[QGIS-es] Resumen de QGIS-es, Vol 92, Envío 6

Vicenç Garcés - LOVIC vgarces en lovic.cat
Mar Mayo 10 12:41:31 PDT 2022


Hola,
Posiblemente te pasa por que no se encuentra el programa ogr2ogr.
Supongo que Trabajas en Windows, ya que en Linux no suele fallar, salvo que
no esté instalado.

Una forma de comprobarlo es probar desde consola de Windows “cmd”, O
powershell, el comando que intentas ejecutar desde el plugin

ogr2ogr -f "MySQL"
MYSQL:"datageo,host=localhost,user=edukoski,password=m3rlin,port=3306"
-a_srs "EPSG:4326" -lco engine=MYISAM "primernivel.shp"'

Si no funciona, es porque no hay acceso a este programa que está en Donde
están los ejecutables de Qgis. Buscar el programa ogr2ogr.exe.

Si no tienes acceso hay que ponerlo en la variable PATH de Windows.

Otra cosa que veo, y que también pudiera ser, es que el flag -a_srs siempre
requiere definir el sistema de coords De la Fuente mediante el flag -s_srs
Igual por eso da error. Es decir se debe definir el srs del archivo
primernivel.shp en la orden.

SaludosEl dt, 10 maig 2022 a les 21:00 <qgis-es-request en lists.osgeo.org> va
escriure:

> Envíe los mensajes para la lista QGIS-es a
>     qgis-es en lists.osgeo.org
>
> Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
>     https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>
> O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
> el asunto (subject) o en el cuerpo a:
>     qgis-es-request en lists.osgeo.org
>
> Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
>     qgis-es-owner en lists.osgeo.org
>
> Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
> linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
> "Re: Contents of QGIS-es digest...". Además, por favor, incluya en la
> respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
> respondiendo.
>
>
> Asuntos del día:
>
>  1. Consulta MySQL (Eduardo Bieñkowski)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Tue, 10 May 2022 10:16:54 -0300
> From: Eduardo Bieñkowski <edukoski en gmail.com>
> To: qgis-es <qgis-es en lists.osgeo.org>
> Subject: [QGIS-es] Consulta MySQL
> Message-ID:
>     <
> CA+8CrM1eqfKtwQTLZnPq-Z+vk6rG1T5G1tPS8BxXVBhmKee+4A en mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> Estimad en s,
> Estoy teniendo problemas con el plugin MySQL Import
>
> Me crea la conexion pero luego me da error y no carga en la base de datos
> la capa.
>
> Ha ocurrido un error mientras se ejecutaba el código de Python:
> subprocess.CalledProcessError: Command 'ogr2ogr -f "MySQL"
> MYSQL:"datageo,host=localhost,user=edukoski,password=m3rlin,port=3306"
> -a_srs "EPSG:4326" -lco engine=MYISAM "primernivel.shp"' returned non-zero
> exit status 1.
>
> Traceback (most recent call last):
>  File
> "/home/eduardo/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/mysqlimport/mysql_import.py",
> line 236, in run
>   subprocess.check_call(command, shell=True)
>  File "/usr/lib/python3.10/subprocess.py", line 369, in check_call
>   raise CalledProcessError(retcode, cmd)
> subprocess.CalledProcessError: Command 'ogr2ogr -f "MySQL"
> MYSQL:"datageo,host=localhost,user=edukoski,password=m3rlin,port=3306"
> -a_srs "EPSG:4326" -lco engine=MYISAM "primernivel.shp"' returned
> non-zero exit status 1.
>
>
> Versión de Python: 3.10.4 (main, Apr 2 2022, 09:04:19) [GCC 11.2.0]
> Versión de QGIS: 3.24.2-Tisler Tisler, 13c1a02865
> Ruta de Python:
>
>  -
>
> /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/cgl_tools
>  -
>
> /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/clusterpoints
>  - /usr/share/qgis/python
>  - /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python
>  - /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins
>  - /usr/share/qgis/python/plugins
>  - /usr/lib/python310.zip
>  - /usr/lib/python3.10
>  - /usr/lib/python3.10/lib-dynload
>  - /home/eduardo/.local/lib/python3.10/site-packages
>  - /usr/local/lib/python3.10/dist-packages
>  - /usr/lib/python3/dist-packages
>  - /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python
>  -
>
> /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/kmltools/libs
>  -
>
> /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/mmqgis/forms
>  -
>
> /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/qgis2web
>  - /home/edu/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins
>
>
> --
> Eduardo
> ------------ próxima parte ------------
> Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220510/464e4358/attachment-0001.htm
> >
>
> ------------------------------
>
> Subject: Pié de página del digest
>
> _______________________________________________
> QGIS-es mailing list
> QGIS-es en lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>
>
> ------------------------------
>
> Fin de Resumen de QGIS-es, Vol 92, Envío 6
> ******************************************
>
-- 
*Vicenç Garcés Garcés*

*LOVIC Disseny i control de serveis urbans SL*
Sants, 125, principal 1ª 08028 Barcelona
Telèfon 93 119 17 62 Fax 93.676.48.79Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials i es dirigeixen
exclusivament al destinatari referenciat. Si l’heu rebut per error, us
demanem que ens ho comuniqueu per aquest mitjà i que l’esborreu. En tot cas
abstingueu-vos d'utilitzar, reproduir, alterar, arxivar, comunicar o
sotmetre a qualsevol altre tractament tant el seu contingut com les dades
personals que pugui contenir, sota l'advertiment que qualsevol actuació
realitzada sense l'expressa autorització del remitent serà objecte
d'incórrer en responsabilitats legals. L'emissor no garanteix la
integritat, rapidesa o seguretat del present correu, ni es responsabilitza
de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o
qualsevol altres manipulacions efectuades per tercers.

*Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.*
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220510/ddfe7a6c/attachment.htm>


Más información sobre la lista de distribución QGIS-es