[GRASS-SVN] r49633 - grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Fri Dec 9 05:32:48 EST 2011


Author: neteler
Date: 2011-12-09 02:32:48 -0800 (Fri, 09 Dec 2011)
New Revision: 49633

Modified:
   grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_pl.po
Log:
Milena Nowotarska: cont'ed

Modified: grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_pl.po
===================================================================
--- grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_pl.po	2011-12-09 10:16:48 UTC (rev 49632)
+++ grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_pl.po	2011-12-09 10:32:48 UTC (rev 49633)
@@ -2,24 +2,21 @@
 # This file is distributed under the same license as the GRASS package.
 # Copyright (C) 2005, 2009, GRASS Development Team
 # Artur Nieścior <nieart at interia.pl>, 2005, 2006.
-# Milena Nowotarska <do.milenki*gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
-# Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>, 2010.
+# Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>, 2008, 2009, 2010, 2011.
 # Maciej Sieczka <msieczka "at" msieczka "dot" org>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grasslibs_pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-05 23:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-17 23:56+0100\n"
-"Last-Translator: Maciej Sieczka <msieczka at msieczka dot org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-09 11:17+0100\n"
+"Last-Translator: Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>\n"
 "Language-Team: GRASS Translation Team\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: ../lib/raster/rem_io.c:40
 #, c-format
@@ -109,11 +106,8 @@
 
 #: ../lib/symbol/read.c:259
 #, c-format
-msgid ""
-"Incorrect symbol name: '%s' (should be: group/name or group/name at mapset)"
-msgstr ""
-"Nieprawidłowa nazwa symbolu: '%s' (powinno być: grupa/nazwa lub grupa/"
-"nazwa at mapset)"
+msgid "Incorrect symbol name: '%s' (should be: group/name or group/name at mapset)"
+msgstr "Nieprawidłowa nazwa symbolu: '%s' (powinno być: grupa/nazwa lub grupa/nazwa at mapset)"
 
 #: ../lib/symbol/read.c:283
 #, c-format
@@ -236,10 +230,8 @@
 
 #: ../lib/proj/convert.c:127
 #, c-format
-msgid ""
-"OGR can't parse PROJ.4-style parameter string: %s (OGR Error code was %d)"
-msgstr ""
-"OGR nie może przetworzyć parametrów w stylu PROJ.4: %s (Kod błędu OGR to %d)"
+msgid "OGR can't parse PROJ.4-style parameter string: %s (OGR Error code was %d)"
+msgstr "OGR nie może przetworzyć parametrów w stylu PROJ.4: %s (Kod błędu OGR to %d)"
 
 #: ../lib/proj/convert.c:133
 #, c-format
@@ -248,30 +240,22 @@
 
 #: ../lib/proj/convert.c:390
 msgid "No projection name! Projection parameters likely to be meaningless."
-msgstr ""
-"Brak nazwy odwzorowania! Parametry odwzorowania są prawdopodobnie błędne."
+msgstr "Brak nazwy odwzorowania! Parametry odwzorowania są prawdopodobnie błędne."
 
 #: ../lib/proj/convert.c:426
 #, c-format
 msgid "Datum <%s> not recognised by GRASS and no parameters found"
-msgstr ""
-"Datum <%s> nie zostało rozpoznane przez GRASS i nie znaleziono parametrów"
+msgstr "Datum <%s> nie zostało rozpoznane przez GRASS i nie znaleziono parametrów"
 
 #: ../lib/proj/convert.c:442
 #, c-format
-msgid ""
-"Datum <%s> apparently recognised by GRASS but no parameters found. You may "
-"want to look into this."
-msgstr ""
-"Datum <%s> najwyraźniej zostało rozpoznane przez GRASS, ale nie znaleziono "
-"parametrów. Należy to sprawdzić."
+msgid "Datum <%s> apparently recognised by GRASS but no parameters found. You may want to look into this."
+msgstr "Datum <%s> najwyraźniej zostało rozpoznane przez GRASS, ale nie znaleziono parametrów. Należy to sprawdzić."
 
 #: ../lib/proj/convert.c:446
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid transformation number %d; valid range is 1 to %d. Leaving datum "
-"transform parameters unspecified."
-msgstr ""
+msgid "Invalid transformation number %d; valid range is 1 to %d. Leaving datum transform parameters unspecified."
+msgstr "Niewłaściwy numer transformacji %d; właściwy zakres jest od 1 do %d. Parametry transformacji elipsoidy pozostaną niesprecyzowane."
 
 #: ../lib/gis/sample.c:71
 msgid "Unknown interpolation type"
@@ -385,11 +369,8 @@
 msgstr "Nie można zapisać reguł kwantyzacji dla mapy %s"
 
 #: ../lib/gis/set_window.c:76
-msgid ""
-"G_set_window(): projection/zone differs from that of currently open raster "
-"maps"
-msgstr ""
-"G_set_window(): odwzorowanie/strefa obecnie otwartych map rastrowych są inne"
+msgid "G_set_window(): projection/zone differs from that of currently open raster maps"
+msgstr "G_set_window(): odwzorowanie/strefa obecnie otwartych map rastrowych są inne"
 
 #: ../lib/gis/quant_io.c:89
 #, c-format
@@ -409,8 +390,7 @@
 #: ../lib/gis/put_row.c:215
 #, c-format
 msgid "G_put_map_row: %s is not integer! Use G_put_[f/d]_raster_row()!"
-msgstr ""
-"G_put_map_row: %s nie jest całkowitoliczbowa! Użyj G_put_[f/d]_raster_row()!"
+msgstr "G_put_map_row: %s nie jest całkowitoliczbowa! Użyj G_put_[f/d]_raster_row()!"
 
 #: ../lib/gis/put_row.c:251
 #, c-format
@@ -420,14 +400,12 @@
 #: ../lib/gis/put_row.c:259
 #, c-format
 msgid "%s: map [%s] not open for random write - request ignored"
-msgstr ""
-"%s: mapa [%s] nie jest otwarta do losowego zapisu - żądanie zignorowane"
+msgstr "%s: mapa [%s] nie jest otwarta do losowego zapisu - żądanie zignorowane"
 
 #: ../lib/gis/put_row.c:266
 #, c-format
 msgid "%s: map [%s] not open for sequential write - request ignored"
-msgstr ""
-"%s: mapa [%s] nie jest otwarta do sekwencyjnego zapisu - żądanie zignorowane"
+msgstr "%s: mapa [%s] nie jest otwarta do sekwencyjnego zapisu - żądanie zignorowane"
 
 #: ../lib/gis/put_row.c:270
 #, c-format
@@ -487,15 +465,12 @@
 #: ../lib/gis/view.c:546
 #, c-format
 msgid " Window saved in \"%s\" is completely outside of current GRASS window."
-msgstr ""
-" Region zapisany w \"%s\" jest całkowicie poza bieżącym regionem GRASS."
+msgstr " Region zapisany w \"%s\" jest całkowicie poza bieżącym regionem GRASS."
 
 #: ../lib/gis/view.c:550
 #, c-format
-msgid ""
-" Only %d%% of window saved in \"%s\" overlaps with current GRASS window."
-msgstr ""
-" Tylko %d%% regionu zapisanego w \"%s\" pokrywa się z obecnym regionem GRASS."
+msgid " Only %d%% of window saved in \"%s\" overlaps with current GRASS window."
+msgstr " Tylko %d%% regionu zapisanego w \"%s\" pokrywa się z obecnym regionem GRASS."
 
 #: ../lib/gis/get_projname.c:31
 #, c-format
@@ -586,9 +561,7 @@
 #: ../lib/gis/adj_cellhd.c:79 ../lib/gis/adj_cellhd.c:247
 #, c-format
 msgid "Fixing subtle input data rounding error of north boundary (%g>%g)"
-msgstr ""
-"Korekta niewielkiego błędu zaokrąglenia danych wejściowych dla granicy "
-"północnej (%g>%g)"
+msgstr "Korekta niewielkiego błędu zaokrąglenia danych wejściowych dla granicy północnej (%g>%g)"
 
 #: ../lib/gis/adj_cellhd.c:84 ../lib/gis/adj_cellhd.c:252
 msgid "Illegal latitude for North"
@@ -597,9 +570,7 @@
 #: ../lib/gis/adj_cellhd.c:90 ../lib/gis/adj_cellhd.c:258
 #, c-format
 msgid "Fixing subtle input data rounding error of south boundary (%g>%g)"
-msgstr ""
-"Korekta niewielkiego błędu zaokrąglenia danych wejściowych dla granicy "
-"południowej (%g>%g)"
+msgstr "Korekta niewielkiego błędu zaokrąglenia danych wejściowych dla granicy południowej (%g>%g)"
 
 #: ../lib/gis/adj_cellhd.c:95 ../lib/gis/adj_cellhd.c:263
 msgid "Illegal latitude for South"
@@ -608,16 +579,12 @@
 #: ../lib/gis/adj_cellhd.c:107 ../lib/gis/adj_cellhd.c:275
 #, c-format
 msgid "Fixing subtle input data rounding error of west boundary (%g>%g)"
-msgstr ""
-"Korekta niewielkiego błędu zaokrąglenia danych wejściowych dla granicy "
-"zachodniej (%g>%g)"
+msgstr "Korekta niewielkiego błędu zaokrąglenia danych wejściowych dla granicy zachodniej (%g>%g)"
 
 #: ../lib/gis/adj_cellhd.c:118 ../lib/gis/adj_cellhd.c:286
 #, c-format
 msgid "Fixing subtle input data rounding error of east boundary (%g>%g)"
-msgstr ""
-"Korekta niewielkiego błędu zaokrąglenia danych wejściowych dla granicy "
-"wschodniej (%g>%g)"
+msgstr "Korekta niewielkiego błędu zaokrąglenia danych wejściowych dla granicy wschodniej (%g>%g)"
 
 #: ../lib/gis/adj_cellhd.c:131 ../lib/gis/adj_cellhd.c:299
 msgid "North must be north of South"
@@ -760,12 +727,8 @@
 msgstr "Numer warstwy"
 
 #: ../lib/gis/parser.c:596
-msgid ""
-"A single vector map can be connected to multiple database tables. This "
-"number determines which table to use."
-msgstr ""
-"Mapa wektorowa może być podłączona do wielu tabel bazy danych. Ta liczba "
-"określa, która tabela zostanie użyta."
+msgid "A single vector map can be connected to multiple database tables. This number determines which table to use."
+msgstr "Mapa wektorowa może być podłączona do wielu tabel bazy danych. Ta liczba określa, która tabela zostanie użyta."
 
 #: ../lib/gis/parser.c:605
 msgid "Category value"
@@ -788,12 +751,10 @@
 msgstr "ID obiektów"
 
 #: ../lib/gis/parser.c:637
-#, fuzzy
 msgid "Name to input file"
 msgstr "Ścieżka do pliku wejściowego"
 
 #: ../lib/gis/parser.c:645
-#, fuzzy
 msgid "Name for output file"
 msgstr "Ścieżka do pliku wyjściowego"
 
@@ -971,7 +932,7 @@
 #: ../lib/gis/parser.c:2208
 #, c-format
 msgid "Option <%s> does not accept multiple answers\n"
-msgstr ""
+msgstr "Opcja <%s> nie obsługuje wielu odpowiedzi\n"
 
 #: ../lib/gis/parser.c:2286
 #, c-format
@@ -1151,8 +1112,7 @@
 #: ../lib/gis/get_row.c:46 ../lib/gis/get_row.c:1049
 #, c-format
 msgid "Reading raster map <%s@%s> request for row %d is outside region"
-msgstr ""
-"Żądanie odczytu mapy rastrowej <%s@%s> dla wiersza %d jest poza regionem"
+msgstr "Żądanie odczytu mapy rastrowej <%s@%s> dla wiersza %d jest poza regionem"
 
 #: ../lib/gis/get_row.c:324
 #, c-format
@@ -1267,7 +1227,7 @@
 #: ../lib/gis/open_misc.c:67
 #, c-format
 msgid "G__open_misc(write): xmapset <%s> != G_mapset() <%s>"
-msgstr ""
+msgstr "G__open_misc(write): xmapset <%s> != G_mapset() <%s>"
 
 #: ../lib/gis/home.c:39
 msgid "unable to determine user's home directory"
@@ -1624,22 +1584,16 @@
 
 #: ../lib/gis/distance.c:160
 #, c-format
-msgid ""
-"G_distance_point_to_line_segment: shouldn't happen: code=%d P=(%f,%f) S=(%f,%"
-"f)(%f,%f)"
-msgstr ""
-"G_distance_point_to_line_segment: to nie powinno się zdarzyć: code=%d P=(%f,%"
-"f) S=(%f,%f)(%f,%f)"
+msgid "G_distance_point_to_line_segment: shouldn't happen: code=%d P=(%f,%f) S=(%f,%f)(%f,%f)"
+msgstr "G_distance_point_to_line_segment: to nie powinno się zdarzyć: code=%d P=(%f,%f) S=(%f,%f)(%f,%f)"
 
 #: ../lib/gis/seek.c:52 ../lib/gis/seek.c:58
-#, fuzzy
 msgid "Unable to seek"
-msgstr "Nie można ustawić środka"
+msgstr "Nie można przeszukać"
 
 #: ../lib/gis/seek.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Seek offset out of range"
-msgstr "Indeks warstwy jest poza zakresem"
+msgstr "Przesunięcie przeszukiwania jest poza zakresem"
 
 #: ../lib/gis/alloc.c:43
 #, c-format
@@ -1668,12 +1622,8 @@
 
 #: ../lib/gis/opencell.c:188
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to open raster map <%s@%s> since it is a reclass of raster map <%s@%"
-"s> which does not exist"
-msgstr ""
-"Nie można otworzyć mapy rastrowej <%s@%s> ponieważ jest ona reklasyfikacją "
-"mapy rastrowej <%s@%s>, która nie istnieje"
+msgid "Unable to open raster map <%s@%s> since it is a reclass of raster map <%s@%s> which does not exist"
+msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej <%s@%s> ponieważ jest ona reklasyfikacją mapy rastrowej <%s@%s>, która nie istnieje"
 
 #: ../lib/gis/opencell.c:212
 #, c-format
@@ -1682,18 +1632,13 @@
 
 #: ../lib/gis/opencell.c:219
 #, c-format
-msgid ""
-"Raster map <%s@%s> is in different projection than current region. Found "
-"raster map <%s@%s>, should be <%s>."
-msgstr ""
-"Mapa rastrowa <%s@%s> jest w innym odwzorowaniu niż bieżący region. "
-"Znaleziona mapa rastrowa <%s@%s>, powinno być <%s>."
+msgid "Raster map <%s@%s> is in different projection than current region. Found raster map <%s@%s>, should be <%s>."
+msgstr "Mapa rastrowa <%s@%s> jest w innym odwzorowaniu niż bieżący region. Znaleziona mapa rastrowa <%s@%s>, powinno być <%s>."
 
 #: ../lib/gis/opencell.c:226
 #, c-format
 msgid "Raster map <%s@%s> is in different zone (%d) than current region (%d)"
-msgstr ""
-"Mapa rastrowa <%s@%s> jest w innej strefie (%d) niż bieżący region (%d)"
+msgstr "Mapa rastrowa <%s@%s> jest w innej strefie (%d) niż bieżący region (%d)"
 
 #: ../lib/gis/opencell.c:233
 #, c-format
@@ -1703,9 +1648,7 @@
 #: ../lib/gis/opencell.c:262
 #, c-format
 msgid "map <%s@%s> is a GDAL link but GRASS is compiled without GDAL support"
-msgstr ""
-"mapa <%s@%s> jest łączem do danych GDAL, ale GRASS został skompilowany bez "
-"obsługi GDAL"
+msgstr "mapa <%s@%s> jest łączem do danych GDAL, ale GRASS został skompilowany bez obsługi GDAL"
 
 #: ../lib/gis/opencell.c:642
 #, c-format
@@ -1727,11 +1670,8 @@
 msgstr "G__open_raster_new(): pliki tymczasowe są niedostępne"
 
 #: ../lib/gis/opencell.c:736
-msgid ""
-"Unable to write embedded null values for raster map open for random access"
-msgstr ""
-"Nie można zapisać wbudowanych wartości null mapy rastrowej przy losowym "
-"dostępie"
+msgid "Unable to write embedded null values for raster map open for random access"
+msgstr "Nie można zapisać wbudowanych wartości null mapy rastrowej przy losowym dostępie"
 
 #: ../lib/gis/opencell.c:941
 msgid "G_set_fp_type(): can only be called with FCELL_TYPE or DCELL_TYPE"
@@ -1768,11 +1708,8 @@
 msgstr "Mapa rastrowa <%s> nie jest xdr: byte_order: %s"
 
 #: ../lib/gis/opencell.c:1179
-msgid ""
-"G_set_quant_rules() can be called only for raster maps opened for reading"
-msgstr ""
-"G_set_quant_rules() może być użyte tylko dla map rastrowych otwartych do "
-"odczytu"
+msgid "G_set_quant_rules() can be called only for raster maps opened for reading"
+msgstr "G_set_quant_rules() może być użyte tylko dla map rastrowych otwartych do odczytu"
 
 #: ../lib/gis/mask_info.c:40
 #, c-format
@@ -1837,7 +1774,7 @@
 #: ../lib/gis/open.c:84
 #, c-format
 msgid "G__open(write): xmapset <%s> != G_mapset() <%s>"
-msgstr ""
+msgstr "G__open(write): xmapset <%s> != G_mapset() <%s>"
 
 #: ../lib/gis/gishelp.c:45
 #, c-format
@@ -2137,9 +2074,7 @@
 #: ../lib/gis/get_cellhd.c:105
 #, c-format
 msgid " It is a reclass of raster map <%s@%s> whose header file is invalid."
-msgstr ""
-" To jest reklasyfikacja mapy rastrowej <%s@%s>, której plik nagłówkowy jest "
-"niepoprawny."
+msgstr " To jest reklasyfikacja mapy rastrowej <%s@%s>, której plik nagłówkowy jest niepoprawny."
 
 #: ../lib/gis/get_cellhd.c:109
 #, c-format
@@ -2147,12 +2082,8 @@
 msgstr " Błędny format."
 
 #: ../lib/gis/gisinit.c:54 ../lib/gis/gisinit.c:90
-msgid ""
-"Incompatible library version for module. You need to rebuild GRASS or "
-"untangle multiple installations."
-msgstr ""
-"Wersja biblioteki niezgodna z modułem. Należy ponownie zbudować GRASS lub "
-"rozwiązać błędy wynikające z wielu instalacji."
+msgid "Incompatible library version for module. You need to rebuild GRASS or untangle multiple installations."
+msgstr "Wersja biblioteki niezgodna z modułem. Należy ponownie zbudować GRASS lub rozwiązać błędy wynikające z wielu instalacji."
 
 #: ../lib/gis/gisinit.c:63
 #, c-format
@@ -2198,8 +2129,7 @@
 #: ../lib/driver/parse_ftcap.c:32
 #, c-format
 msgid "%s: Unable to read font definition file; use the default"
-msgstr ""
-"%s: Nie można odczytać pliku definicji czcionki; użyto ustawień domyślnych"
+msgstr "%s: Nie można odczytać pliku definicji czcionki; użyto ustawień domyślnych"
 
 #: ../lib/driver/parse_ftcap.c:38
 #, c-format
@@ -2213,9 +2143,7 @@
 
 #: ../lib/vector/diglib/plus_node.c:217
 #, c-format
-msgid ""
-"Attempt to read line angle for the line which is not connected to the node: "
-"node %d, line %d"
+msgid "Attempt to read line angle for the line which is not connected to the node: node %d, line %d"
 msgstr "Próba odczytu kąta linii nie połączonej z węzłem: węzeł %d, linia %d"
 
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:288
@@ -2301,8 +2229,7 @@
 #: ../lib/vector/diglib/plus_area.c:394
 #, c-format
 msgid "Dead centroid %d registered for area (bug in the vector library)"
-msgstr ""
-"Martwy centroid %d zarejestrowany dla obszaru (bug w bibliotece vector)"
+msgstr "Martwy centroid %d zarejestrowany dla obszaru (bug w bibliotece vector)"
 
 #: ../lib/vector/diglib/plus_area.c:418
 #, c-format
@@ -2366,8 +2293,7 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:48
 #, c-format
 msgid "Illegal vector map name <%s>. May not contain '.' or 'NULL'."
-msgstr ""
-"Niedozwolona nazwa mapy wektorowej <%s>. Nie może zawierać '.' lub 'NULL'."
+msgstr "Niedozwolona nazwa mapy wektorowej <%s>. Nie może zawierać '.' lub 'NULL'."
 
 #: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:55
 #, c-format
@@ -2381,11 +2307,8 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:70
 #, c-format
-msgid ""
-"Illegal vector map name <%s>. SQL keyword cannot be used as vector map name."
-msgstr ""
-"Niedozwolona nazwa mapy wektorowej <%s>. Słowo kluczowe SQL nie może być "
-"użyte jako nazwa mapy wektorowej."
+msgid "Illegal vector map name <%s>. SQL keyword cannot be used as vector map name."
+msgstr "Niedozwolona nazwa mapy wektorowej <%s>. Słowo kluczowe SQL nie może być użyte jako nazwa mapy wektorowej."
 
 #: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:101 ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:105
 #, c-format
@@ -2443,12 +2366,8 @@
 msgstr "Nie można usunąć obiektu %d z indeksu przestrzennego"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/sindex.c:127
-msgid ""
-"Unable to build spatial index from topology, vector map is not opened at "
-"topo level 2"
-msgstr ""
-"Nie można utworzyć indeksu przestrzennego z topologii, mapa wektorowa nie "
-"jest otwarta na poziomie topologicznym"
+msgid "Unable to build spatial index from topology, vector map is not opened at topo level 2"
+msgstr "Nie można utworzyć indeksu przestrzennego z topologii, mapa wektorowa nie jest otwarta na poziomie topologicznym"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/sindex.c:168
 msgid "BUG (Vect_build_sidx_from_topo): node does not exist"
@@ -2476,8 +2395,7 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:448
 msgid "Vect_segment_intersection() ERROR (collinear non vertical segments)"
-msgstr ""
-"Vect_segment_intersection() BŁĄD (współliniowe segmenty nie-wierzchołkowe)"
+msgstr "Vect_segment_intersection() BŁĄD (współliniowe segmenty nie-wierzchołkowe)"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1099 ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1105
 #: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1107 ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1155
@@ -2539,12 +2457,8 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/geos.c:56
 #, c-format
-msgid ""
-"Vect_read_line_geos(): feature id %d is not reasonable (max features in "
-"vector map <%s>: %d)"
-msgstr ""
-"Vect_read_line_geos(): id %d obiektu nie ma sensu (max obiektów w mapie "
-"wektorowej <%s>: %d)"
+msgid "Vect_read_line_geos(): feature id %d is not reasonable (max features in vector map <%s>: %d)"
+msgstr "Vect_read_line_geos(): id %d obiektu nie ma sensu (max obiektów w mapie wektorowej <%s>: %d)"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/geos.c:61
 msgid "only native format supported"
@@ -2712,9 +2626,7 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:98
 msgid "Unable to add database link, map is not opened in WRITE mode"
-msgstr ""
-"Nie można dodać połączenia do bazy danych. Mapa nie jest otwarta w trybie do "
-"zapisu"
+msgstr "Nie można dodać połączenia do bazy danych. Mapa nie jest otwarta w trybie do zapisu"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:104
 msgid "Unable to add database link"
@@ -2758,12 +2670,8 @@
 msgstr "Nie można otworzyć sterownika OGR DBMI"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:551
-msgid ""
-"All FID tests failed. Neither 'FID' nor 'ogc_fid' nor 'ogr_fid' nor 'gid' "
-"available in OGR DB table"
-msgstr ""
-"Wszystkie testy FID zawiodły. Żadne z 'FID', 'ogc_fid', 'ogr_fid', 'gid' nie "
-"jest dostępne w tabeli bazy danych OGR"
+msgid "All FID tests failed. Neither 'FID' nor 'ogc_fid' nor 'ogr_fid' nor 'gid' available in OGR DB table"
+msgstr "Wszystkie testy FID zawiodły. Żadne z 'FID', 'ogc_fid', 'ogr_fid', 'gid' nie jest dostępne w tabeli bazy danych OGR"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:606
 #, c-format
@@ -2782,8 +2690,7 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:804
 msgid "Bug: attempt to update map which is not in current mapset"
-msgstr ""
-"Bug: próba aktualizacji mapy, która nie znajduje się w bieżącym mapsecie"
+msgstr "Bug: próba aktualizacji mapy, która nie znajduje się w bieżącym mapsecie"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/area.c:53
 msgid "Attempt to read points of nonexistent area"
@@ -2822,12 +2729,8 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/read.c:102
 #, c-format
-msgid ""
-"Vect_read_line(): feature id %d is not reasonable (max features in vector "
-"map <%s>: %d)"
-msgstr ""
-"Vect_read_line(): obiekt o id %d nie ma sensu (max obiektów w mapie "
-"wektorowej <%s>: %d)"
+msgid "Vect_read_line(): feature id %d is not reasonable (max features in vector map <%s>: %d)"
+msgstr "Vect_read_line(): obiekt o id %d nie ma sensu (max obiektów w mapie wektorowej <%s>: %d)"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/build_nat.c:93
 msgid "Unable to add area (map closed, topo saved)"
@@ -2901,8 +2804,7 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:598 ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:609
 msgid "Next edge was visited but it is not the first one !!! breaking loop"
-msgstr ""
-"Następna krawędź została przetworzona ale nie jest pierwsza! Pętla przerwana"
+msgstr "Następna krawędź została przetworzona ale nie jest pierwsza! Pętla przerwana"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:657
 msgid "side != 0 feature not implemented"
@@ -2910,12 +2812,11 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:899 ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:946
 msgid "zero area size"
-msgstr ""
+msgstr "zerowy rozmiar obszaru"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:905 ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:952
-#, fuzzy
 msgid "Line was not closed"
-msgstr "Linia nie jest zapętlona"
+msgstr "Linia nie była domknięta"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:918 ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:969
 msgid "Vect_get_point_in_poly() failed"
@@ -3022,21 +2923,13 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/open_nat.c:145
 #, c-format
-msgid ""
-"Coor files of vector map <%s@%s> is larger than it should be (%ld bytes "
-"excess)"
-msgstr ""
-"Plik coor mapy wektorowej <%s@%s> jest większy niż powinien (%ld bajtów za "
-"dużo)"
+msgid "Coor files of vector map <%s@%s> is larger than it should be (%ld bytes excess)"
+msgstr "Plik coor mapy wektorowej <%s@%s> jest większy niż powinien (%ld bajtów za dużo)"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/open_nat.c:149
 #, c-format
-msgid ""
-"Coor files of vector <%s@%s> is shorter than it should be (%ld bytes "
-"missing)."
-msgstr ""
-"Plik coor mapy wektorowej <%s@%s> jest mniejszy niż powinien (%ld bajtów za "
-"mało)"
+msgid "Coor files of vector <%s@%s> is shorter than it should be (%ld bytes missing)."
+msgstr "Plik coor mapy wektorowej <%s@%s> jest mniejszy niż powinien (%ld bajtów za mało)"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/net.c:121
 msgid "Building graph..."
@@ -3072,22 +2965,13 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/net.c:254
 #, c-format
-msgid ""
-"Database record for line %d (cat = %d, forward/both direction(s)) not found "
-"(forward/both direction(s) of line skipped)"
-msgstr ""
-"Nie znaleziono wpisu bazy danych dla linii %d (cat = %d, kierunek(ki) do "
-"przodu/w obie strony), pominięto kierunek(ki) do przodu/w obie strony tej "
-"linii"
+msgid "Database record for line %d (cat = %d, forward/both direction(s)) not found (forward/both direction(s) of line skipped)"
+msgstr "Nie znaleziono wpisu bazy danych dla linii %d (cat = %d, kierunek(ki) do przodu/w obie strony), pominięto kierunek(ki) do przodu/w obie strony tej linii"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/net.c:273
 #, c-format
-msgid ""
-"Database record for line %d (cat = %d, backword direction) not found"
-"(direction of line skipped)"
-msgstr ""
-"Nie znaleziono wpisu bazy danych dla linii %d (cat = %d, kierunek wstecz), "
-"pominęto kierunek tej linii"
+msgid "Database record for line %d (cat = %d, backword direction) not found(direction of line skipped)"
+msgstr "Nie znaleziono wpisu bazy danych dla linii %d (cat = %d, kierunek wstecz), pominęto kierunek tej linii"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/net.c:322
 msgid "Cannot add network arc"
@@ -3100,9 +2984,7 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/net.c:402
 #, c-format
 msgid "Database record for node %d (cat = %d) not found (cost set to 0)"
-msgstr ""
-"Nie znaleziono wpisu bazy danych dla węzła %d (cat = %d), koszt ustawiono na "
-"0"
+msgstr "Nie znaleziono wpisu bazy danych dla węzła %d (cat = %d), koszt ustawiono na 0"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/net.c:429
 msgid "Flattening the graph..."
@@ -3169,19 +3051,13 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:219
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to delete feature %d, vector map <%s> is not opened on topology level"
-msgstr ""
-"Nie można usunąć obiektu %d, mapa wektorowa <%s> nie jest otwarta na "
-"poziomie topologicznym"
+msgid "Unable to delete feature %d, vector map <%s> is not opened on topology level"
+msgstr "Nie można usunąć obiektu %d, mapa wektorowa <%s> nie jest otwarta na poziomie topologicznym"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:225
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to delete feature %d, vector map <%s> is not opened in 'write' mode"
-msgstr ""
-"Nie można usunąć obiektu %d, mapa wektorowa <%s> nie jest otwarta w trybie "
-"do zapisu"
+msgid "Unable to delete feature %d, vector map <%s> is not opened in 'write' mode"
+msgstr "Nie można usunąć obiektu %d, mapa wektorowa <%s> nie jest otwarta w trybie do zapisu"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:239
 #, c-format
@@ -3190,19 +3066,13 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:265
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to restore feature %d, vector map <%s> is not opened on topology level"
-msgstr ""
-"Nie można przywrócić obiektu %d, mapa wektorowa <%s> nie jest otwarta na "
-"poziomie topologicznym"
+msgid "Unable to restore feature %d, vector map <%s> is not opened on topology level"
+msgstr "Nie można przywrócić obiektu %d, mapa wektorowa <%s> nie jest otwarta na poziomie topologicznym"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:271
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to restore feature %d, vector map <%s> is not opened in 'write' mode"
-msgstr ""
-"Nie można przywrócić obiektu %d, mapa wektorowa <%s> nie jest otwarta w "
-"trybie do zapisu"
+msgid "Unable to restore feature %d, vector map <%s> is not opened in 'write' mode"
+msgstr "Nie można przywrócić obiektu %d, mapa wektorowa <%s> nie jest otwarta w trybie do zapisu"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:285
 #, c-format
@@ -3220,8 +3090,7 @@
 msgstr "Żądanie nieznanego poziomu otwarcia %d"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:179
-msgid ""
-"Vector map which is not in the current mapset cannot be opened for update"
+msgid "Vector map which is not in the current mapset cannot be opened for update"
 msgstr "Mapa wektorowa spoza bieżącego mapsecie nie może być otwarta do zapisu"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:199 ../lib/ogsf/Gv3.c:63 ../lib/ogsf/Gp3.c:115
@@ -3232,12 +3101,8 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:211 ../lib/vector/Vlib/open.c:279
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:299
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to open vector map <%s> on level %d. Try to rebuild vector topology "
-"by v.build."
-msgstr ""
-"Nie znaleziono mapy wektorowej <%s> na poziomie %d. Spróbuj przebudować "
-"topologię za pomocą v.build."
+msgid "Unable to open vector map <%s> on level %d. Try to rebuild vector topology by v.build."
+msgstr "Nie znaleziono mapy wektorowej <%s> na poziomie %d. Spróbuj przebudować topologię za pomocą v.build."
 
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:214
 msgid "Unable to read head file"
@@ -3275,8 +3140,7 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:731
 msgid "Size of 'coor' file differs from value saved in topology file"
-msgstr ""
-"Wielkość pliku 'coor' różni się od wartości zapisanej w pliku topologii"
+msgstr "Wielkość pliku 'coor' różni się od wartości zapisanej w pliku topologii"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:742
 #, c-format
@@ -3304,21 +3168,13 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/open_ogr.c:147
 #, c-format
-msgid ""
-"Feature index format version %d.%d is not supported by this release. Try to "
-"rebuild topology or upgrade GRASS."
-msgstr ""
-"Format indeksu obietków wektorowych %d.%d nie jest obsługiwany w tym wydaniu "
-"GRASS. Przebuduj topologię lub zaktualizuj GRASS."
+msgid "Feature index format version %d.%d is not supported by this release. Try to rebuild topology or upgrade GRASS."
+msgstr "Format indeksu obietków wektorowych %d.%d nie jest obsługiwany w tym wydaniu GRASS. Przebuduj topologię lub zaktualizuj GRASS."
 
 #: ../lib/vector/Vlib/open_ogr.c:152
 #, c-format
-msgid ""
-"Your GRASS version does not fully support feature index format %d.%d of the "
-"vector. Consider to rebuild topology or upgrade GRASS."
-msgstr ""
-"Format indeksu obietków wektorowych %d.%d nie jest w pełni obsługiwany w tym "
-"wydaniu GRASS. Przebuduj topologię lub zaktualizuj GRASS."
+msgid "Your GRASS version does not fully support feature index format %d.%d of the vector. Consider to rebuild topology or upgrade GRASS."
+msgstr "Format indeksu obietków wektorowych %d.%d nie jest w pełni obsługiwany w tym wydaniu GRASS. Przebuduj topologię lub zaktualizuj GRASS."
 
 #: ../lib/vector/Vlib/level_two.c:234 ../lib/vector/Vlib/level_two.c:259
 #: ../lib/vector/Vlib/level_two.c:283 ../lib/vector/Vlib/level_two.c:302
@@ -3373,8 +3229,7 @@
 msgstr "Częściowa przebudowa dla danych OGR nie jest obsługiwana"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/build_ogr.c:342
-msgid ""
-"Random read is not supported by OGR for this layer, cannot build support"
+msgid "Random read is not supported by OGR for this layer, cannot build support"
 msgstr "Losowy odczyt danych OGR nie jest obsługiwany dla tej warstwy"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/build_ogr.c:349
@@ -3427,36 +3282,34 @@
 
 #: ../lib/vector/neta/spanningtree.c:104
 msgid "Computing minimum spanning tree..."
-msgstr ""
+msgstr "Oblicznie minimalnego drzewa rozpinającego (MST)..."
 
 #: ../lib/vector/neta/utils.c:219 ../lib/vector/neta/utils.c:232
 #, c-format
 msgid "'%s' must be > 0 for '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "'%s' musi być > 0 dla '%s'"
 
 #: ../lib/vector/neta/utils.c:221
 msgid "'where' and 'cats' parameters were supplied, cat will be ignored"
-msgstr ""
+msgstr "Dostarczono parametry 'where' i 'cats', cat będzie zignorowane"
 
 #: ../lib/vector/neta/utils.c:225
-#, fuzzy
 msgid "Unable to load data from database"
-msgstr "Nie można dodać połączenia do bazy danych"
+msgstr "Nie można wczytać danych z bazy danych"
 
 #: ../lib/vector/neta/utils.c:236
-#, fuzzy
 msgid "Problem loading category values"
-msgstr "Problem podczas odczytu mapy rastrowej"
+msgstr "Problem z wczytaniem wartości kategorii"
 
 #: ../lib/vector/neta/allpairs.c:53
 msgid "Computing all pairs shortest paths..."
-msgstr ""
+msgstr "Obliczanie najkrótszych dróg dla wszystkich par..."
 
 #: ../lib/vector/neta/timetables.c:46 ../lib/vector/neta/timetables.c:203
 #: ../lib/vector/neta/timetables.c:244 ../lib/vector/neta/timetables.c:286
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open select cursor: %s"
-msgstr "Nie można otworzyć kursora wyboru: '%s'"
+msgstr "Nie można otworzyć kursora wyboru: %s"
 
 #: ../lib/nviz/render.c:104
 msgid "Bad server connection"
@@ -3621,8 +3474,7 @@
 msgstr "Nie można rozwiązać układu równań liniowych"
 
 #: ../lib/gpde/N_parse_options.c:59
-msgid ""
-"The type of solver which should solve the symmetric linear equation system"
+msgid "The type of solver which should solve the symmetric linear equation system"
 msgstr "Metoda, która powinna rozwiązać symetryczny układ równań liniowych"
 
 #: ../lib/gpde/N_parse_options.c:71
@@ -3634,19 +3486,12 @@
 msgstr "Maksymalna ilość powtórzeń rozwiązania układu równań liniowych"
 
 #: ../lib/gpde/N_parse_options.c:89
-msgid ""
-"Error break criteria for iterative solvers (jacobi, sor, cg or bicgstab)"
-msgstr ""
-"Kryteria zatrzymania wskutek błędu dla metod iteracyjnych (jacobi, sor, cg "
-"lub bicgstab)"
+msgid "Error break criteria for iterative solvers (jacobi, sor, cg or bicgstab)"
+msgstr "Kryteria zatrzymania wskutek błędu dla metod iteracyjnych (jacobi, sor, cg lub bicgstab)"
 
 #: ../lib/gpde/N_parse_options.c:98
-msgid ""
-"The relaxation parameter used by the jacobi and sor solver for speedup or "
-"stabilizing"
-msgstr ""
-"Parametr relaksacji używany przez metodę Jacobiego i SOR dla przyspieszenia "
-"lub stabilizacji"
+msgid "The relaxation parameter used by the jacobi and sor solver for speedup or stabilizing"
+msgstr "Parametr relaksacji używany przez metodę Jacobiego i SOR dla przyspieszenia lub stabilizacji"
 
 #: ../lib/gpde/N_parse_options.c:106
 msgid "The calculation time in seconds"
@@ -3730,7 +3575,7 @@
 
 #: ../lib/gpde/test/test_main.c:85
 msgid "test, gpde"
-msgstr ""
+msgstr "test, gpde"
 
 #: ../lib/gpde/test/test_main.c:87
 msgid "Performs unit and integration tests for gpde library"
@@ -3797,6 +3642,8 @@
 "\n"
 "++ Running solute_transport integration tests ++"
 msgstr ""
+"\n"
+"++ Testy inegracji solute_transport w toku ++"
 
 #: ../lib/gpde/test/test_solute_transport.c:45
 msgid "\t 1. testing 2d solute_transport"
@@ -4027,16 +3874,16 @@
 #: ../lib/init/lock.c:38
 #, c-format
 msgid "Usage: %s file pid"
-msgstr ""
+msgstr "Użycie: %s pid pliku"
 
 #: ../lib/init/lock.c:42
 msgid "Concurrent mapset locking is not supported on Windows"
-msgstr ""
+msgstr "Jednoczesne blokowanie mapsetu nie jest obsługiwane w systemie Windows"
 
 #: ../lib/init/lock.c:60
 #, c-format
 msgid "Unable to write lockfile %s (disk full? Permissions?)"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można zapisać pliku lockfile %s (dysk pełny? pozwolenia dostępu?)"
 
 #: ../lib/rst/interp_float/output2d.c:125
 #, c-format
@@ -4044,21 +3891,13 @@
 msgstr "Najpierw ustaw liczbę kolumn zgodnie z 'nsizc' %d %d"
 
 #: ../lib/rst/interp_float/segmen2d.c:111
-msgid ""
-"Taking too long to find points for interpolation - please change the region "
-"to area where your points are. Continuing calculations..."
-msgstr ""
-"Odnajdowanie punktów do interpolacji trwa zbyt długo - ustaw region na "
-"obszar, gdzie znajdują się punkty. Obliczenia są kontynuowane..."
+msgid "Taking too long to find points for interpolation - please change the region to area where your points are. Continuing calculations..."
+msgstr "Odnajdowanie punktów do interpolacji trwa zbyt długo - ustaw region na obszar, gdzie znajdują się punkty. Obliczenia są kontynuowane..."
 
 #: ../lib/rst/interp_float/interp2d.c:212
 #, c-format
-msgid ""
-"Overshoot - increase in tension suggested. Overshoot occures at (%d,%d) "
-"cell. Z-value %f, zmin %f, zmax %f."
-msgstr ""
-"Przestrzelenie - zwiększenie parametru 'tension' może pomóc. Przestrzelenie "
-"miało miejsce w komórce (%d,%d). z = %f, z min. = %f, z maks. = %f."
+msgid "Overshoot - increase in tension suggested. Overshoot occures at (%d,%d) cell. Z-value %f, zmin %f, zmax %f."
+msgstr "Przestrzelenie - zwiększenie parametru 'tension' może pomóc. Przestrzelenie miało miejsce w komórce (%d,%d). z = %f, z min. = %f, z maks. = %f."
 
 #: ../lib/rst/interp_float/input2d.c:47
 #, c-format
@@ -4125,12 +3964,8 @@
 
 #: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:335
 #, c-format
-msgid ""
-"%d points given for interpolation (after thinning) is less than given NPMIN=%"
-"d"
-msgstr ""
-"%d punktów podanych (po odchudzeniu danych) do interpolacji to mniej niż "
-"podany NPMIN=%d"
+msgid "%d points given for interpolation (after thinning) is less than given NPMIN=%d"
+msgstr "%d punktów podanych (po odchudzeniu danych) do interpolacji to mniej niż podany NPMIN=%d"
 
 #: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:340
 msgid "Zero points in the given region"
@@ -4138,22 +3973,13 @@
 
 #: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:345
 #, c-format
-msgid ""
-"Segmentation parameters set to invalid values: npmin= %d, segmax= %d for "
-"smooth connection of segments, npmin > segmax (see manual)"
-msgstr ""
-"Parametry segmentacji ustawione błędnie: npmin= %d, segmax= %d. Aby uzyskać "
-"gładkie połączenia między segmentami npmin musi być większe od segmax (patrz "
-"podręcznik)"
+msgid "Segmentation parameters set to invalid values: npmin= %d, segmax= %d for smooth connection of segments, npmin > segmax (see manual)"
+msgstr "Parametry segmentacji ustawione błędnie: npmin= %d, segmax= %d. Aby uzyskać gładkie połączenia między segmentami npmin musi być większe od segmax (patrz podręcznik)"
 
 #: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:351
 #, c-format
-msgid ""
-"There are less than %d points for interpolation. No segmentation is "
-"necessary, to run the program faster set segmax=%d (see manual)"
-msgstr ""
-"Mniej niż %d punktów do interpolacji. Segmentacja nie jest potrzebna - aby "
-"przyśpieszyć interpolację ustaw segmax=%d (patrz podręcznik)"
+msgid "There are less than %d points for interpolation. No segmentation is necessary, to run the program faster set segmax=%d (see manual)"
+msgstr "Mniej niż %d punktów do interpolacji. Segmentacja nie jest potrzebna - aby przyśpieszyć interpolację ustaw segmax=%d (patrz podręcznik)"
 
 #: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:355
 #, c-format
@@ -4189,8 +4015,7 @@
 
 #: ../lib/g3d/g3dparam.c:61
 msgid "Precision used in the output file (default, max, or 0 to 52)"
-msgstr ""
-"Liczba miejsc dziesiętnych pliku wyjściowego ('default', 'max' lub 0 - 52)"
+msgstr "Liczba miejsc dziesiętnych pliku wyjściowego ('default', 'max' lub 0 - 52)"
 
 #: ../lib/g3d/g3dparam.c:71
 msgid "The compression method used in the output file"
@@ -4282,8 +4107,7 @@
 
 #: ../lib/arraystats/class.c:21
 msgid "Discont algorithm currently not available because of bugs"
-msgstr ""
-"Algorytm 'discont' nie jest obecnie dostępny z powodu błędów w oprogramowaniu"
+msgstr "Algorytm 'discont' nie jest obecnie dostępny z powodu błędów w oprogramowaniu"
 
 #: ../lib/arraystats/class.c:23
 #, c-format
@@ -4297,12 +4121,8 @@
 
 #: ../lib/arraystats/class.c:221
 #, c-format
-msgid ""
-"There are classbreaks outside the range min-max. Number of classes reduced "
-"to %i, but using probabilities for %i classes."
-msgstr ""
-"Podano przedziały klas spoza zakresu min-max. Liczba klas zmniejszona do %i ,"
-"ale dla klas %i użyto wartości prawdopodobnych."
+msgid "There are classbreaks outside the range min-max. Number of classes reduced to %i, but using probabilities for %i classes."
+msgstr "Podano przedziały klas spoza zakresu min-max. Liczba klas zmniejszona do %i ,ale dla klas %i użyto wartości prawdopodobnych."
 
 #: ../lib/ogsf/GVL2.c:248
 #, c-format
@@ -4330,8 +4150,7 @@
 #: ../lib/ogsf/gsd_legend.c:268
 #, c-format
 msgid "Unable to read fp range of raster map <%s>"
-msgstr ""
-"Nie można odczytać zakresu danych zmiennoprzecinkowych mapy rastrowej <%s>"
+msgstr "Nie można odczytać zakresu danych zmiennoprzecinkowych mapy rastrowej <%s>"
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_legend.c:280
 #, c-format
@@ -4344,8 +4163,7 @@
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_legend.c:384
 msgid "Unable to show discrete FP range (use list"
-msgstr ""
-"Nie można pokazać dyskretnego zakresu zmiennoprzecinkowego. Użyto listy"
+msgstr "Nie można pokazać dyskretnego zakresu zmiennoprzecinkowego. Użyto listy"
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_legend.c:500
 msgid "Too many categories to show as discrete!"
@@ -4357,7 +4175,7 @@
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_surf.c:1742
 msgid "Cut-plane points mis-match between surfaces. Check resolution(s)."
-msgstr ""
+msgstr "Punkty płaszczyzny cięcia nie pasują między powierzchniami. Sprawdź rozdzielczość."
 
 #: ../lib/ogsf/gvl_file.c:104
 msgid "Maximum number of datafiles exceeded"
@@ -4380,12 +4198,8 @@
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_prim.c:630
 #, c-format
-msgid ""
-"gsd_rot(): %c is an invalid axis specification. Rotation ignored. Please "
-"advise GRASS developers of this error"
-msgstr ""
-"gsd_rot(): błędna definicja osi %c. Pominięto rotację. Poinformuj o tym "
-"błędzie programistów GRASSa"
+msgid "gsd_rot(): %c is an invalid axis specification. Rotation ignored. Please advise GRASS developers of this error"
+msgstr "gsd_rot(): błędna definicja osi %c. Pominięto rotację. Poinformuj o tym błędzie programistów GRASSa"
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_img_tif.c:64 ../lib/ogsf/gsd_img_ppm.c:53
 #: ../lib/ogsf/gsd_img_ppm.c:96 ../lib/ogsf/GK2.c:219
@@ -4411,9 +4225,7 @@
 #: ../lib/ogsf/Gs3.c:647
 #, c-format
 msgid "Color table range doesn't match data (mincol=%d, maxcol=%d"
-msgstr ""
-"Zakres palety kolorów nie zgadza się z zakresem wartości danych  (kolor min. "
-"=%d, kolor maks. =%d)"
+msgstr "Zakres palety kolorów nie zgadza się z zakresem wartości danych  (kolor min. =%d, kolor maks. =%d)"
 
 #: ../lib/ogsf/Gs3.c:709 ../lib/ogsf/Gs3.c:781
 #, c-format
@@ -4431,8 +4243,7 @@
 #: ../lib/ogsf/Gv3.c:249
 #, c-format
 msgid "No features from vector map <%s> fall within current region"
-msgstr ""
-"Żaden z obiektów mapy wektorowej <%s> nie znajduje się w bieżącym regionie"
+msgstr "Żaden z obiektów mapy wektorowej <%s> nie znajduje się w bieżącym regionie"
 
 #: ../lib/ogsf/Gv3.c:254
 #, c-format
@@ -4456,8 +4267,7 @@
 #: ../lib/ogsf/GS2.c:1636
 #, c-format
 msgid "Raster map <%s> is outside of current region. Load failed."
-msgstr ""
-"Mapa rastrowa <%s> jest poza bieżącym regionem. Odczyt nie powiódł się."
+msgstr "Mapa rastrowa <%s> jest poza bieżącym regionem. Odczyt nie powiódł się."
 
 #: ../lib/ogsf/GS2.c:1714 ../lib/ogsf/GS2.c:1720 ../lib/ogsf/GS2.c:1728
 #: ../lib/ogsf/GS2.c:1737 ../lib/ogsf/GS2.c:1745 ../lib/ogsf/GS2.c:1755
@@ -4480,8 +4290,7 @@
 #: ../lib/ogsf/Gp3.c:204
 #, c-format
 msgid "No points from vector map <%s> fall within current region"
-msgstr ""
-"Żaden z punktów mapy wektorowej <%s> nie znajduje się w bieżącym regionie"
+msgstr "Żaden z punktów mapy wektorowej <%s> nie znajduje się w bieżącym regionie"
 
 #: ../lib/ogsf/Gp3.c:209
 #, c-format
@@ -4527,9 +4336,7 @@
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_img_mpeg.c:306
 msgid "Unable to deduce output format from file extension: using MPEG"
-msgstr ""
-"Nie można odgadnąć formatu wyjściowego na podstawie rozszerzenia pliku. "
-"Użyto MPEG"
+msgstr "Nie można odgadnąć formatu wyjściowego na podstawie rozszerzenia pliku. Użyto MPEG"
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_img_mpeg.c:310
 msgid "Unable to find suitable output format"
@@ -4673,13 +4480,8 @@
 msgstr "Błąd pamięci podczas przydzielania znacznika czasu"
 
 #: ../lib/sites/sites.c:348 ../lib/sites/sites.c:478
-msgid ""
-"Dev note: Adapted sites library used for vector points. (module should be "
-"updated to GRASS 6 vector library)"
-msgstr ""
-"Uwaga programistyczna: Punkty wektorowe obsłużone przez zadaptowaną "
-"bibliotekę site'ów. Moduł powinien zostać zaktualizowany do biblioteki "
-"wektorowej GRASS 6."
+msgid "Dev note: Adapted sites library used for vector points. (module should be updated to GRASS 6 vector library)"
+msgstr "Uwaga programistyczna: Punkty wektorowe obsłużone przez zadaptowaną bibliotekę site'ów. Moduł powinien zostać zaktualizowany do biblioteki wektorowej GRASS 6."
 
 #: ../lib/sites/sites.c:397
 msgid "Cannot fetch row"
@@ -4943,8 +4745,7 @@
 #: ../lib/imagery/list_subgp.c:48
 #, c-format
 msgid "subgroup <%s> of group <%s> references the following raster maps\n"
-msgstr ""
-"podgrupa <%s> grupy <%s> odwołuje się do następujących map rastrowych\n"
+msgstr "podgrupa <%s> grupy <%s> odwołuje się do następujących map rastrowych\n"
 
 #~ msgid "Requested g3d map <%s> not found"
 #~ msgstr "Żądana mapa rastrowa 3D <%s> nie została znaleziona"More information about the grass-commit mailing list