[GRASS-SVN] r49616 - grass/trunk/locale/po

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Wed Dec 7 19:35:43 EST 2011


Author: neteler
Date: 2011-12-07 16:35:42 -0800 (Wed, 07 Dec 2011)
New Revision: 49616

Modified:
  grass/trunk/locale/po/grassmods_pl.po
  grass/trunk/locale/po/grasswxpy_pl.po
Log:
Milena Nowotarska: cont'ed

Modified: grass/trunk/locale/po/grassmods_pl.po
===================================================================
--- grass/trunk/locale/po/grassmods_pl.po	2011-12-08 00:35:27 UTC (rev 49615)
+++ grass/trunk/locale/po/grassmods_pl.po	2011-12-08 00:35:42 UTC (rev 49616)
@@ -16,8 +16,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: pl\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.4.0\n"
 "X-Poedit-Bookmarks: 2316,2891,3202,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
@@ -29,14 +28,12 @@
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:252 ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:338
 #: ../raster3d/r3.in.v5d/main.c:220 ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:54
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:328
-#, fuzzy
 msgid "Unable to close 3D raster map"
-msgstr "nie można zamknąć mapy wejściowej"
+msgstr "Nie można zamknąć mapy rastrowej 3D"
 
 #: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:81
-#, fuzzy
 msgid "3D raster map to be converted to ASCII"
-msgstr "Mapa rastrowa 3D do wyeksportowania do ASCII"
+msgstr "Mapa rastrowa 3D do konwersji do ASCII"
 
 #: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:88
 msgid "Name for ASCII output file"
@@ -70,7 +67,6 @@
 
 #: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:124 ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:109
 #: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Use 3D raster mask (if exists) with input map"
 msgstr "Użyj maski 3D (jeżeli istnieje) dla mapy wejściowej"
 
@@ -150,9 +146,8 @@
 msgstr "Błąd podczas otwierania mapy rastrowej 3D <%s>"
 
 #: ../raster3d/r3.out.ascii/main.c:375
-#, fuzzy
 msgid "Unable to close new ASCII file"
-msgstr "Nie mozna otworzyć pliku wejściowego <%s@%s>."
+msgstr "Nie mozna zamknąć nowego pliku ASCII"
 
 #: ../raster3d/r3.info/r3.info.main.c:82
 msgid "Outputs basic information about a user-specified 3D raster map layer."
@@ -189,9 +184,7 @@
 
 #: ../raster3d/r3.info/r3.info.main.c:119
 msgid "Print 3D raster map timestamp (day.month.year hour:minute:seconds) only"
-msgstr ""
-"Wyświetl znacznik czasu mapy rastrowej 3D (dzień.miesiąc.rok godzina:minuty:"
-"sekundy)"
+msgstr "Wyświetl znacznik czasu mapy rastrowej 3D (dzień.miesiąc.rok godzina:minuty:sekundy)"
 
 #: ../raster3d/r3.info/r3.info.main.c:127
 #, fuzzy, c-format
@@ -204,9 +197,9 @@
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:512 ../raster3d/r3.stats/main.c:619
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:314 ../raster/r.univar/r3.univar_main.c:154
 #: ../raster/r.univar/r3.univar_main.c:192
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open 3D raster map <%s>"
-msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej <%s>"
+msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej 3D <%s>"
 
 #: ../raster3d/r3.info/r3.info.main.c:163
 #: ../raster3d/r3.info/r3.info.main.c:170
@@ -244,8 +237,7 @@
 #: ../raster3d/r3.info/r3.info.main.c:405
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to read range of 3D raster map <%s>"
-msgstr ""
-"Nie można odczytać zakresu wartości zmiennoprzecinkowych mapy rastrowej <%s>"
+msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
 
 #: ../raster3d/r3.info/r3.info.main.c:468
 msgid "Error while reading history file"
@@ -258,16 +250,12 @@
 msgstr "Nie można zamknąć mapy rastrowej <%s@%s>"
 
 #: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:87
-#, fuzzy
 msgid "ASCII raster map to be imported"
-msgstr "Plik rastrowy ASCII 3D do zaimportowania"
+msgstr "Mapa rastrowa ASCII do zaimportowania"
 
 #: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:98
-#, fuzzy
 msgid "String representing NULL value data cell (use 'none' if no such value)"
-msgstr ""
-"Ciąg znaków reprezentujący komórki, w których brak danych (użyj 'none' jeśli "
-"ich brak)"
+msgstr "Ciąg znaków reprezentujący komórki, w których brak danych (użyj 'none' jeśli ich brak)"
 
 #: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:188
 #, fuzzy, c-format
@@ -290,11 +278,8 @@
 
 #: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:293
 #, c-format
-msgid ""
-"Data exists in input file after fully importing expected data. [%.4f ...]"
-msgstr ""
-"W pliku wejściowym pozostały dane po całkowitym imporcie spodziewanych "
-"danych. [%.4f...]"
+msgid "Data exists in input file after fully importing expected data. [%.4f ...]"
+msgstr "W pliku wejściowym pozostały dane po całkowitym imporcie spodziewanych danych. [%.4f...]"
 
 #: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:327 ../raster/r.in.poly/main.c:30
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:82 ../raster/r.in.bin/main.c:236
@@ -327,18 +312,15 @@
 #: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:329
 #, fuzzy
 msgid "Converts a 3D ASCII raster text file into a (binary) 3D raster map."
-msgstr ""
-"Konwertuje tekstowy plik rastrowy 3D ASCII na binarną mapę rastrową 3D."
+msgstr "Konwertuje tekstowy plik rastrowy 3D ASCII na binarną mapę rastrową 3D."
 
 #: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:357 ../raster3d/r3.in.v5d/main.c:215
-#, fuzzy
 msgid "Unable to open 3D raster map"
-msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej <%s>"
+msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej 3D"
 
 #: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:372
-#, fuzzy
 msgid "Unable to close ASCII file"
-msgstr "Nie mozna otworzyć pliku wejściowego <%s@%s>."
+msgstr "Nie mozna zamknąć pliku ASCII"
 
 #: ../raster3d/r3.timestamp/r3.timestamp.main.c:46
 msgid "Print/add/remove a timestamp for a 3D raster map"
@@ -492,21 +474,13 @@
 
 #: ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:232
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Creates cross section 2D raster map from 3D raster map based on 2D elevation "
-"map"
-msgstr ""
-"Tworzy mapę rastrową przekroju (2D) mapy rastrowej 3D i mapy rastrowej "
-"wysokości (2D)"
+msgid "Creates cross section 2D raster map from 3D raster map based on 2D elevation map"
+msgstr "Tworzy mapę rastrową przekroju (2D) mapy rastrowej 3D i mapy rastrowej wysokości (2D)"
 
 #: ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:258
 #, fuzzy
-msgid ""
-"The 2D and 3D region settings are different. Using the 3D raster map "
-"settings to adjust the 2D region."
-msgstr ""
-"Ustawienia regionu 2D i 3D różnią się. Region 2D zostanie dostosowany do "
-"ustawień regionu 3D"
+msgid "The 2D and 3D region settings are different. Using the 3D raster map settings to adjust the 2D region."
+msgstr "Ustawienia regionu 2D i 3D różnią się. Region 2D zostanie dostosowany do ustawień regionu 3D"
 
 #: ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:301
 msgid "Output map already exists. Will be overwritten!"
@@ -515,8 +489,7 @@
 #: ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:337
 #, fuzzy
 msgid "Wrong 3D raster datatype! Cannot create raster map"
-msgstr ""
-"Błędny typ danych w mapie rastrowej 3D. Nie można utworzyć mapy rastrowej"
+msgstr "Błędny typ danych w mapie rastrowej 3D. Nie można utworzyć mapy rastrowej"
 
 #: ../raster3d/r3.retile/main.c:54
 msgid "Unable to close the 3d raster map"
@@ -576,12 +549,12 @@
 #: ../raster3d/r3.mask/main.c:116
 #, fuzzy
 msgid "Unable to close 3D raster mask file"
-msgstr "nie można zamknąć mapy wejściowej"
+msgstr "Nie można zamknąć mapy rastrowej"
 
 #: ../raster3d/r3.mask/main.c:118
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to close raster map <%s>"
-msgstr "Nie można zamknąć mapy rastrowej <%s@%s>"
+msgstr "Nie można zamknąć mapy rastrowej <%s>"
 
 #: ../raster3d/r3.mask/main.c:135
 msgid "Establishes the current working 3D raster mask."
@@ -629,9 +602,8 @@
 msgstr "modifyNull: błąd podczas flush wszystkich kafelków"
 
 #: ../raster3d/r3.null/main.c:168
-#, fuzzy
 msgid "Unable to close raster map"
-msgstr "nie można zamknąć mapy wejściowej"
+msgstr "Nie można zamknąć mapy rastrowej"
 
 #: ../raster3d/r3.null/main.c:170
 #, fuzzy
@@ -643,7 +615,6 @@
 msgstr "Utwórz plik bitmapy wartości NULL 3D"
 
 #: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:80
-#, fuzzy
 msgid "3D raster map(s) to be converted to 2D raster slices"
 msgstr "Mapy rastrowe 3D do przekonwertowania na plastry 2D"
 
@@ -653,35 +624,26 @@
 
 #: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:96
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Use the same resolution as the input 3D raster map for the 2D output maps, "
-"independent of the current region settings"
-msgstr ""
-"Dla map wyjściowych 2D użyj takiej samej rozdzielczości jak w mapach "
-"wejściowych 3D niezależnie od ustawień regionu"
+msgid "Use the same resolution as the input 3D raster map for the 2D output maps, independent of the current region settings"
+msgstr "Dla map wyjściowych 2D użyj takiej samej rozdzielczości jak w mapach wejściowych 3D niezależnie od ustawień regionu"
 
 #: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:209
 msgid "Converts 3D raster maps to 2D raster maps"
 msgstr "Konwertuje mapy rastrowe 3D do map rastrowych 2D"
 
 #: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:218
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Open 3D raster map <%s>"
 msgstr "Otwórz mapę rastrową 3D <%s>"
 
 #: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:236 ../raster3d/r3.to.rast/main.c:260
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error opening 3D raster map <%s>"
 msgstr "Błąd podczas otwierania mapy rastrowej 3D <%s>"
 
 #: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:270 ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:450
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The 2D and 3D region settings are different. Using the 2D window settings to "
-"adjust the 2D part of the 3D region."
-msgstr ""
-"Ustawienia regionu 2D i 3D różnią się. Część 2D regionu 3D zostanie "
-"dostosowana do ustawień regionu 2D"
+msgid "The 2D and 3D region settings are different. Using the 2D window settings to adjust the 2D part of the 3D region."
+msgstr "Ustawienia regionu 2D i 3D różnią się. Część 2D regionu 3D zostanie dostosowana do ustawień regionu 2D"
 
 #: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:294 ../raster/r.gwflow/main.c:366
 #: ../raster/r.li/r.li.daemon/list.c:49 ../raster/r.to.rast3/main.c:244
@@ -728,14 +690,12 @@
 
 #: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:307
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Raster map %d Filename: %s already exists. Use the flag --o to overwrite."
+msgid "Raster map %d Filename: %s already exists. Use the flag --o to overwrite."
 msgstr "Raster map %i Filename: %s już istnieje i zostanie nadpisana!"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:117
-#, fuzzy
 msgid "Specify top and bottom map"
-msgstr "Musisz podać górną i dolną mapę"
+msgstr "Podaj górną i dolną mapę"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:124
 #, c-format
@@ -753,14 +713,13 @@
 msgstr "nie znaleziono mapy rastrowej 3D <%s>"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:155
-#, fuzzy
 msgid "Please provide three RGB 3D raster maps"
-msgstr "Proszę podać 3 mapy rastrowe 3D RGB"
+msgstr "Podaj 3 mapy rastrowe 3D RGB"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:165
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "3D vector map <%s> not found"
-msgstr "Nie znaleziono mapy wektorowej <%s>"
+msgstr "Nie znaleziono mapy wektorowej 3D <%s>"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:168
 #, fuzzy
@@ -769,12 +728,8 @@
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:175
 #, fuzzy
-msgid ""
-"No 3D raster data, RGB or xyz-vector maps are provided! Will only write the "
-"geometry."
-msgstr ""
-"Nie została podana mapa rastrowa 3D, RGB lub wektorowa 3D. Zostania zapisana "
-"tylko geometria"
+msgid "No 3D raster data, RGB or xyz-vector maps are provided! Will only write the geometry."
+msgstr "Nie została podana mapa rastrowa 3D, RGB lub wektorowa 3D. Zostania zapisana tylko geometria"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:209
 msgid "No RGB Data will be created."
@@ -787,7 +742,7 @@
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:380
 #, fuzzy
 msgid "Converts 3D raster maps into the VTK-ASCII format."
-msgstr "Konwertuje mapy rastrowe 3D GRASS-a (RASTER3D) do formatu VTK-Ascii."
+msgstr "Konwertuje mapę rastrową do formatu VTK-Ascii"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:391
 msgid "failed to interpret dp as an integer"
@@ -800,8 +755,7 @@
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:541
 #, fuzzy
 msgid "Unable to close 3D raster map, the VTK file may be incomplete"
-msgstr ""
-"Błąd podczas zamykania mapy rastrowej 3D. Mapa VTK może być niekompletna"
+msgstr "Błąd podczas zamykania mapy rastrowej 3D. Mapa VTK może być niekompletna"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:556
 #, fuzzy
@@ -821,9 +775,8 @@
 msgstr "write_vtk_unstructured_grid_header: Zapis VTKUnstructuredGrid-Header"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/errorHandling.c:105
-#, fuzzy
 msgid "Unable to close input raster maps"
-msgstr "Nie można zamknąć wejściowej mapy rastrowej 3D"
+msgstr "Nie można zamknąć wejściowej mapy rastrowej"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:30
 msgid "RASTER3D map(s) to be converted to VTK-ASCII data format"
@@ -835,9 +788,7 @@
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:41
 msgid "Float value to represent no data cell/points"
-msgstr ""
-"Liczba zmiennoprzecinkowa reprezentująca komórki/punkty, w których brak "
-"danych"
+msgstr "Liczba zmiennoprzecinkowa reprezentująca komórki/punkty, w których brak danych"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:47
 msgid "Create VTK pointdata instead of VTK celldata (celldata is default)"
@@ -852,19 +803,13 @@
 msgstr "Mapa rastrowa 2D powierzchni dolnej"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:71
-msgid ""
-"Create 3d elevation output with a top and a bottom surface, both raster maps "
-"are required."
-msgstr ""
-"Utwórz mapę wysokości 3D z powierzchnią górną i dolną. Obie mapy rastrowe są "
-"wymagane"
+msgid "Create 3d elevation output with a top and a bottom surface, both raster maps are required."
+msgstr "Utwórz mapę wysokości 3D z powierzchnią górną i dolną. Obie mapy rastrowe są wymagane"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:82
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Three (R,G,B) 3D raster maps to create RGB values [redmap,greenmap,bluemap]"
-msgstr ""
-"3 mapy rastrowe 3D to utworzenia wartości RGB [redmap,greenmap,bluemap]"
+msgid "Three (R,G,B) 3D raster maps to create RGB values [redmap,greenmap,bluemap]"
+msgstr "3 mapy rastrowe 3D to utworzenia wartości RGB [redmap,greenmap,bluemap]"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:92
 #, fuzzy
@@ -885,7 +830,7 @@
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:117
 #, fuzzy
 msgid "Use 3D raster mask (if exists) with input maps"
-msgstr "Użyj maski 3D (jeżeli istnieje) dla map wejściowych"
+msgstr "Użyj maski 3D (jeżeli istnieje) dla mapy wejściowej"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:122
 msgid "Scale factor effects the origin"
@@ -906,12 +851,8 @@
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/writeVTKData.c:335
 #, c-format
-msgid ""
-"write_vtk_data: Writing Celldata %s with rows %i cols %i depths %i to vtk-"
-"ascii file"
-msgstr ""
-"write_vtk_data: Zapis danych komórkowych %s o %i wierszach, %i kolumnach, %i "
-"głebokościach do pliku VTK ASCII"
+msgid "write_vtk_data: Writing Celldata %s with rows %i cols %i depths %i to vtk-ascii file"
+msgstr "write_vtk_data: Zapis danych komórkowych %s o %i wierszach, %i kolumnach, %i głebokościach do pliku VTK ASCII"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/writeVTKData.c:441
 msgid "Wrong 3d raster map values! Values should in between 0 and 255!\n"
@@ -920,33 +861,25 @@
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:54
 #, fuzzy
 msgid "Input 3D raster map with initial piezometric heads in [m]"
-msgstr "Nie określono wejściowych(ej) map(y)"
+msgstr "Początkowa wysokość piezometryczna w [m]"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:60
-msgid ""
-"Input 3D raster map providing the status for each cell, = 0 - inactive, 1 - "
-"active, 2 - dirichlet"
+msgid "Input 3D raster map providing the status for each cell, = 0 - inactive, 1 - active, 2 - dirichlet"
 msgstr ""
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:65
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Input 3D raster map with the x-part of the hydraulic conductivity tensor in "
-"[m/s]"
+msgid "Input 3D raster map with the x-part of the hydraulic conductivity tensor in [m/s]"
 msgstr "Część X tensora współczynnika filtracji w [m/s]"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:70
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Input 3D raster map with the y-part of the hydraulic conductivity tensor in "
-"[m/s]"
+msgid "Input 3D raster map with the y-part of the hydraulic conductivity tensor in [m/s]"
 msgstr "Część Y tensora współczynnika filtracji w [m/s]"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:75
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Input 3D raster map with the z-part of the hydraulic conductivity tensor in "
-"[m/s]"
+msgid "Input 3D raster map with the z-part of the hydraulic conductivity tensor in [m/s]"
 msgstr "Część X tensora współczynnika filtracji w [m/s]"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:80
@@ -966,36 +899,27 @@
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:93
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Output 3D raster map storing the piezometric head result of the numerical "
-"calculation"
+msgid "Output 3D raster map storing the piezometric head result of the numerical calculation"
 msgstr "Tytuł wyjściowej mapy rastrowej"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:99
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Output 3D raster map storing the groundwater filter velocity vector part in "
-"x direction [m/s]"
+msgid "Output 3D raster map storing the groundwater filter velocity vector part in x direction [m/s]"
 msgstr "Tytuł wyjściowej mapy rastrowej"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:105
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Output 3D raster map storing the groundwater filter velocity vector part in "
-"y direction [m/s]"
+msgid "Output 3D raster map storing the groundwater filter velocity vector part in y direction [m/s]"
 msgstr "Tytuł wyjściowej mapy rastrowej"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:111
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Output 3D raster map storing the groundwater filter velocity vector part in "
-"z direction [m/s]"
+msgid "Output 3D raster map storing the groundwater filter velocity vector part in z direction [m/s]"
 msgstr "Tytuł wyjściowej mapy rastrowej"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:117
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Output 3D raster map Storing the groundwater budget for each cell [m^3/s]\n"
+msgid "Output 3D raster map Storing the groundwater budget for each cell [m^3/s]\n"
 msgstr "Tytuł wyjściowej mapy rastrowej"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:127
@@ -1003,9 +927,7 @@
 msgstr "Użyj maski 3D (jeżeli istnieje)"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:131 ../raster/r.solute.transport/main.c:192
-msgid ""
-"Use a full filled quadratic linear equation system, default is a sparse "
-"linear equation system."
+msgid "Use a full filled quadratic linear equation system, default is a sparse linear equation system."
 msgstr ""
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:161 ../raster/r.basins.fill/main.c:55
@@ -1036,12 +958,8 @@
 msgstr "Sygnatury które mają być użyte do klasyfikacji"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:165
-msgid ""
-"Numerical calculation program for transient, confined groundwater flow in "
-"three dimensions"
-msgstr ""
-"Oblicza chwilowy przepływ wód podziemnych w reżimie ciśnieniowym w trzech "
-"wymiarach"
+msgid "Numerical calculation program for transient, confined groundwater flow in three dimensions"
+msgstr "Oblicza chwilowy przepływ wód podziemnych w reżimie ciśnieniowym w trzech wymiarach"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:182
 msgid ""
@@ -1054,21 +972,17 @@
 msgstr "Nie można utworzyć i rozwiązać układu równań liniowych"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:367
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to create 3D raster map <%s>"
-msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej 3D <%s>"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:414
 msgid "Error closing g3d file"
 msgstr "Błąd podczas zamykania mapy rastrowej 3D"
 
 #: ../raster3d/r3.mkdspf/main.c:82
-msgid ""
-"Creates a display file from an existing grid3 file according to specified "
-"threshold levels."
-msgstr ""
-"Tworzy plik do wyświetlania z istniejącej mapy rastrowej 3D zgodnie z "
-"podanymi poziomami progowymi"
+msgid "Creates a display file from an existing grid3 file according to specified threshold levels."
+msgstr "Tworzy plik do wyświetlania z istniejącej mapy rastrowej 3D zgodnie z podanymi poziomami progowymi"
 
 #: ../raster3d/r3.mkdspf/main.c:90
 msgid "Name of an existing 3d raster map"
@@ -1168,12 +1082,10 @@
 msgstr "Statystyka"
 
 #: ../raster3d/r3.stats/main.c:570
-#, fuzzy
 msgid "Generates volume statistics for 3D raster maps."
-msgstr "Obliczenia statystyk dla map rastrowych 3D"
+msgstr "Obliczenia statystyk dla map rastrowych 3D."
 
 #: ../raster3d/r3.stats/main.c:581
-#, fuzzy
 msgid "Number of subranges to collect stats from"
 msgstr "Liczba podzakresów, z których mają być zebrane statystyki"
 
@@ -1190,14 +1102,12 @@
 msgstr "Sortuj wartości różne od NULL"
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:72
-#, fuzzy
 msgid "3D raster map to be converted to Vis5D (V5D) file"
-msgstr "Mapa rastrowa 3D do przekonwertowania na plik Vis5d (v5d)"
+msgstr "Mapa rastrowa 3D do przekonwertowania na plik Vis5d (V5D)"
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:79
-#, fuzzy
 msgid "Name for V5D output file"
-msgstr "Nazwa dla pliku wyjściowego SVG"
+msgstr "Nazwa wyjściowego pliku V5D"
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:149
 #, fuzzy, c-format
@@ -1210,19 +1120,19 @@
 msgstr "Vis5D pozwala na %d wierszy. Próba użycia %d wierszy"
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:259
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to create V5D file <%s>"
-msgstr "Nie można utworzyć pliku [%s]"
+msgstr "Nie można utworzyć pliku V5D <%s>"
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:264
 #, fuzzy
 msgid "Failed writing V5D file"
-msgstr "Błąd zapisu pliku mapy wynikowej!"
+msgstr "Nie udało się skopiować pliku"
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:290
 #, fuzzy
 msgid "Exports GRASS 3D raster map to 3-dimensional Vis5D file."
-msgstr "Eksportuje raster 3D GRASS do trójwymiarowego pliku Vis5D"
+msgstr "Eksportuje mapę rastrową 3D do pliku Vis5D"
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:297
 msgid "Use map coordinates instead of xyz coordinates"
@@ -1266,7 +1176,7 @@
 #: ../raster/r.external.out/main.c:216 ../vector/v.external.out/main.c:36
 #, fuzzy
 msgid "output"
-msgstr "Wyjście:"
+msgstr "Wyjście"
 
 #: ../raster/r.external.out/main.c:217 ../raster/r.external/main.c:58
 #: ../vector/v.external.out/main.c:37 ../vector/v.external/main.c:51
@@ -1533,13 +1443,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.his/main.c:67
-msgid ""
-"Generates red, green and blue raster map layers combining hue, intensity and "
-"saturation (HIS) values from user-specified input raster map layers."
-msgstr ""
-"Tworzy 3 mapy rastrowe R, G, B (red - czerwień, green - zieleń, blue - "
-"niebieskość) z map rastrowych H, I, S (hue - barwa, intensity - "
-"intensywność, saturation - nasycenie)"
+msgid "Generates red, green and blue raster map layers combining hue, intensity and saturation (HIS) values from user-specified input raster map layers."
+msgstr "Tworzy 3 mapy rastrowe R, G, B (red - czerwień, green - zieleń, blue - niebieskość) z map rastrowych H, I, S (hue - barwa, intensity - intensywność, saturation - nasycenie)"
 
 #: ../raster/r.his/main.c:76 ../display/d.his/main.c:76
 msgid "Name of layer to be used for HUE"
@@ -1675,8 +1580,7 @@
 
 #: ../raster/r.in.poly/main.c:32
 msgid "Creates raster maps from ASCII polygon/line/point data files."
-msgstr ""
-"Import pliku ASCII z wielobokami, liniami lub punktami do mapy rastrowej"
+msgstr "Import pliku ASCII z wielobokami, liniami lub punktami do mapy rastrowej"
 
 #: ../raster/r.in.poly/main.c:36
 msgid "Name of input file; or \"-\" to read from stdin"
@@ -1852,8 +1756,7 @@
 #: ../raster/r.contour/main.c:141 ../raster/r.stats/main.c:307
 #, c-format
 msgid "Unable to read fp range of raster map <%s>"
-msgstr ""
-"Nie można odczytać zakresu wartości zmiennoprzecinkowych mapy rastrowej <%s>"
+msgstr "Nie można odczytać zakresu wartości zmiennoprzecinkowych mapy rastrowej <%s>"
 
 #: ../raster/r.contour/main.c:161 ../raster/r.random/random.c:73
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:168 ../display/d.vect.chart/plot.c:43
@@ -1985,8 +1888,7 @@
 #: ../raster/r.out.pov/main.c:124
 #, fuzzy
 msgid "Converts a raster map layer into a height-field file for POV-Ray."
-msgstr ""
-"Konwertuje warstwę mapy rastrowej do pliku 'height-field' dla formatu POVRAY."
+msgstr "Konwertuje warstwę mapy rastrowej do pliku 'height-field' dla formatu POVRAY."
 
 #: ../raster/r.out.pov/main.c:131
 msgid "Name of output povray file (TGA height field file)"
@@ -2012,8 +1914,7 @@
 #: ../raster/r.out.pov/main.c:180
 #, c-format
 msgid "Raster map is too big! Exceeds %d columns or %d rows"
-msgstr ""
-"Mapa rastrowa jest zbyt duża! Przekroczona ilość %d kolumn lub %d wierszy"
+msgstr "Mapa rastrowa jest zbyt duża! Przekroczona ilość %d kolumn lub %d wierszy"
 
 #: ../raster/r.out.pov/main.c:201
 msgid "Negative elevation values in input"
@@ -2105,10 +2006,7 @@
 msgstr "Odczytywanie<%s> ..."
 
 #: ../raster/r.le/r.le.trace/main.c:58
-msgid ""
-"Displays the boundary of each r.le patch and shows how the boundary is "
-"traced, displays the attribute, size, perimeter and shape indices for each "
-"patch and saves the data in an output file."
+msgid "Displays the boundary of each r.le patch and shows how the boundary is traced, displays the attribute, size, perimeter and shape indices for each patch and saves the data in an output file."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.le/r.le.setup/sample.c:1049
@@ -2116,9 +2014,7 @@
 msgstr "Nie można oczytać mapy wektorowej"
 
 #: ../raster/r.le/r.le.setup/main.c:59
-msgid ""
-"Interactive tool used to setup the sampling and analysis framework that will "
-"be used by the other r.le programs."
+msgid "Interactive tool used to setup the sampling and analysis framework that will be used by the other r.le programs."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.le/r.le.setup/main.c:63
@@ -2131,15 +2027,11 @@
 msgstr "Mapa wektorowa do nałożenia"
 
 #: ../raster/r.le/r.le.patch/main.c:50
-msgid ""
-"Calculates attribute, patch size, core (interior) size, shape, fractal "
-"dimension, and perimeter measures for sets of patches in a landscape."
+msgid "Calculates attribute, patch size, core (interior) size, shape, fractal dimension, and perimeter measures for sets of patches in a landscape."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.le/r.le.pixel/main.c:47
-msgid ""
-"Contains a set of measures for attributes, diversity, texture, "
-"juxtaposition, and edge."
+msgid "Contains a set of measures for attributes, diversity, texture, juxtaposition, and edge."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.ascii/main.c:62
@@ -2156,17 +2048,12 @@
 msgstr "Nazwa wyjściowej mapy rastrowej ASCII"
 
 #: ../raster/r.out.ascii/main.c:93
-msgid ""
-"Number of values printed before wrapping a line (only SURFER or MODFLOW "
-"format)"
-msgstr ""
-"Długość wiersza - liczba wartości zapisanych przed zawinięciem wiersza "
-"(tylko formaty SURFER lub MODFLOW)"
+msgid "Number of values printed before wrapping a line (only SURFER or MODFLOW format)"
+msgstr "Długość wiersza - liczba wartości zapisanych przed zawinięciem wiersza (tylko formaty SURFER lub MODFLOW)"
 
 #: ../raster/r.out.ascii/main.c:101
 msgid "String to represent null cell (GRASS grid only)"
-msgstr ""
-"Ciąg znaków reprezentujący wartości NULL (tylko format rastrowy ASCII GRASS)"
+msgstr "Ciąg znaków reprezentujący wartości NULL (tylko format rastrowy ASCII GRASS)"
 
 #: ../raster/r.out.ascii/main.c:109
 msgid "Write SURFER (Golden Software) ASCII grid"
@@ -2236,10 +2123,7 @@
 msgstr "Z"
 
 #: ../raster/r.surf.gauss/main.c:42
-msgid ""
-"GRASS module to produce a raster map layer of gaussian deviates whose mean "
-"and standard deviation can be expressed by the user. It uses a gaussian "
-"random number generator."
+msgid "GRASS module to produce a raster map layer of gaussian deviates whose mean and standard deviation can be expressed by the user. It uses a gaussian random number generator."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.surf.gauss/main.c:48
@@ -2324,15 +2208,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.walk/main.c:183
-msgid ""
-"Outputs a raster map layer showing the anisotropic cumulative cost of moving "
-"between different geographic locations on an input elevation raster map "
-"layer whose cell category values represent elevation combined with an input "
-"raster map layer whose cell values represent friction cost."
-msgstr ""
-"Tworzy mapę rastrową, ukazującą anizotropowy, skumulowany koszt "
-"przemieszczania się pomiędzy położeniami na wejściowej warstwie rastrowej "
-"wysokości oraz mapie rastrowej, której wartości reprezentują koszt tarcia."
+msgid "Outputs a raster map layer showing the anisotropic cumulative cost of moving between different geographic locations on an input elevation raster map layer whose cell category values represent elevation combined with an input raster map layer whose cell values represent friction cost."
+msgstr "Tworzy mapę rastrową, ukazującą anizotropowy, skumulowany koszt przemieszczania się pomiędzy położeniami na wejściowej warstwie rastrowej wysokości oraz mapie rastrowej, której wartości reprezentują koszt tarcia."
 
 #: ../raster/r.walk/main.c:193
 msgid "Name of elevation input raster map"
@@ -2383,9 +2260,7 @@
 
 #: ../raster/r.walk/main.c:266 ../raster/r.cost/main.c:220
 msgid "Cost assigned to null cells. By default, null cells are excluded"
-msgstr ""
-"Koszt przypisany do komórek NULL. Domyślnie, komórki NULL są wyłączone z "
-"obliczeń"
+msgstr "Koszt przypisany do komórek NULL. Domyślnie, komórki NULL są wyłączone z obliczeń"
 
 #: ../raster/r.walk/main.c:274 ../raster/r.cost/main.c:229
 #: ../raster/r.in.lidar/main.c:211 ../raster/r.in.xyz/main.c:238
@@ -2486,9 +2361,7 @@
 
 #: ../raster/r.walk/main.c:427
 msgid "Warning: assigning negative cost to null cell. Null cells excluded."
-msgstr ""
-"UWAGA: przypisano ujemny koszt komórce NULL. Komórki NULL wyłączone z "
-"obliczeń"
+msgstr "UWAGA: przypisano ujemny koszt komórce NULL. Komórki NULL wyłączone z obliczeń"
 
 #: ../raster/r.walk/main.c:447 ../raster/r.walk/main.c:452
 #: ../raster/r.walk/main.c:817 ../raster/r.cost/main.c:356
@@ -2646,8 +2519,7 @@
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:111
 msgid "Name of location to read projection from for GCPs transformation"
-msgstr ""
-"Nazwa lokacji z której ma być odczytana projekcja dla transformacji GCP"
+msgstr "Nazwa lokacji z której ma być odczytana projekcja dla transformacji GCP"
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:120 ../raster/r.in.gdal/main.c:128
 #: ../raster/r.external/main.c:90 ../imagery/i.landsat.toar/main.c:90
@@ -2658,9 +2530,7 @@
 msgstr "Metadane"
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:127
-msgid ""
-"The offset will be added to the band number while output raster map name "
-"creation"
+msgid "The offset will be added to the band number while output raster map name creation"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:134 ../vector/v.in.ogr/main.c:198
@@ -2688,9 +2558,7 @@
 msgstr "Zachowaj numery pasm zamiast używać nazw kolorów pasm"
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:165
-msgid ""
-"Create the location specified by the \"location\" parameter and exit. Do not "
-"import the raster file."
+msgid "Create the location specified by the \"location\" parameter and exit. Do not import the raster file."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:190
@@ -2721,30 +2589,20 @@
 msgstr "Mapa rastrowa <%s> już istnieje"
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:258
-msgid ""
-"The polynomial rectification used in i.rectify does not work well with NOAA/"
-"AVHRR data. Try using gdalwarp with thin plate spline rectification instead. "
-"(-tps)"
+msgid "The polynomial rectification used in i.rectify does not work well with NOAA/AVHRR data. Try using gdalwarp with thin plate spline rectification instead. (-tps)"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:274
-msgid ""
-"Input raster map is flipped or rotated - cannot import. You may use "
-"'gdalwarp' to transform the map to North-up."
+msgid "Input raster map is flipped or rotated - cannot import. You may use 'gdalwarp' to transform the map to North-up."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:315
-msgid ""
-"Map bounds have been constrained to geographic coordinates. You will almost "
-"certainly want to check map bounds and resolution with r.info and reset them "
-"with r.region before going any further."
+msgid "Map bounds have been constrained to geographic coordinates. You will almost certainly want to check map bounds and resolution with r.info and reset them with r.region before going any further."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:335 ../vector/v.in.ogr/main.c:515
 #: ../vector/v.in.lidar/main.c:341
-msgid ""
-"Unable to convert input map projection to GRASS format; cannot create new "
-"location."
+msgid "Unable to convert input map projection to GRASS format; cannot create new location."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:341 ../general/g.proj/create.c:15
@@ -2754,9 +2612,7 @@
 msgstr "Lokacja <%s> została stworzona"
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:354 ../raster/r.external/proj.c:18
-msgid ""
-"Unable to convert input raster map projection information to GRASS format "
-"for checking"
+msgid "Unable to convert input raster map projection information to GRASS format for checking"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:370 ../raster/r.in.lidar/main.c:297
@@ -2793,14 +2649,11 @@
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:446
 msgid ""
 "\n"
-"You can use the -o flag to r.in.gdal to override this check and use the "
-"location definition for the dataset.\n"
+"You can use the -o flag to r.in.gdal to override this check and use the location definition for the dataset.\n"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:449 ../raster/r.external/proj.c:110
-msgid ""
-"Consider generating a new location from the input dataset using the "
-"'location' parameter.\n"
+msgid "Consider generating a new location from the input dataset using the 'location' parameter.\n"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:454 ../raster/r.in.lidar/main.c:380
@@ -3085,9 +2938,7 @@
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:466
 #, c-format
-msgid ""
-"East-West (ewres: %f) and North-South (nwres: %f) resolution differ "
-"significantly. Did you assign east= and west= correctly?"
+msgid "East-West (ewres: %f) and North-South (nwres: %f) resolution differ significantly. Did you assign east= and west= correctly?"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:489
@@ -3106,12 +2957,8 @@
 
 #: ../raster/r.rescale.eq/main.c:54
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Rescales histogram equalized the range of category values in a raster map "
-"layer."
-msgstr ""
-"Przeskalowuje histogram wyrównany do zakresu wartości kategorii warstwy mapy "
-"rastrowej"
+msgid "Rescales histogram equalized the range of category values in a raster map layer."
+msgstr "Przeskalowuje histogram wyrównany do zakresu wartości kategorii warstwy mapy rastrowej"
 
 #: ../raster/r.rescale.eq/main.c:64 ../raster/r.rescale/main.c:60
 msgid "The name of the raster map to be rescaled"
@@ -3119,9 +2966,7 @@
 
 #: ../raster/r.rescale.eq/main.c:72 ../raster/r.rescale/main.c:68
 msgid "The input data range to be rescaled (default: full range of input map)"
-msgstr ""
-"Wejściowy zakres wartości danych do przeskalowania (domyślnie: pełny zakres "
-"wejściowej mapy)"
+msgstr "Wejściowy zakres wartości danych do przeskalowania (domyślnie: pełny zakres wejściowej mapy)"
 
 #: ../raster/r.rescale.eq/main.c:79 ../raster/r.rescale/main.c:75
 msgid "The resulting raster map name"
@@ -3182,14 +3027,11 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.resamp.bspline/main.c:108
-msgid ""
-"Length of each spline step in the east-west direction. Default: 1.5 * ewres."
+msgid "Length of each spline step in the east-west direction. Default: 1.5 * ewres."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.resamp.bspline/main.c:116
-msgid ""
-"Length of each spline step in the north-south direction. Default: 1.5 * "
-"nsres."
+msgid "Length of each spline step in the north-south direction. Default: 1.5 * nsres."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.resamp.bspline/main.c:123 ../vector/v.surf.bspline/main.c:156
@@ -3207,9 +3049,7 @@
 msgstr "Zachowaj wartości null w mapie wyjściowej"
 
 #: ../raster/r.resamp.bspline/main.c:144 ../vector/v.surf.bspline/main.c:100
-msgid ""
-"Find the best Tykhonov regularizing parameter using a \"leave-one-out\" "
-"cross validation method"
+msgid "Find the best Tykhonov regularizing parameter using a \"leave-one-out\" cross validation method"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.resamp.bspline/main.c:151
@@ -3299,9 +3139,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.resamp.bspline/main.c:472 ../vector/v.surf.bspline/main.c:449
-#, fuzzy
 msgid "Initializing output..."
-msgstr "Inicjalizacja danych..."
+msgstr "Zapoczątkowanie wyjścia..."
 
 #: ../raster/r.resamp.bspline/main.c:484 ../raster/r.drain/main.c:203
 #: ../raster/r.flow/io.c:175 ../vector/v.net.visibility/main.c:82
@@ -3346,9 +3185,7 @@
 
 #: ../raster/r.resamp.bspline/crosscorr.c:160
 #, c-format
-msgid ""
-"%d are too many cells, recommended are < 100 cells. The cross validation "
-"would take too much time."
+msgid "%d are too many cells, recommended are < 100 cells. The cross validation would take too much time."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.resamp.bspline/crosscorr.c:169
@@ -3364,8 +3201,7 @@
 #: ../raster/r.resamp.bspline/crosscorr.c:193
 #: ../vector/v.surf.bspline/crosscorr.c:146
 #, c-format
-msgid ""
-"Too many splines (%d x %d). Consider changing spline steps \"sie=\" \"sin=\"."
+msgid "Too many splines (%d x %d). Consider changing spline steps \"sie=\" \"sin=\"."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.resamp.bspline/crosscorr.c:211
@@ -3388,16 +3224,13 @@
 
 #: ../raster/r.resamp.bspline/crosscorr.c:313
 #: ../vector/v.surf.bspline/crosscorr.c:301
-msgid ""
-"Different number of splines and lambda_i values have been taken for the "
-"cross correlation"
+msgid "Different number of splines and lambda_i values have been taken for the cross correlation"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.resamp.bspline/crosscorr.c:315
 #: ../vector/v.surf.bspline/crosscorr.c:303
 #, c-format
-msgid ""
-"The minimum value for the test (rms=%lf) was obtained with: lambda_i = %.3f"
+msgid "The minimum value for the test (rms=%lf) was obtained with: lambda_i = %.3f"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.resamp.bspline/crosscorr.c:323
@@ -3434,9 +3267,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.drain/main.c:131
-msgid ""
-"Output drain vector map (recommended for cost surface made using knight's "
-"move)"
+msgid "Output drain vector map (recommended for cost surface made using knight's move)"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.drain/main.c:139
@@ -3468,9 +3299,7 @@
 msgstr "Oblicz liczbę komórek wzdłuż ścieżki"
 
 #: ../raster/r.drain/main.c:163
-msgid ""
-"The input surface is a cost surface (if checked, a direction surface must "
-"also be specified"
+msgid "The input surface is a cost surface (if checked, a direction surface must also be specified"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.drain/main.c:175
@@ -3482,9 +3311,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.drain/main.c:184
-msgid ""
-"Direction raster not specified, if direction flag is on, a direction raster "
-"must be given"
+msgid "Direction raster not specified, if direction flag is on, a direction raster must be given"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.drain/main.c:192
@@ -3525,8 +3352,7 @@
 #: ../raster/r.drain/main.c:299
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Starting vector map <%s> contains no points in the current region"
-msgstr ""
-"Startowa mapa wektorowa <%s> nie zawiera żadnych punktów w bieżącym regionie."
+msgstr "Startowa mapa wektorowa <%s> nie zawiera żadnych punktów w bieżącym regionie."
 
 #: ../raster/r.drain/main.c:305
 msgid "No start/stop point(s) specified"
@@ -3552,8 +3378,7 @@
 
 #: ../raster/r.support/main.c:57
 msgid "Allows creation and/or modification of raster map layer support files."
-msgstr ""
-"Pozwala na tworzenie i/lub modyfikację plików wsparcia dla map rastrowych."
+msgstr "Pozwala na tworzenie i/lub modyfikację plików wsparcia dla map rastrowych."
 
 #: ../raster/r.support/main.c:67
 msgid "Text to use for map title"
@@ -3561,8 +3386,7 @@
 
 #: ../raster/r.support/main.c:75
 msgid "Text to append to the next line of the map's metadata file"
-msgstr ""
-"Tekst, który będzie dołączony do następnej linii w pliku metadanych mapy"
+msgstr "Tekst, który będzie dołączony do następnej linii w pliku metadanych mapy"
 
 #: ../raster/r.support/main.c:81
 #, fuzzy
@@ -3734,9 +3558,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.lake/main.c:269
-msgid ""
-"Given water level at seed point is below earth surface. Increase water level "
-"or move seed point."
+msgid "Given water level at seed point is below earth surface. Increase water level or move seed point."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.lake/main.c:348
@@ -3865,8 +3687,7 @@
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:136 ../raster/r.report/parse.c:95
 msgid "Number of fp subranges to collect stats from"
-msgstr ""
-"Liczba (fp subranges - podzakresów?) z których mają być zebrane statystyki"
+msgstr "Liczba (fp subranges - podzakresów?) z których mają być zebrane statystyki"
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:142
 msgid "One cell (range) per line"
@@ -3886,9 +3707,7 @@
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:162
 msgid "Print APPROXIMATE percents (total percent may not be 100%)"
-msgstr ""
-"Wypisz PRZYBLIŻONE wartości procentowe (suma wartości procentowych może nie "
-"wynosić 100%)"
+msgstr "Wypisz PRZYBLIŻONE wartości procentowe (suma wartości procentowych może nie wynosić 100%)"
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:167
 msgid "Print category labels"
@@ -3908,8 +3727,7 @@
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:192
 msgid "Suppress reporting of NULLs when all values are NULL"
-msgstr ""
-"Ukryj raportowanie o wartościach 'NULL' kiedy wszystkie wartości to 'NULL'"
+msgstr "Ukryj raportowanie o wartościach 'NULL' kiedy wszystkie wartości to 'NULL'"
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:196 ../raster/r.report/parse.c:123
 msgid "Report for cats fp ranges (fp maps only)"
@@ -3917,8 +3735,7 @@
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:200 ../raster/r.report/parse.c:129
 msgid "Read fp map as integer (use map's quant rules)"
-msgstr ""
-"Czytaj mapę fp jako mapę o danych całkowitych (użyj regół ilościowych mapy)"
+msgstr "Czytaj mapę fp jako mapę o danych całkowitych (użyj regół ilościowych mapy)"
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:208 ../raster/r.univar/r.univar_main.c:110
 #: ../raster/r.univar/r3.univar_main.c:123
@@ -3939,30 +3756,18 @@
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:279
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Raster map <%s> is reading as integer map! Flag '-%c' and/or '%s' option "
-"will be ignored."
-msgstr ""
-"%s: -i średnie czytaj %s jako liczby całkowite! flaga -C i/lub opcja "
-"'nsteps' będzie pominięta"
+msgid "Raster map <%s> is reading as integer map! Flag '-%c' and/or '%s' option will be ignored."
+msgstr "%s: -i średnie czytaj %s jako liczby całkowite! flaga -C i/lub opcja 'nsteps' będzie pominięta"
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:295
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Cats for raster map <%s> are either missing or have no explicit labels. "
-"Using %s=%d."
-msgstr ""
-"%s: kategorii dla %s brakuje albo mają niejasno określone etykiety. Użycie "
-"nsteps=%d"
+msgid "Cats for raster map <%s> are either missing or have no explicit labels. Using %s=%d."
+msgstr "%s: kategorii dla %s brakuje albo mają niejasno określone etykiety. Użycie nsteps=%d"
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:301
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Flag '-%c' was given, using cats fp ranges of raster map <%s>, ignoring '%s' "
-"option"
-msgstr ""
-"%s: użyto flagę -C, stosując kategorii zakresów fp %s, i pomijając opcję "
-"nsteps"
+msgid "Flag '-%c' was given, using cats fp ranges of raster map <%s>, ignoring '%s' option"
+msgstr "%s: użyto flagę -C, stosując kategorii zakresów fp %s, i pomijając opcję nsteps"
 
 #: ../raster/r.stats/main.c:334 ../raster/r.recode/read_rules.c:35
 #, fuzzy, c-format
@@ -4065,8 +3870,7 @@
 
 #: ../raster/r.circle/main.c:54
 msgid "Creates a raster map containing concentric rings around a given point."
-msgstr ""
-"Tworzy mapę rastrową zawierającą koncentryczne kręgi wokół zadanych pubktów."
+msgstr "Tworzy mapę rastrową zawierającą koncentryczne kręgi wokół zadanych pubktów."
 
 #: ../raster/r.circle/main.c:64
 msgid "The coordinate of the center (east,north)"
@@ -4105,22 +3909,8 @@
 msgstr "Model napromienienia i napromieniowania słonecznego."
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:233
-msgid ""
-"Computes direct (beam), diffuse and reflected solar irradiation raster maps "
-"for given day, latitude, surface and atmospheric conditions. Solar "
-"parameters (e.g. sunrise, sunset times, declination, extraterrestrial "
-"irradiance, daylight length) are saved in the map history file. "
-"Alternatively, a local time can be specified to compute solar incidence "
-"angle and/or irradiance raster maps. The shadowing effect of the topography "
-"is optionally incorporated."
-msgstr ""
-"Oblicza mapy rastrowe bezpośredniego, rozproszonego i odbitego "
-"napromienienia słonecznego dla danego dnia, szerokości geogr., powierzchni i "
-"warunków atmosferycznych. Parametry słoneczne (np. czas wschodu i zachodu, "
-"deklinacja, napromieniowanie pozaziemskie, długość dnia) są zapisane w pliku "
-"historii mapy. Do obliczenia kąta padania promieni słonecznych i/lub "
-"napromieniowania może być użyty także czas lokalny. Może być uwzględniony "
-"wpływ ukształtowania terenu na zacienienie."
+msgid "Computes direct (beam), diffuse and reflected solar irradiation raster maps for given day, latitude, surface and atmospheric conditions. Solar parameters (e.g. sunrise, sunset times, declination, extraterrestrial irradiance, daylight length) are saved in the map history file. Alternatively, a local time can be specified to compute solar incidence angle and/or irradiance raster maps. The shadowing effect of the topography is optionally incorporated."
+msgstr "Oblicza mapy rastrowe bezpośredniego, rozproszonego i odbitego napromienienia słonecznego dla danego dnia, szerokości geogr., powierzchni i warunków atmosferycznych. Parametry słoneczne (np. czas wschodu i zachodu, deklinacja, napromieniowanie pozaziemskie, długość dnia) są zapisane w pliku historii mapy. Do obliczenia kąta padania promieni słonecznych i/lub napromieniowania może być użyty także czas lokalny. Może być uwzględniony wpływ ukształtowania terenu na zacienienie."
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:247 ../raster/r.horizon/main.c:196
 msgid "Name of the input elevation raster map [meters]"
@@ -4143,35 +3933,24 @@
 msgstr "Dane wejściowe"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:256
-msgid ""
-"Name of the input aspect map (terrain aspect or azimuth of the solar panel) "
-"[decimal degrees]"
-msgstr ""
-"Nazwa wejściowej mapy ekspozycji (ekspozycja terenu lub azymut tarczy "
-"słonecznej) [stopnie dziesiętne]"
+msgid "Name of the input aspect map (terrain aspect or azimuth of the solar panel) [decimal degrees]"
+msgstr "Nazwa wejściowej mapy ekspozycji (ekspozycja terenu lub azymut tarczy słonecznej) [stopnie dziesiętne]"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:265
 msgid "A single value of the orientation (aspect), 270 is south"
 msgstr "Pojedyncza wartość ekspozycji. Południe = 270°"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:274
-msgid ""
-"Name of the input slope raster map (terrain slope or solar panel "
-"inclination) [decimal degrees]"
-msgstr ""
-"Nazwa wejściowej mapy nachylenia (spadki terenu lub inklinacja tarczy "
-"słonecznej) [stopnie dziesiętne]"
+msgid "Name of the input slope raster map (terrain slope or solar panel inclination) [decimal degrees]"
+msgstr "Nazwa wejściowej mapy nachylenia (spadki terenu lub inklinacja tarczy słonecznej) [stopnie dziesiętne]"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:282
 msgid "A single value of inclination (slope)"
 msgstr "Pojedyncza wartość inklinacji (nachylenie)"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:291
-msgid ""
-"Name of the Linke atmospheric turbidity coefficient input raster map [-]"
-msgstr ""
-"Nazwa wejściowej mapy rastrowej współczynnika mętności atmosferycznej "
-"Linkego [-]"
+msgid "Name of the Linke atmospheric turbidity coefficient input raster map [-]"
+msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej współczynnika mętności atmosferycznej Linkego [-]"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:301
 msgid "A single value of the Linke atmospheric turbidity coefficient [-]"
@@ -4188,12 +3967,12 @@
 #: ../raster/r.sun/main.c:331
 #, fuzzy
 msgid "Name of input raster map containing latitudes [decimal degrees]"
-msgstr "Mapa rastrowa zawierająca wartości użyte dla długości strzałek"
+msgstr "Wejściowa mapa rastrowa kosztów tarcia"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:340
 #, fuzzy
 msgid "Name of input raster map containing longitudes [decimal degrees]"
-msgstr "Mapa rastrowa zawierająca wartości użyte dla długości strzałek"
+msgstr "Wejściowa mapa rastrowa kosztów tarcia"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:349
 #, fuzzy
@@ -4216,8 +3995,7 @@
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:383
 msgid "Output incidence angle raster map (mode 1 only)"
-msgstr ""
-"Wyjściowa mapa rastrowa kąta padania promieni słonecznych (tylko tryb 1)"
+msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa kąta padania promieni słonecznych (tylko tryb 1)"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:384 ../raster/r.sun/main.c:393
 #: ../raster/r.sun/main.c:402 ../raster/r.sun/main.c:411
@@ -4234,41 +4012,25 @@
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:392
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Output beam irradiance [W.m-2] (mode 1) or irradiation raster map [Wh.m-2."
-"day-1] (mode 2)"
-msgstr ""
-"Wyjściowy plik bezpośredniego napromieniowania [W.m-2] (tryb 1) lub "
-"napromienienia [Wh.m-2.day-1] (tryb 2)"
+msgid "Output beam irradiance [W.m-2] (mode 1) or irradiation raster map [Wh.m-2.day-1] (mode 2)"
+msgstr "Wyjściowy plik bezpośredniego napromieniowania [W.m-2] (tryb 1) lub napromienienia [Wh.m-2.day-1] (tryb 2)"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:401
 msgid "Output insolation time raster map [h] (mode 2 only)"
 msgstr "Wynikowa mapa rastrowa czasu nasłonecznienia [h] (tylko tryb 2)"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:410
-msgid ""
-"Output diffuse irradiance [W.m-2] (mode 1) or irradiation raster map [Wh.m-2."
-"day-1] (mode 2)"
-msgstr ""
-"Wynikowa mapa rozproszonego napromieniowania [W.m-2] (tryb 1) lub "
-"napromienienia [Wh.m-2.day-1] (tryb 2)"
+msgid "Output diffuse irradiance [W.m-2] (mode 1) or irradiation raster map [Wh.m-2.day-1] (mode 2)"
+msgstr "Wynikowa mapa rozproszonego napromieniowania [W.m-2] (tryb 1) lub napromienienia [Wh.m-2.day-1] (tryb 2)"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:419
-msgid ""
-"Output ground reflected irradiance [W.m-2] (mode 1) or irradiation raster "
-"map [Wh.m-2.day-1] (mode 2)"
-msgstr ""
-"Wynikowa mapa rastrowa odbitego przez ziemię napromieniowania [W.m-2] (tryb "
-"1 ) lub napromieniowania [Wh.m-2.day-1] (tryb 2)"
+msgid "Output ground reflected irradiance [W.m-2] (mode 1) or irradiation raster map [Wh.m-2.day-1] (mode 2)"
+msgstr "Wynikowa mapa rastrowa odbitego przez ziemię napromieniowania [W.m-2] (tryb 1 ) lub napromieniowania [Wh.m-2.day-1] (tryb 2)"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:428
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Output global (total) irradiance/irradiation [W.m-2] (mode 1) or irradiance/"
-"irradiation raster map [Wh.m-2.day-1] (mode 2)"
-msgstr ""
-"Wyjściowy plik bezpośredniego napromieniowania [W.m-2] (tryb 1) lub "
-"napromienienia [Wh.m-2.day-1] (tryb 2)"
+msgid "Output global (total) irradiance/irradiation [W.m-2] (mode 1) or irradiance/irradiation raster map [Wh.m-2.day-1] (mode 2)"
+msgstr "Wyjściowy plik bezpośredniego napromieniowania [W.m-2] (tryb 1) lub napromienienia [Wh.m-2.day-1] (tryb 2)"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:435
 msgid "No. of day of the year (1-365)"
@@ -4276,9 +4038,7 @@
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:444
 msgid "Time step when computing all-day radiation sums [decimal hours]"
-msgstr ""
-"Krok czasowy do obliczenia sum całodobowego promieniowania [godziny "
-"dziesiętnie]"
+msgstr "Krok czasowy do obliczenia sum całodobowego promieniowania [godziny dziesiętnie]"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:451
 msgid "Declination value (overriding the internally computed value) [radians]"
@@ -4286,9 +4046,7 @@
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:459
 msgid "Local (solar) time (to be set for mode 1 only) [decimal hours]"
-msgstr ""
-"Czas lokalny (czas słoneczny) (wprowadzany tylko dla trybu 1) [godziny "
-"dziesiętnie]"
+msgstr "Czas lokalny (czas słoneczny) (wprowadzany tylko dla trybu 1) [godziny dziesiętnie]"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:482 ../raster/r.horizon/main.c:288
 msgid "Sampling distance step coefficient (0.5-1.5)"
@@ -4322,7 +4080,7 @@
 #: ../raster/r.sun/main.c:561
 #, fuzzy
 msgid "Invalid civil time zone value"
-msgstr "interpretacja: niewłaściwe wartosci parametru."
+msgstr "Niedozwolona wartość dla współczynnika skalowego."
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:586
 msgid "insol_time and incidout are incompatible options"
@@ -4351,8 +4109,7 @@
 msgstr "wartość 'nsteps' musi być większa niż zero; i < lub = 255"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:604
-msgid ""
-"If you use the horizon option you must also set the 'horizonstep' parameter."
+msgid "If you use the horizon option you must also set the 'horizonstep' parameter."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:610
@@ -4361,12 +4118,8 @@
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:612
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Mode 1: instantaneous solar incidence angle & irradiance using a set local "
-"time"
-msgstr ""
-"Tryb 1: chwilowy kąt padania promieni słonecznych & napromieniowania przy "
-"zadanym czasie lokalnym"
+msgid "Mode 1: instantaneous solar incidence angle & irradiance using a set local time"
+msgstr "Tryb 1: chwilowy kąt padania promieni słonecznych & napromieniowania przy zadanym czasie lokalnym"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:617
 msgid "incidout requires time parameter to be set"
@@ -4381,9 +4134,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:678
-msgid ""
-"If you want to save memory and to use shadows, you must use pre-calculated "
-"horizons."
+msgid "If you want to save memory and to use shadows, you must use pre-calculated horizons."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:723 ../general/g.region/printwindow.c:247
@@ -4428,9 +4179,7 @@
 msgstr "Konwertuje mapy rastrowe 3D GRASS-a (RASTER3D) do formatu VTK-Ascii."
 
 #: ../raster/r.out.vtk/main.c:72
-msgid ""
-"No input maps specified. You need to specify at least one input map or three "
-"vector maps or three rgb maps."
+msgid "No input maps specified. You need to specify at least one input map or three vector maps or three rgb maps."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.vtk/main.c:130 ../raster/r.out.vtk/main.c:190
@@ -4452,8 +4201,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.vtk/main.c:270
-msgid ""
-"Wrong vector maps. Maps should have the same type! Vector output not added!"
+msgid "Wrong vector maps. Maps should have the same type! Vector output not added!"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.vtk/main.c:282
@@ -4478,13 +4226,11 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.vtk/parameters.c:69
-msgid ""
-"Create VTK point data instead of VTK cell data (if no elevation map is given)"
+msgid "Create VTK point data instead of VTK cell data (if no elevation map is given)"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.vtk/parameters.c:79
-msgid ""
-"Three (r,g,b) raster maps to create rgb values [redmap,greenmap,bluemap]"
+msgid "Three (r,g,b) raster maps to create rgb values [redmap,greenmap,bluemap]"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.vtk/parameters.c:89
@@ -4500,8 +4246,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.vtk/parameters.c:126
-msgid ""
-"Use polydata-vertices for elevation grid creation (to use with vtkDelauny2D)"
+msgid "Use polydata-vertices for elevation grid creation (to use with vtkDelauny2D)"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.vtk/parameters.c:132
@@ -4546,8 +4291,7 @@
 
 #: ../raster/r.out.vtk/writeascii.c:412
 msgid "Wrong map values! Values should in between 0 and 255!\n"
-msgstr ""
-"Błędne wartości mapy! Wartości wpowinny zawierać się pomiędzy 0 a 255!\n"
+msgstr "Błędne wartości mapy! Wartości wpowinny zawierać się pomiędzy 0 a 255!\n"
 
 #: ../raster/r.out.vtk/writeascii.c:442
 msgid "write_vtk_vector_data: Writing VTK-vector data"
@@ -4699,13 +4443,8 @@
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:154
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Generates raster maps of slope, aspect, curvatures and partial derivatives "
-"from a elevation raster map."
-msgstr ""
-"Tworzy rastrowe warstwy spadków, ekspozycji, krzywizn i częściowych "
-"pochodnych z rastrowej mapy rzeczywistych wysokości. Ekspozycja jest "
-"obliczana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od wschodu."
+msgid "Generates raster maps of slope, aspect, curvatures and partial derivatives from a elevation raster map."
+msgstr "Tworzy rastrowe warstwy spadków, ekspozycji, krzywizn i częściowych pochodnych z rastrowej mapy rzeczywistych wysokości. Ekspozycja jest obliczana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od wschodu."
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:156
 #, fuzzy
@@ -4758,17 +4497,13 @@
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:209
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Name for output first order partial derivative dx (E-W slope) raster map"
-msgstr ""
-"Nazwa wyjściowego pliku pochodnej cząstkowej pierwszego rzędu dx (spadki E-W)"
+msgid "Name for output first order partial derivative dx (E-W slope) raster map"
+msgstr "Nazwa wyjściowego pliku pochodnej cząstkowej pierwszego rzędu dx (spadki E-W)"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:216
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Name for output first order partial derivative dy (N-S slope) raster map"
-msgstr ""
-"Nazwa wyjściowego pliku pochodnej cząstkowej pierwszego rzędu dy(spadki N-S)"
+msgid "Name for output first order partial derivative dy (N-S slope) raster map"
+msgstr "Nazwa wyjściowego pliku pochodnej cząstkowej pierwszego rzędu dy(spadki N-S)"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:223
 #, fuzzy
@@ -4791,8 +4526,7 @@
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:252
 msgid "Minimum slope val. (in percent) for which aspect is computed"
-msgstr ""
-"Minimalna wartość spadków (w procentach) dla której jest obliczana ekspozycja"
+msgstr "Minimalna wartość spadków (w procentach) dla której jest obliczana ekspozycja"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:261
 msgid "Do not align the current region to the elevation layer"
@@ -4810,9 +4544,7 @@
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:334
 #, c-format
-msgid ""
-"You must specify at least one of the parameters: <%s>, <%s>, <%s>, <%s>, <%"
-"s>, <%s>, <%s>, <%s> or <%s>"
+msgid "You must specify at least one of the parameters: <%s>, <%s>, <%s>, <%s>, <%s>, <%s>, <%s>, <%s> or <%s>"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:358
@@ -4838,8 +4570,7 @@
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:987
 #, c-format
 msgid "Min computed aspect %.4f, max computed aspect %.4f"
-msgstr ""
-"minimalna obliczona ekspozycja %.4f, maksymalna obliczona ekspozycja %.4f"
+msgstr "minimalna obliczona ekspozycja %.4f, maksymalna obliczona ekspozycja %.4f"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:1051
 #, c-format
@@ -4893,14 +4624,8 @@
 
 #: ../raster/r.cost/main.c:143
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Creates a raster map showing the cumulative cost of moving between different "
-"geographic locations on an input raster map whose cell category values "
-"represent cost."
-msgstr ""
-"Tworzy wasrstwę mapy rastrowej ukazującą skumulowany koszt przemieszczania "
-"się pomiędzy dwoma lokalizacjami geograficznymi na wejściowej warstwie "
-"rastrowej której wartości kategorii komórek rastra reprezentują koszt."
+msgid "Creates a raster map showing the cumulative cost of moving between different geographic locations on an input raster map whose cell category values represent cost."
+msgstr "Tworzy wasrstwę mapy rastrowej ukazującą skumulowany koszt przemieszczania się pomiędzy dwoma lokalizacjami geograficznymi na wejściowej warstwie rastrowej której wartości kategorii komórek rastra reprezentują koszt."
 
 #: ../raster/r.cost/main.c:150
 msgid "Name of raster map containing grid cell cost information"
@@ -4951,9 +4676,7 @@
 #: ../raster/r.cost/main.c:336
 #, fuzzy
 msgid "Assigning negative cost to null cell. Null cells excluded."
-msgstr ""
-"Koszt przypisany do komórek rastra typu null. Domyślnie, komórki null są "
-"wyłączone z obliczeń"
+msgstr "Koszt przypisany do komórek rastra typu null. Domyślnie, komórki null są wyłączone z obliczeń"
 
 #: ../raster/r.cost/main.c:458
 #, fuzzy, c-format
@@ -5172,13 +4895,8 @@
 msgstr "Tworzenie nowego pliku kategorii..."
 
 #: ../raster/r.patch/main.c:55
-msgid ""
-"Creates a composite raster map layer by using known category values from one "
-"(or more) map layer(s) to fill in areas of \"no data\" in another map layer."
-msgstr ""
-"Tworzy złożoną warstwę mapy rastrowej używając znanych kategorii wartości "
-"jednej (lub więcej) warstw(y) do wypełnienia obszarów \"no data\" w innej "
-"warstwie mapy."
+msgid "Creates a composite raster map layer by using known category values from one (or more) map layer(s) to fill in areas of \"no data\" in another map layer."
+msgstr "Tworzy złożoną warstwę mapy rastrowej używając znanych kategorii wartości jednej (lub więcej) warstw(y) do wypełnienia obszarów \"no data\" w innej warstwie mapy."
 
 #: ../raster/r.patch/main.c:62
 msgid "Name of raster maps to be patched together"
@@ -5217,9 +4935,7 @@
 msgstr "Pozycja"
 
 #: ../raster/simwe/r.sim.sediment/main.c:118
-msgid ""
-"Sediment transport and erosion/deposition simulation using path sampling "
-"method (SIMWE)."
+msgid "Sediment transport and erosion/deposition simulation using path sampling method (SIMWE)."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/simwe/r.sim.sediment/main.c:125
@@ -5295,9 +5011,7 @@
 msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
 
 #: ../raster/simwe/r.sim.sediment/main.c:182
-msgid ""
-"Name of the sampling points output text file. For each observation vector "
-"point the time series of sediment transport is stored."
+msgid "Name of the sampling points output text file. For each observation vector point the time series of sediment transport is stored."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/simwe/r.sim.sediment/main.c:183
@@ -5460,9 +5174,7 @@
 msgstr "Nazwa wejściowego pliku rastrowego"
 
 #: ../raster/simwe/r.sim.water/main.c:191
-msgid ""
-"Name of the sampling points output text file. For each observation vector "
-"point the time series of water depth is stored."
+msgid "Name of the sampling points output text file. For each observation vector point the time series of water depth is stored."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/simwe/r.sim.water/main.c:197
@@ -5511,9 +5223,7 @@
 
 #: ../raster/simwe/simlib/input.c:58
 #, c-format
-msgid ""
-"Raster map <%s> not found, and manin_val undefined, choose one to be allowed "
-"to process"
+msgid "Raster map <%s> not found, and manin_val undefined, choose one to be allowed to process"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/simwe/simlib/input.c:171
@@ -5656,12 +5366,8 @@
 msgstr "Dolna wartość jest niepoprawna"
 
 #: ../raster/r.to.rast3elev/main.c:427 ../raster/r.to.rast3/main.c:230
-msgid ""
-"The 2d and 3d region settings are different. I will use the g3d settings to "
-"adjust the 2d region."
-msgstr ""
-"Ustawienia regionu 2D i 3D różnią się. Region 2D zostanie dostosowany do "
-"ustawień regionu 3D"
+msgid "The 2d and 3d region settings are different. I will use the g3d settings to adjust the 2d region."
+msgstr "Ustawienia regionu 2D i 3D różnią się. Region 2D zostanie dostosowany do ustawień regionu 3D"
 
 #: ../raster/r.to.rast3elev/main.c:443 ../raster/r.colors/stats.c:71
 #: ../raster/r.to.rast3/main.c:291
@@ -5775,9 +5481,7 @@
 #: ../raster/r.out.ppm3/main.c:58
 #, fuzzy
 msgid "Converts 3 GRASS raster layers (R,G,B) to a PPM image file."
-msgstr ""
-"Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o "
-"rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
+msgstr "Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
 
 #: ../raster/r.out.ppm3/main.c:63 ../raster/r.composite/main.c:89
 #, c-format
@@ -5807,8 +5511,7 @@
 msgstr "wektor do usunięcia"
 
 #: ../raster/r.transect/main.c:106
-msgid ""
-"Outputs raster map layer values lying along user defined transect line(s)."
+msgid "Outputs raster map layer values lying along user defined transect line(s)."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.transect/main.c:110
@@ -5821,18 +5524,12 @@
 
 #: ../raster/r.transect/main.c:130 ../raster/r.profile/main.c:91
 msgid "Output easting and northing in first two columns of four column output"
-msgstr ""
-"Zapisz długość i szerokość geogr. w pierwszych dwuch kolumnach z czterech "
-"wyjściowych"
+msgstr "Zapisz długość i szerokość geogr. w pierwszych dwuch kolumnach z czterech wyjściowych"
 
 #: ../raster/r.random/main.c:55
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Creates a raster map layer and vector point map containing randomly located "
-"points."
-msgstr ""
-"Tworzy rastrową i wektorową warstwę mapy zawierające przypadkowo "
-"rozmieszczone punkty."
+msgid "Creates a raster map layer and vector point map containing randomly located points."
+msgstr "Tworzy rastrową i wektorową warstwę mapy zawierające przypadkowo rozmieszczone punkty."
 
 #: ../raster/r.random/main.c:64
 msgid "Name of cover raster map"
@@ -5876,9 +5573,7 @@
 #: ../raster/r.random/main.c:133
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: one (or both) of %s and %s must be specified"
-msgstr ""
-"Podczas użycia anizotropii współczynniki 'theta' i 'scalex' muszą być "
-"określone"
+msgstr "Podczas użycia anizotropii współczynniki 'theta' i 'scalex' muszą być określone"
 
 #: ../raster/r.random/main.c:141
 #, fuzzy, c-format
@@ -5998,8 +5693,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.los/main.c:245
-msgid ""
-"Problem to obtain current ellipsoid parameters, using sphere (6370997.0)"
+msgid "Problem to obtain current ellipsoid parameters, using sphere (6370997.0)"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.los/main.c:250
@@ -6012,19 +5706,15 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:62
-msgid ""
-"Input raster map providing Boundary condition status: 0-inactive, 1-active, "
-"2-dirichlet"
+msgid "Input raster map providing Boundary condition status: 0-inactive, 1-active, 2-dirichlet"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:67
-msgid ""
-"Input raster map with x-part of the hydraulic conductivity tensor in [m/s]"
+msgid "Input raster map with x-part of the hydraulic conductivity tensor in [m/s]"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:72
-msgid ""
-"Input raster map with y-part of the hydraulic conductivity tensor in [m/s]"
+msgid "Input raster map with y-part of the hydraulic conductivity tensor in [m/s]"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:77
@@ -6059,20 +5749,15 @@
 msgstr "Tytuł wyjściowej mapy rastrowej"
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:106
-msgid ""
-"Output raster map storing the groundwater filter velocity vector part in x "
-"direction [m/s]\n"
+msgid "Output raster map storing the groundwater filter velocity vector part in x direction [m/s]\n"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:112
-msgid ""
-"Output raster map storing the groundwater filter velocity vector part in y "
-"direction [m/s]\n"
+msgid "Output raster map storing the groundwater filter velocity vector part in y direction [m/s]\n"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:118
-msgid ""
-"Output raster map storing the groundwater budget for each cell [m^3/s]\n"
+msgid "Output raster map storing the groundwater budget for each cell [m^3/s]\n"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:126
@@ -6084,14 +5769,11 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:140
-msgid ""
-"Input raster map providing the water level (head) of the river with leakage "
-"connection in [m]"
+msgid "Input raster map providing the water level (head) of the river with leakage connection in [m]"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:147
-msgid ""
-"Input raster map providing the leakage coefficient of the river bed in [1/s]."
+msgid "Input raster map providing the leakage coefficient of the river bed in [1/s]."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:155
@@ -6099,15 +5781,11 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:162
-msgid ""
-"Input raster map providing the leakage coefficient of the drainage bed in [1/"
-"s]"
+msgid "Input raster map providing the leakage coefficient of the drainage bed in [1/s]"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:173
-msgid ""
-"Allocate a full quadratic linear equation system, default is a sparse linear "
-"equation system."
+msgid "Allocate a full quadratic linear equation system, default is a sparse linear equation system."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:206
@@ -6116,9 +5794,7 @@
 msgstr "Kolor granicy"
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:208
-msgid ""
-"Numerical calculation program for transient, confined and unconfined "
-"groundwater flow in two dimensions."
+msgid "Numerical calculation program for transient, confined and unconfined groundwater flow in two dimensions."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:218 ../raster/r.solute.transport/main.c:244
@@ -6158,9 +5834,7 @@
 
 #: ../raster/r.statistics2/main.c:104
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Calculates category or object oriented statistics (accumulator-based "
-"statistics)."
+msgid "Calculates category or object oriented statistics (accumulator-based statistics)."
 msgstr "Statystyki kategorii lub zorientowane obiektowo"
 
 #: ../raster/r.statistics2/main.c:114 ../raster/r.statistics/main.c:76
@@ -6236,9 +5910,7 @@
 
 #: ../raster/r.profile/main.c:53
 msgid "Outputs the raster map layer values lying on user-defined line(s)."
-msgstr ""
-"Tworzy plik wartości mapy rastrowej leżących na lini zdefiniowanej przez "
-"użytkownika"
+msgstr "Tworzy plik wartości mapy rastrowej leżących na lini zdefiniowanej przez użytkownika"
 
 #: ../raster/r.profile/main.c:64
 msgid "Name of file for output (use output=- for stdout)"
@@ -6250,8 +5922,7 @@
 
 #: ../raster/r.profile/main.c:79
 msgid "Resolution along profile (default = current region resolution)"
-msgstr ""
-"Rozdzielczość wdłuż profilu (domyślnie = rozdzielczość bieżącego regionu)"
+msgstr "Rozdzielczość wdłuż profilu (domyślnie = rozdzielczość bieżącego regionu)"
 
 #: ../raster/r.profile/main.c:86
 msgid "Character to represent no data cell"
@@ -6310,12 +5981,8 @@
 msgstr "raster, bufor"
 
 #: ../raster/r.buffer/main.c:69
-msgid ""
-"Creates a raster map layer showing buffer zones surrounding cells that "
-"contain non-NULL category values."
-msgstr ""
-"Tworzy rastrową warstwę mapy ukazującą strefy buforowe otaczające komórki "
-"rastra które zawierają wartości kategorii inne niż NULL"
+msgid "Creates a raster map layer showing buffer zones surrounding cells that contain non-NULL category values."
+msgstr "Tworzy rastrową warstwę mapy ukazującą strefy buforowe otaczające komórki rastra które zawierają wartości kategorii inne niż NULL"
 
 #: ../raster/r.buffer/main.c:81
 #: ../locale/scriptstrings/r.buffer_to_translate.c:5
@@ -6372,12 +6039,8 @@
 msgstr "raster, serie"
 
 #: ../raster/r.series/main.c:136
-msgid ""
-"Makes each output cell value a function of the values assigned to the "
-"corresponding cells in the input raster map layers."
-msgstr ""
-"Czyni wartość komórek wynikowego rastra funkcją wartości przypisanych do "
-"odpowiadających komórek wejściowych warstw rastrowych."
+msgid "Makes each output cell value a function of the values assigned to the corresponding cells in the input raster map layers."
+msgstr "Czyni wartość komórek wynikowego rastra funkcją wartości przypisanych do odpowiadających komórek wejściowych warstw rastrowych."
 
 #: ../raster/r.series/main.c:145
 msgid "Input file with raster map names, separated by new lines"
@@ -6449,9 +6112,7 @@
 msgstr "Nazwa mapy wektorowej"
 
 #: ../raster/r.usler/main.c:70
-msgid ""
-"roose;Roosle (1975);morgan;Morgan (1974);foster;Foster (1981);elswaify;El-"
-"Swaify (1985)"
+msgid "roose;Roosle (1975);morgan;Morgan (1974);foster;Foster (1981);elswaify;El-Swaify (1985)"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.spread/main.c:103 ../raster/r.spreadpath/main.c:90
@@ -6461,16 +6122,11 @@
 msgstr "linia"
 
 #: ../raster/r.spread/main.c:105
-msgid ""
-"Simulates elliptically anisotropic spread on a graphics window and generates "
-"a raster map of the cumulative time of spread, given raster maps containing "
-"the rates of spread (ROS), the ROS directions and the spread origins."
+msgid "Simulates elliptically anisotropic spread on a graphics window and generates a raster map of the cumulative time of spread, given raster maps containing the rates of spread (ROS), the ROS directions and the spread origins."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.spread/main.c:110
-msgid ""
-"It optionally produces raster maps to contain backlink UTM coordinates for "
-"tracing spread paths."
+msgid "It optionally produces raster maps to contain backlink UTM coordinates for tracing spread paths."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.spread/main.c:118 ../raster/r.spread/main.c:127
@@ -6497,19 +6153,15 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.spread/main.c:155
-msgid ""
-"Name of raster map containing max SPOTting DISTance (m) (required w/ -s)"
+msgid "Name of raster map containing max SPOTting DISTance (m) (required w/ -s)"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.spread/main.c:163
-msgid ""
-"Name of raster map containing midflame Wind SPEED (ft/min) (required w/ -s)"
+msgid "Name of raster map containing midflame Wind SPEED (ft/min) (required w/ -s)"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.spread/main.c:171
-msgid ""
-"Name of raster map containing fine Fuel MOISture of the cell receiving a "
-"spotting firebrand (%) (required w/ -s)"
+msgid "Name of raster map containing fine Fuel MOISture of the cell receiving a spotting firebrand (%) (required w/ -s)"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.spread/main.c:179
@@ -6580,11 +6232,8 @@
 
 #: ../raster/r.surf.idw2/main.c:84
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Lat/long databases not supported by r.surf.idw2. Use r.surf.idw instead!"
-msgstr ""
-"bazy danych o współrzędnych geograficznych nie są obsługiwane przez r.flow. "
-"Proszę użyć 'r.watershed' dla obliczenia akumulacji spływów."
+msgid "Lat/long databases not supported by r.surf.idw2. Use r.surf.idw instead!"
+msgstr "bazy danych o współrzędnych geograficznych nie są obsługiwane przez r.flow. Proszę użyć 'r.watershed' dla obliczenia akumulacji spływów."
 
 #: ../raster/r.surf.idw2/main.c:88
 #, c-format
@@ -6698,8 +6347,7 @@
 msgstr "Nazwa istniejącej mapy rastrowej zawierającej powierzchnię terenu"
 
 #: ../raster/r.watershed/front/main.c:103
-msgid ""
-"For USLE. All non-NULL and non-zero cells are considered as blocking terrain."
+msgid "For USLE. All non-NULL and non-zero cells are considered as blocking terrain."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/front/main.c:110
@@ -6720,8 +6368,7 @@
 #: ../raster/r.watershed/front/main.c:129
 #, fuzzy
 msgid "Number of cells that drain through each cell"
-msgstr ""
-"Liczba komórek którymi część pokrywa się z innymi we wszystkich kierunkach"
+msgstr "Liczba komórek którymi część pokrywa się z innymi we wszystkich kierunkach"
 
 #: ../raster/r.watershed/front/main.c:135
 #, fuzzy
@@ -6798,9 +6445,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/front/main.c:208
-msgid ""
-"Only needed if memory requirements exceed available RAM; see manual on how "
-"to calculate memory requirements"
+msgid "Only needed if memory requirements exceed available RAM; see manual on how to calculate memory requirements"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/front/main.c:213
@@ -6880,24 +6525,11 @@
 #, c-format
 msgid ""
 "USAGE for basin delineation:\n"
-"%s -4 elevation=elevation_map threshold=swale_threshold "
-"[flow=overland_flow_map] [drainage=drain_direction_map] "
-"[depression=depression_map] [accumulation=accumulation_map] "
-"[basin=watershed_basin_map] [stream=stream_segment_map]\n"
+"%s -4 elevation=elevation_map threshold=swale_threshold [flow=overland_flow_map] [drainage=drain_direction_map] [depression=depression_map] [accumulation=accumulation_map] [basin=watershed_basin_map] [stream=stream_segment_map]\n"
 "\n"
 "USAGE for slope length determination:\n"
-"%s [-4] elevation=elevation_map threshold=swale_threshold "
-"[drainage=drain_direction_map] [depression=depression_map] "
-"[accumulation=accumulation_map] [max_slope_length=max_slope_length] "
-"[blocking=overland_blocking_map] [slope_steepness=slope_steepness_map] "
-"length_slope=length_slope_map [disturbed_land=rill_erosion_map] "
-"[slope_deposition=slope_deposition value or map]USAGE for ARMSED FILE "
-"creation:\n"
-"%s [-4] elevation=elevation_map threshold=swale_threshold "
-"[flow=overland_flow_map] [drainage=drain_direction_map] "
-"[depression=depression_map] [accumulation=accumulation_map] "
-"[basin=watershed_basin_map] [stream=stream_segment_map] "
-"[half_basin=half_basin_map] ar=ARMSED_file_name\n"
+"%s [-4] elevation=elevation_map threshold=swale_threshold [drainage=drain_direction_map] [depression=depression_map] [accumulation=accumulation_map] [max_slope_length=max_slope_length] [blocking=overland_blocking_map] [slope_steepness=slope_steepness_map] length_slope=length_slope_map [disturbed_land=rill_erosion_map] [slope_deposition=slope_deposition value or map]USAGE for ARMSED FILE creation:\n"
+"%s [-4] elevation=elevation_map threshold=swale_threshold [flow=overland_flow_map] [drainage=drain_direction_map] [depression=depression_map] [accumulation=accumulation_map] [basin=watershed_basin_map] [stream=stream_segment_map] [half_basin=half_basin_map] ar=ARMSED_file_name\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
@@ -7141,18 +6773,15 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:83
-msgid ""
-"depression map indicates all the locations in the current map window where"
+msgid "depression map indicates all the locations in the current map window where"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:84
-msgid ""
-"water accumulates and does not leave by the edge of the map. Lakes without"
+msgid "water accumulates and does not leave by the edge of the map. Lakes without"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:85
-msgid ""
-"outlet streams and sinkholes are examples of `depressions'. If you wish to"
+msgid "outlet streams and sinkholes are examples of `depressions'. If you wish to"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:86
@@ -7164,8 +6793,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:88
-msgid ""
-"Hit <return> by itself for the next question if there is no depression map."
+msgid "Hit <return> by itself for the next question if there is no depression map."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:99
@@ -7176,14 +6804,11 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:101
-msgid ""
-"watershed basins. The number of watershed basins is indirectly determined"
+msgid "watershed basins. The number of watershed basins is indirectly determined"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:102
-msgid ""
-"by the `basin threshold' value. The basin threshold is the area necessary "
-"for"
+msgid "by the `basin threshold' value. The basin threshold is the area necessary for"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:103
@@ -7192,18 +6817,15 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:105
-msgid ""
-"`exterior drainage basins'. An exterior drainage basin does not have any"
+msgid "`exterior drainage basins'. An exterior drainage basin does not have any"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:106
-msgid ""
-"drainage basins flowing into it. Interior drainage basin size is determined"
+msgid "drainage basins flowing into it. Interior drainage basin size is determined"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:107
-msgid ""
-"by the surface flow going into stream segments between stream interceptions."
+msgid "by the surface flow going into stream segments between stream interceptions."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:108
@@ -7216,18 +6838,15 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:111
-msgid ""
-"(i.e., areas with low infiltration capacities will need smaller areas to"
+msgid "(i.e., areas with low infiltration capacities will need smaller areas to"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:112
-msgid ""
-"develop stream channels than neighboring areas with high infiltration rates)."
+msgid "develop stream channels than neighboring areas with high infiltration rates)."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:113
-msgid ""
-"The user can create a map layer with potential overland flow values, and"
+msgid "The user can create a map layer with potential overland flow values, and"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:114
@@ -7336,8 +6955,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:296
-msgid ""
-"ability to generate several variables in the Revised Universal Soil Loss"
+msgid "ability to generate several variables in the Revised Universal Soil Loss"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:297
@@ -7356,9 +6974,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:351
-msgid ""
-"where the value indicates the percent of disturbed (barren) land in that "
-"cell."
+msgid "where the value indicates the percent of disturbed (barren) land in that cell."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:352
@@ -7399,8 +7015,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:384
-msgid ""
-"that prevents the surface flow distance from getting too long. Normally,"
+msgid "that prevents the surface flow distance from getting too long. Normally,"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:385
@@ -7414,8 +7029,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:401
-msgid ""
-"slope length. You may input a raster map indicating the locations of these"
+msgid "slope length. You may input a raster map indicating the locations of these"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:402
@@ -7423,8 +7037,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:403
-msgid ""
-"Hit <return> by itself for the next question if there is no blocking map."
+msgid "Hit <return> by itself for the next question if there is no blocking map."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/basin_maps.c:12
@@ -7573,8 +7186,7 @@
 
 #: ../raster/r.info/main.c:113
 msgid "Print raster map timestamp (day.month.year hour:minute:seconds) only"
-msgstr ""
-"Wyświetl przedziały czasowe mapy (dzień.miesiąc.rok godzina:minuty:sekundy)"
+msgstr "Wyświetl przedziały czasowe mapy (dzień.miesiąc.rok godzina:minuty:sekundy)"
 
 #: ../raster/r.info/main.c:143
 #, fuzzy
@@ -7674,12 +7286,8 @@
 msgstr "Obliczanie stopnia zacienienia z DEM..."
 
 #: ../raster/r.covar/main.c:54
-msgid ""
-"Outputs a covariance/correlation matrix for user-specified raster map layer"
-"(s)."
-msgstr ""
-"Tworzy matrycę kowariancji/korelacji dla określonej przez użytkownika "
-"warstwy mapy rastrowej"
+msgid "Outputs a covariance/correlation matrix for user-specified raster map layer(s)."
+msgstr "Tworzy matrycę kowariancji/korelacji dla określonej przez użytkownika warstwy mapy rastrowej"
 
 #: ../raster/r.covar/main.c:61
 msgid "Print correlation matrix"
@@ -7803,9 +7411,7 @@
 msgstr "Część Y tensora współczynnika filtracji w [m/s]"
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:79
-msgid ""
-"The status for each cell, = 0 - inactive cell, 1 - active cell, 2 - "
-"dirichlet- and 3 - transfer boundary condition"
+msgid "The status for each cell, = 0 - inactive cell, 1 - active cell, 2 - dirichlet- and 3 - transfer boundary condition"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:85
@@ -7829,14 +7435,11 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:103
-msgid ""
-"Concentration sources and sinks bounded to a water source or sink in [kg/s]"
+msgid "Concentration sources and sinks bounded to a water source or sink in [kg/s]"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:112
-msgid ""
-"Concentration of inner sources and inner sinks in [kg/s] (i.e. a chemical "
-"reaction)"
+msgid "Concentration of inner sources and inner sinks in [kg/s] (i.e. a chemical reaction)"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:117
@@ -7856,21 +7459,15 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:132
-msgid ""
-"The resulting concentration of the numerical solute transport calculation "
-"will be written to this map. [kg/m^3]"
+msgid "The resulting concentration of the numerical solute transport calculation will be written to this map. [kg/m^3]"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:140
-msgid ""
-"Calculate and store the groundwater filter velocity vector part in x "
-"direction [m/s]\n"
+msgid "Calculate and store the groundwater filter velocity vector part in x direction [m/s]\n"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:147
-msgid ""
-"Calculate and store the groundwater filter velocity vector part in y "
-"direction [m/s]\n"
+msgid "Calculate and store the groundwater filter velocity vector part in y direction [m/s]\n"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:161
@@ -7882,9 +7479,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:177
-msgid ""
-"Use this number of time loops if the CFL flag is off. The timestep will "
-"become dt/loops."
+msgid "Use this number of time loops if the CFL flag is off. The timestep will become dt/loops."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:187
@@ -7901,9 +7496,7 @@
 msgstr "wekor, interpolacja"
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:233
-msgid ""
-"Numerical calculation program for transient, confined and unconfined solute "
-"transport in two dimensions"
+msgid "Numerical calculation program for transient, confined and unconfined solute transport in two dimensions"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:258
@@ -7936,8 +7529,7 @@
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:385
 #, c-format
-msgid ""
-"The time step is to large: %gs. The largest time step should be of size %gs."
+msgid "The time step is to large: %gs. The largest time step should be of size %gs."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.solute.transport/main.c:397
@@ -7997,9 +7589,7 @@
 msgstr "ciąg znaków reprezentujący wartości rastra 'no data'"
 
 #: ../raster/r.in.lidar/main.c:229 ../raster/r.in.xyz/main.c:256
-msgid ""
-"Discard <trim> percent of the smallest and <trim> percent of the largest "
-"observations"
+msgid "Discard <trim> percent of the smallest and <trim> percent of the largest observations"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.lidar/main.c:235 ../vector/v.in.ogr/main.c:249
@@ -8024,9 +7614,7 @@
 
 #: ../raster/r.in.lidar/main.c:282 ../vector/v.in.ogr/main.c:536
 #: ../vector/v.in.lidar/main.c:362
-msgid ""
-"Unable to convert input map projection information to GRASS format for "
-"checking"
+msgid "Unable to convert input map projection information to GRASS format for checking"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.lidar/main.c:312 ../vector/v.in.ogr/main.c:566
@@ -8044,9 +7632,7 @@
 
 #: ../raster/r.in.lidar/main.c:375 ../vector/v.in.ogr/main.c:629
 #: ../vector/v.in.lidar/main.c:458
-msgid ""
-"Consider generating a new location with 'location' parameter from input data "
-"set.\n"
+msgid "Consider generating a new location with 'location' parameter from input data set.\n"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.lidar/main.c:392 ../raster/r.in.xyz/main.c:307
@@ -8111,9 +7697,7 @@
 #: ../raster/r.proj/main.c:150
 #, fuzzy
 msgid "Re-projects a raster map from given location to the current location."
-msgstr ""
-"Zmienia projekcję mapy rastrowej z jednej lokacji do projekcji bieżącej "
-"lokacji."
+msgstr "Zmienia projekcję mapy rastrowej z jednej lokacji do projekcji bieżącej lokacji."
 
 #: ../raster/r.proj/main.c:153
 #, fuzzy
@@ -8185,8 +7769,7 @@
 
 #: ../raster/r.proj/main.c:226
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Print input map's bounds in the current projection and exit (shell style)"
+msgid "Print input map's bounds in the current projection and exit (shell style)"
 msgstr "wypisz parametry bieżącego połączenia i wyjdź"
 
 #: ../raster/r.proj/main.c:251 ../vector/v.proj/main.c:134
@@ -8422,12 +8005,8 @@
 
 #: ../raster/r.fill.dir/main.c:88
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Filters and generates a depressionless elevation map and a flow direction "
-"map from a given elevation raster map."
-msgstr ""
-"Filtruje rastrową mapę modelu terenu i generuje mapę powierzchni pozbawionej "
-"depresji oraz mapę linii spływu."
+msgid "Filters and generates a depressionless elevation map and a flow direction map from a given elevation raster map."
+msgstr "Filtruje rastrową mapę modelu terenu i generuje mapę powierzchni pozbawionej depresji oraz mapę linii spływu."
 
 #: ../raster/r.fill.dir/main.c:95 ../raster/r.topmodel/main.c:82
 #, fuzzy
@@ -8436,8 +8015,7 @@
 
 #: ../raster/r.fill.dir/main.c:99 ../raster/r.topmodel/main.c:89
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Name for output flow direction map for depressionless elevation raster map"
+msgid "Name for output flow direction map for depressionless elevation raster map"
 msgstr "Nazwa pliku pochodnej cząstkowej drugiego rzędu dxx"
 
 #: ../raster/r.fill.dir/main.c:104
@@ -8549,8 +8127,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.univar/r.univar_main.c:99
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics from the non-null cells of a raster map."
+msgid "Calculates univariate statistics from the non-null cells of a raster map."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.univar/r3.univar_main.c:37
@@ -8559,18 +8136,12 @@
 
 #: ../raster/r.univar/r3.univar_main.c:102
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics from the non-null 3d cells of a raster3d "
-"map."
+msgid "Calculates univariate statistics from the non-null 3d cells of a raster3d map."
 msgstr "oblicza statystyki z mapy rastrowej GRASS"
 
 #: ../raster/r.cross/main.c:76
-msgid ""
-"Creates a cross product of the category values from multiple raster map "
-"layers."
-msgstr ""
-"Tworzy produkt przejściowy wartości kategorii ze złożonych warstw map "
-"rastrowych"
+msgid "Creates a cross product of the category values from multiple raster map layers."
+msgstr "Tworzy produkt przejściowy wartości kategorii ze złożonych warstw map rastrowych"
 
 #: ../raster/r.cross/main.c:85
 #, c-format
@@ -8612,14 +8183,8 @@
 
 #: ../raster/r.resamp.rst/main.c:151
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Reinterpolates and optionally computes topographic analysis from input "
-"raster map to a new raster map (possibly with different resolution) using "
-"regularized spline with tension and smoothing."
-msgstr ""
-"Przeprowadza ponowną interpolację i dokonuje analiz topograficznych "
-"wejściowego pliku rastrowego tworząc nowy plik rastrowy (z możliwością "
-"zmiany rozdzielczości) używając metody 'rst' i wygładzania"
+msgid "Reinterpolates and optionally computes topographic analysis from input raster map to a new raster map (possibly with different resolution) using regularized spline with tension and smoothing."
+msgstr "Przeprowadza ponowną interpolację i dokonuje analiz topograficznych wejściowego pliku rastrowego tworząc nowy plik rastrowy (z możliwością zmiany rozdzielczości) używając metody 'rst' i wygładzania"
 
 #: ../raster/r.resamp.rst/main.c:162
 msgid "Desired east-west resolution"
@@ -8709,8 +8274,7 @@
 
 #: ../raster/r.resamp.rst/main.c:322
 msgid "Invalid value for zmult"
-msgstr ""
-"Niedozwolona wartość dla współczynnika przewyższenia wartości-Z ('zmult')"
+msgstr "Niedozwolona wartość dla współczynnika przewyższenia wartości-Z ('zmult')"
 
 #: ../raster/r.resamp.rst/main.c:325
 msgid "Invalid value for overlap"
@@ -8726,9 +8290,7 @@
 
 #: ../raster/r.resamp.rst/main.c:335
 msgid "When using anisotropy both theta and scalex must be specified"
-msgstr ""
-"Podczas użycia anizotropii współczynniki 'theta' i 'scalex' muszą być "
-"określone"
+msgstr "Podczas użycia anizotropii współczynniki 'theta' i 'scalex' muszą być określone"
 
 #: ../raster/r.resamp.rst/main.c:375
 #, fuzzy, c-format
@@ -8741,8 +8303,7 @@
 
 #: ../raster/r.resamp.rst/main.c:389
 msgid "Input map resolution differs from current region resolution!"
-msgstr ""
-"Rozdzielczość mapy wejściowej różni się od rozdzielczości bieżacego regionu!"
+msgstr "Rozdzielczość mapy wejściowej różni się od rozdzielczości bieżacego regionu!"
 
 #: ../raster/r.resamp.rst/main.c:407
 msgid "Processing all selected output files will require"
@@ -8822,12 +8383,8 @@
 
 #: ../raster/r.category/main.c:55
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Manages category values and labels associated with user-specified raster map "
-"layers."
-msgstr ""
-"Wyświetla wartości i etykiety kategorii powiązanych z okreslonymi przez "
-"użytkownika warstwami mapy rastrowej"
+msgid "Manages category values and labels associated with user-specified raster map layers."
+msgstr "Wyświetla wartości i etykiety kategorii powiązanych z okreslonymi przez użytkownika warstwami mapy rastrowej"
 
 #: ../raster/r.category/main.c:68
 #, fuzzy
@@ -8878,15 +8435,12 @@
 
 #: ../raster/r.category/main.c:265
 msgid "The map is floating point! Ignoring cats list, using vals list"
-msgstr ""
-"Mapa posiada wartości zmiennoprzecinkowe! Ignorowanie listy kategorii, "
-"użycie listy wartości"
+msgstr "Mapa posiada wartości zmiennoprzecinkowe! Ignorowanie listy kategorii, użycie listy wartości"
 
 #: ../raster/r.category/main.c:282
 #, fuzzy
 msgid "vals argument is required for floating point map!"
-msgstr ""
-"dla mapy z wartościami zmiennoprzecinkowymi wymagany jest argument wartości!"
+msgstr "dla mapy z wartościami zmiennoprzecinkowymi wymagany jest argument wartości!"
 
 #: ../raster/r.category/cats.c:47
 #, fuzzy, c-format
@@ -8900,12 +8454,8 @@
 
 #: ../raster/r.clump/main.c:50
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Recategorizes data in a raster map by grouping cells that form physically "
-"discrete areas into unique categories."
-msgstr ""
-"Zmienia kategorie danych w mapie rastrowej poprzez grupowanie komórek "
-"rastra, które formują fizycznie wydzielone obszary, na kategorie unikalne."
+msgid "Recategorizes data in a raster map by grouping cells that form physically discrete areas into unique categories."
+msgstr "Zmienia kategorie danych w mapie rastrowej poprzez grupowanie komórek rastra, które formują fizycznie wydzielone obszary, na kategorie unikalne."
 
 #: ../raster/r.clump/main.c:61
 msgid "Title"
@@ -8949,17 +8499,11 @@
 
 #: ../raster/r.out.tiff/main.c:176
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Raster map <%s>> is a floating point map. Fractional values will be rounded "
-"to integer"
-msgstr ""
-"Mapa <%s> w mapsecie <%s> jest mapą o wartościach zmiennoprzecinkowych. "
-"Wartości ułamkowe będą zaokrąglone do całkowitych!"
+msgid "Raster map <%s>> is a floating point map. Fractional values will be rounded to integer"
+msgstr "Mapa <%s> w mapsecie <%s> jest mapą o wartościach zmiennoprzecinkowych. Wartości ułamkowe będą zaokrąglone do całkowitych!"
 
 #: ../raster/r.out.tiff/main.c:182
-msgid ""
-"Color map for palette must have less than 256 colors for the available range "
-"of data"
+msgid "Color map for palette must have less than 256 colors for the available range of data"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.tiff/main.c:196
@@ -8978,9 +8522,7 @@
 msgstr "Nie mozna otworzyć pliku [%s] do odczytu"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:164
-msgid ""
-"Create a raster map from an assemblage of many coordinates using univariate "
-"statistics."
+msgid "Create a raster map from an assemblage of many coordinates using univariate statistics."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:168
@@ -9009,16 +8551,14 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:482
-msgid ""
-"If input is not from a file it is only possible to perform a single pass."
+msgid "If input is not from a file it is only possible to perform a single pass."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:602 ../raster/r.in.xyz/main.c:610
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:1101 ../raster/r.in.xyz/main.c:1109
 #, c-format
 msgid ""
-"Not enough data columns. Incorrect delimiter or column number? Found the "
-"following character(s) in row %lu:\n"
+"Not enough data columns. Incorrect delimiter or column number? Found the following character(s) in row %lu:\n"
 "[%s]"
 msgstr ""
 
@@ -9062,8 +8602,7 @@
 #: ../raster/r.texture/main.c:124
 #, fuzzy
 msgid "The size of moving window (odd and >= 3)"
-msgstr ""
-"Wielkość okna przetwarzanego obrazu (tylko liczba nieparzysta, max: %i)"
+msgstr "Wielkość okna przetwarzanego obrazu (tylko liczba nieparzysta, max: %i)"
 
 #: ../raster/r.texture/main.c:134
 msgid "The distance between two samples (>= 1)"
@@ -9117,15 +8656,11 @@
 
 #: ../raster/r.texture/h_measure.c:123
 #, c-format
-msgid ""
-"Too many categories (found: %i, max: %i). Try to rescale or reclassify the "
-"map"
+msgid "Too many categories (found: %i, max: %i). Try to rescale or reclassify the map"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.surf.random/main.c:40
-msgid ""
-"Produces a raster map of uniform random deviates whose range can be "
-"expressed by the user."
+msgid "Produces a raster map of uniform random deviates whose range can be expressed by the user."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.surf.random/main.c:47
@@ -9180,9 +8715,7 @@
 #: ../raster/r.colors/rules.c:40
 #, c-format
 msgid "Enter rules, \"end\" when done, \"help\" if you need it.\n"
-msgstr ""
-"Wprowadź formuły, \"koniec\" kiedy zakończone, \"pomoc\" jeśli "
-"potrzebujesz.\n"
+msgstr "Wprowadź formuły, \"koniec\" kiedy zakończone, \"pomoc\" jeśli potrzebujesz.\n"
 
 #: ../raster/r.colors/rules.c:49
 #, fuzzy, c-format
@@ -9359,9 +8892,9 @@
 msgstr "-r i -e wzajemnie się wykluczają"
 
 #: ../raster/r.colors/edit_colors.c:182
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s map <%s> not found"
-msgstr "%s <%s> nie znaleziono"
+msgstr "%s mapa <%s> nie odnaleziona"
 
 #: ../raster/r.colors/edit_colors.c:192
 #, fuzzy, c-format
@@ -9380,23 +8913,17 @@
 #: ../raster/r.colors/edit_colors.c:233
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Color table 'random' is not supported for floating point %s map"
-msgstr ""
-"Nie można utworzyć tablicy kolorów przypadkowych dla map z danymi "
-"zmiennoprzecinkowymi"
+msgstr "Nie można utworzyć tablicy kolorów przypadkowych dla map z danymi zmiennoprzecinkowymi"
 
 #: ../raster/r.colors/edit_colors.c:237
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Color table 'grey.eq' is not supported for floating point %s map"
-msgstr ""
-"Nie można utworzyć palety kolorów szarości (grey.eq) dla mapy z danymi "
-"zmiennoprzecinkowymi"
+msgstr "Nie można utworzyć palety kolorów szarości (grey.eq) dla mapy z danymi zmiennoprzecinkowymi"
 
 #: ../raster/r.colors/edit_colors.c:243
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Color table 'grey.log' is not supported for floating point %s map"
-msgstr ""
-"Nie można utworzyć palety kolorów szarości (grey.eq) dla mapy z danymi "
-"zmiennoprzecinkowymi"
+msgstr "Nie można utworzyć palety kolorów szarości (grey.eq) dla mapy z danymi zmiennoprzecinkowymi"
 
 #: ../raster/r.colors/edit_colors.c:251
 #, fuzzy, c-format
@@ -9502,14 +9029,11 @@
 msgstr "oblicza statystyki z mapy rastrowej GRASS"
 
 #: ../raster/r.li/r.li.patchnum/main.c:35
-msgid ""
-"Calculates patch number index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm."
+msgid "Calculates patch number index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.li/r.li.mps/mps.c:39
-msgid ""
-"Calculates mean patch size index on a raster map, using a 4 neighbour "
-"algorithm"
+msgid "Calculates mean patch size index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.li/r.li.pielou/pielou.c:57
@@ -9527,8 +9051,7 @@
 msgstr "Wyświetl"
 
 #: ../raster/r.li/r.li.edgedensity/edgedensity.c:38
-msgid ""
-"Calculates edge density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
+msgid "Calculates edge density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.li/r.li.cwed/cwed.c:45
@@ -9555,8 +9078,7 @@
 msgstr "Oblicza shape index z mapy rastrowej GRASS"
 
 #: ../raster/r.li/r.li.patchdensity/main.c:34
-msgid ""
-"Calculates patch density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
+msgid "Calculates patch density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.li/r.li.simpson/simpson.c:38
@@ -9724,9 +9246,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:202
-msgid ""
-"In the form of \"META-TAG=VALUE\", separate multiple entries with a comma. "
-"Not supported by all output format drivers."
+msgid "In the form of \"META-TAG=VALUE\", separate multiple entries with a comma. Not supported by all output format drivers."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:212
@@ -9750,9 +9270,7 @@
 
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:266
 #, c-format
-msgid ""
-"Driver <%s> does not support direct writing. Using MEM driver for "
-"intermediate dataset."
+msgid "Driver <%s> does not support direct writing. Using MEM driver for intermediate dataset."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:271
@@ -9780,23 +9298,17 @@
 
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:434
 #, c-format
-msgid ""
-"Precision loss: Raster map <%s> of type %s to be exported as %s. This can be "
-"avoided by using %s."
+msgid "Precision loss: Raster map <%s> of type %s to be exported as %s. This can be avoided by using %s."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:445
 #, c-format
-msgid ""
-"Precision loss: The range of <%s> can not be accurately preserved with GDAL "
-"datatype Float32. This can be avoided by exporting to Int32 or Float64."
+msgid "Precision loss: The range of <%s> can not be accurately preserved with GDAL datatype Float32. This can be avoided by exporting to Int32 or Float64."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:453
 #, c-format
-msgid ""
-"Precision loss: Float32 can not preserve the DCELL precision of raster <%s>. "
-"This can be avoided by using Float64"
+msgid "Precision loss: Float32 can not preserve the DCELL precision of raster <%s>. This can be avoided by using Float64"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:462 ../raster/r.out.gdal/main.c:505
@@ -9903,10 +9415,7 @@
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:743 ../raster/r.out.gdal/main.c:756
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:771
 #, c-format
-msgid ""
-"Mismatch between metadata nodata value and actual nodata value in exported "
-"raster: specified nodata value %g gets converted to %d by selected GDAL "
-"datatype."
+msgid "Mismatch between metadata nodata value and actual nodata value in exported raster: specified nodata value %g gets converted to %d by selected GDAL datatype."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:719 ../raster/r.out.gdal/main.c:746
@@ -9922,10 +9431,7 @@
 
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:785
 #, c-format
-msgid ""
-"Mismatch between metadata nodata value and actual nodata value in exported "
-"raster: specified nodata value %g gets converted to %g by selected GDAL "
-"datatype."
+msgid "Mismatch between metadata nodata value and actual nodata value in exported raster: specified nodata value %g gets converted to %g by selected GDAL datatype."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:788
@@ -9940,32 +9446,22 @@
 
 #: ../raster/r.out.gdal/export_band.c:171
 #, c-format
-msgid ""
-"Input raster map contains cells with NULL-value (no-data). The value %d will "
-"be used to represent no-data values in the input map. You can specify a "
-"nodata value with the %s option."
+msgid "Input raster map contains cells with NULL-value (no-data). The value %d will be used to represent no-data values in the input map. You can specify a nodata value with the %s option."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.gdal/export_band.c:176
 #, c-format
-msgid ""
-"Input raster map contains cells with NULL-value (no-data). The value %g will "
-"be used to represent no-data values in the input map. You can specify a "
-"nodata value with the %s option."
+msgid "Input raster map contains cells with NULL-value (no-data). The value %g will be used to represent no-data values in the input map. You can specify a nodata value with the %s option."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.gdal/export_band.c:186
 #, c-format
-msgid ""
-"The default nodata value is present in rasterband <%s> and would lead to "
-"data loss. Please specify a custom nodata value with the %s parameter."
+msgid "The default nodata value is present in rasterband <%s> and would lead to data loss. Please specify a custom nodata value with the %s parameter."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.gdal/export_band.c:193
 #, c-format
-msgid ""
-"The user given nodata value %g is present in rasterband <%s> and would lead "
-"to data loss. Please specify a different nodata value with the %s parameter."
+msgid "The user given nodata value %g is present in rasterband <%s> and would lead to data loss. Please specify a different nodata value with the %s parameter."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.out.gdal/export_band.c:235
@@ -10006,9 +9502,8 @@
 
 #: ../raster/r.null/main.c:73 ../raster/r.null/main.c:81
 #: ../general/g.proj/main.c:178
-#, fuzzy
 msgid "Modify"
-msgstr "Wratości metryczne"
+msgstr ""
 
 #: ../raster/r.null/main.c:85
 msgid "Only do the work if the map is floating-point"
@@ -10037,9 +9532,7 @@
 
 #: ../raster/r.null/main.c:125
 #, c-format
-msgid ""
-"Raster map <%s> is a reclass of map <%s@%s>. Consider to generate a copy "
-"with r.mapcalc. Exiting."
+msgid "Raster map <%s> is a reclass of map <%s@%s>. Consider to generate a copy with r.mapcalc. Exiting."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.null/main.c:131
@@ -10104,9 +9597,7 @@
 
 #: ../raster/r.grow/main.c:124 ../locale/scriptstrings/r.grow_to_translate.c:1
 msgid "Generates a raster map layer with contiguous areas grown by one cell."
-msgstr ""
-"Tworzy warstwę mapy rastrowej z ciągłymi obszarami powiększonymi o jedną "
-"komórkę."
+msgstr "Tworzy warstwę mapy rastrowej z ciągłymi obszarami powiększonymi o jedną komórkę."
 
 #: ../raster/r.grow/main.c:135 ../locale/scriptstrings/r.grow_to_translate.c:4
 msgid "Radius of buffer in raster cells"
@@ -10409,9 +9900,7 @@
 #: ../raster/r.grow.distance/main.c:152
 #, fuzzy
 msgid "Generates a raster map of distance to features in input raster map."
-msgstr ""
-"Tworzy warstwę mapy rastrowej z ciągłymi obszarami powiększonymi o jedną "
-"komórkę"
+msgstr "Tworzy warstwę mapy rastrowej z ciągłymi obszarami powiększonymi o jedną komórkę"
 
 #: ../raster/r.grow.distance/main.c:159
 #, fuzzy
@@ -10524,14 +10013,11 @@
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:118
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Calculates cast shadow areas from sun position and elevation raster map."
+msgid "Calculates cast shadow areas from sun position and elevation raster map."
 msgstr "Oblicza standard deviation of patch area a raster map"
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:119
-msgid ""
-"Either exact sun position (A) is specified, or date/time to calculate the "
-"sun position (B) by r.sunmask itself."
+msgid "Either exact sun position (A) is specified, or date/time to calculate the sun position (B) by r.sunmask itself."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:133
@@ -10638,9 +10124,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:279
-msgid ""
-"Neither sun position nor east/north, date/time/timezone definition are "
-"complete"
+msgid "Neither sun position nor east/north, date/time/timezone definition are complete"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:283
@@ -10649,9 +10133,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:288
-msgid ""
-"Using user defined sun azimuth, altitude settings (ignoring eventual other "
-"values)"
+msgid "Using user defined sun azimuth, altitude settings (ignoring eventual other values)"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.sunmask/main.c:396
@@ -10792,16 +10274,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.sunmask/g_solposition.c:66
-msgid ""
-"Unable to calculate sun position in un-projected locations. Specify "
-"sunposition directly."
+msgid "Unable to calculate sun position in un-projected locations. Specify sunposition directly."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.sunmask/g_solposition.c:88
 #, c-format
-msgid ""
-"Specified point %f, %f outside of current region, is that intended? Anyway, "
-"it will be used."
+msgid "Specified point %f, %f outside of current region, is that intended? Anyway, it will be used."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.sunmask/g_solposition.c:98
@@ -10919,9 +10397,7 @@
 # wycienia?
 #: ../raster/r.thin/main.c:59
 msgid "Thins non-zero cells that denote linear features in a raster map layer."
-msgstr ""
-"Wycienia niezerowe komórki rastra, które tworzą struktury liniowe na mapach "
-"rastrowych"
+msgstr "Wycienia niezerowe komórki rastra, które tworzą struktury liniowe na mapach rastrowych"
 
 #: ../raster/r.thin/main.c:71
 msgid "Maximal number of iterations"
@@ -10999,12 +10475,8 @@
 
 #: ../raster/r.reclass/main.c:54
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Creates a new raster map whose category values are based upon a "
-"reclassification of the categories in an existing raster map."
-msgstr ""
-"Tworzy nową warstwę mapy, której kategorie są oparte na reklasyfikacji "
-"kategorii z istniejącej warstwy mapy rastrowej."
+msgid "Creates a new raster map whose category values are based upon a reclassification of the categories in an existing raster map."
+msgstr "Tworzy nową warstwę mapy, której kategorie są oparte na reklasyfikacji kategorii z istniejącej warstwy mapy rastrowej."
 
 #: ../raster/r.reclass/main.c:59
 #, fuzzy
@@ -11036,9 +10508,7 @@
 #: ../raster/r.reclass/main.c:103
 #, c-format
 msgid "Enter rule(s), \"end\" when done, \"help\" if you need it\n"
-msgstr ""
-"Wprowadź reguły, \"end\" kiedy zakończysz, \"help\" jeśli potrzebujesz "
-"pomocy\n"
+msgstr "Wprowadź reguły, \"end\" kiedy zakończysz, \"help\" jeśli potrzebujesz pomocy\n"
 
 #: ../raster/r.reclass/main.c:105
 #, fuzzy, c-format
@@ -11207,9 +10677,7 @@
 msgstr "Wyświetl listę wspieranych formatów wyjściowych"
 
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:131
-msgid ""
-"Raster is not CELL, '-v' flag ignored, raster values will be written to the "
-"table."
+msgid "Raster is not CELL, '-v' flag ignored, raster values will be written to the table."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:209 ../vector/v.in.sites/main.c:172
@@ -11292,12 +10760,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.kappa/main.c:71
-msgid ""
-"Calculate error matrix and kappa parameter for accuracy assessment of "
-"classification result."
-msgstr ""
-"Oblicza matrycę błędów i parametru kappa dla oszacowania dokładności wyników "
-"klasyfikacji"
+msgid "Calculate error matrix and kappa parameter for accuracy assessment of classification result."
+msgstr "Oblicza matrycę błędów i parametru kappa dla oszacowania dokładności wyników klasyfikacji"
 
 #: ../raster/r.kappa/main.c:77
 msgid "Name of raster map containing classification result"
@@ -11309,8 +10773,7 @@
 
 #: ../raster/r.kappa/main.c:87
 msgid "Name for output file containing error matrix and kappa"
-msgstr ""
-"Nazwa wyjściowego pliku zawierającego matrycę błędów i współczynnika kappa"
+msgstr "Nazwa wyjściowego pliku zawierającego matrycę błędów i współczynnika kappa"
 
 #: ../raster/r.kappa/main.c:93
 msgid "Title for error matrix and kappa"
@@ -11354,9 +10817,7 @@
 
 #: ../raster/r.coin/main.c:69
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Tabulates the mutual occurrence (coincidence) of categories for two raster "
-"map layers."
+msgid "Tabulates the mutual occurrence (coincidence) of categories for two raster map layers."
 msgstr "Przeskalowanie zakresu wartości kategorii w warstwie mapy rastrowej."
 
 #: ../raster/r.coin/main.c:77
@@ -11372,9 +10833,7 @@
 msgstr "Jednostki pomiaru"
 
 #: ../raster/r.coin/main.c:92
-msgid ""
-"c(ells), p(ercent), x(percent of category [column]), y(percent of category "
-"[row]), a(cres), h(ectares), k(square kilometers), m(square miles)"
+msgid "c(ells), p(ercent), x(percent of category [column]), y(percent of category [row]), a(cres), h(ectares), k(square kilometers), m(square miles)"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.coin/main.c:99
@@ -11411,12 +10870,8 @@
 
 #: ../raster/r.digit/main.c:46
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Interactive tool used to draw and save vector features on a graphics monitor "
-"using a pointing device (mouse) and save to a raster map."
-msgstr ""
-"Interaktywne narzędzie do rysowania i zapisywania obiektów wektorowych na "
-"monitorze graficznym (przy użyciu myszki)."
+msgid "Interactive tool used to draw and save vector features on a graphics monitor using a pointing device (mouse) and save to a raster map."
+msgstr "Interaktywne narzędzie do rysowania i zapisywania obiektów wektorowych na monitorze graficznym (przy użyciu myszki)."
 
 #: ../raster/r.digit/main.c:55
 msgid "Display commands to be used for canvas backdrop (separated by ';')"
@@ -11517,14 +10972,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.horizon/main.c:182
-msgid ""
-"Computes horizon angle height from a digital elevation model. The module has "
-"two different modes of operation: 1. Computes the entire horizon around a "
-"single point whose coordinates are given with the 'coord' option. The "
-"horizon height (in radians). 2. Computes one or more raster maps of the "
-"horizon height in a single direction. The input for this is the angle (in "
-"degrees), which is measured counterclockwise with east=0, north=90 etc. The "
-"output is the horizon height in radians."
+msgid "Computes horizon angle height from a digital elevation model. The module has two different modes of operation: 1. Computes the entire horizon around a single point whose coordinates are given with the 'coord' option. The horizon height (in radians). 2. Computes one or more raster maps of the horizon height in a single direction. The input for this is the angle (in degrees), which is measured counterclockwise with east=0, north=90 etc. The output is the horizon height in radians."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.horizon/main.c:205
@@ -11532,33 +10980,23 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.horizon/main.c:221
-msgid ""
-"For horizon rasters, read from the DEM an extra buffer around the present "
-"region"
+msgid "For horizon rasters, read from the DEM an extra buffer around the present region"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.horizon/main.c:229
-msgid ""
-"For horizon rasters, read from the DEM an extra buffer eastward the present "
-"region"
+msgid "For horizon rasters, read from the DEM an extra buffer eastward the present region"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.horizon/main.c:237
-msgid ""
-"For horizon rasters, read from the DEM an extra buffer westward the present "
-"region"
+msgid "For horizon rasters, read from the DEM an extra buffer westward the present region"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.horizon/main.c:245
-msgid ""
-"For horizon rasters, read from the DEM an extra buffer northward the present "
-"region"
+msgid "For horizon rasters, read from the DEM an extra buffer northward the present region"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.horizon/main.c:253
-msgid ""
-"For horizon rasters, read from the DEM an extra buffer southward the present "
-"region"
+msgid "For horizon rasters, read from the DEM an extra buffer southward the present region"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.horizon/main.c:261
@@ -11633,12 +11071,8 @@
 msgstr "nie można odczytać pliku zakresu rozpiętości danych"
 
 #: ../raster/r.horizon/main.c:471
-msgid ""
-"Can't get projection info of current location: please set latitude via 'lat' "
-"or 'latin' option!"
-msgstr ""
-"Nie można pobrać informacji o projekcji bieżącej lokacji: proszę ustawić "
-"szerokość geogr. poprzez opcję 'lat' lub 'latin'!"
+msgid "Can't get projection info of current location: please set latitude via 'lat' or 'latin' option!"
+msgstr "Nie można pobrać informacji o projekcji bieżącej lokacji: proszę ustawić szerokość geogr. poprzez opcję 'lat' lub 'latin'!"
 
 #: ../raster/r.horizon/main.c:594 ../raster/r.in.ascii/main.c:195
 #: ../raster/r.in.arc/main.c:135
@@ -11741,9 +11175,7 @@
 #: ../raster/r.external/main.c:60
 #, fuzzy
 msgid "Links GDAL supported raster data as a pseudo GRASS raster map."
-msgstr ""
-"Tworzy link rastrowych plików wspieranych przez GDAL do binarnej mapy "
-"rastrowej."
+msgstr "Tworzy link rastrowych plików wspieranych przez GDAL do binarnej mapy rastrowej."
 
 #: ../raster/r.external/main.c:63
 #, fuzzy
@@ -11799,8 +11231,7 @@
 #: ../raster/r.external/proj.c:107
 msgid ""
 "\n"
-"You can use the -o flag to r.external to override this check and use the "
-"location definition for the dataset.\n"
+"You can use the -o flag to r.external to override this check and use the location definition for the dataset.\n"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.external/list.c:22
@@ -11809,9 +11240,7 @@
 msgstr "Obsługiwane formaty:\n"
 
 #: ../raster/r.external/window.c:23
-msgid ""
-"Input raster map is rotated - cannot import. You may use 'gdalwarp' to "
-"transform the map to North-up."
+msgid "Input raster map is rotated - cannot import. You may use 'gdalwarp' to transform the map to North-up."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.external/window.c:26
@@ -11855,9 +11284,7 @@
 #: ../raster/r.recode/main.c:74
 #, fuzzy
 msgid "Force output to 'double' raster map type (DCELL)"
-msgstr ""
-"Wymuś zapisanie wyjściowego rastra z wartościami typu 'podwójna "
-"precyzja' (double precision DCELL)"
+msgstr "Wymuś zapisanie wyjściowego rastra z wartościami typu 'podwójna precyzja' (double precision DCELL)"
 
 #: ../raster/r.recode/main.c:95
 #, c-format
@@ -11925,9 +11352,7 @@
 msgstr "Zbiór danych; Siła dźwięku"
 
 #: ../raster/r.volume/main.c:61
-msgid ""
-"Calculates the volume of data \"clumps\", and (optionally) produces a GRASS "
-"vector points map containing the calculated centroids of these clumps."
+msgid "Calculates the volume of data \"clumps\", and (optionally) produces a GRASS vector points map containing the calculated centroids of these clumps."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.volume/main.c:67
@@ -11956,8 +11381,7 @@
 
 #: ../raster/r.distance/main.c:41
 msgid "Locates the closest points between objects in two raster maps."
-msgstr ""
-"Lokalizuje najbliższe punkty pomiędzy obiektami na dwóch mapach rastrowych."
+msgstr "Lokalizuje najbliższe punkty pomiędzy obiektami na dwóch mapach rastrowych."
 
 #: ../raster/r.distance/edges.c:46
 #, c-format
@@ -11990,8 +11414,7 @@
 msgstr "Przetwarzanie linii..."
 
 #: ../raster/r.carve/enforce_ds.c:174
-msgid ""
-"Vect runs out of region and re-enters - this case is not yet implemented."
+msgid "Vect runs out of region and re-enters - this case is not yet implemented."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.carve/main.c:76
@@ -11999,9 +11422,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.carve/main.c:77
-msgid ""
-"Takes vector stream data, transforms it to raster and subtracts depth from "
-"the output DEM."
+msgid "Takes vector stream data, transforms it to raster and subtracts depth from the output DEM."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.carve/main.c:82
@@ -12053,13 +11474,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.mode/main.c:58
-msgid ""
-"Finds the mode of values in a cover map within areas assigned the same "
-"category value in a user-specified base map."
-msgstr ""
-"Znajduje 'the mode values' w wierzchniej mapie wewnątrz obszarów oznaczonych "
-"tymi samymi wartościami kategorii w okraeślonej przez użytkownika mapie "
-"bazowej"
+msgid "Finds the mode of values in a cover map within areas assigned the same category value in a user-specified base map."
+msgstr "Znajduje 'the mode values' w wierzchniej mapie wewnątrz obszarów oznaczonych tymi samymi wartościami kategorii w okraeślonej przez użytkownika mapie bazowej"
 
 #: ../raster/r.mode/main.c:64
 msgid "Base map to be reclassified"
@@ -12098,9 +11514,7 @@
 
 #: ../raster/r.report/parse.c:47
 #, fuzzy
-msgid ""
-"mi;miles;me;meters;k;kilometers;a;acres;h;hectares;c;cell counts;p;percent "
-"cover"
+msgid "mi;miles;me;meters;k;kilometers;a;acres;h;hectares;c;cell counts;p;percent cover"
 msgstr "mile,metry,kilometry,akry,hektary,liczba komórek, procent pokrycia"
 
 #: ../raster/r.report/parse.c:50 ../raster/r.report/parse.c:86
@@ -12199,8 +11613,7 @@
 
 #: ../raster/r.composite/main.c:75
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map."
+msgid "Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map."
 msgstr "Łączy warstwy red, green i blue mapy w jedną złożoną warstwę mapy. "
 
 #: ../raster/r.composite/main.c:101
@@ -12234,9 +11647,7 @@
 msgstr "Tworzy tabelę kolorów dla wyjściowej mapy rastrowej..."
 
 #: ../raster/r.spreadpath/main.c:93
-msgid ""
-"Recursively traces the least cost path backwards to cells from which the "
-"cumulative cost was determined."
+msgid "Recursively traces the least cost path backwards to cells from which the cumulative cost was determined."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.spreadpath/main.c:102
@@ -12294,9 +11705,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.flow/main.c:425
-msgid ""
-"Computes flowlines, flowpath lengths, and flowaccumulation (contributing "
-"areas) from a elevation raster map."
+msgid "Computes flowlines, flowpath lengths, and flowaccumulation (contributing areas) from a elevation raster map."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.flow/main.c:434
@@ -12351,12 +11760,8 @@
 
 #: ../raster/r.flow/main.c:550
 #, fuzzy
-msgid ""
-"lat/long projection not supported by r.flow. Please use 'r.watershed' for "
-"calculating flow accumulation."
-msgstr ""
-"bazy danych o współrzędnych geograficznych nie są obsługiwane przez r.flow. "
-"Proszę użyć 'r.watershed' dla obliczenia akumulacji spływów."
+msgid "lat/long projection not supported by r.flow. Please use 'r.watershed' for calculating flow accumulation."
+msgstr "bazy danych o współrzędnych geograficznych nie są obsługiwane przez r.flow. Proszę użyć 'r.watershed' dla obliczenia akumulacji spływów."
 
 #: ../raster/r.flow/io.c:85
 msgid "Reading input files: elevation"
@@ -12365,8 +11770,7 @@
 #: ../raster/r.flow/io.c:89
 #, fuzzy
 msgid "Elevation file's resolution differs from current region resolution"
-msgstr ""
-"Rozdzielczość mapy wejściowej różni się od rozdzielczości bieżacego regionu!"
+msgstr "Rozdzielczość mapy wejściowej różni się od rozdzielczości bieżacego regionu!"
 
 #: ../raster/r.flow/io.c:101
 msgid "Reading input files: aspect"
@@ -12375,8 +11779,7 @@
 #: ../raster/r.flow/io.c:104
 #, fuzzy
 msgid "Resolution of aspect file differs from current region resolution"
-msgstr ""
-"Rozdzielczość mapy wejściowej różni się od rozdzielczości bieżacego regionu!"
+msgstr "Rozdzielczość mapy wejściowej różni się od rozdzielczości bieżacego regionu!"
 
 #: ../raster/r.flow/io.c:118
 msgid "Reading input files: barrier"
@@ -12493,8 +11896,7 @@
 msgstr "Konwertuje tekstowy plik rastrowy ASCII do binarnej mapy rastrowej."
 
 #: ../raster/r.in.ascii/main.c:77
-msgid ""
-"ASCII raster file to be imported. If not given reads from standard input"
+msgid "ASCII raster file to be imported. If not given reads from standard input"
 msgstr "Plik ASCII do importu. Jeśli brak czyta standardowe wejście"
 
 #: ../raster/r.in.ascii/main.c:95 ../raster/r.in.arc/main.c:95
@@ -12520,9 +11922,7 @@
 
 #: ../raster/r.in.ascii/main.c:120
 msgid "SURFER (Golden Software) ASCII file will be imported"
-msgstr ""
-"Plik (GRID) ascii w formacie programu SURFER (Golden Sftware) zostanie "
-"zaimportowany"
+msgstr "Plik (GRID) ascii w formacie programu SURFER (Golden Sftware) zostanie zaimportowany"
 
 #: ../raster/r.in.ascii/main.c:138
 #, c-format
@@ -12713,11 +12113,7 @@
 msgstr "Oblicz statystyki obszarów warstw map rastrowych."
 
 #: ../raster/r.ros/main.c:215
-msgid ""
-"Generates three, or four raster map layers showing 1) the base "
-"(perpendicular) rate of spread (ROS), 2) the maximum (forward) ROS, 3) the "
-"direction of the maximum ROS, and optionally 4) the maximum potential "
-"spotting distance."
+msgid "Generates three, or four raster map layers showing 1) the base (perpendicular) rate of spread (ROS), 2) the maximum (forward) ROS, 3) the direction of the maximum ROS, and optionally 4) the maximum potential spotting distance."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.ros/main.c:222
@@ -12770,23 +12166,17 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.ros/main.c:296
-msgid ""
-"No dead fuel moisture is given. At least one of the 1-h, 10-h, 100-h "
-"moisture layers is required."
+msgid "No dead fuel moisture is given. At least one of the 1-h, 10-h, 100-h moisture layers is required."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.ros/main.c:320
 #, c-format
-msgid ""
-"A wind direction layer should be given if the wind velocity layer <%s> has "
-"been given"
+msgid "A wind direction layer should be given if the wind velocity layer <%s> has been given"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.ros/main.c:325
 #, c-format
-msgid ""
-"A wind velocity layer should be given if the wind direction layer <%s> has "
-"been given"
+msgid "A wind velocity layer should be given if the wind direction layer <%s> has been given"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.ros/main.c:339
@@ -12817,8 +12207,7 @@
 #: ../raster/r.topidx/main.c:42
 #, fuzzy
 msgid "Creates topographic index map from elevation raster map."
-msgstr ""
-"Konwertuje plastry mapy rastrowej 2D do jednej rastrowej mapy objętości 3D"
+msgstr "Konwertuje plastry mapy rastrowej 2D do jednej rastrowej mapy objętości 3D"
 
 #: ../raster/r.topidx/topidx.c:42 ../imagery/i.landsat.toar/main.c:468
 #, fuzzy
@@ -12832,10 +12221,7 @@
 
 #: ../raster/r.topidx/file_io.c:30
 #, c-format
-msgid ""
-"Current region resolution [%.2fx%.2f] lower than input map resolution [%.2fx"
-"%.2f]! Needs to be at least identical or the current region resolution lower "
-"than the input map resolution"
+msgid "Current region resolution [%.2fx%.2f] lower than input map resolution [%.2fx%.2f]! Needs to be at least identical or the current region resolution lower than the input map resolution"
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.topidx/file_io.c:78
@@ -12856,9 +12242,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.regression.line/main.c:61
-msgid ""
-"ASCII file for storing regression coefficients (output to screen if file not "
-"specified)."
+msgid "ASCII file for storing regression coefficients (output to screen if file not specified)."
 msgstr ""
 
 #: ../raster/r.regression.line/main.c:65 ../general/g.region/main.c:141
@@ -13082,13 +12466,8 @@
 
 #: ../raster/r.param.scale/interface.c:57
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Uses a multi-scale approach by taking fitting quadratic parameters to any "
-"size window (via least squares)."
-msgstr ""
-"Wydobywa parametry terenu z DEM'a. Używa wieloskalowego podejścia poprzez "
-"zastosowanie dopasowania kwadratu parametrów do okna dowolnego rozmiaru "
-"(przez najmniejsze kwadraty)"
+msgid "Uses a multi-scale approach by taking fitting quadratic parameters to any size window (via least squares)."
+msgstr "Wydobywa parametry terenu z DEM'a. Używa wieloskalowego podejścia poprzez zastosowanie dopasowania kwadratu parametrów do okna dowolnego rozmiaru (przez najmniejsze kwadraty)"
 
 #: ../raster/r.param.scale/interface.c:75
 msgid "Output raster layer containing morphometric parameter"
@@ -13096,8 +12475,7 @@
 
 #: ../raster/r.param.scale/interface.c:79
 msgid "Slope tolerance that defines a 'flat' surface (degrees)"
-msgstr ""
-"Wielkość tolerancji dla stoku która definiuje powierzchnię płaską (stopnie)"
+msgstr "Wielkość tolerancji dla stoku która definiuje powierzchnię płaską (stopnie)"
 
 #: ../raster/r.param.scale/interface.c:86
 msgid "Curvature tolerance that defines 'planar' surface"
@@ -13106,8 +12484,7 @@
 #: ../raster/r.param.scale/interface.c:91
 #, c-format
 msgid "Size of processing window (odd number only, max: %i)"
-msgstr ""
-"Wielkość okna przetwarzanego obrazu (tylko liczba nieparzysta, max: %i)"
+msgstr "Wielkość okna przetwarzanego obrazu (tylko liczba nieparzysta, max: %i)"
 
 #: ../raster/r.param.scale/interface.c:101
 msgid "Morphometric parameter in 'size' window to calculate"
@@ -13132,10 +12509,8 @@
 
 #: ../raster/r.in.arc/main.c:63
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Converts an ESRI ARC/INFO ascii raster file (GRID) into a GRASS raster map."
-msgstr ""
-"Konwertuje ESRI ARC/INFO ascii rastr (GRID) na (binarną) mapę rastrową."
+msgid "Converts an ESRI ARC/INFO ascii raster file (GRID) into a GRASS raster map."
+msgstr "Konwertuje ESRI ARC/INFO ascii rastr (GRID) na (binarną) mapę rastrową."
 
 #: ../raster/r.in.arc/main.c:70
 #, fuzzy
@@ -13179,19 +12554,12 @@
 msgstr "Aktualizowanie liczby kategorii dla [%s]..."
 
 #: ../raster/r.neighbors/main.c:121
-msgid ""
-"Makes each cell category value a function of the category values assigned to "
-"the cells around it, and stores new cell values in an output raster map "
-"layer."
-msgstr ""
-"Czyni wartość kategorii każdej komórki rastra funkcją wartości kategorii "
-"przypisanych do komórek dookoła niej, i zachowuje nową wartość komórki w "
-"wyjściowej wastwie mapy rastrowej"
+msgid "Makes each cell category value a function of the category values assigned to the cells around it, and stores new cell values in an output raster map layer."
+msgstr "Czyni wartość kategorii każdej komórki rastra funkcją wartości kategorii przypisanych do komórek dookoła niej, i zachowuje nową wartość komórki w wyjściowej wastwie mapy rastrowej"
 
 #: ../raster/r.neighbors/main.c:131
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Name of an input raster map to select the cells which should be processed"
+msgid "Name of an input raster map to select the cells which should be processed"
 msgstr "Mapa rastrowa do przechowywania wyników odrzuconych wartości progowych"
 
 #: ../raster/r.neighbors/main.c:149 ../vector/v.neighbors/main.c:69
@@ -13453,18 +12821,12 @@
 #: ../general/g.proj/input.c:254
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Could not read georeferenced file %s using either OGR nor GDAL"
-msgstr ""
-"Nie można odczytać pliku referencyjnego %s przy użyciu zarówno sterownika "
-"GDAL jak i OGR"
+msgstr "Nie można odczytać pliku referencyjnego %s przy użyciu zarówno sterownika GDAL jak i OGR"
 
 #: ../general/g.proj/input.c:259
 #, c-format
-msgid ""
-"Read of file %s was successful, but it did not contain projection "
-"information. 'XY (unprojected)' will be used"
-msgstr ""
-"Odczyt pliku %s powiódł się, ale plik nie zawierał informacji o projekcji. "
-"'układ XY (nieprojekcyjny)' zostanie użyty"
+msgid "Read of file %s was successful, but it did not contain projection information. 'XY (unprojected)' will be used"
+msgstr "Odczyt pliku %s powiódł się, ale plik nie zawierał informacji o projekcji. 'układ XY (nieprojekcyjny)' zostanie użyty"
 
 #: ../general/g.proj/main.c:64
 #, fuzzy
@@ -13473,9 +12835,7 @@
 
 #: ../general/g.proj/main.c:67
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Prints and manipulates GRASS projection information files (in various co-"
-"ordinate system descriptions)."
+msgid "Prints and manipulates GRASS projection information files (in various co-ordinate system descriptions)."
 msgstr "Wyświetla i manipuluje plikami informacji o projekcjach GRASS-a."
 
 #: ../general/g.proj/main.c:70
@@ -13499,19 +12859,15 @@
 
 #: ../general/g.proj/main.c:92
 msgid "Verify datum information and print transformation parameters"
-msgstr ""
-"Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry "
-"transformacji"
+msgstr "Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry transformacji"
 
 #: ../general/g.proj/main.c:98
 msgid "Print projection information in PROJ.4 format"
 msgstr "Wyświetl informacje o projekcji w formacie PROJ.4"
 
 #: ../general/g.proj/main.c:104
-msgid ""
-"Print 'flat' output with no linebreaks (applies to WKT and PROJ.4 output)"
-msgstr ""
-"Wyświetl 'płasko' bez separatorów liniowych (zastosowanie do WKT i PROJ.4)"
+msgid "Print 'flat' output with no linebreaks (applies to WKT and PROJ.4 output)"
+msgstr "Wyświetl 'płasko' bez separatorów liniowych (zastosowanie do WKT i PROJ.4)"
 
 #: ../general/g.proj/main.c:114
 msgid "Print projection information in WKT format"
@@ -13530,8 +12886,7 @@
 #: ../general/g.proj/main.c:128
 #, fuzzy
 msgid "Name of georeferenced data file to read projection information from"
-msgstr ""
-"Plik danych referencyjnych z którego ma być odczytana informacja o projekcji"
+msgstr "Plik danych referencyjnych z którego ma być odczytana informacja o projekcji"
 
 #: ../general/g.proj/main.c:137
 #, fuzzy
@@ -13560,18 +12915,14 @@
 #: ../general/g.proj/main.c:166
 #, fuzzy
 msgid "Index number of datum transform parameters"
-msgstr ""
-"Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry "
-"transformacji"
+msgstr "Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry transformacji"
 
 #: ../general/g.proj/main.c:167
 msgid "\"0\" for unspecified or \"-1\" to list and exit"
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.proj/main.c:173
-msgid ""
-"Force override of datum transformation information in input co-ordinate "
-"system"
+msgid "Force override of datum transformation information in input co-ordinate system"
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.proj/main.c:179
@@ -13632,16 +12983,11 @@
 
 #: ../general/g.proj/create.c:36
 #, c-format
-msgid ""
-"You must select the PERMANENT mapset before updating the current location's "
-"projection (current mapset is <%s>)."
+msgid "You must select the PERMANENT mapset before updating the current location's projection (current mapset is <%s>)."
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.proj/create.c:62
-msgid ""
-"Default region was updated to the new projection, but if you have multiple "
-"mapsets `g.region -d` should be run in each to update the region from the "
-"default"
+msgid "Default region was updated to the new projection, but if you have multiple mapsets `g.region -d` should be run in each to update the region from the default"
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.proj/create.c:66
@@ -13750,8 +13096,7 @@
 msgstr "Wyjściowy plik PostScript"
 
 #: ../general/g.message/main.c:36
-msgid ""
-"Prints a message, warning, progress info, or fatal error in the GRASS way."
+msgid "Prints a message, warning, progress info, or fatal error in the GRASS way."
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.message/main.c:38
@@ -13933,9 +13278,7 @@
 #: ../general/g.setproj/main.c:217
 #, fuzzy
 msgid "Do you wish to change the datum (or datum transformation parameters)?"
-msgstr ""
-"Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry "
-"transformacji"
+msgstr "Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry transformacji"
 
 #: ../general/g.setproj/main.c:225
 #, fuzzy
@@ -13990,10 +13333,7 @@
 msgstr "Informacje o odwzorowaniu nie zostaną zaktualizowane."
 
 #: ../general/g.setproj/main.c:456
-msgid ""
-"But if you change zone, all the existing data will be interpreted by "
-"projection software. GRASS will not automatically re-project or even change "
-"the headers for existing maps."
+msgid "But if you change zone, all the existing data will be interpreted by projection software. GRASS will not automatically re-project or even change the headers for existing maps."
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.setproj/main.c:461
@@ -14119,8 +13459,7 @@
 msgstr "Zmień bieżący mapset."
 
 #: ../general/g.mapset/main.c:52
-msgid ""
-"Optionally create new mapset or list available mapsets in given location."
+msgid "Optionally create new mapset or list available mapsets in given location."
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mapset/main.c:56
@@ -14176,9 +13515,7 @@
 
 #: ../general/g.mapset/main.c:190
 #, c-format
-msgid ""
-"<%s> is currently running GRASS in selected mapset or lock file cannot be "
-"checked"
+msgid "<%s> is currently running GRASS in selected mapset or lock file cannot be checked"
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mapset/main.c:196
@@ -14218,9 +13555,7 @@
 msgstr "wypisz parametry bieżącego połączenia i wyjdź"
 
 #: ../general/g.mapsets/main.c:63
-msgid ""
-"Affects the user's access to data existing under the other mapsets in the "
-"current location."
+msgid "Affects the user's access to data existing under the other mapsets in the current location."
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mapsets/main.c:71
@@ -14292,9 +13627,7 @@
 
 #: ../general/g.copy/main.c:45
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Copies available data files in the current mapset search path to the user's "
-"current mapset."
+msgid "Copies available data files in the current mapset search path to the user's current mapset."
 msgstr "Usuwa pliki elementów bazy danych z bieżącego mapsetu użytkownika."
 
 #: ../general/g.copy/main.c:52
@@ -14331,9 +13664,7 @@
 
 #: ../general/g.mremove/main.c:66
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Removes data base element files from the user's current mapset using regular "
-"expressions."
+msgid "Removes data base element files from the user's current mapset using regular expressions."
 msgstr "Usuwa pliki elementów bazy danych z bieżącego mapsetu użytkownika."
 
 #: ../general/g.mremove/main.c:71 ../general/g.mlist/main.c:102
@@ -14569,8 +13900,7 @@
 #: ../general/g.rename/main.c:47
 #, fuzzy
 msgid "Renames data base element files in the user's current mapset."
-msgstr ""
-"Zmienia nazwy plików elementów bazy danych w bieżącym mapsecie użytkownika."
+msgstr "Zmienia nazwy plików elementów bazy danych w bieżącym mapsecie użytkownika."
 
 #: ../general/g.rename/main.c:53
 #, fuzzy
@@ -14614,9 +13944,7 @@
 msgstr "Nazwa mapsetu (domyślnie: bieżący)"
 
 #: ../general/g.mlist/main.c:66
-msgid ""
-"Lists available GRASS data base files of the user-specified data type "
-"optionally using the search pattern."
+msgid "Lists available GRASS data base files of the user-specified data type optionally using the search pattern."
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mlist/main.c:81
@@ -14626,8 +13954,9 @@
 
 #: ../general/g.mlist/main.c:82 ../general/g.mlist/main.c:90
 #: ../general/g.mlist/main.c:103 ../general/g.mlist/main.c:109
+#, fuzzy
 msgid "Pattern"
-msgstr ""
+msgstr "Raster"
 
 #: ../general/g.mlist/main.c:89
 #, fuzzy
@@ -14678,9 +14007,7 @@
 #: ../general/g.region/main.c:87
 #, fuzzy
 msgid "Print the current region in lat/long using the current ellipsoid/datum"
-msgstr ""
-"Wyświetl ustawienia bieżącego regionu we współrzędnych geograficznych dla "
-"bieżącej elipsoidy"
+msgstr "Wyświetl ustawienia bieżącego regionu we współrzędnych geograficznych dla bieżącej elipsoidy"
 
 #: ../general/g.region/main.c:93
 msgid "Print the current region extent"
@@ -14709,9 +14036,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.region/main.c:124
-msgid ""
-"The difference between the projection's grid north and true north, measured "
-"at the center coordinates of the current region."
+msgid "The difference between the projection's grid north and true north, measured at the center coordinates of the current region."
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.region/main.c:130
@@ -14721,18 +14046,12 @@
 #: ../general/g.region/main.c:136
 #, fuzzy
 msgid "Print the maximum bounding box in lat/long on WGS84"
-msgstr ""
-"Wyswietl maksymalny zasięg granic we współrzędnych geograficznych dla "
-"elipsoidy WGS84 (tylko tryb -g)"
+msgstr "Wyswietl maksymalny zasięg granic we współrzędnych geograficznych dla elipsoidy WGS84 (tylko tryb -g)"
 
 #: ../general/g.region/main.c:147
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Align region to resolution (default = align to bounds, works only for 2D "
-"resolution)"
-msgstr ""
-"Równaj region do rozdzielczości (domyślnie = równaj do granic,działa tylko z "
-"rozdzielczością 2D"
+msgid "Align region to resolution (default = align to bounds, works only for 2D resolution)"
+msgstr "Równaj region do rozdzielczości (domyślnie = równaj do granic,działa tylko z rozdzielczością 2D"
 
 #: ../general/g.region/main.c:153
 msgid "Do not update the current region"
@@ -14750,9 +14069,7 @@
 
 #: ../general/g.region/main.c:180
 msgid "Set region to match this 3D raster map (both 2D and 3D values)"
-msgstr ""
-"Ustaw region aby dopasować do mapy rastrowej 3D (zarówno wartości 2D jak i "
-"3D)"
+msgstr "Ustaw region aby dopasować do mapy rastrowej 3D (zarówno wartości 2D jak i 3D)"
 
 #: ../general/g.region/main.c:243
 msgid "Value for the top edge"
@@ -14877,18 +14194,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.region/printwindow.c:412
-msgid ""
-"You are in a simple XY location, projection to Lat/Lon is not possible. Use "
-"the -p flag instead."
+msgid "You are in a simple XY location, projection to Lat/Lon is not possible. Use the -p flag instead."
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.region/printwindow.c:637
-msgid ""
-"WGS84 output not possible as this location does not contain datum "
-"transformation parameters. Try running g.setproj."
-msgstr ""
-"Utworzenie projekcji WGS84 nie było możliwe, lokacja nie posiada parametrów "
-"transformacji układu. Spróbuj uruchomić g.setproj."
+msgid "WGS84 output not possible as this location does not contain datum transformation parameters. Try running g.setproj."
+msgstr "Utworzenie projekcji WGS84 nie było możliwe, lokacja nie posiada parametrów transformacji układu. Spróbuj uruchomić g.setproj."
 
 #: ../general/g.region/printwindow.c:783
 msgid "Lat/Long calculations are not possible from a simple XY system"
@@ -14964,9 +14275,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mkfontcap/main.c:73
-msgid ""
-"Generates the font configuration file by scanning various directories for "
-"fonts"
+msgid "Generates the font configuration file by scanning various directories for fonts"
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mkfontcap/main.c:79
@@ -14974,26 +14283,20 @@
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mkfontcap/main.c:84
-msgid ""
-"Write font configuration file to standard output instead of $GISBASE/etc"
+msgid "Write font configuration file to standard output instead of $GISBASE/etc"
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mkfontcap/main.c:92
-msgid ""
-"Comma-separated list of extra directories to scan for Freetype-compatible "
-"fonts as well as the defaults (see documentation)"
+msgid "Comma-separated list of extra directories to scan for Freetype-compatible fonts as well as the defaults (see documentation)"
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mkfontcap/main.c:109
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Fontcap file %s already exists; use -%c flag if you wish to overwrite it"
+msgid "Fontcap file %s already exists; use -%c flag if you wish to overwrite it"
 msgstr "Plik '%s' już istnieje i zostanie nadpisany."
 
 #: ../general/g.mkfontcap/main.c:121
-msgid ""
-"This GRASS installation was compiled without Freetype support, extradirs "
-"parameter ignored"
+msgid "This GRASS installation was compiled without Freetype support, extradirs parameter ignored"
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.mkfontcap/main.c:148
@@ -15095,9 +14398,7 @@
 
 #: ../general/g.findfile/main.c:97
 #, c-format
-msgid ""
-"Parameter 'file' contains reference to <%s> mapset, but mapset parameter <%"
-"s> does not correspond"
+msgid "Parameter 'file' contains reference to <%s> mapset, but mapset parameter <%s> does not correspond"
 msgstr ""
 
 #: ../general/g.findfile/element.c:7
@@ -15185,9 +14486,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.font/main.c:49
-msgid ""
-"Selects the font in which text will be displayed on the user's graphics "
-"monitor."
+msgid "Selects the font in which text will be displayed on the user's graphics monitor."
 msgstr "Wybierz czcionkę tekstu wyświetlanego na monitorze użytkownika"
 
 #: ../display/d.font/main.c:57
@@ -15222,17 +14521,12 @@
 
 #: ../display/d.font/main.c:128
 #, c-format
-msgid ""
-"Font name <%s> is invalid. Check font name or consider running 'g.mkfontcap'"
+msgid "Font name <%s> is invalid. Check font name or consider running 'g.mkfontcap'"
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.rast.arrow/main.c:98
-msgid ""
-"Draws arrows representing cell aspect direction for a raster map containing "
-"aspect data."
-msgstr ""
-"Wyświetla strzałki reprezentujące kierunek ekspozycji mapy "
-"rastrowejzawierającej informacje o ekspozycji"
+msgid "Draws arrows representing cell aspect direction for a raster map containing aspect data."
+msgstr "Wyświetla strzałki reprezentujące kierunek ekspozycji mapy rastrowejzawierającej informacje o ekspozycji"
 
 #: ../display/d.rast.arrow/main.c:102
 msgid "Name of raster aspect map to be displayed"
@@ -15302,8 +14596,7 @@
 
 #: ../display/d.rast.arrow/main.c:214
 msgid "Magnitude is only supported for GRASS and compass aspect maps."
-msgstr ""
-"Przewyższenie jest dostępne dla map w formacie GRASS i (compas aspect maps)"
+msgstr "Przewyższenie jest dostępne dla map w formacie GRASS i (compas aspect maps)"
 
 #: ../display/d.rast.arrow/main.c:219
 #, fuzzy
@@ -15324,15 +14617,11 @@
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.grid/main.c:54
-msgid ""
-"Overlays a user-specified grid in the active display frame on the graphics "
-"monitor."
-msgstr ""
-"Nakładanie określonej przez użytkownika siatki w aktywnej ramce monitora."
+msgid "Overlays a user-specified grid in the active display frame on the graphics monitor."
+msgstr "Nakładanie określonej przez użytkownika siatki w aktywnej ramce monitora."
 
 #: ../display/d.grid/main.c:62
-msgid ""
-"Size of grid to be drawn (0: north-south resolution of the current region)"
+msgid "Size of grid to be drawn (0: north-south resolution of the current region)"
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.grid/main.c:63
@@ -15498,9 +14787,7 @@
 
 #: ../display/d.erase/main.c:34
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Erases the contents of the active graphics display frame with user defined "
-"color."
+msgid "Erases the contents of the active graphics display frame with user defined color."
 msgstr "Wymaż zawartość aktywnej ramki podanym kolorem"
 
 #: ../display/d.erase/main.c:40
@@ -15508,9 +14795,7 @@
 msgstr "Usuń wszystkie ramki i wyczyść monitor"
 
 #: ../display/d.geodesic/main.c:46
-msgid ""
-"Displays a geodesic line, tracing the shortest distance between two "
-"geographic points along a great circle, in a longitude/latitude data set."
+msgid "Displays a geodesic line, tracing the shortest distance between two geographic points along a great circle, in a longitude/latitude data set."
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.geodesic/main.c:55 ../display/d.path/main.c:65
@@ -15702,9 +14987,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.legend/main.c:87
-msgid ""
-"Displays a legend for a raster map in the active frame of the graphics "
-"monitor."
+msgid "Displays a legend for a raster map in the active frame of the graphics monitor."
 msgstr "Wyświetl legendę dla mapy rastrowej w aktywnej ramce monitora"
 
 #: ../display/d.legend/main.c:91 ../display/d.zoom/main.c:76
@@ -15729,8 +15012,7 @@
 
 #: ../display/d.legend/main.c:133
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Size and placement as percentage of screen coordinates (0,0 is lower left)"
+msgid "Size and placement as percentage of screen coordinates (0,0 is lower left)"
 msgstr "Lokacja jako procent współrzędnych okna (0,0 to dolny lewy róg)"
 
 #: ../display/d.legend/main.c:143
@@ -15828,9 +15110,7 @@
 #: ../display/d.legend/main.c:491
 #, fuzzy
 msgid "Forcing a smooth legend: too many categories for current window height"
-msgstr ""
-"Wymuszone wygładzenie legendy: zbyt wiele kategorii dla bieżącej wysokości "
-"okna.\n"
+msgstr "Wymuszone wygładzenie legendy: zbyt wiele kategorii dla bieżącej wysokości okna.\n"
 
 #: ../display/d.legend/main.c:521 ../display/d.histogram/main.c:180
 #, c-format
@@ -15848,11 +15128,8 @@
 
 #: ../display/d.vect.chart/main.c:66
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Displays charts of vector data in the active frame on the graphics monitor."
-msgstr ""
-"Wyświetla wykresy dla danych wektorowych GRASS-a w aktywnej ramce "
-"wyświetlania w monitorze wyświetlania"
+msgid "Displays charts of vector data in the active frame on the graphics monitor."
+msgstr "Wyświetla wykresy dla danych wektorowych GRASS-a w aktywnej ramce wyświetlania w monitorze wyświetlania"
 
 #: ../display/d.vect.chart/main.c:83
 msgid "Chart type"
@@ -15875,9 +15152,7 @@
 
 #: ../display/d.vect.chart/main.c:105
 msgid "Size of chart (diameter for pie, total width for bar)"
-msgstr ""
-"Rozmiar wykresu (średnica dla wykresu tortowego, całościowa szerokość dla "
-"wykresu słupkowego"
+msgstr "Rozmiar wykresu (średnica dla wykresu tortowego, całościowa szerokość dla wykresu słupkowego"
 
 #: ../display/d.vect.chart/main.c:112
 msgid "Scale for size (to get size in pixels)"
@@ -15924,9 +15199,7 @@
 msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej [%s]"
 
 #: ../display/d.rgb/main.c:57
-msgid ""
-"Displays three user-specified raster maps as red, green, and blue overlays "
-"in the active graphics frame."
+msgid "Displays three user-specified raster maps as red, green, and blue overlays in the active graphics frame."
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.rgb/main.c:62 ../display/d.rast/main.c:80
@@ -15940,12 +15213,8 @@
 
 #: ../display/d.where/main.c:47
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Identifies the geographic coordinates associated with point locations given "
-"in display coordinates."
-msgstr ""
-"Identyfikacja współrzędnych geograficznych powiązanych z położeniemkursora w "
-"aktywnej ramce monitora graficznego"
+msgid "Identifies the geographic coordinates associated with point locations given in display coordinates."
+msgstr "Identyfikacja współrzędnych geograficznych powiązanych z położeniemkursora w aktywnej ramce monitora graficznego"
 
 #: ../display/d.where/main.c:57
 #, fuzzy
@@ -15966,12 +15235,8 @@
 msgstr "Wyjściowe współrzędne geograficzne odniesione do bieżącej elipsoidy"
 
 #: ../display/d.where/main.c:76
-msgid ""
-"Output lat/long referenced to WGS84 ellipsoid using datum transformation "
-"parameters defined in current location (if available)"
-msgstr ""
-"Wyjściowe współrzędne odniesione do elipsoidy WGS84 z użyciem parametrów "
-"transformacji układu zdefiniowanych w bieżącej lokacji (jeśli są dostępne)"
+msgid "Output lat/long referenced to WGS84 ellipsoid using datum transformation parameters defined in current location (if available)"
+msgstr "Wyjściowe współrzędne odniesione do elipsoidy WGS84 z użyciem parametrów transformacji układu zdefiniowanych w bieżącej lokacji (jeśli są dostępne)"
 
 #: ../display/d.where/main.c:82
 msgid "Output frame coordinates of current display monitor (percentage)"
@@ -15989,9 +15254,7 @@
 msgid ""
 "WGS84 output not possible as this location does not contain\n"
 "datum transformation parameters. Try running g.setproj."
-msgstr ""
-"Utworzenie projekcji WGS84 nie było możliwe, lokacja nie posiada parametrów "
-"transformacji układu. Spróbuj uruchomić g.setproj."
+msgstr "Utworzenie projekcji WGS84 nie było możliwe, lokacja nie posiada parametrów transformacji układu. Spróbuj uruchomić g.setproj."
 
 #: ../display/d.where/where.c:29
 #, c-format
@@ -16028,12 +15291,8 @@
 
 #: ../display/d.barscale/main.c:92
 #, fuzzy
-msgid ""
-"The screen coordinates for top-left corner of label ([0,0] is lower-left of "
-"frame)"
-msgstr ""
-"Współrzędne ekranowe lewego-górnego rogu etykiety ([0,0] jest lewym-górnym "
-"rogiem ramki)"
+msgid "The screen coordinates for top-left corner of label ([0,0] is lower-left of frame)"
+msgstr "Współrzędne ekranowe lewego-górnego rogu etykiety ([0,0] jest lewym-górnym rogiem ramki)"
 
 #: ../display/d.barscale/main.c:100
 #, fuzzy
@@ -16050,12 +15309,8 @@
 msgstr "Wybierz flagę -n albo -s"
 
 #: ../display/d.measure/main.c:49
-msgid ""
-"Measures the lengths and areas of features drawn by the user in the active "
-"display frame on the graphics monitor."
-msgstr ""
-"Mierzy długości i powierzchnie obiektów rysowanych przez użytkownika w "
-"aktywnej ramce na monitorze graficznym."
+msgid "Measures the lengths and areas of features drawn by the user in the active display frame on the graphics monitor."
+msgstr "Mierzy długości i powierzchnie obiektów rysowanych przez użytkownika w aktywnej ramce na monitorze graficznym."
 
 #: ../display/d.measure/main.c:55
 msgid "Line color 1"
@@ -16087,22 +15342,15 @@
 
 #: ../display/d.his/main.c:67
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Displays the result obtained by combining hue, intensity, and saturation "
-"(his) values from user-specified input raster map layers."
-msgstr ""
-"Tworzy warstwy mapy red, green i blue łącząc wartości hue, intensity, i "
-"saturation (his) z określonych przez użytkownika warstw mapy rastrowej"
+msgid "Displays the result obtained by combining hue, intensity, and saturation (his) values from user-specified input raster map layers."
+msgstr "Tworzy warstwy mapy red, green i blue łącząc wartości hue, intensity, i saturation (his) z określonych przez użytkownika warstw mapy rastrowej"
 
 #: ../display/d.his/main.c:95
 msgid "Percent to brighten intensity channel"
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.what.rast/main.c:53
-msgid ""
-"Allows the user to interactively query the category contents of multiple "
-"raster map layers at user specified locations within the current geographic "
-"region."
+msgid "Allows the user to interactively query the category contents of multiple raster map layers at user specified locations within the current geographic region."
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.what.rast/main.c:74
@@ -16127,9 +15375,7 @@
 
 #: ../display/d.thematic.area/main.c:79
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Displays a thematic vector area map in the active frame on the graphics "
-"monitor."
+msgid "Displays a thematic vector area map in the active frame on the graphics monitor."
 msgstr "Wyświetla dane wektorowe GRASS w aktywnej ramce monitora graficznego."
 
 #: ../display/d.thematic.area/main.c:89
@@ -16146,9 +15392,7 @@
 msgstr "Sygnatury które mają być użyte do klasyfikacji"
 
 #: ../display/d.thematic.area/main.c:105 ../vector/v.class/main.c:67
-msgid ""
-"int;simple intervals;std;standard deviations;qua;quantiles;equ;equiprobable "
-"(normal distribution);"
+msgid "int;simple intervals;std;standard deviations;qua;quantiles;equ;equiprobable (normal distribution);"
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.thematic.area/main.c:116 ../vector/v.class/main.c:78
@@ -16216,9 +15460,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.thematic.area/main.c:164
-msgid ""
-"When printing legend info , include extended statistical info from "
-"classification algorithm"
+msgid "When printing legend info , include extended statistical info from classification algorithm"
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.thematic.area/main.c:168
@@ -16281,9 +15523,7 @@
 msgstr "Nieznany kolor: [%s]"
 
 #: ../display/d.thematic.area/main.c:298
-msgid ""
-"You gave both manual breaks and a classification algorithm or a number of "
-"classes. The manual breaks have precedence and will thus be used."
+msgid "You gave both manual breaks and a classification algorithm or a number of classes. The manual breaks have precedence and will thus be used."
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.thematic.area/main.c:335
@@ -16310,11 +15550,8 @@
 
 #: ../display/d.thematic.area/main.c:379
 #, fuzzy
-msgid ""
-"The bounding box of the map is outside the current region, nothing drawn."
-msgstr ""
-"Ramka ograniczająca mapę poza zasięgiem bieżącego obszaru,nic nie zostało "
-"wyświetlone.\n"
+msgid "The bounding box of the map is outside the current region, nothing drawn."
+msgstr "Ramka ograniczająca mapę poza zasięgiem bieżącego obszaru,nic nie zostało wyświetlone.\n"
 
 #: ../display/d.thematic.area/main.c:429
 #, fuzzy, c-format
@@ -16354,9 +15591,7 @@
 
 #: ../display/d.thematic.area/plot1.c:129 ../display/d.vect/shape.c:58
 #, c-format
-msgid ""
-"Color definition column (%s) not a string. Column must be of form RRR:GGG:"
-"BBB where RGB values range 0-255."
+msgid "Color definition column (%s) not a string. Column must be of form RRR:GGG:BBB where RGB values range 0-255."
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.thematic.area/plot1.c:147
@@ -16379,12 +15614,8 @@
 
 #: ../display/d.thematic.area/plot1.c:278
 #, c-format
-msgid ""
-"Error in color definition column (%s), element %d with cat %d: colorstring [%"
-"s]"
-msgstr ""
-"Błąd w kolumnie definicji koloru (%s), element %d z kategorią %d: ciąg "
-"znaków dla określenia koloru [%s]"
+msgid "Error in color definition column (%s), element %d with cat %d: colorstring [%s]"
+msgstr "Błąd w kolumnie definicji koloru (%s), element %d z kategorią %d: ciąg znaków dla określenia koloru [%s]"
 
 #: ../display/d.thematic.area/plot1.c:285
 #, c-format
@@ -16393,11 +15624,8 @@
 
 #: ../display/d.thematic.area/plot1.c:353
 #, c-format
-msgid ""
-"Error in line width column (%s), element %d with cat %d: line width [%d]"
-msgstr ""
-"Błąd w kolumnie szerokości linii (%s), element %d z kategorią %d: szerokość "
-"linii [%d]"
+msgid "Error in line width column (%s), element %d with cat %d: line width [%d]"
+msgstr "Błąd w kolumnie szerokości linii (%s), element %d z kategorią %d: szerokość linii [%d]"
 
 #: ../display/d.colortable/main.c:63
 msgid "Displays the color table associated with a raster map layer."
@@ -16428,14 +15656,12 @@
 
 #: ../display/d.colortable/main.c:114
 #, c-format
-msgid ""
-"<%s> is floating-point; ignoring [lines] and drawing continuous color ramp"
+msgid "<%s> is floating-point; ignoring [lines] and drawing continuous color ramp"
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.colortable/main.c:128
 #, c-format
-msgid ""
-"<%s> is floating-point; ignoring [cols] and drawing continuous color ramp"
+msgid "<%s> is floating-point; ignoring [cols] and drawing continuous color ramp"
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.colortable/main.c:139
@@ -16453,9 +15679,7 @@
 
 #: ../display/d.extract/main.c:125
 msgid "Cannot get db link info -> cannot copy table."
-msgstr ""
-"Nie można pobrać odnośnika informacji o bazie danych -> nie można skopiować "
-"tabeli."
+msgstr "Nie można pobrać odnośnika informacji o bazie danych -> nie można skopiować tabeli."
 
 #: ../display/d.extract/extract.c:43
 msgid "Select vector(s) with mouse"
@@ -16484,12 +15708,8 @@
 
 #: ../display/d.histogram/main.c:88
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Displays a histogram in the form of a pie or bar chart for a user-specified "
-"raster map."
-msgstr ""
-"Wyświetla histogram w formie wykresu tortowego lub słupkowego dla rastra "
-"określonego przez użytkownika"
+msgid "Displays a histogram in the form of a pie or bar chart for a user-specified raster map."
+msgstr "Wyświetla histogram w formie wykresu tortowego lub słupkowego dla rastra określonego przez użytkownika"
 
 #: ../display/d.histogram/main.c:92
 msgid "Raster map for which histogram will be displayed"
@@ -16505,15 +15725,11 @@
 
 #: ../display/d.histogram/main.c:113
 msgid "Indicate if cell counts or map areas should be displayed"
-msgstr ""
-"Wskaż jeśli liczby komórek lub obszary (poligony) mapy powinny być "
-"wyświetlone"
+msgstr "Wskaż jeśli liczby komórek lub obszary (poligony) mapy powinny być wyświetlone"
 
 #: ../display/d.histogram/main.c:123
 msgid "Number of steps to divide the data range into (fp maps only)"
-msgstr ""
-"Liczba stopni (przedziałów) na które ma być podzielona cały zakres danych "
-"(tylko mapy fp)"
+msgstr "Liczba stopni (przedziałów) na które ma być podzielona cały zakres danych (tylko mapy fp)"
 
 #: ../display/d.histogram/main.c:130
 msgid "Display information for null cells"
@@ -16538,12 +15754,8 @@
 
 #: ../display/d.linegraph/main.c:122
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Generates and displays simple line graphs in the active graphics monitor "
-"display frame."
-msgstr ""
-"Tworzy i wyświetla proste grafiki na warstwie mapy w aktywnej ramce "
-"wyświetlaniamonitora graficznego"
+msgid "Generates and displays simple line graphs in the active graphics monitor display frame."
+msgstr "Tworzy i wyświetla proste grafiki na warstwie mapy w aktywnej ramce wyświetlaniamonitora graficznego"
 
 #: ../display/d.linegraph/main.c:126
 msgid "Name of data file for X axis of graph"
@@ -16607,8 +15819,7 @@
 msgstr "Problem przy czytaniu pliku <%s> w wierszu %d"
 
 #: ../display/d.title/main.c:52
-msgid ""
-"Create a TITLE for a raster map in a form suitable for display with d.text."
+msgid "Create a TITLE for a raster map in a form suitable for display with d.text."
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.title/main.c:63
@@ -16640,19 +15851,12 @@
 msgstr "Nie podano nazwy mapy"
 
 #: ../display/d.graph/main.c:61
-msgid ""
-"Program for generating and displaying simple graphics on the display monitor."
-msgstr ""
-"Program do tworzenia i wyświetlania prostych grafik na monitorze "
-"wyświetlania."
+msgid "Program for generating and displaying simple graphics on the display monitor."
+msgstr "Program do tworzenia i wyświetlania prostych grafik na monitorze wyświetlania."
 
 #: ../display/d.graph/main.c:68
-msgid ""
-"Name of file containing graphics commands, if not given reads from standard "
-"input"
-msgstr ""
-"Nazwa pliku zawierającego procedury graficzne, jeśli brak czyta standardowe "
-"wejście"
+msgid "Name of file containing graphics commands, if not given reads from standard input"
+msgstr "Nazwa pliku zawierającego procedury graficzne, jeśli brak czyta standardowe wejście"
 
 #: ../display/d.graph/main.c:76
 msgid "Color to draw with, either a standard GRASS color or R:G:B triplet"
@@ -16689,9 +15893,7 @@
 msgstr "Nie można czytać symbolu, nie można wyświetlić punktu"
 
 #: ../display/d.mon/main.c:41
-msgid ""
-"Controls graphics display monitors which can be controlled from the command "
-"line."
+msgid "Controls graphics display monitors which can be controlled from the command line."
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.mon/main.c:46
@@ -16726,8 +15928,7 @@
 #: ../display/d.mon/main.c:83
 #, fuzzy
 msgid "Name for output file (when starting new monitor)"
-msgstr ""
-"Nazwa wyjściowego pliku zawierającego matrycę błędów i współczynnika kappa"
+msgstr "Nazwa wyjściowego pliku zawierającego matrycę błędów i współczynnika kappa"
 
 #: ../display/d.mon/main.c:84
 msgid "Ignored for 'wx' monitors"
@@ -16750,7 +15951,7 @@
 
 #: ../display/d.mon/main.c:104
 msgid "Do not automatically select when starting"
-msgstr ""
+msgstr "Nie wybieraj automatycznie przy starcie"
 
 #: ../display/d.mon/main.c:109
 msgid "Release currently selected monitor and exit"
@@ -16778,12 +15979,12 @@
 #: ../display/d.mon/main.c:135
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Monitor <%s> released"
-msgstr "Lokacja <%s> została stworzona"
+msgstr "Żaden monitor nie został wybrany"
 
 #: ../display/d.mon/main.c:139
 #, fuzzy
 msgid "No monitor selected"
-msgstr "Nie zostały wybrane żadne rekordy"
+msgstr "Żadna czcionka nie została wybrana "
 
 #: ../display/d.mon/main.c:158
 #, fuzzy, c-format
@@ -16850,12 +16051,8 @@
 msgstr "Raster <%s> już istnieje."
 
 #: ../display/d.what.vect/main.c:61
-msgid ""
-"Allows the user to interactively query a vector map layer at user-selected "
-"locations within the current geographic region."
-msgstr ""
-"Pozwala użytkownikowi interaktywnie odpytać warstwę wektorową w wybranej "
-"przez użytkownika przestrzeni bieżącego regionu geograficznego."
+msgid "Allows the user to interactively query a vector map layer at user-selected locations within the current geographic region."
+msgstr "Pozwala użytkownikowi interaktywnie odpytać warstwę wektorową w wybranej przez użytkownika przestrzeni bieżącego regionu geograficznego."
 
 #: ../display/d.what.vect/main.c:77
 msgid "Name of existing vector map"
@@ -17019,9 +16216,7 @@
 msgstr "uwaga: %s - plik wektorowy nie znaleziony\n"
 
 #: ../display/d.text/main.c:142
-msgid ""
-"Draws text in the active display frame on the graphics monitor using the "
-"current font."
+msgid "Draws text in the active display frame on the graphics monitor using the current font."
 msgstr "Wyświetla tekst w aktywnej ramce monitora używając bieżącej czcionki"
 
 #: ../display/d.text/main.c:148
@@ -17046,12 +16241,8 @@
 msgstr "Numer linii monitora od której ma być wyświetlany tekst"
 
 #: ../display/d.text/main.c:190
-msgid ""
-"Screen position at which text will begin to be drawn (percentage, [0,0] is "
-"lower left)"
-msgstr ""
-"Pozycja na monitorze od której będzie wyświetlany tekst ( procent,[0,0] lewy "
-"dolny róg)"
+msgid "Screen position at which text will begin to be drawn (percentage, [0,0] is lower left)"
+msgstr "Pozycja na monitorze od której będzie wyświetlany tekst ( procent,[0,0] lewy dolny róg)"
 
 #: ../display/d.text/main.c:198
 msgid "Text alignment"
@@ -17119,12 +16310,8 @@
 msgstr "Do warstwy"
 
 #: ../display/d.labels/main.c:46
-msgid ""
-"Displays text labels (created with v.label) to the active frame on the "
-"graphics monitor."
-msgstr ""
-"Wyświetla etykiety tekstowe (stworzone przy pomocy v.label) w aktywnejramce "
-"monitora graficznego"
+msgid "Displays text labels (created with v.label) to the active frame on the graphics monitor."
+msgstr "Wyświetla etykiety tekstowe (stworzone przy pomocy v.label) w aktywnejramce monitora graficznego"
 
 #: ../display/d.labels/main.c:52
 msgid "Ignore rotation setting and draw horizontally"
@@ -17149,15 +16336,11 @@
 
 #: ../display/d.labels/main.c:97
 msgid "Region size is lower than minreg, nothing displayed."
-msgstr ""
-"Rozmiar obszaru jest mniejszy niż minimalny obszar(minreg), nic nie zostało "
-"wyświetlone."
+msgstr "Rozmiar obszaru jest mniejszy niż minimalny obszar(minreg), nic nie zostało wyświetlone."
 
 #: ../display/d.labels/main.c:105
 msgid "Region size is greater than maxreg, nothing displayed."
-msgstr ""
-"Rozmiar obszaru jest większy niż maksymalny obszar(maxreg), nic nie zostało "
-"wyświetlone."
+msgstr "Rozmiar obszaru jest większy niż maksymalny obszar(maxreg), nic nie zostało wyświetlone."
 
 #: ../display/d.labels/main.c:114 ../vector/v.lrs/v.lrs.label/main.c:300
 #, fuzzy, c-format
@@ -17213,12 +16396,8 @@
 msgstr "%s: %s - niewłaściwa nazwa"
 
 #: ../display/d.rast.num/main.c:74
-msgid ""
-"Overlays cell category values on a raster map layer displayed to the "
-"graphics monitor."
-msgstr ""
-"Nakłada wartości kategorii rastra na warstwie rastrowej wyświetlonej na "
-"monitorze graficznym"
+msgid "Overlays cell category values on a raster map layer displayed to the graphics monitor."
+msgstr "Nakłada wartości kategorii rastra na warstwie rastrowej wyświetlonej na monitorze graficznym"
 
 #: ../display/d.rast.num/main.c:86
 msgid "Color for drawing grid, or \"none\""
@@ -17250,12 +16429,10 @@
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
-"Your current window setting may be too large. Cells displayed on your "
-"graphics window may be too small for cell category number to be visible."
+"Your current window setting may be too large. Cells displayed on your graphics window may be too small for cell category number to be visible."
 msgstr ""
 "\n"
-"Bieżące ustawienia okna mogą być zbyt długie. Wyświetlane komórki mogą być "
-"za małe dla kategorii "
+"Bieżące ustawienia okna mogą być zbyt długie. Wyświetlane komórki mogą być za małe dla kategorii "
 
 #: ../display/d.rast.num/main.c:187
 msgid "Aborting."
@@ -17266,9 +16443,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.zoom/main.c:64
-msgid ""
-"Allows the user to change the current geographic region settings "
-"interactively, with a mouse."
+msgid "Allows the user to change the current geographic region settings interactively, with a mouse."
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.zoom/main.c:84
@@ -17374,20 +16549,14 @@
 #: ../display/d.vect/main.c:72
 #, fuzzy
 msgid "Displays user-specified vector map in the active graphics frame."
-msgstr ""
-"Wyświetla wykresy dla danych wektorowych GRASS-a w aktywnej ramce "
-"wyświetlania w monitorze wyświetlania"
+msgstr "Wyświetla wykresy dla danych wektorowych GRASS-a w aktywnej ramce wyświetlania w monitorze wyświetlania"
 
 #: ../display/d.vect/main.c:86
 msgid "Display"
 msgstr "Wyświetl"
 
 #: ../display/d.vect/main.c:87
-msgid ""
-"shape;Display geometry of features;cat;Display category numbers of features;"
-"topo;Display topology information (nodes, edges);dir;Display direction of "
-"linear features;attr;Display selected attribute based on 'attrcolumn';zcoor;"
-"Display z-coordinate of features (only for 3D vector maps)"
+msgid "shape;Display geometry of features;cat;Display category numbers of features;topo;Display topology information (nodes, edges);dir;Display direction of linear features;attr;Display selected attribute based on 'attrcolumn';zcoor;Display z-coordinate of features (only for 3D vector maps)"
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.vect/main.c:112
@@ -17515,18 +16684,12 @@
 msgstr "Pionowe wyrównanie etykiet"
 
 #: ../display/d.vect/main.c:279
-msgid ""
-"Minimum region size (average from height and width) when map is displayed"
-msgstr ""
-"Minimalny rozmiar regionu ( średnia z wysokości i szerokości)podczas "
-"wyświetlania mapy"
+msgid "Minimum region size (average from height and width) when map is displayed"
+msgstr "Minimalny rozmiar regionu ( średnia z wysokości i szerokości)podczas wyświetlania mapy"
 
 #: ../display/d.vect/main.c:287
-msgid ""
-"Maximum region size (average from height and width) when map is displayed"
-msgstr ""
-"Maksymalny rozmiar obszaru (średnia z wysokości i szerokosci)podczas "
-"wyświetlania mapy"
+msgid "Maximum region size (average from height and width) when map is displayed"
+msgstr "Maksymalny rozmiar obszaru (średnia z wysokości i szerokosci)podczas wyświetlania mapy"
 
 #: ../display/d.vect/main.c:295
 #, fuzzy
@@ -17534,12 +16697,8 @@
 msgstr "Pobierz kolory z kolumny palety koloru (w formie RRR:GGG:BBB)"
 
 #: ../display/d.vect/main.c:301
-msgid ""
-"Random colors according to category number (or layer number if 'layer=-1' is "
-"given)"
-msgstr ""
-"Przypadkowe kolory według numeru kategorii (lub numeru warstwy jeśli "
-"wprowadzono 'layer=-1')"
+msgid "Random colors according to category number (or layer number if 'layer=-1' is given)"
+msgstr "Przypadkowe kolory według numeru kategorii (lub numeru warstwy jeśli wprowadzono 'layer=-1')"
 
 #: ../display/d.vect/main.c:308
 #, fuzzy
@@ -17555,29 +16714,21 @@
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.vect/main.c:319
-msgid ""
-"This makes circle areas proportionate to the size_column values instead of "
-"circle radius"
+msgid "This makes circle areas proportionate to the size_column values instead of circle radius"
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.vect/main.c:339
 #, fuzzy
 msgid "Region size is lower than minreg, nothing displayed"
-msgstr ""
-"Rozmiar obszaru jest mniejszy niż minimalny obszar(minreg), nic nie zostało "
-"wyświetlone."
+msgstr "Rozmiar obszaru jest mniejszy niż minimalny obszar(minreg), nic nie zostało wyświetlone."
 
 #: ../display/d.vect/main.c:347
 #, fuzzy
 msgid "Region size is greater than maxreg, nothing displayed"
-msgstr ""
-"Rozmiar obszaru jest większy niż maksymalny obszar(maxreg), nic nie zostało "
-"wyświetlone."
+msgstr "Rozmiar obszaru jest większy niż maksymalny obszar(maxreg), nic nie zostało wyświetlone."
 
 #: ../display/d.vect/main.c:361
-msgid ""
-"The '-c' and '-a' flags cannot be used together, the '-c' flag will be "
-"ignored!"
+msgid "The '-c' and '-a' flags cannot be used together, the '-c' flag will be ignored!"
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.vect/main.c:383 ../display/d.vect/main.c:389
@@ -17598,11 +16749,8 @@
 
 #: ../display/d.vect/main.c:417
 #, fuzzy
-msgid ""
-"The bounding box of the map is outside the current region, nothing drawn"
-msgstr ""
-"Ramka ograniczająca mapę poza zasięgiem bieżącego obszaru,nic nie zostało "
-"wyświetlone.\n"
+msgid "The bounding box of the map is outside the current region, nothing drawn"
+msgstr "Ramka ograniczająca mapę poza zasięgiem bieżącego obszaru,nic nie zostało wyświetlone.\n"
 
 #: ../display/d.vect/main.c:480
 #, fuzzy
@@ -17616,9 +16764,7 @@
 
 #: ../display/d.vect/area.c:37
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Unable to display areas, topology not available. Please try to rebuild "
-"topology using v.build or v.build.all."
+msgid "Unable to display areas, topology not available. Please try to rebuild topology using v.build or v.build.all."
 msgstr "Nie można wyświetlić poligonów, topologia nie jest dostępna"
 
 #: ../display/d.vect/lines.c:107 ../display/d.vect/lines.c:373
@@ -17628,9 +16774,7 @@
 
 #: ../display/d.vect/lines.c:121
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Unable to display features by id, topology not available. Please try to "
-"rebuild topology using v.build or v.build.all."
+msgid "Unable to display features by id, topology not available. Please try to rebuild topology using v.build or v.build.all."
 msgstr "Nie można wyświetlić linii według id, topologia nie jest dostępna"
 
 #: ../display/d.vect/lines.c:213
@@ -17695,8 +16839,7 @@
 msgstr "Nazwa kolumny (musi to być typ numeryczny)"
 
 #: ../display/d.vect/shape.c:173
-msgid ""
-"Vector map is not 3D. Unable to colorize features based on z-coordinates."
+msgid "Vector map is not 3D. Unable to colorize features based on z-coordinates."
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.vect/shape.c:244 ../display/d.vect/shape.c:249
@@ -17715,9 +16858,7 @@
 msgstr "Nieznany kolor: '%s'"
 
 #: ../display/d.vect/topo.c:17
-msgid ""
-"Unable to display topology, not available.Please try to rebuild topology "
-"using v.build or v.build.all."
+msgid "Unable to display topology, not available.Please try to rebuild topology using v.build or v.build.all."
 msgstr ""
 
 #: ../display/d.vect/attr.c:28
@@ -17893,8 +17034,7 @@
 msgstr "Znacznik wartości null"
 
 #: ../vector/v.db.select/main.c:90
-msgid ""
-"Print minimal region extent of selected vector features instead of attributes"
+msgid "Print minimal region extent of selected vector features instead of attributes"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.db.select/main.c:94 ../db/db.select/main.c:242
@@ -17907,9 +17047,7 @@
 
 #: ../vector/v.db.select/main.c:135
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Unable to open vector map <%s> at topology level. Flag '%c' requires "
-"topology level."
+msgid "Unable to open vector map <%s> at topology level. Flag '%c' requires topology level."
 msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej [%s]"
 
 #: ../vector/v.db.select/main.c:142 ../vector/v.to.rast3/main.c:78
@@ -17964,9 +17102,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.alloc/main.c:66
-msgid ""
-"center node must be opened (costs >= 0). Costs of center node are used in "
-"calculation"
+msgid "center node must be opened (costs >= 0). Costs of center node are used in calculation"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.alloc/main.c:93 ../vector/v.net.iso/main.c:100
@@ -17997,9 +17133,7 @@
 msgstr "Liczba kolumn"
 
 #: ../vector/v.net.alloc/main.c:111
-msgid ""
-"Categories of centers (points on nodes) to which net will be allocated, "
-"layer for this categories is given by nlayer option"
+msgid "Categories of centers (points on nodes) to which net will be allocated, layer for this categories is given by nlayer option"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.alloc/main.c:163 ../vector/v.net.iso/main.c:198
@@ -18104,13 +17238,7 @@
 msgstr "Mapa(y) rastrowa(e) dla której ma być utworzony profil"
 
 #: ../vector/v.net/args.c:36
-msgid ""
-"nodes;new point is placed on each node (line end) if doesn't exist;connect;"
-"connect still unconnected points to vector network by inserting new line(s);"
-"arcs;new line is created from start point to end point;report;print to "
-"standard output {line_category start_point_category end_point_category};"
-"nreport;print to standard output {point_category line_category[,"
-"line_category...]}"
+msgid "nodes;new point is placed on each node (line end) if doesn't exist;connect;connect still unconnected points to vector network by inserting new line(s);arcs;new line is created from start point to end point;report;print to standard output {line_category start_point_category end_point_category};nreport;print to standard output {point_category line_category[,line_category...]}"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net/args.c:72
@@ -18361,9 +17489,7 @@
 #: ../vector/v.to.db/parse.c:86
 #, fuzzy
 msgid "Name of attribute column used for 'query' option"
-msgstr ""
-"Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry "
-"transformacji"
+msgstr "Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry transformacji"
 
 #: ../vector/v.to.db/parse.c:87
 msgid "E.g. 'cat', 'count(*)', 'sum(val)'"
@@ -18426,9 +17552,7 @@
 
 #: ../vector/v.to.db/query.c:108
 #, c-format
-msgid ""
-"Query for category '0' (no category) was not executed because of too many (%"
-"d) query categories. All later reported values for cat 0 are not valid."
+msgid "Query for category '0' (no category) was not executed because of too many (%d) query categories. All later reported values for cat 0 are not valid."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.to.db/query.c:145
@@ -18539,16 +17663,7 @@
 msgstr "wekor, interpolacja"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:103
-msgid ""
-"douglas;Douglas-Peucker Algorithm;douglas_reduction;Douglas-Peucker "
-"Algorithm with reduction parameter;lang;Lang Simplification Algorithm;"
-"reduction;Vertex Reduction Algorithm eliminates points close to each other;"
-"reumann;Reumann-Witkam Algorithm;boyle;Boyle's Forward-Looking Algorithm;"
-"sliding_averaging;McMaster's Sliding Averaging Algorithm;distance_weighting;"
-"McMaster's Distance-Weighting Algorithm;chaiken;Chaiken's Algorithm;hermite;"
-"Interpolation by Cubic Hermite Splines;snakes;Snakes method for line "
-"smoothing;network;Network generalization;displacement;Displacement of lines "
-"close to each other;"
+msgid "douglas;Douglas-Peucker Algorithm;douglas_reduction;Douglas-Peucker Algorithm with reduction parameter;lang;Lang Simplification Algorithm;reduction;Vertex Reduction Algorithm eliminates points close to each other;reumann;Reumann-Witkam Algorithm;boyle;Boyle's Forward-Looking Algorithm;sliding_averaging;McMaster's Sliding Averaging Algorithm;distance_weighting;McMaster's Distance-Weighting Algorithm;chaiken;Chaiken's Algorithm;hermite;Interpolation by Cubic Hermite Splines;snakes;Snakes method for line smoothing;network;Network generalization;displacement;Displacement of lines close to each other;"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:117
@@ -18614,12 +17729,12 @@
 #: ../vector/v.generalize/main.c:320
 #, fuzzy
 msgid "Displacement..."
-msgstr "Położenie"
+msgstr "Rozmieszczanie danych..."
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:329
 #, fuzzy
 msgid "Network generalization..."
-msgstr "wekor, interpolacja"
+msgstr "wektor, interpolacja"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:344
 msgid "Attributes are needed for 'where' option, copying table"
@@ -18642,8 +17757,7 @@
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:492
 #, c-format
-msgid ""
-"%d boundaries were not modified because modification would damage topology"
+msgid "%d boundaries were not modified because modification would damage topology"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:495
@@ -18717,9 +17831,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.build/main.c:59
-msgid ""
-"build;build topology;dump;write topology to stdout;sdump;write spatial index "
-"to stdout;cdump;write category index to stdout"
+msgid "build;build topology;dump;write topology to stdout;sdump;write spatial index to stdout;cdump;write category index to stdout"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.build/main.c:88
@@ -18784,9 +17896,7 @@
 msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa"
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:180
-msgid ""
-"point;import area centroids as points;line;import area boundaries as lines;"
-"boundary;import lines as area boundaries;centroid;import points as centroids"
+msgid "point;import area centroids as points;line;import area boundaries as lines;boundary;import lines as area boundaries;centroid;import points as centroids"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:191
@@ -18798,9 +17908,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:207
-msgid ""
-"List of column names to be used instead of original names, first is used for "
-"category column"
+msgid "List of column names to be used instead of original names, first is used for category column"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:213 ../vector/v.external/args.c:47
@@ -18810,8 +17918,7 @@
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:219
 #, fuzzy
-msgid ""
-"List available OGR layers including feature types in data source and exit"
+msgid "List available OGR layers including feature types in data source and exit"
 msgstr "Wyświetl dostępne warstwy i wyjdź"
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:233
@@ -18837,9 +17944,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:270
-msgid ""
-"Create the location specified by the \"location\" parameter and exit. Do not "
-"import the vector data."
+msgid "Create the location specified by the \"location\" parameter and exit. Do not import the vector data."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:289
@@ -18912,9 +18017,7 @@
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:835
 #, c-format
-msgid ""
-"Width for column %s set to 255 (was not specified by OGR), some strings may "
-"be truncated!"
+msgid "Width for column %s set to 255 (was not specified by OGR), some strings may be truncated!"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:847
@@ -19013,10 +18116,7 @@
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:1191
 #, c-format
-msgid ""
-"%d areas represent more (overlapping) features, because polygons overlap in "
-"input layer(s). Such areas are linked to more than 1 row in attribute table. "
-"The number of features for those areas is stored as category in layer %d"
+msgid "%d areas represent more (overlapping) features, because polygons overlap in input layer(s). Such areas are linked to more than 1 row in attribute table. The number of features for those areas is stored as category in layer %d"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:1201
@@ -19060,9 +18160,7 @@
 msgstr "Centroid obszaru bez kategorii"
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:1262
-msgid ""
-"Input data contains 3D features. Created vector is 2D only, use -z flag to "
-"import 3D vector."
+msgid "Input data contains 3D features. Created vector is 2D only, use -z flag to import 3D vector."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ogr/geom.c:193 ../vector/v.in.ogr/geom.c:214
@@ -19106,8 +18204,7 @@
 #: ../vector/v.to.rast3/main.c:51
 #, fuzzy
 msgid "Converts a vector map (only points) into a 3D raster map."
-msgstr ""
-"Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS (punkty) do mapy rastrowej 3D GRASS."
+msgstr "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS (punkty) do mapy rastrowej 3D GRASS."
 
 #: ../vector/v.to.rast3/main.c:62
 #, fuzzy
@@ -19138,9 +18235,7 @@
 msgstr "wektor do usunięcia"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:81
-msgid ""
-"Selects vector features from an existing vector map and creates a new vector "
-"map containing only the selected features."
+msgid "Selects vector features from an existing vector map and creates a new vector map containing only the selected features."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:86
@@ -19188,9 +18283,7 @@
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:159
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Options <%s>, <%s>, <%s> and <%s> options are exclusive. Please specify only "
-"one of them."
+msgid "Options <%s>, <%s>, <%s> and <%s> options are exclusive. Please specify only one of them."
 msgstr "-r i -e wzajemnie się wykluczają"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:204
@@ -19229,9 +18322,7 @@
 msgstr "Wczytano %d kategorii z tabeli"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:280
-msgid ""
-"This map has no categories attached. Use v.category to attach categories to "
-"this vector map."
+msgid "This map has no categories attached. Use v.category to attach categories to this vector map."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:287
@@ -19241,22 +18332,16 @@
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:291
 #, c-format
-msgid ""
-"Random category count must be smaller than feature count. There are only %d "
-"features of type(s): %s"
+msgid "Random category count must be smaller than feature count. There are only %d features of type(s): %s"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:314
 #, c-format
-msgid ""
-"Random category count is larger or equal to uniq <%s> feature category count "
-"%d"
+msgid "Random category count is larger or equal to uniq <%s> feature category count %d"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:319
-msgid ""
-"There are more categories than random number generator can reach. Report "
-"this as a GRASS bug."
+msgid "There are more categories than random number generator can reach. Report this as a GRASS bug."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:350
@@ -19299,8 +18384,7 @@
 msgstr "punkt"
 
 #: ../vector/v.in.db/main.c:57
-msgid ""
-"Creates new vector (points) map from database table containing coordinates."
+msgid "Creates new vector (points) map from database table containing coordinates."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.db/main.c:61
@@ -19336,8 +18420,7 @@
 
 #: ../vector/v.in.db/main.c:133
 #, c-format
-msgid ""
-"Output vector map, table <%s> (driver: <%s>, database: <%s>) already exists"
+msgid "Output vector map, table <%s> (driver: <%s>, database: <%s>) already exists"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.db/main.c:141 ../vector/v.transform/trans_digit.c:95
@@ -19381,16 +18464,11 @@
 msgstr "linia"
 
 #: ../vector/v.net.iso/main.c:76
-msgid ""
-"Splits net to bands between cost isolines (direction from centre). Centre "
-"node must be opened (costs >= 0). Costs of centre node are used in "
-"calculation."
+msgid "Splits net to bands between cost isolines (direction from centre). Centre node must be opened (costs >= 0). Costs of centre node are used in calculation."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.iso/main.c:114
-msgid ""
-"Categories of centres (points on nodes) to which net will be allocated. "
-"Layer for this categories is given by nlayer option."
+msgid "Categories of centres (points on nodes) to which net will be allocated. Layer for this categories is given by nlayer option."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.iso/main.c:123
@@ -19446,9 +18524,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.salesman/main.c:110
-msgid ""
-"Note that TSP is NP-hard, heuristic algorithm is used by this module and "
-"created cycle may be sub optimal"
+msgid "Note that TSP is NP-hard, heuristic algorithm is used by this module and created cycle may be sub optimal"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.salesman/main.c:128
@@ -19510,10 +18586,7 @@
 msgstr "rozmieszczenie klas"
 
 #: ../vector/v.perturb/main.c:87
-msgid ""
-"If the distribution is uniform, only one parameter, the maximum, is needed. "
-"For a normal distribution, two parameters, the mean and standard deviation, "
-"are required."
+msgid "If the distribution is uniform, only one parameter, the maximum, is needed. For a normal distribution, two parameters, the mean and standard deviation, are required."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.perturb/main.c:97
@@ -19564,15 +18637,11 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.distance/main.c:64
-msgid ""
-"Computes shortest distance via the network between the given sets of "
-"features."
+msgid "Computes shortest distance via the network between the given sets of features."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.distance/main.c:67
-msgid ""
-"Finds the shortest paths from a feature 'to' to every feature 'from' and "
-"various information about this relation are uploaded to the attribute table."
+msgid "Finds the shortest paths from a feature 'to' to every feature 'from' and various information about this relation are uploaded to the attribute table."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.distance/main.c:78 ../vector/v.net.distance/main.c:84
@@ -19649,9 +18718,7 @@
 msgstr "Nie można otworzyć tabeli %s"
 
 #: ../vector/v.distance/main.c:122
-msgid ""
-"Finds the nearest element in vector map 'to' for elements in vector map "
-"'from'."
+msgid "Finds the nearest element in vector map 'to' for elements in vector map 'from'."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.distance/main.c:126
@@ -19684,9 +18751,7 @@
 
 #: ../vector/v.distance/main.c:161
 msgid "Name for output vector map containing lines connecting nearest elements"
-msgstr ""
-"Nazwa wyjściowej mapy wektorowej zawierającej linie łączące najbliższe "
-"elementy"
+msgstr "Nazwa wyjściowej mapy wektorowej zawierającej linie łączące najbliższe elementy"
 
 #: ../vector/v.distance/main.c:169
 msgid "Maximum distance or -1 for no limit"
@@ -19702,20 +18767,11 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.distance/main.c:187
-msgid ""
-"cat;category of the nearest feature;dist;minimum distance to nearest feature;"
-"to_x;x coordinate of the nearest point on 'to' feature;to_y;y coordinate of "
-"the nearest point on 'to' feature;to_along;distance between points/centroids "
-"in 'from' map and the linear feature's start point in 'to' map, along this "
-"linear feature;to_angle;angle between the linear feature in 'to' map and the "
-"positive x axis, at the location of point/centroid in 'from' map, "
-"counterclockwise, in radians, which is between -PI and PI inclusive;to_attr;"
-"attribute of nearest feature given by to_column option"
+msgid "cat;category of the nearest feature;dist;minimum distance to nearest feature;to_x;x coordinate of the nearest point on 'to' feature;to_y;y coordinate of the nearest point on 'to' feature;to_along;distance between points/centroids in 'from' map and the linear feature's start point in 'to' map, along this linear feature;to_angle;angle between the linear feature in 'to' map and the positive x axis, at the location of point/centroid in 'from' map, counterclockwise, in radians, which is between -PI and PI inclusive;to_attr;attribute of nearest feature given by to_column option"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.distance/main.c:205
-msgid ""
-"Column name(s) where values specified by 'upload' option will be uploaded"
+msgid "Column name(s) where values specified by 'upload' option will be uploaded"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.distance/main.c:206
@@ -19744,9 +18800,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.distance/main.c:230
-msgid ""
-"The output is written to stdout but may be uploaded to a new table created "
-"by this module. From categories are may be multiple."
+msgid "The output is written to stdout but may be uploaded to a new table created by this module. From categories are may be multiple."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.distance/main.c:288
@@ -19943,9 +18997,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.random/main.c:121
-msgid ""
-"The seed to initialize the random generator. If not set the process id is "
-"used."
+msgid "The seed to initialize the random generator. If not set the process id is used."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.random/main.c:124
@@ -19984,9 +19036,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.random/main.c:236
-msgid ""
-"You have created unsupported column type. This module supports only INTEGER "
-"and DOUBLE PRECISION column types."
+msgid "You have created unsupported column type. This module supports only INTEGER and DOUBLE PRECISION column types."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.random/main.c:272
@@ -20023,8 +19073,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.vtk/writeVTK.c:186
-msgid ""
-"No coordinates to generate the output! Maybe an empty vector type chosen?"
+msgid "No coordinates to generate the output! Maybe an empty vector type chosen?"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ascii/main.c:47
@@ -20034,9 +19083,7 @@
 #: ../vector/v.out.ascii/main.c:49
 #, fuzzy
 msgid "Exports a vector map to a GRASS ASCII vector representation."
-msgstr ""
-"Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS-a do wektorowej mapy GRASS-a typu "
-"ASCII."
+msgstr "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS-a do wektorowej mapy GRASS-a typu ASCII."
 
 #: ../vector/v.out.ascii/main.c:56
 #, fuzzy
@@ -20054,9 +19101,7 @@
 
 #: ../vector/v.out.ascii/main.c:80
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Unable to open vector map <%s> at topology level. Only points, lines can be "
-"processed."
+msgid "Unable to open vector map <%s> at topology level. Only points, lines can be processed."
 msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej [%s]"
 
 #: ../vector/v.out.ascii/main.c:115
@@ -20103,9 +19148,7 @@
 msgstr "Format wyjściowy"
 
 #: ../vector/v.out.ascii/args.c:49
-msgid ""
-"point;Simple point format (point per row);standard;GRASS ASCII vector format;"
-"wkt;OGC well-known text;"
+msgid "point;Simple point format (point per row);standard;GRASS ASCII vector format;wkt;OGC well-known text;"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ascii/args.c:54
@@ -20177,9 +19220,7 @@
 #: ../vector/v.outlier/main.c:76 ../vector/v.surf.bspline/main.c:106
 #: ../vector/v.lidar.edgedetection/main.c:82
 #: ../vector/v.lidar.correction/main.c:77
-msgid ""
-"Estimate point density and distance for the input vector points within the "
-"current region extends and quit"
+msgid "Estimate point density and distance for the input vector points within the current region extends and quit"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.outlier/main.c:88
@@ -20234,9 +19275,7 @@
 #: ../vector/v.lidar.correction/main.c:225
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No database connection for driver <%s> is defined. Run db.connect."
-msgstr ""
-"Nie zdefiniowano połączenia z bazą danych dla sterownika <%s>. Uruchom db."
-"conect"
+msgstr "Nie zdefiniowano połączenia z bazą danych dla sterownika <%s>. Uruchom db.conect"
 
 #: ../vector/v.outlier/main.c:170 ../vector/v.surf.bspline/main.c:236
 #: ../vector/v.lidar.edgedetection/main.c:192
@@ -20425,9 +19464,7 @@
 #: ../vector/v.in.dxf/main.c:68
 #, fuzzy
 msgid "Converts file in DXF format to GRASS vector map."
-msgstr ""
-"Tworzy binarną mapę wektorową w formacie GRASS określonych izolinii z "
-"warstwy rastrowej formatu GRASS."
+msgstr "Tworzy binarną mapę wektorową w formacie GRASS określonych izolinii z warstwy rastrowej formatu GRASS."
 
 #: ../vector/v.in.dxf/main.c:72
 msgid "Ignore the map extent of DXF file"
@@ -20533,9 +19570,7 @@
 
 #: ../vector/v.qcount/main.c:71
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Name for output quadrant centres map (number of points is written as "
-"category)"
+msgid "Name for output quadrant centres map (number of points is written as category)"
 msgstr "Nazwa dla wynikowej mapy rastrowej (intensity)"
 
 #: ../vector/v.qcount/main.c:77
@@ -20650,12 +19685,8 @@
 
 #: ../vector/v.delaunay/main.c:88
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Creates a Delaunay triangulation from an input vector map containing points "
-"or centroids."
-msgstr ""
-"Tworzy rastrową i wektorową warstwę mapy zawierające przypadkowo "
-"rozmieszczone punkty."
+msgid "Creates a Delaunay triangulation from an input vector map containing points or centroids."
+msgstr "Tworzy rastrową i wektorową warstwę mapy zawierające przypadkowo rozmieszczone punkty."
 
 #: ../vector/v.delaunay/main.c:98 ../vector/v.normal/main.c:97
 msgid "Use only points in current region"
@@ -20714,9 +19745,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.where/main.c:61
-msgid ""
-"Finds line id and real km+offset for given points in vector map using linear "
-"reference system."
+msgid "Finds line id and real km+offset for given points in vector map using linear reference system."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.where/main.c:66
@@ -20835,8 +19864,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.create/main.c:182
-msgid ""
-"Column containing offset from milepost for the beginning of next segment"
+msgid "Column containing offset from milepost for the beginning of next segment"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.create/main.c:191
@@ -21038,9 +20066,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.segment/main.c:74
-msgid ""
-"Creates points/segments from input lines, linear reference system and "
-"positions read from stdin or a file."
+msgid "Creates points/segments from input lines, linear reference system and positions read from stdin or a file."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.segment/main.c:82
@@ -21050,9 +20076,7 @@
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.segment/main.c:113
 #, fuzzy
 msgid "Name of file containing segment rules. If not given, read from stdin."
-msgstr ""
-"Nazwa pliku zawierającego procedury graficzne, jeśli brak czyta standardowe "
-"wejście"
+msgstr "Nazwa pliku zawierającego procedury graficzne, jeśli brak czyta standardowe wejście"
 
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.segment/main.c:180
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.segment/main.c:234
@@ -21167,9 +20191,7 @@
 msgstr "Atrybuty"
 
 #: ../vector/v.reclass/main.c:71
-msgid ""
-"Changes vector category values for an existing vector map according to "
-"results of SQL queries or a value in attribute table column."
+msgid "Changes vector category values for an existing vector map according to results of SQL queries or a value in attribute table column."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.reclass/main.c:88
@@ -21273,9 +20295,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:109
-msgid ""
-"Generates a raster density map from vector point data using a moving kernel "
-"or optionally generates a vector density map on a vector network."
+msgid "Generates a raster density map from vector point data using a moving kernel or optionally generates a vector density map on a vector network."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:113
@@ -21321,9 +20341,7 @@
 msgstr "Nieznana metoda"
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:169
-msgid ""
-"none;No method applied at nodes with more than 2 arcs;split;Equal split "
-"(Okabe 2009) applied at nodes;"
+msgid "none;No method applied at nodes with more than 2 arcs;split;Equal split (Okabe 2009) applied at nodes;"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:176
@@ -21332,9 +20350,7 @@
 msgstr "Rozdzielczość"
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:184
-msgid ""
-"Try to calculate an optimal standard deviation with 'stddeviation' taken as "
-"maximum (experimental)"
+msgid "Try to calculate an optimal standard deviation with 'stddeviation' taken as maximum (experimental)"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:189
@@ -21342,9 +20358,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:194
-msgid ""
-"In network mode, normalize values by sum of density multiplied by length of "
-"each segment. Integral over the output map then gives 1.0 * mult"
+msgid "In network mode, normalize values by sum of density multiplied by length of each segment. Integral over the output map then gives 1.0 * mult"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:199
@@ -21362,15 +20376,11 @@
 msgstr "Nieznane odwzorowanie"
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:240
-msgid ""
-"Optimal standard deviation calculation is supported only for node method "
-"'none' and kernel function 'gaussian'."
+msgid "Optimal standard deviation calculation is supported only for node method 'none' and kernel function 'gaussian'."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:244
-msgid ""
-"Optimal standard deviation calculation is supported only for kernel function "
-"'gaussian'."
+msgid "Optimal standard deviation calculation is supported only for kernel function 'gaussian'."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:301
@@ -21380,9 +20390,7 @@
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:323
 #, c-format
-msgid ""
-"Automatic choice of smoothing parameter (standard deviation), maximum "
-"possible value of standard deviation is set to %f"
+msgid "Automatic choice of smoothing parameter (standard deviation), maximum possible value of standard deviation is set to %f"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:330
@@ -21402,9 +20410,7 @@
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:348
 #, c-format
-msgid ""
-"Distances between all points are beyond %e (4 * standard deviation), unable "
-"to calculate optimal value."
+msgid "Distances between all points are beyond %e (4 * standard deviation), unable to calculate optimal value."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.kernel/main.c:359
@@ -21470,96 +20476,74 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:264
-msgid ""
-"The map contains islands. With the -c flag, islands will appear as filled "
-"areas, not holes in the output map."
+msgid "The map contains islands. With the -c flag, islands will appear as filled areas, not holes in the output map."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:270
 #, c-format
-msgid ""
-"%d point(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
+msgid "%d point(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:275
 #, c-format
-msgid ""
-"%d line(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
+msgid "%d line(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:281
 #, c-format
-msgid ""
-"%d boundary(ies) found, but not requested to be exported. Verify 'type' "
-"parameter."
+msgid "%d boundary(ies) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:287
 #, c-format
-msgid ""
-"%d centroid(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' "
-"parameter."
+msgid "%d centroid(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:292
 #, c-format
-msgid ""
-"%d area(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
+msgid "%d area(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:296
 #, c-format
-msgid ""
-"%d face(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
+msgid "%d face(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:301
 #, c-format
-msgid ""
-"%d volume(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' "
-"parameter."
+msgid "%d volume(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:307
-msgid ""
-"No points found, but requested to be exported. Will skip this feature type."
+msgid "No points found, but requested to be exported. Will skip this feature type."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:316
-msgid ""
-"No lines found, but requested to be exported. Will skip this feature type."
+msgid "No lines found, but requested to be exported. Will skip this feature type."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:326
-msgid ""
-"No boundaries found, but requested to be exported. Will skip this feature "
-"type."
+msgid "No boundaries found, but requested to be exported. Will skip this feature type."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:335
-msgid ""
-"No areas found, but requested to be exported. Will skip this feature type."
+msgid "No areas found, but requested to be exported. Will skip this feature type."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:345
-msgid ""
-"No centroids found, but requested to be exported. Will skip this feature "
-"type."
+msgid "No centroids found, but requested to be exported. Will skip this feature type."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:354
-msgid ""
-"No faces found, but requested to be exported. Will skip this feature type."
+msgid "No faces found, but requested to be exported. Will skip this feature type."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:363
-msgid ""
-"No kernels found, but requested to be exported. Will skip this feature type."
+msgid "No kernels found, but requested to be exported. Will skip this feature type."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:372
-msgid ""
-"No volumes found, but requested to be exported. Will skip this feature type."
+msgid "No volumes found, but requested to be exported. Will skip this feature type."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:383
@@ -21574,9 +20558,7 @@
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:407
 #, c-format
-msgid ""
-"Append existing layer requires opening data source in update mode, forcing '-"
-"%c' flag"
+msgid "Append existing layer requires opening data source in update mode, forcing '-%c' flag"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:425
@@ -21605,23 +20587,17 @@
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:492
 #, c-format
-msgid ""
-"Vector map <%s> is 3D. Use format specific layer creation options SHPT "
-"(parameter 'lco') or '-z' flag to export in 3D rather than 2D (default)"
+msgid "Vector map <%s> is 3D. Use format specific layer creation options SHPT (parameter 'lco') or '-z' flag to export in 3D rather than 2D (default)"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:504
 #, c-format
-msgid ""
-"Vector map <%s> is 3D. Use format specific layer creation options DIM "
-"(parameter 'lco') to export in 3D rather than 2D (default)."
+msgid "Vector map <%s> is 3D. Use format specific layer creation options DIM (parameter 'lco') to export in 3D rather than 2D (default)."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:511
 #, c-format
-msgid ""
-"Vector map <%s> is 3D. Use format specific layer creation options (parameter "
-"'lco') to export in 3D rather than 2D (default)."
+msgid "Vector map <%s> is 3D. Use format specific layer creation options (parameter 'lco') to export in 3D rather than 2D (default)."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:528 ../db/drivers/ogr/execute.c:58
@@ -21644,9 +20620,7 @@
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:555 ../vector/v.out.ogr/main.c:625
 #, fuzzy, c-format
 msgid "New attribute column <%s> added to the table"
-msgstr ""
-"Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry "
-"transformacji"
+msgstr "Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry transformacji"
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:637
 #, fuzzy, c-format
@@ -21708,9 +20682,7 @@
 msgstr "Typ obiektu"
 
 #: ../vector/v.out.ogr/args.c:17
-msgid ""
-"Combination of types is not supported by all output formats. Default is to "
-"use first type found in input vector map."
+msgid "Combination of types is not supported by all output formats. Default is to use first type found in input vector map."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/args.c:28
@@ -21756,9 +20728,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/args.c:88
-msgid ""
-"Also export features without category (not labeled). Otherwise only features "
-"with category are exported."
+msgid "Also export features without category (not labeled). Otherwise only features with category are exported."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/args.c:94
@@ -21776,9 +20746,7 @@
 msgstr "Eksportuje linie jako poligony"
 
 #: ../vector/v.out.ogr/args.c:112
-msgid ""
-"Create a new empty OGR layer in defined OGR datasource and exit. Nothing is "
-"read from input."
+msgid "Create a new empty OGR layer in defined OGR datasource and exit. Nothing is read from input."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.ogr/attrb.c:41
@@ -21869,9 +20837,7 @@
 
 #: ../vector/v.surf.bspline/main.c:314
 #, c-format
-msgid ""
-"Sorry, <%s> driver is not allowed for vector output in this module. Try with "
-"a raster output or other driver."
+msgid "Sorry, <%s> driver is not allowed for vector output in this module. Try with a raster output or other driver."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.surf.bspline/main.c:336
@@ -21918,9 +20884,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.surf.bspline/crosscorr.c:85
-msgid ""
-"Maybe, it takes too long. It will depend on how many points you are "
-"considering."
+msgid "Maybe, it takes too long. It will depend on how many points you are considering."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.surf.bspline/crosscorr.c:114
@@ -21942,9 +20906,7 @@
 #: ../vector/v.proj/main.c:66
 #, fuzzy
 msgid "Re-projects a vector map from one location to the current location."
-msgstr ""
-"Zmienia projekcję mapy rastrowej z jednej lokacji do projekcji bieżącej "
-"lokacji."
+msgstr "Zmienia projekcję mapy rastrowej z jednej lokacji do projekcji bieżącej lokacji."
 
 #: ../vector/v.proj/main.c:78
 #, fuzzy
@@ -21976,8 +20938,7 @@
 #: ../vector/v.proj/main.c:190
 #, c-format
 msgid "Vector map <%s> in location <%s> mapset <%s> not found"
-msgstr ""
-"Mapa wektorowa <%s> w lokacji <%s> mapsecie <%s> nie została znaleziona"
+msgstr "Mapa wektorowa <%s> w lokacji <%s> mapsecie <%s> nie została znaleziona"
 
 #: ../vector/v.proj/main.c:214
 #, c-format
@@ -22010,8 +20971,7 @@
 #: ../vector/v.hull/main.c:64
 #, fuzzy
 msgid "Use all vector points (do not limit to current region)"
-msgstr ""
-"Startowa mapa wektorowa <%s> nie zawiera żadnych punktów w bieżącym regionie."
+msgstr "Startowa mapa wektorowa <%s> nie zawiera żadnych punktów w bieżącym regionie."
 
 #: ../vector/v.hull/main.c:69
 msgid "Create a 'flat' 2D hull even if the input is 3D points"
@@ -22040,9 +21000,7 @@
 #: ../vector/v.in.dwg/main.c:84
 #, fuzzy
 msgid "Converts DWG/DXF to GRASS vector map"
-msgstr ""
-"Tworzy binarną mapę wektorową w formacie GRASS określonych izolinii z "
-"warstwy rastrowej formatu GRASS."
+msgstr "Tworzy binarną mapę wektorową w formacie GRASS określonych izolinii z warstwy rastrowej formatu GRASS."
 
 #: ../vector/v.in.dwg/main.c:87
 #, fuzzy
@@ -22105,9 +21063,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.vol.rst/main.c:245
-msgid ""
-"Interpolates point data to a RASTER3D grid volume using regularized spline "
-"with tension (RST) algorithm."
+msgid "Interpolates point data to a RASTER3D grid volume using regularized spline with tension (RST) algorithm."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.vol.rst/main.c:253
@@ -22249,8 +21205,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.vol.rst/user1.c:128
-msgid ""
-"Column type of smooth column is not supported (must be integer or double)"
+msgid "Column type of smooth column is not supported (must be integer or double)"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.external.out/link.c:44
@@ -22494,14 +21449,11 @@
 msgstr "Konwertuje mapę rastrową do warstwy wektorowej."
 
 #: ../vector/v.patch/main.c:81
-msgid ""
-"Name for output vector map where bounding boxes of input vector maps are "
-"written to"
+msgid "Name for output vector map where bounding boxes of input vector maps are written to"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.patch/main.c:85
-msgid ""
-"Append files to existing file (overwriting existing files must be activated)"
+msgid "Append files to existing file (overwriting existing files must be activated)"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.patch/main.c:90
@@ -22737,8 +21689,7 @@
 msgstr "Tkst jaki będzie dołączony do następnej linii w pliku metadanych mapy"
 
 #: ../vector/v.support/main.c:118
-msgid ""
-"Command line to store into vector map history file (used for vector scripts)"
+msgid "Command line to store into vector map history file (used for vector scripts)"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.support/main.c:122
@@ -22755,8 +21706,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.select/main.c:49
-msgid ""
-"Selects features from vector map (A) by features from other vector map (B)."
+msgid "Selects features from vector map (A) by features from other vector map (B)."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.select/main.c:82
@@ -22808,10 +21758,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.select/args.c:47
-msgid ""
-"A feature is written to output if the result of operation 'ainput operator "
-"binput' is true. An input feature is considered to be true, if category of "
-"given layer is defined."
+msgid "A feature is written to output if the result of operation 'ainput operator binput' is true. An input feature is considered to be true, if category of given layer is defined."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.select/args.c:52
@@ -22819,15 +21766,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.select/args.c:57
-msgid ""
-"overlap;features partially or completely overlap;equals;features are "
-"spatially equals (using GEOS);disjoint;features do not spatially intersect "
-"(using GEOS);intersects;features spatially intersect (using GEOS);touches;"
-"features spatially touches (using GEOS);crosses;features spatially crosses "
-"(using GEOS);within;feature A is completely inside feature B (using GEOS);"
-"contains;feature B is completely inside feature A (using GEOS);overlaps;"
-"features spatially overlap (using GEOS);relate;feature A is spatially "
-"related to feature B (using GEOS, requires 'relate' option);"
+msgid "overlap;features partially or completely overlap;equals;features are spatially equals (using GEOS);disjoint;features do not spatially intersect (using GEOS);intersects;features spatially intersect (using GEOS);touches;features spatially touches (using GEOS);crosses;features spatially crosses (using GEOS);within;feature A is completely inside feature B (using GEOS);contains;feature B is completely inside feature A (using GEOS);overlaps;features spatially overlap (using GEOS);relate;feature A is spatially related to feature B (using GEOS, requires 'relate' option);"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.select/args.c:74
@@ -22872,9 +21811,7 @@
 msgstr "Nie można skopiować tabeli <%s>"
 
 #: ../vector/v.voronoi/main.c:121
-msgid ""
-"Creates a Voronoi diagram from an input vector map containing points or "
-"centroids."
+msgid "Creates a Voronoi diagram from an input vector map containing points or centroids."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.voronoi/main.c:136
@@ -22914,9 +21851,7 @@
 msgstr "Usuwanie mapy rastrowej <%s> z grupy"
 
 #: ../vector/v.lidar.growing/main.c:78
-msgid ""
-"Building contour determination and Region Growing algorithm for determining "
-"the building inside"
+msgid "Building contour determination and Region Growing algorithm for determining the building inside"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.lidar.growing/main.c:83
@@ -22985,9 +21920,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.steiner/main.c:351
-msgid ""
-"Note that 'Minimum Steiner Tree' problem is NP-hard and heuristic algorithm "
-"is used in this module so the result may be sub optimal"
+msgid "Note that 'Minimum Steiner Tree' problem is NP-hard and heuristic algorithm is used in this module so the result may be sub optimal"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.steiner/main.c:371
@@ -23023,8 +21956,7 @@
 
 #: ../vector/v.net.steiner/main.c:529
 #, c-format
-msgid ""
-"[%d] (not reachable) nodes removed from list of Steiner point candidates"
+msgid "[%d] (not reachable) nodes removed from list of Steiner point candidates"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.steiner/main.c:534
@@ -23221,12 +22153,8 @@
 "Wczytywanie mapy rastrowej..."
 
 #: ../vector/v.transform/main.c:85
-msgid ""
-"Performs an affine transformation (shift, scale and rotate, or GPCs) on "
-"vector map."
-msgstr ""
-"Wykonuje transformację afiniczną (przesuń, skaluj i obróć, lub GPC) mapy "
-"wektorowej."
+msgid "Performs an affine transformation (shift, scale and rotate, or GPCs) on vector map."
+msgstr "Wykonuje transformację afiniczną (przesuń, skaluj i obróć, lub GPC) mapy wektorowej."
 
 #: ../vector/v.transform/main.c:90
 msgid "Shift all z values to bottom=0"
@@ -23254,9 +22182,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.transform/main.c:113
-msgid ""
-"If not given, transformation parameters (xshift, yshift, zshift, xscale, "
-"yscale, zscale, zrot) are used instead"
+msgid "If not given, transformation parameters (xshift, yshift, zshift, xscale, yscale, zscale, zrot) are used instead"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.transform/main.c:121
@@ -23291,16 +22217,12 @@
 #: ../vector/v.transform/main.c:182
 #, fuzzy
 msgid "Name of table containing transformation parameters"
-msgstr ""
-"Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry "
-"transformacji"
+msgstr "Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry transformacji"
 
 #: ../vector/v.transform/main.c:187
 #, fuzzy
 msgid "Name of attribute column(s) used as transformation parameters"
-msgstr ""
-"Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry "
-"transformacji"
+msgstr "Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry transformacji"
 
 #: ../vector/v.transform/main.c:189
 msgid "Format: parameter:column, e.g. xshift:xs,yshift:ys,zrot:zr"
@@ -23312,9 +22234,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.transform/main.c:206
-msgid ""
-"Name of table and name for output vector map must be different. Otherwise "
-"the table is overwritten."
+msgid "Name of table and name for output vector map must be different. Otherwise the table is overwritten."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.transform/main.c:220
@@ -23359,17 +22279,13 @@
 
 #: ../vector/v.transform/trans_digit.c:106
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to select value for category %d from table <%s>, column <%s>. For "
-"category %d using default transformation parameter %.3f."
+msgid "Unable to select value for category %d from table <%s>, column <%s>. For category %d using default transformation parameter %.3f."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.transform/trans_digit.c:117
 #, fuzzy
 msgid "No category number defined. Using default transformation parameters."
-msgstr ""
-"Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry "
-"transformacji"
+msgstr "Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry transformacji"
 
 #: ../vector/v.transform/creat_trans.c:42
 #, fuzzy
@@ -23416,18 +22332,11 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.overlay/main.c:99
-msgid ""
-"Feature is written to output if the result of operation 'ainput operator "
-"binput' is true. Input feature is considered to be true, if category of "
-"given layer is defined."
+msgid "Feature is written to output if the result of operation 'ainput operator binput' is true. Input feature is considered to be true, if category of given layer is defined."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.overlay/main.c:104
-msgid ""
-"and;also known as 'intersection' in GIS;or;also known as 'union' in GIS "
-"(only for atype=area);not;features from ainput not overlayed by features "
-"from binput;xor;features from either ainput or binput but not those from "
-"ainput overlayed by binput (only for atype=area)"
+msgid "and;also known as 'intersection' in GIS;or;also known as 'union' in GIS (only for atype=area);not;features from ainput not overlayed by features from binput;xor;features from either ainput or binput but not those from ainput overlayed by binput (only for atype=area)"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.overlay/main.c:117
@@ -23523,10 +22432,7 @@
 msgstr "Nie można zaznaczyć danych z tabeli"
 
 #: ../vector/v.class/main.c:161
-msgid ""
-"The discontinuities algorithm indicates that some class breaks are not "
-"statistically significant at alpha=0.05. You are advised to reduce the "
-"number of classes."
+msgid "The discontinuities algorithm indicates that some class breaks are not statistically significant at alpha=0.05. You are advised to reduce the number of classes."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.class/main.c:190
@@ -23566,10 +22472,7 @@
 msgstr "Nazwa kolumny kategorii"
 
 #: ../vector/v.build.polylines/main.c:126
-msgid ""
-"no;Do not assign any category number to polyline;first;Assign category "
-"number of first line to polyline;multi;Assign multiple category numbers to "
-"polyline"
+msgid "no;Do not assign any category number to polyline;first;Assign category number of first line to polyline;multi;Assign multiple category numbers to polyline"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.build.polylines/main.c:217
@@ -23675,9 +22578,7 @@
 msgstr "Pliku wejściowego [%s] nie znaleziono."
 
 #: ../vector/v.convert/read.c:99
-msgid ""
-"Input file is not portable. We will attempt to convert anyway but conversion "
-"may fail. Please read manual for detail information."
+msgid "Input file is not portable. We will attempt to convert anyway but conversion may fail. Please read manual for detail information."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.convert/read.c:185
@@ -23818,9 +22719,7 @@
 msgstr "Wyświetl historię rastra zamiast informacji"
 
 #: ../vector/v.in.lidar/main.c:218
-msgid ""
-"Create the location specified by the \"location\" parameter and exit. Do not "
-"import the vector file."
+msgid "Create the location specified by the \"location\" parameter and exit. Do not import the vector file."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.lidar/main.c:279
@@ -24113,11 +23012,8 @@
 
 #: ../vector/v.net.path/main.c:66
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Name of file containing start and end points. If not given, read from stdin"
-msgstr ""
-"Nazwa pliku zawierającego procedury graficzne, jeśli brak czyta standardowe "
-"wejście"
+msgid "Name of file containing start and end points. If not given, read from stdin"
+msgstr "Nazwa pliku zawierającego procedury graficzne, jeśli brak czyta standardowe wejście"
 
 #: ../vector/v.net.path/main.c:93
 #, fuzzy
@@ -24125,10 +23021,7 @@
 msgstr "Maksymalna odległość"
 
 #: ../vector/v.net.path/main.c:94
-msgid ""
-"If start/end are given as coordinates. If start/end point is outside this "
-"threshold, the path is not found and error message is printed. To speed up "
-"the process, keep this value as low as possible."
+msgid "If start/end are given as coordinates. If start/end point is outside this threshold, the path is not found and error message is printed. To speed up the process, keep this value as low as possible."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.path/main.c:107
@@ -24176,14 +23069,11 @@
 msgstr "oblicza statystyki z mapy rastrowej GRASS"
 
 #: ../vector/v.univar/main.c:67
-msgid ""
-"Variance and standard deviation is calculated only for points if specified."
+msgid "Variance and standard deviation is calculated only for points if specified."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.univar/main.c:122
-msgid ""
-"Incompatible vector type(s) specified, only number of features, minimum, "
-"maximum and range can be calculated"
+msgid "Incompatible vector type(s) specified, only number of features, minimum, maximum and range can be calculated"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.univar/main.c:127
@@ -24246,9 +23136,7 @@
 msgstr "Nazwa kolumny lub wyrażenie"
 
 #: ../vector/v.vect.stats/main.c:189
-msgid ""
-"Column to hold points count, must be of type integer, will be created if not "
-"existing"
+msgid "Column to hold points count, must be of type integer, will be created if not existing"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.vect.stats/main.c:196
@@ -24257,9 +23145,7 @@
 msgstr "Nazwa kolumny lub wyrażenie"
 
 #: ../vector/v.vect.stats/main.c:198
-msgid ""
-"Column to hold statistics, must be of type double, will be created if not "
-"existing"
+msgid "Column to hold statistics, must be of type double, will be created if not existing"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.vect.stats/main.c:208
@@ -24272,9 +23158,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.vect.stats/main.c:263
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Vector map <%s> is not in user mapset and cannot be updated"
-msgstr "nie znaleziono mapy wektorowej <%s>"
+msgstr "Mapy wektorowa <%s> nie znajduje się w mapsecie użytkownika i nie może być zaktualizowana"
 
 #: ../vector/v.vect.stats/main.c:310 ../vector/v.vect.stats/main.c:386
 #, fuzzy, c-format
@@ -24284,8 +23170,7 @@
 #: ../vector/v.vect.stats/main.c:314
 #, fuzzy
 msgid "ccolumn is required to upload point counts"
-msgstr ""
-"dla mapy z wartościami zmiennoprzecinkowymi wymagany jest argument wartości!"
+msgstr "dla mapy z wartościami zmiennoprzecinkowymi wymagany jest argument wartości!"
 
 #: ../vector/v.vect.stats/main.c:323
 #, fuzzy
@@ -24300,8 +23185,7 @@
 #: ../vector/v.vect.stats/main.c:342
 #, fuzzy
 msgid "scolumn is required to upload point stats"
-msgstr ""
-"dla mapy z wartościami zmiennoprzecinkowymi wymagany jest argument wartości!"
+msgstr "dla mapy z wartościami zmiennoprzecinkowymi wymagany jest argument wartości!"
 
 #: ../vector/v.vect.stats/main.c:353
 #, fuzzy
@@ -24415,8 +23299,7 @@
 msgstr "Szerokość ramki"
 
 #: ../vector/v.label/main.c:251
-msgid ""
-"size and space options vary significantly which may lead to crummy output"
+msgid "size and space options vary significantly which may lead to crummy output"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.label/main.c:259
@@ -24444,10 +23327,7 @@
 msgstr "Źródło wartości rastra"
 
 #: ../vector/v.to.rast/main.c:64
-msgid ""
-"attr;read values from attribute table;cat;use category values;val;use value "
-"specified by value option;z;use z coordinate (points or contours only);dir;"
-"output as flow direction (lines only)"
+msgid "attr;read values from attribute table;cat;use category values;val;use value specified by value option;z;use z coordinate (points or contours only);dir;output as flow direction (lines only)"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.to.rast/main.c:73
@@ -24584,9 +23464,7 @@
 #: ../vector/v.to.rast/support.c:173
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error in color definition column (%s) with cat %d: colorstring [%s]"
-msgstr ""
-"Błąd w kolumnie definicji koloru (%s), obszar %d z kategorią %d: ciąg znaków "
-"okreslający kolor [%s]"
+msgstr "Błąd w kolumnie definicji koloru (%s), obszar %d z kategorią %d: ciąg znaków okreslający kolor [%s]"
 
 #: ../vector/v.to.rast/support.c:176
 msgid "Color set to [200:200:200]"
@@ -24628,8 +23506,7 @@
 #: ../vector/v.to.points/main.c:175
 #, fuzzy
 msgid "Creates points along input lines in new vector map with 2 layers."
-msgstr ""
-"Tworzy nową warstwę wektorową jako link do warstwy OGR tylko do odczytu."
+msgstr "Tworzy nową warstwę wektorową jako link do warstwy OGR tylko do odczytu."
 
 #: ../vector/v.to.points/main.c:178
 #, fuzzy
@@ -24727,9 +23604,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ascii/main.c:92
-msgid ""
-"For example: 'x double precision, y double precision, cat int, name varchar"
-"(10)'"
+msgid "For example: 'x double precision, y double precision, cat int, name varchar(10)'"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ascii/main.c:104 ../vector/v.in.ascii/main.c:114
@@ -24756,9 +23631,7 @@
 msgstr "Nazwa kolumny z etykietami kategorii rastra"
 
 #: ../vector/v.in.ascii/main.c:136
-msgid ""
-"First column is 1. If 0, unique category is assigned to each row and written "
-"to new column 'cat'"
+msgid "First column is 1. If 0, unique category is assigned to each row and written to new column 'cat'"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ascii/main.c:145
@@ -24827,13 +23700,11 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ascii/main.c:270
-msgid ""
-"z column number > minimum last column number (incorrect field separator?)"
+msgid "z column number > minimum last column number (incorrect field separator?)"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ascii/main.c:275
-msgid ""
-"cat column number > minimum last column number (incorrect field separator?)"
+msgid "cat column number > minimum last column number (incorrect field separator?)"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ascii/main.c:281
@@ -24858,8 +23729,7 @@
 
 #: ../vector/v.in.ascii/main.c:416
 #, c-format
-msgid ""
-"Number of columns defined (%d) does not match number of columns (%d) in input"
+msgid "Number of columns defined (%d) does not match number of columns (%d) in input"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.in.ascii/main.c:444
@@ -24903,16 +23773,13 @@
 msgstr "Kopiowanie tabel ..."
 
 #: ../vector/v.in.ascii/main.c:528
-msgid ""
-"Could not close attribute table. The DBMI driver did not accept all "
-"attributes"
+msgid "Could not close attribute table. The DBMI driver did not accept all attributes"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.external/main.c:52
 #, fuzzy
 msgid "Creates a new pseudo-vector map as a link to an OGR-supported layer."
-msgstr ""
-"Tworzy nową warstwę wektorową jako link do warstwy OGR tylko do odczytu."
+msgstr "Tworzy nową warstwę wektorową jako link do warstwy OGR tylko do odczytu."
 
 #: ../vector/v.external/main.c:102
 #, fuzzy, c-format
@@ -24962,8 +23829,7 @@
 
 #: ../vector/v.external/args.c:53
 #, fuzzy
-msgid ""
-"List available OGR layers including feature types in datatsource and exit"
+msgid "List available OGR layers including feature types in datatsource and exit"
 msgstr "Wyświetl dostępne warstwy i wyjdź"
 
 #: ../vector/v.external/list.c:13
@@ -25001,9 +23867,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:90
-msgid ""
-"change the type of boundary dangle to line, threshold ignored if < 0, input "
-"line type is ignored"
+msgid "change the type of boundary dangle to line, threshold ignored if < 0, input line type is ignored"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:92
@@ -25011,9 +23875,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:93
-msgid ""
-"change the type of bridges connecting area and island or 2 islands from "
-"boundary to line"
+msgid "change the type of bridges connecting area and island or 2 islands from boundary to line"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:95
@@ -25026,13 +23888,7 @@
 msgstr "Nie można obliczyć centroid powierzchni"
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:97
-msgid ""
-"break (topologically clean) polygons (imported from non topological format, "
-"like ShapeFile). Boundaries are broken on each point shared between 2 and "
-"more polygons where angles of segments are different;prune;remove vertices "
-"in threshold from lines and boundaries, boundary is pruned only if topology "
-"is not damaged (new intersection, changed attachement of centroid), first "
-"and last segment of the boundary is never changed"
+msgid "break (topologically clean) polygons (imported from non topological format, like ShapeFile). Boundaries are broken on each point shared between 2 and more polygons where angles of segments are different;prune;remove vertices in threshold from lines and boundaries, boundary is pruned only if topology is not damaged (new intersection, changed attachement of centroid), first and last segment of the boundary is never changed"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:104
@@ -25222,8 +24078,7 @@
 
 #: ../vector/v.clean/prune.c:215
 #, c-format
-msgid ""
-"%d vertices from input %d (vertices of given type) removed, i.e. %.2f %%"
+msgid "%d vertices from input %d (vertices of given type) removed, i.e. %.2f %%"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.clean/prune.c:219
@@ -25237,12 +24092,8 @@
 msgstr "%s plik(i) do usunięcia"
 
 #: ../vector/v.surf.idw/main.c:90
-msgid ""
-"Surface interpolation from vector point data by Inverse Distance Squared "
-"Weighting."
-msgstr ""
-"Interpolacja powierzchni z punktów wektorowych metodą Inverse Distance "
-"Squared Weighting (IDW)."
+msgid "Surface interpolation from vector point data by Inverse Distance Squared Weighting."
+msgstr "Interpolacja powierzchni z punktów wektorowych metodą Inverse Distance Squared Weighting (IDW)."
 
 #: ../vector/v.surf.idw/main.c:99
 #, fuzzy
@@ -25259,9 +24110,7 @@
 msgstr "Plik rastrowy punktów początkowych"
 
 #: ../vector/v.surf.idw/main.c:116
-msgid ""
-"Slower but uses less memory and includes points from outside region in the "
-"interpolation"
+msgid "Slower but uses less memory and includes points from outside region in the interpolation"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.surf.idw/main.c:131
@@ -25306,9 +24155,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.parallel/main.c:91
-msgid ""
-"left;Parallel line is on the left;right;Parallel line is on the right;both;"
-"Parallel lines on both sides"
+msgid "left;Parallel line is on the left;right;Parallel line is on the right;both;Parallel lines on both sides"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.parallel/main.c:101
@@ -25355,9 +24202,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.buffer/main.c:272
-msgid ""
-"Maximum distance between theoretical arc and polygon segments as multiple of "
-"buffer"
+msgid "Maximum distance between theoretical arc and polygon segments as multiple of buffer"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.buffer/main.c:277
@@ -25373,10 +24218,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.buffer/main.c:296
-msgid ""
-"The bufcol option may contain bugs during the cleaning step. If you "
-"encounter problems, use the debug option or clean manually with v.clean "
-"tool=break; v.category step=0; v.extract -d type=area"
+msgid "The bufcol option may contain bugs during the cleaning step. If you encounter problems, use the debug option or clean manually with v.clean tool=break; v.category step=0; v.extract -d type=area"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.buffer/main.c:307
@@ -25405,9 +24247,7 @@
 msgstr "Nie można zaznaczyć danych z tabeli"
 
 #: ../vector/v.buffer/main.c:422
-msgid ""
-"No features available for buffering. Check type option and features "
-"available in the input vector."
+msgid "No features available for buffering. Check type option and features available in the input vector."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.buffer/main.c:437
@@ -25466,9 +24306,7 @@
 msgstr "Ustawienia"
 
 #: ../vector/v.edit/main.c:58
-msgid ""
-"Edits a vector map, allows adding, deleting and modifying selected vector "
-"features."
+msgid "Edits a vector map, allows adding, deleting and modifying selected vector features."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.edit/main.c:67
@@ -25483,9 +24321,7 @@
 
 #: ../vector/v.edit/main.c:145
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Unable to open vector map <%s> as the background map. It is given as vector "
-"map to be edited."
+msgid "Unable to open vector map <%s> as the background map. It is given as vector map to be edited."
 msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej [%s]"
 
 #: ../vector/v.edit/main.c:156
@@ -25507,9 +24343,7 @@
 
 #: ../vector/v.edit/main.c:219
 #, c-format
-msgid ""
-"Vector map <%s> is not 3D. Tool '%s' requires 3D vector map. Please convert "
-"the vector map to 3D using e.g. %s."
+msgid "Vector map <%s> is not 3D. Tool '%s' requires 3D vector map. Please convert the vector map to 3D using e.g. %s."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.edit/main.c:255
@@ -25576,9 +24410,7 @@
 
 #: ../vector/v.edit/main.c:345
 #, c-format
-msgid ""
-"Multiple background maps were given. Selected features will be copied only "
-"from vector map <%s>."
+msgid "Multiple background maps were given. Selected features will be copied only from vector map <%s>."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.edit/main.c:355
@@ -25619,19 +24451,7 @@
 msgstr "Narzędzie"
 
 #: ../vector/v.edit/args.c:35
-msgid ""
-"create;Create new (empty) vector map;add;Add new features to existing vector "
-"map;delete;Delete selected features from vector map;move;Move selected "
-"features in vector map;vertexmove;Move vertex of selected vector lines;"
-"vertexdel;Remove vertex from selected vector lines;vertexadd;Add new vertex "
-"to selected vector lines;merge;Merge selected vector lines;break;Break/split "
-"vector lines;select;Select lines and print their ID's;catadd;Set new "
-"categories to selected vector features for defined layer;catdel;Delete "
-"categories from selected vector features for defined layer;copy;Copy "
-"selected features;snap;Snap vector features in given threshold;flip;Flip "
-"direction of selected vector lines;connect;Connect two lines;zbulk;Z bulk-"
-"labeling (automated assignment of z coordinate to vector lines);chtype;"
-"Change feature type (point<->centroid, line<->boundary)"
+msgid "create;Create new (empty) vector map;add;Add new features to existing vector map;delete;Delete selected features from vector map;move;Move selected features in vector map;vertexmove;Move vertex of selected vector lines;vertexdel;Remove vertex from selected vector lines;vertexadd;Add new vertex to selected vector lines;merge;Merge selected vector lines;break;Break/split vector lines;select;Select lines and print their ID's;catadd;Set new categories to selected vector features for defined layer;catdel;Delete categories from selected vector features for defined layer;copy;Copy selected features;snap;Snap vector features in given threshold;flip;Flip direction of selected vector lines;connect;Connect two lines;zbulk;Z bulk-labeling (automated assignment of z coordinate to vector lines);chtype;Change feature type (point<->centroid, line<->boundary)"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.edit/args.c:80
@@ -25680,9 +24500,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.edit/args.c:150
-msgid ""
-"length;Select only lines or boundaries shorter/longer than threshold "
-"distance;dangle;Select dangles shorter/longer than threshold distance"
+msgid "length;Select only lines or boundaries shorter/longer than threshold distance;dangle;Select dangles shorter/longer than threshold distance"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.edit/args.c:158
@@ -25691,15 +24509,11 @@
 msgstr "Nazwa mapy wektorowej"
 
 #: ../vector/v.edit/args.c:165
-msgid ""
-"Snap added or modified features in the given threshold to the nearest "
-"existing feature"
+msgid "Snap added or modified features in the given threshold to the nearest existing feature"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.edit/args.c:167
-msgid ""
-"no;Not apply snapping;node;Snap only to node;vertex;Allow snapping also to "
-"vertex"
+msgid "no;Not apply snapping;node;Snap only to node;vertex;Allow snapping also to vertex"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.edit/args.c:175
@@ -25785,8 +24599,7 @@
 #: ../vector/v.info/main.c:45
 #, fuzzy
 msgid "Outputs basic information about a vector map."
-msgstr ""
-"Wyświetla podstawowe informacje o określonej przez użytkowika mapie rastrowej"
+msgstr "Wyświetla podstawowe informacje o określonej przez użytkowika mapie rastrowej"
 
 #: ../vector/v.info/parse.c:24
 #, fuzzy
@@ -25794,9 +24607,7 @@
 msgstr "Wyświetl historię rastra zamiast informacji"
 
 #: ../vector/v.info/parse.c:30
-msgid ""
-"Print types/names of table columns for specified layer instead of info and "
-"exit"
+msgid "Print types/names of table columns for specified layer instead of info and exit"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.info/parse.c:35
@@ -25817,8 +24628,7 @@
 #: ../vector/v.info/print.c:130
 #, c-format
 msgid "Database connection for map <%s> is not defined in DB file"
-msgstr ""
-"Połączenie z bazą danych dla mapy <%s> nie zostało zdefiniowane w pliku bazy"
+msgstr "Połączenie z bazą danych dla mapy <%s> nie zostało zdefiniowane w pliku bazy"
 
 #: ../vector/v.info/print.c:134
 #, c-format
@@ -26056,13 +24866,7 @@
 msgstr "ikona do usunięcia"
 
 #: ../vector/v.category/main.c:99
-msgid ""
-"add;add a new category;del;delete category (-1 to delete all categories of "
-"given layer);chlayer;change layer number (e.g. layer=3,1 changes layer 3 to "
-"layer 1);sum;add the value specified by cat option to the current category "
-"value;report;print report (statistics), in shell style: layer type count min "
-"max;print;print category values, more cats in the same layer are separated "
-"by '/'"
+msgid "add;add a new category;del;delete category (-1 to delete all categories of given layer);chlayer;change layer number (e.g. layer=3,1 changes layer 3 to layer 1);sum;add the value specified by cat option to the current category value;report;print report (statistics), in shell style: layer type count min max;print;print category values, more cats in the same layer are separated by '/'"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.category/main.c:115
@@ -26079,14 +24883,11 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.category/main.c:138
-msgid ""
-"Database connection and attribute tables for concerned layers are not changed"
+msgid "Database connection and attribute tables for concerned layers are not changed"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.category/main.c:156
-msgid ""
-"Invalid category number (must be equal to or greater than 0). Normally "
-"category number starts at 1."
+msgid "Invalid category number (must be equal to or greater than 0). Normally category number starts at 1."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.category/main.c:165
@@ -26173,10 +24974,7 @@
 msgstr "%s plik(i) do skopiowania"
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:147
-msgid ""
-"Spatial approximation and topographic analysis from given point or isoline "
-"data in vector format to floating point raster format using regularized "
-"spline with tension."
+msgid "Spatial approximation and topographic analysis from given point or isoline data in vector format to floating point raster format using regularized spline with tension."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:154
@@ -26232,8 +25030,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:311
-msgid ""
-"Maximum distance between points on isoline (to insert additional points)"
+msgid "Maximum distance between points on isoline (to insert additional points)"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:320
@@ -26256,22 +25053,16 @@
 msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:428
-msgid ""
-"Both cross-validation options (-c flag and cvdev vector output) must be "
-"specified"
+msgid "Both cross-validation options (-c flag and cvdev vector output) must be specified"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:431
-msgid ""
-"The cross-validation cannot be computed simultaneously with output raster or "
-"devi file"
+msgid "The cross-validation cannot be computed simultaneously with output raster or devi file"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:449
 msgid "Using anisotropy - both theta and scalex have to be specified"
-msgstr ""
-"Podczas użycia anizotropii współczynniki 'theta' i 'scalex' muszą być "
-"określone"
+msgstr "Podczas użycia anizotropii współczynniki 'theta' i 'scalex' muszą być określone"
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:457
 msgid "Both smatt and smooth options specified - using constant"
@@ -26323,9 +25114,7 @@
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:648
 #, c-format
-msgid ""
-"Processing all selected output files will require %d bytes of disk space for "
-"temp files"
+msgid "Processing all selected output files will require %d bytes of disk space for temp files"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:668
@@ -26410,9 +25199,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.lidar.correction/main.c:71
-msgid ""
-"Correction of the v.lidar.growing output. It is the last of the three "
-"algorithms for LIDAR filtering."
+msgid "Correction of the v.lidar.growing output. It is the last of the three algorithms for LIDAR filtering."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.lidar.correction/main.c:81
@@ -26483,9 +25270,7 @@
 msgstr "Obliczanie średniej klas ..."
 
 #: ../vector/v.net.centrality/main.c:100
-msgid ""
-"Computes degree, centrality, betweeness, closeness and eigenvector "
-"centrality measures in the network."
+msgid "Computes degree, centrality, betweeness, closeness and eigenvector centrality measures in the network."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.net.centrality/main.c:148
@@ -26589,8 +25374,7 @@
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:153
 #, fuzzy
 msgid "Unable to modify vector map stored in other mapset"
-msgstr ""
-"Nie można modyfikować map wektorowych znajdujących się w innym mapsecie."
+msgstr "Nie można modyfikować map wektorowych znajdujących się w innym mapsecie."
 
 # kolejność %s ma chyba znaczenie -> zmiana wypacza sens
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:161
@@ -26605,14 +25389,12 @@
 
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:195
 #, c-format
-msgid ""
-"layer <%d/%s> table <%s> in database <%s> through driver <%s> with key <%s>\n"
+msgid "layer <%d/%s> table <%s> in database <%s> through driver <%s> with key <%s>\n"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:201
 #, c-format
-msgid ""
-"layer <%d> table <%s> in database <%s> through driver <%s> with key <%s>\n"
+msgid "layer <%d> table <%s> in database <%s> through driver <%s> with key <%s>\n"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:264
@@ -26628,9 +25410,7 @@
 
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:300 ../vector/v.db.connect/main.c:318
 #, c-format
-msgid ""
-"The table <%s> is now part of vector map <%s> and may be deleted or "
-"overwritten by GRASS modules"
+msgid "The table <%s> is now part of vector map <%s> and may be deleted or overwritten by GRASS modules"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:339
@@ -26643,9 +25423,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:349
-msgid ""
-"For defining a new connection you have to specify these parameters: driver, "
-"database, table [, key [, layer]]"
+msgid "For defining a new connection you have to specify these parameters: driver, database, table [, key [, layer]]"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.pov/main.c:49
@@ -26671,9 +25449,7 @@
 msgstr "Jedna lub więcej współrzędnych"
 
 #: ../vector/v.out.pov/main.c:76
-msgid ""
-"This string is appended to each z coordinate. Examples: '*10', '+1000', '*10"
-"+100', '*exaggeration'"
+msgid "This string is appended to each z coordinate. Examples: '*10', '+1000', '*10+100', '*exaggeration'"
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.out.pov/main.c:84
@@ -26720,8 +25496,7 @@
 #: ../vector/v.drape/main.c:146
 #, fuzzy
 msgid "Converts vector map to 3D by sampling of elevation raster map."
-msgstr ""
-"Konwertuje plastry mapy rastrowej 2D do jednej rastrowej mapy objętości 3D"
+msgstr "Konwertuje plastry mapy rastrowej 2D do jednej rastrowej mapy objętości 3D"
 
 #: ../vector/v.drape/main.c:157
 #, fuzzy
@@ -26754,8 +25529,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.drape/main.c:384
-msgid ""
-"No features drapped. Check your computational region and input vector map."
+msgid "No features drapped. Check your computational region and input vector map."
 msgstr ""
 
 #: ../vector/v.neighbors/main.c:51
@@ -26771,14 +25545,8 @@
 
 #: ../vector/v.neighbors/main.c:53
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Makes each cell value a function of the attribute values assigned to the "
-"vector points or centroids around it, and stores new cell values in an "
-"output raster map."
-msgstr ""
-"Czyni wartość kategorii każdej komórki rastra funkcją wartości kategorii "
-"przypisanych do komórek dookoła niej, i zachowuje nową wartość komórki w "
-"wyjściowej wastwie mapy rastrowej"
+msgid "Makes each cell value a function of the attribute values assigned to the vector points or centroids around it, and stores new cell values in an output raster map."
+msgstr "Czyni wartość kategorii każdej komórki rastra funkcją wartości kategorii przypisanych do komórek dookoła niej, i zachowuje nową wartość komórki w wyjściowej wastwie mapy rastrowej"
 
 #: ../vector/v.neighbors/main.c:75
 #, fuzzy
@@ -26877,9 +25645,7 @@
 #: ../vector/v.colors/make_colors.c:14
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Color table '%s' is not supported for floating point attributes"
-msgstr ""
-"Nie można utworzyć tablicy kolorów przypadkowych dla map z danymi "
-"zmiennoprzecinkowymi"
+msgstr "Nie można utworzyć tablicy kolorów przypadkowych dla map z danymi zmiennoprzecinkowymi"
 
 #: ../vector/v.colors/make_colors.c:18 ../vector/v.colors/make_colors.c:25
 #, fuzzy, c-format
@@ -27079,9 +25845,7 @@
 #: ../vector/v.to.3d/args.c:30
 #, fuzzy
 msgid "Name of attribute column used for height"
-msgstr ""
-"Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry "
-"transformacji"
+msgstr "Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry transformacji"
 
 #: ../vector/v.to.3d/args.c:32
 msgid "Can be used for reverse transformation, to store height of points"
@@ -27207,9 +25971,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/main.c:55
-msgid ""
-"Renders surfaces (raster data), 2D/3D vector data, and volumes (3D raster "
-"data) in 3D."
+msgid "Renders surfaces (raster data), 2D/3D vector data, and volumes (3D raster data) in 3D."
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/main.c:138
@@ -27609,8 +26371,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:822
-msgid ""
-"nw;North-West edge;ne;North-East edge;sw;South-West edge;se;South-East edge"
+msgid "nw;North-West edge;ne;North-East edge;sw;South-West edge;se;South-East edge"
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:826
@@ -27635,9 +26396,7 @@
 msgstr "raster, interpolacja"
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:854
-msgid ""
-"Place north arrow at given position \t(in screen coordinates from bottom "
-"left corner)"
+msgid "Place north arrow at given position \t(in screen coordinates from bottom left corner)"
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:856 ../misc/m.nviz.image/args.c:865
@@ -27859,8 +26618,7 @@
 
 #: ../misc/m.nviz.script/main.c:147
 msgid "Either -i flag and/or route parameter must be used"
-msgstr ""
-"Flaga -i może być użyta z parametrem trasy zarówno łącznie jak i rozdzielnie"
+msgstr "Flaga -i może być użyta z parametrem trasy zarówno łącznie jak i rozdzielnie"
 
 #: ../misc/m.nviz.script/main.c:171
 msgid "Off-screen only available with full render mode"
@@ -27877,15 +26635,11 @@
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.nviz.script/main.c:439
-msgid ""
-"Skipping this point, selected point is outside region. Perhaps the camera "
-"setback distance puts it beyond the edge?"
+msgid "Skipping this point, selected point is outside region. Perhaps the camera setback distance puts it beyond the edge?"
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.cogo/main.c:227
-msgid ""
-"A simple utility for converting bearing and distance measurements to "
-"coordinates and vice versa."
+msgid "A simple utility for converting bearing and distance measurements to coordinates and vice versa."
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.cogo/main.c:229
@@ -27969,9 +26723,7 @@
 #: ../misc/m.transform/main.c:324
 #, fuzzy
 msgid "Computes a coordinate transformation based on the control points."
-msgstr ""
-"Rektyfikuje (poprawia geometrię) obraz poprzez obliczenie transformacji "
-"współrzędnych,dla każdego piksela obrazu, opartej na punktach kontrolnych"
+msgstr "Rektyfikuje (poprawia geometrię) obraz poprzez obliczenie transformacji współrzędnych,dla każdego piksela obrazu, opartej na punktach kontrolnych"
 
 #: ../misc/m.transform/main.c:333
 #, fuzzy
@@ -27979,11 +26731,7 @@
 msgstr "Rząd rektyfikacji wielomianowej (1-3)"
 
 #: ../misc/m.transform/main.c:341
-msgid ""
-"idx;point index;src;source coordinates;dst;destination coordinates;fwd;"
-"forward coordinates (destination);rev;reverse coordinates (source);fxy;"
-"forward coordinates difference (destination);rxy;reverse coordinates "
-"difference (source);fd;forward error (destination);rd;reverse error (source)"
+msgid "idx;point index;src;source coordinates;dst;destination coordinates;fwd;forward coordinates (destination);rev;reverse coordinates (source);fxy;forward coordinates difference (destination);rxy;reverse coordinates difference (source);fd;forward error (destination);rd;reverse error (source)"
 msgstr ""
 
 #: ../misc/m.transform/main.c:355
@@ -28218,9 +26966,7 @@
 #: ../ps/ps.map/main.c:106
 #, fuzzy
 msgid "List paper formats (name width height left right top bottom(margin))"
-msgstr ""
-"Formaty papieru wydruku ( nazwa szerokość wysokość lewy prawy górny dolny "
-"(margines) )"
+msgstr "Formaty papieru wydruku ( nazwa szerokość wysokość lewy prawy górny dolny (margines) )"
 
 #: ../ps/ps.map/main.c:108 ../ps/ps.map/main.c:121
 #, fuzzy
@@ -28232,9 +26978,7 @@
 msgstr "Utwórz EPS (Encapsulated PostScript) zamiast pliku PostScript"
 
 #: ../ps/ps.map/main.c:119
-msgid ""
-"Describe map-box's position on the page and exit (inches from top-left of "
-"paper)"
+msgid "Describe map-box's position on the page and exit (inches from top-left of paper)"
 msgstr ""
 
 #: ../ps/ps.map/main.c:124
@@ -28321,9 +27065,7 @@
 
 #: ../ps/ps.map/r_vpoints.c:245
 #, c-format
-msgid ""
-"The mapping instruction <%s> will be renamed to <%s> in future versions of "
-"GRASS. Please use <%s> instead."
+msgid "The mapping instruction <%s> will be renamed to <%s> in future versions of GRASS. Please use <%s> instead."
 msgstr ""
 
 #: ../ps/ps.map/r_header.c:65 ../ps/ps.map/getgrid.c:61
@@ -28370,8 +27112,7 @@
 #: ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:64
 #, fuzzy
 msgid "A floating point colortable must contain a range of values"
-msgstr ""
-"Paleta kolorów danych zmiennoprzecinkowych musi zawierać zakres wartości."
+msgstr "Paleta kolorów danych zmiennoprzecinkowych musi zawierać zakres wartości."
 
 #: ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:69 ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:44
 msgid "Unable to read colors for colorbar"
@@ -28380,14 +27121,12 @@
 #: ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:92 ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:97
 #: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:69
 msgid "Colorbar y location beyond page margins. Adjusting."
-msgstr ""
-"Współrzędna y podziałki skali barwnej poza marginesem strony. Modyfikacja."
+msgstr "Współrzędna y podziałki skali barwnej poza marginesem strony. Modyfikacja."
 
 #: ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:103 ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:108
 #: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:75
 msgid "Colorbar x location beyond page margins. Adjusting."
-msgstr ""
-"Współrzędna x podziałki skali barwnej poza marginesem strony. Modyfikacja."
+msgstr "Współrzędna x podziałki skali barwnej poza marginesem strony. Modyfikacja."
 
 #: ../ps/ps.map/catval.c:64
 #, fuzzy
@@ -28416,15 +27155,8 @@
 
 #: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:54
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Your cats/ file is invalid. A cats/ file with categories and labels is "
-"required for 'colortable' when using categorical legends; see the r.category "
-"help page. Colortable creation has been skipped."
-msgstr ""
-"Twój plik cats/ jest uszkodzony. Plik cats/ zawierający kategorie i etykiety "
-"jest wymagany przez 'colortable'(paletę kolorów) kiedy używasz rastrów CELL. "
-"Żadna paleta kolorów nie zostanie przypisana do wyjściowego pliku "
-"postskriptowego."
+msgid "Your cats/ file is invalid. A cats/ file with categories and labels is required for 'colortable' when using categorical legends; see the r.category help page. Colortable creation has been skipped."
+msgstr "Twój plik cats/ jest uszkodzony. Plik cats/ zawierający kategorie i etykiety jest wymagany przez 'colortable'(paletę kolorów) kiedy używasz rastrów CELL. Żadna paleta kolorów nie zostanie przypisana do wyjściowego pliku postskriptowego."
 
 #: ../ps/ps.map/scale.c:136
 msgid "PSmap: do_scale(): shouldn't happen"
@@ -28641,8 +27373,9 @@
 msgstr "Niedozwolona reguła reklasyfikacji - "
 
 #: ../ps/ps.map/r_vlegend.c:97
+#, fuzzy
 msgid "illegal vlegend sub-request"
-msgstr ""
+msgstr "Niedozwolony numer krawędzi"
 
 #: ../ps/ps.map/do_vectors.c:33
 #, fuzzy, c-format
@@ -28690,9 +27423,7 @@
 #: ../db/db.connect/main.c:49
 #, fuzzy
 msgid "Prints/sets general DB connection for current mapset."
-msgstr ""
-"Wyświetla/ustawia ogólne połączenie DB dla bieżącego mapsetu, następnie "
-"kończy."
+msgstr "Wyświetla/ustawia ogólne połączenie DB dla bieżącego mapsetu, następnie kończy."
 
 #: ../db/db.connect/main.c:53
 msgid "Print current connection parameters and exit"
@@ -28715,8 +27446,7 @@
 
 #: ../db/db.connect/main.c:87
 msgid "Default group of database users to which select privilege is granted"
-msgstr ""
-"Domyślna grupa użytkowników bazy danych, którym nadano uprawnienie SELECT"
+msgstr "Domyślna grupa użytkowników bazy danych, którym nadano uprawnienie SELECT"
 
 #: ../db/db.connect/main.c:122
 msgid "Database connection not defined. Run db.connect."
@@ -28744,8 +27474,7 @@
 
 #: ../db/drivers/postgres/describe.c:102
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"PostgreSQL driver: PostGIS column '%s', type 'geometry' will not be converted"
+msgid "PostgreSQL driver: PostGIS column '%s', type 'geometry' will not be converted"
 msgstr "sterownik pg: kolumna '%s', typu %d nie jest obsługiwana"
 
 #: ../db/drivers/postgres/describe.c:109
@@ -28755,30 +27484,18 @@
 
 #: ../db/drivers/postgres/describe.c:116
 #, c-format
-msgid ""
-"column '%s' : type int8 (bigint) is stored as integer (4 bytes) some data "
-"may be damaged"
-msgstr ""
-"kolumna '%s' : typu int8 (bigint) jast zapisana jako integer (4 bytes)"
-"niektóre dane mogą być zniszczone"
+msgid "column '%s' : type int8 (bigint) is stored as integer (4 bytes) some data may be damaged"
+msgstr "kolumna '%s' : typu int8 (bigint) jast zapisana jako integer (4 bytes)niektóre dane mogą być zniszczone"
 
 #: ../db/drivers/postgres/describe.c:120
 #, c-format
-msgid ""
-"column '%s' : type character varying is stored as varchar(250) some data may "
-"be lost"
-msgstr ""
-"kolumna '%s' : typ znakowy o zmiennej długości zachowano jako varchar(250) - "
-"niektóre dane mogą być utracone"
+msgid "column '%s' : type character varying is stored as varchar(250) some data may be lost"
+msgstr "kolumna '%s' : typ znakowy o zmiennej długości zachowano jako varchar(250) - niektóre dane mogą być utracone"
 
 #: ../db/drivers/postgres/describe.c:126
 #, c-format
-msgid ""
-"column '%s' : type bool (boolean) is stored as char(1), values: 0 (false), 1 "
-"(true)"
-msgstr ""
-"kolumna '%s' : typ logiczny (boolean) jest zachowany jako char(1), wartości: "
-"0 (fałsz), 1 (prawda)"
+msgid "column '%s' : type bool (boolean) is stored as char(1), values: 0 (false), 1 (true)"
+msgstr "kolumna '%s' : typ logiczny (boolean) jest zachowany jako char(1), wartości: 0 (fałsz), 1 (prawda)"
 
 #: ../db/drivers/postgres/execute.c:44
 #, fuzzy
@@ -28851,12 +27568,8 @@
 
 #: ../db/drivers/mysql/describe.c:126
 #, c-format
-msgid ""
-"column '%s' : type BIGINT is stored as integer (4 bytes) some data may be "
-"damaged"
-msgstr ""
-"kolumna '%s' : typu int8 (bigint) jest zapisana jako integer (4 bytes)"
-"niektóre dane mogą być zniszczone"
+msgid "column '%s' : type BIGINT is stored as integer (4 bytes) some data may be damaged"
+msgstr "kolumna '%s' : typu int8 (bigint) jest zapisana jako integer (4 bytes)niektóre dane mogą być zniszczone"
 
 #: ../db/drivers/mysql/parse.c:60
 msgid "Wrong port number in MySQL database definition: "
@@ -28938,12 +27651,8 @@
 
 #: ../db/drivers/ogr/describe.c:192
 #, c-format
-msgid ""
-"column '%s', type 'string': unknown width -> stored as varchar(250) some "
-"data may be lost"
-msgstr ""
-"kolumna '%s', typu 'string': nieznana szerokość -> zachowana jako varchar "
-"(250)niektóre dane mogą być utracone"
+msgid "column '%s', type 'string': unknown width -> stored as varchar(250) some data may be lost"
+msgstr "kolumna '%s', typu 'string': nieznana szerokość -> zachowana jako varchar (250)niektóre dane mogą być utracone"
 
 #: ../db/drivers/ogr/db.c:54
 #, fuzzy
@@ -28980,8 +27689,9 @@
 msgstr "Nie można otworzyć bazy: <%s>"
 
 #: ../db/drivers/sqlite/db.c:110
+#, fuzzy
 msgid "SQLite database connection is still busy"
-msgstr ""
+msgstr "Połączenie bazy danych nie zdefiniowane"
 
 #: ../db/db.execute/main.c:56
 #, fuzzy, c-format
@@ -29153,12 +27863,8 @@
 
 #: ../db/db.copy/main.c:41
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Either 'from_table' (optionally with 'where') can be used or 'select' "
-"option, but not 'from_table' and 'select' at the same time."
-msgstr ""
-"Kopiuj tabelę. Może być użyte zarówno 'from_table' (opcjonalnie z 'where') "
-"jak iopcja 'select', ale nie 'from_table' i 'select' jednocześnie."
+msgid "Either 'from_table' (optionally with 'where') can be used or 'select' option, but not 'from_table' and 'select' at the same time."
+msgstr "Kopiuj tabelę. Może być użyte zarówno 'from_table' (opcjonalnie z 'where') jak iopcja 'select', ale nie 'from_table' i 'select' jednocześnie."
 
 #: ../db/db.copy/main.c:47
 msgid "Input driver name"
@@ -29188,8 +27894,7 @@
 #, fuzzy
 msgid "Full select statement (only, if 'from_table' and 'where' is not used)"
 msgstr ""
-"Pełne wyrażenie select (tylko, jeśli 'from_table' i 'where' nie jest użyte),"
-"np.:\n"
+"Pełne wyrażenie select (tylko, jeśli 'from_table' i 'where' nie jest użyte),np.:\n"
 "\t\tSELECT dedek z starobince WHERE obec = 'Frimburg'"
 
 #: ../db/db.copy/main.c:89
@@ -29217,8 +27922,7 @@
 msgstr "Usuń bazę danych."
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.spectral_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Displays spectral response at user specified locations in group or images."
+msgid "Displays spectral response at user specified locations in group or images."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.spectral_to_translate.c:2
@@ -29270,19 +27974,13 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.convert.all_to_translate.c:1
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Converts all older versions of GRASS vector maps in current mapset to "
-"current format."
+msgid "Converts all older versions of GRASS vector maps in current mapset to current format."
 msgstr "Konwertuje plik site_lists GRASS do mapy wektorowej."
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.buffer_to_translate.c:1
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Creates a raster map showing buffer zones surrounding cells that contain non-"
-"NULL category values."
-msgstr ""
-"Tworzy rastrową warstwę mapy ukazującą strefy buforowe otaczające komórki "
-"rastra które zawierają wartości kategorii inne niż NULL"
+msgid "Creates a raster map showing buffer zones surrounding cells that contain non-NULL category values."
+msgstr "Tworzy rastrową warstwę mapy ukazującą strefy buforowe otaczające komórki rastra które zawierają wartości kategorii inne niż NULL"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.e00_to_translate.c:1
 #, fuzzy
@@ -29333,12 +28031,8 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.plane_to_translate.c:1
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Creates raster plane map given dip (inclination), aspect (azimuth) and one "
-"point."
-msgstr ""
-"Tworzy rastrową i wektorową warstwę mapy zawierające przypadkowo "
-"rozmieszczone punkty."
+msgid "Creates raster plane map given dip (inclination), aspect (azimuth) and one point."
+msgstr "Tworzy rastrową i wektorową warstwę mapy zawierające przypadkowo rozmieszczone punkty."
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.plane_to_translate.c:3
 #: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:3
@@ -29388,24 +28082,17 @@
 msgstr "Nazwa istniejącej mapy rastrowej"
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr.register_to_translate.c:5
-msgid ""
-"Name(s) of existing raster map(s), multiple maps must be provided in "
-"temporal order in case datetime should be attached"
+msgid "Name(s) of existing raster map(s), multiple maps must be provided in temporal order in case datetime should be attached"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr.register_to_translate.c:6
-msgid ""
-"The valid start date and time of the first raster map, in case the map has "
-"no valid time (format absolute: \"yyyy-mm-dd HH:MM:SS\", format relative 5.0)"
+msgid "The valid start date and time of the first raster map, in case the map has no valid time (format absolute: \"yyyy-mm-dd HH:MM:SS\", format relative 5.0)"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr.register_to_translate.c:7
 #: ../locale/scriptstrings/tr3.register_to_translate.c:7
 #: ../locale/scriptstrings/tv.register_to_translate.c:7
-msgid ""
-"Time increment between maps for valid time interval creation (format "
-"absolute: NNN seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years; format "
-"relative: 1.0)"
+msgid "Time increment between maps for valid time interval creation (format absolute: NNN seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years; format relative: 1.0)"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr.register_to_translate.c:8
@@ -29413,8 +28100,7 @@
 #: ../locale/scriptstrings/tv.register_to_translate.c:8
 #: ../locale/scriptstrings/t.time.abs_to_translate.c:11
 #: ../locale/scriptstrings/t.time.rel_to_translate.c:11
-msgid ""
-"Create an interval (start and end time) in case an increment is provided"
+msgid "Create an interval (start and end time) in case an increment is provided"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:1
@@ -29478,9 +28164,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:19
-msgid ""
-"Output long/lat in decimal degrees, or other projections with many decimal "
-"places"
+msgid "Output long/lat in decimal degrees, or other projections with many decimal places"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:21
@@ -29595,8 +28279,7 @@
 msgstr "Nazwa pliku bazy danych"
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.create_to_translate.c:6
-msgid ""
-"The granularity of the new space time dataset (NNN day, NNN week, NNN month)"
+msgid "The granularity of the new space time dataset (NNN day, NNN week, NNN month)"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.create_to_translate.c:7
@@ -29632,9 +28315,7 @@
 msgstr "nazwa czcionki"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Produces tilings of the source projection for use in the destination region "
-"and projection."
+msgid "Produces tilings of the source projection for use in the destination region and projection."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:3
@@ -29653,10 +28334,8 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:6
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Name of region to use instead of current region for bounds and resolution"
-msgstr ""
-"Rozdzielczość mapy wejściowej różni się od rozdzielczości bieżacego regionu!"
+msgid "Name of region to use instead of current region for bounds and resolution"
+msgstr "Rozdzielczość mapy wejściowej różni się od rozdzielczości bieżacego regionu!"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:7
 #, fuzzy
@@ -29690,8 +28369,7 @@
 msgstr "Liczba poziomów które mają być użyte dla każdego komponentu"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Brovey transform to merge multispectral and high-res panchromatic channels"
+msgid "Brovey transform to merge multispectral and high-res panchromatic channels"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:3
@@ -29752,9 +28430,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.extension_to_translate.c:2
-msgid ""
-"Downloads, installs extensions from GRASS Addons SVN repository into local "
-"GRASS installation or removes installed extensions."
+msgid "Downloads, installs extensions from GRASS Addons SVN repository into local GRASS installation or removes installed extensions."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.extension_to_translate.c:4
@@ -29787,16 +28463,12 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.extension_to_translate.c:12
 #, fuzzy
-msgid ""
-"List available modules in the GRASS Addons SVN repository including modules "
-"description"
+msgid "List available modules in the GRASS Addons SVN repository including modules description"
 msgstr "Wyświetl dostępne warstwy i wyjdź"
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.extension_to_translate.c:14
 #, fuzzy
-msgid ""
-"List available modules in the GRASS Addons SVN repository (shell script "
-"style)"
+msgid "List available modules in the GRASS Addons SVN repository (shell script style)"
 msgstr "Wyświetl dostępne warstwy i wyjdź"
 
 #: ../locale/scriptstrings/g.extension_to_translate.c:16
@@ -29821,15 +28493,11 @@
 msgstr "Nazwa istniejącej mapy rastrowej"
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr3.register_to_translate.c:5
-msgid ""
-"Name(s) of existing raster3d map(s), multiple maps must be provided in "
-"temporal order in case datetime should be attached"
+msgid "Name(s) of existing raster3d map(s), multiple maps must be provided in temporal order in case datetime should be attached"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr3.register_to_translate.c:6
-msgid ""
-"The valid start date and time of the first raster3d map, in case the map has "
-"no valid time (format absolute: \"yyyy-mm-dd HH:MM:SS\", format relative 5.0)"
+msgid "The valid start date and time of the first raster3d map, in case the map has no valid time (format absolute: \"yyyy-mm-dd HH:MM:SS\", format relative 5.0)"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.correlate_to_translate.c:1
@@ -29879,9 +28547,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.reclass.area_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Reclasses a raster map greater or less than user specified area size (in "
-"hectares)."
+msgid "Reclasses a raster map greater or less than user specified area size (in hectares)."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.reclass.area_to_translate.c:5
@@ -29955,8 +28621,7 @@
 msgstr "Nie można obliczyć centroid powierzchni"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Allows to update a column in the attribute table connected to a vector map."
+msgid "Allows to update a column in the attribute table connected to a vector map."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:5
@@ -29965,16 +28630,13 @@
 msgstr "Nazwa kolumny atrubutów do stworzenia etykiet"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:6
-msgid ""
-"Value to update the column with, can be (combination of) other column(s)"
+msgid "Value to update the column with, can be (combination of) other column(s)"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:7
 #, fuzzy
 msgid "Name of attribute column to query"
-msgstr ""
-"Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry "
-"transformacji"
+msgstr "Weryfikuj informacje o układzie odniesienia i wyświetl parametry transformacji"
 
 #: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:1
 #, fuzzy
@@ -30018,15 +28680,11 @@
 msgstr "Nazwa istniejącego pliku wektorowego"
 
 #: ../locale/scriptstrings/tv.register_to_translate.c:5
-msgid ""
-"Name(s) of existing vector map(s), multiple maps must be provided in "
-"temporal order in case datetime should be attached"
+msgid "Name(s) of existing vector map(s), multiple maps must be provided in temporal order in case datetime should be attached"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/tv.register_to_translate.c:6
-msgid ""
-"The valid start date and time of the first vector map, in case the map has "
-"no valid time (format absolute: \"yyyy-mm-dd HH:MM:SS\", format relative 5.0)"
+msgid "The valid start date and time of the first vector map, in case the map has no valid time (format absolute: \"yyyy-mm-dd HH:MM:SS\", format relative 5.0)"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.droprow_to_translate.c:1
@@ -30062,9 +28720,7 @@
 msgstr "Mapa rastrowa która ma być wyświetlona"
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr.series_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Performe different aggregation algorithms from r.series on all raster maps "
-"of a space time raster dataset"
+msgid "Performe different aggregation algorithms from r.series on all raster maps of a space time raster dataset"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr.series_to_translate.c:6
@@ -30081,8 +28737,7 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.sites.all_to_translate.c:1
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Converts all old GRASS < Ver5.7 sites maps in current mapset to vector maps."
+msgid "Converts all old GRASS < Ver5.7 sites maps in current mapset to vector maps."
 msgstr "Konwertuje plik site_lists GRASS do mapy wektorowej."
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:1
@@ -30116,26 +28771,19 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.list_to_translate.c:6
-msgid ""
-"Sort the space time dataset by category. Columns number_of_maps and "
-"granularity only available fpr space time datasets"
+msgid "Sort the space time dataset by category. Columns number_of_maps and granularity only available fpr space time datasets"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.list_to_translate.c:7
-msgid ""
-"Which columns should be printed to stdout. Columns number_of_maps and "
-"granularity only available fpr space time datasets"
+msgid "Which columns should be printed to stdout. Columns number_of_maps and granularity only available fpr space time datasets"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.list_to_translate.c:8
-msgid ""
-"A where statement for selected listing e.g: start_time < \"2001-01-01\" and "
-"end_time > \"2001-01-01\""
+msgid "A where statement for selected listing e.g: start_time < \"2001-01-01\" and end_time > \"2001-01-01\""
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.list_to_translate.c:10
-msgid ""
-"The field separator character between the columns, default is tabular \"\t\""
+msgid "The field separator character between the columns, default is tabular \"\t\""
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.list_to_translate.c:11
@@ -30169,12 +28817,8 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.aster_to_translate.c:1
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Georeference, rectify, and import Terra-ASTER imagery and relative DEMs "
-"using gdalwarp."
-msgstr ""
-"Nadaje georeferencje, rektifikuje i importuje zobrazowania w formacie Terra-"
-"ASTER i związane DEM przy pomocy gdalwarp."
+msgid "Georeference, rectify, and import Terra-ASTER imagery and relative DEMs using gdalwarp."
+msgstr "Nadaje georeferencje, rektifikuje i importuje zobrazowania w formacie Terra-ASTER i związane DEM przy pomocy gdalwarp."
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.aster_to_translate.c:5
 #, fuzzy
@@ -30186,22 +28830,17 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.aster_to_translate.c:7
-msgid ""
-"List L1A or L1B band to translate (1,2,3n,...), or enter 'all' to translate "
-"all bands"
+msgid "List L1A or L1B band to translate (1,2,3n,...), or enter 'all' to translate all bands"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.in.aster_to_translate.c:8
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Base name for output raster map (band number will be appended to base name)"
+msgid "Base name for output raster map (band number will be appended to base name)"
 msgstr "Nazwa dla wynikowej mapy rastrowej (override)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.renamecolumn_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Renames a column in the attribute table connected to a given vector map."
-msgstr ""
-"Zmienia nazwę kolumny w tabeli atrybutów połączonej z zadaną mapą wektorową."
+msgid "Renames a column in the attribute table connected to a given vector map."
+msgstr "Zmienia nazwę kolumny w tabeli atrybutów połączonej z zadaną mapą wektorową."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.renamecolumn_to_translate.c:5
 msgid "Old and new name of the column (old,new)"
@@ -30240,9 +28879,7 @@
 msgstr "Wejściowy plik współrzędnych (pomiń odczyt z stdin"
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.time.abs_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Set the absolute valid time interval for maps of type raster, vector and "
-"raster3d"
+msgid "Set the absolute valid time interval for maps of type raster, vector and raster3d"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.time.abs_to_translate.c:2
@@ -30264,28 +28901,20 @@
 msgstr "Nazwa istniejącej mapy rastrowej"
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.time.abs_to_translate.c:8
-msgid ""
-"The valid start date and time of the first raster map. Time format is \"yyyy-"
-"mm-dd HH:MM:SS\" or only \"yyyy-mm-dd\""
+msgid "The valid start date and time of the first raster map. Time format is \"yyyy-mm-dd HH:MM:SS\" or only \"yyyy-mm-dd\""
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.time.abs_to_translate.c:9
-msgid ""
-"The valid end date and time of the first raster map. Time format is \"yyyy-"
-"mm-dd HH:MM:SS\" or only \"yyyy-mm-dd\". End time and increment are mutual "
-"exclusive."
+msgid "The valid end date and time of the first raster map. Time format is \"yyyy-mm-dd HH:MM:SS\" or only \"yyyy-mm-dd\". End time and increment are mutual exclusive."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.time.abs_to_translate.c:10
-msgid ""
-"Time increment between maps for valid time interval creation. Interval "
-"format: NNN seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years"
+msgid "Time increment between maps for valid time interval creation. Interval format: NNN seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gps_to_translate.c:1
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GPSBabel."
+msgid "Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GPSBabel."
 msgstr "Eksportuje warstwy mapy wektorowej GRASS-a do formatu DXF."
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gps_to_translate.c:4
@@ -30529,9 +29158,7 @@
 msgstr "Promień bufora w jednostkach rastra"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.gns_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Imports US-NGA GEOnet Names Server (GNS) country files into a GRASS vector "
-"points map."
+msgid "Imports US-NGA GEOnet Names Server (GNS) country files into a GRASS vector points map."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.gns_to_translate.c:4
@@ -30546,9 +29173,7 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:1
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics from a raster map based on vector polygon "
-"map and uploads statistics to new attribute columns."
+msgid "Calculates univariate statistics from a raster map based on vector polygon map and uploads statistics to new attribute columns."
 msgstr "oblicza statystyki z mapy rastrowej GRASS"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:5
@@ -30581,20 +29206,15 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.remove_to_translate.c:5
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Name(s) of the space time or map dataset to be removed from the temporal "
-"database"
+msgid "Name(s) of the space time or map dataset to be removed from the temporal database"
 msgstr "Nazwy istniejących plików rastrowych"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.out.xyz_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Exports a raster map to a text file as x,y,z values based on cell centers."
+msgid "Exports a raster map to a text file as x,y,z values based on cell centers."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr3.unregister_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Unregister raster3d map(s) from a specific or from all space time raster3d "
-"dataset in which it is registered"
+msgid "Unregister raster3d map(s) from a specific or from all space time raster3d dataset in which it is registered"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr3.unregister_to_translate.c:2
@@ -30603,10 +29223,7 @@
 msgstr "Aktualizuj statystyki mapy rastrowej"
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr3.unregister_to_translate.c:4
-msgid ""
-"Name of an existing space time raster3d dataset. If no name is provided the "
-"raster3d map(s) are unregistered from all space time datasets in which they "
-"are registered."
+msgid "Name of an existing space time raster3d dataset. If no name is provided the raster3d map(s) are unregistered from all space time datasets in which they are registered."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr3.unregister_to_translate.c:5
@@ -30641,8 +29258,7 @@
 #: ../locale/scriptstrings/v.build.all_to_translate.c:1
 #, fuzzy
 msgid "Rebuilds topology on all vector maps in the current mapset."
-msgstr ""
-"Nie można modyfikować map wektorowych znajdujących się w innym mapsecie."
+msgstr "Nie można modyfikować map wektorowych znajdujących się w innym mapsecie."
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.landsat.rgb_to_translate.c:1
 msgid "Performs auto-balancing of colors for LANDSAT images."
@@ -30703,9 +29319,7 @@
 msgstr "Procent zbieżności"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.addcolumn_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Adds one or more columns to the attribute table connected to a given vector "
-"map."
+msgid "Adds one or more columns to the attribute table connected to a given vector map."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.addcolumn_to_translate.c:5
@@ -30718,22 +29332,15 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.addcolumn_to_translate.c:7
-msgid ""
-"Data types depend on database backend, but all support VARCHAR(), INT, "
-"DOUBLE PRECISION and DATE"
+msgid "Data types depend on database backend, but all support VARCHAR(), INT, DOUBLE PRECISION and DATE"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr.unregister_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Unregister raster map(s) from a specific or from all space time raster "
-"dataset in which it is registered"
+msgid "Unregister raster map(s) from a specific or from all space time raster dataset in which it is registered"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr.unregister_to_translate.c:4
-msgid ""
-"Name of an existing space time raster dataset. If no name is provided the "
-"raster map(s) are unregistered from all space time datasets in which they "
-"are registered."
+msgid "Name of an existing space time raster dataset. If no name is provided the raster map(s) are unregistered from all space time datasets in which they are registered."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/tr.unregister_to_translate.c:5
@@ -30928,9 +29535,7 @@
 msgstr "Parametr wygładzenia"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Dissolves boundaries between adjacent areas sharing a common category number "
-"or attribute."
+msgid "Dissolves boundaries between adjacent areas sharing a common category number or attribute."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:4
@@ -30962,16 +29567,11 @@
 msgstr "Nazwa kolumny kategorii"
 
 #: ../locale/scriptstrings/tv.unregister_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Unregister vector map(s) from a specific or from all space time vector "
-"datasets in which it is registered"
+msgid "Unregister vector map(s) from a specific or from all space time vector datasets in which it is registered"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/tv.unregister_to_translate.c:4
-msgid ""
-"Name of an existing space time vector dataset. If no name is provided the "
-"vector map(s) are unregistered from all space time datasets in which they "
-"are registered."
+msgid "Name of an existing space time vector dataset. If no name is provided the vector map(s) are unregistered from all space time datasets in which they are registered."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/tv.unregister_to_translate.c:5
@@ -31036,8 +29636,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.dropcolumn_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Drops a column from the attribute table connected to a given vector map."
+msgid "Drops a column from the attribute table connected to a given vector map."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.dropcolumn_to_translate.c:5
@@ -31060,8 +29659,7 @@
 msgstr "Nazwa dla wynikowej mapy rastrowej (override)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Performs Tasseled Cap (Kauth Thomas) transformation for LANDSAT-TM data."
+msgid "Performs Tasseled Cap (Kauth Thomas) transformation for LANDSAT-TM data."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:4
@@ -31107,9 +29705,7 @@
 msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.addtable_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Creates and connects a new attribute table to a given layer of an existing "
-"vector map."
+msgid "Creates and connects a new attribute table to a given layer of an existing vector map."
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.addtable_to_translate.c:5
@@ -31135,9 +29731,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.addtable_to_translate.c:11
-msgid ""
-"Types depend on database backend, but all support VARCHAR(), INT, DOUBLE "
-"PRECISION and DATE. Example: \"label varchar(250), type integer\""
+msgid "Types depend on database backend, but all support VARCHAR(), INT, DOUBLE PRECISION and DATE. Example: \"label varchar(250), type integer\""
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.in.wfs_to_translate.c:1
@@ -31188,8 +29782,7 @@
 msgstr "Cieniowanie"
 
 #: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:10
-msgid ""
-"Set scaling factor (applies to lat./long. locations only, none: scale=1)"
+msgid "Set scaling factor (applies to lat./long. locations only, none: scale=1)"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.oif_to_translate.c:1
@@ -31230,9 +29823,7 @@
 msgstr "Nazwa pliku wyjściowego"
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.time.rel_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Set the relative valid time interval for maps of type raster, vector and "
-"raster3d"
+msgid "Set the relative valid time interval for maps of type raster, vector and raster3d"
 msgstr ""
 
 #: ../locale/scriptstrings/t.time.rel_to_translate.c:3
@@ -31331,9 +29922,7 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:1
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics on selected table column for a GRASS vector "
-"map."
+msgid "Calculates univariate statistics on selected table column for a GRASS vector map."
 msgstr "oblicza statystyki z mapy rastrowej GRASS"
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:4
@@ -31347,8 +29936,7 @@
 
 #: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:6
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Name of attribute column on which to calculate statistics (must be numeric)"
+msgid "Name of attribute column on which to calculate statistics (must be numeric)"
 msgstr "Nazwa kolumny (musi to być typ numeryczny)"
 
 #: ../locale/scriptstrings/i.in.spotvgt_to_translate.c:1
@@ -31382,12 +29970,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.smap/main.c:43
-msgid ""
-"Performs contextual image classification using sequential maximum a "
-"posteriori (SMAP) estimation."
-msgstr ""
-"Przeprowadza klasyfikację kontekstową obrazu przy użyciu (SMAP) -sequential "
-"maxmum a posteriori."
+msgid "Performs contextual image classification using sequential maximum a posteriori (SMAP) estimation."
+msgstr "Przeprowadza klasyfikację kontekstową obrazu przy użyciu (SMAP) -sequential maxmum a posteriori."
 
 #: ../imagery/i.smap/interp.c:225
 msgid "Invalid parameter values"
@@ -31550,9 +30134,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.albedo/main.c:122 ../imagery/i.albedo/main.c:129
-msgid ""
-"Albedo dry run to calculate some water to beach/sand/desert stretching, a "
-"kind of simple atmospheric correction"
+msgid "Albedo dry run to calculate some water to beach/sand/desert stretching, a kind of simple atmospheric correction"
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.albedo/main.c:127
@@ -31670,9 +30252,7 @@
 msgstr "wekor, interpolacja"
 
 #: ../imagery/i.evapo.pm/main.c:61
-msgid ""
-"Computes potential evapotranspiration calculation with hourly Penman-"
-"Monteith."
+msgid "Computes potential evapotranspiration calculation with hourly Penman-Monteith."
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.evapo.pm/main.c:65
@@ -31734,8 +30314,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.vi/main.c:82
-msgid ""
-"Uses red and nir bands mostly, and some indices require additional bands."
+msgid "Uses red and nir bands mostly, and some indices require additional bands."
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.vi/main.c:87
@@ -31748,16 +30327,7 @@
 msgstr "Nazwa wskaźnika wegetacji"
 
 #: ../imagery/i.vi/main.c:91
-msgid ""
-"arvi;Atmospherically Resistant Vegetation Indices;dvi;Difference Vegetation "
-"Index;evi;Enhanced Vegetation Index;gvi;Green Vegetation Index;gari;Green "
-"atmospherically resistant vegetation index;gemi;Global Environmental "
-"Monitoring Index;ipvi;Infrared Percentage Vegetation Index;msavi;Modified "
-"Soil Adjusted Vegetation Index;msavi2;second Modified Soil Adjusted "
-"Vegetation Index;ndvi;Normalized Difference Vegetation Index;pvi;"
-"Perpendicular Vegetation Index;savi;Soil Adjusted Vegetation Index;sr;Simple "
-"Ratio;vari;Visible Atmospherically Resistant Index;wdvi;Weighted Difference "
-"Vegetation Index;"
+msgid "arvi;Atmospherically Resistant Vegetation Indices;dvi;Difference Vegetation Index;evi;Enhanced Vegetation Index;gvi;Green Vegetation Index;gari;Green atmospherically resistant vegetation index;gemi;Global Environmental Monitoring Index;ipvi;Infrared Percentage Vegetation Index;msavi;Modified Soil Adjusted Vegetation Index;msavi2;second Modified Soil Adjusted Vegetation Index;ndvi;Normalized Difference Vegetation Index;pvi;Perpendicular Vegetation Index;savi;Soil Adjusted Vegetation Index;sr;Simple Ratio;vari;Visible Atmospherically Resistant Index;wdvi;Weighted Difference Vegetation Index;"
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.vi/main.c:110
@@ -31894,12 +30464,7 @@
 msgstr "Nazwa wejściowej warstwy"
 
 #: ../imagery/i.modis.qc/main.c:132
-msgid ""
-"mod09Q1;surf. refl. 250m 8-days;mod09A1;surf. refl. 500m 8-days;mod09A1s;"
-"surf. refl. 500m 8-days, State QA;mod11A1;LST 1Km daily (Day/Night);mod11A2;"
-"LST 1Km 8-days (Day/Night);mod13A2;VI 1Km 16-days;mcd43B2;Brdf-Albedo "
-"Quality (Ancillary SDS) 1Km 8-days;mcd43B2q;Brdf-Albedo Quality (BRDF SDS) "
-"1Km 8-days;"
+msgid "mod09Q1;surf. refl. 250m 8-days;mod09A1;surf. refl. 500m 8-days;mod09A1s;surf. refl. 500m 8-days, State QA;mod11A1;LST 1Km daily (Day/Night);mod11A2;LST 1Km 8-days (Day/Night);mod13A2;VI 1Km 16-days;mcd43B2;Brdf-Albedo Quality (Ancillary SDS) 1Km 8-days;mcd43B2q;Brdf-Albedo Quality (BRDF SDS) 1Km 8-days;"
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.modis.qc/main.c:147
@@ -31907,37 +30472,7 @@
 msgstr "Nazwa pliku QC do utworzenia"
 
 #: ../imagery/i.modis.qc/main.c:148
-msgid ""
-"adjcorr;mod09: Adjacency Correction;atcorr;mod09: Atmospheric Correction;"
-"cloud;mod09: Cloud State;data_quality;mod09: Band-Wise Data Quality Flag;"
-"diff_orbit_from_500m;mod09: 250m Band is at Different Orbit than 500m;"
-"modland_qa;mod09: MODIS Land General Quality Assessment;mandatory_qa_11A1;"
-"mod11A1: MODIS Land General Quality Assessment;data_quality_flag_11A1;"
-"mod11A1: Detailed Quality Indications;emis_error_11A1;mod11A1: Average "
-"Emissivity Error Classes;lst_error_11A1;mod11A1: Average LST Error Classes;"
-"data_quality_flag_11A2;mod11A2: Detailed Quality Indications;emis_error_11A2;"
-"mod11A2: Average Emissivity Error Classes;mandatory_qa_11A2;mod11A2: MODIS "
-"Land General Quality Assessment;lst_error_11A2;mod11A2: Average LST Error "
-"Classes;aerosol_quantity;mod09A1s: StateQA Internal Snow "
-"Maskbrdf_correction_performed;mod09A1s: StateQA Internal Snow "
-"Maskcirrus_detected;mod09A1s: StateQA Internal Snow Maskcloud_shadow;"
-"mod09A1s: StateQA Internal Snow Maskcloud_state;mod09A1s: StateQA Internal "
-"Snow Maskinternal_cloud_algorithm;mod09A1s: StateQA Internal Snow "
-"Maskinternal_fire_algorithm;mod09A1s: StateQA Internal Snow "
-"Maskinternal_snow_mask;mod09A1s: StateQA Internal Snow Maskland_water;"
-"mod09A1s: StateQA Internal Snow Maskmod35_snow_ice;mod09A1s: StateQA "
-"Internal Snow Maskpixel_adjacent_to_cloud;mod09A1s: StateQA Internal Snow "
-"Maskmodland_qa;mod13A2: MODIS Land General Quality Assessmentvi_usefulness;"
-"mod13A2: Quality estimation of the pixelaerosol_quantity;mod13A2: Quantity "
-"range of Aerosolpixel_adjacent_to_cloud;mod13A2: if pixel is a cloud "
-"neighbourbrdf_correction_performed;mod13A2: if BRDF correction "
-"performedmixed_clouds;mod13A2: if pixel mixed with cloudsland_water;mod13A2: "
-"separate land from various water objectspossible_snow_ice;mod13A2: if snow/"
-"ice present in pixelpossible_shadow;mod13A2: if shadow is present in "
-"pixelplatform;mcd43B2: Quality of BRDF correction performedland_water;"
-"mcd43B2: Quality of BRDF correction performedsun_z_angle_at_local_noon;"
-"mcd43B2: Quality of BRDF correction performedbrdf_correction_performed;"
-"mcd43B2q: Quality of BRDF correction performed"
+msgid "adjcorr;mod09: Adjacency Correction;atcorr;mod09: Atmospheric Correction;cloud;mod09: Cloud State;data_quality;mod09: Band-Wise Data Quality Flag;diff_orbit_from_500m;mod09: 250m Band is at Different Orbit than 500m;modland_qa;mod09: MODIS Land General Quality Assessment;mandatory_qa_11A1;mod11A1: MODIS Land General Quality Assessment;data_quality_flag_11A1;mod11A1: Detailed Quality Indications;emis_error_11A1;mod11A1: Average Emissivity Error Classes;lst_error_11A1;mod11A1: Average LST Error Classes;data_quality_flag_11A2;mod11A2: Detailed Quality Indications;emis_error_11A2;mod11A2: Average Emissivity Error Classes;mandatory_qa_11A2;mod11A2: MODIS Land General Quality Assessment;lst_error_11A2;mod11A2: Average LST Error Classes;aerosol_quantity;mod09A1s: StateQA Internal Snow Maskbrdf_correction_performed;mod09A1s: StateQA Internal Snow Maskcirrus_detected;mod09A1s: StateQA Internal Snow Maskcloud_shadow;mod09A1s: StateQA Internal Snow Maskcloud_state;mod09A1s: Stat
 eQA Internal Snow Maskinternal_cloud_algorithm;mod09A1s: StateQA Internal Snow Maskinternal_fire_algorithm;mod09A1s: StateQA Internal Snow Maskinternal_snow_mask;mod09A1s: StateQA Internal Snow Maskland_water;mod09A1s: StateQA Internal Snow Maskmod35_snow_ice;mod09A1s: StateQA Internal Snow Maskpixel_adjacent_to_cloud;mod09A1s: StateQA Internal Snow Maskmodland_qa;mod13A2: MODIS Land General Quality Assessmentvi_usefulness;mod13A2: Quality estimation of the pixelaerosol_quantity;mod13A2: Quantity range of Aerosolpixel_adjacent_to_cloud;mod13A2: if pixel is a cloud neighbourbrdf_correction_performed;mod13A2: if BRDF correction performedmixed_clouds;mod13A2: if pixel mixed with cloudsland_water;mod13A2: separate land from various water objectspossible_snow_ice;mod13A2: if snow/ice present in pixelpossible_shadow;mod13A2: if shadow is present in pixelplatform;mcd43B2: Quality of BRDF correction performedland_water;mcd43B2: Quality of BRDF correction performedsun_z_angle_at_loca
 l_noon;mcd43B2: Quality of BRDF correction performedbrdf_correction_performed;mcd43B2q: Quality of BRDF correction performed"
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.modis.qc/main.c:191
@@ -31946,14 +30481,11 @@
 msgstr "Nazwa warstwy rastrowej powierzchni fraktalnej"
 
 #: ../imagery/i.modis.qc/main.c:199
-msgid ""
-"Band number of Modis product mod09Q1=[1,2],mod09A1=[1-7], mcd43B2q=[1-7]"
+msgid "Band number of Modis product mod09Q1=[1,2],mod09A1=[1-7], mcd43B2q=[1-7]"
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.modis.qc/main.c:200
-msgid ""
-"1;Band 1: Red;2;Band 2: NIR;3;Band 3: Blue;4;Band 4: Green;5;Band 5: SWIR "
-"1;6;Band 6: SWIR 2;7;Band 7: SWIR 3;"
+msgid "1;Band 1: Red;2;Band 2: NIR;3;Band 3: Blue;4;Band 4: Green;5;Band 5: SWIR 1;6;Band 6: SWIR 2;7;Band 7: SWIR 3;"
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.modis.qc/main.c:211
@@ -32050,12 +30582,8 @@
 msgstr "grupa obrazów, rektyfikuj"
 
 #: ../imagery/i.rectify/main.c:98
-msgid ""
-"Rectifies an image by computing a coordinate transformation for each pixel "
-"in the image based on the control points."
-msgstr ""
-"Rektyfikuje obraz poprzez obliczenie transformacji współrzędnych dla każdego "
-"piksela obrazu (oparte na punktach kontrolnych)."
+msgid "Rectifies an image by computing a coordinate transformation for each pixel in the image based on the control points."
+msgstr "Rektyfikuje obraz poprzez obliczenie transformacji współrzędnych dla każdego piksela obrazu (oparte na punktach kontrolnych)."
 
 #: ../imagery/i.rectify/main.c:112
 #, fuzzy
@@ -32076,11 +30604,8 @@
 
 #: ../imagery/i.rectify/main.c:147
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Use current region settings in target location (def.=calculate smallest area)"
-msgstr ""
-"Użyj ustawień bieżącego regionu w docelowej lokacji (domyślnie=oblicza "
-"najmniejszy obszar)"
+msgid "Use current region settings in target location (def.=calculate smallest area)"
+msgstr "Użyj ustawień bieżącego regionu w docelowej lokacji (domyślnie=oblicza najmniejszy obszar)"
 
 #: ../imagery/i.rectify/main.c:151
 #, fuzzy
@@ -32251,9 +30776,7 @@
 msgstr "Mapy rastrowa <%s> nie została znaleziona"
 
 #: ../imagery/i.landsat.toar/main.c:65
-msgid ""
-"Calculates top-of-atmosphere radiance or reflectance and temperature for "
-"Landsat MSS/TM/ETM+."
+msgid "Calculates top-of-atmosphere radiance or reflectance and temperature for Landsat MSS/TM/ETM+."
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.landsat.toar/main.c:67 ../imagery/i.landsat.acca/main.c:106
@@ -32296,9 +30819,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.landsat.toar/main.c:99
-msgid ""
-"mss1;Landsat-1 MSS;mss2;Landsat-2 MSS;mss3;Landsat-3 MSS;tm4;Landsat-4 TM;"
-"tm5;Landsat-5 TM;tm7;Landsat-7 ETM+"
+msgid "mss1;Landsat-1 MSS;mss2;Landsat-2 MSS;mss3;Landsat-3 MSS;tm4;Landsat-4 TM;tm5;Landsat-5 TM;tm7;Landsat-7 ETM+"
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.landsat.toar/main.c:113
@@ -32413,9 +30934,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.vpoints/main.c:97
-msgid ""
-"Set registration points for an imagery group from a vector map or keyboard "
-"entry."
+msgid "Set registration points for an imagery group from a vector map or keyboard entry."
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.vpoints/main.c:105 ../imagery/i.points/main.c:106
@@ -32614,9 +31133,7 @@
 msgstr "Obiekty"
 
 #: ../imagery/i.eb.netrad/main.c:89
-msgid ""
-"Name of the difference of temperature from surface skin to about 2 m height "
-"[K]"
+msgid "Name of the difference of temperature from surface skin to about 2 m height [K]"
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.eb.netrad/main.c:90
@@ -32675,9 +31192,7 @@
 msgstr "Nazwa wyjściowego pliku rastrowego"
 
 #: ../imagery/i.eb.evapfr/main.c:53
-msgid ""
-"Computes evaporative fraction (Bastiaanssen, 1995) and root zone soil "
-"moisture (Makin, Molden and Bastiaanssen, 2001)."
+msgid "Computes evaporative fraction (Bastiaanssen, 1995) and root zone soil moisture (Makin, Molden and Bastiaanssen, 2001)."
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.eb.evapfr/main.c:59 ../imagery/i.eb.soilheatflux/main.c:71
@@ -32710,9 +31225,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.evapo.time/main.c:79
-msgid ""
-"Computes temporal integration of satellite ET actual (ETa) following the "
-"daily ET reference (ETo) from meteorological station(s)."
+msgid "Computes temporal integration of satellite ET actual (ETa) following the daily ET reference (ETo) from meteorological station(s)."
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.evapo.time/main.c:86
@@ -32815,9 +31328,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.aster.toar/main.c:104
-msgid ""
-"Calculates Top of Atmosphere Radiance/Reflectance/Brightness Temperature "
-"from ASTER DN.\n"
+msgid "Calculates Top of Atmosphere Radiance/Reflectance/Brightness Temperature from ASTER DN.\n"
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.aster.toar/main.c:108
@@ -32867,9 +31378,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.rgb.his/main.c:51
-msgid ""
-"Transforms raster maps from RGB (Red-Green-Blue) color space to HIS (Hue-"
-"Intensity-Saturation) color space."
+msgid "Transforms raster maps from RGB (Red-Green-Blue) color space to HIS (Hue-Intensity-Saturation) color space."
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.rgb.his/main.c:57
@@ -32897,9 +31406,7 @@
 msgstr "Nazwa dla wynikowej mapy rastrowej (saturation)"
 
 #: ../imagery/i.his.rgb/main.c:51
-msgid ""
-"Transforms raster maps from HIS (Hue-Intensity-Saturation) color space to "
-"RGB (Red-Green-Blue) color space."
+msgid "Transforms raster maps from HIS (Hue-Intensity-Saturation) color space to RGB (Red-Green-Blue) color space."
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.his.rgb/main.c:57
@@ -32988,8 +31495,7 @@
 #: ../imagery/i.gensigset/get_train.c:58 ../imagery/i.gensig/get_train.c:55
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Training class %d only has one cell - this class will be ignored"
-msgstr ""
-"Klasa treningowa [%d] ma tylko jedną komórkę - klasa ta zostanie pominięta."
+msgstr "Klasa treningowa [%d] ma tylko jedną komórkę - klasa ta zostanie pominięta."
 
 #: ../imagery/i.gensigset/get_train.c:63 ../imagery/i.gensig/get_train.c:60
 #, fuzzy
@@ -33013,8 +31519,7 @@
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:94
 #, fuzzy
 msgid "Name for output file containing result signatures"
-msgstr ""
-"Nazwa wyjściowego pliku zawierającego matrycę błędów i współczynnika kappa"
+msgstr "Nazwa wyjściowego pliku zawierającego matrycę błędów i współczynnika kappa"
 
 #: ../imagery/i.gensigset/parse.c:27
 #, fuzzy
@@ -33121,8 +31626,7 @@
 
 #: ../imagery/i.cca/main.c:88
 msgid "Canonical components analysis (cca) program for image processing."
-msgstr ""
-"Analiza składników wg kryteriów (cca) program do przetwarzania obrazów."
+msgstr "Analiza składników wg kryteriów (cca) program do przetwarzania obrazów."
 
 #: ../imagery/i.cca/main.c:95 ../imagery/i.class/main.c:111
 #, fuzzy
@@ -33161,8 +31665,7 @@
 #: ../imagery/i.cca/main.c:225
 #, c-format
 msgid "The output cell map <%s.%d> has values outside the 0-255 range."
-msgstr ""
-"Wyjściowa mapa rastrowa <%s.%d> posiada wartości spoza przedziału 0-255."
+msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa <%s.%d> posiada wartości spoza przedziału 0-255."
 
 #: ../imagery/i.cca/transform.c:24
 msgid "Unable to allocate cell buffers."
@@ -33192,9 +31695,7 @@
 
 #: ../imagery/i.landsat.acca/main.c:70
 #, c-format
-msgid ""
-"Input raster map <%s> is not floating point (process DN using i.landsat.toar "
-"to radiance first)"
+msgid "Input raster map <%s> is not floating point (process DN using i.landsat.toar to radiance first)"
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.landsat.acca/main.c:104
@@ -33242,8 +31743,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.landsat.acca/main.c:159
-msgid ""
-"Bypass second-pass processing, and merge warm (not ambiguous) and cold clouds"
+msgid "Bypass second-pass processing, and merge warm (not ambiguous) and cold clouds"
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.landsat.acca/main.c:164
@@ -33421,8 +31921,7 @@
 
 #: ../imagery/i.fft/main.c:106
 msgid "Raster MASK found, consider to remove (see man-page). Will continue..."
-msgstr ""
-"Znaleziono MASKĘ rastrową, do rozważenia jej usunięcie (zajrzyj do pomocy)."
+msgstr "Znaleziono MASKĘ rastrową, do rozważenia jej usunięcie (zajrzyj do pomocy)."
 
 #: ../imagery/i.fft/main.c:129
 #, c-format
@@ -33444,9 +31943,7 @@
 msgstr " "
 
 #: ../imagery/i.evapo.pt/main.c:69
-msgid ""
-"Computes evapotranspiration calculation Prestley and Taylor formulation, "
-"1972."
+msgid "Computes evapotranspiration calculation Prestley and Taylor formulation, 1972."
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.evapo.pt/main.c:75
@@ -33590,21 +32087,13 @@
 msgstr "Obiekty"
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:79
-msgid ""
-"Generates spectral signatures for land cover types in an image using a "
-"clustering algorithm."
+msgid "Generates spectral signatures for land cover types in an image using a clustering algorithm."
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:82
 #, fuzzy
-msgid ""
-"The resulting signature file is used as input for i.maxlik, to generate an "
-"unsupervised image classification."
-msgstr ""
-"Funkcja działająca na obrazach która tworzy sygnatury spektralne dla typów "
-"pokrycia terenu na obrazach używając algorytmu klastrowego. Wynikowy plik "
-"sygnatur jest uzywany jako plik wejściowy dla i.maxlik, do utworzenia "
-"nienadzorowanej klasyfikacji obrazu."
+msgid "The resulting signature file is used as input for i.maxlik, to generate an unsupervised image classification."
+msgstr "Funkcja działająca na obrazach która tworzy sygnatury spektralne dla typów pokrycia terenu na obrazach używając algorytmu klastrowego. Wynikowy plik sygnatur jest uzywany jako plik wejściowy dla i.maxlik, do utworzenia nienadzorowanej klasyfikacji obrazu."
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:101
 msgid "Initial number of classes"
@@ -33617,8 +32106,7 @@
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:117
 msgid "Sampling intervals (by row and col); default: ~10,000 pixels"
-msgstr ""
-"Przerwy próbkowania (poprzez rzędy i kolomny); domyślnie: ~10,000 pikseli"
+msgstr "Przerwy próbkowania (poprzez rzędy i kolomny); domyślnie: ~10,000 pikseli"
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:124
 msgid "Maximum number of iterations"
@@ -33639,8 +32127,7 @@
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:156
 #, fuzzy
 msgid "Name for output file containing final report"
-msgstr ""
-"Nazwa wyjściowego pliku zawierającego matrycę błędów i współczynnika kappa"
+msgstr "Nazwa wyjściowego pliku zawierającego matrycę błędów i współczynnika kappa"
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:175
 #, fuzzy, c-format
@@ -33804,9 +32291,7 @@
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:286
 #, fuzzy
 msgid "Out of Memory. Please run again and choose a smaller sample size."
-msgstr ""
-"Zbyt mało pamięci. Uruchom program jeszcze raz i wybież mniejszy rozmiar "
-"próbki"
+msgstr "Zbyt mało pamięci. Uruchom program jeszcze raz i wybież mniejszy rozmiar próbki"
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:292
 #, c-format
@@ -33815,19 +32300,13 @@
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:295
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Not enough sample points. Please run again and choose a larger sample size."
-msgstr ""
-"Zbyt mało punktów próbki. Uruchom program jeszcze raz i wybież większy "
-"rozmiar próbki"
+msgid "Not enough sample points. Please run again and choose a larger sample size."
+msgstr "Zbyt mało punktów próbki. Uruchom program jeszcze raz i wybież większy rozmiar próbki"
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:299
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Not enough non-zero sample data points. Check your current region (and mask)."
-msgstr ""
-"Zbyt mało nie-zerowych próbkowych punktów danych. Spradź swój bieżcy region "
-"(i utwórz maskę)"
+msgid "Not enough non-zero sample data points. Check your current region (and mask)."
+msgstr "Zbyt mało nie-zerowych próbkowych punktów danych. Spradź swój bieżcy region (i utwórz maskę)"
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:312
 #, c-format
@@ -34158,9 +32637,7 @@
 " ręcznie wprowadź zmienne."
 
 #: ../imagery/i.evapo.mh/main.c:72
-msgid ""
-"Computes evapotranspiration calculation modified or original Hargreaves "
-"formulation, 2001."
+msgid "Computes evapotranspiration calculation modified or original Hargreaves formulation, 2001."
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.evapo.mh/main.c:78
@@ -34211,21 +32688,13 @@
 
 #: ../imagery/i.maxlik/main.c:67
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Classification is based on the spectral signature information generated by "
-"either i.cluster, i.class, or i.gensig."
-msgstr ""
-"Funkcja do przetwarzania obrazów klasyfikująca wartości komórek odbitego "
-"spektrum w danych obrazowych oparta na informacji spektralnych sygnatur "
-"wygenerowanych przez i.cluster, i.class lub i.gensig."
+msgid "Classification is based on the spectral signature information generated by either i.cluster, i.class, or i.gensig."
+msgstr "Funkcja do przetwarzania obrazów klasyfikująca wartości komórek odbitego spektrum w danych obrazowych oparta na informacji spektralnych sygnatur wygenerowanych przez i.cluster, i.class lub i.gensig."
 
 #: ../imagery/i.maxlik/main.c:80
 #, fuzzy
 msgid "Generated by either i.cluster, i.class, or i.gensig"
-msgstr ""
-"Funkcja do przetwarzania obrazów klasyfikująca wartości komórek odbitego "
-"spektrum w danych obrazowych oparta na informacji spektralnych sygnatur "
-"wygenerowanych przez i.cluster, i.class lub i.gensig."
+msgstr "Funkcja do przetwarzania obrazów klasyfikująca wartości komórek odbitego spektrum w danych obrazowych oparta na informacji spektralnych sygnatur wygenerowanych przez i.cluster, i.class lub i.gensig."
 
 #: ../imagery/i.maxlik/main.c:85
 #, fuzzy
@@ -34239,18 +32708,14 @@
 
 #: ../imagery/i.maxlik/open.c:27
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Subgroup <%s> of group <%s> doesn't have any raster maps. The subgroup must "
-"have at least 2 raster maps."
+msgid "Subgroup <%s> of group <%s> doesn't have any raster maps. The subgroup must have at least 2 raster maps."
 msgstr ""
 "Podgrupa [%s] grupy [%s] nie zawiera żadnych plików.\n"
 "Podgrupa musi posiadać przynajmniej 2 pliki."
 
 #: ../imagery/i.maxlik/open.c:30
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Subgroup <%s> of group <%s> only has 1 raster map. The subgroup must have at "
-"least 2 raster maps."
+msgid "Subgroup <%s> of group <%s> only has 1 raster map. The subgroup must have at least 2 raster maps."
 msgstr ""
 "Podgrupa [%s] grupy [%s] posiada tylko 1 plik.\n"
 "Podgrupa musi posiadać przynajmniej 2 pliki."
@@ -34271,21 +32736,13 @@
 msgstr "sygnatura %d nie jest ważna (pojedyncza) - zostanie pominięta."
 
 #: ../imagery/i.class/main.c:94
-msgid ""
-"Generates spectral signatures for an image by allowing the user to outline "
-"regions of interest."
+msgid "Generates spectral signatures for an image by allowing the user to outline regions of interest."
 msgstr ""
 
 #: ../imagery/i.class/main.c:97
 #, fuzzy
-msgid ""
-"The resulting signature file can be used as input for i.maxlik or as a seed "
-"signature file for i.cluster."
-msgstr ""
-"Funkcja działająca na obrazach która tworzy sygnatury spektralne dla obrazu "
-"pozwalając użytkownikowi na podkreślenie regionów będących w jego "
-"zainteresowaniu.Wynikowy plik sygnatur może być użyty jako plik wejściowy "
-"dla i.maxlik lub jako plik sygnatur dla i.cluster."
+msgid "The resulting signature file can be used as input for i.maxlik or as a seed signature file for i.cluster."
+msgstr "Funkcja działająca na obrazach która tworzy sygnatury spektralne dla obrazu pozwalając użytkownikowi na podkreślenie regionów będących w jego zainteresowaniu.Wynikowy plik sygnatur może być użyty jako plik wejściowy dla i.maxlik lub jako plik sygnatur dla i.cluster."
 
 #: ../imagery/i.class/main.c:116
 #, fuzzy
@@ -34405,8 +32862,7 @@
 
 #: ../imagery/i.class/restore_reg.c:15
 msgid "No region is saved, can not restore."
-msgstr ""
-"Żaden region nie został zapisany, nie można przywrócić poprzednich regionów."
+msgstr "Żaden region nie został zapisany, nie można przywrócić poprzednich regionów."
 
 #: ../imagery/i.class/analyze_sig.c:12
 msgid "Cannot analyze until region is completed."
@@ -34461,6 +32917,144 @@
 msgid "Can't mark another point. Only %d points allowed. Sorry."
 msgstr "Nie można zaznaczyć innego punktu. Dozwolone jest tylko %d punktów."
 
+#, fuzzy
+msgid "Raster map for which to edit null file"
+msgstr "Mapa rastrowa w której mają być wypełnione zera"
+
+#, fuzzy
+msgid "Join column in table"
+msgstr "Nieznana kolumna <%s> w tabeli <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to parse '%s'\n"
+msgstr "Nie można usunąć pliku %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Driver <%s> doesn't support creating new fields"
+msgstr "Pozycja kursora nie jest obsługiwana przez sterownik MySQL"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to add new field <%s>"
+msgstr "nie można odczytać pliku <%s> widoku 3d w <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Name of raster map from which to copy color table"
+msgstr "Nazwa mapy rastrowej z której kopiujemy paletę kolorów"
+
+#, fuzzy
+msgid "Name of file containing rules"
+msgstr "Plik zawierający wyrażenia SQL"
+
+#, fuzzy
+msgid "Creating support files for <%s>"
+msgstr "tworzenie plików wsparcia (support files) dla %s"
+
+#, fuzzy
+msgid "Title for new raster file."
+msgstr "Tytuł nowej mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable it load G3d range"
+msgstr "Nie można odczytać pliku zakresu"
+
+#, fuzzy
+msgid "\raster\" and \"volume\" options are mutually exclusive"
+msgstr "-r i -e wzajemnie się wykluczają"
+
+#, fuzzy
+msgid "Raster3d map <%s> not found"
+msgstr "Mapy rastrowa <%s> nie została znaleziona"
+
+#, fuzzy
+msgid "Exports the color table associated with a raster3d map layer."
+msgstr "Wyświetla paletę kolorów związaną z warstwą mapy rastrowej."
+
+msgid "Could not close RASTER3D map"
+msgstr "Nie można zamknąć rastrowej mapy 3D"
+
+msgid "Could not close RASTER3D map <%s>"
+msgstr "Nie można zamknąć mapy rastrowej 3D <%s>"
+
+msgid "Name for v5d output file"
+msgstr "Nazwa wyjściowego pliku v5d"
+
+#, fuzzy
+msgid "Name for output flowline density raster map"
+msgstr "Nazwa wyjściowej mapy rastrowej spadku"
+
+#, fuzzy
+msgid "Remove dangles:"
+msgstr "%5d usuniętych wierzchołków"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to create 3D vector and attribute table at same time"
+msgstr "Nie można skopiować elementów z mapy wektorowej [%s]"
+
+msgid "Coordinates"
+msgstr "Współrzędne"
+
+#, fuzzy
+msgid "vector, interpolation, kriging"
+msgstr "wektor, interpolacja"
+
+msgid "reclass raster output map"
+msgstr "przeklasuj wyjściową mapę rastrową"
+
+#, fuzzy
+msgid "Vector map for which to drop vector objects"
+msgstr "nazwa mapy wektorowej z której ma być usunięta tabela atrybutów"
+
+#, fuzzy
+msgid "Layer of attribute table to use for selection"
+msgstr "Nazwa kolumny atrubutów do stworzenia etykiet"
+
+#, fuzzy
+msgid "Raster map to use as mask"
+msgstr "Użyj mapy rastrowej jako maski"
+
+msgid "Overwrite existing file"
+msgstr "Nadpisz istniejący plik"
+
+#, fuzzy
+msgid "Name of input vector polygon map"
+msgstr "Nazwa poligonowej mapy wektorowej"
+
+#, fuzzy
+msgid "Name of MODIS product"
+msgstr "Nazwa wejściowej warstwy"
+
+#, fuzzy
+msgid "The names of tile/s to download"
+msgstr "Liczba punktów do wyznaczenia"
+
+#, fuzzy
+msgid "raster, import, copying"
+msgstr "raster, import"
+
+#, fuzzy
+msgid "raster, export, copying"
+msgstr "raster, eksport"
+
+#, fuzzy
+msgid "Name for output shaded relief map"
+msgstr "Nazwa dla wynikowej mapy rastrowej "
+
+#, fuzzy
+msgid "zenith"
+msgstr "Długość: %f\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "topographic correction method"
+msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa kierunków"
+
+#, fuzzy
+msgid "Elevation file of unknown type"
+msgstr "Współrzędne E i N punktu końcowego 'grida' mapy (E,N)"
+
+#, fuzzy
+msgid "Cannot allocate memory for auxiliar matrix.Consider changing region (resolution)"
+msgstr "Nie można ulakować pamięci dla ciągu"
+
 #~ msgid "Surface area estimation for rasters."
 #~ msgstr "Oszacowanie powierzchni obszaru dla map rastrowych."
 
@@ -34468,18 +33062,10 @@
 #~ msgstr "Plik rastra dla powierzchni"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Raster map for which to edit null file"
-#~ msgstr "Mapa rastrowa w której mają być wypełnione zera"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Writting buffers..."
 #~ msgstr "Zapiywanie obiektów..."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Join column in table"
-#~ msgstr "Nieznana kolumna <%s> w tabeli <%s>"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Join column in other table"
 #~ msgstr "Liczba linii legendy"
 
@@ -34538,23 +33124,16 @@
 #~ msgstr "Musi być użyte mapset= lub -l"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Error in color definition column '%s', feature id %d with cat %d: "
-#~ "colorstring '%s'"
-#~ msgstr ""
-#~ "Błąd w kolumnie definicji koloru (%s), obszar %d z kategorią %d: ciąg "
-#~ "znaków okreslający kolor [%s]"
+#~ msgid "Error in color definition column '%s', feature id %d with cat %d: colorstring '%s'"
+#~ msgstr "Błąd w kolumnie definicji koloru (%s), obszar %d z kategorią %d: ciąg znaków okreslający kolor [%s]"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Error in color definition column '%s', feature id %d with cat %d"
 #~ msgstr "Błąd w kolumnie definicji koloru (%s), obszar %d z kategorią %d"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Error in symbol size column (%s), element %d with cat %d: symbol size [%f]"
-#~ msgstr ""
-#~ "Błąd w kolumnie szerokości linii (%s), element %d z kategorią %d: "
-#~ "szerokość linii [%d]"
+#~ msgid "Error in symbol size column (%s), element %d with cat %d: symbol size [%f]"
+#~ msgstr "Błąd w kolumnie szerokości linii (%s), element %d z kategorią %d: szerokość linii [%d]"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Error in color definition column '%s': %d features affected"
@@ -34573,68 +33152,24 @@
 #~ msgid "Color definition column not specified."
 #~ msgstr "Nie określono kolumny definicji koloru."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Error in color definition column (%s), area %d with cat %d: colorstring [%"
-#~ "s]"
-#~ msgstr ""
-#~ "Błąd w kolumnie definicji koloru (%s), obszar %d z kategorią %d: ciąg "
-#~ "znaków okreslający kolor [%s]"
+#~ msgid "Error in color definition column (%s), area %d with cat %d: colorstring [%s]"
+#~ msgstr "Błąd w kolumnie definicji koloru (%s), obszar %d z kategorią %d: ciąg znaków okreslający kolor [%s]"
 
 #~ msgid "pg driver: column '%s', type %d is not supported"
 #~ msgstr "sterownik pg: kolumna '%s', typu %d nie jest obsługiwana"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to parse '%s'\n"
-#~ msgstr "Nie można usunąć pliku %s\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Driver <%s> doesn't support creating new fields"
-#~ msgstr "Pozycja kursora nie jest obsługiwana przez sterownik MySQL"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to add new field <%s>"
-#~ msgstr "nie można odczytać pliku <%s> widoku 3d w <%s>"
-
 #~ msgid "Type of color table"
 #~ msgstr "Typ palety kolorów"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Name of raster map from which to copy color table"
-#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej z której kopiujemy paletę kolorów"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Name of file containing rules"
-#~ msgstr "Plik zawierający wyrażenia SQL"
-
 #~ msgid "Name for output raster map not specified"
 #~ msgstr "Nazwa wyjściowej mapy rastrowej nie została podana"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Creating support files for <%s>"
-#~ msgstr "tworzenie plików wsparcia (support files) dla %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Title for new raster file."
-#~ msgstr "Tytuł nowej mapy rastrowej"
-
 #~ msgid "Requested g3d map <%s> not found"
 #~ msgstr "Żądana mapa rastrowa 3D <%s> nie została znaleziona"
 
 #~ msgid "Error opening g3d map <%s>"
 #~ msgstr "Błąd podczas otwierania mapy rastrowej 3D <%s>"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable it load G3d range"
-#~ msgstr "Nie można odczytać pliku zakresu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "\raster\" and \"volume\" options are mutually exclusive"
-#~ msgstr "-r i -e wzajemnie się wykluczają"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Raster3d map <%s> not found"
-#~ msgstr "Mapy rastrowa <%s> nie została znaleziona"
-
 #~ msgid "Features"
 #~ msgstr "Obiekty"
 
@@ -34665,10 +33200,6 @@
 #~ msgid "Measure of Correlation-2"
 #~ msgstr "Miara korelacji-2"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Exports the color table associated with a raster3d map layer."
-#~ msgstr "Wyświetla paletę kolorów związaną z warstwą mapy rastrowej."
-
 #~ msgid "Raster file to be imported"
 #~ msgstr "Plik rastrowy który ma być importowany"
 
@@ -34681,12 +33212,6 @@
 #~ msgid "Error closing new ASCII file"
 #~ msgstr "Błąd podczas zamykania nowego pliku ASCII"
 
-#~ msgid "Could not close RASTER3D map"
-#~ msgstr "Nie można zamknąć rastrowej mapy 3D"
-
-#~ msgid "Could not close RASTER3D map <%s>"
-#~ msgstr "Nie można zamknąć mapy rastrowej 3D <%s>"
-
 #~ msgid "modifyNull: error opening map"
 #~ msgstr "modifyNull: błąd podczas otwierania mapy"
 
@@ -34726,12 +33251,8 @@
 #~ msgid "Error closing g3d vector map."
 #~ msgstr "Błąd podczas zamykania mapy wektorowej 3D"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The 2d and 3d region settings are different. The g3d settings are used to "
-#~ "adjust the 2d region."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ustawienia regionu 2D i 3D różnią się. Region 2D zostanie dostosowany do "
-#~ "ustawień regionu 3D"
+#~ msgid "The 2d and 3d region settings are different. The g3d settings are used to adjust the 2d region."
+#~ msgstr "Ustawienia regionu 2D i 3D różnią się. Region 2D zostanie dostosowany do ustawień regionu 3D"
 
 #~ msgid "write_vtk_rgb_data: writing rgb data"
 #~ msgstr "write_vtk_rgb_data: Zapis danych RGB"
@@ -34745,28 +33266,17 @@
 #~ msgid "Error closing ascii file"
 #~ msgstr "Błąd podczas zamykania pliku ASCII"
 
-#~ msgid "Name for v5d output file"
-#~ msgstr "Nazwa wyjściowego pliku v5d"
-
 #~ msgid "Error: couldn't create %s"
 #~ msgstr "BŁĄD: nie można utworzyć %s"
 
 #~ msgid "Error while writing grid. Disk full?"
 #~ msgstr "Błąd podczas zapisu"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Name for output flowline density raster map"
-#~ msgstr "Nazwa wyjściowej mapy rastrowej spadku"
-
 #~ msgid "Create/Edit"
 #~ msgstr "Utwórz/Edytuj"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Create new projection files (modifies current location unless 'location' "
-#~ "option specified)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Utwórz nowe pliki projekcji (modyfikuj bieżącą lokalizację chyba że opcja "
-#~ "'location' została określona) "
+#~ msgid "Create new projection files (modifies current location unless 'location' option specified)"
+#~ msgstr "Utwórz nowe pliki projekcji (modyfikuj bieżącą lokalizację chyba że opcja 'location' została określona) "
 
 #~ msgid "Location %s created!"
 #~ msgstr "Lokacja %s została utworzona!"
@@ -34777,11 +33287,8 @@
 #~ msgid "Force remove"
 #~ msgstr "Wymuś usunięcie"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Color to erase with, either a standard GRASS color or R:G:B triplet "
-#~ "(separated by colons)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kolor, standardowy kolor GRASS lub triplet R:G:B(oddzielone dwukropkiem)"
+#~ msgid "Color to erase with, either a standard GRASS color or R:G:B triplet (separated by colons)"
+#~ msgstr "Kolor, standardowy kolor GRASS lub triplet R:G:B(oddzielone dwukropkiem)"
 
 #~ msgid "Layer: %s"
 #~ msgstr "Warstwa: %s"
@@ -34802,10 +33309,6 @@
 #~ msgstr "Nie można otworzyć pliku wejściowego"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Remove dangles:"
-#~ msgstr "%5d usuniętych wierzchołków"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Remove bridges:"
 #~ msgstr "%5d usuniętych wierzchołków"
 
@@ -34817,10 +33320,6 @@
 #~ msgstr "Nie można obliczyć centroiu"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create 3D vector and attribute table at same time"
-#~ msgstr "Nie można skopiować elementów z mapy wektorowej [%s]"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Unknown icon marker"
 #~ msgstr "Nieznany typ kolumny"
 
@@ -34828,9 +33327,6 @@
 #~ msgid "Write output to PNG image"
 #~ msgstr "Wynikowy zakres danych"
 
-#~ msgid "Coordinates"
-#~ msgstr "Współrzędne"
-
 #~ msgid "Verbose mode"
 #~ msgstr "Głośne wyjście modułu (maximum komunikatów)"
 
@@ -34847,10 +33343,6 @@
 #~ msgstr "Nazwa wyświetanej rastrowej mapy ekspozycji"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "vector, interpolation, kriging"
-#~ msgstr "wektor, interpolacja"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Verbosity level"
 #~ msgstr "Poziom wody"
 
@@ -34862,9 +33354,6 @@
 #~ msgid "raster input map"
 #~ msgstr "raster, import"
 
-#~ msgid "reclass raster output map"
-#~ msgstr "przeklasuj wyjściową mapę rastrową"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Vector map to modify"
 #~ msgstr "Mapa wektorowa do nałożenia"
@@ -34900,21 +33389,6 @@
 #~ msgid "Column to query"
 #~ msgstr "Kolumna musi to być numeryczna"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Vector map for which to drop vector objects"
-#~ msgstr "nazwa mapy wektorowej z której ma być usunięta tabela atrybutów"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Layer of attribute table to use for selection"
-#~ msgstr "Nazwa kolumny atrubutów do stworzenia etykiet"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Raster map to use as mask"
-#~ msgstr "Użyj mapy rastrowej jako maski"
-
-#~ msgid "Overwrite existing file"
-#~ msgstr "Nadpisz istniejący plik"
-
 #~ msgid "Vector map for which to rename attribute column"
 #~ msgstr "Mapa wektorowa której nazwa kolumny ma być zmieniona"
 
@@ -34934,18 +33408,6 @@
 #~ msgstr "wyświetl, wektor"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Name of input vector polygon map"
-#~ msgstr "Nazwa poligonowej mapy wektorowej"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Name of MODIS product"
-#~ msgstr "Nazwa wejściowej warstwy"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The names of tile/s to download"
-#~ msgstr "Liczba punktów do wyznaczenia"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "vector, topology"
 #~ msgstr "wektor do usunięcia"
 
@@ -34958,10 +33420,6 @@
 #~ msgstr "Nie można skopiować atrybutów"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "raster, import, copying"
-#~ msgstr "raster, import"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Raster map in which to fill nulls"
 #~ msgstr "Mapa rastrowa w której mają być wypełnione zera"
 
@@ -34982,10 +33440,6 @@
 #~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej z której kopiujemy paletę kolorów"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "raster, export, copying"
-#~ msgstr "raster, eksport"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "raster output TC maps prefix"
 #~ msgstr "Nadpisz plik mapy wyjściowej"
 
@@ -34998,10 +33452,6 @@
 #~ msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Name for output shaded relief map"
-#~ msgstr "Nazwa dla wynikowej mapy rastrowej "
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Name of data table"
 #~ msgstr "Nazwa pliku bazy danych"
 
@@ -35022,37 +33472,4363 @@
 #~ msgstr "Wierzchnia mapa rastrowa"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "zenith"
-#~ msgstr "Długość: %f\n"
+#~ msgid "method"
+#~ msgstr "Nieznana metoda"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Solar zenith in degrees"
-#~ msgstr "Nazwa pliku rastrowego mapy wysokości"
+#~ msgid "Cannot allocate memory for auxiliar matrix.Consider changing region resolution"
+#~ msgstr "Nie można ulakować pamięci dla ciągu"
 
+#~ msgid "raster3d, voxel, export"
+#~ msgstr "raster3d, voxel, eksport"
+
+#~ msgid "Converts a 3D raster map layer into an ASCII text file."
+#~ msgstr "Eksportuje mapę rastrową 3D do pliku ASCII."
+
+#~ msgid "raster3d, voxel, import"
+#~ msgstr "raster3d, voxel, import"
+
 #, fuzzy
-#~ msgid "method"
-#~ msgstr "Nieznana metoda"
+#~ msgid "Converts a 3D ASCII raster text file into a (binary) 3D raster map layer."
+#~ msgstr "Import rastrowego pliku ASCII 3D do mapy rastrowej 3D"
 
+#~ msgid "Unable to close output map"
+#~ msgstr "Nie można zamknąć mapy wyjściowej"
+
+#~ msgid "Unable to get elevation raster row"
+#~ msgstr "Nie można pobrać wiersza mapy rastrowej wysokości"
+
+#~ msgid "Unable to write raster row"
+#~ msgstr "Nie można zapisać wiersza mapy rastrowej"
+
+#~ msgid "raster3d, voxel"
+#~ msgstr "raster3d, voxel"
+
 #, fuzzy
-#~ msgid "topographic correction method"
+#~ msgid "Creates cross section 2D raster map from 3D raster map based on 2D elevation map."
+#~ msgstr "Tworzy mapę rastrową przekroju 2D z mapy rastrowej 3D i mapy rastrowej wysokości (2D)"
+
+#~ msgid "Elevation map not found"
+#~ msgstr "Nie znaleziono mapy wysokości"
+
+#~ msgid "Unable to open elevation map"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy wysokości"
+
+#~ msgid "Illegal output file name"
+#~ msgstr "Niepoprawna nazwa pliku wyjściowego"
+
+#~ msgid "Unable to create raster map"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej"
+
+#~ msgid "Unable to close elevation map"
+#~ msgstr "Nie można zamknąć mapy wysokości"
+
+#~ msgid "Wrong 3D raster map datatype! Unable to create raster map."
+#~ msgstr "Niewłaściwy typ danych w mapie rastrowej 3D. Nie można utworzyć mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Use the same resolution as the input 3D raster map for the 2D outputmaps, independent of the current region settings"
+#~ msgstr "Dla map wyjściowych 2D użyj takiej samej rozdzielczości jak w mapach wejściowych 3D niezależnie od ustawień regionu"
+
+#~ msgid "Raster map %d Filename: %s already exists. Will be overwritten!"
+#~ msgstr "Raster map %i Filename: %s już istnieje i zostanie nadpisana!"
+
+#~ msgid "Could not open map %s"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No 3D raster data, RGB or xyz-vector maps are provided. Will only write the geometry"
+#~ msgstr "Nie została podana mapa rastrowa 3D, RGB lub wektorowa 3D. Zostania zapisana tylko geometria"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No RGB Data will be created"
+#~ msgstr "Dane RGB nie zostaną utworzone"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No vector data will be created"
+#~ msgstr "Dane wektorowe nie zostaną utworzone"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to close top raster map"
+#~ msgstr "Nie można zamknąć górnej mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to close bottom raster map"
+#~ msgstr "Nie można zamknąć dolnej mapy rastrowej"
+
+#~ msgid "Unable to close input raster map"
+#~ msgstr "Nie można zamknąć wejściowej mapy rastrowej"
+
+#~ msgid "G3D map(s) to be converted to VTK-ASCII data format"
+#~ msgstr "Mapa(y) rastrowa 3D do konwersji na format VTK ASCII"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to read top raster row \n"
+#~ msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to read bottom raster row \n"
+#~ msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Wrong 3D raster map values: Values should in between 0 and 255\n"
+#~ msgstr "Błędne wartości mapy rastrowej 3D! Powinny wynosić 0-255!\n"
+
+#~ msgid "The status for each cell, = 0 - inactive, 1 - active, 2 - dirichlet"
+#~ msgstr "Status każdej komórki: 0=nieaktywna, 1=aktywna, 2=Dirichlet"
+
+#~ msgid "The z-part of the hydraulic conductivity tensor in [m/s]"
+#~ msgstr "Część Z tensora współczynnika filtracji w [m/s]"
+
+#~ msgid "Sources and sinks in [m^3/s]"
+#~ msgstr "Źródła i ujścia w [m^3/s]"
+
+#~ msgid "Specific yield in 1/m"
+#~ msgstr "Odsączalność w [1/m]"
+
+#~ msgid "Recharge raster map in m^3/s"
+#~ msgstr "Mapa rastrowa zasilania w [m^3/s]"
+
+#~ msgid "The piezometric head result of the numerical calculation will be written to this map"
+#~ msgstr "Wynikowa wysokość piezometryczna zostanie zapisana do tej mapy rastrowej"
+
+#~ msgid "Use a sparse linear equation system, only available with iterative solvers"
+#~ msgstr "Użyj rozrzedzonego układu równań liniowych - możliwe tylko dla metod iteracyjnych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Calculates numerically transient, confined groundwater flow in three dimensions."
+#~ msgstr "Oblicza chwilowy przepływ wód podziemnych w reżimie ciśnieniowym w trzech wymiarach"
+
+#~ msgid "The direct Cholesky solver do not work with sparse matrices"
+#~ msgstr "Metoda Choleskiego nie działa dla macierzy rozrzedzonych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster3d, voxel, statistics"
+#~ msgstr "raster3d, statystyki"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Cannot create mask file: G3D_MASK already exists!\n"
+#~ " Use 'g.remove rast3d=G3D_MASK' to remove the existing mask."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie można utworzyć maski rastrowej 3D, ponieważ już istnieje\n"
+#~ "Użyj 'g.remove rast3d=' aby ją usunąć"
+
+#~ msgid "raster, export"
+#~ msgstr "raster, eksport"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Exports a GRASS raster map to a binary array."
+#~ msgstr "Eksport mapy rastrowej do pliku binarnego"
+
+#~ msgid "Exports GRASS raster map to GRIDATB.FOR map file (TOPMODEL)"
+#~ msgstr "Eksport mapy rastrowej do pliku GRIDATB.FOR (format TOPMODEL)"
+
+#~ msgid "Input map"
+#~ msgstr "Mapa wejściowa"
+
+#~ msgid "Overwrite output map file"
+#~ msgstr "Nadpisz plik wyjściowy"
+
+#~ msgid "raster, statistics"
+#~ msgstr "raster, statystyki"
+
+#~ msgid "Finds the median of values in a cover map within areas assigned the same category value in a user-specified base map."
+#~ msgstr "Oblicza medianę wartości mapy rastrowej w obszarach o tych samych wartościach co w mapie bazowej"
+
+#~ msgid "Name of base raster map"
+#~ msgstr "Nazwa bazowej mapy rastrowej"
+
+#~ msgid "Base raster map <%s> not found"
+#~ msgstr "Nie znaleziono bazowej mapy rastrowej <%s>"
+
+#~ msgid "Base map and output map <%s> must be different"
+#~ msgstr "Nazwy mapy bazowej i wyjściowej <%s> muszą się różnić"
+
+#~ msgid "Unable to read category labels of raster map <%s>"
+#~ msgstr "Nie można odczytać etykiet kategorii mapy rastrowej <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, color transformation"
+#~ msgstr "Błąd podczas wczytywania mapy rastrowej"
+
+#~ msgid "Error reading 'hue' map"
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytu mapy barwy (hue)"
+
+#~ msgid "Error reading 'intensity' map"
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytu mapy intensywności (intensity)"
+
+#~ msgid "Error reading 'saturation' map"
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytu mapy nasycenia (saturation)"
+
+#~ msgid "The '-v' flag is superseded and will be removed in future. Please use '--verbose' instead."
+#~ msgstr "Flaga -v jest przestarzała i zostanie usunięta w przyszłości. Należy używać --verbose."
+
+#~ msgid "raster, import"
+#~ msgstr "raster, import"
+
+#~ msgid "Can't create raster map <%s>"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+
+#~ msgid "raster, DEM, contours, vector"
+#~ msgstr "raster, DEM, izolinie, wector"
+
+#~ msgid "Run quietly"
+#~ msgstr "Uruchom bez komunikatów"
+
+#~ msgid "Suppress single crossing error messages"
+#~ msgstr "Nie wyświetlaj pojedyńczych wiadomości o błędach przecięć"
+
+#~ msgid "The '-q' and '-n' flag is superseded and will be removed in future. Please use '--quiet' instead."
+#~ msgstr "Flagi -v i -q są przestarzałe i zostaną usunięte w przyszłości. Należy używać --verbose i --quiet."
+
+#~ msgid "Converts a raster map layer into a height-field file for POVRAY."
+#~ msgstr "Eksport mapy rastrowej do pliku w formacie TGA \"height-field\" POVRAY"
+
+#~ msgid "raster, hydrology"
+#~ msgstr "raster, hydrologia"
+
+#~ msgid "raster, metadata"
+#~ msgstr "raster, metadane"
+
+#~ msgid "The '-q' flag is superseded and will be removed in future. Please use '--quiet' instead."
+#~ msgstr "Flaga -q jest przestarzała i zostanie usunięta w przyszłości. Należy używać --quiet."
+
+#~ msgid "%s: [%s] not found"
+#~ msgstr "%s: nie znaleziono [%s]"
+
+#~ msgid "raster, map algebra"
+#~ msgstr "raster, algebra map"
+
+#~ msgid "Raster map matrix filter."
+#~ msgstr "Macierzowy filtr map rastrowych"
+
+#~ msgid "Name of filter file"
+#~ msgstr "Nazwa pliku filtra"
+
+#~ msgid "The '-q' flag is superseded and will be removed in future. Please use '--quiet' instead"
+#~ msgstr "Flaga -q jest przestarzała i zostanie usunięta w przyszłości. Należy używać --quiet."
+
+#~ msgid "Cannot read raster row %d"
+#~ msgstr "Nie można przeczytać wiersza %d mapy rastrowej"
+
+#~ msgid "Cannot open raster map <%s>"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej <%s>"
+
+#~ msgid "Converts a raster map layer into an ASCII text file."
+#~ msgstr "Eksport mapy rastrowej do pliku ASCII"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, export, png"
+#~ msgstr "raster, eksport"
+
+#~ msgid "Export GRASS raster as non-georeferenced PNG image."
+#~ msgstr "Eksport mapy rastrowej do pliku PNG"
+
+#~ msgid "Unable to read raster map row %d"
+#~ msgstr "Nie można odczytać wiersza %d mapy rastrowej"
+
+#~ msgid "Name of raster map to contain results"
+#~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa"
+
+#~ msgid "Number of the segment to create (segment library)"
+#~ msgstr "Ilość segmentów do utworzenia"
+
+#~ msgid "Unable to read current window parameters"
+#~ msgstr "Nie można odczytać parametrów bieżącego regionu"
+
+#~ msgid "Nseg is %d"
+#~ msgstr "Ilość segmentów: %d"
+
+#~ msgid "Null cells excluded from cost evaluation."
+#~ msgstr "Komórki NULL pominięto podczas obliczeń"
+
+#~ msgid "Input null cell will be retained into output map"
+#~ msgstr "Komórki NULL będą zachowane w mapie wyjściowej"
+
+#~ msgid "Unable to find starting vector <%s> "
+#~ msgstr "Nie można znaleźć początkowej mapy wektorowej <%s>"
+
+#~ msgid "Unable to find stop vector <%s>"
+#~ msgstr "Nie można znaleźć końcowej mapy wektorowej <%s>"
+
+#~ msgid "Unable to read %s"
+#~ msgstr "Nie można odczytać %s"
+
+#~ msgid "Map with different projection"
+#~ msgstr "Mapa ma inne odwzorowanie"
+
+#~ msgid "DTM_Source map is: Integer cell type"
+#~ msgstr "Typ wejściowej mapy rastrowej wysokości: całkowitoliczbowa"
+
+# i kolejne też do zmiany, bo chodzio typ a nie wartości
+#~ msgid "DTM_Source map is: Floating point (float) cell type"
+#~ msgstr "Typ wejściowej mapy rastrowej wysokości: zmiennoprzecinkowa"
+
+#~ msgid "DTM_Source map is: Floating point (double) cell type"
+#~ msgstr "Typ wejściowej mapy rastrowej wysokości: zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji (double)"
+
+#~ msgid " %d rows, %d cols"
+#~ msgstr "%d rzędów, %d kolumn"
+
+#~ msgid "COST_Source map is: Integer cell type"
+#~ msgstr "Typ wejściowej mapy rastrowej kosztów: całkowitoliczbowa"
+
+#~ msgid "COST_Source map is: Floating point (float) cell type"
+#~ msgstr "Typ wejściowej mapy rastrowej kosztów: zmiennoprzecinkowa"
+
+#~ msgid "COST_Source map is: Floating point (double) cell type"
+#~ msgstr "Typ wejściowej mapy rastrowej kosztów: zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji (double)"
+
+#~ msgid "Output map is: Integer cell type"
+#~ msgstr "Typ wyjściowej mapy rastrowej: całkowitoliczbowa"
+
+#~ msgid "Output map is: Floating point (float) cell type"
+#~ msgstr "Typ wyjściowej mapy rastrowej: zmiennoprzecinkowa"
+
+#~ msgid "Output map is: Floating point (double) cell type"
+#~ msgstr "Typ wyjściowej mapy rastrowej: zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji (double)"
+
+#~ msgid " EW resolution %s (%lf)"
+#~ msgstr " Rozdzielczość EW %s (%lf)"
+
+#~ msgid " NS resolution %s (%lf)"
+#~ msgstr " Rozdzielczość NS %s (%lf)"
+
+#~ msgid "Unable to read raster map <%s> row %d"
+#~ msgstr "Z mapy rastrowej <%s> nie można przeczytać wiersza %d"
+
+#~ msgid "Initializing output "
+#~ msgstr "Inicjalizacja wyjścia"
+
+#~ msgid "Unable to allocate memory for segment fbuff == NULL"
+#~ msgstr "Nie można przydzielić pamięci, segment fbuff == NULL"
+
+#~ msgid "Raster output map <%s> not found (no start_points given)"
+#~ msgstr "Nie znaleziono wyjściowej mapy rastrowej <%s> (nie podano punktów początkowych)"
+
+#~ msgid "Memory allocation error on reading start points from raster map %s"
+#~ msgstr "Błąd przydzielenia pamięci podczas odczytu punktów początkowych z mapy rastrowej %s"
+
+#~ msgid "End of map!"
+#~ msgstr "Koniec mapy!"
+
+#~ msgid "Will copy input map null values into output map"
+#~ msgstr "Wejściowe wartości NULL zostaną skopiowane do mapy wyjściowej"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Integer cell type.\n"
+#~ "Writing..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Komórki typu całkowitoliczbowego.\n"
+#~ "Zapis..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Float cell type.\n"
+#~ "Writing..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Komórki typu zmiennoprzecinkowego.\n"
+#~ "Zapis..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Double cell type.\n"
+#~ "Writing..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Komórki typu zmiennoprzecinkowego podwójnej precyzji (double).\n"
+#~ "Zapis..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, sun energy"
+#~ msgstr "raster, png"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Horizon file no. %d <%s> not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono pliku <%s> widoku 3d "
+
+#~ msgid "Import GDAL supported raster file into a binary raster map layer."
+#~ msgstr "Import plików rastrowych wspieranych przez bibliotekę GDAL do binarnej mapy rastrowej"
+
+#~ msgid "Required"
+#~ msgstr "Wymagane"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Import a binary raster file into a GRASS raster map."
+#~ msgstr "Import binarnego pliku rastrowego do warstwy mapy rastrowej GRASS."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, rescale"
+#~ msgstr "raster, ponowne próbkowanie"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Hit RETURN to continue -->"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Aby kontynuować naciśnij ENTER -->"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Update the statistics (histogram, range) for [%s]? "
+#~ msgstr "Zaktualizować statystyki (histogram, zakres) dla [%s]? "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Not enough room in history file"
+#~ msgstr "Zbyt mało przestrzeni w pliku historii."
+
+#~ msgid "Edit header for [%s]? "
+#~ msgstr "Edytować nagłówek dla [%s]? "
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "NOTE: [%s] is a reclass of [%s in %s]"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "UWAGA: [%s] jest przeklasyfikowaniem [%s w %s]"
+
+#~ msgid "Canceling from edit header."
+#~ msgstr "Anulowanie edycji nagłówka."
+
+#~ msgid "Edit the category file for [%s]? "
+#~ msgstr "Edytować plik kategorii dla [%s]? "
+
+#~ msgid "Create/Update the color table for [%s]? "
+#~ msgstr "Utworzyć/Uaktualnić paletę kolorów dla [%s]? "
+
+#~ msgid "Edit the history file for [%s]? "
+#~ msgstr "Edytować plik historii dla [%s]? "
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "The null file for [%s] may indicate that some cells contain\n"
+#~ " no data. If the null file for [%s] doesn't exist, zero cells in\n"
+#~ " it are treated by GRASS application programs as no data."
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Plik wartości zerowych dla [%s] może wskazywać że dla niektórych komórek brakuje\n"
+#~ " danych. Jeśli plik wartości zerowych dla [%s] nie istnieje, komórki o wartości zero\n"
+#~ " zawarte w nim są traktowane przez programy GRASS'a jako komórki dla których brak jest danych."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Do you want to create/reset the null file for [%s] so that null cell values are considered valid data? "
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Czy chcesz stworzyć/wyczyścić plik z wartościami null dla [%s] tak, aby komórki null były traktowane jako zawierające wartości? "
+
+#~ msgid "Error writing null row [%d]."
+#~ msgstr "Błąd podczas zapisu wiersza null [%d]."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Do you want to delete the null file for [%s]\n"
+#~ "(all zero cells will then be considered no data)? "
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Czy chcesz usunąć plik null dla [%s]\n"
+#~ "(wszystkie komórki zerowe będą traktowane jako nie posiadające danych)? "
+
+#~ msgid "Please enter the following information for [%s]:"
+#~ msgstr "Proszę wprowadzić następujące informacje dla [%s]:"
+
+#~ msgid "    Number of rows"
+#~ msgstr "    Liczba wierszy"
+
+#~ msgid "    Number of cols"
+#~ msgstr "    Liczba kolumn"
+
+#~ msgid "    Number of bytes per cell"
+#~ msgstr "    Liczba bitów na komórkę rastra"
+
+# point?
+#~ msgid "    Floating point map"
+#~ msgstr "    Mapa o wartościach zmiennoprzecinkowych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "rows * cols * bytes per cell must be same as file size (%lu)"
+#~ msgstr "rzędy * kolumny * bity na komórkę muszą być równe rozmiarowi pliku (%ld)"
+
+#~ msgid "If you need help figuring them out, just hit ESC"
+#~ msgstr "Jeśli potrzebujesz pomocy przy ich obliczeniu, naciśnij ESC"
+
+#~ msgid "** Negative values not allowed!"
+#~ msgstr "** Ujemne wartości nie są dozwolone!"
+
+#~ msgid "** Positive values only please!"
+#~ msgstr "** Tylko dodatnie wartości!"
+
+#~ msgid "Edit header for [%s]\n"
+#~ msgstr "Edytuj nagłówek dla [%s]\n"
+
+#~ msgid "[%s] cannot be found!"
+#~ msgstr "nie można odnaleźć [%s]"
+
+#~ msgid "For what layer shall the header file be edited? "
+#~ msgstr "Dla której warstwy ma byś edytowany plik nagłówka? "
+
+#~ msgid "[%s] is a reclass of [%s] - cannot edit header! Run support on [%s]."
+#~ msgstr "[%s] jest przeklasyfikowaniem [%s] - nie można edytować nagłówka ! Uruchom wsparcie [%s]."
+
+# "prze" czy "re"?
+#~ msgid "[%s] is a reclass of [%s in %s] - cannot edit header!"
+#~ msgstr "[%s] jest przeklasyfikowaniem [%s w %s] - nie można edytować nagłówka!"
+
+#~ msgid "Cannot open raster map [%s]!"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej [%s]!"
+
+#~ msgid "Raster file [%s] is empty."
+#~ msgstr "Plik rastrowy [%s] jest pusty."
+
+#~ msgid "Error reading raster map [%s]."
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytywania mapy rastrowej [%s]."
+
+#~ msgid "cellhd compression: %d\n"
+#~ msgstr "kompresja cellhd: %d\n"
+
+# błąd w wersji angielskiej?
+# zmienna %sindicated?
+#~ msgid "3.0 compression %sindicated\n"
+#~ msgstr "kompresja 3.0 %sindicated\n"
+
+# błąd w wersji angielskiej?
+# zmienna %sindicated?
+#~ msgid "Pre 3.0 compression %sindicated\n"
+#~ msgstr "wskazywana kompresja Pre 3.0 %s \n"
+
+#~ msgid "[%s] appears to be compressed. Is it? "
+#~ msgstr "[%s] wydaje się być skompresowany. Czy tak?"
+
+#~ msgid "Please indicate the type of compression:\n"
+#~ msgstr "Proszę wkazać typ kompresji:\n"
+
+#~ msgid " 1. Pre 3.0 compression\n"
+#~ msgstr " kompresja 1. Pre 3.0\n"
+
+#~ msgid " 2. 3.0 compression\n"
+#~ msgstr " kompresja 2. 3.0\n"
+
+#~ msgid "The header for [%s] says the file is not compressed. "
+#~ msgstr "Nagłówek pliku [%s] zawiera informację, że plik nie jest skompresowany."
+
+#~ msgid "The file appears to be compressed.\n"
+#~ msgstr "Plik wydaje się być skompresowany.\n"
+
+#~ msgid "Most likely the header is wrong, but I want you to decide.\n"
+#~ msgstr "Najprawdopodobniej nagłówek jest błędny. Decyzję pozostawiam Tobie.\n"
+
+#~ msgid "The header for [%s] says the file is compressed. "
+#~ msgstr "Nagłówek pliku [%s] zawiera informację, że plik jest skompresowany."
+
+#~ msgid "The file does NOT appear to be compressed.\n"
+#~ msgstr "Plik wydaje się nie być skompresowany.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Header indicates %d row%s in the raster map, but the actual file format indicates %d row%s"
+#~ msgstr "Nagłówek wskazuje %d rząd%s w pliku rastrowym, ale właściwy format plikuwskazuje %d rząd%s"
+
+#~ msgid "Unable to write header for [%s]."
+#~ msgstr "Nie można zapisać nagłówka dla [%s]."
+
+#~ msgid "Header for raster map [%s] updated."
+#~ msgstr "Nagłówek pliku rastrowego [%s] zaktualizowany."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "hit RETURN to continue -->"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "aby kontynuować naciśnij ENTER -->"
+
+#~ msgid "Which raster map needs a color table"
+#~ msgstr "Który plik rastrowy wymaga palety kolorów"
+
+#~ msgid "Color table for <%s> updated"
+#~ msgstr "Paleta kolorów dla <%s> została zaktualizowana"
+
+#~ msgid "Which raster map needs an updated history? "
+#~ msgstr "Który plik rastrowy wymaga zaktualizowanej historii? "
+
+#~ msgid "Raster file [%s] not found. Exiting."
+#~ msgstr "Nie znaleziono pliku rastrowego [%s]. Proces zakończony."
+
+#~ msgid "History file for [%s] updated."
+#~ msgstr "Plik historii dla [%s] zaktualizowany."
+
+#~ msgid "History file for [%s] not updated."
+#~ msgstr "Plik historii dla [%s] nie został zaktualizowany."
+
+#~ msgid "Which vector map needs updated categories?"
+#~ msgstr "Który plik wektorowy wymaga zaktualizowanych kategorii?"
+
+#~ msgid "Which raster map needs updated categories?"
+#~ msgstr "Który plik rastrowy wymaga zaktualizowanych kategorii?"
+
+#~ msgid "Category file for <%s> not updated"
+#~ msgstr "Plik kategorii dla <%s> nie został zaktualizowany"
+
+#~ msgid "Category file for <%s> updated"
+#~ msgstr "Plik kategorii dla <%s> został zaktualizowany"
+
+#~ msgid "Name of terrain raster map (DEM)"
+#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej terenu (DEM)"
+
+#~ msgid "Name for output raster map with lake"
+#~ msgstr "Nazwa wyjściowej mapy rastrowej z jeziorem"
+
+#~ msgid "raster, interpolation"
+#~ msgstr "raster, interpolacja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Interpolating raster map <%s> (%d rows)... "
+#~ msgstr "yjściowa mapa rastrowa"
+
+#~ msgid "Cannot read row"
+#~ msgstr "Nie można odczytać wiersza"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, export, color table"
+#~ msgstr "raster do usunięcia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Exports the color table associated with a raster map layer."
+#~ msgstr "Wyświetla paletę kolorów związaną z warstwą mapy rastrowej."
+
+#~ msgid "Unable to read raster <map %d of %d> row %d"
+#~ msgstr "Z mapy rastrowej <map %d of %d> nie można przeczytać wiersza %d"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, map management"
+#~ msgstr "raster, algebra map"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, geometry"
+#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej"
+
+#~ msgid "Name of the latitudes input raster map [decimal degrees]"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej szerokości geogr. [stopnie dziesiętne]"
+
+#~ msgid "A single value of latitude [decimal degrees]"
+#~ msgstr "Pojedyncza wartość szerokości geogr. [stopnie dziesiętne]"
+
+#~ msgid "Name of real-sky beam radiation coefficient raster map [-]"
+#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej współczynnika bezpośredniego promieniowania nieba"
+
+#~ msgid "Name of real-sky diffuse radiation coefficient raster map [-]"
+#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej współczynnika promieniowania rozproszonego nieba"
+
+#~ msgid "time and insol_time are incompatible options"
+#~ msgstr "opcje 'time' i 'insol_time' są niekompatybilne"
+
+#~ msgid "Mode 1: instantaneous solar incidence angle & irradiance given a set local time"
+#~ msgstr "Tryb 1: chwilowy kąt padania promieni słonecznych & napromieniowania przy zadanym czasie lokalnym"
+
+#~ msgid "elevin raster map <%s> not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono mapy rastrowej <%s> elevin"
+
+#~ msgid "aspin raster map <%s> not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono mapy rastrowej <%s> aspin"
+
+#~ msgid "slopein raster map <%s> not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono mapy rastrowej <%s> slopein"
+
+#~ msgid "linkein raster map <%s> not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono mapy rastrowej <%s> linkein"
+
+#~ msgid "albedo raster map <%s> not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono mapy rastrowej <%s> albedo"
+
+#~ msgid "latin raster map <%s> not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono mapy rastrowej <%s> latin"
+
+#~ msgid "coefbh raster map <%s> not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono mapy rastrowej <%s> coefbh"
+
+#~ msgid "coefdh raster map <%s> not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono mapy rastrowej <%s> coefdh"
+
+#~ msgid "Unable to create raster map %s"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej %s"
+
+#~ msgid "rows changed from %d to %d"
+#~ msgstr "rzędy zmienione od %d do %d"
+
+#~ msgid "cols changed from %d to %d"
+#~ msgstr "kolumny zmienione od %d do %d"
+
+#~ msgid "RGB raster map <%s> not found"
+#~ msgstr "Mapa rastrowa RGB <%s> nie została znaleziona"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Vector cell map <%s> not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono mapy wektorowej <%s>"
+
+#~ msgid "Converts raster maps into the VTK-Ascii format"
+#~ msgstr "Konwertuje mapę rastrową do formatu VTK-Ascii"
+
+#~ msgid "Unable to read row %i\n"
+#~ msgstr "Nie możn odczytać wiersza %i\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, quantization"
+#~ msgstr "raster, projekcja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Quant table not changed for %s"
+#~ msgstr "Nie mozna odczytać nagłówka pliku [%s]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, terrain"
+#~ msgstr "wektor, interpolacja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to guess site file format\n"
+#~ msgstr "Format pliku graficznego"
+
+#~ msgid "No data"
+#~ msgstr "Brak danych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to find row %d, col %d: %f"
+#~ msgstr "Nie można odnaleźć pliku [%s]."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s higher above pointer wrong"
+#~ msgstr "Wysokosć położenia kamery ponad terenem"
+
+#~ msgid "raster, resample"
+#~ msgstr "raster, ponowne próbkowanie"
+
+#~ msgid "Bilinear interpolation utility for raster map layers."
+#~ msgstr "Narzędzie do interpolacji dwuliniowej dla warstw map rastrowych."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Specific input value to be assigned to the north and/or south poles for longitude-latitude grids"
+#~ msgstr "określona wartość wejściowa do przypisania biegunowi północnemu oraz/lub biegunowi poludniowemu dla gridów o współrzędnych geograficznych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "This module is deprecated. Please use 'r.resamp.interp' instead."
+#~ msgstr "Użyie \"scale\" z linii komend nie jest zalecane. Proszę użyć \"scale\" instrukcji sporządzania mapy."
+
+#~ msgid "Apply filter only to zero data values"
+#~ msgstr "Zastosuj filter tylko do zerowych wartości danych"
+
+#~ msgid "One or more input raster maps not found"
+#~ msgstr "Nie znaleziono jednej lub więcej map rastrowych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, sediment flow, erosion, deposition"
+#~ msgstr "wektor, interpolacja"
+
+#~ msgid "Name of the elevation raster map [m]"
+#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej wysokości [m]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of the water depth raster map [m]"
+#~ msgstr "Nazwa wyjściowej mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of the x-derivatives raster map [m/m]"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowego pliku rastrowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of the y-derivatives raster map [m/m]"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowego pliku rastrowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of the detachment capacity coefficient raster map [s/m]"
+#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej współczynnika bezpośredniego promieniowania nieba"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of the transport capacity coefficient raster map [s]"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej współczynnika albedo ziemi [-]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of the critical shear stress raster map [Pa]"
+#~ msgstr "Nazwa nowego pliku rastrowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of the Mannings n raster map"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowego pliku rastrowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of the Mannings n value"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowego pliku rastrowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output transport capacity raster map [kg/ms]"
+#~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa drenażu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output transp.limited erosion-deposition raster map [kg/m2s]"
 #~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa kierunków"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Topographic correction method"
+#~ msgid "Output sediment concentration raster map [particle/m3]"
 #~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa kierunków"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Elevation file of unknown type"
-#~ msgstr "Współrzędne E i N punktu końcowego 'grida' mapy (E,N)"
+#~ msgid "Output sediment flux raster map [kg/ms]"
+#~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa drenażu"
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Output erosion-deposition raster map [kg/m2s]"
+#~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa kierunków"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of the rainfall excess rate (rain-infilt) raster map [mm/hr]"
+#~ msgstr "Nazwa nowego pliku rastrowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of the runoff infiltration rate raster map [mm/hr]"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowej rastrowej mapy wysokości [metry]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of the flow controls raster map (permeability ratio 0-1)"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowego pliku rastrowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output water depth raster map [m]"
+#~ msgstr "Tytuł wyjściowego pliku rastrowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output water discharge raster map [m3/s]"
+#~ msgstr "Tytuł wyjściowego pliku rastrowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output simulation error raster map [m]"
+#~ msgstr "Tytuł wyjściowego pliku rastrowego"
+
+#~ msgid "Unable to close input map"
+#~ msgstr "Nie można zamknąć mapy wejściowej "
+
+#~ msgid "Use G3D mask (if exists) with input map"
+#~ msgstr "Użyj maski 3D (jeżeli istnieje) dla mapy wejściowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Could not get raster row from input map"
+#~ msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Could not get raster row from elev map"
+#~ msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error writing G3D double data"
+#~ msgstr "błąd podczas odczytu danych rastrowych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Converts a GRASS raster map to a PPM image file at the pixel resolution of the currently defined region."
+#~ msgstr "Eksportuje pliki rastrowe GRASS do plików obrazów w formacie 8/24bit TIFFo rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
+
+#~ msgid "Converts 3 GRASS raster layers (R,G,B) to a PPM image file at the pixel resolution of the CURRENTLY DEFINED REGION."
+#~ msgstr "Konwertuje 3 warstwy rastrowe GRASS (R,G,B) do pliku obrazu PPM o rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, transect"
+#~ msgstr "wektor, interpolacja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, random"
+#~ msgstr "wektor, interpolacja"
+
+#~ msgid "Cannot read raster row [%d]"
+#~ msgstr "Nie można przeczytać rzędu rastra [%d]"
+
+#~ msgid "Cannot read raster row [%d] from raster map <%s>"
+#~ msgstr "Nie można pobrać rzędu [%d] z mapy rastrowej <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot read raster row [%d] from cover raster map <%s>"
+#~ msgstr "Nie można pobrać rzędu %d z mapy rastrowej %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, viewshed"
+#~ msgstr "raster, serie"
+
+#~ msgid "[%s]: Cannot read map header"
+#~ msgstr "[%s]: Nie można odczytać nagłówka mapy"
+
+#~ msgid "Failed writing raster map <%s> row %d"
+#~ msgstr "Nie można zapisać wiersza <%s> mapy rastrowej %d"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, fire"
+#~ msgstr "raster, import"
+
+#~ msgid "Run VERBOSELY"
+#~ msgstr "Uruchom z opisem"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Raster map <%s> already exists in mapset <%s>, select another name"
+#~ msgstr "Mapa rastrowa [%s] już istnieje w grupie."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Percent Completed ... "
+#~ msgstr "Procent wykonania ..."
+
+#~ msgid "The initial piezometric head in [m]"
+#~ msgstr "Początkowa wysokość piezometryczna w [m]"
+
+#~ msgid "The direct cholesky solver do not work with sparse matrices"
+#~ msgstr "Metoda Choleskiego nie działa dla macierzy rozrzedzonych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, profile"
+#~ msgstr "raster, serie"
+
+#~ msgid "Interactively select End-Points"
+#~ msgstr "Zaznacz interaktywnie punkty końcowe"
+
+#~ msgid "Use mouse to select Start Point\n"
+#~ msgstr "Użyj myszki by wskazać punkt początkowy\n"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Cannot allocate memory for auxiliar matrix.Consider changing region "
-#~ "(resolution)"
+#~ "\n"
+#~ "Use mouse to draw profile line\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Użyj myszki by wskazać przebieg linii profilu\n"
+
+#~ msgid "Buttons:\n"
+#~ msgstr "Przyciski:\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Left:  Mark next point\n"
+#~ msgstr " Lewy: 'co jest tutaj'\n"
+
+#~ msgid "raster, buffer"
+#~ msgstr "raster, bufor"
+
+#~ msgid "raster, series"
+#~ msgstr "raster, serie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to open raster map <%s> in mapset <%s>"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej <%s> w <%s>"
+
+#~ msgid "Finds the average of values in a cover map within areas assigned the same category value in a user-specified base map."
+#~ msgstr "Wyszukuje średnią wartość wierzchniej mapy wewnątrz obszarów oznaczonych takimi samymi kategoriami wartości w mapie bazowej określonej przez użytkownika."
+
+#~ msgid "%s: ERROR running %s command"
+#~ msgstr "%s: BŁĄD podczas uruchamiania komendy %s"
+
+#~ msgid "%s: unable to open temporary file"
+#~ msgstr "%s: nie można otworzyć pliku tymczasowego"
+
+#~ msgid "Cannot get row"
+#~ msgstr "Nie można pobrać wiersza"
+
+#~ msgid "Watershed basin analysis program."
+#~ msgstr "Program do analiz działów wodnych zlewni."
+
+#~ msgid "unable to open new accum map layer."
+#~ msgstr "nie można otworzyć nowej warstwy akumulacyjnej mapy."
+
+#~ msgid "Close failed."
+#~ msgstr "Zamykanie nie powiodło się."
+
+#~ msgid "unable to open new aspect map layer."
+#~ msgstr "nie można otworzyć nowej warstwy mapy ekspozycji."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "unable to open new LS factor map layer."
+#~ msgstr "nie można otworzyć nowej warstwy mapy LS factor."
+
+#~ msgid "unable to open new slope length map layer."
+#~ msgstr "nie można otworzyć nowej warstwy długości stoków."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "unable to open new S factor map layer."
+#~ msgstr "nie można otworzyć nowej warstwy mapy S factor."
+
+#~ msgid "unable to open elevation map layer"
+#~ msgstr "nie można otworzyć warstwy mapy wysokości"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "unable to open runoff map layer"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku wyjściowego."
+
+#~ msgid "unable to open depression map layer"
+#~ msgstr "nie można otworzyć warstwy mapy depresji"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "unable to open blocking map layer"
+#~ msgstr "Wejściowa mapa rastrowa"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "unable to open rill map layer"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku rastra dla [%s]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "unable to open flow accumulation map layer"
+#~ msgstr "nie można otworzyć nowej warstwy akumulacyjnej mapy."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "unable to open accum file in valid_basins()"
+#~ msgstr "Nie mozna otworzyć pliku wejściowego <%s@%s>."
+
+#~ msgid "raster, DEM, fractal"
+#~ msgstr "raster, DEM, fractal"
+
+#~ msgid "Quietly"
+#~ msgstr "Bez komunikatów"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error writing category file for <%s>"
+#~ msgstr "Błąd podczas zapisu pliku cats dla <%s>."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error writing color file for <%s>"
+#~ msgstr "Błąd podczas zapisu pliku colr dla <%s>."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, projection, transformation"
+#~ msgstr "Błąd podczas wczytywania mapy rastrowej"
+
+#~ msgid "Re-projects a raster map from one location to the current location."
+#~ msgstr "Zmienia projekcję mapy rastrowej z jednej lokacji do projekcji bieżącej lokacji."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name for output raster map (default: input)"
+#~ msgstr "Nazwa dla wynikowej mapy rastrowej (override)"
+
+#~ msgid "Resolution of output map"
+#~ msgstr "Rozdzielczość mapy wyjściowej"
+
+#~ msgid "Reading file"
+#~ msgstr "Odczytywanie pliku"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Raster File Series to MPEG Conversion."
+#~ msgstr "Program Konwersji Serii Plików Rastrowych do formatu MPG."
+
+#~ msgid "Raster file(s) for View%d"
+#~ msgstr "Plik(i) rastra do wyświetlenia%d"
+
+#~ msgid "Quiet - suppress progress report"
+#~ msgstr "Cisza - ukryj informacje o postępie"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Convert on the fly, use less disk space\n"
+#~ "\t(requires r.out.ppm with stdout option)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Konwertuj w locie, uzyj mniejszej przestrzeni dyskowej\n"
+#~ "\t(wymaga r.out.ppm z opcją 'stdout')"
+
+#~ msgid "Name of existing raster map containing elevation surface"
+#~ msgstr "Nazwa istniejącej mapy rastrowej zawierającej powierzchnię terenu"
+
+#~ msgid "Output elevation raster map after filling"
+#~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa ukształtowania powierzchni po wypełnieniu"
+
+#~ msgid "Output direction raster map"
+#~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa kierunków"
+
+#~ msgid "Output raster map of problem areas"
+#~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa obszarów problemowych"
+
+#~ msgid "Output aspect direction format (agnps, answers, or grass)"
+#~ msgstr "Wyjściowy format kierunku ekspozycji (agnps, answers, lub grass)"
+
+#~ msgid "Reading map..."
+#~ msgstr "Czyta mapę..."
+
+#~ msgid "Unable to write color table for %s"
+#~ msgstr "Nie można zapisać palety kolorów dla %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot read ew_res value"
+#~ msgstr "Nie można odczytać wartości rozdzielczości wschód-zachód"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot read ns_res value"
+#~ msgstr "Nie można odczytać wartości rozdzielczości północ-południe"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "[%s]: Map is the wrong resolution"
+#~ msgstr "[%s]: Mapa ma złą rozdzielczość"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot get row %d (error = %d)"
+#~ msgstr "Nie można pobrać rzędu %d (błąd = %d)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot set region to back to the initial region !!!"
+#~ msgstr "Nie można ustawić regionu z powrotem do regionu początkowego !!!"
+
+#~ msgid "Not enough memory for zero_array_cell"
+#~ msgstr "Zbyt mało pamięci dla 'zero_array_cell'"
+
+#~ msgid "Not enough disk space -- cannot write files"
+#~ msgstr "Zbyt mało wolnej przestrzeni dyskowej -- nie można zapisać plików"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, statistics, reclass"
+#~ msgstr "raster, statystyki"
+
+#~ msgid "Title, in quotes"
+#~ msgstr "Tytuł, w cudzysłowiu"
+
+#~ msgid "Unable to read raster map row %d "
+#~ msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra %d"
+
+#~ msgid "Failed writing raster map row %d"
+#~ msgstr "Nie można zapisać wiersza %d mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Exports a GRASS raster map to a 8/24bit TIFF image file at the pixel resolution of the currently defined region."
+#~ msgstr "Eksportuje pliki rastrowe GRASS do plików obrazów w formacie 8/24bit TIFFo rozdzielczości piksela aktualnie zdefiniowanego regionu"
+
+#~ msgid "Unable to read header of raster map <%s>"
+#~ msgstr "Nie można przeczytać nagłówka mapy rastrowej <%s>"
+
+#~ msgid "Can't set window"
+#~ msgstr "Nie można ustawić okna"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Raster map <%s> in mapset <%s> is a floating point map. Decimal values will be rounded to integer!"
+#~ msgstr "Mapa <%s> w mapsecie <%s> jest mapą o wartościach zmiennoprzecinkowych. Wartości ułamkowe będą zaokrąglone do całkowitych!"
+
+#~ msgid "raster, import, LIDAR"
+#~ msgstr "raster, import, LIDAR"
+
+#~ msgid "Writing map, row %d"
+#~ msgstr "Zapisywanie mapy, rząd %d"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The size of sliding window (odd and >= 3)"
+#~ msgstr "Wielkość okna przetwarzanego obrazu (tylko liczba nieparzysta, max: %i)"
+
+#~ msgid "Output elevation raster map"
+#~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa powierzchni (wysokości)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, color table"
+#~ msgstr "raster do usunięcia"
+
+#~ msgid "Creates/modifies the color table associated with a raster map layer."
+#~ msgstr "Tworzy/modyfikuje paletę kolorów związaną z warstwą mapy rastrowej."
+
+#~ msgid "Raster map name from which to copy color table"
+#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej z której kopiujemy paletę kolorów"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Path to rules file (\"-\" to read rules from stdin)"
+#~ msgstr "Wejściowy plik współrzędnych (pomiń odczyt z stdin"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No raster map specified"
+#~ msgstr "Nie określono mapy z danymi"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to remove color table of raster map <%s>"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Color table of raster map <%s> not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono mapy rastrowej <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Color table 'random' is not supported for floating point raster map"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć tablicy kolorów przypadkowych dla map z danymi zmiennoprzecinkowymi"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Color table 'grey.eq' is not supported for floating point raster map"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć palety kolorów szarości (grey.eq) dla mapy z danymi zmiennoprzecinkowymi"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Color table 'grey.log' is not supported for floating point raster map"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć palety kolorów szarości (grey.eq) dla mapy z danymi zmiennoprzecinkowymi"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Color table for raster map <%s> set to '%s'"
+#~ msgstr "Plik koloru dla [%s] nie jest dostępny"
+
+#~ msgid "Resultant raster map (not used with 'distribution')"
+#~ msgstr "Końcowa mapa rastrowa (nie użyta w dystrybucji)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output map <%s> ignored"
+#~ msgstr "Mapa wyjściowa"
+
+#~ msgid "Not yet implemented!"
+#~ msgstr "Jeszcze nie zaimplementowano!"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s: running %s command"
+#~ msgstr "%s: BŁĄD podczas uruchamiania komendy %s"
+
+#~ msgid "CHILD[pid = %i] cannot open raster map"
+#~ msgstr "CHILD[pid = %i] Nie można otworzyć mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "CHILD[pid = %i] cannot open receive channel"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku rastra [%s]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error in pipe creation"
+#~ msgstr "Bład "
+
+#~ msgid "Error opening channel %i"
+#~ msgstr "Błąd przy otwieraniu kanału %i"
+
+#~ msgid "Cannot create %s/.r.li/ directory"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć katalogu %s/.r.li/"
+
+#~ msgid "Cannot create %s/.r.li/output/ directory"
+#~ msgstr "Nie można utworyć katalogu %s/.r.li/output/"
+
+#~ msgid "Cannot close %s file (PIPE)"
+#~ msgstr "Nie można zamknąć pliku %s (PIPE)"
+
+#~ msgid "Cannot delete %s file (PIPE)"
+#~ msgstr "Nie można usunąć pliku %s (PIPE)"
+
+#~ msgid "Cannot close %s file (PIPE2)"
+#~ msgstr "Nie można zamknąć pliku %s (PIPE2)"
+
+#~ msgid "Cannot delete %s file (PIPE2)"
+#~ msgstr "Nie można usunąć pliku %s (PIPE2)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot close receive channel file"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku rastra [%s]"
+
+#~ msgid "Cannot delete %s file"
+#~ msgstr "Nie można usunąć pliku %s"
+
+#~ msgid "Cannot read raster header file"
+#~ msgstr "Nie mozna odczytać nagłówka pliku rastrowego"
+
+#~ msgid "GIS format to write (case sensitive, see also -l flag)"
+#~ msgstr "format GIS do zapisania (zobacz także flaga -l)"
+
+#~ msgid "File type"
+#~ msgstr "Typ pliku"
+
+#~ msgid "Output file name not specified"
+#~ msgstr "Nazwa pliku wyjściowego nie została podana"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Exporting to GDAL raster"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej [%s]."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, null data"
+#~ msgstr "wektor, metadane"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of raster map for which to edit null file"
+#~ msgstr "Mapa rastrowa w której mają być wypełnione zera"
+
+#~ msgid "Error writing null row %d"
+#~ msgstr "błąd podczas zapisu zerowego wiersza %d"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Rowio_setup failed"
+#~ msgstr "Zamykanie nie powiodło się."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Rowio_get failed"
+#~ msgstr "Zamykanie nie powiodło się."
+
+#~ msgid "Unable to open raster map <%s@%s>"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej <%s@%s>"
+
+#~ msgid "Failed writing raster map row"
+#~ msgstr "Nie można zapisać wiersza mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Generates a raster map layer of distance to features in input layer."
+#~ msgstr "Tworzy warstwę mapy rastrowej z ciągłymi obszarami powiększonymi o jedną komórkę"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to create distance map <%s>"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to create value map <%s>"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+
+#~ msgid "(i)  Basin map created by r.water.outlet (MASK)"
+#~ msgstr "(i)  Mapa zlewni utworzona przez r.water.outlet (MASK)"
+
+#~ msgid "(i)  Elevation map"
+#~ msgstr "(i)  Mapa wysokości terenu"
+
+#~ msgid "(o/i) Basin elevation map (MASK applied)"
+#~ msgstr "(o/i) Mapa wysokości terenu w zlewni (zastosowana MASKa)"
+
+#~ msgid "(i)  TOPMODEL Parameters file"
+#~ msgstr "(i)  Plik parametrów TOPMODEL"
+
+#~ msgid "(i)  Rainfall and potential evapotranspiration data file"
+#~ msgstr "(i)  Plik z danymi opadu i ewapotranspiracji potencjalnej"
+
+#~ msgid "(o)  Output file"
+#~ msgstr "(o)  Plik wyjściowy"
+
+#~ msgid "(i)  OPTIONAL Observed flow file"
+#~ msgstr "(i)  OPCJONALNIE Plik przepływów obserwowanych"
+
+#~ msgid "(i)  OPTIONAL Output for given time step"
+#~ msgstr "(i)  OPCJONALNIE Wyjście dla danej chwili czasowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, sun position"
+#~ msgstr "raster, projekcja"
+
+#~ msgid "Verbose output (also print out sun position etc.)"
+#~ msgstr "Pokazuj komunikaty (również pozycję słońca itp.)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, random, surface"
+#~ msgstr "Plik rastra dla powierzchni"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to write color table for raster map <%s>"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "<%s> is an ilegal name"
+#~ msgstr "<%s> jest niedozwoloną nazwą pliku"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, thin"
+#~ msgstr "wektor, interpolacja"
+
+# wycienia?
+#, fuzzy
+#~ msgid "Thins non-zero cells that denote linear features in a raster map."
+#~ msgstr "Wycienia niezerowe komórki rastra, które tworzą struktury liniowe na mapach rastrowych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s: Error reading from raster map <%s> in mapset <%s>"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć wejściowej mapy <%s> w mapsecie <%s>"
+
+#~ msgid "Creates a new map layer whose category values are based upon a reclassification of the categories in an existing raster map layer."
+#~ msgstr "Tworzy nową warstwę mapy, której kategorie są oparte na reklasyfikacji kategorii z istniejącej warstwy mapy rastrowej."
+
+#~ msgid "Raster map to be reclassified"
+#~ msgstr "Mapa rastrowa która ma być przeklasyfikowana"
+
+#~ msgid "fp: Data range is %.25f to %.25f\n"
+#~ msgstr "fp: Zakres rozpiętości danych wynosi %.25f do %.25f\n"
+
+#~ msgid "Cannot create category file of <%s>"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć pliku kategorii dla <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, metadata, timestamp"
+#~ msgstr "raster, metadane"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, conversion, vectorization"
+#~ msgstr "raster, wektor, wizualizacja"
+
+#~ msgid "Converts a raster map into a vector map layer."
+#~ msgstr "Konwertuje mapę rastrową do warstwy wektorowej."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Quiet - Do not show progress"
+#~ msgstr "Cisza - ukryj informacje o postępie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, category"
+#~ msgstr "Mapa ma inne odwzorowanie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot create category file for <%s>"
+#~ msgstr "Edytować plik kategorii dla [%s]? "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot read header of raster map <%s> in <%s>"
+#~ msgstr "nie można odczytać nagłówka dla mapy rastrowej 3D <%s> w <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot open cell file of raster map <%s> in <%s>"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej [%s]"
+
+#~ msgid "Illegal output file name <%s>"
+#~ msgstr "Niewłaściwa nazwa pliku wyjściowego <%s>"
+
+#~ msgid "   'c': cells"
+#~ msgstr "   'c': komórki"
+
+#~ msgid "   'Q': quit"
+#~ msgstr "   'Q': zakończ"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Enter the file name or path\n"
+#~ "> "
+#~ msgstr "Wprowadź numer kategorii dla %s: "
+
+#~ msgid "Watershed basin creation program."
+#~ msgstr "Program do tworzenia działów wodnych zlewni."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "The map E grid coordinates"
+#~ msgstr "Współrzędne mapy"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to open drainage pointer map"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej [%s]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to open new basin map"
+#~ msgstr "Wejściowa mapa rastrowa"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to close new basin map layer"
+#~ msgstr "nie można otworzyć nowej warstwy ekspozycji mapy."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Could not read east bufferzone size. Aborting."
+#~ msgstr "nie można odczytać pliku zakresu rozpiętości danych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Could not read west bufferzone size. Aborting."
+#~ msgstr "nie można odczytać pliku zakresu rozpiętości danych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Could not read south bufferzone size. Aborting."
+#~ msgstr "nie można odczytać pliku zakresu rozpiętości danych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Could not read north bufferzone size. Aborting."
+#~ msgstr "nie można odczytać pliku zakresu rozpiętości danych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Calculating map %01d of %01d (angle %lf, raster map <%s>)"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+
+#~ msgid "Unable to write quant file"
+#~ msgstr "Nie można zapisać pliku 'quant'"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Link to raster map <%s> created"
+#~ msgstr "Mapa rastrowa <%s> już istnieje"
+
+#~ msgid "Link GDAL supported raster file to a binary raster map layer."
+#~ msgstr "Tworzy link rastrowych plików wspieranych przez GDAL do binarnej mapy rastrowej."
+
+#~ msgid "Raster file to be linked"
+#~ msgstr "Plik rastrowy, który ma być podłączony"
+
+#~ msgid "Unable to set window"
+#~ msgstr "Nie można ustawić okna"
+
+#~ msgid "Error reading input"
+#~ msgstr "Błąd odczytywania"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, recode category"
+#~ msgstr "Mapa ma inne odwzorowanie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Data range of raster map <%s> is empty"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Data range of raster map <%s> is %s to %s (entire map)"
+#~ msgstr "Zakres rozpiętości danych wynosi %ld do %ld\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to read range of raster map <%s>"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Integer data range of raster map <%s> is empty"
+#~ msgstr "Zakres rozpiętości danych wynosi %ld do %ld\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Integer data range of raster mao <%s> is %d to %d"
+#~ msgstr "Zakres rozpiętości danych wynosi %ld do %ld\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "'%s' is not a valid rule"
+#~ msgstr "Przedział mniejszy lub równy zero niedozwolony."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, volume"
+#~ msgstr "raster3d, voxel"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to find data map"
+#~ msgstr "Nie można odnaleźć rastra [%s]."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to find clump map"
+#~ msgstr "Nie mogę znaleźć mapsetu dla %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Data or Clump file not open"
+#~ msgstr "Pliku rastra [%s] nie znaleziono"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, distance"
+#~ msgstr "wektor, interpolacja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of vector input map containing stream(s)"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowej mapy zawierającej stream(s)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s: base raster map not found"
+#~ msgstr "%s: %s - mapy rastrowej nie znaleziono"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s: cover raster map not found"
+#~ msgstr "%s - mapy rastrowej nie znaleziono"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s: base map and output map must be different"
+#~ msgstr "Flaga -i może byść użyta z parametrem trasy zarówno łącznie jak i rozdzielnie"
+
+#~ msgid "Reports statistics for raster map layers."
+#~ msgstr "Informacje statystyczne dla rastrowych warstw mapy."
+
+#~ msgid "Name of an output file to hold the report"
+#~ msgstr "Nazwa wyjściowego pliku raportu"
+
+#~ msgid "Error reading raster map <%s>"
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytywania mapy rastrowej <%s>"
+
+#~ msgid "Failed writing raster map <%s>"
+#~ msgstr "Błąd przy zapisie mapy rastrowej <%s>"
+
+#~ msgid "Could not get raster row"
+#~ msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cell file not found"
+#~ msgstr "pliku rastra [%s] nie znaleziono"
+
+#~ msgid "Unable to get current region"
+#~ msgstr "Nie można odczytać bieżącego regionu"
+
+#~ msgid "Input elevation raster map"
+#~ msgstr "Wejściowa mapa rastrowa wysokości"
+
+#~ msgid "Input aspect raster map"
+#~ msgstr "Wejściowa mapa rastrowa ekspozycji"
+
+#~ msgid "Input barrier raster map"
+#~ msgstr "Podaj mapę rastrową ..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output flowline vector map"
+#~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa ukształtowania powierzchni po wypełnieniu"
+
+#~ msgid "Output flowpath length raster map"
+#~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa długości linii spływu"
+
+#~ msgid "Unable to get header for %s"
+#~ msgstr "Nie można pobrać nagłówka dla %s"
+
+#~ msgid "Cannot reset current region"
+#~ msgstr "Bieżący region nie może być ustawiony."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, querying"
+#~ msgstr "wektor, interpolacja"
+
+#~ msgid "Converts ASCII raster file to binary raster map layer."
+#~ msgstr "Konwertuje tekstowy plik rastrowy ASCII do binarnej mapy rastrowej."
+
+#~ msgid "Sums up the raster cell values."
+#~ msgstr "Sumuje wartości komórek rastra."
+
+#~ msgid "Name of incidence or density file."
+#~ msgstr "Nazwa pliku częstości lub gęstości"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, random, cell"
+#~ msgstr "raster, ponowne próbkowanie"
+
+#~ msgid "Input elevation map"
+#~ msgstr "Wejściowa mapa wysokości"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output topographic index map"
+#~ msgstr "Ustawianie okna graficznego"
+
+#~ msgid "Reading row %d"
+#~ msgstr "Odczytywanie rzędu %d"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to load 3D raster range"
+#~ msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra."
+
+#~ msgid "Unable to read header of raster map <%s@%s>"
+#~ msgstr "Nie można przeczytać nagłówka mapy rastrowej <%s@%s>"
+
+#~ msgid "Unable to read region <%s> in <%s>"
+#~ msgstr "Nie można odczytać regionu <%s> w <%s>"
+
+#~ msgid "Unable to open vector map <%s> in <%s>"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej <%s> w <%s>"
+
+#~ msgid "Invalid region: %s"
+#~ msgstr "Nieprawidłowy region: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to update boundaries"
+#~ msgstr "nie można uaktualnić granic"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Writing raster map, row %d"
+#~ msgstr "Zapisywanie układu odniesienia grupy"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Lat/Long location is not supported"
+#~ msgstr "Ten typ kolumny nie jest obsługiwany"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot write category file for raster map <%s>"
+#~ msgstr "Edytować plik kategorii dla [%s]? "
+
+#~ msgid "Converts an ESRI ARC/INFO ascii raster file (GRID) into a (binary) raster map layer."
+#~ msgstr "Konwertuje ESRI ARC/INFO ascii rastr (GRID) na (binarną) mapę rastrową."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "File containing weights"
+#~ msgstr "Plik zawierający wyrażenia SQL"
+
+#~ msgid "Unable to write to <%s>"
+#~ msgstr "Nie można zapisać do <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "general, version"
+#~ msgstr "ogólne, ustawienia"
+
+#~ msgid "%s file(s) to be copied"
+#~ msgstr "%s plik(i) do skopiowania"
+
+#~ msgid "%s file(s) to be removed"
+#~ msgstr "%s plik(i) do usunięcia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Mapset to list (default: current search path)"
+#~ msgstr "Nazwa mapsetu (domyślnie: bieżący)"
+
+#~ msgid "%s file(s) to be renamed"
+#~ msgstr "%s plik(i) do zmiany nazwy"
+
+#~ msgid "Unable to open file [%s] for reading"
+#~ msgstr "Nie mozna otworzyć pliku [%s] do odczytu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "general, projection"
+#~ msgstr "Mapa ma inne odwzorowanie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Can also be used to create GRASS locations."
+#~ msgstr "Nie można utworzyć lokacji: %s"
+
+#~ msgid "Print projection information (in conventional GRASS format)"
+#~ msgstr "Wyświetla informację o projekcji (w konwencjonalnym formacie GRASS-a)"
+
+#~ msgid "Georeferenced data file to read projection information from"
+#~ msgstr "Plik danych referencyjnych z którego ma być odczytana informacja o projekcji"
+
+#~ msgid "ASCII file containing a WKT projection description (- for stdin)"
+#~ msgstr "Plik ASCII zawierający opis projekcji WKT (- dla stdin)"
+
+#~ msgid "PROJ.4 projection description (- for stdin)"
+#~ msgstr "Opis projekcji PROJ.4 (- dla stdin)"
+
+#~ msgid "Unable to create location: %s"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć lokacji: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "WARNING! A projection file already exists for this location\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "UWAGA! Plik odwzorowania już istnieje w tej lokalizacji\n"
+
+#~ msgid "Error writing PROJ_INFO"
+#~ msgstr "Błąd poczas zapisywania PROJ_INFO"
+
+#~ msgid "Error writing PROJ_UNITS"
+#~ msgstr "Błąd podczas zapisywania PROJ_UNITS"
+
+#~ msgid "Projection information updated!"
+#~ msgstr "Informacje o odwzorowaniu zostały uaktualnione!"
+
+#~ msgid "The projection information will not be updated."
+#~ msgstr "Informacje o odwzorowaniu nie zostaną zaktualizowane."
+
+#~ msgid "Names of mask files"
+#~ msgstr "Nazwy plików masek"
+
+#~ msgid "Name of output mask file"
+#~ msgstr "Nazwa wyjściowego pliku maski"
+
+#~ msgid "general, scripts"
+#~ msgstr "ogólne, skrypty"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "general, transformation, GCP"
+#~ msgstr "wektor, interpolacja"
+
+#~ msgid "general, settings"
+#~ msgstr "ogólne, ustawienia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Changes current mapset."
+#~ msgstr "Zmień bieżący mapset."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "GIS data directory (full path to the directory where the new location is)"
+#~ msgstr "Nowe GISDBASE (pełna ścieżka dostępu do nowej lokacji)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Erasing monitors..."
+#~ msgstr "Zapiywanie %s ..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Your mapset search list:\n"
+#~ msgstr "wypisz parametry bieżącego połączenia i wyjdź"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "<%s> not found in mapset list"
+#~ msgstr "Kolumna <%s> nie została znaleziona w tabeli <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "general, settings, search path"
+#~ msgstr "ogólne, ustawienia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove base maps"
+#~ msgstr "Wierzchnia mapa rastrowa"
+
+#~ msgid "Unable to compile regular expression %s"
+#~ msgstr "Nie można skompilować wyrażenia regularnego %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Removing %s <%s>"
+#~ msgstr "nie można odczytać regionu <%s> w <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "couldn't be removed"
+#~ msgstr "ikona do usunięcia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s: couldn't be removed"
+#~ msgstr "%s plik(i) do usunięcia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s: removed"
+#~ msgstr "raster 3D do usunięcia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "<%s> nothing removed"
+#~ msgstr "<%s> nie znaleziono\n"
+
+#~ msgid "-s and -n are mutually exclusive"
+#~ msgstr "-s i -n wzajemnie się wykluczają"
+
+#~ msgid "Raster map <%s@%s>: %s"
+#~ msgstr "Mapa rastrowa <%s@%s>: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "<%s> is an illegal region name"
+#~ msgstr "<%s> - niewłaściwa nazwa regionu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "format"
+#~ msgstr "Format"
+
+#~ msgid "Unable to open raster map <%s> in <%s>"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej <%s> w <%s>"
+
+#~ msgid "Could not read from <%s>"
+#~ msgstr "Nie mozna odczytać <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of workspace file"
+#~ msgstr "Nazwa pliku etykiety"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of a mapset"
+#~ msgstr "Nazwa docelowego mapsetu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, raster, profile"
+#~ msgstr "wyświetl, raster"
+
+#~ msgid "Interactive profile plotting utility with optional output."
+#~ msgstr "Interaktywne narzędzie plotowania profilu z opcjonalnym wynikiem."
+
+#~ msgid "Optional display raster"
+#~ msgstr "Opcjonalnie wyświetl raster"
+
+#~ msgid "Output profile data to file(s) with prefix 'name'"
+#~ msgstr "Zapisz wyjściowe dane profilu do pliku(ów) z prefiksem 'nazwa'"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "Use mouse to choose action"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ "Użyj myszki by wybrać czynność"
+
+#~ msgid "Use 'd.frame -e' to remove left over frames"
+#~ msgstr "Użyj 'd.frame -e' aby usunąć pozostałości na ramkach"
+
+#~ msgid "Error opening cell-file"
+#~ msgstr "Błąd przy otwieraniu pliku rastrowego"
+
+#~ msgid "Error reading from cell-file"
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytu pliku rastrowego"
+
+#~ msgid "%s: Couldn't open raster <%s@%s>"
+#~ msgstr "%s: Nie można otworzyć rastra <%s@%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s: Couldn't read color table for <%s@%s>"
+#~ msgstr "%s: nie można było odczytać tablicy kolorów dla <%s@%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading raster map"
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytywania mapy rastrowej <%s>"
+
+#~ msgid "one moment ..."
+#~ msgstr "proszę czekać ..."
+
+#~ msgid "%s: 'is_null_value()' got NULL pointer!"
+#~ msgstr "%s: 'is_null_value()' posiada wskaźnik NULL!"
+
+#~ msgid "%s: 'is_null_value()' got negative column index"
+#~ msgstr "%s: 'is_null_value()' posiada ujemne indeksy kolumn"
+
+#~ msgid "%s: 'is_null_value()' Unknown RASTER_MAP_TYPE '%d'"
+#~ msgstr "%s: 'is_null_value()' Nieznany RASTER_MAP_TYPE '%d'"
+
+#~ msgid "display, setup"
+#~ msgstr "wyświetl, ustaw"
+
+#~ msgid "display, raster"
+#~ msgstr "wyświetl, raster"
+
+#~ msgid "Color for drawing X's (Null values)"
+#~ msgstr "Kolor wyświetlanych X's (wartości zerowych Null)"
+
+#~ msgid "No current window"
+#~ msgstr "Brak bieżącego okna"
+
+#~ msgid "Current window not available"
+#~ msgstr "Bieżące okno jest niedostępne"
+
+#~ msgid "Setting map window"
+#~ msgstr "Ustawianie okna mapy"
+
+#~ msgid "Current window not settable"
+#~ msgstr "Nie można ustawić bieżącego okna "
+
+#~ msgid "Getting screen window"
+#~ msgstr "Pobieranie okna monitora"
+
+#~ msgid "Error in calculating conversions"
+#~ msgstr "Błąd w obliczeniach konwersji"
+
+#~ msgid "No raster map exists in the current window"
+#~ msgstr "Nie ma żadnej mapy w bieżącym oknie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Use mouse to interactively place text"
+#~ msgstr "Użyj myszki dla interaktywnego umiejscowienia podziałki"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid " Left:  Place text here\n"
+#~ msgstr " Lewy: 'co jest tutaj'\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid " Right:  Quit\n"
+#~ msgstr "Prawy: Zakończ\n"
+
+#~ msgid "Size of grid to be drawn"
+#~ msgstr "Rozmiar siatki do narysowania"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Manages display frames on the user's graphics monitor."
+#~ msgstr "Tworzy i wyświetla menu wewnątrz aktywnej ramki w monitorze graficznym."
+
+#~ msgid "Create a new frame"
+#~ msgstr "Stwórz nową ramkę"
+
+#~ msgid "Select a frame"
+#~ msgstr "Wybierz ramkę"
+
+#~ msgid "Print name of current frame"
+#~ msgstr "Wyświetl nazwę aktualnej ramki"
+
+#~ msgid "Print names of all frames"
+#~ msgstr "Wyświetl nazwy wszystkich ramek"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "List map names displayed in GRASS monitor"
+#~ msgstr "Podaj nazwy map wyświetlonych w monitorze GRASSa"
+
+#~ msgid "Debugging output"
+#~ msgstr "Debugowanie wyjścia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "name"
+#~ msgstr "nazwa"
+
+#~ msgid "Frame to be created/selected"
+#~ msgstr "Stworzenie/wybór ramki"
+
+#~ msgid "bottom,top,left,right"
+#~ msgstr "dół,góra,lewo,prawo"
+
+#~ msgid "Where to place the frame, values in percent (implies -c)"
+#~ msgstr "Gdzie umieścić ramkę, wartości w procentach (zakłada -c)"
+
+#~ msgid "Error choosing frame [%s]\n"
+#~ msgstr "Błąd przy wyborze ramki [%s]\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Buttons:\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Przyciski:\n"
+
+#~ msgid "Left:  Select frame\n"
+#~ msgstr "Lewy:  Wybierz ramkę\n"
+
+#~ msgid "Middle: Keep original frame\n"
+#~ msgstr "Środek: Zachowaj oryginalną ramkę\n"
+
+#~ msgid "Right: Accept frame\n"
+#~ msgstr "Prawy: Zaakceptuj ramkę\n"
+
+#~ msgid "Erase the contents of the active display frame with user defined color"
+#~ msgstr "Wymaż zawartość aktywnej ramki podanym kolorem"
+
+#~ msgid "Don't add to list of commands in monitor"
+#~ msgstr "Nie dodawaj do listy komend na monitorze"
+
+#~ msgid "No current frame"
+#~ msgstr "Brak bieżącej ramki"
+
+#~ msgid "Current frame not available"
+#~ msgstr "Bieżąca ramka jest niedostępna"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, distance"
+#~ msgstr "wyświetl, raster"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, menu"
+#~ msgstr "wyświetl, ustaw"
+
+#~ msgid "Creates and displays a menu within the active frame on the graphics monitor."
+#~ msgstr "Tworzy i wyświetla menu wewnątrz aktywnej ramki w monitorze graficznym."
+
+#~ msgid "Sets the color of the menu background"
+#~ msgstr "Ustawia kolor tła menu"
+
+#~ msgid "Sets the color of the menu text"
+#~ msgstr "Ustawia kolor tekstu menu"
+
+#~ msgid "Sets the color dividing lines of text"
+#~ msgstr "Ustawia kolor linii podziału tekstu"
+
+#~ msgid "Sets the menu text size (in percent)"
+#~ msgstr "Ustawia wielkość tekstu (w procentach)"
+
+#~ msgid "Menu must contain a title and at least one option"
+#~ msgstr "Menu musi zawierać tytuł i przynajmniej jedną opcję"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "found %d visuals of type TrueColor"
+#~ msgstr "znaleziono %d visualizacje typu TrueColor\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "searching for highest bit depth"
+#~ msgstr "poszukiwana najwyższa głębia kolorów (bitów)\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "selected %d bit depth"
+#~ msgstr "wybrano %d głębię kolorów (bitów)\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "using default visual which is %s"
+#~ msgstr "użycie domyslnej wizualizacji którą jest %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Monitor: interactive command in redraw"
+#~ msgstr "Monitor: interaktywna komenda przy odświerzaniu\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Monitor: waitpid: expected %d but got %d"
+#~ msgstr "Monitor: waitpid: oczekiwane %d otrzymane %d\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Monitor: XGetWMName failed"
+#~ msgstr "Monitor: XGetWMName bez powodzenia\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Monitor: XGetWMName: bad result"
+#~ msgstr "Monitor: XGetWMName: zły wynik\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Font name or pathname of TTF file"
+#~ msgstr "Nazwa dla nowego pliku TIFF."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Setting release of FreeType"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Ustawienia edycji FreeType\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, map management"
+#~ msgstr "wyświetl, raster"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Short user prompt message"
+#~ msgstr "Wyświetl również wiadomość o prawach autorskich"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, networking"
+#~ msgstr "wyświetl indeks"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Mouse Buttons:"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Przyciski myszy:"
+
+#~ msgid "Left:  Select From\n"
+#~ msgstr "Lewy:  Wybierz Z\n"
+
+#~ msgid "Middle: Select To\n"
+#~ msgstr "Środkowy: Wybierz Do\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Right: Quit\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Prawy: Zakończ\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "No raster or vector map displayed"
+#~ msgstr "Nie wyświetlono mapy rastrowej lub wektorowej"
+
+#~ msgid "Interactively edit cell values in a raster map."
+#~ msgstr "Edytuj interaktywnie wartości komórek na mapie rastrwej."
+
+#~ msgid "Can't clear current graphics window"
+#~ msgstr "Nie można wyczyścić bieżącego okna graficznego"
+
+#~ msgid "Cannot use current window"
+#~ msgstr "Nie można użyć bieżącego okna"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, metadata"
+#~ msgstr "wyświetl, raster"
+
+#~ msgid "Display number of colors"
+#~ msgstr "Wyświetl liczbę kolorów"
+
+#~ msgid "Placement as percentage of screen coordinates (0,0 is lower left)"
+#~ msgstr "Lokacja jako procent współrzędnych okna (0,0 to dolny lewy róg)"
+
+#~ msgid "Use mouse to size & place legend"
+#~ msgstr "Użyj myszki by określić położenie i rozmiar legendy"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, raster, RGB"
+#~ msgstr "wyświetl, raster"
+
+#~ msgid "Overlay (non-null values only)"
+#~ msgstr "Nakładaj (tylko wartości bez null)"
+
+#~ msgid "Error reading row of data"
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytu rzędu danych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, position, querying"
+#~ msgstr "wyświetl indeks"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Identifies the geographic coordinates associated with point locations in the active frame on the graphics monitor."
+#~ msgstr "Identyfikacja współrzędnych geograficznych powiązanych z położeniemkursora w aktywnej ramce monitora graficznego"
+
+#~ msgid "One mouse click only"
+#~ msgstr "Pojedyncze kliknięcie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Displays the rhumbline joining two user-specified points, in the active frame on the user's graphics monitor."
+#~ msgstr "Wyświetla dane wektorowe GRASS w aktywnej ramce monitora graficznego."
+
+#~ msgid "Generates and displays simple graphics on map layers drawn in the active graphics monitor display frame."
+#~ msgstr "Tworzy i wyświetla proste grafiki na warstwie mapy w aktywnej ramce wyświetlaniamonitora graficznego"
+
+#~ msgid "Unix file containg graphing instructions, if not given reads from standard input"
+#~ msgstr "Juniksowy plik zawierający instrukcje graficzne, jeśli brak - czytaze standardowego wejścia"
+
+#~ msgid "Color to draw with, either a standard GRASS color or R:G:B triplet (separated by colons)"
+#~ msgstr "Kolor, standardowy kolor GRASS lub triplet R:G:B(oddzielone dwukropkiem)"
+
+#~ msgid "Use mouse to interactively place scale"
+#~ msgstr "Użyj myszki dla interaktywnego umiejscowienia podziałki"
+
+#~ msgid "The screen coordinates for top-left corner of label ([0,0] is top-left of frame)"
+#~ msgstr "Współrzędne ekranowe lewego-górnego rogu etykiety ([0,0] jest lewym-górnym rogiem ramki)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, geometry"
+#~ msgstr "wyświetl, wektor"
+
+#~ msgid "Draws text in the graphics monitor's active display frame using TrueType fonts."
+#~ msgstr "Wyświetla tekst w aktywnej ramce monitora graficznego używającczcionki TrueType"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Screen position (percentage, [0,0] is bottom left)"
+#~ msgstr "Współrzędne są procentem ramki ([0,0] to dolny lewy róg)"
+
+#~ msgid "Path to TrueType font (including file name)"
+#~ msgstr "Ścieżka do czcionki TrueType (zawierająca nazwę pliku)"
+
+#~ msgid "Height of letters (in percent of available frame height)"
+#~ msgstr "Wysokość liter (w procencie wysokości dostępnej ramki)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Command mode (Compatibility with d.text)"
+#~ msgstr "Tryb komend (Kompatybilność z d.text)"
+
+#~ msgid "Either text or -c should be given"
+#~ msgstr "Tekst powinien być wprowadzony lub użyte -c"
+
+#~ msgid "Choose only one coordinate system for placement"
+#~ msgstr "Wbierz tylko jeden system współrzędnych dla umiejscowienia"
+
+#~ msgid "No font selected"
+#~ msgstr "Żadna czcionka nie została wybrana "
+
+#~ msgid "Invalid font: %s"
+#~ msgstr "Niewłaściwa czcionka: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to create face"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć elewacji"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to set size"
+#~ msgstr "Nie można ustawić rozmiaru"
+
+#~ msgid "Unable to create text conversion context"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć kontekstu konwersji tekstu"
+
+#~ msgid "Text conversion error"
+#~ msgstr "Błąd konwersji tekstu"
+
+#~ msgid "Unable to write the temporary file"
+#~ msgstr "Nie można zapisać pliku tymczasowego"
+
+#~ msgid "No predefined font"
+#~ msgstr "Brak predefiniowanej czcionki"
+
+#~ msgid "%s: Unable to read font"
+#~ msgstr "%s: Czcionka nie moż byś czytana"
+
+#~ msgid "%s: Unable to read FreeType definition file; use the default"
+#~ msgstr "%s: Nie można czytać pliku definicji FreeType; użyj domyślnych"
+
+#~ msgid "%s: No FreeType definition file"
+#~ msgstr "%s: Brak pliku definicji FreeType"
+
+#~ msgid "%s: Unable to read FreeType definition file"
+#~ msgstr "%s: Nie można czytać pliku definicji FreeType"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, color transformation"
+#~ msgstr "zobrazowanie, transformacja koloru, RGB, HIS"
+
+#~ msgid "No current graphics window"
+#~ msgstr "Brak bieżącego okna graficznego"
+
+#~ msgid "Current graphics window not available"
+#~ msgstr "Bieżące okno graficzne jest niedostępne"
+
+#~ msgid "Error reading hue data"
+#~ msgstr "Błąd przy odczycie barwy (hue)"
+
+#~ msgid "Error reading intensity data"
+#~ msgstr "Błąd przy odczycie intensywności (intensity)"
+
+#~ msgid "Error reading saturation data"
+#~ msgstr "Błąd przy odczycie nasycenia (saturation)"
+
+#~ msgid "Setting graphics window"
+#~ msgstr "Ustawianie okna graficznego"
+
+#~ msgid "Can't set current graphics window"
+#~ msgstr "Nie można ustawić bieżącego okna graficznego"
+
+#~ msgid "Getting graphics window coordinates"
+#~ msgstr "Pobieranie współrzędnych okna graficznego"
+
+#~ msgid "Rendering method for filled polygons"
+#~ msgstr "Metoda renderingu dla wypełnionych poligonów"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Invalid rendering method <%s>"
+#~ msgstr "Nieprawidłowy region: %s"
+
+#~ msgid "Name of frame(s) to save"
+#~ msgstr "Nazwa ramek do zapisania"
+
+#~ msgid "Save current frame"
+#~ msgstr "Zapisz bieżącą ramkę"
+
+#~ msgid "Save all the frames"
+#~ msgstr "Zapisz wszystkie ramki"
+
+#~ msgid "Unknown item type in pad: %s"
+#~ msgstr "Nieznany typ obiektu w ścieżce: %s"
+
+#~ msgid "R_color file for [%s] not available"
+#~ msgstr "Plik koloru dla <%s> nie jest dostępny"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Range file for [%s] not available"
+#~ msgstr "Plik kategorii dla <%s> jest niedostępny"
+
+#~ msgid "display, vector"
+#~ msgstr "wyświetl, wektor"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, histogram, statistics"
+#~ msgstr "raster, statystyki"
+
+#~ msgid "%s: -%c unrecognized option"
+#~ msgstr "%s: -%c nierozpoznana opcja"
+
+#~ msgid "Monitor '%s' terminated"
+#~ msgstr "Monitor '%s' został zamknięty"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No such monitor as <%s>"
+#~ msgstr "[%s]: nie ma takiego koloru"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error - Locking mechanism failed"
+#~ msgstr "Błąd podczas zamykania pliku g2d"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Monitor <%s> in use by another user"
+#~ msgstr "Żaden monitor nie został wybrany"
+
+#~ msgid "Name of graphics monitor to start"
+#~ msgstr "Nazwa monitora graficznego który ma być uruchomiony"
+
+#~ msgid "Name of graphics monitor to stop"
+#~ msgstr "Nazwa monitora graficznego który ma być zatrzymany"
+
+#~ msgid "Name of graphics monitor to select"
+#~ msgstr "Nazwa monitora graficznego który ma być wybrany"
+
+#~ msgid "Name of graphics monitor to unlock"
+#~ msgstr "Nazwa monitora graficznego do odblokowania"
+
+#~ msgid "List all monitors"
+#~ msgstr "Lista wszystkich monitorów"
+
+#~ msgid "List all monitors (with current status)"
+#~ msgstr "Lista wszystkich monitorów (ze statusem 'bieżący')"
+
+#~ msgid "Print name of currently selected monitor"
+#~ msgstr "Wyświetl nazwę aktualnie wybranego monitora"
+
+#~ msgid "Release currently selected monitor"
+#~ msgstr "Zwolnij aktualnie wybrany monitor"
+
+#~ msgid "Problem selecting %s. Will try once more"
+#~ msgstr "Problem przy wyborze %s. Spróbuj ponownie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, paint labels"
+#~ msgstr "wyświetl, raster"
+
+#~ msgid " Middle: toggle flash color\n"
+#~ msgstr " Środkowy: przełącz flash kolor\n"
+
+#~ msgid "value [%.0f,%.0f] out of range [0-100]"
+#~ msgstr "wartość [%.0f,%.0f] poza przedziałem [0-100]"
+
+#~ msgid "List of categories to be displayed (INT maps)"
+#~ msgstr "Lista kategorii które mają być wyświetlone (mapy z danymi całkowitymi)"
+
+#~ msgid "List of values to be displayed (FP maps)"
+#~ msgstr "Lista wartości które mają być wyświetlone (mapy FP)"
+
+#~ msgid "Invert catlist"
+#~ msgstr "Odwróć listę kategorii"
+
+#~ msgid "Don't add to list of rasters and commands in monitor"
+#~ msgstr "Nie dodawaj do listy rastrów i komend na monitorze"
+
+#~ msgid "Ignoring catlist: map is floating point (please use 'val=')"
+#~ msgstr "Ignorowanie listy kategorii: mapa zawiera dane zmiennoprzecinkowe (proszę użyć 'val=')"
+
+#~ msgid "Ignoring vallist: map is integer (please use 'cat=')"
+#~ msgstr "Ignorowanie listy kategorii; mapa zawiera dane całkowite (proszę użyć 'cat=')"
+
+#~ msgid "No raster map exists in current window"
+#~ msgstr "Brak mapy rastrowej w bieżącym oknie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, visualization, raster, vector, raster3d"
+#~ msgstr "wizualizacja,raster,wektor,raster3d"
+
+#~ msgid "Interactively select route"
+#~ msgstr "Wybierz trasę interaktwnie"
+
+#~ msgid "You must select more than one point"
+#~ msgstr "Trzeba zaznaczyć więcej niż jeden punkt"
+
+#~ msgid "You must select at least four points"
+#~ msgstr "Trzeba zaznaczyć przynajmniej cztery punkty"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, zoom"
+#~ msgstr "wyświetl, wektor"
+
+#~ msgid "ERROR: can not get \"list\" items"
+#~ msgstr "BŁĄD: nie można pobrać \"list\" elementów"
+
+#~ msgid "-j flag forced"
+#~ msgstr "wymuszona flaga -j"
+
+#~ msgid "No map is displayed in GRASS monitor"
+#~ msgstr "Żadna mapa nie została wyświetlona na monitorze GRASS'a"
+
+#~ msgid "Layer number (if -1, all layers are displayed)"
+#~ msgstr "Numer warstwy. Jesli -1, wszystkie warstwy są wyświetlane."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Type of color table (for use with -z flag)"
+#~ msgstr "Nazwa kolumny definicji koloru (do użycia z flagą -a)"
+
+#~ msgid "Scale factor for wcolumn"
+#~ msgstr "Współczynnik skalowy dla kolumny szerokości (wcolumn)"
+
+#~ msgid "Get colors from map table column (of form RRR:GGG:BBB)"
+#~ msgstr "Pobierz kolory z kolumny palety koloru (w formie RRR:GGG:BBB)"
+
+#~ msgid "Don't add to list of vectors and commands in monitor (it won't be drawn if the monitor is refreshed)"
+#~ msgstr "Nie dodawaj do lisy wektorów i komend na monitorze (nie będzie to wyświetlone w momencie odświerzania monitora)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to display areas, topology not available"
+#~ msgstr "Nie można wyświetlić poligonów, topologia nie jest dostępna"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to display lines by id, topology not available"
+#~ msgstr "Nie można wyświetlić linii według id, topologia nie jest dostępna"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to display topology, not available"
+#~ msgstr "Nie można wyświetlić topologii, nie jest dostępna"
+
+#~ msgid "Error in color definition column (%s), area %d with cat %d"
+#~ msgstr "Błąd w kolumnie definicji koloru (%s), obszar %d z kategorią %d"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Line width column (%s) is not numeric."
+#~ msgstr "Nie określono kolumny szerokości linii."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Symbol size column not specified."
+#~ msgstr "Nie określono kolumny szerokości linii."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Symbol size column (%s) is not numeric."
+#~ msgstr "Nazwa kolumny (musi to być typ numeryczny)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Symbol rotation column not specified."
+#~ msgstr "Nie określono kolumny definicji koloru."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Symbol rotation column (%s) is not numeric."
+#~ msgstr "Nazwa kolumny (musi to być typ numeryczny)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to read symbol, unable to display points"
+#~ msgstr "Nie można czytać symbolu, nie można wyświetlić punktu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, raster, resample"
+#~ msgstr "raster, ponowne próbkowanie"
+
+#~ msgid "Raster map to be sampled"
+#~ msgstr "Mapa rastrowa do próbkowania"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Bilinear interpolation (default is nearest neighbor)"
+#~ msgstr "Narzędzie do interpolacji dwuliniowej dla warstw map rastrowych."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cubic convolution interpolation (default is nearest neighbor)"
+#~ msgstr "Narzędzie do interpolacji dwuliniowej dla warstw map rastrowych."
+
+#~ msgid "Checking vector points..."
+#~ msgstr "Sprawdzanie punktów wektorowych..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, database, attribute table"
+#~ msgstr "mapa wektorowa do edycji tabeli atrybutów"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, network, allocation"
+#~ msgstr "wctor, eksport"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Calculating costs from centres ..."
+#~ msgstr "Obliczanie średniej klas ..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, networking, maintenance"
+#~ msgstr "Utrzymanie sieci."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of input point vector map"
+#~ msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output vector map must be specified"
+#~ msgstr "Należy określić 2 warstwy"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Point vector map must be specified"
+#~ msgstr "Należy określić 2 warstwy"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Threshold value must be specified"
+#~ msgstr "Należy określić 2 warstwy"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%d arcs added to network (nlayer %d)"
+#~ msgstr "Wczytano %d kategorii z mapy"
+
+#~ msgid "Exports a GRASS vector map to SVG."
+#~ msgstr "Eksportuje mapę wektorową GRASS-a do SVG."
+
+#~ msgid "vector, export"
+#~ msgstr "wctor, eksport"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to open SVG file <%s>"
+#~ msgstr "Nie mozna otworzyć pliku wejściowego <%s@%s>."
+
+#~ msgid "vector, path, visibility"
+#~ msgstr "wektor, ścieżka, widoczność"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Layer number (write to)"
+#~ msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Query layer number (read from)"
+#~ msgstr "Liczba warstw"
+
+#~ msgid "vector, interpolation"
+#~ msgstr "wektor, interpolacja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Layer but not column with z values given"
+#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej będącej gridem z informacją o kosztach "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to access table <%s>"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć tabeli <%s>"
+
+#~ msgid "<%s> created in database."
+#~ msgstr "<%s> utworzono w bazie danych."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "<%s> has not been created in database."
+#~ msgstr "Wyświetl listę wszystkich tabeli dla danej bazy danych."
+
+#~ msgid "vector, LIDAR"
+#~ msgstr "wektor, LIDAR"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Vector based generalization."
+#~ msgstr "wektor, interpolacja"
+
+#~ msgid "Creates topology for GRASS vector map."
+#~ msgstr "Tworzy topologię dla wektorowej mapy GRASS."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Vector map <%s> not found in the current mapset"
+#~ msgstr "nie znaleziono mapy wektorowej <%s>"
+
+#~ msgid "Convert OGR vector layers to GRASS vector map."
+#~ msgstr "Konwertuje warstwy wektorowe OGR na wektorowe mapy GRASS."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Counting polygons for %d features..."
+#~ msgstr "Oblicza biny"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Find centroids for layer: %s"
+#~ msgstr "Obliczanie centroidów dla obszarów..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot read part of geometry"
+#~ msgstr "Nie można zapisać części geometrii"
+
+#~ msgid "Cannot write part of geometry"
+#~ msgstr "Nie można zapisać części geometrii"
+
+#~ msgid "Converts a binary GRASS vector map (only points) layer into a 3D GRASS raster map layer."
+#~ msgstr "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS (punkty) do mapy rastrowej 3D GRASS."
+
+#~ msgid "Column name (type must be numeric)"
+#~ msgstr "Nazwa kolumny (musi to być typ numeryczny)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, extract"
+#~ msgstr "wektor do usunięcia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Layer number (if -1, all features in all layers of given type are extracted)"
+#~ msgstr "Numer warstwy. Jesli -l, wszystkie warstwy są wyświetlane."
+
+#~ msgid "Layer 0 not supported"
+#~ msgstr "Warstwa 0 nie jest obsługiwana"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Process file <%s> for category numbers"
+#~ msgstr "Nie pokazuj liczb kategorii"
+
+#~ msgid "%d categories loaded from table <%s>"
+#~ msgstr "Wczytano %d kategorii z tabeli <%s>"
+
+#~ msgid "vector, import, database, points"
+#~ msgstr "wektor, import, baza danych, punkty"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, network, isolines"
+#~ msgstr "wektor, import, konwersja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, network, salesman"
+#~ msgstr "wctor, eksport"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, geometry, statistics"
+#~ msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
+
+#~ msgid "Random location perturbations of GRASS vector points"
+#~ msgstr "Losowe rozrzucenie punktw wektorowych "
+
+#~ msgid "vector, geometry"
+#~ msgstr "wektor, geometria"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, network, shortest path"
+#~ msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
+
+#~ msgid "Layer number (from)"
+#~ msgstr "Liczba warstw (z)"
+
+#~ msgid "Layer number (to)"
+#~ msgstr "Liczba warstw (na)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Finding nearest lines..."
+#~ msgstr "Odszukiwanie ćwiczebnych klas ..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, import, sites"
+#~ msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Randomly generate a 2D/3D vector points map."
+#~ msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Using 'double precision' for column <%s>"
+#~ msgstr "Nie mozna otworzyć pliku wejściowego <%s@%s>."
+
+#~ msgid "Converts a GRASS binary vector map to VTK ASCII output."
+#~ msgstr "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS-a do VTK ASCII."
+
+#~ msgid "No attribute table found"
+#~ msgstr "Nie znaleziono tabeli atrybutów"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No numerical attributes found. Skipping export"
+#~ msgstr "Wyświetl ustawienia bieżącego regionu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading value of attribute '%s'"
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytywania pliku rastrowego [%s]."
+
+#~ msgid "Converts a GRASS binary vector map to a GRASS ASCII vector map."
+#~ msgstr "Konwertuje binarną mapę wektorową GRASS-a do wektorowej mapy GRASS-a typu ASCII."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Parameter '%s' ignored in standard mode"
+#~ msgstr "'incidout' wymaga ustawienia parametru czasu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "got type %d"
+#~ msgstr "Nieznany typ"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to select record from table <%s> (key %s, column %s)"
+#~ msgstr "%s: Czcionka nie moż byś czytana"
+
+#~ msgid "Column <%s>: unsupported data type"
+#~ msgstr "Typ kolumny <%s>: nieobsługiwany"
+
+#~ msgid "%s: Unable to read font definition file; use the default"
+#~ msgstr "%s: Nie można odczytać pliku definicji czcionki; użyj ustawień domyślnych"
+
+#~ msgid "%s: No font definition file"
+#~ msgstr "%s: Brak pliku definicji czcionki"
+
+#~ msgid "Change the type of geometry elements."
+#~ msgstr "Zmień typ elementów geometrycznych."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Nothing to do"
+#~ msgstr "Nic nie znaleziono.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Not enough types"
+#~ msgstr "Niewystarczająca ilość pamięci dla az"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Odd number of types"
+#~ msgstr "Niewłaściwa liczba przedziałów: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Converts files in DXF format to GRASS vector map format."
+#~ msgstr "Tworzy binarną mapę wektorową w formacie GRASS określonych izolinii z warstwy rastrowej formatu GRASS."
+
+#~ msgid "Name of input DXF file"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowego pliku DXF"
+
+#~ msgid "Option <%s>: <%s> exists."
+#~ msgstr "Opcja <%s>: <%s> istnieje."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Use '%s' option to change vector map name"
+#~ msgstr "Nazwa wyjściowego pliku krzywizny tangensa"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Vector of points defining sample points"
+#~ msgstr "Mapa(y) wektorowa(e) zawierająca(e) punkt(y) startowy(e)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Counting sites in quadrats..."
+#~ msgstr "Obracanie danych..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Creates a GRASS vector map of a user-defined grid."
+#~ msgstr "Eksportuje wektorowe pliki GRASSa do formatu DXF."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, reclass, attributes"
+#~ msgstr "wektor, raster, tabela atrybutów"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Either 'rules' or 'col' must be specified"
+#~ msgstr "Należy określić 2 warstwy"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Network input map <%s> not found"
+#~ msgstr "nie znaleziono mapy wektorowej <%s>"
+
+#~ msgid "Unable to read MASK"
+#~ msgstr "nie można odczytać maski"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Converts GRASS vector map to one of the supported OGR vector formats."
+#~ msgstr "Konwertuje do jednego z dostępnych formatów wektorowych OGR."
+
+#~ msgid "OGR format"
+#~ msgstr "Format OGR"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Exporting %i geometries..."
+#~ msgstr "Zapiywanie %s ..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, projection, transformation"
+#~ msgstr "wektor, interpolacja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Convex hull calculation requires at least three points. Exiting."
+#~ msgstr "Opcja ta wymaga przynajmniej 2 kolumn"
+
+#~ msgid "Cannot open %s"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of column name with route ids"
+#~ msgstr "Nazwa wyświetlanej kolumny"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of column name with stop timestamps"
+#~ msgstr "Nazwa pliku z wyrażeniem sql"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of column name with stop ids"
+#~ msgstr "Nazwa wyświetlanej kolumny"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of column name with walk lengths"
+#~ msgstr "Liczba kolumn w nowym regionie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, network, articulation points"
+#~ msgstr "wektor, import, baza danych, punkty"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Create a new vector map layer by combining other vector map layers."
+#~ msgstr "Konwertuje mapę rastrową do warstwy wektorowej."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Patching vector map <%s@%s>..."
+#~ msgstr "Nie można odnaleźć mapy wektorowej [%s]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, network, connectivity"
+#~ msgstr "wektor, import, konwersja"
+
+#~ msgid "Cannot alter table: %s"
+#~ msgstr "Nie można stworzyć tabeli: '%s'"
+
+#~ msgid "vector, metadata"
+#~ msgstr "wektor, metadane"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, spatial query"
+#~ msgstr "wektor, zapytania"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unknown operator"
+#~ msgstr "Rozłączenie klastrów"
+
+#~ msgid "vector, buffer"
+#~ msgstr "wektor, bufor"
+
+#~ msgid "Buffer distance in map units"
+#~ msgstr "Szerokość strefy w jednostkach mapy"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Use the distance option instead of the buffer option."
+#~ msgstr "Użyj radianów zamiast stopni dla obrotu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, geometry, triangulation"
+#~ msgstr "wektor do usunięcia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot calculate area centroid z coordinate"
+#~ msgstr "Nie można obliczyć centroid powierzchni"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, network, steiner tree"
+#~ msgstr "wektor do usunięcia"
+
+#~ msgid "vector, querying"
+#~ msgstr "wektor, zapytania"
+
+#~ msgid "Queries a vector map layer at given locations."
+#~ msgstr "Odpytuje mapę wektorowych w zadanych lokacjach."
+
+#~ msgid "If not given reads from standard input"
+#~ msgstr "Jeśli brak - czyta ze standardowego wejścia"
+
+#~ msgid "Type: %s"
+#~ msgstr "Typ: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, transformation"
+#~ msgstr "wektor, interpolacja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Suppress display of residuals or other information"
+#~ msgstr "Powstrzymanie drukowania informacji nagłówkowych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid " Number of points that have been entered: %d\n"
+#~ msgstr "Liczba linii legendy"
+
+#~ msgid "Please answer yes or no"
+#~ msgstr "Odpowiedź TAK lub NIE"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Copying vector objects from vector map <%s>..."
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej <%s>"
+
+#~ msgid "vector, geometry, topology"
+#~ msgstr "wektor, geometria, topologia"
+
+#~ msgid "vector, import, conversion"
+#~ msgstr "wektor, import, konwersja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, network, flow"
+#~ msgstr "wctor, eksport"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of input vector map containing lines"
+#~ msgstr "Wejściowa mapa wektorowa"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name for output vector map where segments will be written"
+#~ msgstr "Nazwa wyjściowej wektorowej mapy punktów"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Tests for normality for points."
+#~ msgstr "Zbyt wiele punktów startowych."
+
+#~ msgid "Column name"
+#~ msgstr "Nazwa kolumny"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable select categories from table <%s>"
+#~ msgstr "Nie można wybrać rekordów z tabeli <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Calculate area centroids..."
+#~ msgstr "Nie można obliczyć centroid powierzchni"
+
+#~ msgid "vector, raster, conversion"
+#~ msgstr "wektor, raster, konwersja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot allocate memory for row buffer"
 #~ msgstr "Nie można ulakować pamięci dla ciągu"
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Unable to write categories for raster map <%s>"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej <%s>"
+
+#~ msgid "Area without centroid (may be OK for island)"
+#~ msgstr "Obszar bez centroidu (może być OK dla wysp)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%d points written to output vector map"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowego pliku wektorowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading ASCII file: (bad type) [%s]"
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytywania pliku rastrowego [%s]."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading ASCII file: (unknown type) [%s]"
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytywania pliku rastrowego [%s]."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading ASCII file: (bad point) [%s]"
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytywania pliku rastrowego [%s]."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unparsable longitude value: [%s]"
+#~ msgstr "Nie mozna otworzyć pliku wejściowego <%s@%s>."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unparsable latitude value: [%s]"
+#~ msgstr "Nie mozna otworzyć pliku wejściowego <%s@%s>."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading categories: [%s]"
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytywania pliku rastrowego [%s]."
+
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "Cannot allocate memory for auxiliar matrix.Consider changing region "
-#~ "resolution"
-#~ msgstr "Nie można ulakować pamięci dla ciągu"
+#~ "Unexpected data in vector head:\n"
+#~ "[%s]"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej [%s]"
+
+#~ msgid "Unknown keyword <%s> in vector head"
+#~ msgstr "Nieznane słowo kluczowe <%s> w nagłówku wektora"
+
+#~ msgid "Creates a vector map from ASCII points file or ASCII vector file."
+#~ msgstr "Tworzy mapę wektorową z pliku punktów lub wektorów ASCII."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "ASCII file to be imported, if not given reads from standard input"
+#~ msgstr "Juniksowy plik zawierający instrukcje graficzne, jeśli brak - czytaze standardowego wejścia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, external, import"
+#~ msgstr "wctor, eksport"
+
+#~ msgid "Creates a new vector as a read-only link to OGR layer."
+#~ msgstr "Tworzy nową warstwę wektorową jako link do warstwy OGR tylko do odczytu."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot open data source"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć źródła danych: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Copying vector lines..."
+#~ msgstr "Nie mogę znaleźć mapsetu dla %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%d lines / boundaries removed"
+#~ msgstr "%s plik(i) do usunięcia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Attribute table column with values to interpolate"
+#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej będącej gridem z informacją o kosztach "
+
+#~ msgid "No data points found"
+#~ msgstr "Nie znaleziono danych punktowych"
+
+#~ msgid "Create parallel line to input lines"
+#~ msgstr "Utwórz linie równoległe do podanych linii"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, geometry, buffer"
+#~ msgstr "wektor, geometria, 3D"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Lines buffers... "
+#~ msgstr "raster, bufor"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Areas buffers... "
+#~ msgstr "raster, bufor"
+
+#~ msgid "vector, editing, geometry"
+#~ msgstr "wektor, edycja, geometria"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading ASCII file: '%s'"
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytywania pliku rastrowego [%s]."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading categories: '%s'"
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytywania pliku rastrowego [%s]."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unexpected data in vector head: '%s'"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej [%s]"
+
+#~ msgid "Unknown keyword '%s' in vector head"
+#~ msgstr "Nieznane słowo kluczowe %s w nagłówku wektora"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, metadata, history"
+#~ msgstr "wektor, metadane"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Outputs basic information about a user-specified vector map."
+#~ msgstr "Wyświetla podstawowe informacje o określonej przez użytkowika mapie rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Print topology information only"
+#~ msgstr "Wyświetl informacje topologiczne (debugging)"
+
+#~ msgid "Layer:      %s"
+#~ msgstr "Warstwa:      %s"
+
+#~ msgid "Mapset:     %s"
+#~ msgstr "Mapset:     %s"
+
+#~ msgid "Location:    %s"
+#~ msgstr "Lokacja:    %s"
+
+#~ msgid "Database:    %s"
+#~ msgstr "Baza danych:      %s"
+
+#~ msgid "Title:      %s"
+#~ msgstr "Tytuł:      %s"
+
+#~ msgid "Map scale:    1:%d"
+#~ msgstr "Skala mapy:    1:%d"
+
+#~ msgid "Map format:   %s"
+#~ msgstr "Format mapy:    %s"
+
+#~ msgid "Name of creator: %s"
+#~ msgstr "Nazwisko twórcy: %s"
+
+#~ msgid "Organization:  %s"
+#~ msgstr "Organizacja:   %s"
+
+#~ msgid " Map is 3D:       %s"
+#~ msgstr " Mapa jest 3D:       %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid " Number of dblinks:   %-9ld"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "\n"
+#~ " Liczba punktów: %d\n"
+
+#~ msgid "    Projection: %s"
+#~ msgstr "    Projekcja: %s"
+
+#~ msgid " Comments:"
+#~ msgstr " Komentarze"
+
+#~ msgid "vector, geometry, 3D"
+#~ msgstr "wektor, geometria, 3D"
+
+#~ msgid "Name of input 2D vector map"
+#~ msgstr "Nazwa mapy wektorowej 2D"
+
+#~ msgid "Name of resulting 3D vector map"
+#~ msgstr "Nazwa wynikowego pliku wektorowego 3D"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Extruding vector primitives..."
+#~ msgstr "Zapiywanie %s ..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, category"
+#~ msgstr "wektor do usunięcia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Use z-coordinates (3D vector only)"
+#~ msgstr "Współrzędne trasy (długość, szerokość)"
+
+#~ msgid "Output surface raster map (elevation)"
+#~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa powierzchni (wysokości)"
+
+#~ msgid "Output slope raster map"
+#~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa spadków"
+
+#~ msgid "Output aspect raster map"
+#~ msgstr "Wyjściowa mapa rastrowa ekspozycji"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output profile curvature raster map"
+#~ msgstr "Nazwa wyjściowego pliku krzywizny profilu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output tangential curvature raster map"
+#~ msgstr "Nazwa wyjściowego pliku krzywizny tangensa"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output mean curvature raster map"
+#~ msgstr "Wyjściowa mapa średniej krzywizny (lub fxy)"
+
+#~ msgid "Cannot write raster maps -- try to increase resolution"
+#~ msgstr "Nie można zapisać map rastrowych - spróbuj zwiększyć rozdzielczość"
+
+#~ msgid "vector, editing, digitization"
+#~ msgstr "wektor, edycja, digitalizacja"
+
+#~ msgid "New empty map created."
+#~ msgstr "Utworzono nową pustą mapę."
+
+#~ msgid "Map <%s> does not exist in current mapset. Add flag -n to create a new map."
+#~ msgstr "Mapa <%s> nie istnieje w bieżącym mapsecie. Aby utworzyć nową mapę dodaj flagę -n."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Quit"
+#~ msgstr "Cisza"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "New center"
+#~ msgstr "Struktura bazy danych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot find window '%s'"
+#~ msgstr "Nie można wstawić nowego wiersza: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot set variable code = %d"
+#~ msgstr "Nir można wybrać atrybutów dla pola #%d"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot get type of variable %s"
+#~ msgstr "Nie można pobrać listy tabel:\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot get code of variable %s"
+#~ msgstr "Nie można pobrać listy tabel:\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot get name of variable %d"
+#~ msgstr "Nie można pobrać listy tabel:\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot get value of variable code = %d"
+#~ msgstr "Nie można pobrać listy tabel:\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select tool"
+#~ msgstr "Selekcja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot open driver %s"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot open database %s"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć źródła danych: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot open driver "
+#~ msgstr "Nie można otworzyć %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot open database %s by driver %s"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć bazy danych <%s> przez sterownik <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot create table: "
+#~ msgstr "Nie można stworzyć tabeli: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot create index:\n"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć indeksu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot grant privileges on table:\n"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć tabeli %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot open driver"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot open driver '%s'<BR>"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku filtra '%s'"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot open database"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć źródła danych: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot open database '%s' by driver '%s'<BR>"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć bazy danych <%s> przez sterownik <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot open select cursor"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy wektorowej [%s]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot fetch next record"
+#~ msgstr "Nie można odczytać wiersza"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No database record"
+#~ msgstr "Wyświetl listę wszystkich sterowników bazy danych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select"
+#~ msgstr "Selekcja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Quit tool"
+#~ msgstr "Narzędzie zapytań"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove vertex:"
+#~ msgstr "%5d usuniętych wierzchołków"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select vertex"
+#~ msgstr "Wybierz ramkę"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "New location"
+#~ msgstr "Selekcja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot open driver\n"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot open database\n"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć źródła danych: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot describe table\n"
+#~ msgstr "Kopiowanie tablicy nie powiodło się"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot find column type"
+#~ msgstr "Nieznany typ kolumny"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot update table"
+#~ msgstr "Nie można stworzyć tabeli: '%s'"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Form"
+#~ msgstr "Format"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "New record was created.<BR>"
+#~ msgstr "Utworzono nową pustą mapę."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Record for this category already existed.<BR>"
+#~ msgstr "W tabeli brakuje rekordów dla kategorii '%d'"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "New point"
+#~ msgstr "punkt"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Undo last point"
+#~ msgstr "Brak punktów początkowych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Close line"
+#~ msgstr "Zamykanie nie powiodło się."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "New Point"
+#~ msgstr "Punkty"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Undo Last Point"
+#~ msgstr "Brak punktów początkowych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Delete line and exit"
+#~ msgstr "Wyświetl tabele i zakończ"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot create new record."
+#~ msgstr "Nie można stworzyć nowej tabeli"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Database table for this layer is not defined"
+#~ msgstr "Połączenie bazy danych nie zdefiniowane"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot select record from table %s"
+#~ msgstr "Nie można wybrać rekordów z tabeli <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Display categories:"
+#~ msgstr "Uaktualniono %d błędów"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select line"
+#~ msgstr "Selekcja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Copy attributes:"
+#~ msgstr "Kopiuj atrybuty"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select source object"
+#~ msgstr "raster, projekcja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Select the target object"
+#~ msgstr "Kolor tekstu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Conform and select next"
+#~ msgstr "Żadna czcionka nie została wybrana "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Deselect Target"
+#~ msgstr "Wybierz ramkę"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Display attributes:"
+#~ msgstr "Kopiuj atrybuty"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "layer: %d<BR>category: %d<BR>"
+#~ msgstr ""
+#~ "Warstwa: %d\n"
+#~ "kategoria: %d\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Database connection not defined<BR>"
+#~ msgstr "Połączenie bazy danych nie zdefiniowane"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "driver: %s<BR>database: %s<BR>table: %s<BR>key column: %s<BR>"
+#~ msgstr ""
+#~ "sterownik: %s\n"
+#~ "baza danych: %s\n"
+#~ "tabela: %s\n"
+#~ "klucz kolumny: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Line %d"
+#~ msgstr "Szerokość linii"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No categories"
+#~ msgstr "Uaktualniono %d błędów"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Cannot delete record: %s"
+#~ msgstr "Nie można wstawić nowego rekordu: %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, network, centrality measures"
+#~ msgstr "Obliczanie średniej klas ..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Print all map connection parameters and exit in shell script style"
+#~ msgstr "wypisz parametry bieżącego połączenia i wyjdź"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Vector map <%s> is connected by:"
+#~ msgstr "nie znaleziono mapy wektorowej <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, network, components"
+#~ msgstr "wektor, import, konwersja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, geometry, sampling"
+#~ msgstr "wektor do usunięcia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Layer is only used for WHERE SQL statement"
+#~ msgstr "Użyj db.select w wyrażeniu SELECT SQL"
+
+#~ msgid "vector, raster, aggregation"
+#~ msgstr "wektor, raster, agregacja"
+
+#~ msgid "vector, raster, attribute table"
+#~ msgstr "wektor, raster, tabela atrybutów"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, transformation, 3D"
+#~ msgstr "wektor, interpolacja"
+
+#~ msgid "Exports GRASS vector map layers to DXF file format."
+#~ msgstr "Eksportuje warstwy mapy wektorowej GRASS-a do formatu DXF."
+
+#~ msgid "DXF output file"
+#~ msgstr "Plik wejściowy DXF"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, network, spanning tree"
+#~ msgstr "wektor do usunięcia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "miscellaneous, distance"
+#~ msgstr "różne"
+
+#~ msgid "Reading file [%s]..."
+#~ msgstr "Odczytywanie pliku [%s]..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to determine raster cell type"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć mapy rastrowej %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to read color file"
+#~ msgstr "Nie można odczytać koloru"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to read raster row"
+#~ msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra."
+
+#~ msgid "visualization, raster, vector, raster3d"
+#~ msgstr "wizualizacja,raster,wektor,raster3d"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Verbose module output"
+#~ msgstr "Pokazuj komunikaty"
+
+#~ msgid "Unable to read file header of <%s>"
+#~ msgstr "Nie można odczytać nagłówka pliku <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "List paper formats ( name width height left right top bottom(margin) )"
+#~ msgstr "Formaty papieru wydruku ( nazwa szerokość wysokość lewy prawy górny dolny (margines) )"
+
+#~ msgid "File containing mapping instructions (or use input=- to enter from keyboard)"
+#~ msgstr "Plik zawierający instrukcje mapowe (lub użyj input=- dla ich wprowadzenia z klawiatury)"
+
+#~ msgid "PostScript output file"
+#~ msgstr "Wyjściowy plik PostScript"
+
+#~ msgid "Scale of the output map, e.g. 1:25000 (default: Auto-sized to fit page)"
+#~ msgstr "Skala yjściowej mapy, np. 1:25000 (domyślnie: automatyczny rozmiar - dopasuj do strony)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Using <%s> from the command line is depreciated. Please use the <%s> mapping instruction instead. The parameter <%s> will be removed in future versions of GRASS."
+#~ msgstr "Użyie \"scale\" z linii komend nie jest zalecane. Proszę użyć \"scale\" instrukcji sporządzania mapy."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "ERROR: Required parameter <%s> not set:\n"
+#~ "\t(%s)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "BŁĄD: Wymagany parametr <%s> nie jest ustawiony:\n"
+#~ "  (%s).\n"
+
+#~ msgid "Current region cannot be set."
+#~ msgstr "Bieżący region nie może być ustawiony."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Reading raster map <%s in %s> ..."
+#~ msgstr "Odczytywanie map rastrowych..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Reading raster maps in group <%s> ..."
+#~ msgstr "Odczytywanie map rastrowych..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "pg driver: PostGIS column '%s', type 'geometry' will not be converted"
+#~ msgstr "sterownik pg: kolumna '%s', typu %d nie jest obsługiwana"
+
+#~ msgid "OGR driver: column '%s', OGR type %d is not supported"
+#~ msgstr "sterownik OGR: kolumna '%s', typu %d OGR nie jest obsługiwana"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "database, attribute table"
+#~ msgstr "mapa wektorowa do edycji tabeli atrybutów"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "database, attribute table, SQL"
+#~ msgstr "mapa wektorowa do edycji tabeli atrybutów"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "database, attribute table, connection settings"
+#~ msgstr "mapa wektorowa do edycji tabeli atrybutów"
+
+#~ msgid "Prints/sets general DB connection for current mapset and exits."
+#~ msgstr "Wyświetla/ustawia ogólne połączenie DB dla bieżącego mapsetu, następnie kończy."
+
+#~ msgid "Database schema"
+#~ msgstr "Struktura bazy danych"
+
+#~ msgid "Do not use this option if schemas are not supported by driver/database server"
+#~ msgstr "Nie używaj tej opcji jeśli struktury bazy nie są obsługiwane przez sterownik/serwer bazy danych"
+
+#~ msgid "database, SQL"
+#~ msgstr "baza danych, SQL"
+
+#~ msgid "Removes a table from database."
+#~ msgstr "Usuń tabelę z bazy danych."
+
+#~ msgid "Name of file with sql statement"
+#~ msgstr "Nazwa pliku z wyrażeniem sql"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "database, connection settings"
+#~ msgstr "Połączenie bazy danych nie zdefiniowane"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Enter database password for connection\n"
+#~ "<%s:%s:user=%s>\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Wprowadź hasło bazy danych dla połączenia\n"
+#~ "<%s:%s:user=%s>\n"
+
+#~ msgid "Hit RETURN to cancel request\n"
+#~ msgstr "Aby kontynuować naciśnij ENTER\n"
+
+#~ msgid "New password set"
+#~ msgstr "Zmieniono hasło"
+
+#~ msgid "The password was stored in file"
+#~ msgstr "Hasło zostało zachowane w pliku"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enter raster map to display in 1st frame"
+#~ msgstr "Nazwa wyświetanej rastrowej mapy ekspozycji"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enter raster map to display in 2nd frame"
+#~ msgstr "Nazwa wyświetanej rastrowej mapy ekspozycji"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "How to split display"
+#~ msgstr "Tekst który ma być wyświetlony"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Raster input maps"
+#~ msgstr "Nie można zamknąć mapy wejściowej "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Exports GRASS raster into GDAL supported formats."
+#~ msgstr "Eksportuje rastrowe mapy GRASS-a do formatów GDAL."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Region sensitive output"
+#~ msgstr "Problem z odczytem wyników r.stats"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Import E00 file into a vector map."
+#~ msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, elevation"
+#~ msgstr "raster, interpolacja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "miscellaneous, projection"
+#~ msgstr "różne"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Input coordinate file (omit to read from stdin)"
+#~ msgstr "Wejściowy plik współrzędnych (pomiń odczyt z stdin"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Saves the contents of the active display monitor to a graphics file."
+#~ msgstr "Wymaż zawartość aktywnej ramki podanym kolorem"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, export"
+#~ msgstr "wyświetl, wektor"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name for output file (do NOT add extension)"
+#~ msgstr "Nazwa wyjściowego pliku (nie dodawaj rozszerzenia)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Images"
+#~ msgstr "Zobrazowanie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Width and height of output image (overrides resolution setting)"
+#~ msgstr "Nazwa mapy wyjściowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Paper size for PostScript output"
+#~ msgstr "Wyjściowy plik PostScript"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "PostScript"
+#~ msgstr "Wyjściowy plik PostScript"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Set transparent background"
+#~ msgstr "Ustawia kolor tła menu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Do not crop away margins"
+#~ msgstr "Kopiowanie tablicy nie powiodło się"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, tiling"
+#~ msgstr "wektor, interpolacja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "imagery, fusion, Brovey"
+#~ msgstr "grupa obrazów, rektyfikuj"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of input raster map (NIR: tm4 | qbird_nir | spot2)"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej (red)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of input raster map (MIR; tm5 | qbird_red | spot3)"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej (red)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "general, extensions"
+#~ msgstr "ogólne, ustawienia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, diagram"
+#~ msgstr "wyświetl, raster"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, imagery, mosaicking"
+#~ msgstr "raster, interpolacja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, statistics, aggregation"
+#~ msgstr "raster, statystyki"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output raster map (default: input tile)"
+#~ msgstr "Nazwa dla wynikowej mapy rastrowej (override)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Reports geometry statistics for vectors."
+#~ msgstr "Informacje statystyczne dla rastrowych warstw mapy."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, report, statistics"
+#~ msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of raster map to generate legend from"
+#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej która ma zostać użyta dla <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of raster map to print in legend"
+#~ msgstr "Nazwa wyświetanej rastrowej mapy ekspozycji"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, export, GPS"
+#~ msgstr "wyświetl, wektor"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Column on which to calculate statistics (must be numeric)"
+#~ msgstr "Nazwa kolumny (musi to być typ numeryczny)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "sites, vector, import"
+#~ msgstr "wektor, import"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, mask"
+#~ msgstr "raster, metadane"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Raster map to use as MASK"
+#~ msgstr "Mapa rastrowa do próbkowania"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, export, GPS"
+#~ msgstr "wctor, eksport"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "GpsBabel supported output format"
+#~ msgstr "Wyświetl listę wspieranych formatów wyjściowych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "New schema"
+#~ msgstr "Struktura bazy danych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, imagery, import"
+#~ msgstr "raster, import"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, color table"
+#~ msgstr "raster do usunięcia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Layer number of data column"
+#~ msgstr "Liczba warstw (z)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of color column to populate"
+#~ msgstr "Nazwa wyświetlanej kolumny"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Manually set range (min,max)"
+#~ msgstr "Zakres wartości całkowitych: min,max"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Redraws the current display frame in the GRASS monitor"
+#~ msgstr "Podaj nazwy map wyświetlonych w monitorze GRASSa"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Redraw all frames"
+#~ msgstr "Zapisz wszystkie ramki"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Slide show of GRASS raster/vector maps."
+#~ msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "display, slideshow"
+#~ msgstr "wyświetl, ustaw"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Show vector maps rather than raster maps"
+#~ msgstr "Ustaw region aby dopasować do mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Number of seconds to pause between slides"
+#~ msgstr "Liczba punktów do utworzenia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, import, GPS"
+#~ msgstr "wektor, import"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Number of subframes"
+#~ msgstr "Liczba klatek"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Table to drop"
+#~ msgstr "Nie można usunąć tabeli: [%s]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, import, gazetteer"
+#~ msgstr "nazwa wejściowego pliku wektorowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Calculates univariate statistics from a raster map based on vector polygons and uploads statistics to new attribute columns."
+#~ msgstr "oblicza statystyki z mapy rastrowej GRASS"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, raster, statistics"
+#~ msgstr "raster, statystyki"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of vector polygon map"
+#~ msgstr "Nazwa mapy wektorowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of raster map to calculate statistics from"
+#~ msgstr "Nazwa rastra(ów) do włączenia do grupy"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Imports geonames.org country files into a GRASS vector points map."
+#~ msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Display manager for GRASS"
+#~ msgstr "Wyświetl liczbę kolorów"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of .dmrc settings file"
+#~ msgstr "Nazwa pliku etykiety"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of GIS manager settings file (.grc)"
+#~ msgstr "Nazwa istniejącego pliku MAT-File(v4)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of the column"
+#~ msgstr "Liczba kolumn"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Resizes active display monitor"
+#~ msgstr "Wyświetl informacje na temat aktywnego monitora wyświetlania"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "calculates univariate statistics from a GRASS raster map"
+#~ msgstr "oblicza statystyki z mapy rastrowej GRASS"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Percentile to calculate (requires -e flag)"
+#~ msgstr "nie można zamknąć mapy wejściowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Do not overwrite existing map"
+#~ msgstr "Nazwa istniejącej mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, imagery, colors"
+#~ msgstr "raster, import"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Display monitor to start"
+#~ msgstr "Nazwa monitora graficznego który ma być uruchomiony"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of shaded relief or aspect map"
+#~ msgstr "Nazwa następnej mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of raster to drape over relief map"
+#~ msgstr "Nazwa pierwszej mapy rastrowej do wymieszania"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Import waypoints"
+#~ msgstr "Zapiywanie %s ..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Import routes"
+#~ msgstr "Zapiywanie %s ..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Device or file used to import data"
+#~ msgstr "Plik rastrowy który ma być importowany"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, elevation, interpolation"
+#~ msgstr "raster, interpolacja"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, area, dissolve"
+#~ msgstr "wektor, metadane"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Layer number. If -1, all layers are extracted."
+#~ msgstr "Numer warstwy. Jesli -l, wszystkie warstwy są wyświetlane."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of column used to dissolve common boundaries"
+#~ msgstr "Nazwa istniejącej warstwy mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "vector, centroid, area"
+#~ msgstr "wektor, metadane"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "A (grid3D file)"
+#~ msgstr "Wprowadź nazwę grid3"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "B (grid3D file)"
+#~ msgstr "Wprowadź nazwę grid3"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "C (grid3D file)"
+#~ msgstr "Wprowadź nazwę grid3"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "D (grid3D file)"
+#~ msgstr "Wprowadź nazwę grid3"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "E (grid3D file)"
+#~ msgstr "Wprowadź nazwę grid3"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "F (grid3D file)"
+#~ msgstr "Wprowadź nazwę grid3"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name for output grid3D volume"
+#~ msgstr "Nazwa dla pliku wyjściowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Join column in map table"
+#~ msgstr "Nieznana kolumna <%s> w tabeli <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, imagery"
+#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Layer where to add new attribute table"
+#~ msgstr "wektor, raster, tabela atrybutów"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output shaded relief map name"
+#~ msgstr "Wprowadź docelową nazwę sterownika"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of PNG file"
+#~ msgstr "Nazwa pliku etykiety"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "raster, imagery, statistics"
+#~ msgstr "raster, statystyki"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Configuration editor for r.li.'index'"
+#~ msgstr "Plik konfiguracyjny"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of aspect raster map"
+#~ msgstr "Nazwa bazoewj mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of the column to drop"
+#~ msgstr "Liczba kolumn"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of optional EPS output file"
+#~ msgstr "Nazwa dla pliku wyjściowego SVG"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Import of SPOT VGT NDVI file into a raster map"
+#~ msgstr "Import binarnego pliku rastrowego do warstwy mapy rastrowej GRASS."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Moves displayed maps to another monitor"
+#~ msgstr "Tworzy i wyświetla menu wewnątrz aktywnej ramki w monitorze graficznym."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Target monitor"
+#~ msgstr "Zapiywanie %s ..."
+
+#~ msgid "pyramid constructed."
+#~ msgstr "piramida utworzona."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "imagery, classification, supervised, SMAP"
+#~ msgstr "Nazwa plik dla wyników klasyfikacji"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "imagery, edges"
+#~ msgstr "Zapisywanie atrybutów ..."
+
+#~ msgid "Error while reading input raster map."
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytywania wejściowej mapy rastrowej."
+
+#~ msgid "imagery, rectify"
+#~ msgstr "grupa obrazów, rektyfikuj"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "imagery, geometry"
+#~ msgstr "wektor, geometria"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to allocate the input row buffer"
+#~ msgstr "Nie można wyznaczyć stref buforowych dla rastra."
+
+#~ msgid "imagery, color transformation, RGB, HIS"
+#~ msgstr "zobrazowanie, transformacja koloru, RGB, HIS"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to read raster map row %ld"
+#~ msgstr "Nie można odczytać rzędu rastra %d"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed writing raster map row %ld"
+#~ msgstr "Nie można zapisać wiersza %d mapy rastrowej"
+
+#~ msgid "imagery, FFT"
+#~ msgstr "zobrazowania, FFT"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to open real-image in the 'cell_misc' directory. Raster map probably wasn't created by i.fft"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie można otworzyć rzeczywistego obrazu w katalogu 'cell_misc'.\n"
+#~ "Wejściowa mapa prawdopodobnie nie została stworzona przez i.fft"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to open imaginary-image in the 'cell_misc' directory. Raster map probably wasn't created by i.fft"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie można otworzyć urojonego obrazu w katalogu 'cell_misc.\n"
+#~ "Mapa wejściowa prawdopodobnie nie została utworzona przy pomocy i.fft"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Power 2 values: %d rows %d columns"
+#~ msgstr "Potęga 2 wartości : [%d] rzędy [%d] kolumny."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Writing data..."
+#~ msgstr "Zapisywanie danych do pliku..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "imagery, statistics"
+#~ msgstr "raster, statystyki"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Illegal group name <%s>"
+#~ msgstr "Uwaga: niedozwolona nazwa pliku wyjściowego <%s>."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Illegal subgroup name <%s>"
+#~ msgstr "Uwaga: niedozwolona nazwa pliku wyjściowego <%s>."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Illegal signature file name <%s>"
+#~ msgstr "Uwaga: niedozwolona nazwa sygnatury <%s>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Subgroup too large. Maximum number of bands is %d\n"
+#~ "."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zbyt duża grupa. Maksymalną liczbą grupy jest %d\n"
+#~ "."
+
+#~ msgid "Error reading cell map during transform."
+#~ msgstr "Błąd odczytu mapy rastrowej podczas transformacji."
+
+#~ msgid "Error writing cell map during transform."
+#~ msgstr "Błąd zapisu mapy rastrowej podczas transformacji."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of imagery group for ortho-rectification"
+#~ msgstr "Nazwa docelowej lokacji obrazu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Group [%s] not found"
+#~ msgstr "Grupy [%s] nie znaleziono."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of camera reference file to use"
+#~ msgstr "Nazwa nowego pliku rastrowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Group [%s] in location [%s] mapset [%s] now has camera file [%s]"
+#~ msgstr "Plik wektorowy [%s] nie jest dostępny"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Image Group [%s] not found"
+#~ msgstr "Grupy [%s] nie znaleziono."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Bad format in camera file for group [%s]"
+#~ msgstr "Dodawanie plików do grupy [%s]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Calculating camera angle to local surface..."
+#~ msgstr "Obliczanie średniej klas ..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Could not open elevation raster"
+#~ msgstr "nie można otworzyć warstwy mapy wysokości"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Could not read REF file for group <%s>"
+#~ msgstr "Nie mozna odczytać <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No camera reference file selected for group <%s>"
+#~ msgstr "Nazwa nowego pliku rastrowego"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Bad format in camera file for group <%s>"
+#~ msgstr "Dodawanie plików do grupy [%s]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Bad format in initial exposure station file for group <%s>"
+#~ msgstr "Dodawanie plików do grupy [%s]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading segment file"
+#~ msgstr "Błąd zapisu pliku mapy wynikowej!"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Control Z Point file for group [%s] in [%s] \n"
+#~ " \n"
+#~ msgstr "%s: nie znaleziono żadnych danych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Computing equations..."
+#~ msgstr "Oblicza biny"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Poorly placed Control Points!\n"
+#~ msgstr "Brak punktów początkowych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Can not generate the transformation equation.\n"
+#~ msgstr "Nie można pobrać informacji o warstwie dla mapy wektorowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No active Control Points!\n"
+#~ msgstr "Brak punktów początkowych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Reference Point file for group [%s] in [%s] \n"
+#~ " \n"
+#~ msgstr "%s: nie znaleziono żadnych danych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Poorly placed Reference Points!\n"
+#~ msgstr "Brak punktów początkowych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No active Reference Points!\n"
+#~ msgstr "Brak punktów początkowych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Target location [%s] not found\n"
+#~ msgstr "plik wysokości [%s] nie został znaleziony"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Mapset [%s] in target location [%s] - "
+#~ msgstr "grupa [%s] załadowana do lokacji[%s], w mapsecie [%s]\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "permission denied\n"
+#~ msgstr "odmowa dostępu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "not found\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "** %s - nie znaleziono **\n"
+
+#~ msgid "Creates control points on an image to be ortho-rectified."
+#~ msgstr "Utwórz punkty kontrolne na obrazie do orto-rektyfikacji."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of image to be rectified which will be initially drawn on screen"
+#~ msgstr "Nazwa obrazu który ma być rektyfikowany który będzie początkowo wyświetlony na monitorze."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of a map from target mapset which will be initially drawn on screen"
+#~ msgstr "Nazwa mapy z docelowego mapsetu która będzie początkowo wyświetlona na monitorze."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No photo points for group [%s]"
+#~ msgstr "%s: nie znaleziono żadnych danych"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Computing equations ..."
+#~ msgstr "Oblicza biny"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to read raster header of <%s>"
+#~ msgstr "Nie można odczytać nagłówka pliku <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Interactively select or modify the imagery group target."
+#~ msgstr "Wybierz trasę interaktwnie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Group [%s] targeted for location [%s], mapset [%s]"
+#~ msgstr "Grupa <%s> załadowana do lokacji[%s], w mapsecie [%s]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Pre-selected group <%s> not found"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "grupy <%s> nie znaleziono"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enter imagery group for ortho-rectification"
+#~ msgstr "Nazwa docelowej lokacji obrazu"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Group [%s] contains no files"
+#~ msgstr "Podgrupa [%s] w grupie [%s] nie zawiera żadnych plików."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Could not read REF file for group [%s]"
+#~ msgstr "Dodawanie plików do grupy [%s]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "No files in this group!"
+#~ msgstr "Znaleziono plik <%s@%s> w podgrupie."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Rectify all images in the group? "
+#~ msgstr "Rektyfikuje wszystkie obrazy w grupie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Choose another extension? "
+#~ msgstr "ogólne, ustawienia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enter a name for the camera angle map:"
+#~ msgstr "Nazwa mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Map name <%s> is illegal"
+#~ msgstr "<%s> jest niedozwoloną nazwą pliku"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Overwrite maps in target location/mapset? "
+#~ msgstr "grupa [%s] załadowana do lokacji[%s], w mapsecie [%s]\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Please select one of the following interpolation methods\n"
+#~ msgstr "Proszę wprowadzić następujące informacje dla [%s]:"
+
+#~ msgid "Range of values in output display files"
+#~ msgstr "Zakres wartości w wynikowych plikach wyświetlania"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Range less than or equal to zero not allowed"
+#~ msgstr "Przedział mniejszy lub równy zero niedozwolony."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Writing viewable versions of transformed data..."
+#~ msgstr "Zapisywanie podgłądu przetransformowanych danych do pliku..."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to open file in the 'cell_misc' directory"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć pliku w katalogu cell_misc."
+
+#~ msgid "usage: %s file [prompt %%x %%y]\n"
+#~ msgstr "stosowanie: %s plik [podpowiedź %%x %%y]\n"
+
+#~ msgid "name=%s\n"
+#~ msgstr "nazwa=%s\n"
+
+#~ msgid "mapset=%s\n"
+#~ msgstr "mapset=%s\n"
+
+#~ msgid "fullname=%s\n"
+#~ msgstr "pełna nazwa=%s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "imagery, classification, signatures"
+#~ msgstr "Nazwa plik dla wyników klasyfikacji"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Creates, edits, and lists groups and subgroups of imagery files."
+#~ msgstr "Tworzy i edytuje grupy i podgrupy plików obrazów."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Computes topographic correction of reflectance."
+#~ msgstr "Metoda interpolacji która ma być użyta"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of reflectance raster maps to be corrected topographically"
+#~ msgstr "Wyświetl tylko region mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name (flag -i) or prefix for output raster maps"
+#~ msgstr "Prefix dla wejściowej mapy(map) rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Name of input base raster map (elevation or illumination)"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Output sun illumination terrain model"
+#~ msgstr "Wynik jest błędem interpolacji"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Elevation raster map of unknown type"
+#~ msgstr "Współrzędne E i N punktu końcowego 'grida' mapy (E,N)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Reflectance of raster map <%s> is not of DCELL type - ignored"
+#~ msgstr "nie znaleziono mapy rastrowej <%s>"
+
+#~ msgid "imagery, classification, MLC"
+#~ msgstr "zobrazowania, klasyfikacja, MLC"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "imagery, classification"
+#~ msgstr "zobrazowania, klasyfikacja, MLC"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Unable to read cell header for first band file"
+#~ msgstr "Nie można odczytać nagłówka dla pliku pierwszego pasma."
+
+#~ msgid "Unable to open band files."
+#~ msgstr "Nie można otworzyć plików pasm."
+
+#~ msgid "Unable to open the cell map MASK."
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej MASK."
+
+#~ msgid "Unable to allocate the cell buffer in display_signature()."
+#~ msgstr "Nie można wydzielić buforów rastra w display_signature()."
+
+#~ msgid "Did not find input cell map MASK."
+#~ msgstr "Nie znaleziono wejściowej mapy rastrowej MASK."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Error reading raster map in function readbands."
+#~ msgstr "Błąd podczas odczytywania pliku rastrowego"
+
+#~ msgid "Could not close G3D map"
+#~ msgstr "Nie można zamknąć rastrowej mapy 3D"
+
+#~ msgid "Use g3d mask (if exists) with input map"
+#~ msgstr "Użyj maski 3D (jeżeli istnieje) dla mapy wejściowej"
+
+#~ msgid "Could not write raster row"
+#~ msgstr "Nie można zapisać wiersza mapy rastrowej"
+
+#~ msgid "Could not close G3D map <%s>"
+#~ msgstr "Nie można zamknąć mapy rastrowej 3D <%s>"
+
+#~ msgid "Converts 3D raster maps (G3D) into the VTK-Ascii format"
+#~ msgstr "Eksport map rastrowych 3D do formatu VTK ASCII"
+
+#~ msgid "unable to close input 3d raster map"
+#~ msgstr "Nie można zamknąć wejściowej mapy rastrowej 3D"
+
+#~ msgid "Use g3d mask (if exists) with input maps"
+#~ msgstr "Użyj maski 3D (jeżeli istnieje) dla map wejściowych"
+
+#~ msgid "Could not get top raster row \n"
+#~ msgstr "Nie można odczytać wiersza górnej mapy rastrowej \n"
+
+#~ msgid "Could not get bottom raster row \n"
+#~ msgstr "Nie można odczytać wiersza dolnej mapy rastrowej \n"
+
+#~ msgid "Use G3D mask (if exists)"
+#~ msgstr "Użyj maski 3D (jeżeli istnieje)"
+
+#~ msgid "Name of the longitude input raster map [decimal degrees]"
+#~ msgstr "Nazwa wejściowej mapy rastrowej długości geogr. [stopnie dziesiętne]"
+
+#~ msgid "Name of an existing raster map layer"
+#~ msgstr "Nazwa istniejącej warstwy mapy rastrowej"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Remove lines and areas smaller than threshold"
+#~ msgstr "Usuń wszystkie ramki i wyczyść monitor"
+
+#~ msgid "Unable to calculate centroid for area %d"
+#~ msgstr "Nie można obliczyć centroidu dla obszaru %d"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Target information for group <%s> missing.\n"
+#~ msgstr "Informacja o zakresie dla [%s] jest niedostępna"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Target location <%s> not found\n"
+#~ msgstr "nie znaleziono regionu <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Rectified input raster map <%s> will be saved as <%s>"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć mapy rastrowej <%s> w <%s>"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "input,cell,raster"
+#~ msgstr "wyświetl, raster"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Input raster map <%s> does not exist in group <%s>.\n"
+#~ " Try:\n"
+#~ msgstr "Mapa rastrowa [%s] już istnieje w grupie."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "into <%s@%s> (location <%s>) ... %s"
+#~ msgstr "Wyświetl listę plików rastrowych w wejściowej lokacji i wyjdź"
+
+#~ msgid "Error while writing to temp file"
+#~ msgstr "Błąd podczas zapisu do pliku temp"
+
+#~ msgid "Error writing row %d"
+#~ msgstr "Błąd podczas zapisu rzędu %d danych"
+
+#~ msgid "raster, vector, visualization"
+#~ msgstr "raster, wektor, wizualizacja"
+
+#~ msgid "Selects data from table."
+#~ msgstr "Wybiera dane z tabeli."
+
+#~ msgid "Swapping header data"
+#~ msgstr "Zamiana miejscami bajtów w nagłówku"
+
+#~ msgid "Exporting raster as double values (bytes=%d)"
+#~ msgstr "Eksport wartości zmiennoprzecinkowych o zwiększonej precyzji (double) (%d bajtów)"
+
+#~ msgid "Reading map"
+#~ msgstr "Odczyt mapy"
+
+#~ msgid "Signed data (high bit means negative value)"
+#~ msgstr "Dane Signed (duża wartość bitów oznacza wartość ujemną)"
+
+#~ msgid "Number of bytes per cell (1, 2, 4)"
+#~ msgstr "Liczba bitów na komórkę rastra (1, 2, 4)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "You have to provide all limits of geographic region (n,s,e,w)"
+#~ msgstr "Południowa granica regionu geograficznego (zewnętrzna krawędź)"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Illegal number of rows <%s>"
+#~ msgstr "Uwaga: niedozwolona nazwa podgrupy <%s>."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Illegal number of columns <%s>"
+#~ msgstr " Maksymalna liczba powtórzeń: %d\n"
+
+#~ msgid "Using N=%f S=%f E=%f W=%f"
+#~ msgstr "Używa N=%f S=%f E=%f W=%f"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Using rows=%d cols=%d\n"
+#~ msgstr "%d rzędy, %d kolumny"

Modified: grass/trunk/locale/po/grasswxpy_pl.po
===================================================================
--- grass/trunk/locale/po/grasswxpy_pl.po	2011-12-08 00:35:27 UTC (rev 49615)
+++ grass/trunk/locale/po/grasswxpy_pl.po	2011-12-08 00:35:42 UTC (rev 49616)
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: grasswxpy_pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-05 23:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-05 00:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-05 23:06+0100\n"
 "Last-Translator: Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -66,7 +66,7 @@
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:274
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1301
 msgid "Python shell"
-msgstr ""
+msgstr "Konsola Pythona"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:299 ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:228
 msgid "3D view"
@@ -948,9 +948,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:404
-#, fuzzy
 msgid "Generate PostScript output"
-msgstr "Narzędzie zapisu wydruku map PostScript."
+msgstr "Utwórz plik PostScript"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:406
 msgid "Generate PDF output"
@@ -970,7 +969,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:411
 msgid "Full extent"
-msgstr ""
+msgstr "Pełen zasięg"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:412
 msgid "Zoom to full extent"
@@ -984,7 +983,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:415
 msgid "Click and drag to place map frame"
-msgstr ""
+msgstr "Kliknij i przeciągnij aby umieścić ramkę mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:417
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:575
@@ -1469,9 +1468,8 @@
 msgstr "Stary wektorowy format GRASS"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:70
-#, fuzzy
 msgid "Converts all older versions of GRASS vector maps in current mapset to current format."
-msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a."
+msgstr "Konwertuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a w bieżącym mapsecie do bieżącego formatu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:71
 msgid "DXF import"
@@ -1522,17 +1520,14 @@
 msgstr "GEOnet"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:82
-#, fuzzy
 msgid "Imports US-NGA GEOnet Names Server (GNS) country files into a GRASS vector points map."
-msgstr "Importuje starsze wersje wektorowych map GRASS-a"
+msgstr "Importuje dane US-NGA GEOnet Names Server (GNS) do punktowych wektorowych map GRASS-a."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:83
-#, fuzzy
 msgid "Matlab array or Mapgen format import"
 msgstr "Matlab i MapGen"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:84
-#, fuzzy
 msgid "Imports Mapgen or Matlab-ASCII vector maps into GRASS."
 msgstr "Importuje mapy wektorowe MapGen i Matlab do GRASS-a."
 
@@ -2334,9 +2329,8 @@
 msgstr "Reguły kolorów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:286
-#, fuzzy
 msgid "Interactive management of raster color tables."
-msgstr "Edytuj interaktywnie wartości kategorii"
+msgstr "Interaktywne zarządzanie wartościami kategorii."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:287 ../gui/wxpython/menustrings.py:564
 msgid "Export color table"
@@ -2416,7 +2410,6 @@
 msgstr "Maska"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:305
-#, fuzzy
 msgid "Creates a MASK for limiting raster operation."
 msgstr "Tworzy MASKĘ do zawężenia operacji na rastrze."
 
@@ -2557,7 +2550,6 @@
 msgstr "Nachylenie i ekspozycja"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:339
-#, fuzzy
 msgid "Generates raster maps of slope, aspect, curvatures and partial derivatives from a elevation raster map."
 msgstr "Tworzy rastrowe warstwy spadków, ekspozycji, krzywizn i częściowych pochodnych z rastrowej mapy rzeczywistych wysokości. Ekspozycja jest obliczana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od wschodu."
 
@@ -2656,7 +2648,6 @@
 msgstr "Mapa bez obszarów bezodpływowych oraz mapa linii spływu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:363
-#, fuzzy
 msgid "Filters and generates a depressionless elevation map and a flow direction map from a given elevation raster map."
 msgstr "Filtruje rastrową mapę modelu terenu i generuje mapę powierzchni pozbawionej depresji oraz mapę linii spływu."
 
@@ -2730,7 +2721,6 @@
 msgstr "Dział wodny zlewni"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:381
-#, fuzzy
 msgid "Generates watershed subbasins raster map."
 msgstr "Oblicza działy wodne zlewni na mapach rastrowych."
 
@@ -3647,9 +3637,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:613
-#, fuzzy
 msgid "Components"
-msgstr "wykładnik"
+msgstr "Komponenty"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:614
 msgid "Computes strongly and weakly connected components in the network."
@@ -4559,9 +4548,8 @@
 msgstr "Usuń kolumnę"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:838
-#, fuzzy
 msgid "Drops a column from selected attribute table"
-msgstr "Usuwa tabelę atrybutów."
+msgstr "Usuwa kolummnę z wybranej tabeli atrybutów"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:839
 msgid "Test"
@@ -4705,32 +4693,32 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:880
 msgid "Create new model"
-msgstr "Utwórz nowy model"
+msgstr "Tworzy nowy model."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:882
 msgid "Load model from file"
-msgstr "Otwórz model z pliku"
+msgstr "Otwiera model z pliku."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:884
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:944
 msgid "Save model"
-msgstr "Zapisz model"
+msgstr "Zapisuje model."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:886
 msgid "Save model to file"
-msgstr "Zapisszmodel do pliku"
+msgstr "Zapisuje model do pliku."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:888
 msgid "Close model file"
-msgstr "Zamknij plik modelu"
+msgstr "Zamyka plik modelu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:889
 msgid "Export to image"
-msgstr "Eksport do obrazu"
+msgstr "Eksportuj jako obraz"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:891
 msgid "Export to Python"
-msgstr "Eksport do Pythona"
+msgstr "Eksportuj do Pythona"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:893
 msgid "Quit modeler"
@@ -4738,7 +4726,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:894
 msgid "Close modeler window"
-msgstr "Zamknij okno modelera"
+msgstr "Zamyka okno modelera."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:897
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3216
@@ -4792,7 +4780,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:912
 msgid "Model properties (name, purpose, etc.)"
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetla właściwości modelu (nazwę, opis, etc.)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:913
 #, fuzzy
@@ -4805,11 +4793,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:916
 msgid "Run entire model"
-msgstr "Uruchom cały model"
+msgstr "Uruchamianie modelu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:918
 msgid "Validate entire model"
-msgstr "Sprawdź cały model"
+msgstr "Sprawdzanie modelu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:920
 msgid "Help"
@@ -4930,9 +4918,8 @@
 msgstr "Utwórz nową tabelę kolorów dla mapy rastrowej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:820
-#, fuzzy
 msgid "Enter raster category values or percents"
-msgstr "Edytuj interaktywnie wartości kategorii"
+msgstr "Wprowadź wartości kategorii rastra"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:824
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3923
@@ -5117,7 +5104,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:908
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1082
 msgid "Choose a file name to save the image (no need to add extension)"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz nazwę pliku aby zapisać obraz (nie trzeba dodawać rozszerzenia)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/histogram.py:437
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1210
@@ -5280,14 +5267,12 @@
 msgstr "warunkowe"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:208
-#, fuzzy
 msgid "Name for new 3D raster map to create"
-msgstr "Nazwa nowej %s do utworzenia"
+msgstr "Nazwa nowej mapy rastrowej 3D"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:210
-#, fuzzy
 msgid "Name for new raster map to create"
-msgstr "Nazwa nowej %s do utworzenia"
+msgstr "Nazwa nowej mapy rastrowej"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:214
 msgid "Insert existing 3D raster map"
@@ -5323,9 +5308,8 @@
 msgstr "Plik wyrażenia (*)|*"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:526
-#, fuzzy
 msgid "Choose a file name to load the expression"
-msgstr "Wybierz plik GRC"
+msgstr "Wybierz nazwę pliku aby wczytać wyrażenie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:82
 msgid "Unknow tag"
@@ -5334,21 +5318,21 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gpyshell.py:36
 #, python-format
 msgid "Welcome to wxGUI Interactive Python Shell %s"
-msgstr ""
+msgstr "Witaj w Interaktywnej Konsoli Shell %s wxGUI"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gpyshell.py:37
 #, python-format
 msgid "Type %s for more GRASS scripting related information."
-msgstr ""
+msgstr "Wpisz %s aby uzyskać więcej informacji na temat skryptowania w GRASS-ie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gpyshell.py:38
 #, python-format
 msgid "Type %s to add raster or vector to the layer tree."
-msgstr ""
+msgstr "Wpisz %s aby dodać raster lub wektor do listy warstw."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gpyshell.py:47
 msgid "Delete all text from the shell"
-msgstr ""
+msgstr "Wyczyść cały tekst z shella"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gpyshell.py:97
 #, python-format
@@ -5515,7 +5499,6 @@
 msgstr "Musisz wpisać nazwę rozszerzenia mapy aby kontynuować"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:605
-#, fuzzy
 msgid "Select maps to display for ground control point (GCP) creation"
 msgstr "Wybierz zobrazowanie/mapę do wyświetlenia w oknie wskazywania GCP"
 
@@ -5530,9 +5513,8 @@
 msgstr "Wybierz mapę docelową do wyświetlenia:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:680
-#, fuzzy
 msgid "You must select a source map in order to continue"
-msgstr "Musisz wskazać właściwe zobrazowanie/mapę aby kontynuować"
+msgstr "Musisz wskazać źródłową mapę aby kontynuować"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:704
 #, python-format
@@ -5635,13 +5617,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1457
-#, fuzzy
 msgid "you will need to copy any attribute tables"
-msgstr "Usuwa tabelę atrybutów."
+msgstr "należy skopiowac wszystkie tabele atrybutów."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1458
 msgid "and reconnect them to the georectified vectors"
-msgstr ""
+msgstr "i połączyć je ponownie do zgeorektyfikowanych wektorów"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1481
 msgid "GCP Manager settings"
@@ -5653,7 +5634,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1527
 msgid "Save ground control points?"
-msgstr "Zapisać punkty kontrolne (GCP)?"
+msgstr "Czy zapisać punkty kontrolne (GCP)?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1606
 msgid ""
@@ -5669,11 +5650,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1862
 msgid "Adjust source display to target display"
-msgstr ""
+msgstr "Dopasuj źródłowe wyświetlanie do docelowego"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1866
 msgid "Adjust target display to source display"
-msgstr ""
+msgstr "Dopasuj docelowe wyświetlanie do źródłowego"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1927
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1944
@@ -5834,7 +5815,6 @@
 msgstr "Rektyfikacja"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2592
-#, fuzzy
 msgid "Select rectification order"
 msgstr "Wybierz metodę ponownego próbkowania rastra"
 
@@ -5869,7 +5849,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2774
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "GCP Manager settings saved to file '%s'."
 msgstr "Ustawienia menadżera GCP zapisano w pliku '%s'."
 
@@ -6080,12 +6060,10 @@
 msgstr "Żadna mapa wektorowa nie została wybrana do edycji."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1324
-#, fuzzy
 msgid "Nothing to query."
-msgstr "Nie wskazano nic do zapisu."
+msgstr "Nie wskazano nic do odpytania."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1375
-#, fuzzy
 msgid "No map layer selected for querying."
 msgstr "Nie została wybrana warstwa do zapytania."
 
@@ -6139,7 +6117,6 @@
 msgstr "Uwaga"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1628
-#, fuzzy
 msgid "deg"
 msgstr "deg"
 
@@ -6277,7 +6254,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxvdriver.py:834
 msgid "Topology missing"
-msgstr ""
+msgstr "Brakuje topologii"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:75
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:83
@@ -6415,7 +6392,6 @@
 msgstr "Język"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:797
-#, fuzzy
 msgid "Fetch & install extension from GRASS Addons"
 msgstr "Pobierz i zainstaluj nowe rozszerzenie z GRASS Addons"
 
@@ -8093,7 +8069,6 @@
 msgstr "obszar"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxplot.py:736
-#, fuzzy
 msgid "GRASS Profile Analysis Tool"
 msgstr "Analiza profilu"
 
@@ -8417,7 +8392,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:194
 msgid "screen pixels"
-msgstr ""
+msgstr "piksele ekranowe"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:194
 msgid "map units"
@@ -8746,7 +8721,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:273
 msgid "Generating PostScript..."
-msgstr ""
+msgstr "Tworzenie pliku PostScript..."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:275
 msgid "Generating preview..."
@@ -8822,7 +8797,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap.py:1146
 msgid "Click and drag to resize object"
-msgstr ""
+msgstr "Kliknij i przeciągnij aby zmienić rozmiar obiektu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:70
 #, fuzzy
@@ -8939,7 +8914,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:442
 msgid "Model is empty. Nothing to run."
-msgstr ""
+msgstr "Model jest pusty. Nie można go uruchomić."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:451
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1040
@@ -9063,7 +9038,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1036
 msgid "Model is empty. Nothing to validate."
-msgstr ""
+msgstr "Model jest pusty. NIe można go sprawdzić."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1046
 #, python-format
@@ -10031,7 +10006,6 @@
 msgstr "Wybierz plik"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3532
-#, fuzzy
 msgid "Pattern"
 msgstr "Deseń"
 
@@ -10040,9 +10014,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3538
-#, fuzzy
 msgid "Choose pattern file:"
-msgstr "Wybierz plik projektu"
+msgstr "Wybierz plik desenia:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3542
 #, fuzzy
@@ -10092,9 +10065,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3902
-#, fuzzy
 msgid "Advanced legend settings"
-msgstr "Ustawienia zaawansowane"
+msgstr "Zaawansowane ustawienia legendy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3906
 msgid "draw \"no data\" box"
@@ -10105,14 +10077,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3960
-#, fuzzy
 msgid "Vector legend"
-msgstr "Linie wektorowe"
+msgstr "Legenda wektorowa"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3964
-#, fuzzy
 msgid "Show vector legend"
-msgstr "Pokaż linie wektorowe"
+msgstr "Pokaż legendę warstw wektorowych"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:3970
 #, fuzzy
@@ -10254,23 +10224,20 @@
 msgstr "Wpisz tekst:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5101
-#, fuzzy
 msgid "Text effects"
-msgstr "Ustawienia tekstu"
+msgstr "Efekty tekstu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5106
 msgid "text background"
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5109
-#, fuzzy
 msgid "highlight"
-msgstr "Uwydatnienie"
+msgstr "uwydatnienie"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5114
-#, fuzzy
 msgid "text border"
-msgstr "georektyfikacja 1. rzędu"
+msgstr "obramowanie tekstu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/psmap_dialogs.py:5188
 #, fuzzy
@@ -10425,14 +10392,12 @@
 msgstr "SQL Pomocník"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:222
-#, fuzzy
 msgid "Click here to show search module engine"
-msgstr "Kliknij tu by wyświetlić ustawienia 3D"
+msgstr "Wyszukiwarka modułów"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:223
-#, fuzzy
 msgid "Click here to hide search module engine"
-msgstr "Kliknij tu by schować ustawienia 3D"
+msgstr "Ukryj wyszukiwarkę modułów"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:241
 #, fuzzy
@@ -11449,9 +11414,8 @@
 msgstr "Zmień poziom przezroczystości"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:299
-#, fuzzy
 msgid "3D view properties"
-msgstr "Właściwości Nviz"
+msgstr "Właściwości widoku 3D"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:303
 msgid "Zoom to selected map(s)"
@@ -11719,12 +11683,10 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:736
-#, fuzzy
 msgid "Easting"
 msgstr "Wschód"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:737
-#, fuzzy
 msgid "Northing"
 msgstr "Północ"
 
@@ -11974,7 +11936,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1081
 msgid "Set to default"
-msgstr "Przywracanie wartości domyślnych"
+msgstr "Przywróć domyślne ustawienia"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1089
 msgid "Revert settings to default and apply changes"
@@ -12013,16 +11975,15 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1301
 #, python-format
 msgid "Hide '%s' tab (requires GUI restart)"
-msgstr ""
+msgstr "Ukryj zakładkę '%s' (wymaga restartu GUI)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1314
 msgid "Automatically copy selected text to clipboard (in Command console)"
-msgstr ""
+msgstr "Automatycznie kopiuj wybrany tekst do schowka (z wiersza pleceń)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1328
-#, fuzzy
 msgid "Workspace settings"
-msgstr "Zapisz ustawienia"
+msgstr "Ustawienia projektu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1336
 #, fuzzy
@@ -12042,14 +12003,12 @@
 msgstr "Zapisuje bieżącą pozycję i rozmiar okien."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1403
-#, fuzzy
 msgid "Font for command output:"
-msgstr "Wynik polecenia"
+msgstr "Czcionka w wierszu poleceń:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1417
-#, fuzzy
 msgid "Appearance settings"
-msgstr "Ustawienia zaawansowane"
+msgstr "Ustawienia wyglądu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1428
 msgid "Element list:"
@@ -12057,7 +12016,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1450
 msgid "Menu style (requires GUI restart):"
-msgstr ""
+msgstr "Styl menu (wymaga restartu GUI):"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1474
 msgid "Height of map selection popup window (in pixels):"
@@ -12065,15 +12024,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1498
 msgid "Icon theme (requires GUI restart):"
-msgstr ""
+msgstr "Styl ikon (wymaga restartu GUI):"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1528
 msgid "Map Display"
-msgstr "Wyświetl mapę"
+msgstr "Okno Mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1543
 msgid "Default font for GRASS displays:"
-msgstr "Domyślna czcionka dla ekranów GRASS-a:"
+msgstr "Domyślna czcionka dla okien mapy GRASS-a:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1560
 msgid "Default display settings"
@@ -12092,18 +12051,16 @@
 msgstr "Włącz auto-rendering"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1670
-#, fuzzy
 msgid "Enable auto-zooming to selected map layer"
-msgstr "Powiększ do wybranych map"
+msgstr "Włącz automatyczne powiększanie do wybranych map"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1694
 msgid "Command dialog settings"
 msgstr "Ustawienia okna poleceń"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1716
-#, fuzzy
 msgid "Close dialog when command is successfully finished"
-msgstr "Zamknij okno po zakończeniu"
+msgstr "Zamknij okno po pozytywnym zakończeniu polecenia"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1737
 #, fuzzy
@@ -12165,11 +12122,11 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1978
 #, fuzzy
 msgid "Projection statusbar settings"
-msgstr "Ustawienia tekstu profilu"
+msgstr "Ustawienia paska odwzorowań"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:2004
 msgid "Proj.4 string (required):"
-msgstr ""
+msgstr "Ciąg Proj.4 (wymagane):"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:2020
 msgid "EPSG file:"
@@ -12177,7 +12134,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:2035
 msgid "Load EPSG codes (be patient), enter EPSG code or insert Proj.4 string directly."
-msgstr ""
+msgstr "Wczytaj kody EPSG (bądź cierpliwy), wpisz kod EPSG lub podaj bezpośrednio ciąg Proj.4"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:2043
 msgid "&Load EPSG codes"
@@ -12866,9 +12823,8 @@
 #~ msgid "Binary file import"
 #~ msgstr "Plik binarny"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Import a binary raster file into a GRASS raster map."
-#~ msgstr "Import binarnego pliku rastrowego do warstwy mapy rastrowej GRASS."
+#~ msgstr "Import binarnego pliku rastrowego do mapy rastrowej GRASS."
 
 #~ msgid "Converts an ESRI ARC/INFO ascii raster file (GRID) into a (binary) raster map layer."
 #~ msgstr "Konwertuje ESRI ARC/INFO ascii rastr (GRID) na (binarną) mapę rastrową."
@@ -13008,7 +12964,6 @@
 #~ msgid "Generates a raster map layer of distance to features in input layer."
 #~ msgstr "Tworzy warstwę mapy rastrowej obrazującą odległość do najbliższego obiektu."
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Thins non-zero cells that denote linear features in a raster map."
 #~ msgstr "Wycienia niezerowe komórki rastra, które tworzą struktury liniowe na mapach rastrowych"
 
@@ -13085,7 +13040,7 @@
 #~ msgstr "Interaktywny input dla klasifikacji nadzorowanej (wymaga Xterm)"
 
 #~ msgid "Map calculator for 3D raster map algebra."
-#~ msgstr "Kalkulator map rastrowych 3D do algebry map."
+#~ msgstr "Kalkulator map rastrowych do algebry map 3D."
 
 #~ msgid "Prints/sets general DB connection for current mapset and exits."
 #~ msgstr "Wyświetla/ustawia ogólne połączenie DB dla bieżącego mapsetu."
@@ -13217,7 +13172,7 @@
 #~ msgstr "&Przerwij polecenie"
 
 #~ msgid "Abort the running command"
-#~ msgstr "Zatrzymaj bieżącą komendę"
+#~ msgstr "Zatrzymaj bieżące polecenie"
 
 #~ msgid "ERROR: Rendering failed"
 #~ msgstr "BŁĄD: Renderowanie nie powiodło się"More information about the grass-commit mailing list