[QGIS-Developer] Plugin [1445] Kartverket Tilgjengelighet approval notification.

noreply at qgis.org noreply at qgis.org
Mon Oct 15 08:47:16 PDT 2018


Plugin Kartverket Tilgjengelighet approval by pcav.
The plugin version "[1445] Kartverket Tilgjengelighet 0.1 Experimental" is now approved
Link: http://plugins.qgis.org/plugins/Tilgjengelighet/


More information about the QGIS-Developer mailing list