nie można zmienić."
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:445 ../gui/wxpython/gis_set.py:480
 #, python-format
@@ -12225,8 +11588,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:521
 #, python-format
 msgid ""
-"Do you want to continue with deleting mapset <%(mapset)s> from location <%"
-"(location)s>?\n"
+"Do you want to continue with deleting mapset <%(mapset)s> from location <%(location)s>?\n"
 "\n"
 "ALL MAPS included in this mapset will be PERMANENTLY DELETED!"
 msgstr ""
@@ -12278,21 +11640,18 @@
 "\n"
 "Concurrent use not allowed.\n"
 "\n"
-"Do you want to try to remove .gislock (note that you need permission for "
-"this operation) and continue?"
+"Do you want to try to remove .gislock (note that you need permission for this operation) and continue?"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:748 ../gui/wxpython/gis_set.py:760
-#, fuzzy
 msgid "Lock file found"
-msgstr "Nie znaleziono pliku."
+msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:756
 msgid ""
 "ARE YOU REALLY SURE?\n"
 "\n"
-"If you really are running another GRASS session doing this could corrupt "
-"your data. Have another look in the processor manager just to be sure..."
+"If you really are running another GRASS session doing this could corrupt your data. Have another look in the processor manager just to be sure..."
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:771
@@ -12312,963 +11671,921 @@
 msgstr "Uruchamianie GRASS GIS po raz pierwszy"
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:873
-msgid ""
-"GRASS needs a directory in which to store its data. Create one now if you "
-"have not already done so. A popular choice is \"grassdata\", located in your "
-"home directory."
-msgstr ""
-"GRASS potrzebuje katalogu, do przechowywania danych. Załóż go teraz, jeśli "
-"nie zostało to zrobione. Zwykle jest to \"grassdata\", znajdujący się w "
-"katalogu domowym."
+msgid "GRASS needs a directory in which to store its data. Create one now if you have not already done so. A popular choice is \"grassdata\", located in your home directory."
+msgstr "GRASS potrzebuje katalogu, do przechowywania danych. Załóż go teraz, jeśli nie zostało to zrobione. Zwykle jest to \"grassdata\", znajdujący się w katalogu domowym."
 
-#~ msgid "Unable to switch to mapset <%s>."
-#~ msgstr "Nie można przełączyć na mapset <%s>."
+msgid "Matlab array and MapGen import"
+msgstr "Matlab i MapGen  (v.in.mapgen)"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Hardcopy Map Output Utility"
-#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
+msgid "Import Mapgen or Matlab vector maps into GRASS."
+msgstr "Importuje mapy wektorowe Mapgen i Matlab do GRASS-a."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Quit Hardcopy Map Utility"
-#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
+msgid "Exports a GRASS raster to a binary array."
+msgstr "Eksportuje raster GRASS do szeregów binarnych."
 
-#~ msgid "Converts 3D raster maps (G3D) into the VTK-Ascii format"
-#~ msgstr "Konwertuje mapę rastrową 3D GRASS-a do formatu VTK-Ascii."
-
-#~ msgid "NVIZ (non-interactive)"
-#~ msgstr "NVIZ (nieinteraktywny)"
-
 #, fuzzy
-#~ msgid "Launch Hardcopy Map Output Utility"
-#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
+msgid "Creates a mask for limiting raster operation."
+msgstr "Tworzy MASKĘ do zawężenia operacji na rastrze"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "GRASS GIS Hardcopy Map Output Utility (experimental prototype)"
-#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
+msgid "Quit GRASS GIS"
+msgstr "Wyjdź z GRASS GIS"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "wxGUI Hardcopy Map Utility"
-#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
+msgid ""
+"Reading workspace file <%(file)s> failed.\n"
+"Invalid file, unable to parse XML document.\n"
+"\n"
+"%(err)s"
+msgstr "Odczyt pliku pola pracy <%s> nie powiódł się. Plik uszkodzony, nie można przeanalizować dokumentu XML."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "C&lear cmd"
-#~ msgstr "Wyczyść &polecenie"
+msgid "C&onfig"
+msgstr "Konfiguracja"
 
-#~ msgid "&Save output"
-#~ msgstr "&Zapisz wynik"
-
 #, fuzzy
-#~ msgid "Close current"
-#~ msgstr "Zwiń wszystkie za wyjątkiem bieżącej"
+msgid "Removes a table from database."
+msgstr "Utwórz z bazy danych"
 
-#~ msgid "Postscript plot"
-#~ msgstr "Wydruk PostScript"
-
 #, fuzzy
-#~ msgid "Produces hardcopy PostScript map output."
-#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
+msgid "3D Raster map"
+msgstr "Mapa rastrowa"
 
-#~ msgid "Manage add-ons extensions"
-#~ msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami add-ons"
-
-#~ msgid "Tool to maintain GRASS extensions in local GRASS installation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Narzędzie do zarządzania rozszerzeniami GRASS w lokalnej instalacji "
-#~ "programu."
-
-#~ msgid "Query with attributes"
-#~ msgstr "Zapytanie według atrybutów"
-
-#~ msgid "Query with coordinate(s)"
-#~ msgstr "Zapytanie według współrzędnych"
-
-#~ msgid "Queries a vector map layer at given locations."
-#~ msgstr "Odpytuje mapę wektorowych w zadanych lokalizacjach."
-
-#~ msgid "Query with another vector map"
-#~ msgstr "Wybierz względem innej mapy wektorowej"
-
-#~ msgid "replace existing color table"
-#~ msgstr "zastąp istniejącą tabelę kolorów"
-
-#~ msgid "Please select attribute column and RGB color column first"
-#~ msgstr "Wybierz najpierw kolumnę atrybutów i kolumbę z RGB"
-
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Color table already exists. Check out 'replace existing color table' to "
-#~ "overwrite it."
-#~ msgstr "Plik regionu <%s> już istnieje.Chcesz go nadpisać?"
+msgid "module"
+msgstr "Kod"
 
-#~ msgid "Submit"
-#~ msgstr "Zatwierdź"
-
-#~ msgid "Vector digitizer"
-#~ msgstr "Digitizer"
-
-#~ msgid "No map layer selected"
-#~ msgstr "Nie wybrano warstwy mapy"
-
-#~ msgid "Vector querying"
-#~ msgstr "Zapytanie do mapy wektorowej"
-
-#~ msgid "Only vector map from the current mapset can be modified."
-#~ msgstr "Tylko mapy wektorowe z bieżącego mapsetu mogą być zmienione."
-
-#~ msgid "Query raster/vector map(s) (display mode)"
-#~ msgstr "Odpytaj wybrane mapy rastrowe/wektorowe (tryb wyświetlania)"
-
-#~ msgid "Query vector map (edit mode)"
-#~ msgstr "Odpytaj mapy wektorowe (tryb edycji) "
-
-#~ msgid "Source name"
-#~ msgstr "Nazwa źródła"
-
-#~ msgid "Duplicate attributes"
-#~ msgstr "Duplikuj atrybuty"
-
-#~ msgid "Flag not found: %s"
-#~ msgstr "Flaga nie została odnaleziona: %s"
-
-#~ msgid "Parameter '%(name)s' (%(desc)s) is missing."
-#~ msgstr "Brakuje parametru %(name)s (%(desc)s)."
-
-#~ msgid "<required>"
-#~ msgstr "<wymagany>"
-
 #, fuzzy
-#~ msgid "Unable to fetch interface description for command '%s'."
-#~ msgstr "Nie można pobrać opisu interfejsu dla polecenia '%s\"."
+msgid "Select GRASS module"
+msgstr "Wybierz lokację i mapset projektu"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Menu style:"
-#~ msgstr "Drzew o menu"
+msgid "Unable to get list of available mapsets."
+msgstr "Nie można usunąć mapsetu"
 
-#~ msgid "Icon theme:"
-#~ msgstr "Motyw ikon:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note: For changing the icon theme, you must save the settings and restart "
-#~ "this GUI."
-#~ msgstr ""
-#~ "Uwaga: Po zmianie motywu ikon musisz zapisać ustawienia i zrestartować "
-#~ "GUI."
-
-#~ msgid "Load map layers into layer tree"
-#~ msgstr "Wczytywanie warstw mapy do listy warstw"
-
-#~ msgid "Load map layers into workspace (Ctrl+L)"
-#~ msgstr "Wczytaj warstwy mapy do projektu (Ctrl+L)"
-
 #, fuzzy
-#~ msgid "Hardcopy Map Ouput Utility"
-#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
+msgid "Unable to get list of accessible mapsets."
+msgstr "Nie można usunąć mapsetu"
 
-#~ msgid "Load map layers"
-#~ msgstr "Wczytaj warstwy mapy"
-
-#~ msgid "General settings"
-#~ msgstr "Ustawienia ogólne"
-
-#~ msgid "Loading workspace"
-#~ msgstr "Wczytywanie pliku projektu"
-
-#~ msgid "Start Graphical Modeler"
-#~ msgstr "Uruchom graficzny modeler"
-
 #, fuzzy
-#~ msgid "Show help page"
-#~ msgstr "Pokaż pomoc"
+msgid "Menu tree window"
+msgstr "Pływające okno"
 
-#~ msgid "Matlab array and MapGen import"
-#~ msgstr "Matlab i MapGen  (v.in.mapgen)"
-
-#~ msgid "Import Mapgen or Matlab vector maps into GRASS."
-#~ msgstr "Importuje mapy wektorowe Mapgen i Matlab do GRASS-a."
-
-#~ msgid "Exports a GRASS raster to a binary array."
-#~ msgstr "Eksportuje raster GRASS do szeregów binarnych."
-
 #, fuzzy
-#~ msgid "Creates a mask for limiting raster operation."
-#~ msgstr "Tworzy MASKĘ do zawężenia operacji na rastrze"
+msgid "help"
+msgstr "Pomoc"
 
-#~ msgid "Select maps to display"
-#~ msgstr "Wybierz mapy do wyświetlania"
-
-#~ msgid "Delete GCP"
-#~ msgstr "Usuń punkty GCP"
-
-#~ msgid "RMS Error"
-#~ msgstr "Błąd RMS"
-
-#~ msgid "Map toolbar"
-#~ msgstr "Lista narzędzi mapy"
-
-#~ msgid "Uknown settings file location."
-#~ msgstr "Nieznana lokalizacja pliku ustawień."
-
-#~ msgid "Place where to store settings:"
-#~ msgstr "Miejsce przechowywania ustawień:"
-
 #, fuzzy
-#~ msgid "Quit GRASS GIS"
-#~ msgstr "Wyjdź z GRASS GIS"
+msgid "Run"
+msgstr "&Uruchom"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Reading workspace file <%(file)s> failed.\n"
-#~ "Invalid file, unable to parse XML document.\n"
-#~ "\n"
-#~ "%(err)s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Odczyt pliku pola pracy <%s> nie powiódł się. Plik uszkodzony, nie można "
-#~ "przeanalizować dokumentu XML."
+msgid "Saved NVIZ Settings"
+msgstr "Zapisać bieżące ustawienia?"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "C&onfig"
-#~ msgstr "Konfiguracja"
+msgid "Creates a lines vector map from an ASCII x,y points file."
+msgstr "Tworzy mapę wektorową z pliku punktów lub wektorów ASCII."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Removes a table from database."
-#~ msgstr "Utwórz z bazy danych"
+msgid "Quit GUI"
+msgstr "Zakończ GUI"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "3D Raster map"
-#~ msgstr "Mapa rastrowa"
+msgid "GRASS SQL Builder: %s"
+msgstr "GRASS SQL Builder: %s"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "module"
-#~ msgstr "Kod"
+msgid "Interactive input for supervised classification"
+msgstr "Interaktywny input dla klasifikacj nadzorowanej"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Select GRASS module"
-#~ msgstr "Wybierz lokację i mapset projektu"
+msgid "GRASS SQL Builder (%s): vector map <%s>"
+msgstr "GRASS SQL Builder: %s"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to get list of available mapsets."
-#~ msgstr "Nie można usunąć mapsetu"
+msgid "Matlab and MapGen import"
+msgstr "Import Matlab i MapGen"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to get list of accessible mapsets."
-#~ msgstr "Nie można usunąć mapsetu"
+msgid "Creates and adds a new attribute table to a given layer of an existing vector map."
+msgstr "Tworzy i dodaje nową tabelę atrybutów do zadanej warstwy istniejącej mapy wektorowej."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Menu tree window"
-#~ msgstr "Pływające okno"
+msgid "Reconnect vector to database"
+msgstr "Ponownie łączy wektor z bazą danych"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "help"
-#~ msgstr "Pomoc"
+msgid "Creates a new vectors as a read-only link to OGR layers"
+msgstr "Tworzy nową warstwę wektorową jako link do warstwy OGR tylko do odczytu."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Run"
-#~ msgstr "&Uruchom"
+msgid "Vector digitizer error"
+msgstr "Błąd digitizera"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Saved NVIZ Settings"
-#~ msgstr "Zapisać bieżące ustawienia?"
+msgid "Add vector map layer"
+msgstr "Dodaj warstwę wektorową"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Creates a lines vector map from an ASCII x,y points file."
-#~ msgstr "Tworzy mapę wektorową z pliku punktów lub wektorów ASCII."
+msgid "Close this window without executing the command"
+msgstr "Zamknij okno bez wykonywania komendy"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Quit GUI"
-#~ msgstr "Zakończ GUI"
+msgid "Show manual page of the command"
+msgstr "Wyświetl pomoc dla tej komendy"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "GRASS SQL Builder: %s"
-#~ msgstr "GRASS SQL Builder: %s"
+msgid "Run the command"
+msgstr "Uruchom komendę"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Interactive input for supervised classification"
-#~ msgstr "Interaktywny input dla klasifikacj nadzorowanej"
+msgid "Add various vector-based map layer"
+msgstr "Dodaj warstwę tematyczną"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "GRASS SQL Builder (%s): vector map <%s>"
-#~ msgstr "GRASS SQL Builder: %s"
+msgid "Official GRASS site: http://grass.osgeo.org"
+msgstr "Oficjalna strona GRASS GIS: http://grass.osgeo.org"
 
-#~ msgid "Matlab and MapGen import"
-#~ msgstr "Import Matlab i MapGen"
+msgid "GIS Library"
+msgstr "Biblioteka GIS"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Creates and adds a new attribute table to a given layer of an existing "
-#~ "vector map."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tworzy i dodaje nową tabelę atrybutów do zadanej warstwy istniejącej mapy "
-#~ "wektorowej."
+msgid "COPYING file missing"
+msgstr "Brak pliku COPYING"
 
-#~ msgid "Reconnect vector to database"
-#~ msgstr "Ponownie łączy wektor z bazą danych"
+msgid "Force re-rendering of all layers"
+msgstr "Wymuś odświeżanie wszystkich warstw"
 
-#~ msgid "Creates a new vectors as a read-only link to OGR layers"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tworzy nową warstwę wektorową jako link do warstwy OGR tylko do odczytu."
+msgid "Create new workspace file"
+msgstr "Stwórz nowy plik projektu"
 
-#~ msgid "Vector digitizer error"
-#~ msgstr "Błąd digitizera"
+msgid "Load map layers into workspace"
+msgstr "Wczytaj warstwy mapy do projektu"
 
-#~ msgid "Add vector map layer"
-#~ msgstr "Dodaj warstwę wektorową"
+msgid "Open existing workspace file"
+msgstr "Otwórz projekt"
 
-#~ msgid "Close this window without executing the command"
-#~ msgstr "Zamknij okno bez wykonywania komendy"
+msgid "Save current workspace to file"
+msgstr "Zapisz projekt"
 
-#~ msgid "Show manual page of the command"
-#~ msgstr "Wyświetl pomoc dla tej komendy"
+msgid "Show Nviz settings dialog"
+msgstr "Pokaż okno ustawień Nviz"
 
-#~ msgid "Run the command"
-#~ msgstr "Uruchom komendę"
+msgid "Nviz properties"
+msgstr "Właściwości Nviz"
 
-#~ msgid "Add various vector-based map layer"
-#~ msgstr "Dodaj warstwę tematyczną"
+msgid "coarse:"
+msgstr "niskiej jakości"
 
-#~ msgid "Official GRASS site: http://grass.osgeo.org"
-#~ msgstr "Oficjalna strona GRASS GIS: http://grass.osgeo.org"
+msgid "fine:"
+msgstr "wysokiej jakości"
 
-#~ msgid "GIS Library"
-#~ msgstr "Biblioteka GIS"
+msgid "width:"
+msgstr "szerokość"
 
-#~ msgid "COPYING file missing"
-#~ msgstr "Brak pliku COPYING"
+msgid "color:"
+msgstr "kolor:"
 
-#~ msgid "Force re-rendering of all layers"
-#~ msgstr "Wymuś odświeżanie wszystkich warstw"
+msgid "Layer properties"
+msgstr "Właściwości warstwy"
 
-#~ msgid "Create new workspace file"
-#~ msgstr "Stwórz nowy plik projektu"
+msgid "Parameter not found: %s"
+msgstr "Nie znaleziono paramentru: %s"
 
-#~ msgid "Load map layers into workspace"
-#~ msgstr "Wczytaj warstwy mapy do projektu"
+msgid "Parameter %(name)s (%(desc)s) is missing.\n"
+msgstr "Brakuje parametru %(name)s (%(desc)s).\n"
 
-#~ msgid "Open existing workspace file"
-#~ msgstr "Otwórz projekt"
+msgid "Copy the current command string to the clipboard"
+msgstr "Kopiuj bieżącą komendę do schowka"
 
-#~ msgid "Save current workspace to file"
-#~ msgstr "Zapisz projekt"
+msgid "Vector point layer not found (id=%d)"
+msgstr "Nie znaleziono wektorowej warstwy punktowej (id=%d)"
 
-#~ msgid "Show Nviz settings dialog"
-#~ msgstr "Pokaż okno ustawień Nviz"
+msgid "Unable to set data layer properties (id=%d)"
+msgstr "Nie można ustawić parametrów warstwy (id=%d)"
 
-#~ msgid "Nviz properties"
-#~ msgstr "Właściwości Nviz"
+msgid "User GUI settings"
+msgstr "Ustawienia użytkownika GUI"
 
-#~ msgid "coarse:"
-#~ msgstr "niskiej jakości"
+msgid "Downloads and imports data from WMS servers."
+msgstr "Pobiera i importuje dane z serwerów WMS."
 
-#~ msgid "fine:"
-#~ msgstr "wysokiej jakości"
+msgid "Export GRASS raster as non-georeferenced PNG image format."
+msgstr "Eksportuje raster GRASS-a do formatu PNG bez georeferencji."
 
-#~ msgid "width:"
-#~ msgstr "szerokość"
+msgid "Raster"
+msgstr "Raster"
 
-#~ msgid "color:"
-#~ msgstr "kolor:"
+msgid "Imagery"
+msgstr "Obraz"
 
-#~ msgid "Layer properties"
-#~ msgstr "Właściwości warstwy"
+msgid "Volumes"
+msgstr "Raster 3D"
 
-#~ msgid "Parameter not found: %s"
-#~ msgstr "Nie znaleziono paramentru: %s"
+msgid "GRASS GIS help"
+msgstr "Pomoc GRASS GIS"
 
-#~ msgid "Parameter %(name)s (%(desc)s) is missing.\n"
-#~ msgstr "Brakuje parametru %(name)s (%(desc)s).\n"
+msgid "Reading workspace file <%s> failed. Invalid file, unable to parse XML document."
+msgstr "Odczyt pliku projektu <%s> nie powiódł się. Plik uszkodzony, nie można przeanalizować dokumentu XML."
 
-#~ msgid "Copy the current command string to the clipboard"
-#~ msgstr "Kopiuj bieżącą komendę do schowka"
+msgid "Writing current settings to workspace file failed (%s)."
+msgstr "Zapis bieżących ustawień do pliku projektu nie powiódł się (%s)."
 
-#~ msgid "Vector point layer not found (id=%d)"
-#~ msgstr "Nie znaleziono wektorowej warstwy punktowej (id=%d)"
+msgid "Add raster map layer"
+msgstr "Dodaj warstwę rastrową"
 
-#~ msgid "Unable to set data layer properties (id=%d)"
-#~ msgstr "Nie można ustawić parametrów warstwy (id=%d)"
+msgid "Add layer group"
+msgstr "Dodaj grupę warstw"
 
-#~ msgid "User GUI settings"
-#~ msgstr "Ustawienia użytkownika GUI"
+msgid "Delete selected layer"
+msgstr "Usuń zaznaczoną warstwę"
 
-#~ msgid "Downloads and imports data from WMS servers."
-#~ msgstr "Pobiera i importuje dane z serwerów WMS."
+msgid "Add RGB layer"
+msgstr "Dodaj warstwę RGB"
 
-#~ msgid "Export GRASS raster as non-georeferenced PNG image format."
-#~ msgstr "Eksportuje raster GRASS-a do formatu PNG bez georeferencji."
+msgid "Add HIS layer"
+msgstr "Dodaj warstwę HIS"
 
-#~ msgid "Raster"
-#~ msgstr "Raster"
+msgid "Reload GCPs from selected POINTS file"
+msgstr "Wczytaj punkty GCP z wybranego pliku POINTS"
 
-#~ msgid "Imagery"
-#~ msgstr "Obraz"
+msgid "Matlab-ASCII or Mapgen import"
+msgstr "Matlab i MapGen  (v.in.mapgen)"
 
-#~ msgid "Volumes"
-#~ msgstr "Raster 3D"
+msgid "Generates raster map layers of slope, aspect, curvatures and partial derivatives from a raster map layer of true elevation values. Aspect is calculated counterclockwise from east."
+msgstr "Tworzy rastrowe warstwy spadków, ekspozycji, krzywizn i częściowych pochodnych z rastrowej mapy rzeczywistych wysokości. Ekspozycja jest obliczana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od wschodu."
 
-#~ msgid "GRASS GIS help"
-#~ msgstr "Pomoc GRASS GIS"
+msgid "Icon size:"
+msgstr "Rozmiar ikon:"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Reading workspace file <%s> failed. Invalid file, unable to parse XML "
-#~ "document."
-#~ msgstr ""
-#~ "Odczyt pliku projektu <%s> nie powiódł się. Plik uszkodzony, nie można "
-#~ "przeanalizować dokumentu XML."
+msgid "<%(name)s>: layer type <%(type)s> is not supported yet."
+msgstr "<%(name)s>: warstwa typu <%(type)s> nie jest jeszcze obsługiwany."
 
-#~ msgid "Writing current settings to workspace file failed (%s)."
-#~ msgstr "Zapis bieżących ustawień do pliku projektu nie powiódł się (%s)."
+msgid "Create mapset"
+msgstr "Utwórz mapset"
 
-#~ msgid "Add raster map layer"
-#~ msgstr "Dodaj warstwę rastrową"
+msgid "3d view tools"
+msgstr "Narzędzia widoku 3d"
 
-#~ msgid "Add layer group"
-#~ msgstr "Dodaj grupę warstw"
+msgid "Not implemented yet"
+msgstr "Jeszcze nie zaimplementowano"
 
-#~ msgid "Delete selected layer"
-#~ msgstr "Usuń zaznaczoną warstwę"
+msgid "ariate raster statistics"
+msgstr "statystyki mapy rastrowej"
 
-#~ msgid "Add RGB layer"
-#~ msgstr "Dodaj warstwę RGB"
+msgid "Bit pattern comparison"
+msgstr "Porównanie wypełnień bitowych  (r.bitpattern)"
 
-#~ msgid "Add HIS layer"
-#~ msgstr "Dodaj warstwę HIS"
+msgid "Import Mapgen or Matlab-ASCII vector maps into GRASS."
+msgstr "Importuje mapy wektorowe MapGen i Matlab do GRASS-a."
 
-#~ msgid "Reload GCPs from selected POINTS file"
-#~ msgstr "Wczytaj punkty GCP z wybranego pliku POINTS"
+msgid "Raster File Series to MPEG Conversion Program."
+msgstr "Program Konwersji Serii Plików Rastrowych do formatu MPG."
 
-#~ msgid "Matlab-ASCII or Mapgen import"
-#~ msgstr "Matlab i MapGen  (v.in.mapgen)"
+msgid "Create a MASK for limiting raster operation"
+msgstr "Tworzy MASKĘ do zawężenia operacji na rastrze."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Generates raster map layers of slope, aspect, curvatures and partial "
-#~ "derivatives from a raster map layer of true elevation values. Aspect is "
-#~ "calculated counterclockwise from east."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tworzy rastrowe warstwy spadków, ekspozycji, krzywizn i częściowych "
-#~ "pochodnych z rastrowej mapy rzeczywistych wysokości. Ekspozycja jest "
-#~ "obliczana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od wschodu."
+msgid "Filters and generates a depressionless elevation map and a flow direction map from a given elevation layer."
+msgstr "Filtruje rastrową mapę modelu terenu i generuje mapę powierzchni pozbawionej depresji oraz mapę linii spływu."
 
-#~ msgid "Icon size:"
-#~ msgstr "Rozmiar ikon:"
+#, fuzzy
+msgid "Creates topographic index [ln(a/tan(beta))] map from elevation map."
+msgstr "Tworzy mapę cieniowanego reliefu z mapy wysokości (DEM)."
 
-#~ msgid "<%(name)s>: layer type <%(type)s> is not supported yet."
-#~ msgstr "<%(name)s>: warstwa typu <%(type)s> nie jest jeszcze obsługiwany."
+msgid "Attribute management is available only for vector maps."
+msgstr "Zarządzanie atrybutami jest dostępne tylko dla map wektorowych."
 
-#~ msgid "Create mapset"
-#~ msgstr "Utwórz mapset"
+msgid "Display zoom management"
+msgstr "Wyświetl menadżera zoom"
 
-#~ msgid "3d view tools"
-#~ msgstr "Narzędzia widoku 3d"
+msgid "Add thematic layer"
+msgstr "Dodaj warstwę tematyczną"
 
-#~ msgid "Not implemented yet"
-#~ msgstr "Jeszcze nie zaimplementowano"
+msgid "Settings dialog for digitization tool"
+msgstr "Okno ustawień narzędzia wektoryzacji"
 
-#~ msgid "ariate raster statistics"
-#~ msgstr "statystyki mapy rastrowej"
+msgid "Quit digitizing tool"
+msgstr "Wyjdź z narzędzia wektoryzacji"
 
-#~ msgid "Bit pattern comparison"
-#~ msgstr "Porównanie wypełnień bitowych  (r.bitpattern)"
+msgid "Select color"
+msgstr "Wybierz kolor"
 
-#~ msgid "Import Mapgen or Matlab-ASCII vector maps into GRASS."
-#~ msgstr "Importuje mapy wektorowe MapGen i Matlab do GRASS-a."
+msgid "Analyze"
+msgstr "Analiza"
 
-#~ msgid "Raster File Series to MPEG Conversion Program."
-#~ msgstr "Program Konwersji Serii Plików Rastrowych do formatu MPG."
+msgid "Display 3D view mode manual page"
+msgstr "Wyświetl pomoc widoku 3D"
 
-#~ msgid "Create a MASK for limiting raster operation"
-#~ msgstr "Tworzy MASKĘ do zawężenia operacji na rastrze."
+msgid "Display Graphical Modeler manual page"
+msgstr "Wyświetl pomoc Graficznego Modelera"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Filters and generates a depressionless elevation map and a flow direction "
-#~ "map from a given elevation layer."
-#~ msgstr ""
-#~ "Filtruje rastrową mapę modelu terenu i generuje mapę powierzchni "
-#~ "pozbawionej depresji oraz mapę linii spływu."
+msgid "Aggregate ASCII xyz import"
+msgstr "ASCII xyz  (r.in.xyz)"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Creates topographic index [ln(a/tan(beta))] map from elevation map."
-#~ msgstr "Tworzy mapę cieniowanego reliefu z mapy wysokości (DEM)."
+msgid "Multiple export formats using OGR"
+msgstr "do różnych formatów OGR  (db.out.ogr)"
 
-#~ msgid "Attribute management is available only for vector maps."
-#~ msgstr "Zarządzanie atrybutami jest dostępne tylko dla map wektorowych."
+msgid "Add attributes"
+msgstr "Dodaj atrybuty"
 
-#~ msgid "Display zoom management"
-#~ msgstr "Wyświetl menadżera zoom"
+msgid "Undo failed, data corrupted."
+msgstr "Cofnięcie ni powiodło się, dane uszkodzone."
 
-#~ msgid "Add thematic layer"
-#~ msgstr "Dodaj warstwę tematyczną"
+msgid "Digitize new area"
+msgstr "Wektoryzuj nowy obszar"
 
-#~ msgid "Settings dialog for digitization tool"
-#~ msgstr "Okno ustawień narzędzia wektoryzacji"
+msgid "Unable to encode text. Please set encoding in GUI preferences."
+msgstr "Nie można zakodować tekstu. Proszę ustawić kodowanie w preferencjach GUI."
 
-#~ msgid "Quit digitizing tool"
-#~ msgstr "Wyjdź z narzędzia wektoryzacji"
+msgid "Adjust display zoom"
+msgstr "Dostosuj poziom wyświetlania"
 
-#~ msgid "Select color"
-#~ msgstr "Wybierz kolor"
+msgid "Zoom to map"
+msgstr "Powiększ do zasięgu mapy"
 
-#~ msgid "Analyze"
-#~ msgstr "Analiza"
+msgid "Zoom to displayed map"
+msgstr "Powiększ do wyświetlonej mapy"
 
-#~ msgid "Display 3D view mode manual page"
-#~ msgstr "Wyświetl pomoc widoku 3D"
+msgid "Show Help"
+msgstr "Pokaż pomoc"
 
-#~ msgid "Display Graphical Modeler manual page"
-#~ msgstr "Wyświetl pomoc Graficznego Modelera"
+msgid "Show Help for GCP Manager"
+msgstr "Pokaż pomoc menadżera GCP"
 
-#~ msgid "Aggregate ASCII xyz import"
-#~ msgstr "ASCII xyz  (r.in.xyz)"
+msgid "Unable to initialize display driver of vector digitizer. See 'Command output' for details."
+msgstr "Nie można uruchomić sterownika wyświetlania dla digitizera. Szczegóły w zakładce 'Wynik polecenia'."
 
-#~ msgid "Multiple export formats using OGR"
-#~ msgstr "do różnych formatów OGR  (db.out.ogr)"
+msgid "&Delete layer"
+msgstr "&Usuń warstwę"
 
-#~ msgid "Add attributes"
-#~ msgstr "Dodaj atrybuty"
+msgid "Override projection (use location's projection)"
+msgstr "Forsuj odwzorowanie (użyj odwzorowania z lokacji)"
 
-#~ msgid "Undo failed, data corrupted."
-#~ msgstr "Cofnięcie ni powiodło się, dane uszkodzone."
+msgid "Selects data from table."
+msgstr "Wybiera dane z tabeli przy pomocy zapytań SQL."
 
-#~ msgid "Digitize new area"
-#~ msgstr "Wektoryzuj nowy obszar"
+#, fuzzy
+msgid "Unable to load icon theme. Reason: %s. Quiting wxGUI..."
+msgstr "Jest problem z wczytaniem motywu ikon..."
 
-#~ msgid "Unable to encode text. Please set encoding in GUI preferences."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nie można zakodować tekstu. Proszę ustawić kodowanie w preferencjach GUI."
+msgid "Location <%(loc)s> will be created in GIS data directory <%(dir)s>.You will need to change the default GIS data directory in the GRASS startup screen."
+msgstr "Lokacja <%(loc)s> zostanie utworzona w kartotece z danymi <%(dir)s>. Dostęp do niej będzie możliwy w trakcie uruchamiania programu. "
 
-#~ msgid "Adjust display zoom"
-#~ msgstr "Dostosuj poziom wyświetlania"
+#, fuzzy
+msgid "Converts a GRASS ASCII raster file to binary raster map."
+msgstr "Konwertuje plik rastrowy ASCII na binarną mapę rastrową."
 
-#~ msgid "Zoom to map"
-#~ msgstr "Powiększ do zasięgu mapy"
+#, fuzzy
+msgid "ASCII polygons, lines, and point import"
+msgstr "Import poligonów i linii ASCII"
 
-#~ msgid "Zoom to displayed map"
-#~ msgstr "Powiększ do wyświetlonej mapy"
+#, fuzzy
+msgid "Raw binary array import"
+msgstr "Import Matlab i MapGen"
 
-#~ msgid "Show Help"
-#~ msgstr "Pokaż pomoc"
+msgid "Import a binary raster file into a GRASS raster map layer."
+msgstr "Import binarnego pliku rastrowego do warstwy mapy rastrowej GRASS."
 
-#~ msgid "Show Help for GCP Manager"
-#~ msgstr "Pokaż pomoc menadżera GCP"
+#, fuzzy
+msgid "Converts an ESRI ARC/INFO ascii raster file (GRID) into a GRASS raster map."
+msgstr "Konwertuje ESRI ARC/INFO ascii rastr (GRID) na (binarną) mapę rastrową."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to initialize display driver of vector digitizer. See 'Command "
-#~ "output' for details."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nie można uruchomić sterownika wyświetlania dla digitizera. Szczegóły w "
-#~ "zakładce 'Wynik polecenia'."
+#, fuzzy
+msgid "Imports SPOT VGT NDVI data into a raster map."
+msgstr "Import pliku SPOT VGT NDVI do mapy rastrowej"
 
-#~ msgid "&Delete layer"
-#~ msgstr "&Usuń warstwę"
+#, fuzzy
+msgid "Imports SRTM HGT files into raster map."
+msgstr "Import pliku SPOT VGT NDVI do mapy rastrowej"
 
-#~ msgid "Override projection (use location's projection)"
-#~ msgstr "Forsuj odwzorowanie (użyj odwzorowania z lokacji)"
+#, fuzzy
+msgid "Georeference, rectify, and import Terra-ASTER imagery and relative DEMs using gdalwarp."
+msgstr "Nadaje georeferencje, rektifikuje i importuje zobrazowania w formacie Terra-ASTER i związane DEM przy pomocy gdalwarp."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Converts a raster map into a vector map layer."
-#~ msgstr "Konwertuje mapę rastrową do warstwy wektorowej."
+msgid "Download and import data from WMS servers."
+msgstr "Ściąga i importuje dane z serwerów WMS."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Takes vector stream data, transforms it to raster and subtracts depth "
-#~ "from the output DEM."
-#~ msgstr ""
-#~ "Na podstawie wektorowego przebiegu cieków, wyznacza z rastrowego modelu "
-#~ "terenu wysokości cieków."
+#, fuzzy
+msgid "Unpack raster map"
+msgstr "Uzupełnij komórki bez danych"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Watershed basin analysis program."
-#~ msgstr "Program do analiz działów wodnych zlewni."
+msgid "ASCII points or GRASS ASCII format"
+msgstr "Import punktów ASCII/wektorów GRASS ASCII"
 
-#~ msgid "Watershed basin creation program."
-#~ msgstr ""
-#~ "Program do wyznaczania obszaru zlewni na podstawie mapy kierunku spływów."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Creates a new map layer whose category values are based upon a "
-#~ "reclassification of the categories in an existing raster map layer."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tworzy nową warstwę mapy, której kategorie są oparte na reklasyfikacji "
-#~ "kategorii z istniejącej warstwy mapy rastrowej."
-
-#~ msgid "Selects data from table."
-#~ msgstr "Wybiera dane z tabeli przy pomocy zapytań SQL."
-
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Converts GRASS vector map to one of the supported OGR vector formats."
-#~ msgstr "Konwertuje do jednego z dostępnych formatów wektorowych OGR."
+msgid "Creates a vector map from an ASCII points file or ASCII vector file."
+msgstr "Tworzy mapę wektorową z pliku punktów lub wektorów ASCII."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Calculates linear regression from two raster maps: y = a + b*x"
-#~ msgstr "Oblicza regresję linearną dla dwóch map rastrowych: y = a + b*x"
+msgid "Import GetFeature from WFS."
+msgstr "Ściąga i importuje dane z serwerów WMS."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Unable to load icon theme. Reason: %s. Quiting wxGUI..."
-#~ msgstr "Jest problem z wczytaniem motywu ikon..."
+msgid "GPS data import"
+msgstr "Import GPSBabel GPS"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Location <%(loc)s> will be created in GIS data directory <%(dir)s>.You "
-#~ "will need to change the default GIS data directory in the GRASS startup "
-#~ "screen."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lokacja <%(loc)s> zostanie utworzona w kartotece z danymi <%(dir)s>. "
-#~ "Dostęp do niej będzie możliwy w trakcie uruchamiania programu. "
-
 #, fuzzy
-#~ msgid "Converts a GRASS ASCII raster file to binary raster map."
-#~ msgstr "Konwertuje plik rastrowy ASCII na binarną mapę rastrową."
+msgid "Converts a 3D ASCII raster text file into a (binary) 3D raster map."
+msgstr "Konwertuje tekstowy plik rastrowy 3D ASCII na binarną mapę rastrową 3D."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "ASCII polygons, lines, and point import"
-#~ msgstr "Import poligonów i linii ASCII"
+msgid "Import 3-dimensional Vis5D files."
+msgstr "Eksportuje raster 3D GRASS-a do trójwymiarowego pliku Vis5D."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Raw binary array import"
-#~ msgstr "Import Matlab i MapGen"
+msgid "Converts a raster map layer into a GRASS ASCII text file."
+msgstr "Konwertuje warstwę mapy rastrowej na plik tekstowy ASCII."
 
-#~ msgid "Import a binary raster file into a GRASS raster map layer."
-#~ msgstr "Import binarnego pliku rastrowego do warstwy mapy rastrowej GRASS."
-
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Converts an ESRI ARC/INFO ascii raster file (GRID) into a GRASS raster "
-#~ "map."
-#~ msgstr ""
-#~ "Konwertuje ESRI ARC/INFO ascii rastr (GRID) na (binarną) mapę rastrową."
+msgid "Exports GRASS raster map to GRIDATB.FOR map file (TOPMODEL)."
+msgstr "Eksportuje mapę rastrową GRASS do pliku mapy GRIDATB.FOR (TOPMODEL)"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Imports SPOT VGT NDVI data into a raster map."
-#~ msgstr "Import pliku SPOT VGT NDVI do mapy rastrowej"
+msgid "Converts raster map series to MPEG movie."
+msgstr "Program Konwersji Serii Plików Rastrowych do formatu MPG."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Imports SRTM HGT files into raster map."
-#~ msgstr "Import pliku SPOT VGT NDVI do mapy rastrowej"
+msgid "Export a GRASS raster map as a non-georeferenced PNG image."
+msgstr "Eksportuje raster GRASS-a do formatu PNG bez georeferencji."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Georeference, rectify, and import Terra-ASTER imagery and relative DEMs "
-#~ "using gdalwarp."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nadaje georeferencje, rektifikuje i importuje zobrazowania w formacie "
-#~ "Terra-ASTER i związane DEM przy pomocy gdalwarp."
+msgid "Converts a GRASS raster map to a PPM image file."
+msgstr "Konwertuje mapę rastrową do warstwy wektorowej. Automatyczna wektoryzacja."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Download and import data from WMS servers."
-#~ msgstr "Ściąga i importuje dane z serwerów WMS."
+msgid "Converts 3 GRASS raster layers (R,G,B) to a PPM image file."
+msgstr "Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Unpack raster map"
-#~ msgstr "Uzupełnij komórki bez danych"
+msgid "Converts a raster map layer into a height-field file for POV-Ray."
+msgstr "Konwertuje warstwę mapy rastrowej do pliku 'height-field' dla formatu POVRAY."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "ASCII points or GRASS ASCII format"
-#~ msgstr "Import punktów ASCII/wektorów GRASS ASCII"
+msgid "Exports a GRASS raster map to a 8/24bit TIFF image file."
+msgstr "Eksportuje raster GRASS do binarnego Pliku-MAT"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Creates a vector map from an ASCII points file or ASCII vector file."
-#~ msgstr "Tworzy mapę wektorową z pliku punktów lub wektorów ASCII."
+msgid "Converts raster maps into the VTK-ASCII format."
+msgstr "Konwertuje mapę rastrową do formatu VTK-Ascii."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Import GetFeature from WFS."
-#~ msgstr "Ściąga i importuje dane z serwerów WMS."
+msgid "Pack raster map"
+msgstr "Uzupełnij komórki bez danych"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "GPS data import"
-#~ msgstr "Import GPSBabel GPS"
+msgid "ASCII points or GRASS ASCII vector export"
+msgstr "Eksport punktów ASCII do wektorów GRASS ASCII"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Converts a 3D ASCII raster text file into a (binary) 3D raster map."
-#~ msgstr ""
-#~ "Konwertuje tekstowy plik rastrowy 3D ASCII na binarną mapę rastrową 3D."
+msgid "Exports a vector map to a GRASS ASCII vector representation."
+msgstr "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS-a do wektorowej mapy GRASS-a typu ASCII."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Import 3-dimensional Vis5D files."
-#~ msgstr "Eksportuje raster 3D GRASS-a do trójwymiarowego pliku Vis5D."
+msgid "Exports vector map to DXF file format."
+msgstr "Eksportuje warstwy mapy wektorowej GRASS-a do formatu DXF."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Converts a raster map layer into a GRASS ASCII text file."
-#~ msgstr "Konwertuje warstwę mapy rastrowej na plik tekstowy ASCII."
+msgid "Converts GRASS x,y,z points to POV-Ray x,z,y format."
+msgstr "Konwertuje do formatu POV-Ray, GRASS x,y,z -> POV-Ray x,y,z"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Exports GRASS raster map to GRIDATB.FOR map file (TOPMODEL)."
-#~ msgstr "Eksportuje mapę rastrową GRASS do pliku mapy GRIDATB.FOR (TOPMODEL)"
+msgid "Exports a vector map to SVG file."
+msgstr "Eksportuje mapę wektorową GRASS-a do SVG."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Converts raster map series to MPEG movie."
-#~ msgstr "Program Konwersji Serii Plików Rastrowych do formatu MPG."
+msgid "Converts a vector map to VTK ASCII output."
+msgstr "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS-a do VTK ASCII."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Export a GRASS raster map as a non-georeferenced PNG image."
-#~ msgstr "Eksportuje raster GRASS-a do formatu PNG bez georeferencji."
+msgid "Converts a 3D raster map layer into a ASCII text file."
+msgstr "Konwertuje warstwę mapy rastrowej 3D na plik tekstowy ASCII."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Converts a GRASS raster map to a PPM image file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Konwertuje mapę rastrową do warstwy wektorowej. Automatyczna wektoryzacja."
+msgid "Converts a 3D raster map into a 3-dimensional Vis5D file."
+msgstr "Eksportuje raster 3D GRASS-a do trójwymiarowego pliku Vis5D."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Converts 3 GRASS raster layers (R,G,B) to a PPM image file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o "
-#~ "rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
+msgid "Output format for raster data"
+msgstr "Import masowy"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Converts a raster map layer into a height-field file for POV-Ray."
-#~ msgstr ""
-#~ "Konwertuje warstwę mapy rastrowej do pliku 'height-field' dla formatu "
-#~ "POVRAY."
+msgid "Output format for vector data"
+msgstr "Import masowy"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Exports a GRASS raster map to a 8/24bit TIFF image file."
-#~ msgstr "Eksportuje raster GRASS do binarnego Pliku-MAT"
+msgid "Converts a vector map (only points) into a 3D raster map."
+msgstr "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS (punkty) do mapy rastrowej 3D GRASS."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Converts raster maps into the VTK-ASCII format."
-#~ msgstr "Konwertuje mapę rastrową do formatu VTK-Ascii."
+msgid "Converts coordinates from one projection to another (cs2cs frontend)."
+msgstr "Konwertuj współrzędne z danej projekcji do innej (cs2cs)"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Pack raster map"
-#~ msgstr "Uzupełnij komórki bez danych"
+msgid "Resample using bspline"
+msgstr "Przepróbkowanie z użyciem RST (regularized spline tension)"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "ASCII points or GRASS ASCII vector export"
-#~ msgstr "Eksport punktów ASCII do wektorów GRASS ASCII"
+msgid "Resample using analytic kernel"
+msgstr "Przepróbkowanie z użyciem RST (regularized spline tension)"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Exports a vector map to a GRASS ASCII vector representation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS-a do wektorowej mapy GRASS-a typu "
-#~ "ASCII."
+msgid "Resamples raster map layers using an analytic kernel."
+msgstr "Próbkuje warstwę mapy rastrowej z użyciem agregacji."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Exports vector map to DXF file format."
-#~ msgstr "Eksportuje warstwy mapy wektorowej GRASS-a do formatu DXF."
+msgid "Re-projects a raster map from given location to the current location."
+msgstr "Zmienia odwzorowanie mapy rastrowej kopiując go z innej lokacji do bieżącej lokacji."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Converts GRASS x,y,z points to POV-Ray x,z,y format."
-#~ msgstr "Konwertuje do formatu POV-Ray, GRASS x,y,z -> POV-Ray x,y,z"
+msgid "Creates/modifies the color table associated with a raster map."
+msgstr "Tworzy/modyfikuje paletę kolorów związaną z warstwą mapy rastrowej."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Exports a vector map to SVG file."
-#~ msgstr "Eksportuje mapę wektorową GRASS-a do SVG."
+msgid "Creates a raster map showing buffer zones surrounding cells that contain non-NULL category values."
+msgstr "Tworzy rastrową warstwę mapy ukazującą strefy buforowe otaczające komórki rastra które zawierają wartości kategorii inne niż NULL"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Converts a vector map to VTK ASCII output."
-#~ msgstr "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS-a do VTK ASCII."
+msgid "Raster map calculator."
+msgstr "Kalkulator mapy rastrowej 3D"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Converts a 3D raster map layer into a ASCII text file."
-#~ msgstr "Konwertuje warstwę mapy rastrowej 3D na plik tekstowy ASCII."
+msgid "Neighborhood analysis tool for vector point maps."
+msgstr "Analizy sąsiedztwa"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Converts a 3D raster map into a 3-dimensional Vis5D file."
-#~ msgstr "Eksportuje raster 3D GRASS-a do trójwymiarowego pliku Vis5D."
+msgid "Generates a raster map of distance to features in input raster map."
+msgstr "Generuje warstwę mapy rastrowej of distance to features in input layer."
 
+msgid "Thins non-zero cells that denote linear features in a raster map layer."
+msgstr "Wycienia niezerowe komórki rastra, które tworzą struktury liniowe na mapach rastrowych"
+
 #, fuzzy
-#~ msgid "Output format for raster data"
-#~ msgstr "Import masowy"
+msgid "Generates stream channels"
+msgstr "Zapisz zmiany"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Output format for vector data"
-#~ msgstr "Import masowy"
+msgid "Generates rate of spread raster map layers."
+msgstr "Oblicz statystyki obszarów warstw map rastrowych."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Converts a vector map (only points) into a 3D raster map."
-#~ msgstr ""
-#~ "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS (punkty) do mapy rastrowej 3D "
-#~ "GRASS."
+msgid "Generates surface raster map from rasterized contours."
+msgstr "Oszacowanie powierzchni obszaru dla map rastrowych."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Converts coordinates from one projection to another (cs2cs frontend)."
-#~ msgstr "Konwertuj współrzędne z danej projekcji do innej (cs2cs)"
+msgid "Creates topology for vector map."
+msgstr "Tworzy topologię dla wektorowej mapy GRASS."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Resample using bspline"
-#~ msgstr "Przepróbkowanie z użyciem RST (regularized spline tension)"
+msgid "Tool for vector based generalization."
+msgstr "Połączenie wektora z bazą danych"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Resample using analytic kernel"
-#~ msgstr "Przepróbkowanie z użyciem RST (regularized spline tension)"
+msgid "Changes type of vector features."
+msgstr "Wybierz obiekty wektorowe"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Resamples raster map layers using an analytic kernel."
-#~ msgstr "Próbkuje warstwę mapy rastrowej z użyciem agregacji."
+msgid "Queries a vector map at given locations."
+msgstr "Odpytuje mapę wektorowych w zadanych lokalizacjach."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Re-projects a raster map from given location to the current location."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zmienia odwzorowanie mapy rastrowej kopiując go z innej lokacji do "
-#~ "bieżącej lokacji."
+msgid "Creates a new vector map by combining other vector maps."
+msgstr "Tworzy nową warstwę wektorową jako link do warstwy OGR tylko do odczytu."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Creates/modifies the color table associated with a raster map."
-#~ msgstr "Tworzy/modyfikuje paletę kolorów związaną z warstwą mapy rastrowej."
+msgid "Creates a vector map of a user-defined grid."
+msgstr "Eksportuje mapę wektorową GRASS-a do SVG."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Creates a raster map showing buffer zones surrounding cells that contain "
-#~ "non-NULL category values."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tworzy rastrową warstwę mapy ukazującą strefy buforowe otaczające komórki "
-#~ "rastra które zawierają wartości kategorii inne niż NULL"
+msgid "Generates randomly 2D/3D vector points map."
+msgstr "Losowo rozmieszczone punkty wektorowe 2D/3D."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Raster map calculator."
-#~ msgstr "Kalkulator mapy rastrowej 3D"
+msgid "Random location perturbations of vector points."
+msgstr "Losowe rozrzucenie punktów wektorowych "
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Neighborhood analysis tool for vector point maps."
-#~ msgstr "Analizy sąsiedztwa"
+msgid "Outputs basic information about a vector map."
+msgstr "Tworzy matrycę kowariancji/korelacji dla określonej przez użytkownika warstwy/warstw mapy rastrowej."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Generates a raster map of distance to features in input raster map."
-#~ msgstr ""
-#~ "Generuje warstwę mapy rastrowej of distance to features in input layer."
+msgid "Reports geometry statistics for vector maps."
+msgstr "Tworzy raport geometrii mapy rastrowej."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Thins non-zero cells that denote linear features in a raster map layer."
-#~ msgstr ""
-#~ "Wycienia niezerowe komórki rastra, które tworzą struktury liniowe na "
-#~ "mapach rastrowych"
-
 #, fuzzy
-#~ msgid "Generates stream channels"
-#~ msgstr "Zapisz zmiany"
+msgid "Report or upload vector features to DB"
+msgstr "Transformuje obiekty wektorowe 2D do obiektów 3D."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Generates rate of spread raster map layers."
-#~ msgstr "Oblicz statystyki obszarów warstw map rastrowych."
+msgid "Calculates univariate statistics for attribute."
+msgstr "Oblicz statystyki obszarów warstw map rastrowych."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Generates surface raster map from rasterized contours."
-#~ msgstr "Oszacowanie powierzchni obszaru dla map rastrowych."
+msgid "Tests for normality for vector points."
+msgstr "Interpolacja IDW z punktów wektorowych"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Creates topology for vector map."
-#~ msgstr "Tworzy topologię dla wektorowej mapy GRASS."
+msgid "Extract quality control parameters from Modis QC layers."
+msgstr "Wpisz parametry dla"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Tool for vector based generalization."
-#~ msgstr "Połączenie wektora z bazą danych"
+msgid "Creates a latitude/longitude map."
+msgstr "Stwórz nową mapę wektorową"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Changes type of vector features."
-#~ msgstr "Wybierz obiekty wektorowe"
+msgid "Sunshine hours"
+msgstr "Stwórz nową mapę wektorową"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Queries a vector map at given locations."
-#~ msgstr "Odpytuje mapę wektorowych w zadanych lokalizacjach."
+msgid "Creates a sunshine hours map."
+msgstr "Stwórz nową mapę wektorową"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Creates a new vector map by combining other vector maps."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tworzy nową warstwę wektorową jako link do warstwy OGR tylko do odczytu."
+msgid "Vegetation indices"
+msgstr "Indeksy wegetacji"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Creates a vector map of a user-defined grid."
-#~ msgstr "Eksportuje mapę wektorową GRASS-a do SVG."
+msgid "Calculates different types of vegetation indices."
+msgstr "14 typów indeksów wegetacji"
 
+msgid "Albedo"
+msgstr "Albedo"
+
+msgid "Emissivity"
+msgstr "Emisja"
+
 #, fuzzy
-#~ msgid "Generates randomly 2D/3D vector points map."
-#~ msgstr "Losowo rozmieszczone punkty wektorowe 2D/3D."
+msgid "List databases"
+msgstr "Wyświetl listę tabeli"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Random location perturbations of vector points."
-#~ msgstr "Losowe rozrzucenie punktów wektorowych "
+msgid "List all databases for a given driver and location."
+msgstr "Wyświetla listę wszystkich tabeli dla danej bazy danych."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Outputs basic information about a vector map."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tworzy matrycę kowariancji/korelacji dla określonej przez użytkownika "
-#~ "warstwy/warstw mapy rastrowej."
+msgid "Prints/sets general DB connection for current mapset."
+msgstr "Wyświetla/ustawia ogólne połączenie DB dla bieżącego mapsetu."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Reports geometry statistics for vector maps."
-#~ msgstr "Tworzy raport geometrii mapy rastrowej."
+msgid "Create database"
+msgstr "Stwórz tabelę"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Report or upload vector features to DB"
-#~ msgstr "Transformuje obiekty wektorowe 2D do obiektów 3D."
+msgid "Creates an empty database."
+msgstr "Utwórz z bazy danych"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Calculates univariate statistics for attribute."
-#~ msgstr "Oblicz statystyki obszarów warstw map rastrowych."
+msgid "Drop database"
+msgstr "Baza danych"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Tests for normality for vector points."
-#~ msgstr "Interpolacja IDW z punktów wektorowych"
+msgid "Removes a database."
+msgstr "Utwórz z bazy danych"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Extract quality control parameters from Modis QC layers."
-#~ msgstr "Wpisz parametry dla"
+msgid "Display the HTML man pages of GRASS GIS"
+msgstr "Wyświetl podręcznik GRASSa w formacie HTML"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Creates a latitude/longitude map."
-#~ msgstr "Stwórz nową mapę wektorową"
+msgid "GRASS GIS SQL Query Utility"
+msgstr "GRASS GIS - Okno mapy"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Sunshine hours"
-#~ msgstr "Stwórz nową mapę wektorową"
+msgid " SQL statement "
+msgstr "Polecenia SQL  (db.execute)"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Creates a sunshine hours map."
-#~ msgstr "Stwórz nową mapę wektorową"
+msgid "Direct OGR"
+msgstr "Kierunek"
 
+msgid "Make null cells opaque"
+msgstr "Ustaw komórki NULL jako nieprzezroczyste"
+
+#~ msgid "Unable to switch to mapset <%s>."
+#~ msgstr "Nie można przełączyć na mapset <%s>."
+
 #, fuzzy
-#~ msgid "Vegetation indices"
-#~ msgstr "Indeksy wegetacji"
+#~ msgid "Hardcopy Map Output Utility"
+#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Calculates different types of vegetation indices."
-#~ msgstr "14 typów indeksów wegetacji"
+#~ msgid "Quit Hardcopy Map Utility"
+#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
 
-#~ msgid "Albedo"
-#~ msgstr "Albedo"
+#~ msgid "Converts 3D raster maps (G3D) into the VTK-Ascii format"
+#~ msgstr "Konwertuje mapę rastrową 3D GRASS-a do formatu VTK-Ascii."
 
-#~ msgid "Emissivity"
-#~ msgstr "Emisja"
+#~ msgid "NVIZ (non-interactive)"
+#~ msgstr "NVIZ (nieinteraktywny)"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "List databases"
-#~ msgstr "Wyświetl listę tabeli"
+#~ msgid "Launch Hardcopy Map Output Utility"
+#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "List all databases for a given driver and location."
-#~ msgstr "Wyświetla listę wszystkich tabeli dla danej bazy danych."
+#~ msgid "GRASS GIS Hardcopy Map Output Utility (experimental prototype)"
+#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Prints/sets general DB connection for current mapset."
-#~ msgstr "Wyświetla/ustawia ogólne połączenie DB dla bieżącego mapsetu."
+#~ msgid "wxGUI Hardcopy Map Utility"
+#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
 
+#~ msgid "C&lear cmd"
+#~ msgstr "Wyczyść &polecenie"
+
+#~ msgid "&Save output"
+#~ msgstr "&Zapisz wynik"
+
 #, fuzzy
-#~ msgid "Create database"
-#~ msgstr "Stwórz tabelę"
+#~ msgid "Close current"
+#~ msgstr "Zwiń wszystkie za wyjątkiem bieżącej"
 
+#~ msgid "Postscript plot"
+#~ msgstr "Wydruk PostScript"
+
 #, fuzzy
-#~ msgid "Creates an empty database."
-#~ msgstr "Utwórz z bazy danych"
+#~ msgid "Produces hardcopy PostScript map output."
+#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
 
+#~ msgid "Manage add-ons extensions"
+#~ msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami add-ons"
+
+#~ msgid "Tool to maintain GRASS extensions in local GRASS installation."
+#~ msgstr "Narzędzie do zarządzania rozszerzeniami GRASS w lokalnej instalacji programu."
+
+#~ msgid "Query with attributes"
+#~ msgstr "Zapytanie według atrybutów"
+
+#~ msgid "Query with coordinate(s)"
+#~ msgstr "Zapytanie według współrzędnych"
+
+#~ msgid "Queries a vector map layer at given locations."
+#~ msgstr "Odpytuje mapę wektorowych w zadanych lokalizacjach."
+
+#~ msgid "Query with another vector map"
+#~ msgstr "Wybierz względem innej mapy wektorowej"
+
+#~ msgid "replace existing color table"
+#~ msgstr "zastąp istniejącą tabelę kolorów"
+
+#~ msgid "Please select attribute column and RGB color column first"
+#~ msgstr "Wybierz najpierw kolumnę atrybutów i kolumbę z RGB"
+
 #, fuzzy
-#~ msgid "Drop database"
-#~ msgstr "Baza danych"
+#~ msgid "Color table already exists. Check out 'replace existing color table' to overwrite it."
+#~ msgstr "Plik regionu <%s> już istnieje.Chcesz go nadpisać?"
 
+#~ msgid "Submit"
+#~ msgstr "Zatwierdź"
+
+#~ msgid "Vector digitizer"
+#~ msgstr "Digitizer"
+
+#~ msgid "No map layer selected"
+#~ msgstr "Nie wybrano warstwy mapy"
+
+#~ msgid "Vector querying"
+#~ msgstr "Zapytanie do mapy wektorowej"
+
+#~ msgid "Only vector map from the current mapset can be modified."
+#~ msgstr "Tylko mapy wektorowe z bieżącego mapsetu mogą być zmienione."
+
+#~ msgid "Query raster/vector map(s) (display mode)"
+#~ msgstr "Odpytaj wybrane mapy rastrowe/wektorowe (tryb wyświetlania)"
+
+#~ msgid "Query vector map (edit mode)"
+#~ msgstr "Odpytaj mapy wektorowe (tryb edycji) "
+
+#~ msgid "Source name"
+#~ msgstr "Nazwa źródła"
+
+#~ msgid "Duplicate attributes"
+#~ msgstr "Duplikuj atrybuty"
+
+#~ msgid "Flag not found: %s"
+#~ msgstr "Flaga nie została odnaleziona: %s"
+
+#~ msgid "Parameter '%(name)s' (%(desc)s) is missing."
+#~ msgstr "Brakuje parametru %(name)s (%(desc)s)."
+
+#~ msgid "<required>"
+#~ msgstr "<wymagany>"
+
 #, fuzzy
-#~ msgid "Removes a database."
-#~ msgstr "Utwórz z bazy danych"
+#~ msgid "Unable to fetch interface description for command '%s'."
+#~ msgstr "Nie można pobrać opisu interfejsu dla polecenia '%s\"."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Display the HTML man pages of GRASS GIS"
-#~ msgstr "Wyświetl podręcznik GRASSa w formacie HTML"
+#~ msgid "Menu style:"
+#~ msgstr "Drzew o menu"
 
+#~ msgid "Icon theme:"
+#~ msgstr "Motyw ikon:"
+
+#~ msgid "Note: For changing the icon theme, you must save the settings and restart this GUI."
+#~ msgstr "Uwaga: Po zmianie motywu ikon musisz zapisać ustawienia i zrestartować GUI."
+
+#~ msgid "Load map layers into layer tree"
+#~ msgstr "Wczytywanie warstw mapy do listy warstw"
+
+#~ msgid "Load map layers into workspace (Ctrl+L)"
+#~ msgstr "Wczytaj warstwy mapy do projektu (Ctrl+L)"
+
 #, fuzzy
-#~ msgid "GRASS GIS SQL Query Utility"
-#~ msgstr "GRASS GIS - Okno mapy"
+#~ msgid "Hardcopy Map Ouput Utility"
+#~ msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
 
+#~ msgid "Load map layers"
+#~ msgstr "Wczytaj warstwy mapy"
+
+#~ msgid "General settings"
+#~ msgstr "Ustawienia ogólne"
+
+#~ msgid "Loading workspace"
+#~ msgstr "Wczytywanie pliku projektu"
+
+#~ msgid "Start Graphical Modeler"
+#~ msgstr "Uruchom graficzny modeler"
+
 #, fuzzy
-#~ msgid " SQL statement "
-#~ msgstr "Polecenia SQL  (db.execute)"
+#~ msgid "Show help page"
+#~ msgstr "Pokaż pomoc"
 
+#~ msgid "Select maps to display"
+#~ msgstr "Wybierz mapy do wyświetlania"
+
+#~ msgid "Delete GCP"
+#~ msgstr "Usuń punkty GCP"
+
+#~ msgid "RMS Error"
+#~ msgstr "Błąd RMS"
+
+#~ msgid "Map toolbar"
+#~ msgstr "Lista narzędzi mapy"
+
+#~ msgid "Uknown settings file location."
+#~ msgstr "Nieznana lokalizacja pliku ustawień."
+
+#~ msgid "Place where to store settings:"
+#~ msgstr "Miejsce przechowywania ustawień:"
+
+#~ msgid "Converts a raster map into a vector map layer."
+#~ msgstr "Konwertuje mapę rastrową do warstwy wektorowej."
+
+#~ msgid "Takes vector stream data, transforms it to raster and subtracts depth from the output DEM."
+#~ msgstr "Na podstawie wektorowego przebiegu cieków, wyznacza z rastrowego modelu terenu wysokości cieków."
+
+#~ msgid "Watershed basin analysis program."
+#~ msgstr "Program do analiz działów wodnych zlewni."
+
+#~ msgid "Watershed basin creation program."
+#~ msgstr "Program do wyznaczania obszaru zlewni na podstawie mapy kierunku spływów."
+
+#~ msgid "Creates a new map layer whose category values are based upon a reclassification of the categories in an existing raster map layer."
+#~ msgstr "Tworzy nową warstwę mapy, której kategorie są oparte na reklasyfikacji kategorii z istniejącej warstwy mapy rastrowej."
+
+#~ msgid "Converts GRASS vector map to one of the supported OGR vector formats."
+#~ msgstr "Konwertuje do jednego z dostępnych formatów wektorowych OGR."
+
+#~ msgid "Calculates linear regression from two raster maps: y = a + b*x"
+#~ msgstr "Oblicza regresję linearną dla dwóch map rastrowych: y = a + b*x"
+
 #, fuzzy
-#~ msgid "Direct OGR"
-#~ msgstr "Kierunek"
+#~ msgid "Import/link raster or vector data"
+#~ msgstr "Import danych rastrowych"
 
-#~ msgid "Make null cells opaque"
-#~ msgstr "Ustaw komórki NULL jako nieprzezroczyste"
+#~ msgid "Convert a 3D ASCII raster text file into a (binary) 3D raster map layer"
+#~ msgstr "Konwertuje tekstowy plik rastrowy 3D ASCII na binarną mapę rastrową 3D."
+
+#~ msgid "import of 3-dimensional Vis5D files (i.e. the v5d file with 1 variable and 1 time step)"
+#~ msgstr "Importuje trójwymiarowe pliki Vis5D (np. plik v5d z 1 zmienną i 1 znacznikiem czasu)"
+
+#~ msgid "Converts a 3D raster map layer into an ASCII text file"
+#~ msgstr "Konwertuje warstwę mapy rastrowej 3D na plik tekstowy ASCII."
+
+#~ msgid "Export of GRASS 3D raster map to 3-dimensional Vis5D file."
+#~ msgstr "Eksportuje raster 3D GRASS-a do trójwymiarowego pliku Vis5D."
+
+#~ msgid "Creates parallel line to input vector lines."
+#~ msgstr "Utworzy linie równoległe do podanych linii wektorowych."
+
+#~ msgid "Creates cross section 2D raster map from 3d raster map based on 2D elevation map"
+#~ msgstr "Tworzy mapę rastrową przekroju (2D) mapy rastrowej 3D i mapy rastrowej wysokości (2D)"
+
+#~ msgid "Generates volume statistics for raster3d maps."
+#~ msgstr "Oblicza statystyki map rastrowych 3D."
+
+#~ msgid "Create new color table for vector map"
+#~ msgstr "Utwórz nową tabelę kolorów dla mapy wektorowej"
+
+#~ msgid "Save color table to file"
+#~ msgstr "Zapisz tabelę kolorów w pliku"
+
+#~ msgid "RGB color column:"
+#~ msgstr "Kolumna z RGB:"
+
+#~ msgid "&Clear output"
+#~ msgstr "Wyczyść &wynik"
+
+#~ msgid "&Abort cmd"
+#~ msgstr "&Przerwij polecenie"
+
+#~ msgid "Abort the running command"
+#~ msgstr "Zatrzymaj bieżącą komendę"
+
+#~ msgid "ERROR: Rendering failed"
+#~ msgstr "BŁĄD: Renderowanie nie powiodło się"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Close all"
+#~ msgstr "Zamknij okno dialogu"More information about the grass-commit mailing list