[QGIS-es] Resumen de QGIS-es, Vol 92, Envío 6

Eduardo Bieñkowski edukoski en gmail.com
Mar Mayo 10 13:00:22 PDT 2022


Estimado Vicenç
Tengo instalado Ubuntu 22.04 y Qgis 3.22.4-Białowieża lo he probado en 3.24
y también ma dá fallos
Saludos
Eduardo

El mar, 10 may 2022 a la(s) 16:48, Vicenç Garcés - LOVIC (vgarces en lovic.cat)
escribió:

>
> Hola,
> Posiblemente te pasa por que no se encuentra el programa ogr2ogr.
> Supongo que Trabajas en Windows, ya que en Linux no suele fallar, salvo
> que no esté instalado.
>
> Una forma de comprobarlo es probar desde consola de Windows “cmd”, O
> powershell, el comando que intentas ejecutar desde el plugin
>
> ogr2ogr -f "MySQL"
> MYSQL:"datageo,host=localhost,user=edukoski,password=m3rlin,port=3306"
> -a_srs "EPSG:4326" -lco engine=MYISAM "primernivel.shp"'
>
> Si no funciona, es porque no hay acceso a este programa que está en Donde
> están los ejecutables de Qgis. Buscar el programa ogr2ogr.exe.
>
> Si no tienes acceso hay que ponerlo en la variable PATH de Windows.
>
> Otra cosa que veo, y que también pudiera ser, es que el flag -a_srs
> siempre requiere definir el sistema de coords De la Fuente mediante el flag
> -s_srs
> Igual por eso da error. Es decir se debe definir el srs del archivo
> primernivel.shp en la orden.
>
> Saludos
>
>
>
>
>
>
>
> El dt, 10 maig 2022 a les 21:00 <qgis-es-request en lists.osgeo.org> va
> escriure:
>
>> Envíe los mensajes para la lista QGIS-es a
>>     qgis-es en lists.osgeo.org
>>
>> Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
>>     https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>>
>> O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
>> el asunto (subject) o en el cuerpo a:
>>     qgis-es-request en lists.osgeo.org
>>
>> Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
>>     qgis-es-owner en lists.osgeo.org
>>
>> Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
>> linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
>> "Re: Contents of QGIS-es digest...". Además, por favor, incluya en la
>> respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
>> respondiendo.
>>
>>
>> Asuntos del día:
>>
>>  1. Consulta MySQL (Eduardo Bieñkowski)
>>
>>
>> ----------------------------------------------------------------------
>>
>> Message: 1
>> Date: Tue, 10 May 2022 10:16:54 -0300
>> From: Eduardo Bieñkowski <edukoski en gmail.com>
>> To: qgis-es <qgis-es en lists.osgeo.org>
>> Subject: [QGIS-es] Consulta MySQL
>> Message-ID:
>>     <
>> CA+8CrM1eqfKtwQTLZnPq-Z+vk6rG1T5G1tPS8BxXVBhmKee+4A en mail.gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>>
>> Estimad en s,
>> Estoy teniendo problemas con el plugin MySQL Import
>>
>> Me crea la conexion pero luego me da error y no carga en la base de datos
>> la capa.
>>
>> Ha ocurrido un error mientras se ejecutaba el código de Python:
>> subprocess.CalledProcessError: Command 'ogr2ogr -f "MySQL"
>> MYSQL:"datageo,host=localhost,user=edukoski,password=m3rlin,port=3306"
>> -a_srs "EPSG:4326" -lco engine=MYISAM "primernivel.shp"' returned non-zero
>> exit status 1.
>>
>> Traceback (most recent call last):
>>  File
>> "/home/eduardo/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/mysqlimport/mysql_import.py",
>> line 236, in run
>>   subprocess.check_call(command, shell=True)
>>  File "/usr/lib/python3.10/subprocess.py", line 369, in check_call
>>   raise CalledProcessError(retcode, cmd)
>> subprocess.CalledProcessError: Command 'ogr2ogr -f "MySQL"
>> MYSQL:"datageo,host=localhost,user=edukoski,password=m3rlin,port=3306"
>> -a_srs "EPSG:4326" -lco engine=MYISAM "primernivel.shp"' returned
>> non-zero exit status 1.
>>
>>
>> Versión de Python: 3.10.4 (main, Apr 2 2022, 09:04:19) [GCC 11.2.0]
>> Versión de QGIS: 3.24.2-Tisler Tisler, 13c1a02865
>> Ruta de Python:
>>
>>  -
>>
>> /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/cgl_tools
>>  -
>>
>> /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/clusterpoints
>>  - /usr/share/qgis/python
>>  - /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python
>>  - /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins
>>  - /usr/share/qgis/python/plugins
>>  - /usr/lib/python310.zip
>>  - /usr/lib/python3.10
>>  - /usr/lib/python3.10/lib-dynload
>>  - /home/eduardo/.local/lib/python3.10/site-packages
>>  - /usr/local/lib/python3.10/dist-packages
>>  - /usr/lib/python3/dist-packages
>>  - /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python
>>  -
>>
>> /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/kmltools/libs
>>  -
>>
>> /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/mmqgis/forms
>>  -
>>
>> /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/qgis2web
>>  - /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins
>>
>>
>> --
>> Eduardo
>> ------------ próxima parte ------------
>> Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220510/464e4358/attachment-0001.htm
>> >
>>
>> ------------------------------
>>
>> Subject: Pié de página del digest
>>
>> _______________________________________________
>> QGIS-es mailing list
>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>>
>>
>> ------------------------------
>>
>> Fin de Resumen de QGIS-es, Vol 92, Envío 6
>> ******************************************
>>
> --
> *Vicenç Garcés Garcés*
>
> *LOVIC Disseny i control de serveis urbans SL*
> Sants, 125, principal 1ª 08028 Barcelona
> Telèfon 93 119 17 62 Fax 93.676.48.79
>
>
>
> Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials i es dirigeixen
> exclusivament al destinatari referenciat. Si l’heu rebut per error, us
> demanem que ens ho comuniqueu per aquest mitjà i que l’esborreu. En tot cas
> abstingueu-vos d'utilitzar, reproduir, alterar, arxivar, comunicar o
> sotmetre a qualsevol altre tractament tant el seu contingut com les dades
> personals que pugui contenir, sota l'advertiment que qualsevol actuació
> realitzada sense l'expressa autorització del remitent serà objecte
> d'incórrer en responsabilitats legals. L'emissor no garanteix la
> integritat, rapidesa o seguretat del present correu, ni es responsabilitza
> de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o
> qualsevol altres manipulacions efectuades per tercers.
>
> *Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.*
> _______________________________________________
> QGIS-es mailing list
> QGIS-es en lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>


-- 
Eduardo
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220510/60f096f1/attachment-0001.htm>


Más información sobre la lista de distribución QGIS-es