[postgis-users] dynamic BBOX over several tables

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Tue Jul 31 00:43:06 PDT 2007


Hello list,

I have a tableset construnction as follows:

TheAttributeTable - containing all attributes for my map
ThePolygons - containing polygons with a matching key within
TheAttributeTable
ThePoints - containing points with a matching key within TheAttributeTable
TheLineStrings - containing LineStrings with a matching key within
TheAttributeTable

I would like to be able to run a function that determines a BBOX over
the 3 geometry tables and stores this BBOX in a new table, is this possible?
-- 


	

Milo van der Linden
mlinden at zeelandnet.nl <mailto:mlinden at zeelandnet.nl>
milovanderlinden at gmail.com <mailto:milovanderlinden at gmail.com>
milo at 3dsite.nl <mailto:milo at 3dsite.nl>
http://www.3dsite.nl

	  	

De informatie in dit bericht reflecteerd mijn persoonlijke mening en
niet die van een bedrijf of instantie. Aan de informatie kunnen geen
rechten worden ontleend. Indien dit bericht onderdeel is van een forum,
mailing-list of community dan gelden automatisch de bijbehorende
voorwaarden.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20070731/ff053219/attachment.html>


More information about the postgis-users mailing list